(Baohatinh.vn) - Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đề nghị mỗi đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung xây dựng ít nhất một mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đề nghị mỗi đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung xây dựng ít nhất một mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 22/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023)”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS các địa phương, đơn vị.

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW được cấp uỷ các cấp triển khai chủ động, nghiêm túc và đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Quá trình triển khai được thực hiện kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua của Trung ương, địa phương; chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các văn bản của Trung ương.

Từ thực tiễn đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như: “Quỹ khuyến học, khuyến tài”; “Tăng gia sản xuất giỏi”; “Ngày thứ 7 tình nguyện”; “Tìm đồng đội như tìm người thân”…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Thượng tá Nguyễn Khoa Đăng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh: "Cần tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh với các quan điểm sai trái của thế lực thù địch trên không gian mạng; gắn chặt việc học tập và làm theo Bác với các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương, trong lực lượng và các đoàn thể".

Qua việc triển khai thực hiện nghị quyết và kết luận, ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong việc xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Trung tá Trương Thanh Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh): "Cần tích cực phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác".

Đối với Chỉ thị số 23-CT/TW, sau 5 năm triển khai, nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của công tác giáo dục chính trị, nghiên cứu lý luận chính trị được nâng lên. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận chính trị đã và đang từng bước giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được kiện toàn củng cố, bồi dưỡng kiến thức; chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Đại biểu các đơn vị, địa phương dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nội dung còn hạn chế; từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm cần thực hiện nhằm đưa việc học và làm theo Bác; nghiên cứu lý luận chính trị đi vào chiều sâu, lan toả.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 ghi nhận những kết quả Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung đã thực hiện, đề nghị các đơn vị trong lực lượng tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ đã thực hiện, từ đó phân công rõ trách nhiệm, bám sát văn bản chỉ đạo để triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cần phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại tá Thái Đức Hạnh lưu ý, mỗi đơn vị phải tập trung xây dựng ít nhất một mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền; gắn tổ chức các hoạt động học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị và các phong trào thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy trong việc triển khai, tổ chức thực hiện và vai trò nêu gương, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở các cấp.

Kết luận hội nghị, Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phân tích bối cảnh tình hình và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Võ Quang Thiện đề nghị toàn lực lượng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hoá kế hoạch thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị sát đúng, thiết thực, hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, sinh động, phù hợp với đối tượng.

Phát huy tinh thần nêu gương với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá....

Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao; phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân còn hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng các tập thể...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kết luận, nghị quyết của Trung ương.

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]