Trú sở UBND xã Tùng Ảnh: Ngổn ngang, dang dở...!
(Baohatinh.vn) - Không cổng, không biển hiệu, lại ngổn ngang đất đá cùng nhiều hạng mục dang dở khiến trú sở UBND xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) chẳng khác tòa nhà bị bỏ hoang...
c52ax16d0dxd19ex16f04xf176x1864dx16838xdfa5x1663dxX7x11fc1x18e14xd8adx16d25x1814exe0b9xX5x1763fxXax16608xXcx17f55x152b0xX3xX7x1173cxX3x1954ex12dd4xf3a6x139e2xX3xcca9x191d8xX3xXcx13d9axe8bbxf6c2xX3x1745cxX24xX1xcb6axX3xX1cxX25x17c97xX24xX3xX24xX25xX6xX24xX25x161f2xX3x10cd5xX6xX24xX25xX3xX38xX18xd467xX3fxX3fx1850axX0x12abexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122cfxX10xX6xX38xXaxX12x18e3dxX1x185ddxX24xX25xX3xX4xX2exX24xX25xX36xX3x18d5cxX1xX5bxX24xX25xX3x18f55xXdx15861xX24xX3xX1xXdx1414ex13a13xX36xX3xX5xd8c0xXdxX3xX24xX25xX2exX24xX3xX24xX25xX6xX24xX25xX3x166dbx15b46xXexX3xX85x10146xX3xX4xX23xX24xX25xX3xX24xX1xXdx14c53xX73xX3xX1xX77xX24xX25xX3x13203x14b76xX4xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xX18xX3xX65xX1xXdx14a4fxX24xX3xXexX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX25xX3xX27xX24xX1xX3x14edbx12094xfc2bxX4xX3xXcxX1x11225xX36xX3xX53xcf13xX3xXcx15eebxX24xX1x140cexX3xX4xX1x16c65xX24xX25xX3xX65xX1xX8axX4xX3xXex14298xX6xX3xX24xX1xXd1xX3xX6bxd8eaxX3xX6bxf106xX3xX1x15225xX6xX24xX25xX3fxX3fxX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc971xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX12xX0xXdxX9cxX25xX3xX7xXex14825xX5xX10xX9xXax15f3axXdxX38xXexX1xX2ax156f0xX124x116abxXbxX1fx100a0xX1xX10xXdxX25xX1xXexX2axfd95x1029dxf490xXbxX1fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2axX44xX44xXdxX3fxX6bxX6xXf3xX1xX6xXexXdxX24xX1xX3fx1926cxX24xX44xX24xX10xX11exX7xX44xX2xX133xX131xX124xX44xX133xX133xX38x135ccxX126xX133xX124x158f5xX131xX132xXexX132x17d1axX164xX124xX5xX126xX3fxddacxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX73xX3xX7xXf3xX3xX73xX6bxX24xX38xX3xX1fxX6xX3xXexX73xX24xX25xX3xX6xX24xX1xX3xX24xX25xXf3xX24xX3xX24xX25xX6xX24xX25xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xXf3xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1fxXex161f3xX6xX5xXdxX25xX24xX2axX3xX16fxX73xX7xXexXdx12cf7xX119xX129xXaxX12xXcxX1xX8axX24xX25xX3xX160xX44xX160xX126xX2xX133xX36xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX25xX3xX27xX24xX1xX3xX150x18071xX24xX3xX4xX1xX73xX119xX6dxX24xX3xX85xXabxX24xX3xX5xXd1xX9cxX3xX150xXdxX72xX4xX3xXexX77xXdxX3xXexX14xX15xX3xX7xX18xX3xX9cx11e3fxXdxX3xX65xX1xXdxX3xX4xX5bxX24xX25xX3xXexX14x191e1xX24xX1xX3xX4xX1x15265xX6xX3xX1xXf3xXd1xX24xX3xXexX1xXd1xX24xX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXf3xX38xX119xXaxX12xX109xX5bxX24xX25xX3xXexX14xX22dxX24xX1xX3xXexX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX25xX3xX27xX24xX1xX3xX38xXf3xX3xX109xX5bxX24xX25xX3xXexX119xX3xXcxX1cxX53xX53xX3xf7b4x10147xX119xX3xX38xca01xX24xX25xX3xX59xX1xX8axX24xX1xX3xd789xX5bxX24xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5bxX24xX25xX36xX3xX85xX233x12b54xX4xX3xXexX14xXdxX6dxX24xX3xX65xX1xX6xXdxX3xX1fxX289xX119xX3xX38xX28dxX24xX25xX3xX150xXd1xXf3xX3xX4xX73x1455cxXdxX3xX24x1177exX9cxX3xX160xX126xX2xX131xX3xX150xX21fxXdxX3xXexX2exX24xX25xX3xX7xX2c4xX3xX150xX2c4xX24xX3xX85x16d5axX73xX3xXexX233xX3xX160xX132xX3xXexeb28xX3xX85x18ba4xX24xX25xX36xX3xX6bxX6xXf3xX3xX25xX2eexX9cxX3xX4xX8axX4xX3xX1xX77xX24xX25xX3xX9cxX9dxX4xX3xX4xX1x173c4xX24xX1xX2axX3xXcxXe5xX6xX3xX24xX1xXd1xX3xX131xX3xXexX2e1xX24xX25xX3xX160xX132xX3xXbxX1xXe5xX24xX25xX36xX3xX24xX1xXd1xX3xX150xX2c8xX24xX3xX1xf249xX6xX36xX3xX65xX1xX73xX5bxX24xX3xX150xXdxfb49xX24xX36xX3xXexX233x14366xX24xX25xX3xX14xXd1xXf3xX3fxX3fxX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX12xX0xXdxX9cxX25xX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX38xXexX1xX2axX124xX124xX126xXbxX1fxX129xX1xX10xXdxX25xX1xXexX2axX131xX132xX133xXbxX1fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2axX44xX44xXdxX3fxX6bxX6xXf3xX1xX6xXexXdxX24xX1xX3fxX150xX24xX44xX24xX10xX11exX7xX44xX2xX133xX131xX124xX44xX133xX133xX38xX160xX126xX133xX124xX164xX131xX132xXexX124xX2xX164xX124xX5xX2xX3fxX16fxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX73xX3xX7xXf3xX3xX73xX6bxX24xX38xX3xX1fxX6xX3xXexX73xX24xX25xX3xX6xX24xX1xX3xX24xX25xXf3xX24xX3xX24xX25xX6xX24xX25xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xXf3xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX12xX0xXdxX9cxX25xX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX38xXexX1xX2axX124xX124xX126xXbxX1fxX129xX1xX10xXdxX25xX1xXexX2axX131xX132xX133xXbxX1fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2axX44xX44xXdxX3fxX6bxX6xXf3xX1xX6xXexXdxX24xX1xX3fxX150xX24xX44xX24xX10xX11exX7xX44xX2xX133xX131xX124xX44xX133xX133xX38xX160xX126xX133xX124xX164xX131xX132xXexX133xX164xX164xX131xX5xX160xX3fxX16fxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX73xX3xX7xXf3xX3xX73xX6bxX24xX38xX3xX1fxX6xX3xXexX73xX24xX25xX3xX6xX24xX1xX3xX24xX25xXf3xX24xX3xX24xX25xX6xX24xX25xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xXf3xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX12xX0xXdxX9cxX25xX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX38xXexX1xX2axX124xX124xX126xXbxX1fxX129xX1xX10xXdxX25xX1xXexX2axX131xX132xX133xXbxX1fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2axX44xX44xXdxX3fxX6bxX6xXf3xX1xX6xXexXdxX24xX1xX3fxX150xX24xX44xX24xX10xX11exX7xX44xX2xX133xX131xX124xX44xX133xX133xX38xX160xX126xX133xX124xX164xX131xX132xXexX169xX124x14de6xX124xX5xX131xX3fxX16fxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX73xX3xX7xXf3xX3xX73xX6bxX24xX38xX3xX1fxX6xX3xXexX73xX24xX25xX3xX6xX24xX1xX3xX24xX25xXf3xX24xX3xX24xX25xX6xX24xX25xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xXf3xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX12xX0xXdxX9cxX25xX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX38xXexX1xX2axX124xX124xX126xXbxX1fxX129xX1xX10xXdxX25xX1xXexX2axX131xX132xX133xXbxX1fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2axX44xX44xXdxX3fxX6bxX6xXf3xX1xX6xXexXdxX24xX1xX3fxX150xX24xX44xX24xX10xX11exX7xX44xX2xX133xX131xX124xX44xX133xX133xX38xX160xX126xX133xX124xX164xX131xX132xXexX517xX160xX164xX164xX5xX517xX3fxX16fxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX73xX3xX7xXf3xX3xX73xX6bxX24xX38xX3xX1fxX6xX3xXexX73xX24xX25xX3xX6xX24xX1xX3xX24xX25xXf3xX24xX3xX24xX25xX6xX24xX25xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xXf3xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX12xX1cxX1xXdxX94xX73xX3xX1xX77xX24xX25xX3xX9cxX9dxX4xX3xX85xX6xX24xX25xX3xX4xXe5xX24xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xX18xX36xX3xX24xX1xXabxX4xX1xX3xX24xX1xX8axX4xX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXf3xX38xX119xXaxX12xX1cxX2c8xX9cxX3xX160xX126xX2xX124xX36xX3xX1xX77xX24xX25xX3xX9cxX9dxX4xX3xX4xX1xX30axX24xX1xX3xX4xf01dxX6xX3xX4xX5bxX24xX25xX3xXexX14xX22dxX24xX1xX3xX5xXd1xX3xXexXe5xX6xX3xX24xX1xXd1xX3xX131xX3xXexX2e1xX24xX25xX3xX85xX20xX3xX1xXf3xXd1xX24xX3xXexX86xXexX3fxX3xX297x17774xX4xX3xX38xX23xX3xX4xXe5xX24xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xX18xX3xX24xX1xX233xX24xX25xX3xXexX1xX8axX24xX25xX3xX160xX3xX24xX2c8xX9cxX3xX24xX6xX119xX36xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX25xX3xX27xX24xX1xX3xX150xX1fcxX24xX3xX4xX1xX73xX119xX6dxX24xX3xX85xXabxX24xX3xX5xXd1xX9cxX3xX150xXdxX72xX4xX3xXexX77xXdxX3xXexX14xX15xX3xX7xX18xX3xX9cxX21fxXdxX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXf3xX38xX119xXaxX12xX1cxX1xX22dxX24xX3xXexXe5xX6xX3xX24xX1xXd1xX36xX3xX6xXdxX3xX4x1400cxX24xX25xX3xXbxX1x14f38xXdxX3xXexX14xX2e1xX9cxX3xXexX14xX2eexX3xXexX14xX233xX21fxX4xX3xcfa5xX73xX119xX3xX9cxX5bxX3xX65xX1xX8axX3xX85xX2eexX3xX7x13554xX3xX150xXd1xX3xX1xXf3xXd1xX24xX1xX3xXexX14xX8axX24xX25xX36xX3xX150xX233xX2a7xXexX3xX1fxX6xX3xXexX14xX15xX3xX7xX18xX3xX9cxX751xXexX3xX7xX2c4xX3xX1xX73xX119xX72xX24xX36xX3xXexX1xXedxX3xXexX14xXf3xX24xX25xX3xXexdbebxX24xX1xX3fxX3xXcxX1xXabxX3xX24xX1xX233xX24xX25xX36xX3xX24xX1xXdxX94xX73xX3xX1xX77xX24xX25xX3xX9cxX9dxX4xX3xX65xX1xX8axX4xX3xX5xX77xXdxX3xX85xX6xX24xX25xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xX18xX36xX3xX24xX1xXabxX4xX1xX3xX24xX1xX8axX4xX3fxX3xX109xX289xX73xX3xXexX14xX730xX3xX5xX343xXdxX3xX85xXabxX24xX3xX6bxX6xXf3xX3xX25xXdxX343xX3xX4xX5bxX24xX25xX3xXexX14xX22dxX24xX1xX3xX1xXf3xXd1xX24xX3xXexX1xXd1xX24xX1xX3xX150xX1fcxX24xX3xX85xX6xX24xX25xX3xX6bxXf0xX3xX24xX25xXf0xX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXf3xX38xX119xXaxX12xXaxX1cxX25xX73xX119xX33dxX24xX3xX24xX1xX289xX24xX3xX38xX1fcxX24xX3xX85xXabxX24xX3xXexX22dxX24xX1xX3xXexX14xX77xX24xX25xX3xX24xXd1xX119xX3xX5xXd1xX3xX38xXf3xX3xX4xX5bxX24xX25xX3xXexX14xX22dxX24xX1xX3xXbxX1xX730xXdxX3xX85xXdxX94xX73xX3xX4xX1xX78bxX24xX1xX3xX5xX77xXdxX3xX742xX73xX119xX3xX1xXf3xX77xX4xX1xX36xX3xX4x1352axXexX3xX25xXdxX730xX9cxX3xX9cxX751xXexX3xX7xX2c4xX3xX1xX77xX24xX25xX3xX9cxX9dxX4xX3xX150xX22dxX3xXexX1xXdxXabxX73xX3xX150xX2c4xX24xf153xX3x1257dxX3xX1bxX30axX3xXexX1xX233xX3xXc7xX730xX24xX25xX3xX674xX119xX3xX65xXdxX33dxX9cxX3xX109xX1xX674xX3xXexXedxX4xX1xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX25xX3xX27xX24xX1xX3xd287xX1xX6xX24xX3xXcxXdxXabxX24xX3xX1dxX72axX24xX25xX3xXexX1x186b7xX6xX3xX24xX1xf2e6xX24xX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX12xX0xXdxX9cxX25xX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX38xXexX1xX2axX124xX124xX126xXbxX1fxX129xX1xX10xXdxX25xX1xXexX2axX131xX132xX133xXbxX1fxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2axX44xX44xXdxX3fxX6bxX6xXf3xX1xX6xXexXdxX24xX1xX3fxX150xX24xX44xX24xX10xX11exX7xX44xX2xX133xX131xX124xX44xX133xX133xX38xX160xX126xX133xX124xX164xX131xX132xXexX124xX131xX160xX133xX5xX124xX3fxX16fxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX73xX3xX7xXf3xX3xX73xX6bxX24xX38xX3xX1fxX6xX3xXexX73xX24xX25xX3xX6xX24xX1xX3xX24xX25xXf3xX24xX3xX24xX25xX6xX24xX25xX3xX38xX6xX24xX25xX3xX38xXf3xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxXf3xX24xXaxX12xX109xX2exX24xX25xX3xX150xXd1xXf3xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX38xX18xX3xX38xX6xX24xX25xX36xX3xX4xXf0xX3xX38xX77xXdxX3xX9cxXcdxX4xX3xX65xX1xX875xXbxX3xX24x1666axXdxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXf3xX38xX119xXaxX12xXc7xX289xX119xX3xX5xXd1xX3xX4xX5bxX24xX25xX3xXexX14xX22dxX24xX1xX3xX38xXf3xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xXcxX23xX24xX25xX3xX27xX24xX1xX3xX5xXd1xX9cxX3xX4xX1xX674xX3xX85xX2e1xX73xX3xXexX233xX3xX150xXd1xX3xXexX28dxX3xX4xX1xX674xX3xX24xX25xX289xX24xX3xX7xX8axX4xX1xX3xX1fxX289xX119xX3xX38xX28dxX24xX25xX3fxX3xXcxX73xX119xX3xX24xX1xXdxX33dxX24xX36xX3xX85xXabxX24xX3xX24xX6xX119xX3xX4xX1xX674xX3xX85xX2e1xX73xX3xXexX233xX3xX9cxX21fxXdxX3xX4xX1xX78bxX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xXexXf3xX8axX24xX3xX4xX1xXf3xX3xX24xX1xXd1xX3xXexX1xX2e1xX73xX3xX169xX3xXexX2ebxX3xX85xX2eexX24xX25xX36xX3xXbxX1xX2e1xX24xX3xX4xXe5xX24xX3xX5xX77xXdxX3xX85xX6xX24xX25xX3xXexX14xX5bxX24xX25xX3xX4xX1xX343xX3xX150xXd1xXf3xX3xX6bxX8axX24xX3xX85xX86xXexX3fxX3xXcxX14xXf3xX24xX25xX3xX65xX1xXdxX3xX85xX331xX36xX3xX150xXdxX72xX4xX3xX6bxX8axX24xX3xX85xX86xX73xX3xX25xXdxX8axX3xX85xX86xXexX3xXexX1xX343xXdxX3xX25xXdxX6xX24xX3xX742xX73xX6xX3xX14xX86xXexX3xX65xX1xX331xX3xX65xX1xX2c8xX24xX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXf3xX38xX119xXaxX12xX297xX6a2xX4xX3xX38xX23xX3xX4xX1xX674xX3xX85xX2e1xX73xX3xXexX233xX3xX65xX1xXdbxX24xX25xX3xX85xXedxX24xX1xX3xde3fxXexX1xX8axX24xX25xX3xX169xX3xXexX21fxXdxX36xX3xX24xX1xXd1xX3xXexX1xX2e1xX73xX3xX7x18487xX3xXexXdxXabxXbxX3xXexX9dxX4xX3xXexX14xXdxX6dxX24xX3xX65xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX5bxX24xX25xX899xX3xX24xX1xX233xX24xX25xX3xX65xX1xX730xX3xX24xX2c8xX24xX25xX3xX24xXd1xX119xX3xX65xX1xX331xX3xXexX1xX28dxX4xX3xX1xXdxX72xX24xX36xX3xX6bxX18xXdxX3xX109xX5bxX24xX25xX3xXexX119xX3xXcxX1cxX53xX53xX3xX288xX289xX119xX3xX38xX28dxX24xX25xX3xX59xX1xX8axX24xX1xX3xX297xX5bxX24xX3xX4xX72axX24xX25xX3xX4xX1xXdbxX24xX25xX3xX9cxX6a2xX24xX3xX9cxXd1xX3xX150xX22dxX3xX4xX1xX674xX3xX85xX2e1xX73xX3xXexX233xX3xX24xX2a7xX3xX24xX1xXdxX94xX73xX36xX3xX4xX1xX233xX6xX3xX4xX331xX3xXexXdxX94xX24xX3xXexX14xX730xX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxXf3xX38xX119xXaxX12xXcxX1xX10xXf3xX3xd783xXdxX8axX9cxX3xX85xX2c4xX4xX3xX109xX5bxX24xX25xX3xXexX119xX3xXcxX1cxX53xX53xX3xX288xX289xX119xX3xX38xX28dxX24xX25xX3xX59xX1xX8axX24xX1xX3xX297xX5bxX24xX3xXcxX14xX2e1xX24xX3x15e18xX2c8xX24xX3xX1bxX22dxX24xX1xX2axX3xXb20xXcxXe5xX6xX3xX24xX1xXd1xX3xX131xX3xXexX2e1xX24xX25xX3xX85xX20xX3xX1xXf3xXd1xX24xX3xXexX1xXd1xX24xX1xX3xX150xXd1xXf3xX3xX85xX2e1xX73xX3xX24xX2c8xX9cxX3xX160xX126xX2xX124xX3xX24xX1xX233xX24xX25xX3xX4xX1xX674xX3xX85xX2e1xX73xX3xXexX233xX3xX150xX1fcxX24xX3xX4xXe5xX24xX3xX24xX2a7xX3xX25xX2e1xX24xX3xX9cxX751xXexX3xX24x1073axX6xX3xX24xX33dxX24xX3xX24xX1xXd1xX3xXexX1xX2e1xX73xX3xX14xX86xXexX3xX65xX1xX331xX3xX65xX1xX2c8xX24xX899xX3fxX3xX109xX72axX24xX25xX3xX4xX1xX30axX24xX1xX3xX150xX22dxX3xX150xX8e1xX119xX36xX3xXexX8dcxX3xX85xX331xX3xX85xXabxX24xX3xX24xX6xX119xX36xX3xX150xXdxX72xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5bxX24xX25xX3xX5xXdxX33dxX24xX3xXexX9dxX4xX3xX6bxXedxX3xX25xXdxX8axX24xX3xX85xXf3xX77xX24xX3fxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx123c9xX73xXexX1xXf3xX14xXaxX12xX1cxX1xX8e1xXexX3xX297xXdxX24xX1xX0xX44xXbxX12
Nhật Minh