80 tỷ đồng cho vay làm nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện giải ngân đảm bảo đúng quy định.

Cho vay nhà ở xã hội là chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Năm 2022, Hà Tĩnh được phân bổ 80 tỷ đồng cho vay chương trình này.

80 tỷ đồng cho vay làm nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh

Năm 2022, Hà Tĩnh được phân bổ 80 tỷ đồng chương trình cho vay nhà ở xã hội. Ảnh: Nguyễn Oanh.

Sau khi Ngân hàng CSXH Việt Nam cho phép giải ngân (ngày 27/4/2022), Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện giải ngân đảm bảo đúng quy định.

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã giải ngân 21,7 tỷ đồng/80 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch được giao năm 2022, nâng tổng dư nợ của chương trình lên 282,214 tỷ đồng với 876 khách hàng đang dư nợ.

80 tỷ đồng cho vay làm nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thực hiện giải ngân chương trình nhà ở xã hội đảm bảo đúng quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng CSXH tỉnh đang phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nguồn vốn đến các đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm lan tỏa ý nghĩa của nguồn vốn đối với việc cá nhân, hộ gia đình mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Đối tượng được vay vốn nhà ở xã hội là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Mức cho vay trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội và tối đa không quá 500 triệu đồng; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Từ nay đến ngày 1/1/2023, lãi suất cho vay bằng 0,4%/tháng (4,8%/năm). Thời hạn cho vay tối đa 25 năm.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast