Lạc giữa cổ trấn ma mị nghìn năm tuổi, cheo leo trên thác ở Trung Quốc
Những dãy nhà nghìn tuổi, văn hóa dân tộc Thổ Gia (Trung Quốc) đặc sắc, thiên nhiên đẹp tựa tiên cảnh... đã tạo nên Phù Dung cổ trấn (Trung Quốc) mơ màng, hấp dẫn du khách.
707bx11f15x13379x13945xc509x135bax126a5xc7c4xfc9fxX7x13e64xd82bx9d11x118f7xb401xfba8xX5x709fxXax12da7xf3b9xc546xX4xX3xcec3xXdx7e15xX6xX3xX4xc942xX3xXex127f2xd026xbd81xX3x133f1xX6xX3xX24xd60exX3xX22xX17xX1x13001xX22xX3xX22xf52fxX24xX3xXex7f5fxX1dxXdxd19dxX3xX4xX1xX10x8c32xX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20x13a68xX22xX3xXexX1xb179xX4xX3xfb40xX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3x10781xX35xce0dxX4xX0x71ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe583xX10xX6x117c4xXaxX12x763cxX1xX19xX22xX17xX3xX6cx10b7cx9552xX3xX22xX1xf405xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xfee4xX31xX22xX3xX1xedc5xX6xX3xX6cxc214xX22xX3xXex118e9xX4xX3xXcxX1xX1dxX3x13440xXdxX6xX3xb367xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4x10e57xX3x9f38x7106xX4xX3xX7x10286xX4xX38xX3xXexX1xXdxX45xX22xX3xX22xX1xXdxX45xX22xX3xXaexef2cxXbxX3xXex122dbxX6xX3xXexXdxX45xX22xX3xX4xe8e0xX22xX1x10427xXd4xXd4xX3xXaexX76xX3xXexX14xX3dxX3xX22xX45xX22xX3xea9fxX1x10370xX3x13219xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xXa1xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXacxX3xX24xe598xX3xX24xX7bxX22xX17xX38xX3xX1xX21xXbxX3xX6cx106c4xX22xX3xX6cxX35xX3xa176xX1xX4axX4xX1xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8773xX3dxX6cxX77xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX3dxX6xX6cxX10xX6cxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx1035exX5axX5axXdxXd4xf8a3xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10x812axX7xX5axX2xb497x8c66xX166xX5axX2xe6abx8021xX6cxe4e8xX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX16dxX165xbf59xcdcfxX5xX2xXd4x115e8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX161xXdxX6cxXexX1xX9xXaxX16dxX16axfffexX177xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX2xX178xX16dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf218xX22xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10x114eaxXexb137xX6xX5xXdxX17xX22xX14dxX3xX4xX10xX22xXexX10xX20x7219xXaxX12x87b6xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX20fxed6bxX6xX3xX4x78eexX38xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xXaexXc4xXbxX3xXexXc8xX6xX3xXexXdxX45xX22xX3xX4xXd1xX22xX1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xXcxX1xX35xX96xX4xX3xX24xXd1xX22xX1xX3xXaexX21xXexX3xXexXc8xX3xXexX20xX28xX3xX4xc4e5xX6xX3xX6cxX92xX22xX3xXexX96xX4xX3xXcxX1xX1dxX3xX9dxXdxX6xX38xX3xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xXa1xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXacxX38xX3xXaexX22bx113fexX4xX3xX20fxX92xX77xX3xX6cxXc8xX22xX17xX3xX4xX4axX4xX1xX3xXaexX92xX77xX3xX1xX102xX22xX3xX16dxXd4xX16axX16axX16axX3xX22xX31xX24xX38xX3xX5xX7bxX3xX24xX96xXexX3xXexX20xX3dxX22xX17xX3xX22xX1xX19xX22xX17xX3xXaexXdx13b19xX24xX3xX6cxX35xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX1xa8b1xXexX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xX4xX275xX6xX3xXexfc6fxX22xX1xX3xX69xfcb5xX3xX6fxX6xX24xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xXe7xX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xXexX2fdxX22xX1xX3xX69xX302xX3xX6fxX6xX24xX3xXa1xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXacxX3xX115xX1x13800xX22xX17xX3xXexX1xX2e3xX3xX152xbd09xX3xb330xX35xX6xX3xXaexX28xX6xX3xXaexXdxX2e3xX24xX3xX4xX1dxX3xX115xc8f6xX22xX1xX38xX3xX17xXdxX7bxX35xX3xX17xXdxX4axX3xXexX20xX28xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX7x1209axX3xX22xX7bxX77xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX4xX4axX4xX1xX3xXexX20xX35xX22xX17xX3xXexX92xX24xX3xXexX1xX7bxX22xX1xX3xXbxX1xX57xX3xXcxX20xX22bxX102xX22xX17xX3xX9dxXdxX6xX3xX9dxXdx132a4xXdxX3xX115xX1xX3dxXd1xX22xX17xX3xX177xX16axX3xX115xX24xX3xX89xe116xX3xXbxX1xX35dxX6xX3xXexX92xX77xX3xX22xX6xX24xXd4xX3xX6fxX17xX3dxX7bxXdxX3xXcxX20xX22bxX102xX22xX17xX3xX9dxXdxX6xX3xX9dxXdxX3c7xXdxX3xX89xX7bxX3xXe3xX1xX22bxX2aaxX22xX17xX3xX69xX3dxX7bxX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX38xX3xXaexX92xX77xX3xX4xX22fxX22xX17xX3xX5xX7bxX3xXaexXdxX2e3xX24xX3xX6cxX35xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX1xX2efxXexX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xX4dxX3xXexX2fdxX22xX1xX3xX69xX302xX3xX6fxX6xX24xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xXexc44bxX6xX3xX5xX14xX4xX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3x9c04xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xX38xX3xX22xe6f6xXbxX3xX24xX2dxX22xX1xX3xX152xX45xX22xX3xX6cx94c1xX22xX17xX3xXe7xc82exX35xX3xXcxX1xX275xX77xX38xX3xXexX14xX3dxX3xX115xX1xX35xX22xX17xX3xX4xXd1xX22xX1xX3xXaexXc4xXbxX3xX24xX102xX3xX24xX7bxX22xX17xX38xX3xX1xX3dxX7bxXdxX3xX4xX1dxX38xX3xX22xX1xX22bxX22xX17xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xXaex10cbaxX22xX3xX5xX14xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12x1245dxX4daxX22xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX152xX14xX22xX3xX4xX8exX3xXexX1xX2e3xX3xXaexXdxX3xX6cxX14xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xX22xX1xX19xX22xX17xX3xX4xX3dxX22xX3xXaexX22bxd4bcxX22xX17xX3xX5xX4axXexX3xXaexX4axX3xX34cxX35xX6xX22xX1xX3xX4xX3dxX3xX22xX1xX22bxX3xX6cxXd1xXdxX3xX5xc5b7xX6xX3xX24xX3d8xX24xX38xX3xX22xX17xXb3xX24xX3xX22xX1xX2dxX22xX3xX4xX31xX22xX3xX22xX1xX7bxX3xX17x13ea9xX3xX4xX1dxX3xX152xX28xX3xXexX1xX530xXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xX5xX76xX22xX17xX3xX34cxX35xX45xX22xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xX4f5xXdxX2e3xX24xX3xX4xX6xX3dxX3xX22xX1xX21xXexX3xX4xX275xX6xX3xX22xX102xXdxX3xX22xX7bxX77xX3xX22x9cb0xX24xX3xX4dxX3xXaexX96xX3xX4xX6xX3dxX3xX1xX102xX22xX3xX165xX16axX16axX3xX24xX3xX7xX3dxX3xX89xX3c7xXdxX3xX24xXc8xX4xX3xX22xX22bxX3c7xX4xX3xX152xXdxX2e3xX22xX3xX89xX7bxX3xXaexXdxX2e3xX24xX3xXexX1xX21xXbxX3xX22xX1xX21xXexX3xX5xX7bxX3xX17xefbfxX22xX3xX2xX1d7xX16axX3xX24xXd4xX3xX6fxX4daxX35xX3xXaex7b0axX22xX17xX3xX4dxX3xX22xX102xXdxX3xX4xX6xX3dxX3xX22xX1xX21xXexX38xX3xX6cxX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xX4xX8exX3xXexX1xX2e3xX3xX22xX17xXb3xX24xX3xXexX3dxX7bxX22xX3xX4xXd1xX22xX1xX3xXexX1xX28xX3xXexX20xX21xX22xX3xXexX1xX102xX3xX24xX96xX22xX17xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xX6fxX4daxX35xX3xX24xX35xX57xX22xX3xX22xX17xXb3xX24xX3xX22xX1xX2dxX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX480xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xX38xX3xX152xX14xX22xX3xX22xX45xX22xX3xX17xX1xX48dxX3xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX89xX7bxX3dxX3xX115xX1xX3dxXd1xX22xX17xX3xXexX1xX530xXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xXex85c1xX3xXexX1xX4axX22xX17xX3xX16bxX211xX165xX38xX3xXaexX92xX77xX3xX5xX7bxX3xX24xXe5xX6xX3xX24xX22bxX6xX38xX3xX22xX22bxX3c7xX4xX3xX4xX1xXd1xX77xX3xX20fxXdxX4daxXexXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xX6fxX17xX3dxX7bxXdxX3xXexX1xX4axX4xX3xX480xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xX38xX3xX4xX35xX22xX17xX3xXaexXdx8bb3xX22xX3xXcxX1xX1dxX3xXcxX77xX3xX4xX22fxX22xX17xX3xX5xX7bxX3xXaexXdxX2e3xX24xX3xXaexX4daxX22xX3xX152xX14xX22xX3xX115xX1xX341xX22xX17xX3xXexX1xX2e3xX3xX152xX34axX3xX5x12a0fxX3xX115xX1xXdxX3xX17xX1xX48dxX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xXd4xX3xfb62xX1xX341xX22xX17xX3xX4xX1xX2fdxX3xX4xX1xXdxX45xX24xX3xX22xX17xX22bxX741xX22xX17xX3xX115xXdxX4daxX22xX3xXexX20xX2efxX4xX3xX5xX92xX35xX3xXaexX530xXdxX38xX3xX22xX17xXb3xX24xX3xX22xX1xX2dxX22xX3xXexX1xXdxX45xX22xX3xX22xX1xXdxX45xX22xX3xXexX20xX19xX3xXexX2dxX22xX1xX38xX3xX4xX1dxX3xX115xX35dxX22xX1xX38xX3xX6cxX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xXaexX4daxX22xX3xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX4xX49axX22xX3xXaexX22bxX2aaxX4xX3xXexX2dxX24xX3xX1xXdxX2e3xX35xX3xX89xX3d8xX3xX89xX31xX22xX3xX1xX8exX6xX3xX6cxX92xX22xX3xXexX96xX4xX3xXcxX1xX1dxX3xX9dxXdxX6xX3xXaexXafxX4xX3xX7xXb3xX4xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX16dxX16dxX1d7xX5xX16dxXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX166xX16axX16dxX177xX5xX166xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX1d7xX165xX166xX16bxX5xX1d7xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6cxXexX1xX35xX24xX152xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX161xXdxX6cxXexX1xX14dxX3xX16dxX16axX1d7xX177xXbxX20fxX21fxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX14dxX3xX2xX166xX16bxX178xXbxX20fxX21fxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX166xd4e7xX16bxX2xX5xX178xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX166xX16dxX178xX166xX5xX16bxXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX2xX177xX177xX1d7xX5xXb2cxXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX22xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20fxXexX211xX6xX5xXdxX17xX22xX14dxX3xX4xX10xX22xXexX10xX20xX21fxXaxX12xX480xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xX38xX3xX24xXd1xX22xX1xX3xXaexX21xXexX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xXexX35xX1dxXdxX3xX4xX275xX6xX3xX22xX17xX22bxX530xXdxX3xXcxX1xX1dxX3xX9dxXdxX6xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX4xX8exX3xXexX45xX22xX3xX17xX46fxXdxX3xX17xX57xX4xX3xX5xX7bxX3xX480xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xXd4xX3x7ea9xX6xX35xX3xXexX1xX7bxX22xX1xX3xX4xX341xX22xX17xX3xX4xX275xX6xX3xX152xX96xX3xXbxX1xXdxX24xX3xX69xXdxX152xXdxX7xX4xX35xX7xX3xXcxX3dxX161xX22xX3xXa1xX4xX341xX22xX17xX3xX4xX1xXdxX4daxX35xX3xX22xX31xX24xX3xX2xX165xX177xX16bxXacxX3xXaexX22bxX2aaxX4xX3xX34cxX35xX6xX77xX3xXexX14xXdxX3xX480xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xX38xX3xX6cxX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xX152xXb3xXexX3xXaexX5f5xX35xX3xX152xXdxX4daxXexX3xX22xX1xXdxX3d8xX35xX3xX1xX102xX22xX3xX89xX3d8xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX22xX7bxX77xX3xX89xX7bxX3xX17xX46fxXdxX3xX152xX5b4xX22xX17xX3xXexX45xX22xX3xX115xX1xX4axX4xX3xX5xX7bxX3xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xXaexX22bxX2aaxX4xX3xX20fxX92xX77xX3xX6cxXc8xX22xX17xX3xXexX6b5xX3xX115xX1xX3dxXd1xX22xX17xX3xX16dxXd4xX16axX16axX16axX3xX22xX31xX24xX3xXexX20xX22bxX3c7xX4xXd4xX3xX222xX22bxX3xX6cxX92xX22xX3xX17xX57xX4xX3xXexX20xX3dxX22xX17xX3xX89xXe5xX22xX17xX3xX5xX7bxX3xX22xX17xX22bxX530xXdxX3xXcxX1xX1dxX3xX9dxXdxX6xXd4xX3xX69xXdxX714xX22xX3xXexX14xXdxX38xX3xX22xX17xX22bxX530xXdxX3xX69xX4axX22xX3xX4xX22fxX22xX17xX3xXaexX4daxX22xX3xXaexX92xX77xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX7xX57xX22xX17xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xX222xX4axX4xX1xX3xXaexX92xX77xX3xX166xX16axX16axX3xX22xX31xX24xX38xX3xX480xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xX3xXexX1xX35xX96xX4xX3xX34cxX35xX77xX3d8xX22xX3xX4xX6xXdxX3xXexX20xX28xX3xX4xX275xX6xX3xXcxX1xX1dxX3xX480xX22bxX102xX22xX17xXd4xX3xXcxX1xX530xXdxX3xX115xc487xX3xXaexX8exX38xX3xX22xX1xX7bxX3xX4dxX38xX3xXaexX22bxX530xX22xX17xX3xX7xX4axX38xX3xX1xX7bxX22xX1xX3xX5xX6xX22xX17xX38xX3xX4xX5f5xX35xX3xX4dxX3xXaexX92xX77xX3xXaexX3d8xX35xX3xXaexX22bxX2aaxX4xX3xX20fxX92xX77xX3xX6cxXc8xX22xX17xX3xX152xX5b4xX22xX17xX3xX17xX568xX3xX89xX7bxX3xX115xX1xX341xX22xX17xX3xX7xX375xX3xX6cxX54dxX22xX17xX3xXaexXdxX22xX1xX3xX7xXb3xXexXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xX222xX4axX4xX1xX3xX20fxX92xX77xX3xX6cxXc8xX22xX17xX3xX22xX7bxX77xX3xX17xXdxX2efxXbxX3xX22xX17xX22bxX530xXdxX3xXcxX1xX1dxX3xX9dxXdxX6xX3xX4xX8exX3xXexX1xX2e3xX3xX6cx7a5exX3xX6cxX7bxX22xX17xX3xXexX1xX4axX3dxX3xX4xX4axX4xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX17xX568xX3xX89xX7bxX3xX6cxXdxX3xX4xX1xX35xX77xX2e3xX22xX3xX115xX1xXdxX3xX4xX5f5xX22xX3xXexX1xXdxX4daxXexXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xX69xXdxX714xX22xX3xXexX14xXdxX38xX3xX4xX4axX4xX3xX22xX17xX341xXdxX3xX22xX1xX7bxX3xX4xX1dxX3xX89xX10fxX22xX3xXaexX22bxX2aaxX4xX3xXexX35xX3xX7xX375xX6xX38xX3xX4xX8exX3xX22xX1xXdxX3d8xX35xX3xX4xX31xX22xX3xXaexX22bxX2aaxX4xX3xX20fxX92xX77xX3xX24xX3c7xXdxXd4xX3xX6fxX4daxX35xX3xX24xX35xX57xX22xX3xX22xX17xXb3xX24xX3xX22xX1xX2dxX22xX3xX115xXdxX4daxX22xX3xXexX20xX2efxX4xX3xX4xX1dxX3xX115xX35dxX22xX1xX3xX22xX1xX21xXexX3xX4dxX3xX480xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xX38xX3xX6cxX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xX22xX45xX22xX3xX17xX1xX48dxX3xXexX1xX31xX24xX3xX22xX1xX7bxX3xX4xX275xX6xX3xXcxX1xX1dxX3xX480xX22bxX102xX22xX17xX38xX3xX17xXdxX4axX3xX89xX48dxX3xXexX1xX6xX24xX3xX34cxX35xX6xX22xX3xX178xX3xX22xX1xX92xX22xX3xX6cxX92xX22xX3xXexX714xX5axX22xX17xX22bxX530xXdxX3xXa1xX2xXb2cxXd4xX178xX16axX16axX3xXaexX302xX22xX17xXacxXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xXe3xX1xXe5xX3xXe7xX35xX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX115xX1xX341xX22xX17xX3xX34cxX35xX4axX3xX20xX96xX22xX17xX38xX3xX6cxX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xX22xX45xX22xX3xXexX1xX6xX24xX3xX34cxX35xX6xX22xX3xXaexX28xX6xX3xXaexXdxX2e3xX24xX3xX22xX7bxX77xX3xXexX20xX3dxX22xX17xX3xX22xX17xX7bxX77xXd4xX3xX6fxX4daxX35xX3xX24xX35xX57xX22xX3xX22xX17xXb3xX24xX3xX22xX1xX2dxX22xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX89xX3d8xX3xXaexX45xX24xX38xX3xX6cxX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xX4xX8exX3xXexX1xX2e3xX3xX5xX22bxX35xX3xXexX20xX2efxX3xXexX14xXdxX3xXaexX92xX77xX3xXexX20xX46fxX22xX3xX24xX96xXexX3xX22xX17xX7bxX77xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xX6fxX1xX19xX22xX17xX3xX6cxX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xXaexX6xX22xX17xX3xX4xX8exX3xX6cxXc8xX3xXaexX28xX22xX1xX3xXexX1xX6xX24xX3xX34cxX35xX6xX22xX3xXe3xX1xX22bxX2aaxX22xX17xX3xX69xX3dxX7bxX22xX17xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX22xX45xX22xX3xX17xX1xX48dxX3xX34cxX35xX6xX3xX480xX22bxX102xX22xX17xX3xXcxX1xX341xX22xXd4xX3xX480xXdxX714xX4xX3xX6cxXdxX3xX4xX1xX35xX77xX2e3xX22xX38xX3xX5xX45xX22xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXexX20xX2dxX22xX1xX3xXexX1xX6xX24xX3xX34cxX35xX6xX22xX3xX16dxX3xXaexX28xX6xX3xXaexXdxX2e3xX24xX3xX22xX7bxX77xX3xXexX22bxX102xX22xX17xX3xXaexX57xXdxX3xX6cxX1004xX3xX6cxX7bxX22xX17xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX3dxX6cxX77xXaxX12xXcxX35xX77xX3xX22xX1xXdxX45xX22xX38xX3xX22xX4daxX35xX3xX4xX1xX22bxX6xX3xXexX6b5xX22xX17xX3xXaexX4daxX22xX3xXaexX92xX77xX38xX3xX152xX14xX22xX3xX22xX45xX22xX3xXaexXdxX3xXexX1xX10xX3dxX3xXexX3dxX35xX20xX3xX6cxX35xX3xX5xX28xX4xX1xX3xXaexX2e3xX3xXexX2dxX24xX3xX1xXdxX2e3xX35xX3xX115x70f9xX3xX1xX102xX22xX3xX89xX3d8xX3xX89xX31xX22xX3xX1xX8exX6xX38xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX7xX375xX3xX5xX92xX35xX3xXaexX530xXdxX3xX4dxX3xX4xX4axX4xX3xXaexX28xX6xX3xXaexXdxX2e3xX24xX3xX22xX7bxX77xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexXb2cxX2xX16bxX16dxX5xX177xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX166xX16axX166xX5xX165xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX2xX1d7xX178xX1d7xX5xX2xX16axXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX177xX16bxXb2cxX16axX5xX2xX2xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX16dxXb2cxX166xX16dxX5xX2xX16dxXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX178xX1d7xXb2cxX166xX5xX2xX166xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX166xX16axX1d7xXb2cxX5xX2xX1d7xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xXexX6xX152xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX20xX17xXdxX22xX14dxX3xX16dxXbxX20fxX3xX6xX35xXexX3dxX21fxXaxX12xX0xXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14dxX5axX5axXdxXd4xX152xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX22xX1xXd4xX89xX22xX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX166xX166xX5axX2xX16axX16bxX6cxX16dxX2xX16axX16dxX166xX16axX16bxXexX1d7xX2xX1d7xX177xX5xX2xX178xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX20xX12xX0xX5axXexX152xX3dxX6cxX77xX12xX0xX5axXexX6xX152xX5xX10xX12xX0xX6cxXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX20xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX20xX3dxX22xX17xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX45xX22xX3xX34cxX35xX6xX22xX14dxX0xX5axX7xXexX20xX3dxX22xX17xX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX211xXexX1xX35xX24xX152xX211xX6xX22xX6cxX211xX7xX6xXbxX3dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4f5xX96xX4xX3xXaexX4axX3dxX3xX22xX17xX341xXdxX3xX4xX1xXe5xX6xX3xXaexX604xX22xX17xX3xX89xX19xX22xX17xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xX152xX45xX22xX3xX24xX48dxXbxX3xXaexX4axX3xX89xX7bxX22xX17xXaxX3xX1xX20xX10x1256axX9xXaxX5axX17xXdxX6xXdxX211xXexX20xXdxX5axX6cxX3dxX4xX211xX6cxX6xX3dxX211xX22xX17xX3dxXdxX211xX4xX1xX35xX6xX211xX6cxX35xX22xX17xX211xX89xX35xX22xX17xX211xX22xX17xX1xXdxX22xX211xX22xX6xX24xX211xX152xX10xX22xX211xX24xX10xXbxX211xX6cxX6xX211xX89xX6xX22xX17xX5axX2xXb2cxX178xX166xX165xX16axXd4xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX24xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX16dxX16axX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX16dxX16bxX5axX2xX16axX16bxX6cxX178xX16dxX166xX16dxX16dxX1d7xX16dxXexX1d7xX177xX16bxX16bxX5xX2xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX89xX12xX0xX7xXexX20xX3dxX22xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4f5xX96xX4xX3xXaexX4axX3dxX3xX22xX17xX341xXdxX3xX4xX1xXe5xX6xX3xXaexX604xX22xX17xX3xX89xX19xX22xX17xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xX152xX45xX22xX3xX24xX48dxXbxX3xXaexX4axX3xX89xX7bxX22xX17xXaxX3xX1xX20xX10xX1a1axX9xXaxX5axX17xXdxX6xXdxX211xXexX20xXdxX5axX6cxX3dxX4xX211xX6cxX6xX3dxX211xX22xX17xX3dxXdxX211xX4xX1xX35xX6xX211xX6cxX35xX22xX17xX211xX89xX35xX22xX17xX211xX22xX17xX1xXdxX22xX211xX22xX6xX24xX211xX152xX10xX22xX211xX24xX10xXbxX211xX6cxX6xX211xX89xX6xX22xX17xX5axX2xXb2cxX178xX166xX165xX16axXd4xX1xXexX24xXaxX12xX4f5xX96xX4xX3xXaexX4axX3dxX3xX22xX17xX341xXdxX3xX4xX1xXe5xX6xX3xXaexX604xX22xX17xX3xX89xX19xX22xX17xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xX152xX45xX22xX3xX24xX48dxXbxX3xXaexX4axX3xX89xX7bxX22xX17xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX20xX3dxX22xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXcxX46fxX6xX3xX5xX14xX4xX3xX89xX19xX22xX17xX3xX4xX1xX76xXdxX3xX152xX45xX22xX3xX24xX48dxXbxX3xX24xX96xXexX3xXexXd1xX22xX17xX3xXaexX4axX3xX89xX7bxX22xX17xX3xX1xX7bxX22xX17xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xX34cxX35xX6xX38xX3xX4xX1xXe5xX6xX3xX754xX77xX6xXdxX115xXexXdxX77xX3dxX3xX4dxX3x138e1xX77xX6xX22xX24xX6xX20xX3xX5xX7bxX3xXaexXdxX2e3xX24xX3xX6cxX35xX3xX5xX28xX4xX1xX3xX22xX1dxXdxX3xXexXdxX4daxX22xX17xX38xX3xXexX1xX35xX3xX1xX2efxXexX3xX20xX21xXexX3xX22xX1xXdxX3d8xX35xX3xX6cxX35xX3xX115xX1xX4axX4xX1xX3xX17xX1xX48dxX3xXexX1xX31xX24xXd4xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX89xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX480xcf93xX3xXaexXc4xXbxX3xX35dxXexX3xX22xX17xX22bxX530xXdxX3xX152xXdxX4daxXexX3xXexX3c7xXdxX3xX4dxX3xX89xXe5xX22xX17xX3xXaexX21xXexX3xX115xXf62xX3xX5xX14xX3xX22xX1xX21xXexX3xXexX1xX4daxX3xX17xXdxX3c7xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1a1axX9xXaxX5axX6cxX35xX211xX5xXdxX4xX1xX5axX89xX10xX211xX6cxX10xXbxX211xXdxXexX211xX22xX17xX35xX3dxXdxX211xX152xXdxX10xXexX211xXexX3dxXdxX211xX3dxX211xX89xX35xX22xX17xX211xX6cxX6xXexX211xX115xX77xX211xX5xX6xX211xX22xX1xX6xXexX211xXexX1xX10xX211xX17xXdxX3dxXdxX5axX2xXb2cxX166xX16dxX16axX16bxXd4xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX24xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX16dxX16axX5axX22xX10xX161xX7xX5axX2xX165xX16dxX16axX5axX2xX16axX16bxX6cxX178xX16dxX2xX178xXb2cxX1d7xX16axXexX178xX16axX165xX5xX165xXd4xX17cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xXdxX19xX6xX3xX4xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX3xX24xX6xX3xX24xX28xX3xX22xX17xX1xX2dxX22xX3xX22xX31xX24xX3xXexX35xX1dxXdxX38xX3xX4xX1xX10xX3dxX3xX5xX10xX3dxX3xXexX20xX45xX22xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX3xXcxX20xX35xX22xX17xX3xX55xX35xX57xX4xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX89xX12xX0xX7xXexX20xX3dxX22xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX480xX1c9axX3xXaexXc4xXbxX3xX35dxXexX3xX22xX17xX22bxX530xXdxX3xX152xXdxX4daxXexX3xXexX3c7xXdxX3xX4dxX3xX89xXe5xX22xX17xX3xXaexX21xXexX3xX115xXf62xX3xX5xX14xX3xX22xX1xX21xXexX3xXexX1xX4daxX3xX17xXdxX3c7xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1a1axX9xXaxX5axX6cxX35xX211xX5xXdxX4xX1xX5axX89xX10xX211xX6cxX10xXbxX211xXdxXexX211xX22xX17xX35xX3dxXdxX211xX152xXdxX10xXexX211xXexX3dxXdxX211xX3dxX211xX89xX35xX22xX17xX211xX6cxX6xXexX211xX115xX77xX211xX5xX6xX211xX22xX1xX6xXexX211xXexX1xX10xX211xX17xXdxX3dxXdxX5axX2xXb2cxX166xX16dxX16axX16bxXd4xX1xXexX24xXaxX12xX480xX1c9axX3xXaexXc4xXbxX3xX35dxXexX3xX22xX17xX22bxX530xXdxX3xX152xXdxX4daxXexX3xXexX3c7xXdxX3xX4dxX3xX89xXe5xX22xX17xX3xXaexX21xXexX3xX115xXf62xX3xX5xX14xX3xX22xX1xX21xXexX3xXexX1xX4daxX3xX17xXdxX3c7xXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX20xX3dxX22xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX754xX1xX341xX22xX17xX3xX4xX1xX2fdxX3xX5xX7bxX3xX22xX102xXdxX3xX4xX8exX3x7344xX22xX8exX4xX3xX22xX1xX7bxX3xXexX1xX4daxX3xX17xXdxX3c7xXdx11c12xX3xea28xX89xX10xX20xX10xX7xXexX38xX3xX69xXdxX24xX6xX5xX6xX77xX6xX3xX4xX49axX22xX3xX5xX7bxX3xX89xXe5xX22xX17xX3xXaexX21xXexX3xX4xX275xX6xX3xX22xX1xX19xX22xX17xX3xX152xX96xX3xX5xX14xX4xX3xXaexX96xX4xX3xXaexX4axX3dxX3xX89xX7bxX3xX4xXd1xX22xX1xX3xX34cxX35xX6xX22xX3xXexX1xXdxX45xX22xX3xX22xX1xXdxX45xX22xX3xXexX35xX77xX714xXexX3xXaexXc4xXbxXd4xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX89xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX35xX5xX12xX0xX6cxXdxX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX89xX12xX0xX5axX6cxXdxX89xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdb4xX3dxX35xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xX69xX3dxX7bxX22xX17xX3xX1c35xXdxX22xX1xX3xX211xX3xX12axX35dxX4xX1xX3xXe3xX1xX22bxX102xX22xX17xX5ax8f92xXdxX22xX17xX0xX5axXbxX12