Những phương tiện mới sẽ thay thế ô tô trong tương lai
Tưởng như chỉ có trên phim ảnh, những phương tiện dưới đây cho thấy khả năng sáng tạo không ngừng của con người.
ae23x13af0x12406x11312xcc17x140e4xd861xd8b4xf40fxX7x10be7x124bdx12eedxde3bxc07cxb36bxX5xb2d2xXax130d6x10392xX1xdd99xcdaaxeccbxX3xXbxX1x127c8x1204cxX16xX17xX3xXexXdx102f6xX16xX3xb43cxc95axXdxX3xX7xbb4exX3xXexX1xX6xb985xX3xXexX1xc143xX3xc6dfxX3xXexX35xX3xXexbd4fx13047xX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX0x11beexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1197axX10xX6xda87xXaxX12xXcxX1bx10969xX16xX17xX3xX16xX1xX1bxX3xX4xX1xf405xX3xX4x11549xX3xXexX3bx1092exX16xX3xXbxX1xXdxX25xX3x12befxX16xX1x13e8axX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX5cxX1bxX26xXdxX3x1374axd6edxX2fxX3xX4xX1xX3cxX3xXexX1xb365xX2fxX3xb132xX1xX7axX3xX16x10242xX16xX17xX3xX7x1230cxX16xX17xX3xXexe5a3xX3cxX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX16xX17xe380xX16xX17xX3xX4xd8aexX6xX3xX4xX3cxX16xX3xX16xX17xX1bxefaexXdxe457xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a98xX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax11016xf13fxXf0xXf1xX3xX3bxea19xXdxX3x10333xeb93xX3xX96xX97xX2fxX3xX5xXfaxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXcexaf9fxX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexXf9xX16xX4axX16xX10x11accxX7xX4axXf0xXf1xXf1x11370xX4axX2xXf1x1351dxX5cxXf1xXf1x11049xX2xX15dxXf1xXf1xXexe229xf07cxXf1xXf1xX5xX2xXcex13933xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xXcxX3bxXdx13f7fxX16xX3xX5xca5cxX25xX3xc099xXdxX22xX16xX3xXexcd34xX3xXexXdxX72xb495xX3xX5cxe259xX16xX17xX3xX61xX3xf85exX6xX7xX3x10a59xX10xX17xX6xX7xX3xb312xb44fxaf7cx10b8axf79axX3xX5xX1dcxX35xX16xX3xX25xX6xX16xX17xX3xX96xX33xX16xX3xX7xd1b2xX3xXa3x12780xX3xX5xXb2xX3xXexX3bxX72xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX144xXadxX16xX1xX3xfa77xX10xX3xXf9xXfaxX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX4xcbb4xX16xX17xX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX3cxXb2xXdxX3xX5xX22xXcexX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX25xbe34xXexX3xX5xcdcexX16xX3xX16xX15xX6xX3xXexX3bxe945xX16xX1xX3xX5cxXdxd735xX16xX3xX4xXadxX4xX3xX4xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX22xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1xX3cxX3xX96xXb2xXdxX3xX4xX1x122cfxX16xX17xXcexX3xX13xX1xX1bxX16xX17xX3xX144xX6xX3cxX3xX16xX1xXdxX72xX1dcxX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xX7xd95cxX3xX96xX6exX3xX7xX2axX3xXexX3bxX61xX3xXexX1xXfaxX16xX1xX3xX1xXdxX22xX16xX3xXexX1xX204xX4xX3xX25xXfaxX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX4xX1xX6bxX3xX5xXfaxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xd122xX4xX1xX3xXexX3bxX1bxX16xX17xX3xX144xXfaxX2fx13b63xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xX144xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax13f2bxX3cxX16xXex10465xX7xXdxefebxX10xb37cxX3xX2xXf0xXbxXex11becxXaxX12xX1f2xX10xX17xX153xX6xX2fxX3xX1f2xX306xbeccxX3cxX5cxX0xX4axX144xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX25xX17xf155xdfbbxXf0xX15dxX2xX302x13f9exXf0xXf1xX306xX159xX2xX4xX346xX306xX2xX2xX10xX6xX306xX6xX6xX34bxX346xX306xX6xX2xX168xX6xX167xX34bxX346xX161xXf1xX161xX10xX168xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX3bxXf6xXdxX3xXf9xXfaxX3xX96xX97xX2fxX3xX5xXfaxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX306xX3x107fbxX16xX1xX3xX2xXcexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXcexX144xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexXf9xX16xX4axX16xX10xX153xX7xX4axXf0xXf1xXf1xX159xX4axX2xXf1xX15dxX5cxXf1xXf1xX161xX2xX15dxXf1xXf1xXexX2xXf1xX2xX161xX5xXf0xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX153xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX306xX3cxX3bxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX30bxX4axX4axX6xX1dcxXexX3cxXbxX3bxX3cxX346xXcexX25xX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX16xXcexXf9xX16xX4axXf0xXf1xXf0xXf1xX4axX2xX4axX346xX4axX4xX10xX7xX306xXf0xXf1xXf0xXf1xX306xX144xX6xX3cxX306xX1xXdxX10xX1dcxX306xXexX1xX6xX2fxX306xX5cxX3cxXdxX306xX4xX6xX4xX1xX306xX4xX1xX1dcxX16xX17xX306xXexX6xX306xX5cxXdxX306xX4xX1xX1dcxX2fxX10xX16xX306xXf0xX306xX17xX1xX10xX306xX5cxXdxX306xX4xX1xX1dcxX2fxX10xX16xX306xX7xX10xX17xX153xX6xX2fxX306xX7xX306xXbxX3cxX5cxX306xX2xX168xX34bxX346xX167xX168xX167xX34bxX346xX2xX346xX161xXf1xX167xX167xX161xX167xX161xX159xX15dxX15dxX161xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f0xX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xb6d7xX1xX33xX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX1dcxX2fxX1caxX16xX3xX1f2xX10xX17xX153xX6xX2fxX3xX1f2xX306xX31dxX3cxX5cxX3xX4xX6exX3xXexX1xX1caxX3xX96xXb2xXexX3xXexX29exX4xX3xX96xX24axX3xXexX29exXdxX3xX96xX6xX3xX159xX346xX7dxX15dxX3xXa3xX25xX4axX1xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xb420xX1xXdxX3xX16xX17xX1xc7e8xX3xXf9x123f8xX3xX1f2xX10xX17xX153xX6xX2fxX7xX7dxX3xX144xXb2xX16xX3xX7xX2axX3xX1xX257xX16xX1xX3xX5cxX1dcxX16xX17xX3xX96xX33xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXf9x13462xX3xXa3xX1xXadxX4xX1xX3xX5cxX1dcxX3xX5xX58exX4xX1xX3xX96x14066xX16xX17xX3xX144xXa0xXbxX3xX144xX72xX16xX1xX3xXexX3bxX72xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX7xX4xX3cxX3cxXexX10xX3bxX3xX4xX97xX16xX3xX144x12578xX16xX17xX3xX4xX6exX3xXexX6xX2fxX3xX4xX24exX25xX3xX96xXdxX567xX1dcxX3xXa3xX1xXdxX1caxX16xXcexX3xX13xX1xX1bxX16xX17xX3xX1xX1cexX2fxX3xX21cxX6exX6xX3xX1xX257xX16xX1xX3xX7axX16xX1xX3xX96xX6exX3xXa3xX1xafefxXdxX3xXexX97xX25xX3xXexX3bxX2d5xX3xX4xXc2xX6xX3xX144xXb2xX16xX3xXa3xX1xXdxX3xX96xX33xX16xX3xXf9xX26xXdxX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xX7dxX3xX16xX1cxXdxX3xX1xX1cexX16xX17xX3xXexX3bxX257xX16xX1xX3xX144xXfaxX2fxX3xX1f2xX10xX17xX153xX6xX2fxX3xX1f2xX306xX31dxX3cxX5cxXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX13xX6exX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX1x1172exX16xX3xX5xXfaxX3xX25xX24axXexX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX21cxX10xX3xX1xX1cxXdxXcexX3xX13xX1xX1bxX16xX17xX3xXf9xX567xX3xX4xX1cxX3xX144xX7axX16xX7dxX3xX1f2xX10xX17xX153xX6xX2fxX3xX1f2xX306xX31dxX3cxX5cxX3xX5xXfaxX3xX25xX24axXexX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX17xX1xX33xX3xXexX204xX3xX4xX97xX16xX3xX144xX5caxX16xX17xX7dxX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX1dcxX2fxX1caxX16xX3xX144xX5caxX16xX17xX3xX144xXadxX16xX1xX3xX21cxX10xX7dxX3xXf9xXfaxX3xX4xX6exX3xXexX1xX1caxX3xX96xXb2xXexX3xXexX29exX4xX3xX96xX24axX3xXexX29exXdxX3xX96xX6xX3xX159xX346xX7dxX15dxX3xXa3xX25xX4axX1xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xXcxX3bxX3cxX16xX17xX3xXa3xX1xXdxX3xX1f2xX10xX17xX153xX6xX2fxX7xX3xXexX3bxX1dcxX2fxX567xX16xX3xXexX1xX29exX16xX17xX3xX96xX1bxf7a8xX4xX3xX96xXdxX567xX1dcxX3xXa3xX1xXdxX1caxX16xX3xX144xX5caxX16xX17xX3xX16xX17xX1bxXccxXdxX3xX5xXadxXdxX3xX16xX17xX1xXdxX72xX16xX17xX3xXf9xX567xX3xXbxX1xX2d5xX6xX3xXexX3bxX1bxX26xX4xX7dxX3xX1f2xX10xX17xX153xX6xX2fxX3xX1f2xX306xX31dxX3cxX5cxX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX96xXdxX567xX1dcxX3xXa3xX1xXdxX1caxX16xX3xX144xX5caxX16xX17xX3xXbxX1xX2d5xX25xX3xX16xX5caxX25xX3xX144xX72xX16xX3xX4xXb2xX16xX1xX3xX17xX1xX33xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xX144xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX302xX3cxX16xXexX306xX7xXdxX309xX10xX30bxX3xX2xXf0xXbxXexX311xXaxX12xXdex13afdx10ed7xX3xXdxX159xX3xb398xX3bxX144xX6xX16xX3xX1f2xX1dcxXdxXexX10xX0xX4axX144xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX25xX17xX345xX6xX168xX15dxX10xX161xX34bxX168xXf1xX306xX159xX2xX4xX346xX306xX2xX2xX10xX6xX306xX161xX168xX2xX302xX306xX346xX5cxX5cxX6xX346xX5cxX4xX6xX34bxX302xX5cxX34bxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX25xX6xX21cxX306xX153xXdxX5cxXexX1xX30bxX3xX2xXf1xXf1xea77xX311xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX3bxXf6xXdxX3xXf9xXfaxX3xX96xX97xX2fxX3xX5xXfaxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX306xX3xX3bfxX16xX1xX3xXf0xXcexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXcexX144xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexXf9xX16xX4axX16xX10xX153xX7xX4axXf0xXf1xXf1xX159xX4axX2xXf1xX15dxX5cxXf1xXf1xX161xX2xX15dxXf1xXf1xXexX159xXf1xX168xX15dxX5xX159xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX153xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX306xX3cxX3bxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX30bxX4axX4axX6xX1dcxXexX3cxXbxX3bxX3cxX346xXcexX25xX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX16xXcexXf9xX16xX4axXf0xXf1xXf0xXf1xX4axX2xX4axX346xX4axX4xX10xX7xX306xXf0xXf1xXf0xXf1xX306xX144xX6xX3cxX306xX1xXdxX10xX1dcxX306xXexX1xX6xX2fxX306xX5cxX3cxXdxX306xX4xX6xX4xX1xX306xX4xX1xX1dcxX16xX17xX306xXexX6xX306xX5cxXdxX306xX4xX1xX1dcxX2fxX10xX16xX306xX159xX306xX144xX25xX153xX306xXdxX159xX306xX1dcxX3bxX144xX6xX16xX306xX7xX1dcxXdxXexX10xX306xX2xX168xX34bxX346xX167xX168xX167xX346xX167xXf1xX167xX346xX159xXf0xX167xX2xX167xX2xX167xX2xX167xX168xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f0xX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xXdexX7cfxX7d0xX3xXdxX159xX3xX7d5xX3bxX144xX6xX16xX3xX1f2xX1dcxXdxXexX10xX3xX4xX6exX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xX24axXdxX3xXexX1xXa0xXexX3xXexX204xX6xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xX4xXa8xX16xX3xXbxX1xb691xX16xX17xX3xX25xX24axXexX3xXa3xX1xXadxX4xX1xX3xX7xXb2xX16xX3xX4xb74fxX3xX96xXdxX1caxX16xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xcf00xX6xX3xX25x1302axXexX3xXexXb2xXdxX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xX7dxX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xXdxX159xX3xX7d5xX3bxX144xX6xX16xX3xX1f2xX1dcxXdxXexX10xX3xX4xXc2xX6xX3xXdexX7cfxX7d0xX3xX5xXfaxX3xX25xX24axXexX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xX24axXdxX3xXexX1xXa0xXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xbe4axX3xX16xX17xXf6xXdxX3xX17xXdxX282xXbxX3xX144xXb2xX16xX3xX4xX7axX25xX3xXexX1xXa0xX2fxX3xX16xX1xX1bxX3xX96xX6xX16xX17xX3xX5xXadxXdxX3xX21cxX10xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xX144xX24exX1dcxX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xXa3xX1xX2d5xX3xXexX1xX3cxX7axXdxX3xX25xXadxXdxX3xX4xXc2xX6xX3xce6exX25xX24axXexX3xXa3xX1xXadxX4xX1xX3xX7xXb2xX16xX3xX4xXa2cxX3xX96xXdxX1caxX16xff38xX7dxX3xX16xX1xX1bxX16xX17xX3xX7xX2axX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX144xX6xX3cxX3xX17xXf6xX25xX3xX5cxX58exX4xX1xX3xXf9x124eexX3xX5cxea2dxX16xX3xXbxX1xXa19xX16xX17xX3xXf9xXfaxX3cxX3xX144xX1dcxXa2cxXdxX3xXexX29exXdxXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX13xX33xX1dcxX3xX144xXb2xX16xX3xX5xXfaxX3xX1xXfaxX16xX1xX3xXa3xX1xXadxX4xX1xX7dxX3xX144xXb2xX16xX3xX4xX6exX3xXexX1xX1caxX3xX16xX17xX7axX3xX17xX1xX33xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXa3xX1xX3cxX6xX16xX17xX3xX1xXb2xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3xXf9xX26xXdxX3xX4xX1xXa9bxX3xX96xX1caxX3xX4xX1xX97xX16xX3xX3bxX24axX16xX17xX3xX3bxX1cexXdxX7dxX3xX25xXfaxX16xX3xX1xX257xX16xX1xX3xX4xXadxX3xX16xX1xX97xX16xX3xXf9xXfaxX3xX4xX7axX3xXae6xXf9xX1dfxX16xX17xX3xX97xX25xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX4xXadxX3xX16xX1xX97xX16xXafcxXcexX3xX13xX1xX1bxX16xX17xX3xX96xXadxX16xX17xX3xX144xX1dcxXf6xX16xX3xX5xXfaxX3xX4xX1xXa9bxX3xX16xX17xXf6xXdxX3xX7xX6xX1dcxX3xXexX6xX2fxX3xX5xXadxXdxX3xX5xXb2xXdxX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX4xX1xXa8xX25xX3xX4xX1xX282xXexX3xX16xX1xXdxX567xX1dcxX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX33xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xXcxX1bxX1cxX16xX17xX3xXexX204xX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xXdxX159xX3xX16xX17xX1dcxX2fxX72xX16xX3xX144xX7axX16xX3xX1efxX4xX1xXdxX33xX4xX3xX21cxX10xX3xX96xXdxX22xX16xX3xX96xX24exX1dcxX3xXexXdxX72xX16xX3xX4xXc2xX6xX3xXdexX7cfxX7d0xX1f3xX7dxX3xX16xX24axXdxX3xXexX1xXa0xXexX3xX4xXc2xX6xX3xXdxX159xX3xX7d5xX3bxX144xX6xX16xX3xX1f2xX1dcxXdxXexX10xX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX5xXfaxX25xX3xX144xX5caxX16xX17xX3xXf9x11398xXexX3xX5xXdxX22xX1dcxX3xXexXadxXdxX3xX4xX1xX33xX3xXf9xXfaxX3xX17xXa9bxX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX5xXfaxX25xX3xXexXbdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1dcxXf6xX16xX3xXf9xX35xX3xX4xX1dfxX16xX17xX3xX4xX6exX3xXexX3bxXadxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX22xX25xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xX144xX12xd7bdxX10xX3xX1f2xX7d5xX1e9xX3xfc82xXdxX7xXa3xX10xX3bxX3xae26xX4xX10xX6xX16xX3xX0xX4axX144xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX25xX17xX345xX144xX168xX168xX167xX161xX2xX15dxXf1xX306xX159xX2xX4xX346xX306xX2xX2xX10xX6xX306xX161xX168xX2xX302xX306xX346xX5cxX5cxX6xX346xX5cxX4xX6xX34bxX302xX5cxX34bxXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX25xX6xX21cxX306xX153xXdxX5cxXexX1xX30bxX3xX2xXf1xXf1xX841xX311xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX3bxXf6xXdxX3xXf9xXfaxX3xX96xX97xX2fxX3xX5xXfaxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX306xX3xX3bfxX16xX1xX3xX159xXcexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXcexX144xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexXf9xX16xX4axX16xX10xX153xX7xX4axXf0xXf1xXf1xX159xX4axX2xXf1xX15dxX5cxXf1xXf1xX161xX2xX15dxXf1xXf1xXexX15dxX168xXf1xX34bxX5xX167xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX153xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX306xX3cxX3bxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX30bxX4axX4axX6xX1dcxXexX3cxXbxX3bxX3cxX346xXcexX25xX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX16xXcexXf9xX16xX4axXf0xXf1xXf0xXf1xX4axX2xX4axX346xX4axX4xX10xX7xX306xXf0xXf1xXf0xXf1xX306xX144xX6xX3cxX306xX1xXdxX10xX1dcxX306xXexX1xX6xX2fxX306xX5cxX3cxXdxX306xX4xX6xX4xX1xX306xX4xX1xX1dcxX16xX17xX306xXexX6xX306xX5cxXdxX306xX4xX1xX1dcxX2fxX10xX16xX306xX167xX306xX21cxX10xX306xX7xX1dcxXf9xX306xX302xXdxX7xXa3xX10xX3bxX306xX3cxX4xX10xX6xX16xX306xX2xX168xX34bxX346xX167xX168xX167xX346xX15dxX34bxX15dxX34bxX34bxX34bxX168xX167xX34bxXf1xXf1xX34bxX346xX159xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f0xX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xX1f0xX1xXdxX33xX4xX3xX1f2xX7d5xX1e9xX3xXd0dxXdxX7xXa3xX10xX3bxX3xXd14xX4xX10xX6xX16xX3xX1xX59fxX6xX3xX1x13f4cxX16xX3xXexX3bxX61xX3xXexX1xXfaxX16xX1xX3xX96xX29exXdxX3xXexX1xXc2xX3xX4xXc2xX6xX3xXcxX10xX7xX5xX6xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX1d1xX1bxX731xX4xX3xX4xX3cxXdxX3xX5xXfaxX3xXae6xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX144xX567xX16xX3xXf9xX15xX16xX17xX3xX16xX1xXa0xXexX3xXexX1xX33xX3xX17xXdxX26xXdxXafcxX7dxX3xXd14xX4xX10xX6xX16xX3xX5xXfaxX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX1f2xX7d5xX1e9xX3xX4xX3bxX3cxX7xX7xX3cxXf9xX10xX3bxX3xX4xXc2xX6xX3xX16xX1xXfaxX3xX7xX7axX16xX3xX21cxX1dcxXa0xXexX3xX35xX3xXexX35xX3xX96xXdxX22xX16xX3xXd0dxXdxX7xXa3xX10xX3bxX3xX4xXc2xX6xX3xX7cfxb518xXcexX3xX7cfxee60xX4xX3xX5cxX1dfxX3xX4xX3cxX16xX4xX10xXbxXexX3xX96xX1cexX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX4xX1xX2d5xX16xX1xX3xXexX1xX59fxX4xX3xX17xXdxX26xXdxX3xXexX1xXdxX22xX1dcxX3xXexXbdxX3xX4xX1dcxX29exXdxX3xX16xXa8xX25xX3xXf0xXf1xX2xX161xX7dxX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX25xX26xXdxX3xX5xXfaxX3xX16xX1cxXdxX3xX5xX24exX16xX3xX96xX24exX1dcxX3xXexXdxX72xX16xX3xX4xX35xX16xX17xX3xX4xX1xX282xX16xX17xX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX25xXb1cxX4xX3xX7xX61xX3xXexX1xX58exX3xX16xX17xX1dcxX2fxX72xX16xX3xX25x12a97xX1dcxXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xc7e2xX204xX3xXa3xXdxX33xX16xX3xX5xX72xX16xX3xX5cxX97xX2fxX3xX4xX1xX1dcxX2fxX567xX16xX3xX7xX7axX16xX3xX21cxX1dcxXa0xXexX3xXf9xXfaxX3cxX3xX16xXa8xX25xX3xXf0xXf1xXf0xX2xX3xXf9xX26xXdxX3xX4xX7axX3xX1xX6xXdxX3xXexX1dfxX2fxX3xX4xX1xXb1fxX16xX3xX5cxX1062xX16xX3xX96xX24axX16xX17xX3xX4xX24exX1dcxX3xX7xX6xX1dcxX3xX1efxXa48xX7d0xX107axX1f3xX3xXf9xXfaxX3xX1xX22xX3xX5cxX1062xX16xX3xX96xX24axX16xX17xX3xX144xX29exX16xX3xX144xXadxX16xX1xX3xXexX3cxXfaxX16xX3xXexX1xXccxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX1efx105d4xX7d0xX107axX1f3xX7dxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX21cxX10xX3xXd0dxXdxX7xXa3xX10xX3bxX3xXd14xX4xX10xX6xX16xX3xX96xX24exX1dcxX3xXexXdxX72xX16xX3xX7xX2axX3xX96xX33xX16xX3xXexX6xX2fxX3xXa3xX1xXadxX4xX1xX3xX1xXfaxX16xX17xX3xXf9xXfaxX3cxX3xX16xXa8xX25xX3xXf0xXf1xXf0xXf0xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xXd0dxXdxX7xXa3xX10xX3bxX3xX96xX6xX16xX17xX3xXexX601xX3xX3bx140c6xX3xX25xX257xX16xX1xX3xX5xXfaxX3xX96xX29exXdxX3xXexX1xXc2xX3xXexXdxX567xX25xX3xX16xXa8xX16xX17xX3xX4xXc2xX6xX3xXcxX10xX7xX5xX6xX7dxX3xXa3xX1xXdxX3xXd14xX4xX10xX6xX16xX3xX7xX61xX3xX1xX15xX1dcxX3xX16xX6exX4xX3xX21cxX10xX3xX17xXa4cxX16xX3xXbxXdxX16xX3xX16xXa8xX16xX17xX3xX5xX1bxX731xX16xX17xX3xX25xXfe0xXexX3xXexX3bxXccxXdxX7dxX3xX16xX24axXdxX3xXexX1xXa0xXexX3xX1xX3cxXfaxX16xX3xXexX3cxXfaxX16xX3xX16xX6exXdxX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xXf9xX26xXdxX3xX96xX24axX16xX17xX3xXf9xXca9xXexX3xXf9xXfaxX3xX1xX3cxXfaxX16xX3xXexX1xXdxX22xX16xX3xX144xX5caxX16xX17xX3xXf9xXca9xXexX3xX5xXdxX22xX1dcxX3xXexXadxXdxX3xX4xX1xX33xX7dxX3xXexXa0xXexX3xX4xX7axX3xX96xX567xX1dcxX3xX4xX6exX3xX17xXdxXadxX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX96xX29exXdxX3xX5cxX25dxX3xXexXdxX33xXbxX3xX4xXca9xX16xX3xX96xXdxX3xX4xX1dfxX16xX17xX3xX4xXadxX4xX3xXexX1dfxX2fxX3xX4xX1xXb1fxX16xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX1f0xXa19xX16xX3xX96xXdxX567xX1dcxX3xX17xX257xX3xX5xXb2xX3xX1xX1cxX16xX2e2xX3xX107axXfaxX16xX3xXa3xX6xX3bxX6xX3cxXa3xX10xX3xX96xX1bxX731xX4xX3xXexX2d5xX4xX1xX3xX1xX731xXbxX3xX7x13183xX16xX3xX4xX1dfxX16xX17xX3xX4xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX22xX3xX59xX7d5xX107axX3xX1efxX1xX10xX6xX5cxX7xX306xX1dcxXbxX3xX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX1f3xX3xX17xXdxX282xXbxX3xX1xXdxX1caxX16xX3xXexX1xX58exX3xX5xXccxXdxX3xX144xXadxXexX3xX1xXadxXexX3xXexX3bxX72xX16xX3xXa3xX2d5xX16xX1xX3xX4xX1xXa4cxX16xX3xX17xXdxX6exXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xX144xX12xX1f0xX3cxX16xX4xX10xXbxXexX3xX21cxX10xX3xX96xXdxX22xX16xX3xX4xXc2xX6xX3xX1f2xX3cxX16xX2fxX3xX0xX4axX144xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX25xX17xX345xX4xX34bxXf1xX5cxX161xX5cxX4xXf1xX306xX159xX2xX4xX346xX306xX2xX2xX10xX6xX306xX161xX5cxXf0xX4xX306xX15dxX168xX2xX302xX167xXf0xX346xX302xX161xX2xX167xX159xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX25xX6xX21cxX306xX153xXdxX5cxXexX1xX30bxX3xX2xXf1xXf1xX841xX311xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX3bxXf6xXdxX3xXf9xXfaxX3xX96xX97xX2fxX3xX5xXfaxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX306xX3xX3bfxX16xX1xX3xX167xXcexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXcexX144xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexXf9xX16xX4axX16xX10xX153xX7xX4axXf0xXf1xXf1xX159xX4axX2xXf1xX15dxX5cxXf1xXf1xX161xX2xX15dxXf1xXf1xXexX34bxX159xX168xX159xX5xX168xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX153xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX306xX3cxX3bxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX30bxX4axX4axX6xX1dcxXexX3cxXbxX3bxX3cxX346xXcexX25xX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX16xXcexXf9xX16xX4axXf0xXf1xXf0xXf1xX4axX2xX4axX346xX4axX4xX10xX7xX306xXf0xXf1xXf0xXf1xX306xX144xX6xX3cxX306xX1xXdxX10xX1dcxX306xXexX1xX6xX2fxX306xX5cxX3cxXdxX306xX4xX6xX4xX1xX306xX4xX1xX1dcxX16xX17xX306xXexX6xX306xX5cxXdxX306xX4xX1xX1dcxX2fxX10xX16xX306xX168xX306xX4xX3cxX16xX4xX10xXbxXexX306xX21cxX10xX306xX5cxXdxX10xX16xX306xX7xX3cxX16xX2fxX306xX2xX168xX34bxX346xX167xX168xX167xX346xX346xX161xX168xX168xX159xX2xX159xX168xXf1xX161xX168xX34bxXf0xX167xX15dxXcexX16exXbxX17xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f0xX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xX1f0xX3cxX16xX4xX10xXbxXexX3xX21cxX10xX3xX96xXdxX22xX16xX3xX1f2xX3cxX16xX2fxX3xX1e9xXdxX7xXdxX3cxX16xX306xX1f2xX3xX5xXfaxX3xX25xX24axXexX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX144xXa0xXexX3xX16xX17xXccxX3xX4xXc2xX6xX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX7cfxX24axXexX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX35xX16xX17xX3xX144xXadxX3cxX3xX144xXa0xXexX3xX16xX17xXccxX3xX16xX1xXa0xXexX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX96xX1bxX6xX3xX3bxX6xX3xXexXb2xXdxX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX5xXfaxX3xX1f2xX3cxX16xX2fxX3xX1e9xXdxX7xXdxX3cxX16xX306xX1f2xX7dxX3xX25xX1062xX1dcxX3xX21cxX10xX3xb5bcxX3xXexX1bxX61xX16xX17xX3xX4xX1xXb2xX2fxX3xX96xXdxX22xX16xX3xX96xX1bxX731xX4xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xXa3xX33xX3xX96xX1caxX3xX17xXdxX26xXdxX3xXexX1xXdxX22xX1dcxX3xX4xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX22xX3xX4xXc2xX6xX3xX1f2xX3cxX16xX2fxXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX1e9xX26xXdxX3xX159xX159xX3xX4xX7axX25xX3xX144xXdxX33xX16xX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX17xXa4cxX16xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xX21cxX10xX7dxX3xX1e9xXdxX7xXdxX3cxX16xX306xX1f2xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX5cxX116dxXdxX3xX4xXadxX4xX3xX96xX29exXdxX3xXexX1bxX731xX16xX17xX7dxX3xX16xX17xX1bxXccxXdxX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXf9xXfaxX3xX16xX17xX3cxXfaxXdxX3xX21cxX10xX7dxX3xXexX204xX3xX1xXfaxX3cxX3xXf9xX26xXdxX3xX97xX25xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX7xXdxX72xX1dcxX3xXexX1xX204xX4xX3xXae6xX159xX15dxXf1xX3xXa48xX10xX6xX5xXdxXexX2fxX3xX10faxX1dcxX5cxXdxX3cxXafcxX3xXf9xX26xXdxX3xX4xXadxX4xX3xX5xX3cxX6xX3xX96xX1bxX731xX4xX3xX17xXa4cxX16xX3xX61xX3xX25xXa9bxXdxX3xX17xX1xX33xX7dxX3xXf9xXfaxX3xX4xX1dcxX16xX17xX3xX4xXa0xXbxX3xX25xXfaxX16xX3xX1xX257xX16xX1xX3xX96xXdxX567xX1dcxX3xXa3xX1xXdxX1caxX16xX3xXexX3cxXfaxX16xX3xX4xX7axX16xX1xX3xX61xX3xX4xX7axX3xXbxX1xX2d5xX6xX3xXexX3bxX1bxX26xX4xX3xXf9xXfaxX3xX1xX6xXdxX3xX25xXfaxX16xX3xX1xX257xX16xX1xX3xX3bxXdxX72xX16xX17xX3xX4xX1xX3cxX3xX1xXfaxX16xX1xX3xXa3xX1xXadxX4xX1xX3xXbxX1xX2d5xX6xX3xX7xX6xX1dcxXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xX144xX12xXcxX6xX21cxXdxX3xX144xX6xX2fxX3xX4xXc2xX6xX3xX59xX2fxX1dcxX16xX5cxX6xXdxX3xXf9xXfaxX3xX7d5xX144xX10xX3bxX3xX0xX4axX144xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xXdxX5cxX9xXaxXdxX25xX17xX345xX10xX167xX159xX168xXf0xX168xX5cxXf1xX306xX159xX2xX4xX346xX306xX2xX2xX10xX6xX306xX144xXf0xX10xX4xX306xX168xX159xX159xX5cxX34bxXf0xX161xX161xXf1xX161xX6xX346xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX25xX6xX21cxX306xX153xXdxX5cxXexX1xX30bxX3xX2xXf1xXf1xX841xX311xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xXf1xXf0xXf1xX3xX3bxXf6xXdxX3xXf9xXfaxX3xX96xX97xX2fxX3xX5xXfaxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX306xX3xX3bfxX16xX1xX3xX168xXcexXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX4axXdxXcexX144xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX16xX1xXcexXf9xX16xX4axX16xX10xX153xX7xX4axXf0xXf1xXf1xX159xX4axX2xXf1xX15dxX5cxXf1xXf1xX161xX2xX15dxXf1xXf1xXexX15dxX159xX168xX168xX5xX15dxXcexX16exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX153xXdxX5cxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXaxX3xX5cxX6xXexX6xX306xX3cxX3bxXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX30bxX4axX4axX6xX1dcxXexX3cxXbxX3bxX3cxX346xXcexX25xX10xX5cxXdxX6xX4xX5cxX16xXcexXf9xX16xX4axXf0xXf1xXf0xXf1xX4axX2xX4axX346xX4axX4xX10xX7xX306xXf0xXf1xXf0xXf1xX306xX144xX6xX3cxX306xX1xXdxX10xX1dcxX306xXexX1xX6xX2fxX306xX5cxX3cxXdxX306xX4xX6xX4xX1xX306xX4xX1xX1dcxX16xX17xX306xXexX6xX306xX5cxXdxX306xX4xX1xX1dcxX2fxX10xX16xX306xX15dxX306xXexX6xX21cxXdxX306xX144xX6xX2fxX306xX1xX2fxX1dcxX16xX5cxX6xXdxX306xX1dcxX144xX10xX3bxX306xX2xX168xX34bxX346xX167xX168xX167xX161xX167xX167xX168xXf0xX15dxX159xX167xX168xX2xX2xX161xXf1xXf1xXf0xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f0xX6xXbxXexXdxX3cxX16xXaxX12xXcxX6xX21cxXdxX3xX144xX6xX2fxX3xX4xXc2xX6xX3xX59xX2fxX1dcxX16xX5cxX6xXdxX3xXf9xXfaxX3xX7d5xX144xX10xX3bxX3xXexXb2xXdxX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xXcxX3bxX3cxX16xX17xX3xXa3xX1xXdxX3xX15d1xX3xXexX1bxX61xX16xX17xX3xX96xX1cexX3xX21cxX1dcxXa0xXexX3xX1xXdxX22xX16xX3xXexXbdxX3xX16xXa8xX25xX3xXf0xXf1xX2xX15dxX7dxX3xX7d5xX144xX10xX3bxX3xX1f1xX5xX10xXf9xX6xXexX10xX7dxX3xX7xXadxX16xX17xX3xXa3xXdxX33xX16xX3xXf9xXca9xX16xX3xX4xX1xX1dcxX2fxX1caxX16xX3xX1xXfaxX16xX17xX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xXa3xX1xXa2cxX16xX17xX3xX5xXf6xX3xX4xXc2xX6xX3xX7d5xX144xX10xX3bxX7dxX3xX96xX1cexX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX4xX1xX6bxX3xX5xXfaxX3xX25xX24axXexX3xXa3xX33xX3xX1xX3cxXb2xX4xX1xX3xX96xX24exX2fxX3xXexX1xX6xX25xX3xXf9xXb1fxX16xX17xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX13xX1xX1bxX16xX17xX3xXexXb2xXdxX3xX1f0xX1f1xX1f2xX3xXf0xXf1xXf0xXf1xX7dxX3xX7d5xX144xX10xX3bxX3xXf9xXfaxX3xX59xX1dcxX2fxX16xX5cxX6xXdxX3xXexX3bxX257xX16xX1xX3xX5xXfaxX16xX17xX3xX144xX7axX16xX3xX25xX1062xX1dcxX3xX21cxX10xX3xXexX6xX21cxXdxX3xX144xX6xX2fxX3xX1xX6xX2fxX3xXae6xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX1xXfaxX16xX17xX3xXa3xX1xX35xX16xX17xX3xX4xXadxX3xX16xX1xX97xX16xXafcxX3xX25xX6xX16xX17xX3xXexX72xX16xX3xX1f2xX306xX10faxX2xX3xXf9xX26xXdxX3xXexXdxX567xX25xX3xX16xXa8xX16xX17xX3xX4xXadxX4xX1xX3xX25xXb2xX16xX17xX3xX1xX6exX6xX3xX4xXadxX4xX1xX3xX4xX1xX282xX16xX17xX3xXexX6xX3xX96xXdxX3xX5cxX1dcxX3xX5xX58exX4xX1xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xX1e9xX567xX3xX25xXfe0xXexX3xX5xX15d1xX3xXexX1xX1dcxX2fxX33xXexX7dxX3xX7d5xX144xX10xX3bxX3xX10faxXdxX3bxX3xXcxX6xX21cxXdxX3xX7xX2axX3xXf9xX1bxX731xXexX3x11b8dxX1dcxX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX3cxX16xX3xX96xX1bxXccxX16xX17xX3xX144xX58exX3xXexXa4cxX4xX3xX16xX17xX1xX2axX16xX3xX17xXdxX6xX3cxX3xXexX1xX35xX16xX17xX3xXf9xXfaxX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX1dcxX2fxX1caxX16xX3xXa3xX1xX3cxX7axX16xX17xX3xX159xXf1xXf1xX306xX15dxXf1xXf1xX25xX3xX7xX3cxX3xXf9xX26xXdxX3xX25xXfe0xXexX3xX96xXa0xXexX3xX4xX1dfxX16xX17xX3xXexX29exX4xX3xX96xX24axX3xXf0xX161xXf1xXa3xX25xX4axX1xXcexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX3cxX5cxX2fxXaxX12xXcxX3bxX3cxX16xX17xX3xXa3xX1xXdxX3xX4xXa19xX16xX3xX4xX24exX16xX3xX4xX1xXccxX3xXexX1xX2d5xX3xX96xXdxX1caxX25xX7dxX3xX59xX2fxX1dcxX16xX5cxX6xXdxX3xX4xX6exX3xXa3xX33xX3xX1xX3cxXb2xX4xX1xX3xX144xXdxX33xX16xX3xX4xX1xX282xX16xX17xX3xXexX1xXfaxX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xXexX204xX3xX5xXadxXdxXcexX3xX1e9xXfaxX3xX25xXb1cxX4xX3xXexXdxX72xX1dcxX3xX4xXc2xX6xX3xX7d5xX144xX10xX3bxX3xX5xXfaxX3xXexX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xX25xXb2xXdxX3xX1xX6exX6xX3xX7d5xX144xX10xX3bxX3xX1f1xX5xX10xXf9xX6xXexX10xX3xXf9xXfaxX3cxX3xX16xXa8xX25xX3xXf0xXf1xXf0xX159xXcexX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxXf9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX3bxX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX3bxX3cxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX72xX16xX3xX1b4fxX1dcxX6xX16xX30bxX0xX4axX7xXexX3bxX3cxX16xX17xX12xX0xX1dcxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX306xXexX1xX1dcxX25xX144xX306xX6xX16xX5cxX306xX7xX6xXbxX3cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f0xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX22xX3xXexX204xX3xX4xX1xX1dcxX2fxX1caxX16xX3xX5xXfaxX16xX3xX4xXc2xX6xX3xX21cxX10xX3xXdexX7cfxX7d0xX3xX306xX3xX16xX17xX1bxXccxXdxX3xX5xXadxXdxX3xXf9xX1062xX16xX3xX4xX24exX16xX3xX16xX1xXdxX567xX1dcxX3xXexX1xX6xX3cxX3xXexXadxX4xXaxX3xX1xX3bxX10xX302xX9xXaxX4axX21cxX10xX4axX4xX3cxX16xX17xX306xX16xX17xX1xX10xX306xXexX1dcxX306xX4xX1xX1dcxX2fxX10xX16xX306xX5xX6xX16xX306xX4xX1dcxX6xX306xX21cxX10xX306xX144xX25xX153xX306xX16xX17xX1dcxX3cxXdxX306xX5xX6xXdxX306xXf9xX6xX16xX306xX4xX6xX16xX306xX16xX1xXdxX10xX1dcxX306xXexX1xX6xX3cxX306xXexX6xX4xX4axX2xX346xX167xX159xXf1xX168xXcexX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX25xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xXf0xXf1xX4axX16xX10xX153xX7xX4axX2xX161xX168xXf1xX4axX2xXf1xX346xX5cxXf1xXf0xXf0xXf0xX167xX2xX2xXexX346xX15dxXf1xXf0xX167xX5xXf1xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxXf9xX12xX0xX7xXexX3bxX3cxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1f0xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX22xX3xXexX204xX3xX4xX1xX1dcxX2fxX1caxX16xX3xX5xXfaxX16xX3xX4xXc2xX6xX3xX21cxX10xX3xXdexX7cfxX7d0xX3xX306xX3xX16xX17xX1bxXccxXdxX3xX5xXadxXdxX3xXf9xX1062xX16xX3xX4xX24exX16xX3xX16xX1xXdxX567xX1dcxX3xXexX1xX6xX3cxX3xXexXadxX4xXaxX3xX1xX3bxX10xX302xX9xXaxX4axX21cxX10xX4axX4xX3cxX16xX17xX306xX16xX17xX1xX10xX306xXexX1dcxX306xX4xX1xX1dcxX2fxX10xX16xX306xX5xX6xX16xX306xX4xX1dcxX6xX306xX21cxX10xX306xX144xX25xX153xX306xX16xX17xX1dcxX3cxXdxX306xX5xX6xXdxX306xXf9xX6xX16xX306xX4xX6xX16xX306xX16xX1xXdxX10xX1dcxX306xXexX1xX6xX3cxX306xXexX6xX4xX4axX2xX346xX167xX159xXf1xX168xXcexX1xXexX25xXaxX12xX1f0xX35xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX22xX3xXexX204xX3xX4xX1xX1dcxX2fxX1caxX16xX3xX5xXfaxX16xX3xX4xXc2xX6xX3xX21cxX10xX3xXdexX7cfxX7d0xX3xX306xX3xX16xX17xX1bxXccxXdxX3xX5xXadxXdxX3xXf9xX1062xX16xX3xX4xX24exX16xX3xX16xX1xXdxX567xX1dcxX3xXexX1xX6xX3cxX3xXexXadxX4xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX3bxX3cxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX2d5xX16xX1xX3xX16xXa8xX16xX17xX3xX1e5xX6xX16xX10xX3xX1f0xX1xX6xX16xX17xX10xX3xX10faxX7xX7xXdxX7xXexX6xX16xXexX3xX7xX2axX3xXexX204xX3xX96xX24axX16xX17xX3xX96xXadxX16xX1xX3xX5xXadxXdxX3xX5cxXdxX3xX4xX1xX1dcxX2fxX1caxX16xX3xX21cxX10xX3xX7xX6xX16xX17xX3xX5xXfaxX16xX3xX25xX3cxX16xX17xX3xX25xX1dcxX29exX16xX3xXexX3bxX72xX16xX3xXexX1dcxX2fxX33xX16xX3xX96xX1bxXccxX16xX17xX3xX4xX6exX3xX16xX1xXdxX567xX1dcxX3xX5xXfaxX16xX3xX21cxX10xXcexX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxXf9xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd06xX10xX3xXexX204xX3xX5xXadxXdxX7dxX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX4xXc2xX6xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX1xX33xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX96xX6xX16xX17xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX3bxXdxX1caxX16xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX33xX3xX16xXfaxX3cxX2e2xXaxX3xX1xX3bxX10xX302xX9xXaxX4axX21cxX10xX4axX21cxX10xX306xXexX1dcxX306xX5xX6xXdxX306xXexX1dcxX3cxX16xX17xX306xX5xX6xXdxX306xX4xX1dcxX6xX306xX3cxX306xXexX3cxX306xXexX1xX10xX306xX17xXdxX3cxXdxX306xX5cxX6xX16xX17xX306xXbxX1xX6xXexX306xXexX3bxXdxX10xX16xX306xX16xX1xX1dcxX306xXexX1xX10xX306xX16xX6xX3cxX4axX2xX34bxX161xX161xX346xX15dxXcexX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX25xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xXf0xXf1xX4axX16xX10xX153xX7xX4axX2xX161xX159xX161xX4axX2xXf1xX346xX5cxX159xXf1xX161xXf1xX167xXf0xX168xXexX161xX168xXf1xX167xX5xX168xX306xX168xXcexX16exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXbxX1xX1bxX1cxX16xX17xX3xXexXdxX22xX16xX3xX25xX26xXdxX3xX7xX2axX3xXexX1xX6xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX17xX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxXf9xX12xX0xX7xXexX3bxX3cxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd06xX10xX3xXexX204xX3xX5xXadxXdxX7dxX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX4xXc2xX6xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX1xX33xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX96xX6xX16xX17xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX3bxXdxX1caxX16xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX33xX3xX16xXfaxX3cxX2e2xXaxX3xX1xX3bxX10xX302xX9xXaxX4axX21cxX10xX4axX21cxX10xX306xXexX1dcxX306xX5xX6xXdxX306xXexX1dcxX3cxX16xX17xX306xX5xX6xXdxX306xX4xX1dcxX6xX306xX3cxX306xXexX3cxX306xXexX1xX10xX306xX17xXdxX3cxXdxX306xX5cxX6xX16xX17xX306xXbxX1xX6xXexX306xXexX3bxXdxX10xX16xX306xX16xX1xX1dcxX306xXexX1xX10xX306xX16xX6xX3cxX4axX2xX34bxX161xX161xX346xX15dxXcexX1xXexX25xXaxX12xXd06xX10xX3xXexX204xX3xX5xXadxXdxX7dxX3xXexX1bxX1cxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX4xXc2xX6xX3xX35xX3xXexX35xX3xXexX1xX33xX3xX17xXdxX26xXdxX3xX96xX6xX16xX17xX3xXbxX1xXadxXexX3xXexX3bxXdxX1caxX16xX3xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX33xX3xX16xXfaxX3cxX2e2xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX3bxX3cxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX1f0xX6exX3xX168xX3xX4xXa0xXbxX3xX96xX24axX3xX21cxX10xX3xXexX204xX3xX5xXadxXdxX3xXexX1xX10xX3cxX3xXbxX1xX97xX16xX3xX4xXa0xXbxX3xX4xXc2xX6xX3xX59xXdxX22xXbxX3xX1xX24axXdxX3xX55dxXfdcxX3xX7xX1bxX3x13403xXexX35xX3xX1efxX1f2xX10faxX1f1xX1f3xXcexX3xX59xXdxX22xX16xX3xX35xXexX35xX3xX96xX6xX16xX17xX3xX61xX3xX4xXa0xXbxX3xX96xX24axX3xXf0xX7dxX3xX4xXa19xX16xX3xX4xXa0xXbxX3xX96xX24axX3xX168xX3xXbxX1xX7axXdxX3xX96xX33xX16xX3xX16xXa8xX25xX3xXf0xXf1xX159xX168xX3xX25xX26xXdxX3xXexX1xX58exX16xX1xX3xX1xXfaxX16xX1xXcexX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxXf9xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX1dcxX5xX12xX0xX5cxXdxXf9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX12xX0xX4axX5cxXdxXf9xX12xX0xX4axX5cxXdxXf9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xX3cxX1dcxX3bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xXcxX3bxX2d5xX3xXexX1xX59fxX4xX3xXexX3bxe030xX0xX4axXbxX12