Cập nhật: 12:54 26/07/2022 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Sáng 26/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã với 233 điểm cầu, hơn 11.000 đại biểu tham gia.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành 8 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; HĐND tỉnh ban hành 7 nghị quyết chuyên đề liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ; UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ.

Nhờ vậy, sau 10 năm triển khai nghị quyết, Hà Tĩnh đã có nhiều đề tài, dự án được ứng dụng vào thực tiễn đưa lại hiệu quả thiết thực.

Giai đoạn 2012-2021, toàn tỉnh đã nghiên cứu, thực hiện được 365 đề tài, dự án, trong đó có trên 87% đề tài, dự án trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ sau nghiệm thu đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống (tăng 12% so với giai đoạn 2002 - 2012).

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Đại biểu dự hội nghị.

Nhiều đề tài đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và ban hành các nghị quyết, chính sách trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đặc biệt, để khuyến khích hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hàng năm tỉnh đều trích ngân sách để thực hiện các chính sách sở hữu trí tuệ, phát triển doanh nghiệp, thị trường khoa học, công nghệ, công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, theo đánh giá, trong giai đoạn 2012 - 2021 tốc độ đổi mới công nghệ trung bình đạt 17,8%/năm (chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra là 20%/năm); số cán bộ khoa học, công nghệ nghiên cứu và phát triển chỉ đạt mức 10,6 người trên một vạn dân (mục tiêu nghị quyết là 11 người trên một vạn dân).

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bùi Xuân Thập báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, sau 10 năm, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức ký cam kết về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến tận các hộ gia đình. Do đó, việc cưới, việc tang đã được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm.

Trong 10 năm toàn tỉnh có hơn 81.800 đám cưới theo nếp sống văn hóa, trong đó có 632 đám cưới theo mô hình “văn minh, tiết kiệm”; có hơn 59.400 đám tang theo nếp sống văn hóa; hơn 1.900 đám tang theo hình thức hỏa táng.

Các lễ hội được tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính, phát huy được những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của các địa phương, ngành, các cấp và đón nhận danh hiệu thi đua được thực hiện theo đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương tham luận giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng thiếu gương mẫu trong tổ chức việc cưới, việc tang; một số lễ hội còn nặng về nghi lễ; vẫn xảy ra tình trạng chen lấn, xem bói, ăn xin ở các di tích; việc giới thiệu, quảng bá lễ hội còn hạn chế...

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt tham luận về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích kết quả đạt được của từng ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chỉ thị 20-CT/TU; đồng thời bàn giải pháp để tiếp tục triển khai các nội dung của nghị quyết, chị thị trong những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, sau 10 năm triển khai, các chỉ thị, nghị quyết đã đi vào cuộc sống hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học - công nghệ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trong đó, chủ động, tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số; hình thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về khoa học - công nghệ, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu mới của khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm có thế mạnh chủ lực của tỉnh.

Quan tâm đầu tư cho khoa học - công nghệ. Thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ vào sản xuất, chú trọng công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và năng lượng mới, công nghệ thông tin. Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ...

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về phát triển khoa học - công nghệ và thực hiện nếp sống văn minh

Đối với việc cưới, tang, lễ hội, cần tiếp tục thường xuyên tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU nhằm thay đổi nhận thức cũng như hành động của các tầng lớp Nhân dân. Ngành văn hóa cần phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay để nhân rộng; đồng thời phản ánh những mặt trái, hiện tượng tiêu cực trong hoạt động này.

Phát huy vai trò giám sát chặt chẽ của liên đoàn cán bộ thôn, tổ dân phố, chính quyền cấp cơ sở. Ngành văn hóa cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác văn hóa ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải thực sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện chỉ thị; nghiêm túc kiểm điểm, phê bình những cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức có biểu hiện tư lợi và lãng phí trong việc tổ chức cưới, việc tang và lễ hội.

Việc thực hiện Chỉ thị 20 cần gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục cụ thể hóa các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]