Beckham vào danh sách tiền đạo phải hay nhất mọi thời đại
Nhiều huyền thoại góp mặt khó hiểu trong danh sách này khi chơi không đúng vị trí, nhưng việc xác định người chiến thắng lại không quá khó khăn.
f42x1214x1877x289bx2264x44a5xX2xcf20xd1fax8d8dx25c7xX3x9121xXbx7ee0x88afxd540xX1xX2x9603xX3xX6xXfx2f4exX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexd7a2xX0xX1x8a8fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex1d09x1ae6xX16xXfxX9xX2xXexX22x71d9xX2xX8x3d70xX1xX3x2334xX7xbf47x196exc059xX7xX4xX3x2bbcxX1xX7xXbx343exX8xX1xX7xXfxX16x1b09xX44xX7x4755x4093xX40xX7xX2exX1x6f61xX16xX7xX1xX3x9acbxX7xX44xX1x9089xXfxX7xX3cx21b8xX16xX7xXfxX1x1d9fxX16xX7xX51xX52xX16xX0x8824xX1xX25xX22xX0xX70xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX40xX44xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX3cxX3xX16xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex7f9fxX2xX3xX4xXexX22x96c8xX1xX16xX4exbebaxX7xX1xXa8xX5cxX4exX44xX7xXfxX1xX40xX52xX16xX7x6345xad39xX2exX7xX3cxd2ecxXfxX7xX39xX1xXb7xX7xX1xX16x2d29xXa8xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xX44xX3fxX5cxX7xX39xX1xX16xX7xX8xX1xdc21xX16xX7xX39xX1xe2eaxX44xXb6xX7xX51x7d9exX44xXb6xX7xX3ex7d3cxX7xXfxX6x7113x6352xX7xX44xX1x6b85xX44xXb6xX7xX3exX16x618fxX8xX7xcdd5xX48xX8xX7xX51xXf0xX44xX1xX7xX44xXb6xXf9xX69xX16xX7xX8xX1xX16x18eexX44xX7xXfxX1x19eexX44xXb6xX7xX9xX52xX16xX7xX39xX1xXe6xX44xXb6xX7xb131xXa8xX48xX7xX39xX1xXb7xX7xX39xX1x6f8dxX44x105bxX0xX70xX2exX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12x7301xX40xX4xX5cxXexX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex5286xX3xX4xX12xX16xX44xX16xX3cxX3xXb6xX2xX12x1c35xX6xX3xX2exX2exX2xX6xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xca96xb268xX7xX57xX44xX1xX7xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70x3454x883fxc41dxX1f2xX70xX25xX1f3x9802xX4xX1f2xX25x90cexcad2xX1fex66fcxX1f3xXfxdc9bxX25xc4e7xX25xX9xX25xX133x4c1fxX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX25xXexX7xX70xX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex40a1xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44x37b7xX7xX20axXa8xXbxXfxX16x524bxX5cx2fafxXexX22xc968xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX150xXf0xX7xX102xX114xX2exX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xXfxX1xX2xX40xX7xX8xX48xX8xX1xX7xX39xX1xX48xX7xX39xX1xX16x8d90xX44xX7xX8xXf9xcd81xX44xXb6xX133xX7xX2a7xa86dxXa8xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX3exXffxX7xX8xb990xX3xX7xX1cdxX1cexXf5xX7x83b8xX2xX3xX9xX7xX1cdxX3xX4xX6xX16xX4xX7xX3exX3fxX7xXfxXa8xX5cxXc4xX44xX7xa81axX44xX1xX7xX9xX3fxX7xX1xXa8xX5cxX4exX44xX7xXfxX1xX40xX52xX16xXf5xX7xX44xX1xXf9xX44xXb6xX7xX8xX1x1e1cxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX3exX3xX16xX7xXfxX6xd14fxX7xXfxX16xX4exX44xX7xX3exXffxX7xXfxX1xXa8x594fxX44xX7xX8xX1xX52xX5cxX7xX150xX16xX32bxX44xX133xX7xXa4xX1xX16xX4exXa8xX7xX51xX395xXa8xX7xX150xX48xX40xX7xX51xX395xXa8xX7xX44xX1x64bfxX44xXb6xX7xX44xX131xX3cxX7xX1f2xX1f3xX1f3xX1f3xX7xXfx2cefxX44xXb6xX7xX8xX1xX37axX7xXfxX6xXf4xX8xX1xX7xX36xX2xX8xX39xXbxX7xb65bxX8xX1xX37axX7xX150xX16xX114xXfxX7xXfxX52xXfx2579xX7xX3exX3fxX7xX3d9xX39xX1xXe6xX44xXb6xX7xX150xX16xX114xXfxX7xX9xX3c5xX3xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX127xXa8xX3xX7xX44xXb6xXf9xX69xX16xX3e6xX133xX7xX2e9xa58bxXa8xX7xX3exd7ecxX5cxXf5xX7xX4xX16xX7xXbxX57xX44xX7xX3exX3fxX7xXfxX395xX3cxX7xX57xX44xX1xX7xX1xXf9x6e26xX44xXb6xX7xX8xX342xX3xX7xX36xX2xX8xX39xXbxX7xX51xXc4xX7xX9xX52xX16xX7xX8xX1xX40xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX51xX48xX7xXfxX1xX114xX7xXb6xX16x1d3cxX16xX7xX9xX3fxX7xX39xX1xXe6xX44xXb6xX7xXfxX1xXc4xX7xX8xX1x4e05xX16xX7xX150x2788xX7xX3exX450xX16xX7xX8xXebxX7xX131xX44xX7xX150xX3xX7xX8xc96dxX44xXb6xX7xX1cdxX1cexX7xX429xX7xX3cxX476xX3xX7xXb6xX16xX57xX16xX7xX25xX203xX203xX1f9xX70xX203xX203xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX1f2xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1fexX25xX1f4xX1f3xX9xX1f2xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX1f2xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX2fxX6xXf9xX450xX8xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX8xXb7xX7xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22x7a56xX2xX40xX6xXb6xX2xX7xX36xX2xXbxXfxX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX7xX8xa959xX44xXb6xX7xX9xX3fxX7xX150xX16xXc4xXa8xX7xXfxXf9x4a35xX44xXb6xX7xXfxXf9xXe1xX44xXb6xX7xXfxX336xX7xX3exX4exX7xXfxX395xX3cxX7xX57xX44xX1xX7xX1xXf9xX429xX44xXb6xX7xX8xX64dxX44xXb6xX7xX44xX1xXf9xX7xXb6xX16xX48xX7xXfxX6xXf0xX7xXfxX1xXf9xXe1xX44xXb6xX7xX3cxX52xX16xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xXfxX1xX411xX2exX7xX44xX16xX32bxX44xX7xX1fdxX1f3xX133xX7xX2fxX1xX69xX16xX7xX51xX37axX44xX1xX7xX8xX3xX40xX7xX8xX342xX3xX7xX36xX2xXbxXfxX7xX39xade2xX40xX7xX4xX3fxX16xX7xX44xXb6xX119xX44xXf5xX7xX44xX1xXf9xX44xXb6xX7xX51xX342xX7xX51xXc4xX7xXe6xX44xXb6xX7xXb6xX16xXebxX2exX7xX1cdxX1cexX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xX8xXebxX2exX7xX2a7xX25xX7xX8xX1xca5axXa8xX7x6f1axXa8xX7xX44xX131xX3cxX7xX25xX203xX1fdxX1f9xX7xX3exX3fxX7xb16axX3cxX7xX9xXa8xXe6xX44xX7x1682xXa8xX57xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7x2552xX3fxX44xXb6xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xX476xX44xXb6xX7xX44xX131xX3cxX7xX51xXb7xX133xX7xX2fxX3fxX16xX7xX44xX131xX44xXb6xX7xX8xX342xX3xX7xX637xX2xX40xX6xXb6xX2xX7xX36xX2xXbxXfxX7xXb6xXb7xX16xX7xXb6xX64xX44xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xX6f7xXa8xX7xX44xXb7xX16xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xXfxX6xXa8xX5cxX4exX44xX7xXfxX3xX16xX7xX8xX342xX3xX7xX2a7xc502xX71axX7xX1cdxX1cexX2ddxX7xXexX1cdxX3xX6xX3xX4xX40xX44xX3xX7xXb6xX40xX40xX4xXf5xX7xce7cxX2xX9xX2xX7xX150xX2xXfxXfxX2xX6xXf5xX7xX637xX2xX40xX6xXb6xX2xX7xX36xX2xXbxXfxXexX7xcd6axX1cdxX3xX6xX3xX4xX40xX44xX3xX7xX1xX3xX5cxXf5xX7xX795xX2xX9xX2xX7xX1xX3xX5cxX7xX1xXe1xX44xXf5xX7xX637xX2xX40xX6xXb6xX2xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfx7ab4xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX1fexXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1f2xX205xX200xX200xX9xX1fexX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xb59dxX3xX3cxXa8xX2xX9xX7xdcf5xXfxX40xXexX40xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX7xX9xX3fxX7xX44xX1xX6f7xX44xX7xX3exX411xXfxX7xXb6xX6f7xX5cxX7xXfxX6xX3xX44xX1xX7xX8x670bxX16xX7xX9xX450xX44xX7xX44xX1xX60xXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xX44xX3fxX5cxX133xX7xXexX36xX48xX40xX7xX51xX2xX44xXexX7xX8xXb7xX7xX1f2xX7xX3cxX476xX3xX7xXb6xX16xX57xX16xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xXbxX336xX7xX44xXb6xX1xX16xXffxX2exX7xX8xX1xXe1xX16xX7xX429xX7xX3exXf0xX7xXfxX6xXf4xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX9xXffxX8xX1xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX44xX1xXf9xX44xXb6xX7xX9xX52xX16xX7xX150xXf0xX7xX0xX2xX3cxX22x765dxX6xX3xX44xX8xX2xX7xX9f8xX40xX40xXfxX150xX3xX9xX9xX0xX70xX2xX3cxX22xX7xX51xXb7xX44xXb6xX7xX51xX16xX44xX1xX7xX9xXa8xXe6xX44xX7xX429xX7xX51xX6f7xX5cxX133xX7xX2a7xX1xX16xX3xX7xXbxd6eaxX7xXfxX6xX32bxX44xX7xX3cxX52xX44xXb6xX7xX102xX97dxX7xX1x5876xX16xXf5xX7xX957xXfxX40xXexX40xX7xX150x7ae9xX8xX7xX102xXebxX8xX7xX3exX3fxX7xX8xX40xX16xX7xX51xX6f7xX5cxX7xX9xX3fxX7xX1xX3fxX44xX1xX7xX51xXa39xX44xXb6xX7xXexXfxX1xX16xX114xXa8xX7xXfxXe6xX44xX7xXfxX6xX64xX44xXb6xXexX7xX3cxX3fxX7xXfxX52xX2exX7xX8xX1xXf4xX7xX795xX1xX48xX2exX7xX4xX3fxX44xX1xX7xX8xX1xX40xX7xX8xX1xX6f7xX44xX7xXbxXebxXfxX7xX4xXa8xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbx2823xX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xX2a7xX1xX3xX3cxX2exX16xX40xX44xXbxX7x5126xX2xX3xXb6xXa8xX2xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX1f2xX7xX44xX131xX3cxX7xX9xX16xX32bxX44xX7xXfxX16xX114xX2exX7xX3exX450xX16xX7xX1f2xX7xX2a7xXac0xX36xX7xX39xX1xX48xX8xX7xX44xX1xX3xXa8xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX1f4xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1f4xX1f2xX200xX1fexX9xX1f4xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX4xX2xX2e4xX3xXa8xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX35exX6xX20axX2xX44xX7xX349xX40xX150xX150xX2xX44xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX7xX4x89dfxX7xX44xX1xX16xX32bxX44xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xXb6xXb7xX2exX7xX3cxXbbxXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xX44xX3fxX5cxX133xX7x4670xX7xXfxX1xX114xX7xX1xXffxX7xX8xX342xX3xX7xX3cx5b04xX44xX1xXf5xX7xX349xX40xX150xX150xX2xX44xX7xX9xX3fxX7xX3cxXa39xXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX44xX1xX3b7xX44xXb6xX7xX44xXb6xXf9xX69xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX39xX1xX16xX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xX8xX57xX7xX429xX7xX35exX44xX1xXf5xX7xX2fxX6f7xX5cxX7xX36xX3xX44xX7xXa4xX1xX3xX7xX3exX3fxX7xX77exXa44xX8xX7xX51x2d52xX44xXb6xX7xXfxX1xX69xX16xX7xXb6xX16xX3fxX44xX1xX7xX3cxXa39xXfxX7xX8xXebxX2exX7xX2a7xX1xX3xX3cxX2exX16xX40xX44xXbxX7xXac0xX2xX3xXb6xXa8xX2xX133xX7xX2fxX6xX40xX44xXb6xX7xX3cxX3fxXa8xX7xX48xX40xX7xX77exX2fxX7xX9exX3fxX7xXac0xX3xX44xXf5xX7xX349xX40xX150xX150xX2xX44xX7xX8xX476xX44xXb6xX7xXexX2a7xXe1xX44xX7xX9xX462xX8xX7xX3cxX3fxXa8xX7xX4xX3xX7xX8xX3xX3cxXexX7xX3exX4exX7xX44xX1xXcc3xX7xXfxX52xX16xX7x8875xX40xX6xX9xX4xX7xX2a7xXa8xX2exX7xX1f2xX1f3xX25xX1f3xX7xX3exX3fxX7xX3exX4exX7xX150xX3xX7xXfxX52xX16xX7xXd88xX40xX6xX9xX4xX7xX2a7xXa8xX2exX7xX1f2xX1f3xX25xX1f4xX133xX7xX2fxXa8xX5cxXffxXfxX7xX39xa253xX7xX51xX16xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX3exX3fxX40xX7xXfxX3c5xX7xX8xX48xX44xX1xX7xX2exX1xX57xX16xX7xXfxX6xXf9xX450xX8xX7xX39xX1xX16xX7xX4xXa44xXfxX7xX51xX16xXc4xX3cxX7xX150x8627xX44xXb6xX7xX8xX1xX6f7xX44xX7xXfxX6xX48xX16xX7xX8xX342xX3xX7xX349xX40xX150xX150xX2xX44xX7xX51xX16xX7xX3exX3fxX40xX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbxXaacxX7xX44xX1xXf9xX7xX3cxXa39xXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX44xX1xX3b7xX44xXb6xX7xX2exX1xX3xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xXfxX1xXebxX7xX3exXf0xX7xX44xX1xX60xXfxX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX70xXbxX2xX8xXfxX16xX40xX44xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX200xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1f4xX203xX1f2xX1f2xX9xX200xX133xX20axX2exX2xXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX200xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX4xX2xX2e4xX3xXa8xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX2a7xX1xX342xX7xX44xX1xX6f7xX44xX7xX8xX342xX3xX7xX711xXa8xX57xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX71axX3fxX44xXb6xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xX7xX44xX131xX3cxX7xX1f2xX1f3xX1f3xX1f3xXf5xX7xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xXac0xXa8xX16xXbxX7xX9f8xX16xXb6xX40xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xXf5xX7xX9xX3fxX7xX3cxXa39xXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xX395xXa8xX7xXfxX1xX342xX7xX36xXd1bxX7xX77exX3fxX40xX7xXa4xX1xX3xX7xX39xX16xXffxXfxX7xX102xXa8xX60xXfxX7xX44xX1xX60xXfxX7xXfxX6xXf9xX450xX8xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX2a7xX6xX16xXbxXfxX16xX3xX44xX40xX7xX349xX40xX44xX3xX9xX4xX40xX133xX7xX2a7xXa8xXa39xX8xX7xX51xX3fxX40xX7xXfxX1xX40xX48xXfxX7xXfxX3c5xX7xX36xX3xX6xX8xX3xX7xXbxX3xX44xXb6xX7xX349xX2xX3xX9xX7xX39xX1xXe6xX44xXb6xX7xX9xX3fxX3cxX7xXb6xX16xX57xX3cxX7xX4xX3xX44xX1xX7xX3exX64xX44xXb6xX7xX3exX3fxX7xXfxX395xX3cxX7xX57xX44xX1xX7xX1xXf9xX429xX44xXb6xX7xX8xX342xX3xX7xX9f8xX16xXb6xX40xX133xX7xX2fxX6xX40xX44xXb6xX7xXb6xX16xX3xX16xX7xX51xX40xX52xX44xX7xX25xX203xX203xX1fdxX12xX1f2xX1f3xX1f3xX1f4xXf5xX7xX9f8xX16xXb6xX40xX7xX9xXa8xXe6xX44xX7xX44xXdeaxX3cxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xX44xX1xX3b7xX44xXb6xX7xX8xX395xXa8xX7xXfxX1xX342xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xXfxX1xX114xX7xXb6xX16xX450xX16xX133xX7xX9exXa8xX5cxX4exX44xX7xXfxX1xX40xX52xX16xX7xX44xXb6xXf9xX69xX16xX7xX36xXd1bxX7xX77exX3fxX40xX7xXa4xX1xX3xX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xXac0xX3xX7xXac0xX16xXb6xX3xX7xX3exX3fxX7xX950xX2xX6xX16xX2xX7xX35exX7xX1f4xX7xX9xX395xX44xXf5xX7xXb6xX16xX3fxX44xX1xX7xX3cxXa39xXfxX7xX1cexX957xX9f8xX35exX7xX2a7xX1xX3xX3cxX2exX16xX40xX44xXbxX7xXac0xX2xX3xXb6xXa8xX2xX7xX3exX3fxX7xX8xXebxX2exX7xX2a7xX1f2xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX1fdxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1f9xX1fdxX1f2xX1f3xX9xX1fdxX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX1fdxXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX4xX2xX2e4xX3xXa8xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22x5b99xX3xX16xX6xX1a3xX16xX44xX1xX40xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX7xXfxX450xX16xX7xXb6xX16xX69xX7xX3exX40dxX44xX7xXb6xX16xX3b7xX7xX39x70fdxX7xX9xad50xX8xX7xX39xX1xX16xX7xX9xX3fxX7xX8xX395xXa8xX7xXfxX1xX342xX7xX4xXa8xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xXb6xX1xX16xX7xX150xX3fxX44xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX6xX411xX44xX7xX51xX60xXa8xX7xX429xX7xX3cxXa39xXfxX7xX39x67f9xX7xXd88xX40xX6xX9xX4xX7xX2a7xXa8xX2exX133xX7xX2fxX52xX16xX7xX8xXebxX2exX7xXfxX1xX114xX7xXb6xX16xX450xX16xX7xX429xX7xX1cdxX2xX102xX16xX8xX40xX7xX44xX131xX3cxX7xX25xX203xX205xX1f3xXf5xX7xX133fxX3xX16xX6xX1a3xX16xX44xX1xX40xX7xXb6xX1xX16xX7xX205xX7xX150xX3fxX44xX7xXbxX3xXa8xX7xX1fdxX7xXfxX6xX411xX44xX7xX8xX1xX40xX7xX77exX2fxX7xX36xX6xX3xX1a3xX16xX9xX7xX3exX3fxX7xXb6xX16xXebxX2exX7xX950xX2xX9xX2xX8xX3xX40xX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xX127xXa8xX3xX7xX51xXb7xX7xXb6xX16xX3fxX44xX1xX7xX3exXc8bxX44xX1xX7xX3exX16x81b5xX44xX7xX8xXebxX2exX7xXa4xX3b7xX7xXfxX1xX395xX44xX7xX3exX3fxX44xXb6xX133xX7xXcb5xX7xX8xX60xX2exX7xX51xXa39xX7xX2a7xXac0xX36xXf5xX7xX133fxX3xX16xX6xX1a3xX16xX44xX1xX40xX7xX4xX3fxX44xX1xX7xX2exX1xX395xX44xX7xX9xX450xX44xX7xXbxX336xX7xX44xXb6xX1xX16xXffxX2exX7xXfxX1xX16xX7xX51xX60xXa8xX7xX8xX1xX40xX7xX36xX40xXfxX3xX2e4xX40xXb6xX40xX7xXfxX52xX16xX7xX127xXa8xX32bxX7xX44xX1xX3fxX7xX36xX6xX3xX1a3xX16xX9xX133xX7x2e6fxX44xXb6xX7xX8xX1xX37axX7xX8xXb7xX7xX3cxXa39xXfxX7xX3cxX476xX3xX7xXb6xX16xX57xX16xX7xXbxX3xX44xXb6xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xX7xX8xX1xXe1xX16xX7xX8xX1xX40xX7xa7aexX9xX5cxX3cxX2exX16xX127xXa8xX2xX7xX1cdxX3xX6xXbxX2xX16xX9xX9xX2xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX205xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1fexX1f4xX1f3xX9xX205xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX205xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX4xX2xX2e4xX3xXa8xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX2a7xX1xX37axX7xX8xXb7xX7xX2e9xX16xX2xXb6xX40xX7xX1cdxX3xX6xX3xX4xX40xX44xX3xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbxXaacxX7xX51xX342xX7xX150xX57xX44xX7xX9xXc8bxX44xX1xX7xX51xXc4xX7xXbxX48xX44xX1xX7xX44xXb6xX3xX44xXb6xX7xX3exX450xX16xX7xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX637xX3xX6xX6xX16xX44xX8xX1xX3xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX7xX3exX4exX7xXfxX1xX3fxX44xX1xX7xXfxXf4xX8xX1xX7xX3cxXa39xXfxX7xX3cxXcc3xX44xX1xX7xX39xX6c1xX40xX7xX8xX57xX7xX51xXa39xX16xX7xXfxX450xX16xX7xX8xX1xXa44xX8xX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xXd88xX40xX6xX9xX4xX7xX2a7xXa8xX2exX133xX7xX2fxX52xX16xX7xX39xX13a3xX7xX8xXebxX2exX7xXfxX1xX114xX7xXb6xX16xX450xX16xX7xX44xX131xX3cxX7xX25xX203xX1fdxX1f2xX7xXfxX6xX32bxX44xX7xX51xX60xXfxX7xX2a7xX1xX16xX9xX2xXf5xX7xXbxX3xXa8xX7xX39xX1xX16xX7xX795xX2xX9xX2xX7xX4xXf4xX44xX1xX7xX8xX1xX60xX44xX7xXfxX1xXf9xXe1xX44xXb6xX7xX44xXb6xX3xX5cxX7xXfxX6xX411xX44xX7xX6xX3xX7xX127xXa8xX6f7xX44xXf5xX7xX637xX3xX6xX6xX16xX44xX8xX1xX3xX7xX6xX336xX8xX7xXbxX48xX44xXb6xX7xX39xX1xX16xX7xXb6xX1xX16xX7xX1f4xX7xX150xX3fxX44xX7xXb6xX16xXebxX2exX7xX950xX2xX9xX2xX8xX3xX40xX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xXd88xX40xX6xX9xX4xX7xX2a7xXa8xX2exX7xX9xX395xX44xX7xXfxX1xXa44xX7xX1xX3xX16xX7xX9xX16xX32bxX44xX7xXfxX16xX114xX2exX133xX7xX9exXa8xX5cxX4exX44xX7xXfxX1xX40xX52xX16xX7xX3exX450xX16xX7xX51xXe6xX16xX7xX8xX1xX6f7xX44xX7xX39xX1xX411xX2exX7xX39xX1xX16xX142dxX44xXb6xX7xX637xX3xX6xX6xX16xX44xX8xX1xX3xX7xXfxX450xX16xX7xXb6xX16xX69xX7xX3exX40dxX44xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX8xX40xX16xX7xX9xX3fxX7xX8xX395xXa8xX7xXfxX1xX342xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX44xXb6xXf9xX69xX16xX7xX36xX6xX3xX1a3xX16xX9xX7xX5cxX32bxXa8xX7xX127xXa8x7cd9xX7xX1xXe1xX44xX7xX8xX57xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX2a7xX2xX44xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexX1afxX16xX4xXfxX1xX2ddxX7xX1fdxX25xX200xX2exX102xX2e6xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX1f9xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1f9xX203xX1f9xX1f9xX9xX1f9xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX1afxX16xX4xXfxX1xXdxXexX1fdxX25xX200xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX4xX2xX2e4xX3xXa8xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX950xXfxX3xX44xX9xX2xX5cxX7xX1cdxX3xXfxXfxX1xX2xX1afxXbxX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX7xX9xX3fxX7xX8xX1xX342xX7xX44xX1xX6f7xX44xX7xX8xX342xX3xX7xX711xXa8xX57xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX71axX3fxX44xXb6xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xX7xX51xX395xXa8xX7xXfxX16xX32bxX44xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbxXaacxX133xX7xX2fxXa8xX5cxX7xX44xX1xX16xX32bxX44xXf5xX7xX51xX6f7xX5cxX7xX9xXa8xXe6xX44xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX8xX40xX16xX7xX9xX3fxX7xXb6xX16xX57xX16xX7xXfxX1xXf9xX429xX44xXb6xX7xX3cxX3xX44xXb6xX7xXfxXf4xX44xX1xX7xXfxX6xX16xX7xX6f7xX44xX7xX44xX1xX16xX4exXa8xX7xX1xXe1xX44xX7xX39xX1xX16xX7xX44xX131xX3cxX7xX51xXb7xX7xX1cdxX3xXfxXfxX1xX2xX1afxXbxX7xX51xX97dxX7xX1f4xX25xX7xXfxXa8xd099xX16xX133xX7xX2fxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xX57xX7xXbxX336xX7xX44xXb6xX1xX16xXffxX2exXf5xX7xX1cdxX3xXfxXfxX1xX2xX1afxXbxX7xXb6xX119xX44xX7xX150xXb7xX7xX2exX1xX395xX44xX7xX9xX450xX44xX7xXfxX1xX69xX16xX7xXb6xX16xX3xX44xX7xX3exX450xX16xX7xX950xXfxX40xX39xX2xX7xX2a7xX16xXfxX5cxX133xX7xX149bxX44xXb6xX7xX8xX476xX44xXb6xX7xX77exX2fxX7xX35exX44xX1xX7xXfxX1xX3xX3cxX7xX4xX336xX7xXd88xX40xX6xX9xX4xX7xX2a7xXa8xX2exX7xX25xX203xX200xX1f3xX7xX3exX3fxX7xX150xXf0xX7xX9xX40xX52xX16xX7xX44xXb6xX3xX5cxX7xXbxX3xXa8xX7xX3exX388xX44xXb6xX7xX150xX57xX44xXb6xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX203xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1f4xX205xX1f3xX25xX9xX203xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX4xX2xX2e4xX3xXa8xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22x9a29xX2xX3exX16xX44xX7xX1cb9xX2xX2xXb6xX3xX44xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX7xX9xX3fxX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX1xX3xX5cxX7xX150xX411xX8xX7xX44xX1xX60xXfxX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbxXaacxX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX51xX48xXf5xX7xX35exX44xX1xX7xX44xX1xXf9xX44xXb6xX7xX8xX64dxX44xXb6xX7xX150xXf0xX7xX9f8xX6xX3xX44xX8xX2xX7xX9f8xX40xX40xXfxX150xX3xX9xX9xX7xX102xX114xX2exX7xX3exX3fxX40xX7xX3exXf0xX7xXfxX6xXf4xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX8xX48xX44xX1xX7xX2exX1xX57xX16xX133xX7xX1cb9xX2xX2xXb6xX3xX44xX7xX9xX3fxX7xX8xX395xXa8xX7xXfxX1xX342xX7xX44xXb6xXf9xX69xX16xX7xX35exX44xX1xX7xX51xX395xXa8xX7xXfxX16xX32bxX44xX7xX3exX3fxX7xX8xX64dxX44xXb6xX7xX9xX3fxX7xX4xXa8xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX51xX114xX44xX7xX9xXebxX8xX7xX44xX3fxX5cxX7xXb6xX16xX3fxX44xX1xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX711xXa8xX57xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX71axX3fxX44xXb6xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xX7xX1f2xX7xX9xX395xX44xX7xX9xX16xX32bxX44xX7xXfxX16xX114xX2exXf5xX7xXfxX1xX411xX3cxX7xX8xX1xXf4xX7xX1cb9xX2xX2xXb6xX3xX44xX7xX9xX3fxX3cxX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX51xX16xX4exXa8xX7xX44xX3fxX5cxX7xX39xX1xX16xX7xXfxX1xX16xX7xX51xX60xXa8xX7xX44xXb6xX40xX3fxX16xX7xX150xX16xX32bxX44xX7xXb6xX16xX450xX16xX7xX102xXa44xX7xXbxX429xX7xXbxXf9xXe1xX44xXb6xX7xX3cxX476xX7xX8xX1xX40xX7xX9exX3xX3cxX150xXa8xX6xXb6xX133xX7xX2fxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xX57xX7xXbxX336xX7xX44xXb6xX1xX16xXffxX2exXf5xX7xX1cb9xX2xX2xXb6xX3xX44xX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xX8xXebxX2exX7xX2a7xX25xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xX7xX3cxXa39xXfxX7xX9xX395xX44xX7xX8xX476xX44xXb6xX7xXac0xX16xX3exX2xX6xX2exX40xX40xX9xX7xX429xX7xX3cxX476xX3xX7xXb6xX16xX57xX16xX7xX25xX203xX205xX1fdxX70xX205xX205xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX25xX1f3xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX1fdxX1f9xX1f3xX1f9xX9xX25xX1f3xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX4xX2xX2e4xX3xXa8xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xXac0xX16xX40xX44xX2xX9xX7xX1cdxX2xXbxXbxX16xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX7xX4xXc8bxX7xX44xX1xX16xX32bxX44xX7xX102xXa8xX60xXfxX7xX1xX16xXffxX44xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xX44xX3fxX5cxX7xX3exX3fxX7xX8xX64dxX44xXb6xX7xX4xX411xX2exX7xXfxX119xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xX8xXe1xX7xX1xXa39xX16xX7xXfxX1xX119xX44xXb6xX7xX8xXa8xXa39xX8xX7xX8xX342xX3xX7xX44xX1xX3b7xX44xXb6xX7xX1xXa8xX5cxX4exX44xX7xXfxX1xX40xX52xX16xX7xX8xX388xX44xX7xX9xX52xX16xX133xX7xX1f4xX7xX8xX1xXa44xX8xX7xX3exXe6xX7xX51xXf0xX8xX1xX7xX2a7xX1xX3xX3cxX2exX16xX40xX44xXbxX7xXac0xX2xX3xXb6xXa8xX2xXf5xX7xX1fdxX7xX711xXa8xX57xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX71axX3fxX44xXb6xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xXf5xX7xX1xXe1xX44xX7xX205xX1f3xX1f3xX7xX150xX3fxX44xX7xXfxX1xX119xX44xXb6xX7xX3exX3fxX7xX1xX3fxX44xXb6xX7xX44xXb6xX1xXcc3xX44xX7xX39xX1xX40xX57xX44xX1xX7xX39xX1xX119xX8xX7xX3exXc8bxX7xX51xX52xX16xX7xXb6xX16xXebxX2exX7xX1cdxX2xXbxXbxX16xX7xXfxX60xX44xX7xX8xXe6xX44xXb6xX7xX3exX3fxX40xX7xX44xXb6xXe6xX16xX7xX3exXf0xX7xXbxX462xX7xX3cxXa39xXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX3cxX64xX16xX7xX8xXa8xXa39xX8xX7xX150xXcc3xX44xX1xX7xX8xX1xX64xX44xX7xX4xX476xX7xX39xX1xXb7xX7xXfxXf4xX44xX1xX7xX44xX1xX60xXfxX133xX7xX1cb9xX1xXe6xX44xXb6xX7xXf4xXfxX7xX44xX1xX3fxX7xX8xX1xXa8xX5cxX32bxX44xX7xX3cxXe6xX44xX7xX39xX1xe184xX44xXb6xX7xX51xXf0xX44xX1xX7xX1cdxX2xXbxXbxX16xX7xX9xX3fxX7xX8xX395xXa8xX7xXfxX1xX342xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXf5xX7xX102xX114xX2exX7xXfxX6xX32bxX44xX7xX8xX57xX7xX1cdxX3xX6xX3xX4xX40xX44xX3xXf5xX7xX795xX2xX9xX2xXf5xX7xX2a7xX6xXa8xX5cxX2e4xX2e4xX7xX3exX3fxX7xX2a7xX6xX16xXbxXfxX16xX3xX44xX40xX7xX349xX40xX44xX3xX9xX4xX40xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX150xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxXa8xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xXb6xX44xXdxXexX8xX2xX44xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX2a7xX2xX44xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexX1afxX16xX4xXfxX1xX2ddxX7xX1fdxX25xX200xX2exX102xX2e6xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX25xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX200xX1f3xXfxX205xX1f3xX205xX1f4xX9xX25xX25xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX1afxX16xX4xXfxX1xXdxXexX1fdxX25xX200xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX150xX16xX44xX4xX12xX2xX3exX2xX44xXfxXdxXexXfxX6xXa8xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxXf5xX7xX1cdxX1cexX7xX57xX44xX1xX7xX25xX25xXexX7xX70xX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX2a7xX3xX2exXfxX16xX40xX44xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX102xXfxX12xX3xX9xX16xXb6xX44xX2ddxX7xX20axXa8xXbxXfxX16xX2e4xX5cxX2e6xXexX22xX1cb9xX1xXe6xX44xXb6xX7xXf4xXfxX7xX1xX57xX40xX7xXfxX1xX342xX7xX8xX342xX3xX7xX150xXb7xX44xXb6xX7xX51xX48xX7xX8xX1xX6f7xXa8xX7xX6faxXa8xX7xX3exX3fxX7xXfxX1xX114xX7xXb6xX16xX450xX16xX7xX3exX119xX44xXb6xX7xX3cxXbbxXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xX44xX3fxX5cxX7xX44xX1xXf9xX7xX637xX3xX6xX2xXfxX1xX7xX36xX3xX9xX2xXf5xX7xX36xX6xXa8xX44xX40xX7xX2a7xX40xX44xXfxX16xXf5xX7xX637xX16xXa8xX9xX5cxXf5xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX637xX16xX44xX40xX9xX3xXf5xX7xX349xX40xX150xX2xX6xXfxX7xX795xX16xX6xX2xXbxX133xX133xX133xX7xX950xX336xX7xX102xXa8xX60xXfxX7xX1xX16xXffxX44xX7xX8xX342xX3xX7xX957xXfxX40xXexX40xXf5xX7xX1cb9xX2xX2xXb6xX3xX44xX7xX3exX3fxX7xX950xXfxX3xX44xX9xX2xX5cxX7xX1cdxX3xXfxXfxX1xX2xX1afxXbxX7xX51xXc4xX7xX9xX52xX16xX7xX44xX1xX16xX4exXa8xX7xX8xX1xX37axX7xXfxX6xXf4xX8xX1xX7xX44xX1xX60xXfxX7xX39xX1xX16xX7xX9f8xX6xX3xX44xX8xX2xX7xX9f8xX40xX40xXfxX150xX3xX9xX9xX7xX4xXf9xX69xX44xXb6xX7xX44xX1xXf9xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX51x18b0xX5cxX7xX150xX450xXfxX7xX44xXb6xXf9xX69xX16xX7xX51xXc4xX7xX9xX60xX5cxX7xX8xX1xb45cxX7xX8xX1xX40xX7xX1xX3fxX44xXb6xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX4xX336xX7xX150xX48xX40xX7xXbxa4d7xX7xX6xX60xXfxX7xX8xX1xX411xXfxX7xX8xX1xXa39xX16xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xXfxX4xX22xX0xX70xXfxX6xX22xX0xX70xXfxX150xX40xX4xX5cxX22xX0xX70xXfxX3xX150xX9xX2xX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xXfxX1xXa8xX3cxX150xX7xX4xX1xX16xX4xX2xX7xX16xX2a7xX2xX44xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX5cxX9xX2xXdxXexX1afxX16xX4xXfxX1xX2ddxX7xX1fdxX25xX200xX2exX102xX2e6xX7xX1xX2xX16xXb6xX1xXfxX2ddxX7xX1f4xX25xX1f3xX2exX102xX2e6xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX70xX16xX133xX150xX3xX40xX1xX3xXfxX16xX44xX1xX133xX3exX44xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f4xX1f2xX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f2xX25xX1fdxX1fexX1fexX1fexX200xXfxX1f9xX1f2xX1f3xX203xX9xX205xX12xX1f2xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX1afxX16xX4xXfxX1xXdxXexX1fdxX25xX200xXexX7xX1xX2xX16xXb6xX1xXfxXdxXexX1f4xX25xX1f3xXexX7xX70xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX2fxX16xX44xX7xX9xX16xX32bxX44xX7xX127xXa8xX3xX44xX2ddxX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xXa8xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xXa8xX3cxX150xX12xX3xX44xX4xX12xXbxX3xX2exX40xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXa4xXb6xXe6xX16xX7xX8xX1xX476xX3xX7xX39xX13a3xX7xX9xX52xX7xX51xXbbxXfxX7xXfxXf9xX65bxX44xXb6xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3cxX52xX7xX3exX3fxX44xXb6xX7xX4xXf9xX450xX16xX7xX150xXffxX7xXfxX1xX69xXexX7xX1xX6xX2xX2e4xXdxXexX70xXb6xX16xX3xX16xX12xXfxX6xX16xX70xX44xXb6xX40xX16xX12xX8xX1xXa8xX3xX12xX39xX5cxX12xX9xX3xX12xX4xX3xXfxX12xXfxXa8xX40xX44xXb6xX12xX4xX3xX3exX16xX4xX12xX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX12xX3cxX3xX12xX3exX3xX44xXb6xX12xX4xXa8xX40xX16xX12xX150xX2xX12xXfxX1xX40xX70xX25xX203xX200xX205xX1f3xX25xX133xX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX3cxX2xX4xX16xX3xX70xX25xX1f2xX1f3xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f2xX203xX70xX25xX1f3xX1fdxX4xX1f2xX25xX1f3xX25xX25xX1f2xX1fexXfxX203xX1f3xX1f4xX1f4xX200xX9xX1f3xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xX3exX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXa4xXb6xXe6xX16xX7xX8xX1xX476xX3xX7xX39xX13a3xX7xX9xX52xX7xX51xXbbxXfxX7xXfxXf9xX65bxX44xXb6xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3cxX52xX7xX3exX3fxX44xXb6xX7xX4xXf9xX450xX16xX7xX150xXffxX7xXfxX1xX69xXexX7xX1xX6xX2xX2e4xXdxXexX70xXb6xX16xX3xX16xX12xXfxX6xX16xX70xX44xXb6xX40xX16xX12xX8xX1xXa8xX3xX12xX39xX5cxX12xX9xX3xX12xX4xX3xXfxX12xXfxXa8xX40xX44xXb6xX12xX4xX3xX3exX16xX4xX12xX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX12xX3cxX3xX12xX3exX3xX44xXb6xX12xX4xXa8xX40xX16xX12xX150xX2xX12xXfxX1xX40xX70xX25xX203xX200xX205xX1f3xX25xX133xX1xXfxX3cxXexX22xXa4xXb6xXe6xX16xX7xX8xX1xX476xX3xX7xX39xX13a3xX7xX9xX52xX7xX51xXbbxXfxX7xXfxXf9xX65bxX44xXb6xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3cxX52xX7xX3exX3fxX44xXb6xX7xX4xXf9xX450xX16xX7xX150xXffxX7xXfxX1xX69xX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xXd88xX3xXfxX7xX795xX3xX6xX16xX1afxX3xXfxX7xX7afxX36xX3xX44xXb6xX39xX40xX39xXf5xX7xX2fxX1xX48xX16xX7xXac0xX3xX44xX7dbxX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX150xX16xX114xXfxX7xX51xX114xX44xX7xX3exX450xX16xX7xX3d9xX150xX16xXffxXfxX7xX4xX3xX44xX1xXexX7xX3d9xX2a7xX1xX476xX3xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX3e6xX7xX150xX429xX16xX7xX44xXe1xX16xX7xX51xX6f7xX5cxX7xX51xXbbxXfxX7xX3cxXa39xXfxX7xX150xXa44xX8xX7xXfxXf9xX65bxX44xXb6xX7xX3exX3fxX44xXb6xX7xX8xX395xXa8xX7xXfxX1xX342xX7xX44xX1aa6xX16xX7xXfxX16xX114xX44xXb6xX7xX44xX3fxX5cxX7xX44xXb6xX3xX5cxX7xX4xXf9xX450xX16xX7xXfxXf9xX65bxX44xXb6xX7xX795xX1xX411xXfxX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXex3e2exX2xX7xX8xX1aa6xX7xX35exXbxXfxX40xX44xX7xX1cdxX3xX6xXfxX16xX44xX7xX71axX1f9xX7xX71axX40xX9xX3xX44xXfxX2xX7xX25xX203xX1f9xX1f9xX7xX8xX342xX3xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX6xX3xX40xX7xX150xX48xX44xXexX7xX1xX6xX2xX2e4xXdxXexX70xX102xX2xX70xX102xX2xX12xX8xX40xX12xX3xXbxXfxX40xX44xX12xX3cxX3xX6xXfxX16xX44xX12xX3exX1f9xX12xX3exX40xX9xX3xX44xXfxX2xX12xX25xX203xX1f9xX1f9xX12xX8xXa8xX3xX12xX4xX3xX3exX16xX4xX12xX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX12xX4xXa8xX40xX8xX12xX6xX3xX40xX12xX150xX3xX44xX70xX25xX203xX1f4xX1f9xX1fexX1f2xX133xX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX3cxX2xX4xX16xX3xX70xX25xX1f2xX1f3xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f2xX1fdxX70xX25xX1f3xX1f9xX4xX1f3xX25xX1f4xX200xX1f4xX1f3xX1f4xXfxX1f9xX25xX1f9xX205xX1f4xX9xX1f3xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xX3exX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX291exX2xX7xX8xX1aa6xX7xX35exXbxXfxX40xX44xX7xX1cdxX3xX6xXfxX16xX44xX7xX71axX1f9xX7xX71axX40xX9xX3xX44xXfxX2xX7xX25xX203xX1f9xX1f9xX7xX8xX342xX3xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX6xX3xX40xX7xX150xX48xX44xXexX7xX1xX6xX2xX2e4xXdxXexX70xX102xX2xX70xX102xX2xX12xX8xX40xX12xX3xXbxXfxX40xX44xX12xX3cxX3xX6xXfxX16xX44xX12xX3exX1f9xX12xX3exX40xX9xX3xX44xXfxX2xX12xX25xX203xX1f9xX1f9xX12xX8xXa8xX3xX12xX4xX3xX3exX16xX4xX12xX150xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX12xX4xXa8xX40xX8xX12xX6xX3xX40xX12xX150xX3xX44xX70xX25xX203xX1f4xX1f9xX1fexX1f2xX133xX1xXfxX3cxXexX22xX291exX2xX7xX8xX1aa6xX7xX35exXbxXfxX40xX44xX7xX1cdxX3xX6xXfxX16xX44xX7xX71axX1f9xX7xX71axX40xX9xX3xX44xXfxX2xX7xX25xX203xX1f9xX1f9xX7xX8xX342xX3xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX6xX3xX40xX7xX150xX48xX44xX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2a7xX1xX16xX114xX8xX7xX102xX2xX7xXfxX1xXa8xXa39xX8xX7xXbxX429xX7xX1xX3b7xXa8xX7xX8xX342xX3xX7xX2e9xX3xX3exX16xX4xX7xX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xXfxX3c5xX7xX44xX131xX3cxX7xX1f2xX1f3xX1f3xX1fexX7xX3exX3fxX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xXbxXaacxX7xX4xX1366xX44xXb6xX7xXfxX1xXf9xX69xX44xXb6xX7xX102xXa8xX5cxX32bxX44xXf5xX7xXfxX3c5xX44xXb6xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX3cxX3xX44xXb6xX7xX51xX114xX44xX7xX2fxX6xX16xXc4xX44xX7xX9xX97dxX3cxX7xXe6xXfxXe6xX7xX8xX1aa6xX7xX51xX16xXc4xX44xX7xX429xX7xXac0xX40xX44xX4xX40xX44xX7xX1f2xX1f3xX1f2xX1f3xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX25xX1f3xX7xXfxX6xX411xX44xX7xX51xX60xXa8xX7xX1xX60xX2exX7xX4xX40dxX44xX7xX44xX1xX60xXfxX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbxXaacxX7xX795xX6xX2xX3cxX16xX2xX6xX7xXac0xX2xX3xXb6xXa8xX2xXexX7xX1xX6xX2xX2e4xXdxXexX70xX150xX40xX44xXb6xX12xX4xX3xX70xX25xX1f3xX12xXfxX6xX3xX44xX12xX4xX3xXa8xX12xX1xX3xX2exX12xX4xX3xX44xX12xX44xX1xX3xXfxX12xX9xX16xX8xX1xX12xXbxXa8xX12xX2exX6xX2xX3cxX16xX2xX6xX12xX9xX2xX3xXb6xXa8xX2xX70xX25xX203xX1f2xX203xX1f9xX203xX133xX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX3cxX2xX4xX16xX3xX70xX25xX1f2xX1f3xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f2xX25xX70xX25xX1f3xX200xX4xX1fdxX1f3xX200xX1f4xX1fexX1fexX1f2xXfxX200xX205xX1f3xX1f9xX203xX9xX1f3xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xX3exX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX25xX1f3xX7xXfxX6xX411xX44xX7xX51xX60xXa8xX7xX1xX60xX2exX7xX4xX40dxX44xX7xX44xX1xX60xXfxX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbxXaacxX7xX795xX6xX2xX3cxX16xX2xX6xX7xXac0xX2xX3xXb6xXa8xX2xXexX7xX1xX6xX2xX2e4xXdxXexX70xX150xX40xX44xXb6xX12xX4xX3xX70xX25xX1f3xX12xXfxX6xX3xX44xX12xX4xX3xXa8xX12xX1xX3xX2exX12xX4xX3xX44xX12xX44xX1xX3xXfxX12xX9xX16xX8xX1xX12xXbxXa8xX12xX2exX6xX2xX3cxX16xX2xX6xX12xX9xX2xX3xXb6xXa8xX2xX70xX25xX203xX1f2xX203xX1f9xX203xX133xX1xXfxX3cxXexX22xX25xX1f3xX7xXfxX6xX411xX44xX7xX51xX60xXa8xX7xX1xX60xX2exX7xX4xX40dxX44xX7xX44xX1xX60xXfxX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbxXaacxX7xX795xX6xX2xX3cxX16xX2xX6xX7xXac0xX2xX3xXb6xXa8xX2xX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2a7xX48xX8xX7xX8xX1xXa8xX5cxX32bxX44xX7xXb6xX16xX3xX7xX8xX342xX3xX7xX36xX36xX2a7xXf5xX7x67cbxX3xX44xX7xXd88xX6xX16xXb6xX1xXfxX7xX3exX3fxX7xX35exX9xX3xX44xX7xX950xX1xX2xX3xX6xX2xX6xXf5xX7xX51xXf9xX65bxX8xX7xX5cxX32bxXa8xX7xX8xX395xXa8xX7xX8xX1xX64xX44xX7xX6xX3xX7xX25xX1f3xX7xXfxX6xX411xX44xX7xX51xX60xXa8xX7xX3cxX3fxX7xX1xX64xX7xX8xX1xX40xX7xX9xX3fxX7xX3d9xX1xX60xX2exX7xX4xX40dxX44xX3e6xX7xX44xX1xX60xXfxX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX9xXf0xX8xX1xX7xXbxXaacxX7xX795xX6xX2xX3cxX16xX2xX6xX7xXac0xX2xX3xXb6xXa8xX2xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXac0xX2xX1afxX3xX44xX4xX40xX1afxXbxX39xX16xX7xX44xX450xX16xX7xX6xXa39xX44xXb6xX7xX39xX1xX40xX57xX44xXb6xX7xX8xX48xX8xX1xX7xX3exX450xX16xX7xX1cdxX2xXbxXbxX16xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xXa8xXa39xX8xX7xX51xXa8xX3xX7xX2a7xX1xX16xX114xX8xX7xXb6xX16xX3fxX5cxX7xX3exX3fxX44xXb6xXexX7xX1xX6xX2xX2e4xXdxXexX70xX150xX40xX44xXb6xX12xX4xX3xX70xX9xX2xX1afxX3xX44xX4xX40xX1afxXbxX39xX16xX12xX44xX40xX16xX12xX6xX40xX44xXb6xX12xX39xX1xX40xX3xX44xXb6xX12xX8xX3xX8xX1xX12xX3exX40xX16xX12xX3cxX2xXbxXbxX16xX12xXfxX6xX40xX44xXb6xX12xX8xXa8xX40xX8xX12xX4xXa8xX3xX12xX8xX1xX16xX2xX8xX12xXb6xX16xX3xX5cxX12xX3exX3xX44xXb6xX70xX25xX203xX1f2xX1fexX1f4xX1f3xX133xX1xXfxX3cxXexX22xX0xX16xX3cxXb6xX7xXbxX6xX8xXdxXexX70xX3cxX2xX4xX16xX3xX70xX25xX1f2xX1f3xX70xX44xX2xX1afxXbxX70xX1f2xX1f3xX1f2xX1f3xX70xX25xX1f2xX1f9xX4xX25xX25xX200xX1f3xX1f3xX200xX1f3xXfxX1f2xX205xX200xX1fexX25xX9xX1f3xX133xX20axX2exXb6xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX8xX39xX1xX3xX3cxX7xX3exX3fxX40xX7xX4xX3xX44xX1xX7xXbxX48xX8xX1xX7xXfxX16xX4exX44xX7xX51xX52xX40xX7xX2exX1xX57xX16xX7xX1xX3xX5cxX7xX44xX1xX60xXfxX7xX3cxX64xX16xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX51xX52xX16xXexX7xX70xX22xX0xX70xX3xX22xX0xX4xX16xX3exX22xX0xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXac0xX2xX1afxX3xX44xX4xX40xX1afxXbxX39xX16xX7xX44xX450xX16xX7xX6xXa39xX44xXb6xX7xX39xX1xX40xX57xX44xXb6xX7xX8xX48xX8xX1xX7xX3exX450xX16xX7xX1cdxX2xXbxXbxX16xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xXa8xXa39xX8xX7xX51xXa8xX3xX7xX2a7xX1xX16xX114xX8xX7xXb6xX16xX3fxX5cxX7xX3exX3fxX44xXb6xXexX7xX1xX6xX2xX2e4xXdxXexX70xX150xX40xX44xXb6xX12xX4xX3xX70xX9xX2xX1afxX3xX44xX4xX40xX1afxXbxX39xX16xX12xX44xX40xX16xX12xX6xX40xX44xXb6xX12xX39xX1xX40xX3xX44xXb6xX12xX8xX3xX8xX1xX12xX3exX40xX16xX12xX3cxX2xXbxXbxX16xX12xXfxX6xX40xX44xXb6xX12xX8xXa8xX40xX8xX12xX4xXa8xX3xX12xX8xX1xX16xX2xX8xX12xXb6xX16xX3xX5cxX12xX3exX3xX44xXb6xX70xX25xX203xX1f2xX1fexX1f4xX1f3xX133xX1xXfxX3cxXexX22xXac0xX2xX1afxX3xX44xX4xX40xX1afxXbxX39xX16xX7xX44xX450xX16xX7xX6xXa39xX44xXb6xX7xX39xX1xX40xX57xX44xXb6xX7xX8xX48xX8xX1xX7xX3exX450xX16xX7xX1cdxX2xXbxXbxX16xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xXa8xXa39xX8xX7xX51xXa8xX3xX7xX2a7xX1xX16xX114xX8xX7xXb6xX16xX3fxX5cxX7xX3exX3fxX44xXb6xX0xX70xX3xX22xX0xX70xXbxXfxX6xX40xX44xXb6xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX71axX450xX16xX7xX150xX3fxX44xX7xXfxX1xX119xX44xXb6xX7xX3exX3fxX40xX7xX9xXf9xX450xX16xX7xX1cexX44xX16xX40xX44xX7xX36xX2xX6xX9xX16xX44xXf5xX7xX349xX40xX150xX2xX6xXfxX7xXac0xX2xX1afxX3xX44xX4xX40xX1afxXbxX39xX16xX7xX51xX97dxX7xX8xX1xX52xX3cxX7xX3cxX462xX8xX7xX1f4xX1f3xX7xX150xX3fxX44xX7xXfxX1xX119xX44xXb6xX7xX51xXd1bxX44xXb6xX7xXfxX1xX69xX16xX7xX44xX450xX16xX7xX6xXa39xX44xXb6xX7xX39xX1xX40xX57xX44xXb6xX7xX8xX48xX8xX1xX7xX3exX450xX16xX7xXac0xX16xX40xX44xX2xX9xX7xX1cdxX2xXbxXbxX16xX7xXfxX6xX40xX44xXb6xX7xX8xXa8xXa39xX8xX7xX51xXa8xX3xX7xX2a7xX1xX16xX114xX8xX7xXb6xX16xX3fxX5cxX7xX3exX3fxX44xXb6xX133xX0xX70xX2exX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX70xX9xX16xX22xX0xX70xXa8xX9xX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX70xX4xX16xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX950xX40xXa8xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX40xX7x4ff5xX16xX44xXb6xX0xX70xX2exX22