Nông thôn mới Hà Tĩnh bền vững từ “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu”
Nông nghiệp - 2023-12-05 05:03:00

(Baohatinh.vn) - Từ “Gia đình năm không, ba sạch”, “10 hộ gia đình liền kề”, “Gia đình NTM kiểu mẫu” đến “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu”, Hà Tĩnh đã xây dựng, nhân rộng những mô hình hiệu quả để phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt, khơi dậy vai trò chủ thể của mỗi thành viên cùng chung sức xây dựng NTM hiện đại, văn minh, bền vững, giàu bản sắc.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]