(Baohatinh.vn) - Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị tất cả cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025.

Các cấp, ngành cần tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị tất cả cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng 11/1, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được trực tuyến đến 76 điểm cầu trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Các cấp, ngành cần tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020.

Giai đoạn 2013 - 2020, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tăng thêm niềm tin của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ đối với Đảng, Nhà nước.

Nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động khai thác, thu thập, kết nối các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức nhiều đợt khảo sát, xác minh; huy động nhiều lực lượng, phương tiện, đào tìm nhiều lần, nhiều vị trí, với quy mô rộng lớn để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Kết quả, từ năm 2013 - 2020, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, ở trong nước là 8.201, ở Lào là 2.612, Campuchia là 6.147.

Các cấp, ngành cần tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Hội nghị được trực tuyến đến 76 điểm cầu trên toàn quốc. (Ảnh: Điểm cầu Hà Tĩnh).

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã ban hành kế hoạch thí điểm ứng dụng quy trình “Thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin” để xác định danh tích hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở nghĩa trang tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả, từ năm 2013 - 2020, đã tiếp nhận 38.217 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích ADN được 23.355 mẫu, lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được 4.134 trường hợp. Xác minh, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260/1.736 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 72,25% số mộ có một phần thông tin; 55,92% tổng số mộ trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm được quy định và tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong tình hình mới.

Mùa khô 2019 – 2020, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ (trong đó, ở tỉnh Bôlykhămxay 7 hài cốt, Thủ đô Viêng Chăn 2 hài cốt) và tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, huyện Hương Sơn.

Mùa khô 2020 – 2021, Đội Quy tập phấn đấu, quyết tâm vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 13 hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh những kết quả đã được, hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tiến hành chưa thường xuyên, sâu rộng; việc quản lý thông tin ở một số địa phương chưa chặt chẽ.

Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn đầu còn lúng túng; chưa nắm chắc quy trình, phương pháp tiến hành; chưa hoàn thành theo đúng tiến độ.

Việc thu thập, kết nối, xác minh, kết luận thông tin chưa thực sự tích cực, khoa học. Nghiên cứu quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tiến độ còn chậm; các phương pháp sử dụng kỹ thuật gen còn hạn chế.

Các cấp, ngành cần tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; phát huy sức mạnh tổng hợp; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ưu tiên các nguồn lực với cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Hoàn thành, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý; cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ.

Ban hành, triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phấn đấu mỗi năm giám định ADN xác định khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ. Đến năm 2025, hoàn thành 50% việc xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp thực hiện tốt các đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị tất cả các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025; phải xem công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn“, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Các đơn vị, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình cần tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Văn Chung


Văn Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]