Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp hết sức quan tâm để phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Sáng 28/10, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Công thương Địa phương, Bộ Công Thương Nguyễn Văn Thịnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Xác định vai trò quan trọng của KTTT, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng khóa IX (Nghị quyết 13) và Luật HTX năm 2012 một cách sáng tạo, hiệu quả. Theo đó, tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết bằng nhiều chỉ thị, đề án và các văn bản liên quan đến phát triển KTTT.

Thực hiện Nghị quyết 13 và Luật HTX 2012, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ toàn diện để KTTT, HTX phát triển như chính sách về: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển; hỗ trợ khoa học – công nghệ, hạ tầng, trang thiết bị; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường… Nhờ đó, khu vực KTTT đã có bước phát triển khá.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trình bày báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thực hiện Luật HTX 2012.

Hiện nay, toàn tỉnh có 3.850 tổ hợp tác (tăng 3.150 tổ hợp tác so với năm 2001); 1.017 HTX (tăng 735 HTX so với năm 2001); 3 liên hiệp HTX đang hoạt động.

Các HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực: nông – lâm - ngư nghiệp (chiếm 55,8%); công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (chiếm 5,8%); môi trường (15,63%); thương mại dịch vụ tổng hợp, quản lý chợ (chiếm 12,88%); xây dựng, vận tải…

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Đại biểu dự hội nghị.

Doanh thu bình quân của HTX hiện nay đạt 1,3 tỷ đồng/HTX/năm, tăng 700 triệu đồng so với năm 2013; lợi nhuận bình quân đạt 180 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 36 triệu đồng/người/năm. Tổng số lao động thường xuyên trong các HTX đến nay là 48.952 người; số cán bộ quản lý HTX đến nay là 6.823 người.

Doanh thu của tổ hợp tác ước tính 500 triệu đồng/tổ hợp tác/năm; lợi nhuận bình quân đạt 80 triệu đồng/tổ hợp tác/năm. Các tổ hợp tác hoạt động tốt chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Hiện nay, nhiều HTX, tổ hợp tác đã mạnh dạn đầu tư vốn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật mở rộng sản xuất kinh doanh; hình thành được chuỗi liên kết vào sản xuất; tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm; tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động trên địa bàn.

Các liên hiệp HTX ngày càng mở rộng quy mô, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, giúp đỡ các HTX thành viên cùng phát triển, tiêu thụ sản phẩm.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Viết Hưng đề xuất 5 giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước đối với phát triển KTTT.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, HTX đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng, những khó khăn, bất cập trong phát triển KTTT hiện nay.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Phạm Văn Dũng: Cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, sửa đổi một số quy định và văn bản còn bất cập nhằm tạo môi trường thuận lợi để KTTT phát triển.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển HTX, KTTT trong thời gian tới như: sửa đổi những quy định pháp luật còn bất cập để tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; có các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; đào tạo nhân lực cho khu vực KTTT…

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Ông Lê Vạn Hải – Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc (Can Lộc): Mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện, tư vấn, hướng dẫn cách làm hiệu quả hỗ trợ HTX phát triển.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Ngọc Hùng: Hiện tại, HTX vẫn còn tồn tại, yếu kém như quy mô nhỏ, năng lực điều hành hạn chế...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền các cấp, các cơ quan, HTX, tổ hợp tác… trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào phát triển khu vực KTTT.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế hiện nay như: vẫn còn tình trạng chưa thực sự quan tâm đến phát triển KTTT; nhiều cơ chế, chính sách chưa sát với thực tiễn; nhiều HTX còn thiếu vốn, cơ sở vật chất; tỷ lệ HTX khá, tốt còn đạt thấp… Vì vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp hết sức quan tâm, có trách nhiệm để phát triển khu vực KTTT.

Xác định phát triển KTTT, HTX, tổ hợp tác là nhiệm vụ quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến KTTT như: xây dựng tỉnh đến năm 2025 đạt tỉnh nông thôn mới; tập trung, tích tụ ruộng đất; chuyển đổi số và đề án về phát triển KTTT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Liên minh HTX tiếp tục làm tốt vai trò kết nối, là chỗ dựa vững chắc cho các HTX; các địa phương chú trọng khảo sát thực tế để có những đề xuất, kiến nghị phù hợp với tình hình thực tiễn để hỗ trợ các HTX phát triển. Các sở, ngành KH&ĐT, Công thương, TN&MT, Tài chính… tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho HTX, tổ hợp tác phát triển.

Các HTX cần nâng cao nhận thức, học tập các mô hình; kiện toàn bộ máy, xây dựng phương thức hoạt động, xác định các lĩnh vực đầu tư; liên kết sản xuất; áp dụng chuyển đổi số, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiêu thụ; chấp hành tốt các quy định của pháp luật…

Tại hội nghị, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng công bố quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các 16 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 13, Luật HTX 2012.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể...

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

...và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 13.

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể...

Các cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

... và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật HTX năm 2012.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast