Nâng cao nghiệp vụ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Gần 120 doanh nghiệp trên địa bàn TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được hướng dẫn thực hiện chính sách và quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Nâng cao nghiệp vụ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

Chiều 6/10, tại TX Hồng Lĩnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Can Lộc.

Trong 1 buổi, đại diện các phòng LĐ-TB&XH và đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác nhân sự, kế toán của gần 120 doanh nghiệp ở TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, huyện Can Lộc đã được nghe các chuyên đề: Một số quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP) của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiêp; Quy trình thực hiện nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; một số chính sách và quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nâng cao nghiệp vụ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) truyền đạt một số quy định mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp (theo Nghị định 61/NĐ-CP CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ) và việc thực hiện nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi, thảo luận và giải đáp vướng mắc liên quan đến thực hiện quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và BHXH, chi BHTN và văn bản hướng dẫn các quy định mới.

Nâng cao nghiệp vụ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp

Ông Bùi Hồng Nhật – Trưởng phòng Quản lý Thu và Sổ thẻ (BHXH Hà Tĩnh) thông tin một số chính sách và quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, đơn vị trong việc thực hiện, chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các chính sách này.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast