Các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ ở Hà Tĩnh nộp ngân sách 9,7 tỷ đồng trong quý I
(Baohatinh.vn) - Hiện, nhiều đối tác nước ngoài đã khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ trên địa bàn Hà Tĩnh.
a268xd2b3x11008xc5b0xcd26xe6bbxf7e1xc48exc525xX7xcc8dxc00dxc3abxf2e9x101cex10049xX5x10b14xXaxfb67xf69dx13d1fxX4xX3x1243cx12865xX6x11bdbxX1xX3xX1axaa73xX1xXdx1050exXbxX3x132cexc0faxefc8xXexX3xf2bfxX1x107e5xX25xX3xX17xf3b7x11936xX3xX1ex11440xX3xa7e6xX3xe866x126d1xX3xXcxe770xX1axX1xX3xX1axb5e1xXbxX3xX1axX1exf164xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xa292x12c7bxe699xX3xXex1082fxX3x1119bxe03cxX1axX1exX3xXex137e6xX18xX1axX1exX3xa4a7xX25x135a3xX3x10667xX0xa746xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6xX17xXaxX12xX37xXdxX21xX1axX4exX3xX1axX1xXdxf9c0xX25xX3xX54xd54bxXdxX3xXexX14xX4xX3xX1ax137bcx12f6exX4xX3xX1axX1exX18xX38xXdxX3xX54xc6f1xX3xX29xX1xb839xXdxX3xXbxX1x139d8xX4xX3xX7xea05xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xXdxX1axX1xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX4exX3xXex12a98xX18xX3xX4xb0bbxX3xX1xX40xXdxX3xXexX2fxX1axX1exX3xXexX5axX8fxX35xX1axX1exX3xX4xX1xX18xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xXexX5axd305xX1axX3xX54xe444xX6xX3xcc7cxX38xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xf301xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e1axX18xX17x10518xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXax10bf1xXdxX17xXexX1x12d74xX3xf600xX2xe679xXbxX24xe7f8xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX143xX3x1302dxX2xb629xXbxX24xX14axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX10cxX101xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10cxf13axX1axX65xX1axX10xX13exX7xX65xa755xX2xX2xX147xX65xX2xX2xX156xX17x10afbxX2xX145xX177xX4dxX2xX145xXexX177xX2xX180xe890xX5xX2xX156xdb4dxX2xX154xX156xX17xX180xX156xX4dxX177xX147xX177xX4fxXexX180xX177xX180xX177xX147xX5xX156xX10cxf435xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axX40xXbxX3xX1axX1exX45xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX5fxX25xX61xX3xX63xXaxX3xX13exXdxX17xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xXcxX1xXfexX3xXexX5axX8fxd5e1xX1axX1exX3xfdccxX1axX3xX54xXfexX1axX1xX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axX1xXdxX83xX25xX3xX29xX1xX35xXdxX3xX7xf937xX4xX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX177xX156xX177xX156xX3xX5xX38xX3xX30xX40xXexX3xX1axX2fxX30xX3xX29xX1x103d2xX3xX29xX1xX2fxX1axX3xX54xX87xXdxX3xX16fxX90xXdxX3xX13xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xXcx10103xX37xX37xX3x10f89xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exXdxX26xX11fxX3xb3cfxXdxX21xXexX3xc2caxX3xX2bcxX1xdd5cxXexX3xee0axebfaxX1xX25xX3xX29xXdxX1axX1xX3xXex115b6xX3xX2daxaadbxX1axX1exX3xb82bxX1axX1exac2exX3xX29xX1xXdxX3xX54xX87xXdxX3xXexX14xX4xX3xX2bcxX1xX2e3xXexX3xX11cxXa7xX1axX3xX1exXdxXa7xX30xX3xX29xX1xX87xXdxX3xX5xX8fxabbcxX1axX1exX3xX1xX38xX1axX1exX3xX1xX2a4xX6xX3xX1axX1xX2e3xXbxX3xX17xX18xX3xXexX14xX4xX3xX54xX40xX1axX1exX3xX24xX26xX25xX3xX4x12a37xX6xX3xX54xXbcxXdxX3xX17xXfexX4xX1xX3xX13xX18xX16fxXdxX17xX18fxX2xX4dxX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xc3adxX1axX1exX3xX37xX25xc072xX1axX1xX3xa5f0xXdxX1axX1xX3xd9b9xc021xX4xX3xX2dfxX3x13b09xX1xX2a4xX3xXcxX23fxX1axX1exX3x12cafxXdxX14xX30xX3xX54xX87xX4xX3xX4xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xX1axX1xX90xX3xX5xXbcxXdxX143xX3xef3cxc059xX25xX61xX3xX63xX65xX177xX156xX177xX156xX4exX3xX54xXc0xX1axX3xX16fxXfexX3xX4xX1x10729xX3xX24xX25xX26xXexX3xX54xX8fxX31exX4xX3xX177xX3xXexX38xX25xX4exX3xXexX8fxXc0xX1axX1exX3xX54xX8fxXc0xX1axX1exX3xX29xX1xX18xXa7xX1axX1exX3xX4fxX156xX10cxX156xX156xX156xX3xXexX26xX1axX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX10cxX3xX2c0xX6xX25xX3xX54xX2a4xX4exX3xX2bcxX1xX2e3xXexX3xX11cxXa7xX1axX3xX1axX1exf12cxX1axX1exX3xX54xXc0xX1axX3xX1xX38xX1axX1exX4exX3xX30xX9axXdxX3xX54xX2f1xX1axX3xXexX1xX23bxXdxX3xX54xXdxa3cdxX30xX3xX4xX25xX87xXdxX3xX1axX2fxX30xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX30xX90xXdxX3xXexXdxXfaxX25xX3xXexX1xXa3xX3xXexX5axX35xX3xX5xXbcxXdxX3xX54xX8fxX31exX4xX3xX177xX3xXexX38xX25xX10cxX3xXcxX25xX11fxX3xX1axX1xXdxXfaxX1axX4exX3xXexX405xX3xX54x10092xX25xX3xX1axX2fxX30xX3xX177xX156xX177xX2xX3xX5xXbcxXdxX3xX1axX6xX11fxX4exX3xX17xXfexX4xX1xX3xX101xX21xX1axX1xX3xX13xX18xX16fxXdxX17xX18fxX2xX4dxX3xX54xX9axX3xX17xX46bxX1axX3xX54xX8fxX31exX4xX3xX29xX1xX87xX1axX1exX3xX4xX1xX2f1xX4exX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX2bcxX1xX2e3xXexX3xX11cxXa7xX1axX3xX29xX1xX9exXdxX3xXbxX1xXa3xX4xX3xX1xX18xXbcxXexX3xX54xX40xX1axX1exX3xX1axXfaxX1axX3xXexea97xX1axX1xX3xX1xX4ddxX1axX1xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX4exX3xX29xXdxX1axX1xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX4xX341xX6xX3xX4xX1x129e3xX1axX1exX3xXexX9exXdxX3xX4xX2a4xX3xX1axX1xXdxX83xX25xX3xX29xX1xX35xXdxX3xX7xX27axX4xX10cxX3xXcxX1xX10xX18xX3xX54xX2a4xX4exX3xX5fxX25xX61xX3xX63xX65xX177xX156xX177xX2xX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX54xX9axX3xX24xX25xX26xXexX3xX177xX3xXexX38xX25xX3xX1xX38xX1axX1exX3xX16fxX90xXdxX3xX29xX1xX87xXdxX3xX5xX8fxX31exX1axX1exX3xX4dxX156xX10cxX156xX156xX156xX3xXexX26xX1axX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX4exX3xXexX5axXfexX3xX1exXdxX14xX3xX154xX4exX147xX3xXexX5axXdxX21xX25xX3x12b6exX2c0x10276xX10cxX3xX375xXa3xX4xX3xXexXdxXfaxX25xX3xX4xX1xX501xX1axX1exX3xXexX9exXdxX3xX54x115efxXexX3xX5axX6xX3xX1axX2fxX30xX3xX177xX156xX177xX2xX3xX7x12454xX3xX24xX25xX26xXexX3xX18bxX3xXexX38xX25xX4exX3xX29xX1xX87xXdxX3xX5xX8fxX31exX1axX1exX3xX29xX1xX18xXa7xX1axX1exX3xX180xX156xX156xX10cxX156xX156xX156xX3xXexX26xX1axX4exX3xXexX5axXfexX3xX1exXdxX14xX3xX29xX1xX18xXa7xX1axX1exX3xX2xX4dxX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xX585xX2c0xX587xX3xX2e6xX1axX2fxX30xX3xX177xX156xX177xX156xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xXexX1xX25xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX13xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xXcxX2bcxX37xX37xX3xX2c0xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exXdxX26xX11fxX3xX2daxXdxX21xXexX3xX2dfxX3xX2bcxX1xX2e3xXexX3xX54xXbcxXexX3xX1exX46bxX1axX3xX2xX156xX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xX585xX2c0xX587xX3xX18fxX380xX2daxX2fbxXaxX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX37axX8fxX31exX4xX3xX101xXdxX2f1xXexX4exX3xX2xX156xX156xf1c6xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX4xX341xX6xX3xX13xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xXcxX2bcxX37xX37xX3xX2c0xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exXdxX26xX11fxX3xX2daxXdxX21xXexX3xX2dfxX3xX2bcxX1xX2e3xXexX3xX54xX8fxX31exX4xX3xX24xX25xX26xXexX3xX7xX6xX1axX1exX3xXexX1xXfexX3xXexX5axX8fxX23bxX1axX1exX3xX2bcxX1xX2e3xXexX3xX11cxXa7xX1axX10cxX3xX37axX422xX3xX4xX2a4xX3xX54xX341xX3xX1axX1exX25xX55xX1axX3xX1xX38xX1axX1exX3xX4xX25xX1axX1exX3xX4xX26xXbxX3xX4xX1xX18xX3xX54xX87xXdxX3xXexX14xX4xX4exX3xX1axX1exX18xX38xXdxX3xX30xX25xX6xX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exX33xX3xXexXbcxXdxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX54xX422xX3xXbxX1xXa3xX4xX3xX16fxXa3xX3xX17xX45xX11fxX3xX4xX1xX25xX11fxX83xX1axX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1axX38xX11fxX3xX4x117b1xX1axX3xXexXdxX2f1xX1axX3xX1xX38xX1axX1xX3xXexX1xX25xX3xX30xX25xX6xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xXexX405xX3xX4xX14xX4xX3xXexX3b9xX1axX1xX3xX3a4xX25xXa7xX1axX1exX3xX11cxX4ddxX1axX1xX4exX3xX3a4xX25xXa7xX1axX1exX3xXcxX5axXfexX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX13exXdxX17xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX24xX14axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX24xX14axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX10cxX101xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10cxX16fxX1axX65xX1axX10xX13exX7xX65xX177xX2xX2xX147xX65xX2xX2xX156xX17xX180xX2xX145xX180xX2xX156xX2xXexX147xX4fxX177xX147xX5xX2xX156xX18fxX2xX154xX156xX17xX180xX156xX4dxX177xX4dxX156xX2xXexX147xX156xX147xX145xX4fxX5xX156xX10cxX1a4xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axX40xXbxX3xX1axX1exX45xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX5fxX25xX61xX3xX63xXaxX3xX13exXdxX17xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xXcxX405xX3xX54xX46bxX25xX3xX1axX2fxX30xX3xX5xXbcxXdxX3xX1axX6xX11fxX4exX3xX13xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xXcxX5axX55xX1axX1exX3xX5axX405xX1axX1exX3xX16fxX38xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exXdxX26xX11fxX3xX37xX6xX1axX16fxXdxX1xX6xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX180xX156xX10cxX156xX156xX156xX3xXexX26xX1axX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xXexX1xX25xX3xX54xXbcxXexX3xX18bxX2xX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xXcxX1xX23bxXdxX3xX54xXdxX422xX30xX3xX1axX38xX11fxX4exX3xX4xX9exX1axX1exX3xX1axX1xX45xX1axX3xX13xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xXcxX5axX55xX1axX1exX3xX5axX405xX1axX1exX3xX16fxX38xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exXdxX26xX11fxX3xX37xX6xX1axX16fxXdxX1xX6xX3xX2e6xX24xX9axX3xX2e7xX371xX3xb389xX31exXdxX3xX2dfxX3xXcxabeaxX3xX2e7xX371xX3xba52xX1axX1xX2fbxX3xX4xX2f4xX1axX1exX3xX54xX6xX1axX1exX3xXexX2e3xXbxX3xXexX5axX25xX1axX1exX3xX1xX18xX38xX1axX3xXexX1xX38xX1axX1xX3xX29xX1xX87xXdxX3xX5xX8fxX31exX1axX1exX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX54xX422xX3xX24xX25xX26xXexX3xX54xXdxX3xXcxX5axX25xX1axX1exX3xX3a4xX25xX87xX4xX3xX16fxX38xX3xX2bcxX1xX2e3xXexX3xX11cxXa7xX1axX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX31exXbxX3xX54xX55xX1axX1exX3xX54xX9axX3xX29xX61xX3xX29xX2f1xXexX10cxX3xXcxX1xX10xX18xX3xXbxX1xXa7xX1axX3xX14xX1axX1xX4exX3xX4dxX147xX686xX3xX1axX1exX25xX55xX1axX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX2e6xX29xX10xX18xX4exX3xXexX5axX38xX30xX4exX3xX101xXbcxX4xX1xX3xX54xX38xX1axX2fbxX3xXbxX1xXa3xX4xX3xX16fxXa3xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX54xX8fxX31exX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xXexX1xX25xX3xX30xX25xX6xX3xX1axX1exX6xX11fxX3xXexXbcxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX54xXfexX6xX3xXbxX1xX8fxXc0xX1axX1exX3xX4xX341xX6xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axXfaxX1axX3xXexX1xX25xX2e3xX1axX3xX5xX31exXdxX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX29xX1xX6xXdxX3xXexX1xX14xX4xX3xX16fxX38xX3xX16fxX2e3xX1axX3xX4xX1xX25xX11fxX422xX1axX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX9c4xX1axX1xX3xX9b8xXfaxX3xX37xe1a9xX25xX3xX2c0xXc0xX1axX3xX2dfxX3xXcxX5axX8fxX35xX1axX1exX3xXbxX1xX76bxX1axX1exX3xX2e7xX2f1xX3xXexX18xX14xX1axX4exX3xX13xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xXexX5axX55xX1axX1exX3xX5axX405xX1axX1exX3xX16fxX38xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exXdxX26xX11fxX3xX37xX6xX1axX16fxXdxX1xX6xX3xXexX1xX9exX1axX1exX3xXexXdxX1axX143xX3xX3a3xX2bcxX2f1xX25xX3xX1axX1xX8fxX3xX177xX156xX177xX156xX4exX3xXexX4ddxX1axX1xX3xX1xX4ddxX1axX1xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX4exX3xX29xXdxX1axX1xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xXa7xX30xX3xX54xXbcxX30xX3xXexX1xX4ddxX3xX1axX2fxX30xX3xX1axX6xX11fxX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX54xX9axX3xX54xX2a4xX1axX3xX1axX1xX2e3xX1axX3xX1axX1xXdxX83xX25xX3xX54xXc0xX1axX3xX1xX38xX1axX1exX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX10cxX3xXcxX405xX3xX54xX46bxX25xX3xX1axX2fxX30xX3xX5xXbcxXdxX3xX1axX6xX11fxX4exX3xX4xX1xX501xX1axX1exX3xXexX9exXdxX3xX54xX9axX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX177xX4dxX10cxX156xX156xX156xX3xXexX26xX1axX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX4exX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX180xX156xX10cxX156xX156xX156xX3xXexX26xX1axX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xXexX1xX25xX3xX54xXbcxXexX3xX18bxX2xX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xX2e6xXexX2fxX1axX1exX3xX177xX18bxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xX7xX18xX3xX16fxX90xXdxX3xX4xaadcxX1axX1exX3xX29xX371xX3xX1axX2fxX30xX3xX177xX156xX177xX156xX2fbxX10cxX3xX2bcxX2fxX30xX3xX177xX156xX177xX2xX4exX3xX4xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xX54xX59exXexX3xX30xXa3xX4xX3xXexXdxXfaxX25xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX2xX156xX156xX10cxX156xX156xX156xX3xXexX26xX1axX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xXexX1xX25xX3xX54xXbcxXexX3xX2xX177xX4exX177xX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xX585xX2c0xX587xXaxX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX13exXdxX17xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX24xX14axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX24xX14axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX10cxX101xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10cxX16fxX1axX65xX1axX10xX13exX7xX65xX177xX2xX2xX147xX65xX2xX154xX156xX17xX180xX156xX4dxX177xX145xX177xX4dxXexX18bxX145xX180xX180xX4fxX5xX156xX10cxX1a4xXbxX1exc5e2xX5axX9xX154xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axX40xXbxX3xX1axX1exX45xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX5fxX25xX61xX3xX63xXaxX3xX13exXdxX17xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX13xX9exX1axX1exX3xX1axX1xX45xX1axX3xX13xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xXcxX5axX55xX1axX1exX3xX5axX405xX1axX1exX3xX16fxX38xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exXdxX26xX11fxX3xX37xX6xX1axX16fxXdxX1xX6xX3xX24xcefaxX3xX1exX33xX3xXbxX1xXa3xX4xX3xX16fxXa3xX3xX17xX45xX11fxX3xX4xX1xX25xX11fxX83xX1axX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xXcxX4ddxX1axX1xX3xX1xX4ddxX1axX1xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX4exX3xX29xXdxX1axX1xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX29xX1xX35xXdxX3xX7xX27axX4xX3xXexX5axX35xX3xX5xXbcxXdxX3xX7xX6xX25xX3xX30xX40xXexX3xXexX1xX23bxXdxX3xX1exXdxX6xX1axX3xX1axX1exX8fxX1axX1exX3xXexX5axX21xX3xX17xX18xX3xX17xXfexX4xX1xX3xX101xX21xX1axX1xX3xX13xX18xX16fxXdxX17xX18fxX2xX4dxX3xX54xX9axX3xXexXbcxX18xX3xX29xX1xb8afxX3xXexX1xX2f1xX3xX1xX2fxX1axX1exX3xX7xX6xX11fxX3xX4xX1xX18xX3xX1axX1exX8fxX23bxXdxX3xX5xX6xX18xX3xX54xX40xX1axX1exX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX11cxX14xX4xX3xX2bcxX1exX25xX11fxc82bxX1axX3xXcxXdxX2f1xX1axX3xX9b8xX38xX1axX1xX3xX18fxX3xX4xX9exX1axX1exX3xX1axX1xX45xX1axX3xX13xX9exX1axX1exX3xXexX11fxX3xXcxX5axX55xX1axX1exX3xX5axX405xX1axX1exX3xX16fxX38xX3xX7xXa7xX1axX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1exX25xX11fxXfaxX1axX3xX5xXdxX21xX25xX3xX1exXdxX26xX11fxX3xX37xX6xX1axX16fxXdxX1xX6xX3xXbxX1xX26xX1axX3xX29xX1xX35xXdxX143xX3xX3a3xX2e7xX1xX14xX4xX3xX16fxX90xXdxX3xX1exXdxX6xXdxX3xX54xX18xXbcxX1axX3xXexX5axX8fxX90xX4xX4exX3xX1axX2fxX30xX3xX1axX6xX11fxX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX29xXdxX1axX1xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xXexX5axXdxX422xX1axX3xX16fx10cdexX1axX1exX4exX3xX54xX55xX1axX1exX3xX1axX1exX1xX3bxX6xX3xX6xX1axX1xX3xX10xX30xX3xX4xX9exX1axX1exX3xX1axX1xX45xX1axX3xX4xX2a4xX3xX1axX1xXdxX83xX25xX3xX16fxXdxX21xX4xX3xX5xX38xX30xX3xX1xXc0xX1axX10cxX3xX37axX55xX1axX1exX3xX5xX8fxXc0xX1axX1exX3xX30xX33xXdxX3xXexX1xX14xX1axX1exX3xX23fxX1axX3xX54xXfexX1axX1xX3xX2e6xXexX405xX3xX147xX3xX18fxX3xX4fxX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xX54xX55xX1axX1exX65xX1axX1exX8fxX23bxXdxX2fbxX3xX1exXdxX501xXbxX3xX4xX1xX501xX1axX1exX3xXexX9exXdxX3xX17xXf0bxX3xX17xX38xX1axX1exX3xXexX5axX6xX1axX1exX3xXexX5axXa7xXdxX3xX4xX25xX40xX4xX3xX7xX87xX1axX1exa343xX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1axXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX11fxX5xX10xX9xXaxX13exXdxX17xXexX1xX143xX3xX145xX2xX147xXbxX24xX14axX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX143xX3xX154xX2xX156xXbxX24xX14axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX65xXdxX10cxX101xX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10cxX16fxX1axX65xX1axX10xX13exX7xX65xX177xX2xX2xX147xX65xX2xX2xX156xX17xX180xX2xX145xX180xX177xX177xX4fxXexX4dxX147xX145xX147xX5xX177xX18fxX2xX154xX156xX17xX180xX156xX4dxX177xX4dxX154xX154xXexX18bxX145xX145xX2xX180xX5xX156xX10cxX1a4xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axX40xXbxX3xX1axX1exX45xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX5fxX25xX61xX3xX63xXaxX3xX13exXdxX17xXexX1xX9xXaxX145xX2xX147xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX154xX2xX156xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xXcxX38xX25xX3xX16fxX38xX18xX3xX3a3xX2fxX1axX3xX1xX38xX1axX1exX1046xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xXexXbcxXdxX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX2daxX2f4xX1axX1exX3xX2f8xX1axX1exX3xX2e6x11201xX1axX1xX143xX3xX380xX1xX6xX1axX3xXcxX5axX45xX30xX2fbxX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX11cxX37bxX4xX3xXexX5axX6xX1axX1xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX4xX2a4xX3xX1axX1xXdxX83xX25xX3xX29xX1xX35xXdxX3xX7xX27axX4xX3xX5xX38xX3xXexXeccxX1axX3xX1xXdxX21xX25xX3xXexXeccxX4xX1xX3xX4xb63exX4xX3xX54xX87xXdxX3xX16fxX90xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xXexX5axXfaxX1axX3xX54xXfexX6xX3xX101xX38xX1axX10cxX3xX587xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX4xX1xX341xX3xX11fxX2f1xX25xX3xX54xXdxX3xXexX1xXfexX3xXexX5axX8fxX23bxX1axX1exX143xX3xXcxX5axX25xX1axX1exX3xX3a4xX25xX87xX4xX4exX3xX2bcxX1xX2e3xXexX3xX11cxXa7xX1axX4exX3xX2c0xXdxX1axX1exX6xXbxX18xX5axX10xX3xX16fxX38xX3xX37axX38xXdxX3xX9b8xX18xX6xX1axX10cxX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX18xX17xX11fxXaxX12xX36bxX1axX1exX3xX13xX6xX18xX3xX37axX37bxX4xX3xXcxX1xX27axX1axX1exX3xX2dfxX3xX13xX1xXdxX3xX4xXa3xX4xX3xXexX5axX8fxX35xX1axX1exX3xX13xX1xXdxX3xX4xXa3xX4xX3xX37xXa7xXdxX3xX5fxX25xX6xX1axX3xX13xd6d5xX6xX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX2daxX2f4xX1axX1exX3xX2f8xX1axX1exX3xX4xX1xX18xX3xX101xXdxX2f1xXexX143xX3xX3a3xX37xXdxX21xX1axX3xX4xX2a4xX3xX145xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX5fxX25xX6xX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX2daxX2f4xX1axX1exX3xX2f8xX1axX1exX10cxX3xX3a4xX25xX61xX3xX63xX3xX1axX2fxX30xX3xX177xX156xX177xX2xX4exX3xX4xX2a4xX3xX2xX147xX3xX5xX8fxX31exXexX3xXexX38xX25xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX1exX33xX3xX5fxX25xX6xX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX2daxX2f4xX1axX1exX3xX2f8xX1axX1exX3xX16fxX90xXdxX3xX2xX4fxX145xX10cxX154xX154xX145xX3xXexX26xX1axX3xX1xX38xX1axX1exX4exX3xX1axX40xXbxX3xX1axX1exX45xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xX2bcxX1xX38xX3xX1axX8fxX90xX4xX3xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX10cxX3xX37axX422xX3xX54xX55xX1axX1exX3xX1xX38xX1axX1xX3xX4xXc63xX1axX1exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX4exX3xXexX1xX501xX4xX3xX54xX2bxX11fxX3xX1xX18xXbcxXexX3xX54xX40xX1axX1exX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1xX2e3xXbxX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX5fxX25xX6xX3xX54xXfexX6xX3xX101xX38xX1axX4exX3xX13xX1xXdxX3xX4xXa3xX4xX3xX37xXa7xXdxX3xX5fxX25xX6xX1axX3xX13xX12c6xX6xX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX2daxX2f4xX1axX1exX3xX2f8xX1axX1exX3xXexX1xX8fxX23bxX1axX1exX3xX24xX25xX11fxXfaxX1axX3xXexXbcxX18xX3xX54xXdxX83xX25xX3xX29xXdxX21xX1axX3xXexX1xX25xX2e3xX1axX3xX5xX31exXdxX3xX54xX422xX3xX4xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX5xX38xX30xX3xXexX1xX341xX3xXexXa3xX4xX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1xX2e3xXbxX3xX29xX1xX2bxX25xX4exX3xX54xXa7xX30xX3xX101xXa7xX18xX3xXexX1xX9exX1axX1exX3xX5fxX25xX6xX1axX3xX1xX38xX1axX1exX3xX1xX2a4xX6xX1046xX10cxX0xX65xXbxX12xX0xX17xXdxX16fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX5axX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexX5axX18xX1axX1exX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxXfaxX1axX3xX5fxX25xX6xX1axX143xX0xX65xX7xXexX5axX18xX1axX1exX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18fxXexX1xX25xX30xX101xX18fxX6xX1axX17xX18fxX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXeccxX1axX1xX3xXbxX1xX341xX3xX9b8xX38xX18xX3xX1axX90xXdxX3xX5x125d7xX1axX1exX3xX4xX1xXeccxX1axX1xX3xX7xX14xX4xX1xX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1axX1xX2e3xXbxX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX1exX33xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX29xX1xX35xXdxX3xX7xX27axX4xXaxX3xX1xX5axX10x13103xX9xXaxX65xX4xX18xX1axX1exX18fxX1axX1exX1xXdxX10xXbxX65xX4xX1xXdxX1axX1xX18fxXbxX1xX25xX18fxX5xX6xX18xX18fxX1axX18xXdxX18fxX5xX18xX1axX1exX18fxX4xX1xXdxX1axX1xX18fxX7xX6xX4xX1xX18fxX17xX18xX6xX1axX1xX18fxX1axX1exX1xXdxX10xXbxX18fxX1axX1xX6xXbxX18fxX29xX1xX6xX25xX18fxX1exX18xX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX1axX1xX18fxX29xX1xX18xXdxX18fxX7xX6xX4xX65xX177xX156xX4fxX4fxX4dxX4dxX10cxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX30xX10xX17xXdxX6xX65xX2xX177xX156xX65xX1axX10xX13exX7xX65xX177xX2xX156xX4dxX65xX2xX2xX4fxX17xX154xX156xX4dxX177xX147xX180xX4dxXexX145xX180xX2xX4fxX147xX5xX156xX10cxX1a4xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axX40xXbxX3xX1axX1exX45xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX5fxX25xX61xX3xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX17xXdxX16fxX12xX0xX7xXexX5axX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXeccxX1axX1xX3xXbxX1xX341xX3xX9b8xX38xX18xX3xX1axX90xXdxX3xX5xX14fexX1axX1exX3xX4xX1xXeccxX1axX1xX3xX7xX14xX4xX1xX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1axX1xX2e3xXbxX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX1exX33xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX29xX1xX35xXdxX3xX7xX27axX4xXaxX3xX1xX5axX10xX153dxX9xXaxX65xX4xX18xX1axX1exX18fxX1axX1exX1xXdxX10xXbxX65xX4xX1xXdxX1axX1xX18fxXbxX1xX25xX18fxX5xX6xX18xX18fxX1axX18xXdxX18fxX5xX18xX1axX1exX18fxX4xX1xXdxX1axX1xX18fxX7xX6xX4xX1xX18fxX17xX18xX6xX1axX1xX18fxX1axX1exX1xXdxX10xXbxX18fxX1axX1xX6xXbxX18fxX29xX1xX6xX25xX18fxX1exX18xX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX1axX1xX18fxX29xX1xX18xXdxX18fxX7xX6xX4xX65xX177xX156xX4fxX4fxX4dxX4dxX10cxX1xXexX30xXaxX12xX13xX1xXeccxX1axX1xX3xXbxX1xX341xX3xX9b8xX38xX18xX3xX1axX90xXdxX3xX5xX14fexX1axX1exX3xX4xX1xXeccxX1axX1xX3xX7xX14xX4xX1xX4exX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1axX1xX2e3xXbxX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX1exX33xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX29xX1xX35xXdxX3xX7xX27axX4xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX5axX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX405xX3xX54xX46bxX25xX3xX1axX2fxX30xX3xX54xX2f1xX1axX3xX1axX6xX11fxX4exX3xX1axX1xXdxX83xX25xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1xX18xXbcxXexX3xX54xX40xX1axX1exX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX5xX3bxX1axX1xX3xX16fxX11f7xX4xX3xX24xX25xX26xXexX3xX1axX1xX2e3xXbxX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX1exX33xX3xX54xX9axX3xX5fxX25xX6xX11fxX3xXexX5axX35xX3xX5xXbcxXdxX3xX1xX18xXbcxXexX3xX54xX40xX1axX1exX3xX7xX9exXdxX3xX54xX40xX1axX1exX3xX1axX1xX23bxX3xX1axX1xXb08xX1axX1exX3xX54xXdxX83xX25xX3xX4xX1xX3b9xX1axX1xX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX4xX1xXeccxX1axX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX1exX33xX3xX4xX341xX6xX3xX13xX1xXeccxX1axX1xX3xXbxX1xX341xX3xX9b8xX38xX18xX10cxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX17xXdxX16fxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX38xX1axX1exX3xX1xX2a4xX6xX3xX5fxX25xX6xX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX101xXdxX422xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX54xXbcxXexX3xX147xX4exX145xX18bxX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xXexX26xX1axXaxX3xX1xX5axX10xX153dxX9xXaxX65xX4xX18xX1axX1exX18fxX1axX1exX1xXdxX10xXbxX65xX1xX6xX1axX1exX18fxX1xX18xX6xX18fxX5fxX25xX6xX18fxX4xX6xX1axX1exX18fxX101xXdxX10xX1axX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX1axX1xX18fxX1axX101xX7xXbxX18fxX17xX6xXexX18fxX147xX18fxX145xX18bxX18fxXexX5axXdxX10xX25xX18fxXexX6xX1axX65xX177xX156xX4fxX18bxX156xX2xX10cxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX30xX10xX17xXdxX6xX65xX2xX177xX156xX65xX1axX10xX13exX7xX65xX177xX2xX156xX4dxX65xX2xX156xX147xX17xX154xX2xX2xX177xX4dxX180xX2xXexX2xX147xX4dxX156xX5xX154xX18fxX2xX177xX177xX17xX156xX177xX2xX156xX18bxX156xX18bxXexX145xX4fxX4fxX156xX2xX5xX156xX10cxX1a4xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axX40xXbxX3xX1axX1exX45xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX5fxX25xX61xX3xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX17xXdxX16fxX12xX0xX7xXexX5axX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX38xX1axX1exX3xX1xX2a4xX6xX3xX5fxX25xX6xX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX101xXdxX422xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX54xXbcxXexX3xX147xX4exX145xX18bxX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xXexX26xX1axXaxX3xX1xX5axX10xX153dxX9xXaxX65xX4xX18xX1axX1exX18fxX1axX1exX1xXdxX10xXbxX65xX1xX6xX1axX1exX18fxX1xX18xX6xX18fxX5fxX25xX6xX18fxX4xX6xX1axX1exX18fxX101xXdxX10xX1axX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX1axX1xX18fxX1axX101xX7xXbxX18fxX17xX6xXexX18fxX147xX18fxX145xX18bxX18fxXexX5axXdxX10xX25xX18fxXexX6xX1axX65xX177xX156xX4fxX18bxX156xX2xX10cxX1xXexX30xXaxX12xX37xX38xX1axX1exX3xX1xX2a4xX6xX3xX5fxX25xX6xX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX101xXdxX422xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX54xXbcxXexX3xX147xX4exX145xX18bxX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xXexX26xX1axX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX5axX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX405xX3xX54xX46bxX25xX3xX1axX2fxX30xX3xX177xX156xX177xX2xX3xXexX90xXdxX3xX1axX6xX11fxX4exX3xX7xXa7xX1axX3xX5xX8fxX31exX1axX1exX3xX1xX38xX1axX1exX3xX1xX2a4xX6xX3xXexX1xX9exX1axX1exX3xX5fxX25xX6xX1axX3xX5fxX25xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xXa7xX1axX1exX3xX101xXdxX422xX1axX3xXexX5axXfaxX1axX3xX54xXfexX6xX3xX101xX38xX1axX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX54xXbcxXexX3xX1xXc0xX1axX3xX147xX4exX145xX18bxX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xXexX26xX1axX3xX16fxX90xXdxX3xX145xX18bxX4fxX3xX5xX8fxX31exXexX3xXexX38xX25xX4exX3xXexX1xX25xX11fxX83xX1axX10cxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX17xXdxX16fxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXfexX25xX3xXexX14xX4xX3xX54xX40xX1axX1exX3xX17xXfexX4xX1xX3xX13xX18xX16fxXdxX17xX18fxX3xX2xX4dxX4exX3xX29xXdxX30xX3xX1axX1exXbcxX4xX1xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX16fxda9dxX1axX3xXexX2fxX1axX1exX3xX1xXc0xX1axX3xX2xX177xX686xXaxX3xX1xX5axX10xX153dxX9xXaxX65xX4xX18xX1axX1exX18fxX1axX1exX1xXdxX10xXbxX65xX4xX1xXdxX25xX18fxXexX6xX4xX18fxX17xX18xX1axX1exX18fxX17xXdxX4xX1xX18fxX4xX18xX16fxXdxX17xX18fxX2xX4dxX18fxX29xXdxX30xX18fxX1axX1exX6xX4xX1xX18fxX24xX25xX6xXexX18fxX29xX1xX6xX25xX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX1axX1xX18fxX16fxX6xX1axX18fxXexX6xX1axX1exX18fxX1xX18xX1axX18fxX2xX177xX65xX2xX4dxX18bxX156xX147xX4dxX10cxX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX1exX3xX7xX5axX4xX9xXaxX65xX30xX10xX17xXdxX6xX65xX2xX177xX156xX65xX1axX10xX13exX7xX65xX177xX156xX180xX147xX65xX2xX156xX147xX17xX145xX2xX177xX180xX156xX177xX154xXexX177xX156xX145xX4fxX5xX180xX18fxX2xX180xX147xX17xX147xX156xX4fxX147xX147xX180xX156xXexX180xX4fxX156xX180xX5xX154xX18fxX2xX10cxX1a4xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX17xX2fxX30xX3xX1exX33xX3xX35xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX1axX40xXbxX3xX1axX1exX45xX1axX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX3xX54xX55xX1axX1exX3xXexX5axX18xX1axX1exX3xX5fxX25xX61xX3xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX17xXdxX16fxX12xX0xX7xXexX5axX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXfexX25xX3xXexX14xX4xX3xX54xX40xX1axX1exX3xX17xXfexX4xX1xX3xX13xX18xX16fxXdxX17xX18fxX3xX2xX4dxX4exX3xX29xXdxX30xX3xX1axX1exXbcxX4xX1xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX16fxX1b5dxX1axX3xXexX2fxX1axX1exX3xX1xXc0xX1axX3xX2xX177xX686xXaxX3xX1xX5axX10xX153dxX9xXaxX65xX4xX18xX1axX1exX18fxX1axX1exX1xXdxX10xXbxX65xX4xX1xXdxX25xX18fxXexX6xX4xX18fxX17xX18xX1axX1exX18fxX17xXdxX4xX1xX18fxX4xX18xX16fxXdxX17xX18fxX2xX4dxX18fxX29xXdxX30xX18fxX1axX1exX6xX4xX1xX18fxX24xX25xX6xXexX18fxX29xX1xX6xX25xX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX1axX1xX18fxX16fxX6xX1axX18fxXexX6xX1axX1exX18fxX1xX18xX1axX18fxX2xX177xX65xX2xX4dxX18bxX156xX147xX4dxX10cxX1xXexX30xXaxX12xX13xX1xXfexX25xX3xXexX14xX4xX3xX54xX40xX1axX1exX3xX17xXfexX4xX1xX3xX13xX18xX16fxXdxX17xX18fxX3xX2xX4dxX4exX3xX29xXdxX30xX3xX1axX1exXbcxX4xX1xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX16fxX1b5dxX1axX3xXexX2fxX1axX1exX3xX1xXc0xX1axX3xX2xX177xX686xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX5axX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX375xX59exX4xX3xX17xXc63xX3xX4xX1xXfexX25xX3xXexX14xX4xX3xX54xX40xX1axX1exX3xX5xX90xX1axX3xXexX405xX3xX54xXbcxXdxX3xX17xXfexX4xX1xX3xX13xX18xX16fxXdxX17xX18fxX2xX4dxX4exX3xX1xX18xXbcxXexX3xX54xX40xX1axX1exX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX4xX341xX6xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX1axX1xX3xX16fxX1b5dxX1axX3xX1exXdxXb08xX3xX30xX37bxX4xX3xXexX2fxX1axX1exX3xXexX5axX8fxX35xX1axX1exX4exX3xX16fxX90xXdxX3xX29xXdxX30xX3xX1axX1exXbcxX4xX1xX3xX24xX25xX26xXexX3xX29xX1xX2bxX25xX3xX18bxX3xXexX1xX14xX1axX1exX3xX54xX46bxX25xX3xX1axX2fxX30xX3xX177xX156xX177xX156xX3xX54xXbcxXexX3xX145xX154xX4fxX4exX147xX154xX3xXexX5axXdxX21xX25xX3xX585xX2c0xX587xX4exX3xXexX2fxX1axX1exX3xX2xX177xX4exX156xX2xX686xX3xX7xX18xX3xX16fxX90xXdxX3xX4xXc63xX1axX1exX3xX29xX371xX3xX1axX2fxX30xX3xX177xX156xX2xX4dxX10cxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX17xXdxX16fxX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX25xX5xX12xX0xX17xXdxX16fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5axXaxX12xX0xX65xX17xXdxX16fxX12xX0xX65xX17xXdxX16fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9c4xX25xXexX1xX18xX5axXaxX12xXcxX1xX25xX3xX380xX1xX8fxXc0xX1axX1exX3xX2dfxX3xX2bcxX1exXfaaxX4xX3xX9b8xX18xX6xX1axX0xX65xXbxX12
Thu Phương – Ngọc Loan