(Baohatinh.vn) - Việc quán triệt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII cho đội ngũ cán bộ cốt cán thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ góp phần triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

TX Kỳ Anh quán triệt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ cốt cán

Việc quán triệt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII cho đội ngũ cán bộ cốt cán thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ góp phần triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Sáng 21/3, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh, thị xã và Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

TX Kỳ Anh quán triệt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ cốt cán

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

Chuyên đề nhấn mạnh sự cần thiết phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh; nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

TX Kỳ Anh quán triệt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ cốt cán

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh quan triệt nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, các cấp ủy cần quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và thị xã Kỳ Anh nói riêng...

TX Kỳ Anh quán triệt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ cốt cán

Hơn 150 cán bộ cốt cán của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cùng tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa, sức mạnh con người thị xã Kỳ Anh nỗ lực, quyết tâm xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TX Kỳ Anh quán triệt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ cốt cán

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung quán triệt nội dung Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa, sức mạnh con người thị xã Kỳ Anh, nỗ lực, quyết tâm xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025”.

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

TX Kỳ Anh quán triệt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ cốt cán

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành yêu cầu cấp ủy cơ sở phải tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên chuyên đề năm 2023 của tỉnh; sau khi quán triệt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thảo luận xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch với các nội dung trọng tâm, sát với thực tiễn; xác định các nhiệm vụ đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để thực hiện làm theo Bác; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, tập trung vào việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của năm 2022.

Bên cạnh đó, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý phải tiên phong, gương mẫu, phát huy tiềm năng, lợi thế của bản thân, của các địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách.

Về nội chung triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các phòng ban, đơn vị cụ thể hóa bằng kế hoạch để triển khai gắn với thực tiễn. Qua đó, nâng cao hơn nữa phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng...

Tin liên quan:

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]