Hà Tĩnh lập 3 tổ công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - 3 tổ công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng sẽ kiểm tra hoạt động tại các đơn vị, địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập 3 tổ do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam qua huyện Thạch Hà.

Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh làm tổ trưởng, 1 lãnh đạo Sở KH&ĐT làm tổ phó; kiểm tra các đơn vị, địa phương: Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà làm tổ trưởng, 1 lãnh đạo Sở KH&ĐT làm tổ phó; kiểm tra các đơn vị, địa phương: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm tổ trưởng, 1 lãnh đạo Sở KH&ĐT làm tổ phó; kiểm tra các đơn vị, địa phương: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Trường Cao đẳng Y tế.

Thành phần tham gia các tổ công tác của lãnh đạo UBND tỉnh gồm: lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thuộc Sở KH&ĐT, Sở Tài chính; cán bộ chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

2.jpg
Các tổ công tác UBND tỉnh sẽ đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công (từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, GPMB, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và bàn giao công trình, dự án đưa vào sử dụng); kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Kiến nghị UBND tỉnh cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2024 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, nhằm đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong niên độ ngân sách năm 2024.

Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu

Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi UBND và Chủ tịch UBND tỉnh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với mỗi sở, ban, ngành và địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast