Đức Thọ huy động con em xa quê trên 1,6 tỷ đồng xây nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - 3 tháng đầu năm 2022, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân là con em xa quê hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng xây dựng NTM.

Đức Thọ huy động con em xa quê trên 1,6 tỷ đồng xây nông thôn mới

Nhà văn hóa thôn Châu Trinh đang được xây dựng lại với kinh phí gần 1 tỷ đồng, trong đó, con xa quê ủng hộ 500 triệu đồng.

Các xã huy động đạt kết quả khá gồm: Tùng Ảnh 680 triệu đồng, Đức Lạng 433 triệu đồng, Yên Hồ 210 triệu đồng... Nguồn tiền này chủ yếu được huy động từ đóng góp của con em xa quê trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Nguồn lực hỗ trợ được tập trung xây dựng các hạng mục: Đường giao thông nông thôn, mương thoát nước khu dân cư, thiết chế nhà văn hóa thôn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, đường điện chiếu sáng làng quê...

Thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2022, Đức Thọ tập trung cao cho các nội dung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng cảnh quan môi trường, văn hóa cộng đồng trong khu dân cư.

Đức Thọ huy động con em xa quê trên 1,6 tỷ đồng xây nông thôn mới

Công trình thanh niên “Đường điện thắp sáng đường quê” và “Lan can bờ rào xanh” của Đoàn xã Hòa Lạc. Ảnh: Thanh Sơn

Kết quả 3 tháng đầu năm, Đức Thọ đã xây dựng, trồng mới 31,7km bồn hoa, hàng rào xanh; chỉnh trang, cải tạo 356 vườn hộ, 90 vườn tạp; 3.802 hộ sắp xếp chỉnh trang nhà cửa gọn gàng ngăn nắp; làm mới, nâng cấp 7 nhà ở cho hộ nghèo; chỉnh trang, làm mới 8,26 km hệ thống đường điện chiếu sáng làng quê; lắp 35 bể xử lý nước thải trong khu dân cư...

Năm 2022, huyện Đức Thọ phấn đấu xây dựng 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Đức Lạng, Trường Sơn, Liên Minh, Tân Dân, Hòa Lạc và Quang Vĩnh; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Lâm Trung Thủy, Yên Hồ và Thanh Bình Thịnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast