Nhiều khu vực ở thành phố Hà Tĩnh vẫn ngập sâu hơn 1m
(Baohatinh.vn) - Hiện nay, công tác cứu hộ, cứu trợ tại TP Hà Tĩnh đang được các cấp đoàn thể tích cực triển khai. Tuy nhiên, nhiều khu vực trên địa bàn ngập sâu khiến việc tiếp cận các vùng rất khó khăn...
aecbxbd1dx14022x12079x12fc6x102ccxddf0x1705axda3exX7xfae9x12c42xebeex16d0ex1496dx1462axX5xf044xXax13279x13736xX1xXdx124a0x12fccxX3x153a1xX1xX17xX3xbc48x156b7xX4xX3x13535xX3xXexX1xc117x183b5xX1xX3xXbxX1x12e56xX3x11b1dxX25xX3xXcx10c37xX26xX1xX3xX1dx15f36xX26xX3xX26x14d89xc7c6xXbxX3xX7x1822fxX17xX3xX1x13b6dxX26xX3xX2xc785xX0x16ef2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6x1685fxXaxX12xX2dxXdxfacbxX26xX3xX26xX6x167b8x125b4xX3xX4xf3a6xX26xX3axX3xXex14dddxX4xX3xX4x10444xX17xX3xX1xfca1xX66xX3xX4xX72xX17xX3xXex13c72x1603exX3xXexeb32xXdxX3xXcx15c54xX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xeb78xX6xX26xX3axX3xX90x15d62xX7fxX4xX3xX4xX6exX4xX3xX4xf8afxXbxX3xX90x17a78xX25xX26xX3xXexX1x11ed1xX3xXexfbf3xX4xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXexX7exXdxXa9xX26xX3xX19xX1xX6xXdx13d3dxX3xXcxX17xX65xX3xX26xX1xXdx15264xX26xX66xX3xX26xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX17xX3xX1dxX1exX4xX3xXexX7exXc7xX26xX3xX90x12946xX6xX3x160c3xX25xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xX19xX1xXdx1039cxX26xX3xX1dxXdxX60xX4xX3xXexXdxXf2xXbxX3xX4xX3bxX26xX3xX4xX6exX4xX3xX1dx1006bxX26xX3axX3xX7exX9fxXexX3xX19xX1x15f7axX3xX19xX1x1282cxX26xXbexXbexXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5fexXa3xX5bxX65xXaxX12xX0xXdxX47xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14613xX10xX26xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXax15d25xXdxX5bxXexX1x17355xX3xbe12xcc1cx1067exXbx11b7axc551xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX151xX3xc214x111e1x14d4dxXbxX157xX158xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXbexXe2xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX26xX1xXbexX1dxX26xX49xX26xX10xX14cxX7xX49xX154xX155xX163xX154xX49xX153xX163xX5bxX154xX2x121d2xX162xX162xX163xX163xXexX164xX162xX164xX154xX154xX5xX155xXbex15359xXbxX3axe2d2xX7exX9xX2xX154xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX17xX3xX1dxX1exX4xX3xX21xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xX1xX43xX26xX3xX2xX47xXaxX3xX14cxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX162xX163xX164xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxXa3xX26xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXex14d9bxX6xX5xXdxX3axX26xX151xX3xX1a2xX17xX7xXexXdx10309xX65xX158xXaxX12xXcxX7exXa3xX26xX3axX3xX26xX1xXdxX16xX17xX3xX3axXdxc04bxX3xed25xX17xX6xX66xX3xX5xX96xX7fxX26xX3axX3xX47xX96xX6xX3xXexX7exXc7xX26xX3xX90xXdfxX6xX3xXe2xX25xX26xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX90x11588xX3xX3axXdx180e9xX47xX66xX3xX7xXa3xX26xX3axX3xXexca8dxX26xX1xX3xX1xX286xX26xX1xX3xX21xX3xX4xX6exX4xX3xX19xX1xX17xX3xX1dxX1exX4xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX66xX3xX7exX9fxXexX3xX26xX1xXdxX16xX17xX3xX157xX278xX66xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3xX90xX6xX26xX3axX3xXe2xXdfxX3xX4xX69xX3xX5xX3bxXbxX66xX3xX3axXdxX6xXa3xX3xXexX1xX69xX26xX3axX3xXexXc7xX3xX5xXdxX60xXexXbexX3x1292fxf5e5xX4xX3xXe2xXdxX60xXexX66xX3xX47xX76xXexX3xX7xX2bxX3xX157xX278xX66xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3xX1xXa3xX25xX26xX3xXexXa3xX25xX26xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4x14373xXexX3xX26xX1xX96xX151xX3xX157xX278xX3xXcxX1xX82xX4xX1xX3xX12axX286xX26xX1xX158xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3x10424xX116xX26xX3xfab1xXc7xX26xX158xX3xXcxX1xX82xX4xX1xX3xX2e4x10b1cxX26xX3axX3xf375xX4xda16x106f7xX158xX3xXexX1xX69xX26xX3x17977xXdxXc7xX26xX3xXcxX1xX6xX26xX1xX66xX3xX34dxXdxXc7xX26xX3xX13xX1xX3bxXexX3xX342xXcxX1xX82xX4xX1xX3xX2dxX82xX345xX158xX3xX4xX6exX4xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3xX13xX6xX47xX3xX2dxX25xX158xX3xX2dxX25xX3xX2dxX17xX65xX3xXcxX3bxXbxX158xX3xX2e4xX82xXdxX3xX13xX25xXdxXbexXbexXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXa3xX5bxX65xXaxX12xX0xXdxX47xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13dxX10xX26xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX5bxXexX1xX151xX3xX153xX154xX155xXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX151xX3xX164xX163xX155xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXbexXe2xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX26xX1xXbexX1dxX26xX49xX26xX10xX14cxX7xX49xX154xX155xX163xX154xX49xX153xX163xX5bxX154xX2xX194xX162xX163xX155xX2xXexX2xX164xX194xX194x16974xX5xX155xXbexX1a2xXbxX3axX1a5xX7exX9xX154xX154xX164xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX17xX3xX1dxX1exX4xX3xX21xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xX1xX43xX26xX3xX2xX47xXaxX3xX14cxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX164xX163xX155xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxXa3xX26xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX227xX6xX5xXdxX3axX26xX151xX3xX1a2xX17xX7xXexXdxX234xX65xX158xXaxX12xf300xX12axX13x16279xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX90xX278xX3xX3axX9fxXbxX3xX7exe99exXexX3xXexX1xX1exX4xX3xX1xXdxX60xX26xX3xX4xX69xX26xX3axX3xXexX6exX4xX3xX4xX72xX17xX3xX1xX76xX66xX3xX1xX17xX65xX3xX90xX76xX26xX3axX3xX47x13363xXdxX3xXbxX1xX96xX43xX26xX3axX3xXexXdxX60xX26xX3xXex123e3xX3xX157xX10xX3xXexX27cxXdxX66xX3xX157xX10xX3xX4xX69xX26xX3axX3xX1dxfa72xX3xX4x14efexX6xX3xX13dxX69xX26xX3axX3xXexX65xX3xX13dxX86xX3x11f36xX69xXdxX3xXexX7exX96xX247xX26xX3axX3xX1dxX25xX3xdb8bxX17xX27cxX26xX3xX5x106caxX3xX90xX69xX3xXexX1xXdfxX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX66xX3xXexX1xX17xX65xX16xX26xX66xX3xX157xX17xX33exX26xX3axX3xX249xX17xX3fxX26xX3xX7xX1exX66xX3xX4xX69xX26xX3axX3xX6xX26x1403axX3xX90xXa9xX3xXexXdxXf2xXbxX3xX4xX3bxX26xX3xX4xX6exX4xX3xX90xXdfxX6xX3xXe2xX25xX26xX66xX3xX4xX72xX17xX3xXexX7exX7fxX3xX5xX96xX43xX26xX3axX3xXexX1xX1exX4xX66xX3xXexX1xX1exX4xX3xXbxX1x14ce7xX47xX158xX3xX90xX96xX6xX3xX90xX112xX26xX3xX1dxX25xX3xX1xe725xX3xXexX7exX7fxX3xX26xX3axX96xX247xXdxX3xX90xXdxX3xX1dxXdxX60xX26xX575xX3xXcxX17xX65xX3xX26xX1xXdxXc7xX26xX66xX3xX1dxXdxX60xX4xX3xXexXdxXf2xXbxX3xX4xX3bxX26xX3xX1xXf2xXexX3xX7xX72xX4xX3xX19xX1xX112xX3xX19xX1xX116xX26xX3xX5bxXa3xX3xX249xX17xX6exX3xX26xX1xXdxX16xX17xX3xX90xXdfxX6xX3xXe2xX25xX26xX3xXe2xXdfxX3xX4xX69xX3xX5xX3bxXbxX66xX3xXexX17xX65xXf2xX26xX3xX90xX96xX247xX26xX3axX3xXexX7exX21xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xX5bx1531exX26xX3axX3xX26xX96xf621xX4xX3xX4xX1xX27cxX65xX3xX157xXdxXf2xXexX66xX3xX19xX1xX112xX3xX5bxXdxX3xX4xX1xX17xX65xXa9xX26xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXa3xX5bxX65xXaxX12xX0xXdxX47xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13dxX10xX26xXexX10xX7exX3xX5bxXexX1xX17xX47xXe2xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX5bxXexX1xX151xX3xX153xX154xX155xXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX151xX3xX162xX163xX41bxXbxX157xX158xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXbexXe2xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX26xX1xXbexX1dxX26xX49xX26xX10xX14cxX7xX49xX154xX155xX163xX154xX49xX153xX163xX5bxX154xX2xX194xX162xX154xX162xX194xXexX153xX41bx12c65xX163xX2xX5xX155xXbexX1a2xXbxX3axX1a5xX7exX9xX153xX163xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX17xX3xX1dxX1exX4xX3xX21xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xX1xX43xX26xX3xX2xX47xXaxX3xX14cxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX162xX163xX41bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxXa3xX26xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX227xX6xX5xXdxX3axX26xX151xX3xX1a2xX17xX7xXexXdxX234xX65xX158xXaxX12xX12axXacxX3xXexX1xX96xX3xXcxX1xX25xX26xX1xX3xX523xX65xX3xX4b9xX96xX43xX26xX3axX3xXcxX9fxXexX3xXcxX1xX310xX26xX3axX3xX4xX1xXa3xX3xXe2xXdxXf2xXexX151xX3xX0xX10xX47xX12xd011xX13xX96xX637xX4xX3xXexX1xXa3xX6exXexX3xX7exX9fxXexX3xX4xX1xX3bxX47xX3xX5bxXa3xX3xX4xX1xXdfxX17xX3xX27cxX26xX1xX3xX1xX96xX21xX26xX3axX3xXexX7exX1exX4xX3xXexXdxXf2xXbxX3xXexX50dxX3xX1dxXdxX60xX4xX3xX157xX27cxX3xX5xX344xX3xX1dxX25xX3xXexX7exXdxX16xX17xX3xX4xX96xX247xX26xX3axX3xX5xXc7xX26xXbexX3xX2dxXdxX60xX26xX3xX26xX6xX65xX66xX3xX4xX6exX4xX3xX90xXdfxX6xX3xXe2xX25xX26xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xXexX50dxX3xX155xX66xX162xX3xX227xX3xX2xX47xX3xX1dxX25xX3xXexX1xXdxX60xXexX3xX1xX82xXdxX3xXexX25xXdxX3xX7xX27cxX26xX3xX4xX523xX6xX3xX13xX1xX3fxX26xX3xX5bxX3fxX26xX3xX7exX9fxXexX3xX5xX637xX26xXbexX3x145e4xX1xX112xX3xX19xX1xX116xX26xX3xX26xX1xX9fxXexX3xX5xX25xX3xX1dxXdxX60xX4xX3xX5bxXdxX3xX4xX1xX17xX65xXa9xX26xX3xX4xX6exX4xX3xXbxX1xX96xX43xX26xX3axX3xXexXdxX60xX26xX3xX90xXa9xX3xXexXdxXf2xXbxX3xX4xX3bxX26xX3xX1dxX108xX26xX3axX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX66xX3xX4xX76xX26xX3axX3xX1dxX637xXdxX3xXexX286xX26xX1xX3xX1xX286xX26xX1xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX5xX520xXexX3xX90xX6xX26xX3axX3xX5bxXdx15e30xX26xX3xX7exX6xX3xXexX7exXc7xX26xX3xXexXa3xX25xX26xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX2bxX66xX3xX7exX9fxXexX3xX19xX1xX112xX3xX19xX1xX116xX26xX3xX90xXa9xX3xXe2xX2bxX3xXexX7exXacxX3xX4xX6exX4xX3xX90xXdxXa9xX47xX3xXexX3bxXbxX3xX19xXf2xXexX3xX1xX25xX26xX3axX3xX1xX5bbxX3xXexX7exX7fx12df5xXbexX0xX49xX10xX47xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXa3xX5bxX65xXaxX12xX0xXdxX47xX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13dxX10xX26xXexX10xX7exXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX5bxXexX1xX151xX3xX153xX154xX155xXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX151xX3xX162xX163xX41bxXbxX157xX158xXaxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX151xX49xX49xXdxXbexXe2xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX26xX1xXbexX1dxX26xX49xX26xX10xX14cxX7xX49xX154xX155xX163xX154xX49xX153xX163xX5bxX154xX2xX194xX162xX163xX154xX6dbxXexX162xX155xX2xX153xX194xX5xX155xXbexX1a2xXbxX3axX1a5xX7exX9xX41bxX164xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX17xX3xX1dxX1exX4xX3xX21xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xX1xX43xX26xX3xX2xX47xXaxX3xX14cxXdxX5bxXexX1xX9xXaxX153xX154xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX3axX1xXexX9xXaxX162xX163xX41bxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX6xXbxXexXdxXa3xX26xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX227xX6xX5xXdxX3axX26xX151xX3xX1a2xX17xX7xXexXdxX234xX65xX158xXaxX12xX13dxX1xXdfxX3xXcxX7exc4a8xX26xX3xXcxX1xXdfxX3xX4b9xX17xX26xX3axX66xX3xX90xX96xX247xX26xX3axX3xX13xX3axX17xX65xX8c1xX26xX3xX12axXdxXa9xX17xX3xX4xX1xXa3xX3xXe2xXdxXf2xXexX151xX3xX7a6xX13xX1xX25xX3xXexX69xXdxX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX155xX66xX162xX3xX47xX66xX3xX26xX3axXa3xX25xXdxX3xX90xX96xX247xX26xX3axX3xX4xX25xX26xX3axX3xX7xX3fxX17xX3xX1xX43xX26xXbexX3x16a52xX6exX26xX3axX3xX26xX6xX65xX66xX3xX47xX96xX6xX3xX26xX3axX637xXexX3xX1xX43xX26xX3xXexX69xXdxX3xX1dxX25xX3xX47xX9fxX65xX3xX26xX3axX96xX247xXdxX3xX1xX25xX26xX3axX3xX157xX112xX47xX3xX4xX1xX17xX26xX3axX3xX26xX1xX6xX17xX3xX4xX1xXdxXf2xX4xX3xXexX1xX17xX65xX16xX26xX3xXbxX1xX6xXa3xX3xX90xXa9xX3xX5xXc7xX26xX3xX7xXdxXc7xX17xX3xXexX1xXdfxX3xX47xX17xX6xX3xX7xX310xX47xX3xX47xX76xXexX3xXacxXexX3xXexX1xX1exX4xX3xXbxX1xX5abxX47xX90fxXbexX3x14346xX26xX1xX3xX13xX3axX17xX65xX8c1xX26xX3xX32exX116xX26xX3xX12axX286xX26xX1xX66xX3xXcxX4b9xX86xX3xX164xX66xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3xX13xX6xX47xX3xX2dxX25xX3xX4xX344xX26xX3axX3xX4xX1xXa3xX3xX1xX6xX65xX151xX3xX7a6xX2e4xX96xX247xX26xX3axX3xX26xX25xXa3xX3xX4xX344xX26xX3axX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xX4xX27cxX3xX47x17effxXexX66xX3xX19xX1xX112xX3xX5bxXdxX3xX4xX1xX17xX65xXa9xX26xX3xX5xX310xX47xX66xX3xX26xX1xX96xX26xX3axX3xX47xX286xX26xX1xX3xX4xX631xX26xX3xX4xX1xX523xX3xX90xX76xX26xX3axX3xX90xX96xX7fxX4xX3xXexX1xX286xX3xX4xX2bxX3xX3axX310xX26xX3axX66xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x172efxX3xX4xX108xX26xX3axX3xX4xX1xXacxX26xX1xX3xX249xX17xX65xX16xX26xX66xX3xX5bxX33exX26xX3xX7xX72xX4xX3xX4xX72xX17xX3xXexX7exX7fxX3xX26xX1xe714xX26xX3axX3xX3axXdxX6xX3xX90xX286xX26xX1xX3xX19xX1xX112xX3xX19xX1xX116xX26xX3xX1xX43xX26xX90fxXbexX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX7exX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX7exXa3xX26xX3axX12xXcxXdxX26xX3xX5xXdxXc7xX26xX3xX249xX17xX6xX26xX151xX0xX49xX7xXexX7exXa3xX26xX3axX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX227xXexX1xX17xX47xXe2xX227xX6xX26xX5bxX227xX7xX6xXbxXa3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa92xX6exX26xX3axX3xX26xX6xX65xX66xX3xX26xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3xX21xX3xXcxX86xX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xXexX7exXa3xX26xX3axX3xX26xX96xX637xX4xXaxX3xX1xX7exX10xX234xX9xXaxX49xX157xX6xX227xX1xXa3xXdxX49xX7xX6xX26xX3axX227xX26xX6xX65xX227xX26xX1xXdxX10xX17xX227xXbxX1xX17xXa3xX26xX3axX227xXa3xX227xXexXbxX227xX1xX6xX227xXexXdxX26xX1xX227xX1dxX6xX26xX227xX26xX3axX6xXbxX227xX7xX6xX17xX227xXexX7exXa3xX26xX3axX227xX26xX17xXa3xX4xX49xX154xX155xX155xX163xX2xX6dbxXbexX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX3axX3xX7xX7exX4xX9xXaxX49xX47xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX154xX155xX49xX26xX10xX14cxX7xX49xX154xX155xX163xX154xX49xX2xX155xX162xX5bxX154xX155xX164xX163xX164xX162xX162xXexX2xX164xX153xX41bxX155xX5xX155xXbexX1a2xXbxX3axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1xX17xX3xX1dxX1exX4xX3xX21xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xX1xX43xX26xX3xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX1dxX12xX0xX7xXexX7exXa3xX26xX3axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa92xX6exX26xX3axX3xX26xX6xX65xX66xX3xX26xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3xX21xX3xXcxX86xX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xXexX7exXa3xX26xX3axX3xX26xX96xX637xX4xXaxX3xX1xX7exX10xX234xX9xXaxX49xX157xX6xX227xX1xXa3xXdxX49xX7xX6xX26xX3axX227xX26xX6xX65xX227xX26xX1xXdxX10xX17xX227xXbxX1xX17xXa3xX26xX3axX227xXa3xX227xXexXbxX227xX1xX6xX227xXexXdxX26xX1xX227xX1dxX6xX26xX227xX26xX3axX6xXbxX227xX7xX6xX17xX227xXexX7exXa3xX26xX3axX227xX26xX17xXa3xX4xX49xX154xX155xX155xX163xX2xX6dbxXbexX1xXexX47xXaxX12xXa92xX6exX26xX3axX3xX26xX6xX65xX66xX3xX26xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3xX21xX3xXcxX86xX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xXexX7exXa3xX26xX3axX3xX26xX96xX637xX4xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX7exXa3xX26xX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX531xX2e5xX4xX3xX5bxX108xX3xX47xX96xX6xX3xX90xX278xX3xX3axXdxX27cxX47xX3xXexX50dxX3xXexX7exX96xX6xX3xX249xX17xX6xX3xX26xX1xX96xX26xX3axX3xX5bxXa3xX3xX1xX33exX3xX853xXba7xX3xb589xX5bbxX3xX1dxX36xX26xX3xX157xX27cxX3xX1dxX637xXdxX3xX5xX96xX17xX3xX5xX96xX7fxX26xX3axX3xX5xX637xX26xX3xX26xXc7xX26xX3xX90xXf2xX26xX3xX7xX6exX26xX3axX3xX26xX6xX65xX3xX342xX154xX155xX49xX2xX155xX345xX66xX3xX26xX1xXdxX16xX17xX3xXbxX1xX96xX247xX26xX3axX3xX21xX3xXcxX86xX3xX2dxX25xX3xXcxX31xX26xX1xX3xX1dxX36xX26xX3xX26xX3axX3bxXbxX3xX7xX3fxX17xX3xXexX7exXa3xX26xX3axX3xX26xX96xX637xX4xXbexX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX1dxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX17xX5xX12xX0xX5bxXdxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7exXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX1dxX12xX0xX49xX5bxXdxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0bxX17xXexX1xXa3xX7exXaxX12xf857xX6xX26xX1xX3xX227xX3xXe8bxXdxX6xX26xX3axX0xX49xXbxX12
Oanh - Giang