(Baohatinh.vn) - Văn hóa chính trị là thái độ, cách thức ứng xử của một cộng đồng dân tộc với quan hệ chính trị. Văn hóa chính trị có sự kết hợp giữa yếu tố nội sinh với yếu tố ngoại lai, để rồi hình thành nên một đặc trưng riêng văn hóa chính trị của cộng đồng.

Văn hóa chính trị của Đảng

Văn hóa chính trị là thái độ, cách thức ứng xử của một cộng đồng dân tộc với quan hệ chính trị. Văn hóa chính trị có sự kết hợp giữa yếu tố nội sinh với yếu tố ngoại lai, để rồi hình thành nên một đặc trưng riêng văn hóa chính trị của cộng đồng.

Khi nghiên cứu văn hóa chính trị của Việt Nam, đặc điểm nổi bật nhất đó là ý thức dân tộc, thái độ đối với vận mệnh của dân tộc. Điều mà Đảng Cộng sản có được là kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của văn hóa chính trị dân tộc để bồi dưỡng nên bản lĩnh và phẩm chất chính trị của mình; mặt khác, tiếp nhận những tinh hoa của văn hóa thời đại, hình thành nên văn hóa chính trị cách mạng. Văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong văn hóa chính trị của dân tộc Việt Nam với những đặc trưng tiêu biểu.

Hội nghị trung ương Đảng. Ảnh: internet

Điều cao đẹp, sức sống mãnh liệt ở văn hóa chính trị của Đảng là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, mang đến tự do, hạnh phúc cho nhân dân và sự nghiệp vĩ đại của Đảng là chiến đấu vì mục tiêu đó. Tổ chức Đảng được liên kết chặt chẽ bởi tính kỷ luật, tính chiến đấu cao; được hình thành và lớn mạnh bằng nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy tự phê bình, phê bình làm quy luật phát triển. Đảng bao gồm những thành viên tận trung với nước, tận hiếu với dân, không ngại hy sinh, gian khổ, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà tiêu biểu là lãnh tụ Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ, đảng viên chiến đấu vì mục tiêu cao cả của Đảng từ khi Đảng ra đời đến nay. Như vậy, cốt lõi của nội dung văn hóa chính trị Việt Nam đã có ngay trong lòng Đảng. Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Văn hóa chính trị của Đảng mang đậm tính khoa học và có tầm trí tuệ nhân loại với học thuyết chính trị tiêu biểu của thời đại là chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường giải phóng con người và xã hội khỏi xiềng xích, áp bức; khỏi nghèo nàn, lạc hậu, bất công. Văn hóa mang đậm bản chất nhân văn từ cội nguồn của dân tộc, kết hợp với giá trị tinh hoa của văn hóa nhân loại; kết hợp những giá trị truyền thống với sự phát triển của thời đại.

Như vậy, văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành từ nhiều nguồn, được kiểm nghiệm và khẳng định trong thực tiễn đấu tranh và sáng tạo của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam để vượt qua khó khăn, thử thách, giành được thắng lợi to lớn suốt 85 năm qua. Đó là bản chất đích thực, là tài sản vô giá để Đảng ta thực thi trọng trách vẻ vang của mình trước lịch sử, tiếp tục lãnh đạo đất nước bước vào sự nghiệp đổi mới với những thách thức mới để giữ gìn, bảo vệ nền độc lập dân tộc và đưa nước nhà từng bước tiến lên CNXH.

Đứng trước hoàn cảnh thế giới cũng như sự nghiệp đổi mới hiện nay, để giữ vững và phát huy các giá trị văn hóa và truyền thống vẻ vang của mình, quan trọng là Đảng phải hết sức quan tâm đến việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn, điều mà Đảng ta đã thường xuyên làm và hiện nay cũng đang ra sức thực hiện. Đảng tự nhận biết rằng, mục đích đổi mới và chỉnh đốn Đảng là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu; sửa chữa những yếu kém, tiêu cực và lệch lạc, làm cho Đảng thực sự trong sạch và vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Về tổ chức lãnh đạo cách mạng, Đảng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; đạo đức cách mạng trong sáng; tầm trí tuệ cao; phương thức lãnh đạo khoa học; luôn gắn bó với nhân dân, vì nhân dân mà phấn đấu. Đó cũng là khâu then chốt để giữ gìn và tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp văn hóa chính trị của Đảng. Nhập thân vào dân tộc, từ nhân dân mà ra, Đảng ta luôn biết khai thác tối đa những mặt trội của văn hóa chính trị Việt Nam. Cùng với việc phát huy truyền thống và sự sáng tạo những giá trị mới, phù hợp với thời đại và thời kỳ cách mạng mới, văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được xây dựng, bổ sung và phát triển để Đảng xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và đảm đương sự nghiệp cách mạng to lớn của dân tộc.

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tự hào được thành lập sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời hơn 1 tháng. Đảng bộ đảm đương sự nghiệp cao cả lãnh đạo nhân dân Hà Tĩnh thực hiện sự nghiệp cách mạng của Đảng trên quê hương mình. Tiếp nối và phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân lập nên nhiều chiến công hiển hách từ Xô viết Nghệ Tĩnh, Cách mạng tháng Tám, đến 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sự nghiệp đổi mới ngày nay.

Đảng bộ luôn đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và có những sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của tỉnh nhà. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ từ thế hệ này đến thế hệ khác đều nêu cao phẩm chất cách mạng vì nước, vì dân, vượt qua mọi khó khăn, không ngại hy sinh, gian khổ, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Xuất phát từ một tỉnh nghèo, con đường đi lên trong sự nghiệp đổi mới đòi hỏi cần có sự bứt phá mạnh mẽ, sự phấn đấu toàn diện.

Hà Tĩnh đang đạt được thành quả trên các lĩnh vực rất đáng ghi nhận, nhưng con đường phấn đấu đưa tỉnh nhà thoát khỏi tỉnh nghèo, vươn lên giàu mạnh, văn minh còn ở phía trước. Tin tưởng rằng, được tôi luyện và dẫn dắt trong môi trường văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống của Đảng, của quê hương, không ngừng rèn luyện và phấn đấu, thực hiện bằng được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cho “Hà Tĩnh nổi bật lên”.

Đặng Duy Báu


Đặng Duy Báu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]