Xây dựng chính sách liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao cần bám sát đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu Sở VH-TT&DL phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các cuộc hội thảo, từ đó tham mưu chính sách về phát triển văn hóa, thể thao giai đoạn 2022-2025 sát thực tiễn.
f44ax18415x15e1bx13bc2x10f85x18c44x18344x129e0x19b63xX7x168fbx160d8x1672cx108b2x135f4x18b54xX5x10cc7xXax15aeex16a17x10e45x1501exX3x19a53x11840x1591cx104c1xX3xX4xX1x167a9xX19xX1xX3xX7x1073dxX4xX1xX3xX5xXdxf736xX19xX3x105ccx15721xX6xX19xX3x1288ex1382exX19xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4xX1xX32xX3x15520x19af2xX19xX3xX1x195ddxX6x142c4xX3xXexX1x16862xX3xXexX1xX6x1490dxX3xX4x18260xX19xX3xfab2xX23x18a4cxX3xX7xX23xXexX3xX31x1261exX3xX23xX19xX3x14c19xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXex12e2exX19xX1xX3xX31xf4cdxXexX3xX4xX1xX2dx112f3xX19xX3x13ce0xXcx17315xX0x144c9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf997xX10xX6xX17xXaxX12x125cbxX1xX44xX3xf68fxX1x17997xX3xXex17f81xX4xX1xX3x13ee9x1841bxX7bx1049exX3xXexX6dxX19xX1xX3xX8ex1386dxX3xXcx127a5xX19xX1xX3x19536xX29xX3xX7bxX1ax1181cxX4xX3xX98xX1xX14xX2dxX3xX15xX29xX2dxX3xX4xX52xX2dxX3x18830x10218xX3x16813xX8ex129acxXcxXcx10a86xXa4xXb3xX3xXbxX1x15159xXdxX3xX1x1253fxXbxX3xX3fx1586axXdxX3xX4xX23xX4xX3xX7xXc9xX46xX3xX19xX1axXacxX19xX1xX46xX3xX31xX9dxX6xX3xXbxX1xfc00x1897exX19xX1axX3xXex1616dxX3xX4xX1x10323xX4xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX2dx18696xX4xX3xX1xX109xXdxX3xXexX1x12c06xX4fxX46xX3xXexfb1dxX3xX31xX44xX3xXexX1xX6xX57xX3xX57xXf6xX2dxX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX3fxX5exX3xXbxX1xX23xXexX3xXex1945bxXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3x139c1x167edxX15axX15axXcdxX15axX15bxX15axfc87xX3xX7xX23xXexX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdx11e1axX19x140c4xX0xX7fxXbxX12xX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX57xX19xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX1axX9xXaxX15bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX19xX1axX9xXaxX162xXaxX12xX0xXexX55xX4fxX17xX15xX12xX0xXexX139xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX98xX1xXdxX5exX2dxX3xX2xX15axX7fxX2xX2xX46xX3xX17xXf6xXdexXdxX3xX7xX18xX3xX4xX1xX9axX3xXexX139x196d7xX3xX4xX9axX6xX3xX94xX1xX44xX3xX98xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xX7bxXa4xX3xXexX6dxX19xX1xX3xXb3xX29xX3xX7bxX1axXb8xX4xX3xX98xX1xX14xX2dxX46xX3xXa1xXa2xX7bxXa4xX3xXexX6dxX19xX1xX3xX1xXb8xXbxX3xX19xX1axX1xX10xX3xX55xX23xX4fxX3xX4xX23xX4fxX3xX3fxXacxX3xX7xX4fxX23xXexX3xX63x184c2xXexX3xX17xX18xX3xXexX1xX112xX4fxX3xX7bxX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX3x128cfxX2dxX15xX3xX31xX9dxX19xX1xX3xX57xX109xXexX3xX7xXd6xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX3fxX5exX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX15axX15bxX15axX15axXcdxX15axX15bxX15axX162xX46xX3xXexX139xX1e8xX19xX1xX3xf697xf620xX3xX1xXb8xXbxX3xXexX1xX100xX3xf57fxX46xX3xX8ex1369bxX7bxXa4xX3xXexX6dxX19xX1xX3x10ccdxX1xX44xX6xX3xX13xXcbx18d2bxX2c2xX2c2xX171xX0xX7fxXbxX12xX0xX7fxXexX17xX12xX0xX7fxXexX139xX12xX0xX7fxXexX55xX4fxX17xX15xX12xX0xX7fxXexX6xX55xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX19xXexX10xX139xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax128f5xXdxX17xXexX1x10696xX3x147d5xX15axX15bxXbxX63x10d9exX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX316xX3xX162xX2aex129b6xXbxX63xX31dxXaxX3xX7xX139xX4xX9xXaxX7fxX7fxXdxX171xX55xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX171xX3fxX19xX7fxX19xX10xX311xX7xX7fxX15axX2xX2aexX162xX7fx18b16x137c6xX17xX162xX2xX318xX2xX15bxX2xX15axXexX318xX15axX2aexX15bxX15bxX5xX15bxX171x127e7xXbxX1ax132c7xX139xX9xX15axX318xX15axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4xX1xX32xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX4xX52xX19xX3xX55xX23xX57xX3xX7xX23xXexX3xX31xX5exX3xX23xX19xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6dxX19xX1xX3xX31xX72xXexX3xX4xX1xX2dxX78xX19xX3xX7bxXcxX7dxXaxX3xX311xXdxX17xXexX1xX9xXaxX318xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX2aexX329xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX4fxX19xXaxX12xX94xX1xX44xX3xX98xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xX7bxXa4xX3xXexX6dxX19xX1xX3xXb3xX29xX3xX7bxX1axXb8xX4xX3xX98xX1xX14xX2dxX3xX4xX1xX9axX3xXexX139xX1e8xX3xX4xX2dxX109xX4xX3xX1xXb8xXbxX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xXcxX1xX18xX4xX3xX1xXdx15b59xX19xX3xX4xX1xX6dxX3xX31xX72xX4fxX3xX4xX9axX6xX3xXa1xXa2xX7bxXa4xX3xXexX6dxX19xX1xX46xX3xXc8xXc9xX3xXcbxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXcxX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX3fxXacxX3xXa4xX2dxX3xX5xX9dxX4xX1xX3xX4xX1xX9axX3xXexX139xX1e8xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX1xXdaxXbxX3xX3fxXdexXdxX3xX4xX23xX4xX3xX7xXc9xX46xX3xX19xX1axXacxX19xX1xX46xX3xX31xXf7xX19xX3xX3fxX9dxX3xX4xX44xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX18xX3xXexX1xX112xX4fxX3xX7bxX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX3xX24dxX2dxX15xX3xX31xX9dxX19xX1xX3xX57xX109xXexX3xX7xXd6xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX3fxX5exX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX15axX15bxX15axX15axXcdxX15axX15bxX15axX162xX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xXa4xX18xX3xXexX1xX112xX4fxX3xX7bxX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX3xX24dxX2dxX15xX3xX31xX9dxX19xX1xX3xX57xX109xXexX3xX7xXd6xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX3fxX5exX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX15axX15bxX15axX15axXcdxX15axX15bxX15axX162xX3xX31xXf6xXdaxX4xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX139xX29xX19xX3xX4xXf7xX3xX7xXc9xX3xXexX1exX4xX1xX3xX1xXdaxXbxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX31x184bcxX3xX31xXf6xXdaxX4xX3xX55xX6xX19xX3xX1xXacxX19xX1xX3xX3fxXacxX3xX55xXfcxX3xX7xX2dxX19xX1axX3xX57xX109xXexX3xX7xXd6xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX31x15e4cxX4xX3xXexX1x152a0xX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX98xX23xX4xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX31xXf6xXdaxX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX112xX4fxX3xX55xX6xX19xX3xX1xXacxX19xX1xX3xX19xX1x13119xX57xX3xX1axX44xXbxX3xXbxX1xX52xX19xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xXexX139xX4fxX19xX1axX3xXexX1x11428xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexXdexXdxX46xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX463xX19xX3xXexX1xXacxX19xX1xX3xX4x173bcxX19xX1axX3xX4xX23xX4xX3xX57xfb17xX4xX3xXexXdxX29xX2dxX3xX3fxX5exX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX3fxXacxX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xX4xX4fxX19xX3xX19xX1axXf6xX68bxXdxX3xX8exXacxX3xXcxXafxX19xX1xX3xX31xX23xXbxX3xX100xX19xX1axX3xX15xX29xX2dxX3xX4xX52xX2dxX3xXexX139xX4fxX19xX1axX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX57xXdexXdxX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX19xXexX10xX139xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX311xXdxX17xXexX1xX316xX3xX318xX15axX15bxXbxX63xX31dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX316xX3xX162xX2aexX329xXbxX63xX31dxXaxX3xX7xX139xX4xX9xXaxX7fxX7fxXdxX171xX55xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX171xX3fxX19xX7fxX19xX10xX311xX7xX7fxX15axX2xX2aexX162xX7fxX2xX15bxX34fxX17xX162xX15axX15bxX2xX2xX162xX2xXexX15axX329xX15bxX15axX2aexX5xX15bxX171xX362xXbxX1axX365xX139xX9xX2aexX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4xX1xX32xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX4xX52xX19xX3xX55xX23xX57xX3xX7xX23xXexX3xX31xX5exX3xX23xX19xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6dxX19xX1xX3xX31xX72xXexX3xX4xX1xX2dxX78xX19xX3xX7bxXcxX7dxXaxX3xX311xXdxX17xXexX1xX9xXaxX318xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX2aexX329xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX4fxX19xXaxX12x18622xXdxX23xX57xX3xX31xXd6xX4xX3xXc8xXc9xX3xXcbxX8exXcdxXcxXcxXd0xXa4xXb3xX3xXa2xX61cxXdxX3xX13xX2dxX14xX19xX3xXcxX1x1563axXbxX3xX55xX23xX4fxX3xX4xX23xX4fxX3xX19xX1x185abxX19xX1axX3xX19xX109xXdxX3xX17xX2dxX19xX1axX3xX4xXf7xX3xX55xX112xX19xX3xX4xX9axX6xX3xX17xX18xX3xXexX1xX112xX4fxX3xX19xX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xXcxX139xX29xX19xX3xX4xXf7xX3xX7xXc9xX3xX31xX44xX46xX3xX17xX18xX3xXexX1xX112xX4fxX3xX19xX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX3xX31xXf6xXdaxX4xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1ax18690xX57xX3xX4xX44xX3xX2aexX3xX4xX1xXf6xXf7xX19xX1axX3xX3fxXacxX3xX2xX2aexX3xX31xXdxX5exX2dxX171xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX31xX44xX46xX3xX31xX5exX3xX139xX6xX3xX318xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX3fxX5exX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX15axX15bxX15axX15axXcdxX15axX15bxX15axX162xX46xX3xX1axX8e3xX57xX3xX2aexX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX5exX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX4xXf7xX3xX7xXc9xX3xX3fxXacxX3xX2aexX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX3fxX5exX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xXexX1xXacxX19xX1xX3xXexX1exX4xX1xX3xX4xX6xX4fxX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX845xX44xXbxX3x168baxX3xX4xX23xX4xX3xX19xX109xXdxX3xX17xX2dxX19xX1axX3xXexX139xX4fxX19xX1axX3xX17xX18xX3xXexX1xX112xX4fxX3xX19xX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX46xX3xX19xX1xXdxX5exX2dxX3xX9caxX3xX2bbxXdxX32xX19xX3xX4xX1xX4fxX3xX139xX65axX19xX1axX316xX3xX2b2xX4axX3xX19xX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX3xX4xX44xX3xXexX1exX19xX1xX3xX2bbxX1xX112xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX4fxX46xX3xX4xX52xX19xX3xX31xX23xX19xX1xX3xX1axXdxX23xX3xX2bbx14474xX3xX2bbxX32xXexX3xX2cxX2dxX112xX3xXexX1xX18xX4xX3xX1xXdxX463xX19xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX57xXacxX3xX8exX2b2xX7bxXa4xX3xXexX6dxX19xX1xX3xX31xX5e9xX3xX55xX6xX19xX3xX1xXacxX19xX1xX3xXexX139xXf6xXdexX4xX3xX31xX44xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xX5xXafxX19xX1xX3xX3fxX18xX4xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX46xX3xXexX117xX3xX31xX44xX3xX4xX44xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX57xXdexXdxX3xXbxX1xX61cxX3xX1xXdaxXbxX3xX3fxXdexXdxX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdxX16fxX19xX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX19xXexX10xX139xX3xX17xXexX1xX2dxX57xX55xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX311xXdxX17xXexX1xX316xX3xX318xX15axX15bxXbxX63xX31dxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX316xX3xX162xX2aexX329xXbxX63xX31dxXaxX3xX7xX139xX4xX9xXaxX7fxX7fxXdxX171xX55xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX171xX3fxX19xX7fxX19xX10xX311xX7xX7fxX15axX2xX2aexX162xX7fxX34fxX350xX17xX162xX2xX318xX2xX2xX15bxX15bxXexX2aexX162xX350xX34fxX350xX5xX15bxX171xX362xXbxX1axX365xX139xX9xX2aexX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4xX1xX32xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX4xX52xX19xX3xX55xX23xX57xX3xX7xX23xXexX3xX31xX5exX3xX23xX19xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6dxX19xX1xX3xX31xX72xXexX3xX4xX1xX2dxX78xX19xX3xX7bxXcxX7dxXaxX3xX311xXdxX17xXexX1xX9xXaxX318xX15axX15bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX162xX2aexX329xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX4fxX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX63xXexXcdxX6xX5xXdxX1axX19xX316xX3xX4xX10xX19xXexX10xX139xX31dxXaxX12xX94xX1xX44xX3xX98xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xX7bxXa4xX3xXexX6dxX19xX1xX3xXb3xX29xX3xX7bxX1axXb8xX4xX3xX98xX1xX14xX2dxX3xX2bbxX32xXexX3xX5xX2dxX865xX19xX3xX4xX2dxX109xX4xX3xX1xXb8xXbxX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX2a3xX32xXexX3xX5xX2dxX865xX19xX3xX4xX2dxX109xX4xX3xX1xXb8xXbxX46xX3xX94xX1xX44xX3xX98xX1xX9axX3xXexX9dxX4xX1xX3xXa1xXa2xX7bxXa4xX3xXexX6dxX19xX1xX3xXb3xX29xX3xX7bxX1axXb8xX4xX3xX98xX1xX14xX2dxX3xX2bbxX1x1806axX19xX1axX3xX31xX9dxX19xX1xX316xX3xX98xX1xX9axX3xXexX139xXf6xXf7xX19xX1axX3xXexX1exX4xX1xX3xX1xXdaxXbxX3xX5xX72xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xX5xXafxX19xX1xX3xX3fxX18xX4xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xXexX1xXacxX19xX1xX3xX57xX109xXexX3xX19xX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX3xX4xX1xX2dxX19xX1axX3xXexX1xX10xX4fxX3xX4xX23xX4xX3xX19xX1xX44xX57xX3xX5xXafxX19xX1xX3xX3fxX18xX4xX3xX5xXacxX3xX4xX52xX19xX3xXexX1xXdxX32xXexX171xX3xXc8xXc9xX3xXcbxX8exXcdxXcxXcxXd0xXa4xXb3xX3xX4xX52xX19xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX6b2xX4xX3xX4xX1xX2dxX78xX19xX3xX55xX9dxX3xX2bbxXa3bxX3xX4xX23xX4xX3xX19xX109xXdxX3xX17xX2dxX19xX1axX3xXexX139xX4fxX19xX1axX3xX17xX18xX3xXexX1xX112xX4fxX3xX7bxX1axX1xX9dxX3xX2cxX2dxX15xX32xXexX3xX24dxX2dxX15xX3xX31xX9dxX19xX1xX3xX57xX109xXexX3xX7xXd6xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX3fxX5exX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX15axX15bxX15axX15axX3xXcdxX3xX15axX15bxX15axX162xX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xXcxX139xX4fxX19xX1axX3xX31xX44xX46xX3xX4xX52xX19xX3xX4xX44xX3xX55xX23xX4fxX3xX4xX23xX4fxX3xX31xX23xX19xX1xX3xX1axXdxX23xX3xX2bbxXa3bxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX31xX5e9xX3xX55xX6xX19xX3xX1xXacxX19xX1xX46xX3xX4xX1xX6dxX3xX139x13d87xX3xX19xX1xX872xX19xX1axX3xXf6xX2dxX3xX31xXdxX4axX57xX46xX3xX1xX72xX19xX3xX4xX1xX32xX46xX3xX19xX1x17753xXexX3xX5xXacxX3xX19xX1xX872xX19xX1axX3xX31xXdxX4axX57xX3xX55xXe61xXexX3xX4xX865xXbxX3xX4xX52xX19xX3xX7x12347xX6xX3xX31xXfcxXdxX46xX3xX55xXfcxX3xX7xX2dxX19xX1axX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX98xX52xX19xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX1xXdaxXbxX3xX3fxXdexXdxX3xX4xX23xX4xX3xX7xXc9xX46xX3xX19xX1axXacxX19xX1xX46xX3xX31xX9dxX6xX3xXbxX1xXf6xXf7xX19xX1axX3xXexXfcxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX19xX1xXdxX5exX2dxX3xX4xX2dxX109xX4xX3xX1xX109xXdxX3xXexX1xX112xX4fxX3xX1axX44xXbxX3xX9caxX3xX4xX6b2xX3xXexX1xX4axX3xX31xX4axX3xX31xX23xX19xX1xX3xX1axXdxX23xX3xX7xX23xXexX3xX31x188d7xX19xX1axX3xXexX117xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX46xX3xXexX117xX3xX31xX44xX3xX31xX5exX3xX63xX2dxXe61xXexX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX3fxX5exX3xXbxX1xX23xXexX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX15axX15bxX15axX15axXcdxX15axX15bxX15axX162xX3xX7xX23xXexX3xXexX1xX18xX4xX3xXexXdxX16fxX19xX171xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX4fxX17xX15xXaxX12xX2b2xX617xX4xX3xX55xXdxX463xXexX46xX3xX2cxX2dxX23xX3xXexX139xX1e8xX19xX1xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX57xXdexXdxX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xX4xX23xX4xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4xX1xX32xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xXc9xX3xX4xXf7xX3xX7xXc9xX3xX4xX52xX19xX3xX55xX23xX57xX3xX7xX23xXexX3xX31xX5exX3xX23xX19xX3xXexX1xX1exX3xX31xXdxX4axX57xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6dxX19xX1xX3xX8exXacxX3xXcxXafxX19xX1xX3xX31xX72xXexX3xX4xX1xX2dxX78xX19xX3xX7bxXcxX7dxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX15axX15bxX15axX2xX3xXcdxX3xX15axX15bxX15axX162xX171xX0xX7fxXbxX12xX0xX17xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX139xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXcdxXexX1xX2dxX57xX55xXcdxX6xX19xX17xXcdxX7xX6xXbxX4fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX31xX68bxXdxX3xX7xXd6xX19xX1axX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX1xX4fxX3xX19xX1axXf6xX68bxXdxX3xX5xX6xX4fxX3xX31xX109xX19xX1axX46xX3xX1axX44xXbxX3xXbxX1xX52xX19xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX4fxX3xX4xX1xXe61xXexX3xX5xXf6xXdaxX19xX1axX3xX171xX171xX171xXaxX3xX1xX139xX10x130ecxX9xXaxX7fxX17xX4fxX6xX19xXcdxXexX1xX10xX7fxX63xX6xX15xXcdxX17xX2dxX19xX1axXcdxX17xX4fxXdxXcdxX7xX4fxX19xX1axXcdxX3fxX6xX19xXcdxX1xX4fxX6xXcdxX4xX1xX4fxXcdxX19xX1axX2dxX4fxXdxXcdxX5xX6xX4fxXcdxX17xX4fxX19xX1axXcdxX1axX4fxXbxXcdxXbxX1xX6xX19xXcdxX19xX6xX19xX1axXcdxX4xX6xX4fxXcdxX4xX1xX6xXexXcdxX5xX2dxX4fxX19xX1axXcdxX19xX1axX2dxX4fxX19xXcdxX19xX1xX6xX19xXcdxX5xX2dxX4xX7fxX15axX15axX15bxX329xX329xX2xX171xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX7xX139xX4xX9xXaxX7fxX57xX10xX17xXdxX6xX7fxX2xX15axX15bxX7fxX19xX10xX311xX7xX7fxX15axX2xX2aexX2xX7fxX34fxX350xX17xX15axX2xX318xX2xX318xX2aexX329xXexX2xX329xX34fxX350xX318xX5xX15bxX171xX362xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4xX1xX32xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX4xX52xX19xX3xX55xX23xX57xX3xX7xX23xXexX3xX31xX5exX3xX23xX19xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6dxX19xX1xX3xX31xX72xXexX3xX4xX1xX2dxX78xX19xX3xX7bxXcxX7dxXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxX6xX12xX0xX17xXdxX3fxX12xX0xX7xXexX139xX4fxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX31xX68bxXdxX3xX7xXd6xX19xX1axX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX1xX4fxX3xX19xX1axXf6xX68bxXdxX3xX5xX6xX4fxX3xX31xX109xX19xX1axX46xX3xX1axX44xXbxX3xXbxX1xX52xX19xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX4fxX3xX4xX1xXe61xXexX3xX5xXf6xXdaxX19xX1axX3xX171xX171xX171xXaxX3xX1xX139xX10xX10e5xX9xXaxX7fxX17xX4fxX6xX19xXcdxXexX1xX10xX7fxX63xX6xX15xXcdxX17xX2dxX19xX1axXcdxX17xX4fxXdxXcdxX7xX4fxX19xX1axXcdxX3fxX6xX19xXcdxX1xX4fxX6xXcdxX4xX1xX4fxXcdxX19xX1axX2dxX4fxXdxXcdxX5xX6xX4fxXcdxX17xX4fxX19xX1axXcdxX1axX4fxXbxXcdxXbxX1xX6xX19xXcdxX19xX6xX19xX1axXcdxX4xX6xX4fxXcdxX4xX1xX6xXexXcdxX5xX2dxX4fxX19xX1axXcdxX19xX1axX2dxX4fxX19xXcdxX19xX1xX6xX19xXcdxX5xX2dxX4xX7fxX15axX15axX15bxX329xX329xX2xX171xX1xXexX57xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX31xX68bxXdxX3xX7xXd6xX19xX1axX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX3xX4xX1xX4fxX3xX19xX1axXf6xX68bxXdxX3xX5xX6xX4fxX3xX31xX109xX19xX1axX46xX3xX1axX44xXbxX3xXbxX1xX52xX19xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX4fxX3xX4xX1xXe61xXexX3xX5xXf6xXdaxX19xX1axX3xX171xX171xX171xX0xX7fxX6xX12xX0xX7fxX7xXexX139xX4fxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX139xX4fxX19xX1axX3xX1axXdxX6xXdxX3xX31xX4fxX72xX19xX3xX15axX15bxX2xX34fxX3xXcdxX3xX15axX15bxX15axX15bxX46xX3xXb3xX2b2xXb3xX2b2xX3xXexX6dxX19xX1xX3xX8exXacxX3xXcxXafxX19xX1xX3xX3fxXacxX3xXc8xXc9xX3xXcbxX8exX3xXcdxXcxXcxXd0xXa4xXb3xX3xX31xX5e9xX3xXbxX1xXd6xXdxX3xX1xXdaxXbxX3xX4xX1xX617xXexX3xX4xX1x13b2fxX46xX3xXexX139xXdxX4axX19xX3xX2bbxX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdxX5exX2dxX3xX1xX4fxX72xXexX3xX31xX109xX19xX1axX3xX1xXdxX463xX2dxX3xX2cxX2dxX112xX3xX31xX4axX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX31xX68bxXdxX3xX7xXd6xX19xX1axX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX3xXexX139xX4fxX19xX1axX3xX4xX6a9xX19xX1axX3xX4xX1xX100xX4xX46xX3xX3fxXdxX29xX19xX3xX4xX1xX100xX4xX46xX3xX4xX6a9xX19xX1axX3xX19xX1xX14xX19xX46xX3xX5xX6xX4fxX3xX31xX109xX19xX1axX46xX3xX1axX44xXbxX3xXbxX1xX52xX19xX3xX19xX14xX19xX1axX3xX4xX6xX4fxX3xX4xX1xXe61xXexX3xX5xXf6xXdaxX19xX1axX3xX19xX1axX2dxX8e3xX19xX3xX19xX1xX14xX19xX3xX5xX18xX4xX3xX4xX9axX6xX3xXexX6dxX19xX1xX3xX19xX1xXacxX171xX0xX7fxXbxX12xX0xX7fxX17xXdxX3fxX12xX0xX7fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa2xXacxX19xX3xX1axXdxX112xXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xXexX1xX23xX4fxX3xX1ax1667exX3xX2bbxX1xX44xX3xX2bbxX1xX40xX19xX3xX4xX1xX4fxX3xX17xX4fxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX463xXbxX3xX5xXafxX19xX1xX3xX3fxX18xX4xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX3fxXacxX3xX171xX171xX171xXaxX3xX1xX139xX10xX10e5xX9xXaxX7fxX17xX2dxXcdxX5xXdxX4xX1xX7fxX55xX6xX19xXcdxX1axXdxX6xXdxXcdxXbxX1xX6xXbxXcdxXexX1xX6xX4fxXcdxX1axX4fxXcdxX2bbxX1xX4fxXcdxX2bbxX1xX6xX19xXcdxX4xX1xX4fxXcdxX17xX4fxX6xX19xX1xXcdxX19xX1axX1xXdxX10xXbxXcdxX5xXdxX19xX1xXcdxX3fxX2dxX4xXcdxX3fxX6xX19xXcdxX1xX4fxX6xXcdxXexX1xX10xXcdxXexX1xX6xX4fxXcdxX3fxX6xXcdxX17xX2dxXcdxX5xXdxX4xX1xXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX19xX1xX7fxX15axX15axX15bxX34fxX329xX162xX171xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX7xX139xX4xX9xXaxX7fxX57xX10xX17xXdxX6xX7fxX2xX15axX15bxX7fxX19xX10xX311xX7xX7fxX15axX2xX2aexX2xX7fxX2xX162xX2aexX17xX2xX2xX34fxX2aexX34fxX2aexX15bxXexX318xX318xX2aexX318xX15axX5xX15bxX171xX362xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4xX1xX32xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX4xX52xX19xX3xX55xX23xX57xX3xX7xX23xXexX3xX31xX5exX3xX23xX19xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6dxX19xX1xX3xX31xX72xXexX3xX4xX1xX2dxX78xX19xX3xX7bxXcxX7dxXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxX6xX12xX0xX17xXdxX3fxX12xX0xX7xXexX139xX4fxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa2xXacxX19xX3xX1axXdxX112xXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xXexX1xX23xX4fxX3xX1axX147exX3xX2bbxX1xX44xX3xX2bbxX1xX40xX19xX3xX4xX1xX4fxX3xX17xX4fxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX463xXbxX3xX5xXafxX19xX1xX3xX3fxX18xX4xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX3fxXacxX3xX171xX171xX171xXaxX3xX1xX139xX10xX10e5xX9xXaxX7fxX17xX2dxXcdxX5xXdxX4xX1xX7fxX55xX6xX19xXcdxX1axXdxX6xXdxXcdxXbxX1xX6xXbxXcdxXexX1xX6xX4fxXcdxX1axX4fxXcdxX2bbxX1xX4fxXcdxX2bbxX1xX6xX19xXcdxX4xX1xX4fxXcdxX17xX4fxX6xX19xX1xXcdxX19xX1axX1xXdxX10xXbxXcdxX5xXdxX19xX1xXcdxX3fxX2dxX4xXcdxX3fxX6xX19xXcdxX1xX4fxX6xXcdxXexX1xX10xXcdxXexX1xX6xX4fxXcdxX3fxX6xXcdxX17xX2dxXcdxX5xXdxX4xX1xXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX19xX1xX7fxX15axX15axX15bxX34fxX329xX162xX171xX1xXexX57xXaxX12xXa2xXacxX19xX3xX1axXdxX112xXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xXexX1xX23xX4fxX3xX1axX147exX3xX2bbxX1xX44xX3xX2bbxX1xX40xX19xX3xX4xX1xX4fxX3xX17xX4fxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX463xXbxX3xX5xXafxX19xX1xX3xX3fxX18xX4xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX3fxXacxX3xX171xX171xX171xX0xX7fxX6xX12xX0xX7fxX7xXexX139xX4fxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX7bxX1xXdxX5exX2dxX3xX1axXdxX112xXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xXexX1xX23xX4fxX3xX1axX147exX3xX2bbxX1xX44xX3xX2bbxX1xX40xX19xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX23xX4xX3xX17xX4fxX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX463xXbxX3xX1xX4fxX72xXexX3xX31xX109xX19xX1axX3xXexX139xX4fxX19xX1axX3xX5xXafxX19xX1xX3xX3fxX18xX4xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX3fxXacxX3xX17xX2dxX3xX5xX9dxX4xX1xX3xX8exXacxX3xXcxXafxX19xX1xX3xX31xX5e9xX3xX31xXf6xXdaxX4xX3xX4xX23xX4xX3xX31xX72xXdxX3xX55xXdxX4axX2dxX3xXexX1xX112xX4fxX3xX5xX2dxX865xX19xX46xX3xX31xX5exX3xX63xX2dxXe61xXexX171xX0xX7fxXbxX12xX0xX7fxX17xXdxX3fxX12xX0xX7fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8ex15f6dxX3xXexX139xXdaxX3xX2bbxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4xX1xXd6xX19xX1axX3xX63xX2dxXd6xX19xX1axX3xX4xXe61xXbxX3xX17xXdxX3xXexX1exX4xX1xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xX7xXe7fxX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX3xXexX139xX29xX19xX3xX31xX9dxX6xX3xX55xXacxX19xX3xX8exXacxX3xXcxXafxX19xX1xXaxX3xX1xX139xX10xX10e5xX9xXaxX7fxX3fxX6xX19xXcdxX1xX4fxX6xXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX19xX1xX7fxX1xX4fxXcdxXexX139xX4fxXcdxX2bbxXdxX19xX1xXcdxXbxX1xXdxXcdxX4xX1xX4fxX19xX1axXcdxX63xX2dxX4fxX19xX1axXcdxX4xX6xXbxXcdxX17xXdxXcdxXexXdxX4xX1xXcdxX5xXdxX4xX1xXcdxX7xX2dxXcdxX3fxX6xX19xXcdxX1xX4fxX6xXcdxXexX139xX10xX19xXcdxX17xXdxX6xXcdxX55xX6xX19xXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX19xX1xX7fxX15axX2xX162xX15axX34fxX318xX171xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX1axX3xX7xX139xX4xX9xXaxX7fxX57xX10xX17xXdxX6xX7fxX2xX15axX15bxX7fxX19xX10xX311xX7xX7fxX15axX2xX15axX329xX7fxX2xX162xX2aexX17xX2aexX15axX15ax1058exX2aexX2aexX329xXexX15axX15axX162xX2xX350xX5xX15bxX171xX362xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX19xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX5xXdxX29xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX31xX32xX19xX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX4xX1xX32xX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX46xX3xXexX1xX4axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX4xX52xX19xX3xX55xX23xX57xX3xX7xX23xXexX3xX31xX5exX3xX23xX19xX3xX63xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6dxX19xX1xX3xX31xX72xXexX3xX4xX1xX2dxX78xX19xX3xX7bxXcxX7dxXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxX6xX12xX0xX17xXdxX3fxX12xX0xX7xXexX139xX4fxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX17efxX3xXexX139xXdaxX3xX2bbxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4xX1xXd6xX19xX1axX3xX63xX2dxXd6xX19xX1axX3xX4xXe61xXbxX3xX17xXdxX3xXexX1exX4xX1xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xX7xXe7fxX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX3xXexX139xX29xX19xX3xX31xX9dxX6xX3xX55xXacxX19xX3xX8exXacxX3xXcxXafxX19xX1xXaxX3xX1xX139xX10xX10e5xX9xXaxX7fxX3fxX6xX19xXcdxX1xX4fxX6xXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX19xX1xX7fxX1xX4fxXcdxXexX139xX4fxXcdxX2bbxXdxX19xX1xXcdxXbxX1xXdxXcdxX4xX1xX4fxX19xX1axXcdxX63xX2dxX4fxX19xX1axXcdxX4xX6xXbxXcdxX17xXdxXcdxXexXdxX4xX1xXcdxX5xXdxX4xX1xXcdxX7xX2dxXcdxX3fxX6xX19xXcdxX1xX4fxX6xXcdxXexX139xX10xX19xXcdxX17xXdxX6xXcdxX55xX6xX19xXcdxX1xX6xXcdxXexXdxX19xX1xX7fxX15axX2xX162xX15axX34fxX318xX171xX1xXexX57xXaxX12xX8exX17efxX3xXexX139xXdaxX3xX2bbxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4xX1xXd6xX19xX1axX3xX63xX2dxXd6xX19xX1axX3xX4xXe61xXbxX3xX17xXdxX3xXexX1exX4xX1xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xX7xXe7fxX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX3xXexX139xX29xX19xX3xX31xX9dxX6xX3xX55xXacxX19xX3xX8exXacxX3xXcxXafxX19xX1xX0xX7fxX6xX12xX0xX7fxX7xXexX139xX4fxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX7bxX1xX872xX19xX1axX3xX17xXdxX3xXexX1exX4xX1xX3xX5xX9dxX4xX1xX3xX7xXe7fxX3xX3fxX40xX19xX3xX1xX44xX6xX3xX31xX5e9xX3xX31xXf6xXdaxX4xX3xX63xX32xXbxX3xX1xX72xX19xX1axX3xX4xXe61xXbxX3xXexX6dxX19xX1xX46xX3xX4xXe61xXbxX3xX2cxX2dxXd6xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX3fxXacxX3xX2cxX2dxXd6xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX31xX617xX4xX3xX55xXdxX463xXexX3xXexX139xX29xX19xX3xX31xX9dxX6xX3xX55xXacxX19xX3xX8exXacxX3xXcxXafxX19xX1xX3xX7xX139fxX3xX31xXf6xXdaxX4xX3xX1xX17efxX3xXexX139xXdaxX3xX2bbxXdxX19xX1xX3xXbxX1xX1exX3xX4xX1xXd6xX19xX1axX3xX63xX2dxXd6xX19xX1axX3xX4xXe61xXbxX3xX3fxXdexXdxX3xX57xX100xX4xX3xXexXd6xXdxX3xX31xX6xX3xX2xX3xXex15b89xX3xX31xX8e3xX19xX1axX171xX0xX7fxXbxX12xX0xX7fxX17xXdxX3fxX12xX0xX7fxX5xXdxX12xX0xX7fxX2dxX5xX12xX0xX17xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX139xXaxX12xX0xX7fxX17xXdxX3fxX12xX0xX7fxX17xXdxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15ff6xX2dxXexX1xX4fxX139xXaxX12xXcxX1xXdxX29xX19xX3xXcbxXa3bxX0xX7fxXbxX12
Thiên Vỹ