Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị: Sở TN&MT Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn

Chiều 23/8, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã có buổi làm việc với Sở TN&MT về tổ chức bộ máy và tình hình, kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, thành viên Ban Pháp chế, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì buổi làm việc

Sở TN&MT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở trên địa bàn tỉnh

Theo đó, về cơ cấu tổ chức hiện tại Sở có 7 phòng chuyên môn, 3 đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thanh Điện báo cáo nội dung làm việc.

Về biên chế công chức, viên chức do ngân sách Nhà nước đảm bảo được giao năm 2022 là 211 người (gồm: 64 công chức, 13 viên chức do ngân sách Nhà nước đảm bảo, 7 hợp đồng theo NĐ 68 và 127 viên chức tự chủ).

Hiện nay tại các đơn vị sự nghiệp còn thiếu 58 biên chế viên chức tự chủ nhưng chưa được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tuyển dụng.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia: Sở TN&MT cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Đối với việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền, từ đầu năm 2022 lại nay, đơn vị đã tổ chức 20 cuộc kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền đối 39 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt là: 1,9 tỷ đồng; tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền đối với 7 tổ chức có hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt là trên 2 tỷ đồng.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định pháp luật, tuyển dụng số viên chức tại các đơn vị sự nghiệp khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu tham dự đề nghị Sở TN&MT cần tiếp tục phối hợp tốt với các ngành, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai…

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường trên địa bàn.

Kết luận cuộc làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở TN&MT trong các lĩnh vực hoạt động thời gian qua.

Thời gian tới, đề nghị Sở TN&MT tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường trên địa bàn; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định pháp luật, tuyển dụng số viên chức tại các đơn vị sự nghiệp khi có chủ trương của UBND tỉnh; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính để nâng cao trình độ cho công chức thực thi nhiệm vụ.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast