Nêu gương điển hình, cách làm hay tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/9, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững họp nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Nêu gương điển hình, cách làm hay tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự họp.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về tổ chức tổng kết 10 xây dựng NTM, đến ngày 4/9, đã có 217 xã; 12/13 huyện, thị xã đã tổ chức tổng kết. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 cấp tỉnh sẽ tổ chức ngày 28/9.

Để chuẩn bị cho hội nghị, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã có dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng chương trình, kịch bản hội nghị.

Các cơ quan báo, đài, đơn vị truyền thông, các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong thời gian tổ chức hội nghị.

Nêu gương điển hình, cách làm hay tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Các tham luận nên tập trung làm rõ những kết quả nổi bật của Hà Tĩnh

Theo kế hoạch, trước và trong hội nghị, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ phối hợp với các sở: NN&PTNT, Công thương, Văn hóa – Thể thao – Du lịch tổ chức trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP; chuỗi sự kiện hội chợ thương mại quốc tế Hà Tĩnh năm 2019 và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; tổ chức hội thảo khoa học “Văn hóa ứng xử trong cộng đồng”.

Nêu gương điển hình, cách làm hay tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Cần đảm bảo tính toàn diện, điển hình, bổ sung những cách làm hay, đề xuất giải pháp thời gian tới vào báo cáo chung của tỉnh.

Nêu gương điển hình, cách làm hay tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Tổng kết 10 năm xây dựng NTM là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá, ghi nhận những thành tựu đạt được. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải tập trung cao trong thời điểm trước, trong và sau sự kiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung, chương trình, kế hoạch trước, trong hội nghị trên tinh thần tôn vinh, làm rõ thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Hà Tĩnh trong xây dựng NTM.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, sau 10 năm xây dựng NTM, Hà Tĩnh đạt nhiều thành tựu to lớn, thay đổi toàn diện, căn bản nông thôn. Để ghi nhận những thành tựu này, công tác tổ chức hội nghị tổng kết phải đảm bảo xứng tầm, quy mô cấp tỉnh.

Nêu gương điển hình, cách làm hay tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Hà Tĩnh đạt nhiều thành tựu to lớn.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các sở, ngành liên quan soát xét các nội dung, chương trình, kế hoạch, công tác hậu cần, đón tiếp khách mời, đại biểu… một cách chu đáo, trang trọng.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cần đảm bảo tính toàn diện, điển hình, nêu những cách làm hay, đề xuất giải pháp thời gian tới. Đối với trưng bày sản phẩm tại hội chợ, cần tối đa hóa sản phẩm Hà Tĩnh gắn với chất lượng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền về những thành tựu đạt được qua 10 năm xây dựng NTM của Hà Tĩnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast