Honda Civic 2019 bổ sung phiên bản Sport, giá từ 20.500 USD
Honda Civic 2019 nhận được một số nâng cấp bên trong, chẳng hạn gói an toàn Honda Sensing trở thành trang bị tiêu chuẩn.
c693xceccxe5cdx15500x11429xe2d4x137ecx14ce6x10451xX7xf88fx131bfx14ea0x1453fx10cb6x11684xX5x11978xXax115fdx10757xcfffx15949x146a9xX6xX3x157c2xXdx1604fxXdxX4xX3xd5f4xf2b8xX2xdba5xX3xee0ax12039xX3xX7x123ddxX15xcf7dxX3xXbxX1xXdx1263axX15xX3xX24x11f9cxX15xX3x15073xXbxX14x1456bxXexe4a2xX3xX2axXdx10ccbxX3xXex11399xX3xX1fxX20x1330cx117b5xX20xX20xX3xf422xX36x1451exX0x13775xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX14xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax111d3xX6xXdxX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX15xX1x16bcdxX15xX3xc804x162dfxe4cfxX4xX3xX63x147cexXexX3xX7xef02xX3xX15x10344xX15xX2axX3xX4x10287xXbxX3xX24xX2fxX15xX3xXexX39xX14xX15xX2axX3bxX3xX4xX1xf9f0xX15xX2axX3xX1xc97cxX15xX3xX2ax165d6xXdxX3xX6xX15xX3xXexX14x166dcxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX36xX10xX15xX7xXdxX15xX2axX3xXexX39x14a60xX3xXexX1xXc3xX15xX1xX3xXexX39xX6xX15xX2axX3xX24x11580xX3xXexXdxX2fxX28xX3xX4xX1xX28x15501xX15xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXex1497exX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15x15dd1xX3xX1fxXbx10972xX3xX6xX28xXexX14x11a13xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1x1044exX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xde3axX7xX4fxX2x135acxe51bxX22xX4fxX2xX20x13a66xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX1fxX47xX1fxX5xX2xX46x151dexXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXex14ebdxX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdx14b99xXffxX114xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX16xX6xX3xX1bxX42xX6xX3xX4xd809xX15xX2axX3xX24xX9axX3xX4xX1xXdxX3xXexXdx1585exXexX3xX1bxXc3xX3xX2axXdxX3fxX3xX24xX3fxX15xX3xX4xX1x11737xX15xX1xX3xXexX1x16993xX4xX3xX4x16508xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX1bxXc3xX3xX4xX14xX28xXbxX10xX3xX1bx165e4xXdxX3xX63xX96xXexX3xX7xX9axX3xX15xX9dxX15xX2axX3xX4xXa2xXbxX3xX1bxec44xX3xX4xX33xX3xX15xX2axX14xXb7xXdxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX5x119c9xX15xX3xXexX27dxX15xX1xX3xX15x16aa3xX15xX2axX3xX24xX2fxX15xX3xXexX39xX14xX15xX2axX46xX3xe204xX91xX92xX4xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXexX1xX2fxX63xX3xX4xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX4xXbbxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX1afx114c1xX47xX3xX4bxX36xX4dxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX16xXexX1xX28xX63xX24xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX1aaxXdxX16xXexX1xX10axX3xX1aexX1b4xX1b4xXbxX10exX114xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX10axX3xX47x10ac4xX1aexXbxX10exX114xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX1fxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX1aexX1afxX1afxXexX1fxX1fxX1afxX47xX5xX20xX46xX1c4xXbxX2ax1121fxX39xX9xX1aexX3c8xX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12xX19xX1x1253bxX3xX5xXc3xX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX15xX9dxX15xX2axX3xX4xXa2xXbxX3xX2axXdxf8c3xX6xX3xX1bx1112dxX15xX2axX3xX90x16610xXdxX3xX15xX2fxX15xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3x15adcxX1xX260xX15xX2axX3xX4xXbbxX3xX7xf030xX3xX523xX1xX3fxX4xX3xX24xXdxd21dxXexX3xX39xe4dexX3xX39xXc3xX15xX2axX3xX7xX14xX3xX1bxX2afxXdxX3xX90xX511xXdxX3xXexX39xX91xX2afxX4xX46xX3x160efxX3xXbxX1xeebbxX15xX3xX90xX557xX28xX3xX10exX10xX3bxX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX7xXd6xX3xX1xX508xX28xX3xX4x157eaxX63xX3xX90x16cddxX15xX3xXbxX1xX6xX3xX63xX2afxXdxX3xX90xX91xX92xX4xX3xX5xXc3xX63xX3xX63xX511xX3bxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX26dxXexX3xX15xX1xX91xX3xX1bxXdxX2c3xX15xX3xX90xX579xX15xX3xXbxX1xX6xX3bxX3xXbxX1xX557xX15xX3xXexX39xX91xX2afxX4xX3xXexX33xX15xX3xX15xX1xXdxX536xXexX3xX90xX2c3xX28xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX7xd941xX15xX3xX90xX10xX15xX46xX3xX13xX9axX4xX3xX2axXdxXbbxX3xX90xX91xX92xX4xX3xX2axX14xX63xX3xX5xXb7xXdxX3xXexX1xXc3xX15xX1xX3xX63xX96xXexX3xX523xX1xX9axXdxX3xXexX1xX6xXffxX3xX1bxX182xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXc3xX63xX3xX24xX6xX3xX15xX1xX91xX3xXexX39xX91xX2afxX4xX3xX1bxXc3xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX63xXb7xX3xX4xX1xX39xX14xX63xX10xX3xXbxX1xX557xX15xX3xX1bxXdxX2c3xX15xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX1afxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX1fxX2xX1afxX1afxX5xX1fxX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xffb9xX2axX14xXc3xXdxX3xX39xX6xX3bxX3xX1xX536xX3xXexX1xX9axX15xX2axX3xX90xX579xX15xX3xXbxX1xX6xX3x1245cxf9b1xX4dxX3xX1xX14x1614dxX4xX3xX1xX6xX5xX14xX2axX10xX15xX3xX90xX2c3xX28xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX15xX9dxX15xX2axX3xX4xXa2xXbxX3bxX3xX4xX33xX15xX3xX1bxX6xX3xXexX39xX91xX2afxX4xX3xX523x16441xX14xX3xX16xXc3xXdxX3xX7xX6xX15xX2axX3xX1xX6xXdxX3xX24xX2fxX15xX3xX1bxXc3xX3xX4xX33xX15xX3xX1bxX6xX3xX7xX6xX28xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX63xXb7xX3xX4xX1xX39xX14xX63xX10xX3xXd6xX3xX24xX33xX15xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX32dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX1aexX20xX1aexX20xX5xX1afxX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX4xX50cxX15xX3xX7xXd6xX3xX1xX508xX28xX3xX24xX96xX3xX1bxXc3xX15xX1xX3xX2xX1aexX3xXdxX15xX4xX1xX3xX2xX20xX3xX4xX1xXa2xX28xX3x122c2xX24xXdxX26dxX15xX3xXexX1x149c3xX3xX36xXbxX14xX39xXexe007xX3xX1bxXc3xX3xX4xX3fxX15xX1xX3xX2axXdxXbbxX3xX15xX1x165e2xX3xXbxX1xX27dxX6xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX46xX3xXcxX1xX10xX14xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3bxX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX63xX2afxXdxX3xX90xX91xX92xX4xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXexX1xX2fxX63xX3xX1afxX3xXexX260xX15xX2axX3xX63xXc3xX28xX3xX5xXc3xX3xX90xX9efxX3x15818xX14xX5xXexX10xX15xX3xX7b0xX6xX1bxX6xX3xca3fxX10xX6xX39xX5xX3xX9d0xX4xX1xX4eexX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX9dfxX3bxX3xXexX39x11907xX15xX2axX3xXa4exX5xX6xXexXdxX15xX28xX63xX3x16499xX1xXdxXexX10xX3xXa4exX10xX6xX39xX5xX3xX1bxXc3xX3xX1bxXc3xX15xX2axX3xXcxX14xX15xXdxX4xX3x10c60xX10xX5xX5xX14xX1aaxX3xXa4exX10xX6xX39xX5xX3xX9d0xX4xX1xX4eexX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX4xX14xX28xXbxX10xX9dfxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX47xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX3c8xX20xX3c8xX3c8xX5xX32dxX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12x16b88xX2fxX15xX3xXexX39xX14xX15xX2axX3xX10exX10xX3bxX3xX15xX96xXdxX3xXexX1xXa2xXexX3xX4xX287xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX4xX1xX4eexX3xX90xX91xX92xX4xX3xX15xX9dxX15xX2axX3xX4xXa2xXbxX3xX1bxX2c3xX3xX1xX536xX3xXexX1xX9axX15xX2axX3xXexX1xX260xX15xX2axX3xXexXdxX15xX3xX2axXdxX33xXdxX3xXexX39xX27dxX3xX4dxXdxX7xXbxX5xX6xXffxX3x12190xX28xX16xXdxX14xX46xX3x10ce8xXdxX6xX14xX3xX16xXdxX536xX15xX3xX4xX287xX6xX3xX1xX536xX3xXexX1xX9axX15xX2axX3xX15xXc3xXffxX3xX24xX6xX14xX3xX2axfbb1xX63xX3xX63xXc3xX15xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX3c8xX3xXdxX15xX4xX1xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX1x12541xX3xXexX39xX92xX3xX90xXdxX2c3xX28xX3xX523xX1xXdxX9d8xX15xX3xX24xXd6xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX15x15dbcxX63xX3xX10exX14xX6xXffxX3xX4xX1xX4eexX15xX1xX3xX9dxX63xX3xX5xX91xX92xX15xX2axX3xX1bxXc3xX3xX4xX3fxX4xX3xX15xXce9xXexX3xX24xXa2xX63xX3xX1bxX8dxXexX3xX5x11181xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1xX283xX4xX3xX15xX2ddxX15xX2axX3x170f1xX28xX6xX15xX3xXexX39xe99bxX15xX2axX46xX3xX19xX1xX283xX4xX3xX15xX2ddxX15xX2axX3xX523xX26dxXexX3xX15xX9axXdxX3xXc30xX5xX28xX10xXexX14xX14xXexX1xX3xX4xf7f7xX15xX2axX3xX90xX91xX92xX4xX3xX4xX33xXdxX3xXexXdxX26dxX15xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX1b4xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX32dxX1fxX3c8xX47xX5xX47xX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12x1281exX260xX242xX5xX2ddxX15xX2axX3xX24xXd2fxX4xX3xX16xX6xX3xXexX27dxX4xX1xX3xX1xX92xXbxX3xX5xX2d4xXffxX3xX4xX1xX28xXffxX9d8xX15xX3xX7xX9axX3xX1bxXc3xX3xX4xXd51xX15xX2axX3xX90xX91xX92xX4xX3xXexX1xX6xXffxX3xX90xX25xXdxX3xX1bxX2afxXdxX3xX1xX536xX3xXexX1xX9axX15xX2axX3xX15xXce9xXexX3xX24xXa2xX63xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX24xX9axX3xXexX39xX27dxX3xX5xXb7xXdxX3xX90xX9d8xX3xXexX1xX28xX8dxX15xX3xXexXdxX536xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX1bxXdxX536xX4xX3xX7xe1bdxX3xX16xX575xX15xX2axX46xX3x1171dxX1xX33xX3xX15xX2ddxX15xX2axX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX9dxX63xX3xXexX39xX2fxX15xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX4xX33xXdxX3xXexX1xXdxX536xX15xX3xX90xX3fxX15xX2axX3xX523xX9d8xX3xX15xX1xX511xX3xX15xX1xX508xX15xX2axX3xXexX1xX6xXffxX3xX90xX25xXdxX3xXd6xX3xX7xXc3xX15xX3xX10exX10xX3bxX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX9axX4xX3xX2axXdxXbbxX3xX1bxXc3xX3xX4xX9axXbxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX3c8xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX22xX1b4xX47xX1aexX5xX1b4xX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xXc30xXdxX26dxX15xX3xXexX1xX9d8xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3xX5xX557xX15xX3xX90xX557xX28xX3xX10exX28xXa2xXexX3xX1xXdxX536xX15xX3xXexX39xX2fxX15xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1bxX2afxXdxX3xX24xX96xX3xX1bxXc3xX15xX1xX3xX2xX1aexX3xXdxX15xX4xX1xX3xX5xX2afxX15xX3xX1xX5cfxX15xX3bxX3xX4xX3fxX15xX1xX3xX2axXdxXbbxX3xX7xX6xX28xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX7xX5cfxX15xX3xX90xX10xX15xX3bxX3xX1xX536xX3xXexX1xX9axX15xX2axX3xX9axX15xX2axX3xX10exX33xX3xX1bxXdxX2c3xX15xX3xX4xX1xX39xX14xX63xX10xX3xX90xX7b6xXexX3xX2axXdxX508xX6xX3xX1bxXc3xX3xX5xX14xX2axX14xX3xX36xXbxX14xX39xXexX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX1aexXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX47xX1afxX32dxX1afxX5xX3c8xX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12xXc96xXbbxXdxX3xXexX27dxX15xX1xX3xX15xX2ddxX15xX2axX3xX6xX15xX3xXexX14xXc3xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX36xX10xX15xX7xXdxX15xX2axX3xX7xed08xX3xX5xXc3xX3xXexX39xX6xX15xX2axX3xX24xXe5xX3xXexXdxX2fxX28xX3xX4xX1xX28xXefxX15xX3xXexX39xX2fxX15xX3xX63xXd2fxXdxX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX4xX287xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX46xX3xXc96xXbbxXdxX3xXexX27dxX15xX1xX3xX15xX2ddxX15xX2axX3xX15xXc3xXffxX3xX24xX6xX14xX3xX2axXcb6xX63xX3xX1xX536xX3xXexX1xX9axX15xX2axX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xXexX39xX3fxX15xX1xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXb7xX63xX3xX1bxX2afxXdxX3xX4xX33xX15xX1xX3xX24xX3fxX14xX3xX1bxX6xX3xX4xX1xXb7xX63xX3xXexX39xX91xX2afxX4xX3bxX3xX4xX33xX15xX1xX3xX24xX3fxX14xX3xX4xX1xX536xX4xX1xX3xX5xXc3xX15xX3bxX3xX1xXccfxX3xXexX39xX92xX3xX2axXdxX508xX3xX5xXc3xX15xX3bxX3xX523xXdxX9d8xX63xX3xX7xX14xX3fxXexX3xX1xXc3xX15xX1xX3xXexX39xX182xX15xX1xX3xXexX1xX27dxX4xX1xX3xX283xX15xX2axX46xX3xX795xX2axX14xXc3xXdxX3xX39xX6xX3bxX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXexX1xX2fxX63xX3xX90xX579xX15xX3xXbxX1xX6xX3xXexX52dxX3xX90xX96xX15xX2axX3xX4x149daxX15xX2axX3xXbxX1xX6xX15xX1xX3xXexX6xXffxX3xX90xXdxX536xX15xX3xXexXf59xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX22xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX1fxX1b4xX1b4xX47xX5xX1aexX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX7xX1368xX3xX90xX91xX92xX4xX3xX4xX28xX15xX2axX3xX4xXa2xXbxX3xXexX39xX14xX15xX2axX3xX32dxX3xX4xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX10axX3xX7b0x12b8cxX3bxX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX7b1xX163bxX3xX1bxXc3xX3xXcxX14xX28xX39xXdxX15xX2axX46xX3xX19xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX7b0xX163bxX3xX4xX5cfxX3xX24xX33xX15xX3xX15xX1xXa2xXexX3xX4xXbbxX3xX2axXdxX3fxX3xX1fxX20xX46xX1afxX32dxX47xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1bxX2afxXdxX3xX1xX96xXbxX3xX7xX9axX3xX7xXc3xX15xX3xX1b4xX3xX4xXa2xXbxX3xX242xX3xX90xXa6bxXexX3xX1xX5cfxX15xX3xX47xX2xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX7xX14xX3xX1bxX2afxXdxX3xX15xX2ddxX63xX3xXexX39xX91xX2afxX4xX46xX3xXcxX39xX14xX15xX2axX3xX523xX1xXdxX3xX90xXbbxX3bxX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX7b0xX163bxX3xX19xX14xX28xXbxX10xX3xX4xXbbxX3xX2axXdxX3fxX3xX1fxX2xX46xX47xX32dxX47xX3xX4bxX36xX4dxX3xX4xX1xX14xX3xX15xX1xX508xX15xX2axX3xXexX39xX6xX15xX2axX3xX24xXe5xX3xXexX91xX5cfxX15xX2axX3xXexX52dxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX2xX20xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX47xX22xX3c8xX32dxX5xX22xX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX7xX1368xX3xX4xXbbxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX1fxX46xX20xX32dxX47xX3xX4bxX36xX4dxX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX1bxXc3xX3xX1fxX1fxX46xX1afxX32dxX47xX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX4xX14xX28xXbxX10xX46xX3xX19xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3xX7xX1368xX3xX4xXbbxX3xXexX1473xXffxX3xX4xX1xXd2fxX15xX3xX1xX96xXbxX3xX7xX9axX3xX7xXc3xX15xX3xX1b4xX3xX4xXa2xXbxX3xX1xX14xX7b6xX4xX3xX1xX96xXbxX3xX7xX9axX3xX1bxX260xX3xX4xXa2xXbxX3xX19xXee0xXcxX46xX3xX13xX536xX3xXexX1xX9axX15xX2axX3xXexX1xX260xX15xX2axX3xXexXdxX15xX3xX24xX2fxX15xX3xXexX39xX14xX15xX2axX3xX1xXccfxX3xXexX39xX92xX3xXc8fxXbxXbxX5xX10xX3xX19xX6xX39xXa4exX5xX6xXffxX3xX1bxXc3xX3xXc8fxX15xX16xX39xX14xXdxX16xX3xXc8fxX28xXexX14xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX1fxX22xX20xX22xX5xX2xX20xX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12xX13xX6xXdxX3xX4xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX15xXc3xXffxX3xX90xX2c3xX28xX3xX7xXd6xX3xX1xX508xX28xX3xX90xX96xX15xX2axX3xX4xX5cfxX3xX32dxX3xX10exXffxX242xX5xX6xX15xX1xX3xX1fxX46xX20xX7b0xX3xXexXdxX2fxX28xX3xX4xX1xX28xXefxX15xX3xX7xX33xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX260xX15xX2axX3xX7xX28xXa2xXexX3xX2xX47xX1aexX3xX63x10d15xX3xX5xX52dxX4xX3xX1bxXc3xX3xX63xX260xX242xX63xX10xX15xX3xX10exX14xXa6bxX15xX3xX4xX52dxX4xX3xX90xXb7xXdxX3xX2xX1aexX3c8xX3xX795xX63xX3xX90xXdxX3xX523xX579xX63xX3xX1xX96xXbxX3xX7xX9axX3xX7xXc3xX15xX3xX1b4xX3xX4xXa2xXbxX3xX1xX14xX7b6xX4xX3xX1xX96xXbxX3xX7xX9axX3xX1bxX260xX3xX4xXa2xXbxX3xX19xXee0xXcxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX2xX1fxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX1afxX47xX22xX1b4xX5xX2xX2xX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12xX19xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX7b1xX163bxX3xX4xXbbxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX32dxX46xX1fxX22xX47xX3xX4bxX36xX4dxX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX1bxXc3xX3xX1fxX32dxX46xX20xX22xX47xX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX4xX14xX28xXbxX10xX46xX3xX795xX2axX14xXc3xXdxX3xX39xX6xX3bxX3xX24xX33xX15xX3xX7b1xX163bxX242xX7b0xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX4xX6xX14xX3xX4xXa2xXbxX3xX1xX5cfxX15xX3xX4xXbbxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX32dxX46xX32dxX22xX47xX3xX4bxX36xX4dxX46xX3xX19xX33xX3xX1afxX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX4xX287xX6xX3xX4xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX7b1xX163bxX3xX90xX2c3xX28xX3xX7xXd6xX3xX1xX508xX28xX3xX90xX96xX15xX2axX3xX4xX5cfxX3xXexX2ddxX15xX2axX3xX3fxXbxX3xX32dxX3xX10exXffxX242xX5xX6xX15xX1xX3xXexX1xXb2xX15xX2axX3xX1xXc3xX15xX2axX3xX2xX46xX47xX7b0xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX260xX15xX2axX3xX7xX28xXa2xXexX3xX2xX3c8xX32dxX3xX63xX1b32xX3xX5xX52dxX4xX3xX1bxXc3xX3xX63xX96xXexX3xX7xX9axX3xXexX27dxX15xX1xX3xX15xX2ddxX15xX2axX3xX15xX1xX91xX3xX523xX1xXd6xXdxX3xX90xX96xX15xX2axX3xX24x115a0xX15xX2axX3xX15xXce9xXexX3xX24xXa2xX63xX3bxX3xX523xX27dxX15xX1xX3xX7xX91xXd6xXdxX3xX1bxXc3xX3xX1xX536xX3xXexX1xX9axX15xX2axX3xX7b0xX6xX15xX10xXa78xX6xXexX4xX1xX3xX4xX33xX15xX1xX3xX24xX3fxX14xX3xX90xXdxX9d8xX63xX3xX63xX1473xX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX2xX1afxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX22xX47xX32dxX20xX5xX2xX1fxX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX242xX6xX5xXdxX2axX15xX10axX3xX1c4xX28xX7xXexXdxX24fxXffxX114xXaxX12xX19xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xXcxX14xX28xX39xXdxX15xX2axX3xX4xX6xX14xX3xX4xXa2xXbxX3xX15xX1xXa2xXexX3xX4xXbbxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX3c8xX46xX3c8xX32dxX47xX3xX4bxX36xX4dxX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX4xX14xX28xXbxX10xX3xX1bxXc3xX3xX1fxX1aexX46xX2xX22xX47xX3xX4bxX36xX4dxX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX46xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xXcxX14xX28xX39xXdxX15xX2axX3xX7xX1368xX3xX90xX91xX92xX4xX3xXexX39xX6xX15xX2axX3xX24xXe5xX3xX90xX579xX15xX3xXbxX1xX6xX3xX7b0xX7b1xX4dxX3xXexXdxX2fxX28xX3xX4xX1xX28xXefxX15xX3bxX3xX24xXc3xX15xX3xX90xXb7xXbxX3xXexX1xX9d8xX3xXexX1xX6xX14xX3bxX3xX2axX1xX26dxX3xX7xX91xXd6xXdxX3xX24xXd2fxX4xX3xX16xX6xX3xX4xX1xX14xX3xX24xX33xX15xX3xX7xX10xX16xX6xX15xX3xX1xX14xX7b6xX4xX3xX2axX1xX26dxX3xXexX1xX9d8xX3xXexX1xX6xX14xX3xX90xX9axXdxX3xX1bxX2afxXdxX3xX24xX33xX15xX3xX4xX14xX28xXbxX10xX46xX3xX19xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX15xXc3xXffxX3xX7xXf59xX3xX16xX575xX15xX2axX3xX90xX96xX15xX2axX3xX4xX5cfxX3xXexX2ddxX15xX2axX3xX3fxXbxX3xX2xX46xX47xX7b0xX3xXexX91xX5cfxX15xX2axX3xXexX52dxX3xX4xXa2xX28xX3xX1xX182xX15xX1xX3xX7b1xX163bxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX63xX6xX39xX2axXdxX15xX10axX3xX1fxXbxX10exX3xX6xX28xXexX14xX114xXaxX12xX0xXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX63xX2axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxX3xX1xX182xX15xX1xX3xX33xX15xX1xX3xX2xX32dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4fxX4fxXdxX46xX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xX46xX1bxX15xX4fxX15xX10xX1aaxX7xX4fxX2xX1aexX1afxX22xX4fxX2xX20xX1b4xX16xX1afxX1fxX1fxX20xX22xX1fxX2xXexX1fxX3c8xX1b4xX32dxX5xX2xX1afxX46xX1c4xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xX3xX7xX28xX15xX2axX3xXbxX1xXdxX2fxX15xX3xX24xX33xX15xX3xX36xXbxX14xX39xXexX3bxX3xX2axXdxX3fxX3xXexX42xX3xX1fxX20xX46xX47xX20xX20xX3xX4bxX36xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xXexX39xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX7xX1368xX3xX4xX8dxXbxX3xX24xX26dxX15xX3xXexX1xXe5xX3xXexX39xX91xX511xX15xX2axX3xXa42x12cfcxX3xX1bxXc3xX14xX3xX15xX2axXc3xXffxX3xX2xX20xX4fxX2xX20xX3xXexX2afxXdxX46xX3xX19xX3fxX4xX3xX63xX283xX4xX3xX2axXdxX3fxX3xXexX39xX2fxX15xX3xX90xX1b32xX3xX24xX6xX14xX3xX2axXcb6xX63xX3xXbxX1xX27dxX3xX1bxX8dxX15xX3xX4xX1xX28xXffxX9d8xX15xX3xX1aexX22xX47xX3xX4bxX36xX4dxX46xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX16xX12xX0xX4fxXexX39xX12xX0xX4fxXexX24xX14xX16xXffxX12xX0xX4fxXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX14xX28xX39xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxX1xX91xX92xX15xX2axX3xXcxX9dxX63xX4fxf8d4xXdxX15xX2axX46xX1bxX15xX0xX4fxXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX14xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX16xX10xX24xX6xX39xXaxX12xX0xX4fxX7xX10xX4xXexXdxX14xX15xX12xX0xX4fxX7xX10xX4xXexXdxX14xX15xX12