Trước Sau

  0:29:05:2016:22:19

  Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Một số ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)

  Luật Đất đai có vị trí, vai trò rất quan trọng, tác động sâu, rộng đến đời sống của từng người dân và tất cả các mặt của kinh tế-xã hội. Qua nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tôi xin có một số ý kiến góp ý như sau:

  Một số ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)

  Luật Đất đai có vị trí, vai trò rất quan trọng, tác động sâu, rộng đến đời sống của từng người dân và tất cả các mặt của kinh tế-xã hội. Qua nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tôi xin có một số ý kiến góp ý như sau:

  Tại Điều 24 Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn, Khoản 3 quy định: "Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn do Chủ tịch UBND huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức". Đề nghị bỏ khoản này vì quy định như vậy là không cần thiết, công chức địa chính (được quy định tại khoản 1, 2 dự thảo) đã được điều chỉnh cụ thể tại Luật cán bộ, công chức 2008. Mặt khác việc miễn nhiệm, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức lãnh đạo, quản lý. Vì vậy quy định như dự thảo là không chính xác.

  Tại Điều 63 dự thảo Luật về Thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. Về các trường hợp thu hồi đất, điểm c khoản 1 quy định: "Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền ; đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà cố ý nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho". Đề nghị bỏ cụm từ "cố ý" vì theo quy định của Luật, loại đất không được chuyển nhượng tặng cho mà vẫn cứ thực hiện, nhận chuyển nhượng, tặng cho thì phải bị thu hồi không kể bất cứ lý do gì.

  Cũng quy định về các trường hợp thu hồi đất, tại điểm g khoản 1 Điều 63 quy định: "Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong 18 tháng liền..." quy định như vậy không thực tế, vì thời gian quá ngắn. bởi việc sử dụng đất trồng cây còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khí hậu thiên nhiên, loại cây cần trồng, vốn , nguồn nhân lực... Vì vậy đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa theo hướng quy định thời gian là 24 tháng.

  Tại Điều 74 về Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại: Nội dung điều này quy định chưa rõ, chưa cụ thể. Đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể giá đất tính bồi thường theo bảng giá của nhà nước để thống nhất thực hiện trong công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi công bằng của mọi người dân bị thu hồi đất.

  Tại Điều 160 dự thảo Luật quy định "Người sử dụng đất có các quyền chung sau đây" và tương tự tại Điều 164 quy định "Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất", đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ từ" chung "Vì các điều này đều nằm trong mục 1 của Chương XI là quy định chung. Mặt khác quy định người sử dụng đất có các quyền chung, nghĩa vụ chung ...là chưa gọn, chưa khoa học, chưa mang tính pháp lý cao.

  Tại khoản 2 Điều 161 quy định về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền sử dụng đất: Tôi chọn Phương án 1 vì hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực điều này phù hợp với Bộ Luật dân sự hiện hành. Mặt khác để đảm bảo an toàn pháp lý hơn cho người dân trong các giao dịch dân sự, hạn chế tranh chấp xảy ra vì dân trí ở nhiều nơi còn đang thấp.

  Tại Điều 182 dự thảo Luật về các điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Tại điểm b khoản 1 đề nghị quy định cụ thể hơn thế nào là đất có tranh chấp vì thực tế do quy định này không rõ ràng, cụ thể nên các cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng máy móc làm hạn chế quyền của công dân khi thực hiện các giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất.

  Trên đây là một số ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), rất mong sự trao đổi, chia sẻ của bạn đọc./.

  Trần Thị Thúy Vinh (Trung tâm TGPLNN tỉnh Hà Tĩnh)

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Quốc ca đã trở thành hồn thiêng dân tộc

  Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Kết hợp thẩm quyền Quốc hội, nhân dân đối với Hiến pháp

  Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Hội nghị lấy kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

  Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Hội luật gia lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

  Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: