(Baohatinh.vn) - 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã vận dụng và phát huy tốt quy chế dân chủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã vận dụng và phát huy tốt quy chế dân chủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nguyễn Văn Hảo cùng chủ trì hội nghị.

Chiều 26/4, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đối với việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sát dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong bàn bạc, thống nhất trong hành động, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nguyễn Văn Hảo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, Thị ủy Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho trên 5.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân theo Quy định 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoạt động của HĐND thị xã có nhiều đổi mới, chất lượng các kỳ họp, phiên họp, các cuộc tiếp xúc cử tri được nâng lên. UBND thị xã thực hiện chỉ đạo quản lý, điều hành theo hướng cụ thể, gần dân, phục vụ Nhân dân, công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết dứt điểm hàng trăm vụ việc, đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở giúp gỡ khó trong công tác GPMB. Trong ảnh: Cán bộ TDP Thắng Lợi, phường Kỳ Phương trò chuyện cùng người dân di dời lên khu tái định cư. (ảnh tư liệu).

Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Nhân dân đã đồng thuận hiến cây, hiến đất, tài sản và huy động ngày công để lao động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2021, thị xã có 4/5 xã đạt xã nông thôn mới (riêng xã Kỳ Lợi theo kế hoạch sẽ di dời toàn bộ xã lên vùng tái định cư và xây dựng lên phường); có 26 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 101 vườn mẫu đạt chuẩn; 17 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao; xã Kỳ Ninh về đích NTM nâng cao trước 1 năm theo kế hoạch; 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long); xây dựng được 57 tuyến đường văn minh đô thị; đạt 48 tiêu chí đô thị văn minh...

Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được thực hiện hiệu quả trong công tác vận động GPMB tại các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã. Đến nay, thị xã Kỳ Anh đã thực hiện GPMB cho 35/70 dự án trọng điểm; bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư 11 dự án, bàn giao diện tích một phần cho 8 dự án, bàn giao mặt bằng 4 hạng mục và hoàn thành 3 hạng mục của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II; bàn giao mặt bằng 71/71 vị trí móng cột và 56/63 khoảng cột ở dự án đường dây 500 kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng; hoàn ứng, quyết toán 159 hạng mục của 20 dự án...

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hà Lê Văn Luyện tham luận nội dung: Phát huy nội lực, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo trong xây dựng NTM và vận động bà con giáo dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vùng quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã. Theo đó, đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn thị xã đạt 49,5 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt hơn 335 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo 3,46%, giảm 13,79% so với năm 2016 (17,25%), hộ cận nghèo 5,09%, giảm 3,62% so với năm 2016 (8,71%).

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi Bùi Đức Trình tham luận nội dung: Vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân di dời, tái định cư, GPMB thực hiện các dự án.

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết số 02-NQ/TU trong thời gian tới, TX Kỳ Anh đã đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua cơ chế dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp ở cơ sở. Thực hiện tốt chế độ công khai, lấy ý kiến Nhân dân trong xây dựng, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Nhân dân đã đồng thuận hiến cây, hiến đất, tài sản và huy động ngày công để lao động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong ảnh:Người dân xã Kỳ Ninh ra quân xây dựng tuyến đường NTM. (Ảnh tư liệu).

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; quan tâm hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: cần quan tâm chỉ đạo thực hiện có chiều sâu các văn bản liên quan đến quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm rà soát bổ sung các quy chế, quy định mới; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin báo chí, cung cấp định hướng dư luận; tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong GPMB, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành phát biểu bế mạc hội nghị.

Thị xã Kỳ Anh phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Dịp này, BTV Thị ủy Kỳ Anh trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]