Hà Tĩnh giành 2 giải tuần 5 Cuộc thi Tìm hiểu an toàn giao thông
(Baohatinh.vn) - 2 thí sinh Hà Tĩnh xuất sắc giành giải nhì và giải ba của tuần 5 cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNET.
e2d9x13439x1599cx17094xf29dx147e5x13200x143b4x1171bxX7xf431x14b2cx14e2fx10fc2x17412x16eb9xX5x1530cxXax11d63x109e6x12a65xX3xXcx16dbbx1212fxX1xX3x13678xXdxX14xX18xX1xX3x121d4xX3xX1bxXdxeab0xXdxX3xXex14a2bx169a5xX18xX3x16246xX3x143a2xX29x103bbxX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxee57x1659bxX3xX1xXdx13d6cxX29xX3xX6xX18xX3xXexedefxX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1x13108xX18xX1bxX0x146a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe2dbxXaxX12xX21xX3xXexX1x103edxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x14cd5xX29x1660bxXexX3xX7x133d5xX4xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX18xX1xX39xX3x174a7xX14xX3xX1bxXdxX25xXdxX3x1231bxX6xX3xX4x135c5xX6xX3xXexX29xX2axX18xX3xX2dxX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXex10702xX82xX4xX3xX18xX1bxX1xXdx161ffxX3axX3x110f4xX2fxX1xX29xX18xX1bxX3xXexX6x1725exX3xX94xX39xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bx142b3xX3xXexXb4xee16xX18xX3xX3axe65bxX18xX1bxX3xX7cx1389bxX3xX1xX31xXdxX3x11994xX2fx111c7xf377xXcx11f88xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf70cxX45xX66xXc8xXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX29xX3axX9cxX3xXdxX2fxX10xX18xXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXax142d7xXdxX66xXexX1x147cfxX3xfc3axX2xX2dxXbxX7cx141caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX135xX3x15afexX2x14a1fxXbxX7cxX13cxXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX135xX54xX54xXdxXf7xX9cxX6xX45xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf7xX94xX18xX54xX18xX10xX130xX7xX54xX21xX148xX146xX2xX54xX2xX148xX137xX66xX2xX2xX21xX148xX137xX146x1625cxXexX17dxX21xe75cxX17dxX137xX5xX148xXf7x17176xXbxX1bx17716xXb4xX9xX17dx13c8axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xXexX29xX2axX18xX3xX2dxX3xX2fxX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXaxX3xX130xXdxX66xXexX1xX9xXaxX137xX2xX2dxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX146xX2xX148xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX45xX18xXaxX12xXcxX1xX6dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXf4xX1bxX29xXc8x1346cxX18xX3xXcxX1x16274xX3xX13xeb1bxX18xX1bxX3x104b9xX3xXcxXb4xX29xX18xX1bxX3xXexf42exX3axX3xX94x120caxX18xX3xX1x15c7cxX6xX3xXexXb4xX29xXc8x140f8xX18xX3xXexX1xX50xX18xX1bxX3xX1xX29xXc8xXbcxX18xX3xXf2x144f6xX3xe32fxX29xX6xX18xX1bxX3xX5xX2axX18xX3xXexX1x166b7xX3xX21xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX9cxX6xX3xXexXe7xXdxX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXb4xX82xX4xX3xX18xX1bxX1xXdxXbcxX3axX3xXbfxX2fxX1xX29xX18xX1bxX3xXexX6xXc8xX3xX94xX39xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXdfxX3xXexXb4xXe3xX18xX3xX3axXe7xX18xX1bxX3xX7cxXecxX3xX1xX31xXdxX3xXf2xX2fxXf4xXf5xXcxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX66xXc8xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxX3xX9cx171f8xX45xX3xXexf12bxX3xX107xX6xX18xX3xXex1519dxX3xX4xX1xX25axX4xX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXb4xX82xX4xX3xX18xX1bxX1xXdxXbcxX3axX3xXbfxX2fxX1xX29xX18xX1bxX3xXexX6xXc8xX3xX94xX39xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXdfxX3xXexXb4xXe3xX18xX3xX3axXe7xX18xX1bxX3xX7cxXecxX3xX1xX31xXdxX3xXf2xX2fxXf4xXf5xXcx13e2bxX3xXexXb4xX45xX18xX1bxX3xXexX29xX2axX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX25axX3xX2dxX3x11b9dxXexX2e3xX3xX2xX148xX1xX3xX18xX1bxX14xXc8xX3xX2dxX54xX2xX148xX3xe95fx105faxX18xX3xX17dxX1xX3xX18xX1bxX14xXc8xX3xX2xX21xX54xX2xX148x130b7xX3xX367xXecxX3xX4xX235xX3xX2xX2xX146xXf7xX2xX146xX181xX3xX18xX1bx1560ex14e04xXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX94x10e23xXdxX3xX21xX148xX21xXf7xX146xX148xX137xX3xX5xX38axf33bxXexX3xXexX1xXdxX33exX3xXexXb4xX45xX18xX1bxX3xX367xX235xX3xX4xX235xX3xX17dxXf7xX18exX137xX181xX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxX3xXexXb4xX25xX3xX5xX38bxXdxX3xX367x16d10xX18xX1bxX3xX4xX25xX3xX2xX148xX3xX4xX22dxX29xX3xX1x14e01xXdxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX66xXc8xXaxX12xXcxX29xX2axX18xX3x1367cxX29xX6xX33exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX368xXbxX3xXex14cb8xX4xX3xX66x1494bxX18xX3xX367xX2axX29xX3xX4xX25xX3xX18xX38axX39cxX4xX3xX94xX23cxX3xX7x16962xX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX94xX39cxXdxX3xX4xX45xX18xX3xX7xX428xX3xX181xX2xXf7xX2dx16d57xX17dxX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX66xXc8xXaxX12xXcx11bdcxX18xX1xX3xef80xX22dxX3axX3xe868xX220xX18xX1bxX3xX1bxXdx11c3dxX3xX94xX21dxX3xXexXb4xX6dxX3xXexX1xX25axX3xX21xX3xX94xX39cxXdxX3xX2xX148xXf7xX137xX181xX148xX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxXf7xX3xXcxX46bxX18xX1xX3xX107xX82xX4xX3xXf4xXdxX18xX1xX3xX367xX25axX18xX1bxX3xXexX1xX25axX3xX181xX3xX94xX39cxXdxX3xX137xXf7xX2dxX137xX17dxX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxXf7xX3xX2fxX2dfxX4xX3xX94xX21dxX3xXexXb4xX6dxX3xXexXdxX368xXbxX3xXexX1xX10xX45xX3xXexX1xX29xX31xX4xX3xX94xX23cxX3xX107xX39xX18xX1xX3xX473xX21dxX18xX1xX33exX3xX13xX25xXdxX3x138c1xX1x15687xX18xX1bxX33exX3xX473xX220xX18xX1bxX3xXcxX1xX2dfxXbxX33exX3x12d6bxXdxX6xX3xX46fxX6xXdxX33exX3xX4f2xX1xX3d2xX3xXcxX1xe993xX33exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xX235xX6xX33exX3xX473xX220xX18xX1bxX3xXf4xX6xXdxXf7xXf7xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX66xXc8xXaxX12xXcxXb4xX45xX18xX1bxX3xX7xX428xX3xX18xX1xX47axX18xX1bxX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxX3xX367xXe7xXexX3xX1bxXdxX25xXdxX3xe9d1xX3xXexX29xX2axX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX25axX3xX2dxX33exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX235xX3xX21xX3xXexX1xX6dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX367xXe7xXexX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX5xX14xX3xXf4xX1bxX29xXc8xX218xX18xX3xXcxX1xX21dxX3xXcxX1xX29xX3xX355xXexX1xX21dxX3xXexXb4xX7exX18xX3xXcxX1xXdxXe3xX18xX3xX2fxX2axX3axX33exX3xX1xX29xXc8xXbcxX18xX3xX2fx16dcaxX3axX3x14309xX29xXc8xXe3xX18xX378xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX18xX1xX39xX3xX94xX14xX3xXf4xX1bxX29xXc8xX218xX18xX3xXcxX1xX21dxX3xX13xX220xX18xX1bxX3xX355xXcxXb4xX29xX18xX1bxX3xXexX22dxX3axX3xX94xX231xX18xX3xX1xX235xX6xX3xXexXb4xX29xXc8xX23cxX18xX3xXexX1xX50xX18xX1bxX3xX1xX29xXc8xXbcxX18xX3xXf2xX24cxX3xX24exX29xX6xX18xX1bxX378xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX9cxX6xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX66xXc8xXaxX12xX2fxX1xX21dxX3xX13xX220xX18xX1bxX3xX4xX24cxX18xX1bxX3xX5xX14xX3xXexX1xX6dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX9cxX6xX3xX55fxX3xXexX29xX2axX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX25axX3xX181xX3xX4xXa0xX6xX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX14xXc8xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX45xX66xXc8xXaxX12x117c1xX428xX3xX5xXdxXbcxX29xX3xX4x16830xXbxX3xX18xX1xX6a9xXexX3xXexXb4xXe3xX18xX3xX1xXbcxX3xXexX1xX428xX18xX1bxX3xX4xX1xX45xX3xXexX1xX7exXc8xX33exX3xX7xX6xX29xX3xX2dxX3xXexX29xX2axX18xX3xXexX1xXdxX33exX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xX367xXecxX3xXexX1xX29xX3xX1xX3d2xXexX3xX181xX146xX137xXf7xX181xX2xX146xX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxX3xX66x1213cxX3xXexX1xXdxX3xX94xX39cxXdxX3xX18exX137xX146xXf7xX18exX17dxX148xX3xX5xX38axX3a9xXexX3xXexX1xXdxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXb4xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexXb4xX45xX18xX1bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXe3xX18xX3xX3fexX29xX6xX18xX135xX0xX54xX7xXexXb4xX45xX18xX1bxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX224xXexX1xX29xX3axX9cxX224xX6xX18xX66xX224xX7xX6xXbxX45xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX2axX18xX3xXexX1xX25axX3xX181xX3xX66xX415xX18xX3xX367xX2axX29xX3xX94xX23cxX3xX7xX428xX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3x136fexXcxX504xXcxXaxX3xX1xXb4xX10x11805xX9xXaxX54xX7cxX6xX224xX1xX45xXdxX54xX1xX6xX224xXexXdxX18xX1xX224xX5xX6xX18xX224xXexX1xX29xX224xX181xX224xX66xX6xX18xX224xX66xX6xX29xX224xX94xX10xX224xX7xX45xX224xX18xX1bxX29xX45xXdxX224xXexX1xX6xX3axX224xX1bxXdxX6xX224xXexX1xXdxX224xXexXdxX3axX224xX1xXdxX10xX29xX224xX6xXexX1bxXexX54xX2xX17dxX17dxX21xX146xX21xXf7xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX54xX3axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX21xX148xX54xX18xX10xX130xX7xX54xX21xX148xX181xX17dxX54xX2xX148xX137xX66xX2xX2xX2dxX21xX44cxX2xX146xXexX18exX2dxX2dxX18exX17dxX5xX148xXf7xX187xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xXexX29xX2axX18xX3xX2dxX3xX2fxX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX94xX12xX0xX7xXexXb4xX45xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX2axX18xX3xXexX1xX25axX3xX181xX3xX66xX415xX18xX3xX367xX2axX29xX3xX94xX23cxX3xX7xX428xX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX7bbxXcxX504xXcxXaxX3xX1xXb4xX10xX7c4xX9xXaxX54xX7cxX6xX224xX1xX45xXdxX54xX1xX6xX224xXexXdxX18xX1xX224xX5xX6xX18xX224xXexX1xX29xX224xX181xX224xX66xX6xX18xX224xX66xX6xX29xX224xX94xX10xX224xX7xX45xX224xX18xX1bxX29xX45xXdxX224xXexX1xX6xX3axX224xX1bxXdxX6xX224xXexX1xXdxX224xXexXdxX3axX224xX1xXdxX10xX29xX224xX6xXexX1bxXexX54xX2xX17dxX17dxX21xX146xX21xXf7xX1xXexX3axXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX2axX18xX3xXexX1xX25axX3xX181xX3xX66xX415xX18xX3xX367xX2axX29xX3xX94xX23cxX3xX7xX428xX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX7bbxXcxX504xXcxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb4xX45xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXf2xX39cxXdxX3xX181xX146xXf7xX2xX181xX17dxX3xX18xX1bxX38axX38bxXdxX3xXexX1xX6xX3axX3xX1bxXdxX6xX3xX55fxX3xXexX29xX2axX18xX3xXexX1xX25axX3xX181xX3xX224xX3xX2fxX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXb4xX82xX4xX3xX18xX1bxX1xXdxXbcxX3axX3xXbfxX2fxX1xX29xX18xX1bxX3xXexX6xXc8xX3xX94xX39xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXdfxX3xXexXb4xXe3xX18xX3xX3axXe7xX18xX1bxX3xX7cxXecxX3xX1xX31xXdxX3xXf2xX2fxXf4xXf5xXcxX33exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX368xXbxX3xXexX411xX4xX3xX66xX415xX18xX3xX367xX2axX29xX3xX4xX25xX3xX18xX38axX39cxX4xX3xX94xX23cxX3xX7xX428xX3xX5xX38axX3a9xX18xX1bxX3xXexX1xX6dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX6xX3axX3xX66xX6fcxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX94xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xfaf6xX18xX1bxX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX9cxX6xX3xXexX29xX2axX18xX3xX21xX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXaxX3xX1xXb4xX10xX7c4xX9xXaxX54xX6xX18xX224xX18xXdxX18xX1xX224xXexXb4xX6xXexX224xXexX29xX54xXexX1xXdxX224xX7xXdxX18xX1xX224xX1xX6xX224xXexXdxX18xX1xX224xX4xX29xX18xX1bxX224xX1bxXdxX6xX18xX1xX224xX1bxXdxX6xXdxX224xX9cxX6xX224xXexX29xX6xX18xX224xX21xX224xX4xX29xX45xX4xX224xXexX1xXdxX224xXexXdxX3axX224xX1xXdxX10xX29xX224xX6xX18xX224xXexX45xX6xX18xX224xX1bxXdxX6xX45xX224xXexX1xX45xX18xX1bxX54xX2xX17dxX44cxX44cxX17dxX181xXf7xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX54xX3axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX21xX148xX54xX18xX10xX130xX7xX54xX21xX148xX181xX44cxX54xX2xX2dxX21xX66xX2xX2xX146xX21xX44cxX146xX137xXexX44cxX2xX148xX2xX44cxX5xX148xXf7xX187xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xXexX29xX2axX18xX3xX2dxX3xX2fxX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX94xX12xX0xX7xXexXb4xX45xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXa97xX18xX1bxX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX9cxX6xX3xXexX29xX2axX18xX3xX21xX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXaxX3xX1xXb4xX10xX7c4xX9xXaxX54xX6xX18xX224xX18xXdxX18xX1xX224xXexXb4xX6xXexX224xXexX29xX54xXexX1xXdxX224xX7xXdxX18xX1xX224xX1xX6xX224xXexXdxX18xX1xX224xX4xX29xX18xX1bxX224xX1bxXdxX6xX18xX1xX224xX1bxXdxX6xXdxX224xX9cxX6xX224xXexX29xX6xX18xX224xX21xX224xX4xX29xX45xX4xX224xXexX1xXdxX224xXexXdxX3axX224xX1xXdxX10xX29xX224xX6xX18xX224xXexX45xX6xX18xX224xX1bxXdxX6xX45xX224xXexX1xX45xX18xX1bxX54xX2xX17dxX44cxX44cxX17dxX181xXf7xX1xXexX3axXaxX12xXcxX1xX6dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXa97xX18xX1bxX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX9cxX6xX3xXexX29xX2axX18xX3xX21xX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb4xX45xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxXb4xX45xX18xX1bxX3xXexX29xX2axX18xX3xXexX1xX25axX3xX21xX3xX2fxX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXb4xX82xX4xX3xX18xX1bxX1xXdxXbcxX3axX3xXbfxX2fxX1xX29xX18xX1bxX3xXexX6xXc8xX3xX94xX39xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXdfxX3xXexXb4xXe3xX18xX3xX3axXe7xX18xX1bxX3xXf2xX2fxXf4xXf5xXcxX33exX3xX18xX47axX3xX4xX2dfxX18xX3xX9cxX31xX3xX55fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX367xXecxX3xX7cxX29xX7exXexX3xX7xX82xX4xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX9cxX6xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX94xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX235xX3xX7xX428xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xXexXb4xX29xXc8xX23cxX18xX3xXexX1xX428xX18xX1bxX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xXcxX29xXc8xXe3xX18xX3xX1bxXdxX2dfxX45xX3xX18xX1xXdxX23cxX29xX3xX18xX1xX7exXexX3xX4xX25xX3xX18xX38axX39cxX4xXaxX3xX1xXb4xX10xX7c4xX9xXaxX54xX7cxX6xXc8xX224xX66xX29xX18xX1bxX224xX66xX6xX18xX1bxX54xX1xX6xX224xXexXdxX18xX1xX224xX4xX45xX224xX7xX45xX224xX1bxXdxX6xXdxX224xX4xX29xX45xX4xX224xXexX1xXdxX224xXexXdxX3axX224xX1xXdxX10xX29xX224xXexXb4xX29xXc8xX10xX18xX224xXexX1xX45xX18xX1bxX224xX18xX1bxX6xX18xX1xX224xXexX29xXc8xX10xX18xX224xX1bxXdxX6xX45xX224xX18xX1xXdxX10xX29xX224xX18xX1xX6xXexX224xX4xX6xX224xX18xX29xX45xX4xX54xX2xX17dxX2dxX181xX44cxX2dxXf7xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX1bxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX54xX3axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX21xX148xX54xX18xX10xX130xX7xX54xX21xX148xX21xX44cxX54xX2xX21xX17dxX66xX181xX21xX2xX2xX2dxX181xX17dxXexX137xX21xX137xX148xX146xX5xX148xXf7xX187xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xXexX29xX2axX18xX3xX2dxX3xX2fxX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX6xX18xX3xXexX45xX14xX18xX3xX1bxXdxX6xX45xX3xXexX1xX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX94xX12xX0xX7xXexXb4xX45xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX235xX3xX7xX428xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xXexXb4xX29xXc8xX23cxX18xX3xXexX1xX428xX18xX1bxX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xXcxX29xXc8xXe3xX18xX3xX1bxXdxX2dfxX45xX3xX18xX1xXdxX23cxX29xX3xX18xX1xX7exXexX3xX4xX25xX3xX18xX38axX39cxX4xXaxX3xX1xXb4xX10xX7c4xX9xXaxX54xX7cxX6xXc8xX224xX66xX29xX18xX1bxX224xX66xX6xX18xX1bxX54xX1xX6xX224xXexXdxX18xX1xX224xX4xX45xX224xX7xX45xX224xX1bxXdxX6xXdxX224xX4xX29xX45xX4xX224xXexX1xXdxX224xXexXdxX3axX224xX1xXdxX10xX29xX224xXexXb4xX29xXc8xX10xX18xX224xXexX1xX45xX18xX1bxX224xX18xX1bxX6xX18xX1xX224xXexX29xXc8xX10xX18xX224xX1bxXdxX6xX45xX224xX18xX1xXdxX10xX29xX224xX18xX1xX6xXexX224xX4xX6xX224xX18xX29xX45xX4xX54xX2xX17dxX2dxX181xX44cxX2dxXf7xX1xXexX3axXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX235xX3xX7xX428xX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX4xX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xXexXb4xX29xXc8xX23cxX18xX3xXexX1xX428xX18xX1bxX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xXcxX29xXc8xXe3xX18xX3xX1bxXdxX2dfxX45xX3xX18xX1xXdxX23cxX29xX3xX18xX1xX7exXexX3xX4xX25xX3xX18xX38axX39cxX4xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXb4xX45xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX2fxX29xX31xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXb4xX82xX4xX3xX18xX1bxX1xXdxXbcxX3axX3xXbfxXcxX39xX3axX3xX1xXdxX3exX29xX3xX17dxX148xX3xX18xX231xX3axX3xX18xX1bxX14xXc8xX3xXexXb4xX29xXc8xX23cxX18xX3xXexX1xX428xX18xX1bxX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xXcxX29xXc8xXe3xX18xX3xX1bxXdxX2dfxX45xX3xX4xXa0xX6xX3xX473xX25xX18xX1bxXdfxX3xXexXb4xXe3xX18xX3xX3axXe7xX18xX1bxX3xXf2xX2fxXf4xXf5xXcxXf7xXf2xXf4xX33exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xXexX46bxX18xX1xX3xX4xX235xX3xX7xX428xX3xX5xX38axX3a9xX18xX1bxX3xX1bxXdxX25xXdxX3xX18xX1xXdxX23cxX29xX3xX18xX1xX7exXexX3xX4xX25xX3xX18xX38axX39cxX4xX3xX94xX39cxXdxX3xX18exX18exX54xX21xX2dxX137xX3xX1bxXdxX25xXdxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX94xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX29xX5xX12xX0xX66xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb4xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX94xX12xX0xX54xX66xXdxX94xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bbxX29xXexX1xX45xXb4xXaxX12xXf2xX231xX18xX3xX473xX25axX4xX0xX54xXbxX12
Văn Đức