Cẩm Xuyên làm tốt xã hội hóa công trình văn hóa, thể thao cơ sở

(Baohatinh.vn) - Chiều 18/8, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh dẫn đầu đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên về kết quả thực hiện Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020” trên địa bàn.

cam xuyen lam tot xa hoi hoa cong trinh van hoa the thao co so

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh lưu ý huyện Cẩm Xuyên cần quan tâm đến việc tổ chức phát triển du lịch ở Hồ Kẻ Gỗ, không để ảnh hưởng môi trường nước. Về tôn tạo di tích, phải chấp hành Luật di sản.

Sau khi Nghị quyết 55 ban hành, UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin huyện tổ chức khảo sát thực trạng thiết chế văn hóa, thể thao và các di tích lịch sử xuống cấp cần tu bổ tôn tạo, tổng hợp danh sách gửi Sở VHTT&DL đề nghị hỗ trợ kinh phí theo quy định. Đối với các công trình được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng và nâng cấp, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được thụ hưởng tiến hành hoàn thiện các hồ sơ xây dựng theo đúng quy định.

cam xuyen lam tot xa hoi hoa cong trinh van hoa the thao co so

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phó ban VH-XH: Qua kiểm tra thực tế ở xã Cẩm Duệ và Cẩm Hưng, công tác xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa của các địa phương thực sự gây ấn tượng. Hầu hết các hội quán được đầu tư xây dựng từ 450 triệu – 800 triệu, trong đó xã chỉ hỗ trợ được 30 triệu, còn lại do nhân dân đóng góp

Đặc biệt, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thị trấn văn minh, huyện đã lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn và phát triển đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

cam xuyen lam tot xa hoi hoa cong trinh van hoa the thao co so

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn, thành viên Đoàn Giám sát: Nhà văn hóa thôn mang tính cộng đồng nên cần có hàng rào xanh, hàng rào mềm, không nên xây bao bọc kín bằng hàng rào bê tông

Từ năm 2013 đến nay, huyện đã xây mới 9 nhà và nâng cấp 6 nhà văn hóa xã; xây mới và nâng cấp 17 khu thể thao, sân vận động xã; xây mới 75 nhà và nâng cấp, sữa chữa 22 nhà văn hóa thôn; xây mới và nâng cấp 88 khu thể thao thôn…

cam xuyen lam tot xa hoi hoa cong trinh van hoa the thao co so

Trưởng phòng VHTT UBND huyện Cẩm Xuyên Cao Ngọc Tân: Các CLB sinh hoạt chưa đồng đều, nhiều CLB sinh hoạt khí thế nhưng không ít CLB vẫn còn sinh hoạt lấy lệ

Về thiết chế văn hóa thể thao cấp xã, đến nay có 23/27 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã đạt chuẩn về diện tích xây dựng (đạt 85,1%); 25/27 xã, thị trấn có sân vận động (đạt tỷ lệ 92,5%); 27/27 xã, thị trấn có hệ thống đài truyền thanh; 26/27 xã có điểm bưu điện văn hóa xã.

254/254 thôn, tổ dân phố trong toàn huyện đã có nhà văn hóa, trong đó có 198/254 nhà văn hóa đảm bảo về diện tích xây dựng và quy mô chỗ ngồi theo quy định của Bộ VHTT&DL; 254/254 thôn xóm, tổ dân phố có khu thể thao; 169/254 thôn có sân bóng đá.

cam xuyen lam tot xa hoi hoa cong trinh van hoa the thao co so

Ông Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên: Đề nghị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch văn hóa, tránh tình trạng do thiếu kiến thức nhưng vẫn triển khai xây dựng, tôn tạo làm phá vỡ các giá trị văn hóa vốn có

Về di tích lịch sử văn hóa, có 167 di tích, trong đó có 36 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Từ năm 2013 đến nay có 20 di tích được xây mới phục hồi và 24 di tích được nâng cấp tôn tạo. Toàn huyện có 215 CLB văn hóa, thể thao; 7 CLB dân ca ví giặm.

cam xuyen lam tot xa hoi hoa cong trinh van hoa the thao co so
cam xuyen lam tot xa hoi hoa cong trinh van hoa the thao co so

Đoàn kiểm tra, giám sát tại xã Cẩm Thạch

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đều đánh giá cao những kết quả mà huyện Cẩm Xuyên đạt được trong thực hiện Nghị quyết 55, nhất là về giải pháp xã hội hóa mang lại hiệu quả rất tốt.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 55 trên địa bàn, đồng thời lưu ý huyện Cẩm Xuyên cần quan tâm đến việc tổ chức phát triển du lịch ở hồ Kẻ Gỗ, không để ảnh hưởng môi trường nước. Về tôn tạo di tích, phải chấp hành Luật Di sản.

Trước buổi làm việc này, đoàn giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã đi giám sát thực tế tại cơ sở thuộc 4 xã: Cẩm Hưng, Cẩm Thạch, Cẩm Minh và Cẩm Duệ.

Đọc thêm