(Baohatinh.vn) - Suốt 50 năm qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

Suốt 50 năm qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người để lại cho Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng mà muôn thế hệ luôn ghi nhớ, học tập và làm theo. Suốt 50 năm qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, thực hiện di huấn của Người và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quê hương nghĩa trọng tình cao...

Xứ Nghệ, Nghệ An và Hà Tĩnh là quê hương của Người từ trong thẳm sâu của cội nguồn lịch sử, cùng chung một dòng chảy văn hóa, yêu nước, cách mạng mà cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Đảng dưới sự lãnh đạo chủ yếu của những người con Xứ Nghệ ưu tú như Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú… Vì vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh những tình cảm sâu nặng và sự quan tâm đặc biệt.

50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh năm 1957. Ảnh tư liệu

Mặc dù bộn bề công việc, nhưng Bác đã 16 lần gửi điện, thư viết bài biểu dương, khen ngợi các tập thể, cá nhân khi lập được thành tích xuất sắc hay chiến công mới; 4 lần trực tiếp gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, quân và dân Hà Tĩnh. Đặc biệt, ngày 15/6/1957, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vinh dự được đón Bác về thăm. Trong thời gian gần một ngày thân tình gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà, Bác đã biểu dương thành tích, nhắc nhở, phê bình nghiêm khắc về khuyết điểm, chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách trước mắt và những nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài.

Những lời căn dặn của Bác trong dịp về thăm cũng như những điều Người nhắn gửi qua các bức thư, điện tín... tuy hết sức bình dị nhưng mang tầm triết luận, nghiêm túc mà chân tình, thẳng thắn mà gần gũi, thể hiện sinh động phong cách gần dân, trọng dân, sâu sát với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bác đi... Di chúc giục lòng ta”

Suốt hành trình lịch sử 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ cách mạng.

50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

Những đoàn xe qua Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh tư liệu

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh đã thực hiện tốt vai trò “hậu phương của tiền tuyến miền Nam, tiền tuyến của hậu phương miền Bắc”, vừa sản xuất, vừa anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần cùng quân, dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chỉ tính từ năm 1960 đến 1975, toàn tỉnh đã có 92.913 thanh niên lên đường nhập ngũ (chiếm 10% dân số lúc đó), 334.128 lượt người đi dân công hỏa tuyến, 10.636 TNXP; 13.024 người con của Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành điểm quyết chiến chiến lược, thành một địa danh đi vào lịch sử... 100% đơn vị huyện, thị của Hà Tĩnh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; có 1.985 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bước vào thời kỳ hàn gắn hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh (tháng 9/1991), Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã có bước phát triển nhanh, toàn diện trên các lĩnh vực.

50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

Thành phố Hà Tĩnh vừa được công nhận là đô thị loại 2. Ảnh: Thanh Hoài

Sau khó khăn, thách thức của sự cố môi trường biển năm 2016, đến năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch; xây dựng NTM và đô thị văn minh có nhiều cách làm sáng tạo và chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. QPAN đảm bảo. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được quan tâm. Dân chủ trong Đảng và trong xã hội được chú trọng phát huy; đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân được củng cố. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo lan tỏa tích cực; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên từng bước được phát huy...

Tuy nhiên, Hà Tĩnh hiện vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, chạy theo “bệnh thành tích” như sinh thời Bác từng rất nhiều lần cảnh tỉnh các địa phương.

“Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”…

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhất là những di huấn của Người, cần phải chủ động nhận biết thách thức và nắm vững thời cơ, vận dụng linh hoạt phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”…

50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

Ngày 18/3, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họpnghe đánh giá việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hà

Trước hết, phải luôn chăm lo xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; chung sức, đồng lòng vì mục tiêu chung để phát triển quê hương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng của Người: Việc gì có lợi cho dân thì dù khó mấy cũng cố gắng làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐ/TW của BCH Trung ương khóa XII, Quy định số 890-QĐ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và các quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm minh những đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật.

50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

Trung tâm Hành chính công Hà Tĩnh sớm được thành lập, đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Ảnh P.V

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên trau dồi, học tập và làm theo Bác về phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể; ứng xử văn hóa, nhân văn, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, tự mình nêu gương... Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia trên từng lĩnh vực. Thực hiện dân chủ, minh bạch, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ, triệt để chống nạn “chạy chức, chạy quyền” và kiên quyết, kịp thời thay thế, xử lý những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, uy tín thấp, nhũng nhiễu, sách hoạch doanh nghiệp, nhân dân.

Thứ tư, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo QPAN. Tiếp tục thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung phát triển Khu kinh tế Vũng Áng theo hướng hiện đại, bền vững; xây dựng NTM gắn với đô thị văn minh; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng văn hóa và con người Hà Tĩnh vừa đậm đà bản sắc, vừa tiên tiến, hội nhập. Thực hiện tốt chính sách với người có công; đảm bảo an sinh xã hội. Thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng 15/5, tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu tiến hành lễ báo công với Bác.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và tưởng niệm 50 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nửa thế kỷ qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đồng hành với Đảng, với nhân dân, soi sáng cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới ánh sáng của Di chúc, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã từng bước hiện thực hóa lời căn dặn ân cần của Người, “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, góp phần xứng đáng vào mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Võ Hồng Hải

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 • 50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ
  “Tuổi trẻ Hà Tĩnh nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

  Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, sáng 18/5, Đoàn khối Đảng - Chính quyền Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tuổi trẻ Hà Tĩnh nhớ lời Di chúc theo chân Bác".

 • 50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ
  Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác...

  Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc vô cùng quý báu. Bản Di chúc đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước nhà vững bước tiến lên CNXH.

 • 50 năm Hà Tĩnh thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác Hồ
  Hà Tĩnh nỗ lực thực hiện tốt nhất Lời Di huấn của Bác Hồ

  Thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc lời báo công với Bác Hồ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện tốt nhất lời Di huấn của Bác: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]