Hà Tĩnh phân bổ gần 642 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, với số tiền 641,989 tỷ đồng.

Hà Tĩnh phân bổ gần 642 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Người dân Hương Sơn ra quân xây dựng NTM năm 2020

Trong đó, vốn đầu tư phát triển 487,611 tỷ đồng triển khai các nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phân bổ cho các xã xây dựng NTM.

Vốn sự nghiệp 154,378 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển hợp tác xã, chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng mô hình mẫu, khoa học công nghệ…; hỗ trợ công tác quy hoạch và xây dựng đề án nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển giáo dục ở nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân NTM.

Hà Tĩnh phân bổ gần 642 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nguồn vốn ưu tiên thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn, các nội dung xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương được giao kế hoạch vốn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện, nhất là nguồn vốn sự nghiệp; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định hiện hành.

Hà Tĩnh phân bổ gần 642 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nguồn vốn này cũng dành hỗ trợ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh tư liệu

Các sở ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành.

UBND các xã quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành; ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn, các nội dung xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, xử lý môi trường; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải ngân nguồn vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không tập trung thanh toán vào cuối năm; hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với công trình hoàn thành.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast