Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh cũng đề nghị Trung ương sớm có hướng dẫn về đối tượng, căn cứ, quy trình, điều kiện tuyển dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù.

Chiều 10/6, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước đối với hội, quỹ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng chủ trì buổi làm việc.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 58 hội hoạt động trong phạm vi tỉnh (trong đó có 14 hội đặc thù), 195 tổ chức hội hoạt động trong phạm vi huyện (trong đó có 87 tổ chức hội có tính chất đặc thù) và 1.300 tổ chức hội hoạt động trong phạm vi xã.

Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Trung báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ.

Có 21 tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện, trong đó: có 5 tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong phạm vi tỉnh; có 4 tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong phạm vi huyện; 12 quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong phạm vi xã.

Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Tạ Tấn: Tỉnh cần làm rõ hơn nội dung về công tác kiện toàn các hội, quỹ trong thời gian qua.

Thời gian qua, hoạt động của các tổ chức hội, quỹ nhìn chung tuân thủ pháp luật và điều lệ, bám sát nhiệm vụ của tổ chức hội, quỹ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các tổ chức hội ngày càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng như chú trọng công tác chăm lo, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Hoạt động của các tổ chức hội đa dạng về hình thức và nội dung; một số hội chủ động và tham gia tư vấn, phản biện các đề án, chính sách liên quan đến hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, thể dục - thể thao. Tham gia tích cực các hoạt động từ thiện và nhân đạo như: tham gia cứu trợ xã hội, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, dạy nghề, dạy chữ cho người nghèo, người bất hạnh, giải quyết việc làm cho người tàn tật.

Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa làm rõ một số nội dung mà đoàn công tác quan tâm.

Các tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động với mục đích nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo. Trong thời gian qua, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, huy động được được nhiều nguồn lực đầu tư, giúp đỡ nhiều đối tượng trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đồng thời giữ gìn và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam đánh giá về vai trò của các hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hà Tĩnh kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung quan trọng như: đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng; sớm có hướng dẫn về đối tượng, căn cứ, quy trình, điều kiện tuyển dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù; ban hành các tiêu chí làm cơ sở để giao biên chế, điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với lãnh đạo tại các tổ chức hội…

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, các thành viên đoàn kiểm tra đã đề nghị Hà Tĩnh làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ; chế độ chính sách cho những người đứng đầu các hội, quỹ; công tác đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ làm công tác hội; cơ chính sinh hoạt đảng của các hội, quỹ…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn Hà Tĩnh, nhất là tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nâng hiệu quả công tác quản lý hội, quỹ; phân công rõ ràng trách nhiệm quản lý hội, quỹ cho các cấp, các ngành; triển khai hiệu quả việc sáp nhập các hội tương đồng.

Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng kết luận buổi làm việc.

Đề nghị, các sở, ngành tiếp tục phát huy vai trò quản lý đối với các quỹ, hội, nhất là các hội nghề nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các quỹ, hội sau khi thành lập; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên.

Về các kiến nghị của Hà Tĩnh, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Bộ trưởng; đồng thời nhấn mạnh, việc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng là hướng đi tất yếu, song, để sắp xếp hiệu quả cần phải tổng kết, đánh giá một số mô hình sáp nhập đã làm từ trước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng.

Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu một số nội dung sau kết luận của Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Nội vụ cần hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; cung cấp các văn bản về quản lý hội, quỹ, nhất là các cơ chế chính sách hỗ trợ; báo cáo đánh giá hiệu quả từ việc sáp nhập các hội tương đồng ở cấp cơ sở.

Các sở, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đánh giá và tham mưu các phương án, giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hội, quỹ trong thời gian tới.

Hà Tĩnh đề nghị sớm xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Cải cách hành chính

Chủ đề Tinh gọn bộ máy

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast