(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị của Sở TN&MT Hà Tĩnh, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế vào nội dung cụ thể của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại hội nghị của Sở TN&MT Hà Tĩnh, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế vào nội dung cụ thể của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 8/3, Sở TN&MT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cùng đại diện một số sở, ngành và đơn vị liên quan dự hội nghị.

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sở TN&MT tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu đều có chung quan điểm Luật Đất đai năm 2013 đã thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng và các quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai, tạo hành lang pháp lý trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng đất. Tuy vậy, qua gần 10 năm thực hiện, Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Những hạn chế, bất cập đó do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ thay đổi trong các mối quan hệ kinh tế - xã hội và từ chính một số quy định của Luật Đất đai hiện hành còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu chặt chẽ.

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, bổ sung các chính sách mới nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà; khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực này; đảm bảo quốc phòng, an ninh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách bình đẳng, minh bạch và phát huy tối đa nguồn lực đất đai...

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Xuyên Biện Văn Thanh cho rằng cần bổ sung đối tượng được nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp từ các hộ gia đình, cá nhân để triển khai thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung...

Từ thực tiễn này, các vị đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến, tập trung vào một số quy định về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, được Nhân dân quan tâm về phạm vi điều chỉnh, bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo.

Cụ thể, đại biểu đề xuất bổ sung, hoàn thiện việc thể chế hóa quan điểm của Đảng về sở hữu toàn dân về đất đai; quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước và quyền của Nhân dân được sử dụng đất công bằng, hiệu quả và bền vững; vai trò chủ thể của Nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong các quy định của dự thảo Luật Đất đai.

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nguyễn Hoài Nam đóng góp ý kiến liên quan tới quy định cụ thể về việc áp dụng các phương pháp định giá đất.

Các quy định về trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các quy định về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; về hộ gia đình sử dụng đất…

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ông Hồ Nhật Lệ - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính (Sở TN&MT) cho rằng cơ chế thực hiện nội dung phát triển quỹ đất sạch để đấu giá đất hiện nay chưa rõ ràng nên cần được nghiên cứu, xem xét đưa vào luật hoặc nghị định, thông tư để thuận lợi trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

Cần xem xét, xác định thời kỳ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là 5 năm, để thống nhất với thời kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và cấp tỉnh. Nếu thật cần thiết thì chỉ lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cho các dự án sử dụng ngân sách nhà nước (gắn với kế hoạch vốn đầu tư, vốn GPMB).

Cần có quy định cụ thể hơn đối với trường hợp Nhà nước bồi thường bằng đất trong trường hợp thu hồi đất ở và đất vườn ao liền kề đất ở; có quy định cụ thể hơn về quan điểm bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và nhà đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất, điều này dẫn đến việc áp dụng chính sách về bồi thường giữa các vùng, miền trong cả nước khác nhau...

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu ý kiến.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đánh giá Luật Đất đai là dự án luật có quy mô lớn, phạm vi tác động đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan, tổ chức, nhiều cấp, ngành; đặc biệt có rất nhiều quy định ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người dân.

Người dân, doanh nghiệp và các địa phương chính là những đối tượng thực thi và sẽ chịu tác động trực tiếp từ các thay đổi trong Luật Đất đai.

Vậy nên, việc lấy ý kiến của Nhân dân có tầm quan trọng rất lớn với mục đích để các quy định trong dự thảo luật thật sự sát, phù hợp với thị trường, gỡ bỏ được các vướng mắc, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp có trọng tâm, sát thực với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đại biểu.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT giao các phòng, ban tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện nội dung kết quả lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo UBND tỉnh.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều đang được tổ chức lấy ý kiến theo nhiều hình thức đa dạng, thực chất theo yêu cầu Nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170 của Chính phủ.

9 nội dung trọng tâm lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất.

Tin liên quan:
  • Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

    Nội dung lấy ý kiến Nhân dân bao gồm toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung trọng tâm do Chính phủ xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến; thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

  • Nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
    Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

    Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến là để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả thi; phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]