(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh việc lập quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh việc lập quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Sáng 21/5, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng chủ trì buổi làm việc với đơn vị tư vấn Công ty TNHH BCG để nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn; đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng dự.

Giữ nguyên quan điểm phát triển xanh và bền vững

Tại buổi làm việc, đại diện Sở KH&ĐT Hà Tĩnh thông tin một số nội dung về tình hình triển khai dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển KT-XH đến 2020; lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh Phan Thành Biển trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Theo đó, báo cáo gồm các nội dung như: thông tin khái quát về dự án; tình hình triển khai dự án; nội dung báo cáo quy hoạch; kế hoạch triển khai trong thời gian tới và kiến nghị, đề xuất.

Theo đánh giá, sau khi nhiệm vụ quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nội dung quy hoạch tỉnh đã rõ ràng hơn nên BCG đã bám sát để hoàn thiện báo cáo. Qua soát xét, báo cáo lần này khá hoàn thiện, bám sát các nội dung quy định của Luật Quy hoạch và nhiệm vụ quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, chất lượng tốt hơn so với trước đây.

Báo cáo lần này giữ nguyên quan điểm và mục tiêu phát triển như các dự thảo trước đây, đó là: Phát triển KT-XH theo hướng xanh và bền vững, trong đó lấy con người làm trung tâm, khoa học công nghệ là nền tảng; tập trung nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế…

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Đại diện đơn vị tư vấn BCG tại buổi làm việc.

Mục tiêu tổng quát của tỉnh thời kỳ quy hoạch là: phát triển tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và con người để xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh công nghiệp, có hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững về kinh tế, công bằng về xã hội, là cực phát triển của Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung…

Để đạt các mục tiêu trên, cần tập trung vào 4 lĩnh vực kinh tế trọng điểm (công nghiệp; nông nghiệp; du lịch và thương mại; dịch vụ cảng, hậu cần); 3 trung tâm đô thị (xung quanh TP Hà Tĩnh; đô thị phía Bắc với hạt nhân là thị xã Hồng Lĩnh; đô thị phía Nam với hạt nhân là thị xã Kỳ Anh); 3 hành lang kinh tế; 1 trung tâm động lực tăng trưởng là KKT Vũng Áng; 3 nền tảng chính.

Theo phương án tăng trưởng, trong giai đoạn 2021 - 2030, công nghiệp – xây dựng vẫn là ngành trụ cột được ưu tiên thu hút đầu tư. Cơ cấu kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại thép thành phẩm của Formosa, kêu gọi đầu tư để mở rộng ngành công nghiệp sau thép, sản xuất các sản phẩm phụ trợ…

Tiếp tục bổ sung các nội dung phù hợp

Phát biểu tại buổi làm việc, ông II- Dong Kwon Tổng giám đốc Công ty TNHH BCG cho biết, đơn vị đã rất nghiêm túc lồng ghép, bổ sung các ý kiến đóng góp vào sản phẩm quy hoạch sau khi rà soát.

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Trần Viết Hậu tham gia ý kiến về việc cần cụ thể hơn một số nội dung về phương án tăng trưởng.

Ở sản phẩm quy hoạch lần này đã có nhiều thay đổi, trong đó, tập trung vào những điểm lớn như: tính khả thi của các chỉ tiêu phát triển kinh tế; ưu tiên đầu tư và chuyển hóa đầu tư. Đặc biệt, bổ sung và cụ thể lĩnh vực năng lượng, khí hóa lỏng, năng lượng tái tạo để tạo điều kiện thu hút các dự án khác, tạo sức bật phát triển; lĩnh vực nông nghiệp bổ sung chi tiết để đảm bảo khả thi…

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: BCG cần cử chuyên gia phối hợp với các ngành để tổng hợp lại, làm rõ các vấn đề về định hướng, định vị, quy mô quy hoạch.

Tham gia thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng đơn vị tư vấn đã cơ bản tiếp thu các góp ý trước đó để bổ sung vào sản phẩm quy hoạch.

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Từ dữ liệu, thông tin của các sở ngành, đơn vị tư vấn cần chuyển thành những phương án tư vấn cụ thể. Đặc biệt, BCG đã đưa ra mục tiêu, chỉ tiêu nhưng tính định hướng chưa rõ…

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng thời, bổ sung một số nội dung và đề nghị BCG tiếp tục nghiên cứu, cập nhật như: tiếp tục có cập nhật về phát triển năng lượng để bổ sung; có nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực nông nghiệp để đáp ứng được yêu cầu của tỉnh nhưng phải phù hợp với các định hướng của cấp trên; đánh giá sâu sức chịu tải môi trường ở KKT Vũng Áng; quy hoạch đấu nối giao thông…

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các nội dung đóng góp để hoàn thiện sản phẩm quy hoạch. Từ những dữ liệu được cung cấp để xây dựng thành những phương án tư vấn phù hợp...

Làm rõ những định hướng phát triển cụ thể

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá khá cao đơn vị tư vấn trong sản phẩm quy hoạch lần này. Đồng thời, đề nghị, BCG phải kiên trì tiếp thu, bám theo lộ trình mới hoàn thành được khối lượng công việc thời gian tới.

Tư duy trên cơ sở thực tiễn để quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đúng tầm nhìn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần xúc tiến, tập trung cao để thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị đơn vị tư vấn cần tư duy trên cơ sở thực tiễn địa phương, từ dữ liệu giai đoạn trước để hoạch định, định hướng cụ thể. Đồng thời, đơn vị tư vấn cần tiếp tục nghiên cứu các dữ liệu từ giai đoạn trước, chỗ nào thiếu đề nghị các sở, ngành cung cấp; căn cứ vào nền tảng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, của Trung ương và các nghị quyết gần đây để nghiên cứu phù hợp...

Đặc biệt, BCG cần tập trung nghiên cứu về các nội dung quan trọng như liên kết vùng, kết nối với các tỉnh, vùng khác; các định hướng phát triển...

Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ yêu cầu về thời gian hoàn thiện các giai đoạn của dự án trên tinh thần xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần xúc tiến, tập trung cao để thực hiện.

Tin liên quan:

Thành Chung - Lê Tuấn.


Thành Chung - Lê Tuấn.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]