Can Lộc cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cần rà soát chi tiết, xây dựng lộ trình, kế hoạch bài bản, sát thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2020.
864cx100b5xfc50xc373xf590xed95x9e3dxc94fxd031xX7x9cddxe5abxe730x1000exa55exb06fxX5xb655xXaxf392xfd77xX6xd5cbxX3x976dxd1b5xX4xX3xX4xb2d1xX15xX3xd76exd350xb059xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxa5b2xX15xX3xX1fxX18xX3xac68xXdx9b91xXdxX3xX15xX31xe776xX15xX3x94caxce29xX15xX3xX1fxX1cx9416xX3xXexf744xX3xX4xb762xX15xX31xX0xd6aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ec2xX10xX6x10820xXaxX12xX5axX41xX21xd079xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3x9d7dxX5axa1d3xX3xXcxcf86xX15xX1xf143xX3xX4xX1cxX15xX3xccc7xX70xX3xX7xdcbdxef5exXexX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2bxXexe020xX3xfabaxX38xX21xX3xX5dxdc8fxX15xX31xX3xX5xX18xX3xXexX7cx8f8dxX15xX1xX8cxX3xd53dxX2bxX3xX1xX80xb396xX4xX1xX3xdfecxX70xXdxX3xXaaxX33xX15xX8cxX3xX7xX81xXexX3xXexX1xX93xX4xX3xXexXdxe6cbxX15xX3xX15xX1x10017xd05axX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexd942xX3xX15xX6xX21xX3xX1fxX2bxX15xX3xX4xX41xX3cxXdxX3xX15x103a8xXc4xX3x8d52x8f90xX106xX107xde96xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc27xX80xX5dxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXex910bxX6xX5xXdxX31xX15xf07bxX3xX5xX10x10851xXexaa4cxXaxX12xX13xX1xXdxb031xX41xX3xX2xd9e5xX4bx8e39xX8cxX3x87e5xX1xaae1xX3xX13xX1x9d88xX3xXexb494xX4xX1xX3xf6d9xX11ax95e4xab9exX3xXexf20bxX15xX1xX3xc54exa8b7xX15xX31xX3xX155xX31xd6e3xX4xX3xcadfxd70cxX15xX8cxX3xXcxX7cxX44xb88axX15xX31xX3xX1fxX80xX70xX15xX3xXa1xXdxcfb6xXc4xX3xXexX7cxX6xX3xX7xX3cxX3xX141xX3xX4xX148xX3xXaaxX41x9f43xXdxX3xX5xX70xXc4xX3xX3bxXdxX63xX4xX3xX3bx10822xXdxX3xX153xX11axX155xX156xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX3bxX13dxX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xXexX7cxXdxX17axX15xX3xXa1xX1xX6xXdxX3xX3bxX70xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xX3xX15xX103xXc4xX3xX106xX107xX106xX107xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxc0fcxXdxX5dxXexX1xX131xX3x8c47xX2xcf42xXbxX8exX137xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX131xX3xf281xX2xX107xXbxX8exX137xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX4bxX4bxXdxX10axXaaxX6xX80xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3bxX15xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX141xX106xX4bxX2xX24dxX106xX5dxX24dxX2xc166xX106xX280xX106xX141xXex89f5xX240xX286xX280xX106xX5xX107xX10axc751xXbxX31x9200xX7cxX9xX24dxX143xX24dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX237xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX23exX2xX240xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX24dxX2xX107xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX80xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX13xX1xX14cxX3xXexX14fxX4xX1xX3xX153xX11axX155xX156xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX15dxX15exX15xX31xX3xXcxX7cxX1cxX15xX3xX146xX1xX80xX15xX31xX3xX5xX70xXc4xX3xX3bxXdxX63xX4xX3xX3bxX198xXdxX3xX1fxX80xX70xX15xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xXaaxX81xX80xX3xX4xX81xX80xX3xX4xX14cxX6xX3xX153xX11axX155xX156xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX8cxX3xXexceebxX15xX1xX3xX1fxX2bxX15xX3xX141xX2xX4bxX280xX8cxX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xX3xX16fxX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1fxXa6xXexX3xX240xX107xX8cxX143x8c3fxX3xXa1xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX10axX3xXcxX7cxX80xX15xX31xX3xX1fxX148xX8cxX3xXexX9cxX15xX1xX3xX1xX9cxX15xX1xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX1xX41xX18xX4xX3xXa1xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX3xX3bxX3cxX15xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xX4xX1xX44xX168xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xa24dxXcx958exa598xX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX155xXcxX44bxX3xX6exXaaxX6xX80xX3xX31xaba7xXc4xX3xX4xX33xX3xX15xX31xX41xX463xX15xX3xX15xX103xXc4xX3xXexX7cxX44xX198xX4xX3xX4xX1xX41xX21xX17axX15xX3xX7xX6xX15xX31xX76xX3xXexX7cxfabcxX15xX3xX1fxX14fxX6xX3xXaaxX70xX15xX3xX1fxXa6xXexX3xX24dxX280xX3e7xX3xXa1xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xX156xX93xX3xXa1xXdxX2bxX15xX8cxX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX1fxX2bxX15xX3xX141xX107xX4bxX143xX3xX5dxX93xX3xXa1xXdxX2bxX15xX3xX7xd95fxX3xX1fxXa6xXexX3xX23exX286xX8cxX240xX3e7xX3xX3bxX70xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX1fxX6xX15xX31xX3xXbxX1xbbe6xX15xX3xX1fxX502xX41xX3xX1fxX2bxX15xX3xX141xX2xX4bxX2xX106xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX1fxXa6xXexX3xXa1xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX3xX1fxe2c5xX3xX1fxX13dxX3xX7cxX6xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX237xXdxX5dxXexX1xX131xX3xX23exX2xX240xXbxX8exX137xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX131xX3xX24dxX2xX107xXbxX8exX137xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX4bxX4bxXdxX10axXaaxX6xX80xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3bxX15xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX141xX106xX4bxX2xX24dxX106xX5dxX24dxX2xX280xX106xX143xX24dxX143xXexX141xX23exX24dxX23exX240xX5xX107xX10axX28exXbxX31xX291xX7cxX9xX240xX107xX24dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX237xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX23exX2xX240xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX24dxX2xX107xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX80xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX146xX1xX148xX3xXcxX7cxX44xX16fxX15xX31xX3xXbxX1xaf5exX15xX31xX3xXbxX1xaf42xX3xXexX7cxX81xX4xX1xX3xX146xX1xX67cxX15xX31xX3xXcxX70xXdxX3xX4xX1xX39fxX15xX1xX3xX12bxX3xfd51xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXcxX7cxX1cxX15xX3xXcxX7cxX41xX15xX31xX3xX146xX1xX44xX198xX4xX3xXaaxX81xX80xX3xX4xX81xX80xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX488xX15xX3xX1fxX14fxX6xX3xXaaxX70xX15xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX1fxX81xX15xX1xX3xX31xXdxX81xX8cxX3xXexX39fxX15xX1xX3xX1fxX2bxX15xX3xXexX1x10b94xXdxX3xX1fxXdxX17axXc4xX3xX15xX70xX21xX8cxX3xX3bxXdxX63xX4xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xX3xX4xX14cxX6xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1xa32fxXc4xX3xX1xX168xX15xX3xX7xX80xX3xX3bxX198xXdxX3xX15xX1xa297xX15xX31xX3xX15xX103xXc4xX3xXexX7cxX44xX198xX4xX10axX3xX5axXdxX63xX15xX3xXexXa6xXdxX8cxX3xX4xX81xX4xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX3xXexX1xX41xX18xX4xX3xX4xX1xX44xX168xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xX44bxXcxX44dxX44exX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX155xXcxX44bxX3xX1fxX6xX15xX31xX3xX1fxX44xeeb8xX4xX3xX4xX81xX4xX3xX8exX52bxX3xXexX76axXbxX3xXexX7cxX41xX15xX31xX3xXaaxX3cxX3xXexX7cxX39fxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX80xX81xX15xX3xXexX7cxX33xX3xX15xX7c9xX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX4xX168xX3xXaaxX33xX15xX3xX3bxX70xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xXa1xX1xX16fxXdxX3xX4xX47xX15xX31xX3xXc4xX198xXdxX3xX1fxX3cxXdxX3xX3bxX198xXdxX3xXc4xX18xXexX3xX7xX3cxX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX237xXdxX5dxXexX1xX131xX3xX23exX2xX240xXbxX8exX137xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX131xX3xX24dxX2xX107xXbxX8exX137xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX4bxX4bxXdxX10axXaaxX6xX80xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3bxX15xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX141xX106xX4bxX2xX24dxX106xX5dxX24dxX2xX280xX141xX107xX141xX280xXexX2xX143xX2xX240xX141xX5xX107xX10axX28exXbxX31xX291xX7cxX9xX106xX23exX240xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX237xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX23exX2xX240xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX24dxX2xX107xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX80xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX146xX1xX148xX3xX44exXdxX81xXc4xX3xX1fxX3cxX4xX3xX167xX16fxX3xXcxX70xXdxX3xX4xX1xX39fxX15xX1xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xX146xX1xa520xX15xX31xX3xXcxX1xX14fxX3xX155xX31xX41xX21xX63xXexX131xX0xX10xXc4xX12xX3xX15dxX3cxXdxX3xX3bxX198xXdxX3xX4xX81xX4xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX3xX4xX148xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX4xX1xX76axXc4xX3xX4xX1cxX15xX3xXbxX1xX33xXdxX3xXaaxX18bxX3xX7xX41xX15xX31xX3xX4xX81xX4xX3xXc4xX3cxX4xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xX4xX682xX3xXexX1xX17axX3xXexX1xX10xX80xX3xX4xX1xX159xX3xX1fxXa6xX80xX3xX4xX14cxX6xX3xXcxX7cxX41xX15xX31xX3xX44xX168xX15xX31xX8cxX3xXexX159xX15xX1xX3xX1fxX17axX3xX4xX148xX3xXa1xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX3xX4xX1xX14cxX3xX1fxX18xX15xX31xX3xX1xX168xX15xX10axX0xX4bxX10xXc4xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xX155xX31xX41xX21xX488xX15xX3xX15xX1xX38xX15xX3xX4xX1xX14cxX3xX21xX2bxX41xX3xX5xX70xX3xX5dxX80xX3xX15xX1xX77axX15xX31xX3xXexX1xX81xX15xX31xX3xX1fxX1cxX41xX3xX15xX103xXc4xX8cxX3xX1fxX14fxX6xX3xXaaxX70xX15xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX148xX3xX5xX44xX7c9xX15xX31xX3xX5xX198xX15xX3xX4xX47xX15xX31xX3xX5dxX38xX15xX3xX1fxXdxX3xXexXf3xX3xX3bxX99bxX15xX31xX3xX4xX148xX3xX5dxX14fxX4xX1xX3xX3bxX13dxX3xX1fxX14fxX6xX3xXbxX1xX44xX168xX15xX31xX10axX3xda20xX9cxX3xX3bxX76axX21xX8cxX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xXexX76axXbxX3xXexX7cxX41xX15xX31xX3xX4xX1xX80xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX81xX4xX3xXbxX1xX67cxX15xX31xX3xX5dxX14fxX4xX1xX8cxX3xXexX7cxXdxX17axX15xX3xXa1xX1xX6xXdxX3xX31xXdxX52bxX15xX3xX4xX81xX4xX1xX3xXexX1xX10xX80xX3xX4xX1xX159xX3xX1fxXa6xX80xX3xX4xX14cxX6xX3xXcxX1xX14cxX3xXexX44xX198xX15xX31xX3xX13xX1xX39fxX15xX1xX3xXbxX1xX14cxX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xXcxXf3xX3xX1fxX148xX8cxX3xd575xX41xX81xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xXexX7cxXdxX17axX15xX3xXa1xX1xX6xXdxX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xXexX7cxX488xX15xX3xX1fxX14fxX6xX3xXaaxX70xX15xX3xXaaxX14fxX3xX4xX1xX76axXc4xX8cxX3xXa1xX1xX3cxXdxX3xX5xX44xX7c9xX15xX31xX3xX15xX31xX1xXdxX63xXc4xX3xXexX1xX41xX3xX1xX80xX70xX15xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xX1fxX9cxX15xX1xX3xXexX7cxX63xX8cxX3xX3bxXdxX63xX4xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxXa6xXexX3xXexX1xX502xXbxX8cxX3xX1fxX15exX4xX3xXaaxXdxX63xXexX3xX5xX70xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xX15xX1xX44xX131xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xX7x107a3xX6xX3xX4xX1xX77axX6xX8cxX3xX15xX38xX15xX31xX3xX4xX502xXbxX3xX1xX63xX3xXexX1xX3cxX15xX31xX3xXexX1xX41x8fc7xX3xX5xX7c9xXdxX3xX11axX70xX3xX155xX81xXdxX8cxX3xX1fxX44xX72axX15xX31xX3xa415xX47xX3xXadaxXdxX2bxXexX3xXa1xfa0exX80xX3xX5dxX70xXdxX3xX6exX31xXdxX6xXdxX3xX1fxX80xXa6xX15xX3xX106xX76xX137xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xXa1xX1xX80xX3xX7xX168xX3xX4xX1xX2bxX3xX3bxX70xX3xXaaxX33xX80xX3xXb61xX41xX33xX15xX3xX7xX33xX15xX3xXbxX1xX20xXc4xX3xX4xX6xXc4xX3xX31xXdxX67cxX15xd6a2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX237xXdxX5dxXexX1xX131xX3xX23exX2xX240xXbxX8exX137xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX131xX3xX24dxX2xX107xXbxX8exX137xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX4bxX4bxXdxX10axXaaxX6xX80xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3bxX15xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX141xX106xX4bxX2xX24dxX106xX5dxX24dxX2xX280xX141xX106xX2xX240xXexX143xX240xX240xX240xX2xX5xX107xX10axX28exXbxX31xX291xX7cxX9xX106xX23exX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX237xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX23exX2xX240xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX24dxX2xX107xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX80xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xXcxX7cxX44xX16fxX15xX31xX3xXaaxX6xX15xX3xX69cxXdxX15xX1xX3xXexX2bxX3xX12bxX3xX155xX31xX38xX15xX3xX7xX81xX4xX1xX3xX5axX15dxX155xX156xX3xXexX159xX15xX1xX3xXcxX7cxX1cxX15xX3xXadaxXdxX2bxXexX3xX5axX76axX41xX131xX3xX0xXdxX12xXcxX103xX15xX31xX3xX4xX44xX72axX15xX31xX3xX7xX93xX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX1xX7c9xXbxX8cxX3xXexX7cxX6xX80xX3xX1fxX18bxXdxX3xX31xXdxX77axX6xX3xX8exX52bxX3xX3bxX70xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX8cxX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX3bxX70xX3xXexX159xX15xX1xX3xX1fxX17axX3xXexX76axXbxX3xXexX7cxX41xX15xX31xX3xXexX1xX81xX80xX3xX31xdd3bxX3xX4xX81xX4xX3xX3bxX44xX198xX15xX31xX3xXc4xcfd2xX4xX8cxX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX0xX4bxXdxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xX15dxX17axX3xXexX1xb879xX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xX8cxX3xXexXf3xX3xX15xX6xX21xX3xX1fxX2bxX15xX3xX4xX41xX3cxXdxX3xX15xX103xXc4xX8cxX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX4xX1xX159xX3xX1fxXa6xX80xX3xX4xX81xX4xX3xXbxX1xX67cxX15xX31xX8cxX3xXaaxX6xX15xX3xX7cxX70xX3xX7xX80xX81xXexX3xX5xXa6xXdxX3xXa1xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX3xX3bxX3cxX15xX8cxX3xXexX9cxX15xX1xX3xX1xX9cxX15xX1xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xXexX1xX93xX4xX3xXexX2bxX3xX4xX81xX4xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX3xX1fxX17axX3xXa1xX14fxXbxX3xXexX1xX72axXdxX3xX15xXe7axXc4xX3xXaaxXe7axXexX137xX3xX1xX70xX15xX31xX3xXexX41xX1cxX15xX8cxX3xX106xX3xX5xX1cxX15xX3xXaaxX81xX80xX3xX4xX81xX80xX3xXexX9cxX15xX1xX3xX1xX9cxX15xX1xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xX4xX47xX15xX31xX3xX3bxX13dxX3xX153xX11axX155xX156xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xX15dxX3cxXdxX3xX3bxX198xXdxX3xX4xX81xX4xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xXa1xX1xX16fxXdxX3xX4xX47xX15xX31xX3xXc4xX198xXdxX8cxX3xX21xX488xX41xX3xX4xX1cxX41xX3xX4xX81xX4xX3xX1fxX14fxX6xX3xXbxX1xX44xX168xX15xX31xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX5xX76axXbxX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX8cxX3xX15xX38xX15xX31xX3xX4xX6xX80xX3xX4xX1xX502xXexX3xX5xX44xX7c9xX15xX31xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX81xX4xX3xX1fxX502xX41xX3xXexX1xX1cxX41xX8cxX3xX5xX93xX6xX3xX4xX1xX164xX15xX3xX15xX1xX70xX3xXexX1xX1cxX41xX3xXexX1xXdxX3xX4xX47xX15xX31xX8cxX3xX1fxX33xXc4xX3xXaaxX33xX80xX3xX5xX93xX6xX3xX4xX1xX164xX15xX3xX15xX1xX70xX3xXexX1xX1cxX41xX3xX4xX148xX3xX1fxX1cxX21xX3xX1fxX14cxX3xX15xX103xX15xX31xX3xX5xX93xX4xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX3xX1fxXeb7xX15xX31xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xXb61xX41xX21xX3xX1fxX14fxX15xX1xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX80xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX0xXdxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX237xXdxX5dxXexX1xX131xX3xX23exX2xX240xXbxX8exX137xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX131xX3xX24dxX2xX107xXbxX8exX137xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX4bxX4bxXdxX10axXaaxX6xX80xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3bxX15xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX141xX106xX4bxX2xX24dxX106xX5dxX24dxX2xX280xX141xX240xX107xX240xXexX143xX141xX240xX2xX143xX5xX107xX10axX28exXbxX31xX291xX7cxX9xX106xX240xX240xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX237xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX23exX2xX240xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX24dxX2xX107xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXdxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX80xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX0xXdxX12xX10axX0xX4bxXdxX12xX13xX1xX14cxX3xXexX14fxX4xX1xX3xX153xX11axX155xX156xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX15dxX15exX15xX31xX3xXcxX7cxX1cxX15xX3xX146xX1xX80xX15xX31xX3xXa1xXdxX2bxX15xX3xX15xX31xX1xX14fxX3xXc4xX18xXexX3xX7xX3cxX3xX3bxX502xX15xX3xX1fxX13dxX3xXexXa6xXdxX3xXaaxX41xX18bxXdxX3xX5xX70xXc4xX3xX3bxXdxX63xX4xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xX153xX11axX155xX156xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xa306xX15xX31xX3xX1fxX13dxX3xX8exX41xX502xXexX8cxX3xX1fxX3cxXdxX3xX3bxX198xXdxX3xX15xX1xX77axX15xX31xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX3xX3bxX9cxX3xX4xX81xX4xX3xX5x9294xX3xX5dxX80xX3xXa1xX1xX81xX4xX1xX3xXb61xX41xX6xX15xX3xX4xX1xX44xX6xX3xXexX1xX17axX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX1xX2bxXexX3xXa1xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX13dxX3xX15xX31xX1xX14fxX3xX153xX11axX155xX156xX3xXexX159xX15xX1xX3xXa1xX1xX47xX15xX31xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xX1fxXdxX13dxX41xX3xX4xX1xX41xX21xX17axX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX3cxXdxX3xX3bxX198xXdxX3xX4xX81xX4xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX3xX15xX488xX41xX3xXexX7cxX488xX15xX137xX3xX1fxX3cxXdxX3xX3bxX198xXdxX3xX15xX31xX41xX463xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1xX2bxXexX3xX15xX1xXdxX63xXc4xX3xX3bxX682xX3xX4xX1xXdxX8cxX3xX15xX31xX41xX463xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX44xX7c9xX4xX3xXaaxX3cxX3xXexX7cxX39fxX3xX3bxX44xX7c9xXexX3xXb61xX41xX81xX3xXexXc32xX3xX5xX63xX3xXexX1xX10xX80xX3xXb61xX41xX21xX3xX1fxX14fxX15xX1xX3xX1fxX13dxX3xX15xX31xX1xX14fxX3xX8exX10xXc4xX3xX8exXc4fxXexX3xX1xe3ddxX3xXexX7cxX7c9xX3xX5xXa6xXdxX3xX1fxX14fxX6xX3xXbxX1xX44xX168xX15xX31xX3xX1fxX17axX3xXaaxX3cxX3xXexX7cxX39fxX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xX4xX1xX80xX3xX4xX81xX4xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX3xX4xX1cxX15xX3xXexX1xXdxX2bxXexX3xXa1xX1xX81xX4xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8exXexX12bxX6xX5xXdxX31xX15xX131xX3xX4xX10xX15xXexX10xX7cxX137xXaxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX237xXdxX5dxXexX1xX131xX3xX23exX2xX240xXbxX8exX137xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX131xX3xX24dxX2xX107xXbxX8exX137xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX4bxX4bxXdxX10axXaaxX6xX80xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10axX3bxX15xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX141xX106xX4bxX2xX24dxX106xX5dxX24dxX2xX280xX141xX24dxX106xX143xXexX141xX240xX240xX143xX240xX5xX107xX10axX28exXbxX31xX291xX7cxX9xX106xX240xX107xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX237xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX23exX2xX240xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX24dxX2xX107xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xX146xX1xX81xXexX3xXaaxXdxX17axX41xX3xXexXa6xXdxX3xXaaxX41xX18bxXdxX3xX5xX70xXc4xX3xX3bxXdxX63xX4xX8cxX3xX146xX1xX148xX3xX13xX1xX14cxX3xXexX14fxX4xX1xX3xX153xX11axX155xX156xX3xXexX159xX15xX1xX3xX15dxX15exX15xX31xX3xX155xX31xX164xX4xX3xX167xX168xX15xX3xX1fxX13dxX3xX15xX31xX1xX14fxX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xX4xX1cxX15xX3xX4xX1xX14cxX3xX1fxX18xX15xX31xX3xX7cxX70xX3xX7xX80xX81xXexX3xX5xXa6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2bxXexX3xX1fxX17axX3xX4xX148xX3xX1fxX44xX7c9xX4xX3xX4xX81xX4xX3xX4xX80xX15xX3xX7xX3cxX3xX4xX682xX3xXexX1xX17axX8cxX3xXexX1xX93xX4xX3xX4xX1xX502xXexX3xX15xX1xX502xXexX8cxX3xXexXf3xX3xX1fxX148xX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX5xX18xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX8cxX3xXa1xX2bxX3xX1xX80xXa6xX4xX1xX3xX7xX81xXexX3xX3bxX198xXdxX3xXexX1xX93xX4xX3xXexXdxXbexX15xX8cxX3xX1fxX33xXc4xX3xXaaxX33xX80xX3xXexX159xX3xX5xX63xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xXexXf3xX3xX15xX6xX21xX3xX1fxX2bxX15xX3xX4xX41xX3cxXdxX3xX15xX103xXc4xX3xX4xX14cxX6xX3xXexXf3xX15xX31xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX3xX4xX682xX3xXexX1xX17axX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xX146xX1xX148xX3xX13xX1xX14cxX3xXexX14fxX4xX1xX3xX153xX11axX155xX156xX3xXexX159xX15xX1xX3xX15dxX15exX15xX31xX3xX155xX31xX164xX4xX3xX167xX168xX15xX3xX5xX44xX41xX3xX12a3xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX3xXbxX1xX33xXdxX3xX4xX1xX159xX3xX1fxXa6xX80xX3xX4xX81xX4xX3xXbxX1xX67cxX15xX31xX8cxX3xXaaxX6xX15xX3xX4xX148xX3xX5xXdxX488xX15xX3xXb61xX41xX6xX15xX3xX15xXe7axXc4xX3xXaaxXe7axXexX3xX5xXa6xXdxX3xX15xX1xX77axX15xX31xX3xXa1xX1xX148xX3xXa1xX1xX103xX15xX8cxX3xXaaxX502xXexX3xX4xX76axXbxX8cxX3xX4xX1xX463xX15xX31xX3xX4xX1xXc4fxX80xX8cxX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xX8exXdxX15xX3xX12a3xX3xXa1xXdxX2bxX15xX3xX153xX11axX155xX156xX3xXexX159xX15xX1xX8cxX3xX7xX16fxX8cxX3xXaaxX6xX15xX8cxX3xX15xX31xX70xX15xX1xX3xX1fxX17axX3xXa1xX14fxXbxX3xXexX1xX72axXdxX3xXexX1xX81xX80xX3xX31xXe6dxX3xX3bxX44xX198xX15xX31xX3xXc4xXe7axX4xX137xX3xX1fxX3cxXdxX3xX4xX1xXdxX2bxX41xX3xXa1xX2bxXexX3xXb61xX41xX33xX3xX3bxX198xXdxX3xX4xX81xX4xX3xXc4xX3cxX4xX3xXexX1xX72axXdxX3xX31xXdxX6xX15xX3xX4xX14cxX6xX3xXcxX7cxX41xX15xX31xX3xX44xX168xX15xX31xX8cxX3xX4xX14cxX6xX3xXexX159xX15xX1xX8cxX3xXexXdxX2bxXbxX3xXexX682xX4xX3xX1fxX47xX15xX3xX1fxX3cxX4xX3xX4xX81xX4xX3xX1fxX14fxX6xX3xXbxX1xX44xX168xX15xX31xX8cxX3xXexX9cxXc4xX3xX7cxX6xX3xXaaxXdxX63xX15xX3xXbxX1xX81xXbxX3xX1fxX463xX15xX31xX3xX1xX70xX15xX1xX8cxX3xX8exXc14xX3xX5xX12a3xX3xX1fxX17axX3xX1xX80xX70xX15xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xXa1xX14fxXbxX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX80xX5dxX21xXaxX12xX13xX99bxX15xX31xX3xX3bxX198xXdxX3xX1fxX148xX8cxX3xXbxX1xX38xX15xX3xX4xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX81xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX63xXc4xX3xX4xX682xX3xXexX1xX17axX3xX4xX1xX80xX3xXexXf3xX15xX31xX3xXbxX1xX67cxX15xX31xX8cxX3xXaaxX6xX15xX3xX5xXdxX488xX15xX3xXb61xX41xX6xX15xX3xX1fxX17axX3xXexX76axXbxX3xXexX7cxX41xX15xX31xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xX15xX1xXdxX63xXc4xX3xX3bxX682xX3xX15xX70xX21xX3xXexXf3xX3xX15xX6xX21xX3xX1fxX2bxX15xX3xX4xX41xX3cxXdxX3xX15xX103xXc4xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX7cxX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX7cxX80xX15xX31xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX488xX15xX3xXb61xX41xX6xX15xX131xX0xX4bxX7xXexX7cxX80xX15xX31xX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12bxXexX1xX41xXc4xXaaxX12bxX6xX15xX5dxX12bxX7xX6xXbxX80xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xX4xX1cxX15xX3xX5dxX93xX3xXaaxX81xX80xX3xXexX80xX70xX15xX3xX5dxXdxX63xX15xX3xX1fxX17axX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX1xX63xX3xXexX1xX3cxX15xX31xX3xX8exXc14xX3xX5xX12a3xX3xX15xX44xX198xX4xX3xXexX1xX33xXdxX3xXbxX1xX99bxX3xX1xX7c9xXbxXaxX3xX1xX7cxX10xX135xX9xXaxX4bxX4xX1xXdxX15xX1xX12bxXexX7cxXdxX4bxX1xX6xX12bxXexXdxX15xX1xX12bxX4xX6xX15xX12bxX5dxX41xX12bxXaaxX6xX80xX12bxXexX80xX6xX15xX12bxX5dxXdxX10xX15xX12bxX5dxX10xX12bxX8exX6xX21xX12bxX5dxX41xX15xX31xX12bxX1xX10xX12bxXexX1xX80xX15xX31xX12bxX8exX41xX12bxX5xX21xX12bxX15xX41xX80xX4xX12bxXexX1xX6xXdxX12bxXbxX1xX41xX12bxX1xX80xXbxX4bxX2xX286xX23exX2xX106xX24dxX10axX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX4bxXc4xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX106xX107xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX141xX107xX4bxX2xX24dxX106xX5dxX106xX2xX280xX24dxX106xX107xX280xXexX23exX106xX280xX107xX24dxX5xX107xX10axX28exXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX3bxX12xX0xX7xXexX7cxX80xX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xX4xX1cxX15xX3xX5dxX93xX3xXaaxX81xX80xX3xXexX80xX70xX15xX3xX5dxXdxX63xX15xX3xX1fxX17axX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX1xX63xX3xXexX1xX3cxX15xX31xX3xX8exXc14xX3xX5xX12a3xX3xX15xX44xX198xX4xX3xXexX1xX33xXdxX3xXbxX1xX99bxX3xX1xX7c9xXbxXaxX3xX1xX7cxX10xX135xX9xXaxX4bxX4xX1xXdxX15xX1xX12bxXexX7cxXdxX4bxX1xX6xX12bxXexXdxX15xX1xX12bxX4xX6xX15xX12bxX5dxX41xX12bxXaaxX6xX80xX12bxXexX80xX6xX15xX12bxX5dxXdxX10xX15xX12bxX5dxX10xX12bxX8exX6xX21xX12bxX5dxX41xX15xX31xX12bxX1xX10xX12bxXexX1xX80xX15xX31xX12bxX8exX41xX12bxX5xX21xX12bxX15xX41xX80xX4xX12bxXexX1xX6xXdxX12bxXbxX1xX41xX12bxX1xX80xXbxX4bxX2xX286xX23exX2xX106xX24dxX10axX1xXexXc4xXaxX12xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xX4xX1cxX15xX3xX5dxX93xX3xXaaxX81xX80xX3xXexX80xX70xX15xX3xX5dxXdxX63xX15xX3xX1fxX17axX3xX8exX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX1xX63xX3xXexX1xX3cxX15xX31xX3xX8exXc14xX3xX5xX12a3xX3xX15xX44xX198xX4xX3xXexX1xX33xXdxX3xXbxX1xX99bxX3xX1xX7c9xXbxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX7cxX80xX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX15dxX148xX3xX5xX70xX3xX5xX44xX41xX3xX12a3xX3xX4xX14cxX6xX3xXcxX1xe7d8xX3xXexX7cxX44xX16fxX15xX31xX3xX11axX18xX3xXc46xX38xX21xX3xX5dxX93xX15xX31xX3xX155xX31xX41xX21xXbexX15xX3xX15dxX9cxX15xX1xX3xXcxX80xX70xX15xX3xXexXa6xXdxX3xXaaxX41xX18bxXdxX3xX5xX70xXc4xX3xX3bxXdxX63xX4xX3xX3bxX198xXdxX3xX153xX11axX155xX156xX3xXexX159xX15xX1xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xX3bxX13dxX3xX3bxX502xX15xX3xX1fxX13dxX3xX1fxX33xXc4xX3xXaaxX33xX80xX3xX1xX70xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX31xX3xX6xX15xX3xXexX80xX70xX15xX3xX31xXdxX6xX80xX3xXexX1xX47xX15xX31xX3xXexX7cxX488xX15xX3xX4xX81xX4xX3xXexX41xX21xX2bxX15xX3xXb61xX41xX3cxX4xX3xX5xX18xX8cxX3xXexX9cxX15xX1xX3xX1xX9cxX15xX1xX3xX4xX502xXbxX3xX15xX44xX198xX4xX3xX3bxX70xX3xXexX1xX41xX3xX31xX80xXc4xX8cxX3xX8exXc14xX3xX5xX12a3xX3xX15xX44xX198xX4xX3xXexX1xX33xXdxX3xX3bxX70xX80xX3xX4xX1xXdxX13dxX41xX3xX106xX143xX4bxX280xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX3bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11axX39fxX3xXexX1xX44xX3xXcxX159xX15xX1xX3xX14cxX21xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX131xX3xX17xX502xX21xX3xX141xX107xX4bxX286xX3xX3bxX70xX3xX141xX107xX4bxX2xX106xX3xX5xX70xXc4xX3xX106xX3xXc4xX3cxX4xX3xX4xX1xX39fxX15xX1xX3xX1fxX17axX3xX1fxX81xX15xX1xX3xX31xXdxX81xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX1xX7cxX10xX135xX9xXaxX4bxX5dxX6xX41xX12bxXexX41xX4bxXaaxXdxX12bxXexX1xX41xX12bxXexXdxX15xX1xX12bxX41xX21xX12bxX1xX6xX12bxXexXdxX15xX1xX12bxX5xX6xX21xX12bxX141xX107xX12bxX286xX12bxX3bxX6xX12bxX141xX107xX12bxX2xX106xX12bxX5xX6xXc4xX12bxX106xX12bxXc4xX80xX4xX12bxX4xX1xXdxX15xX1xX12bxX5dxX10xX12bxX5dxX6xX15xX1xX12bxX31xXdxX6xX12bxX31xXdxX6xXdxX12bxX15xX31xX6xX15xX12bxX5dxX6xX41xX12bxXexX41xX12bxX4xX80xX15xX31xX4bxX2xX286xX240xX143xX286xX240xX10axX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX4bxXc4xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX106xX107xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX106xX286xX4bxX2xX106xX280xX5dxX240xX2xX24dxX240xX24dxX107xX106xXexX286xX24dxX2xX107xX2xX5xX107xX10axX28exXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX3bxX12xX0xX7xXexX7cxX80xX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11axX39fxX3xXexX1xX44xX3xXcxX159xX15xX1xX3xX14cxX21xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX131xX3xX17xX502xX21xX3xX141xX107xX4bxX286xX3xX3bxX70xX3xX141xX107xX4bxX2xX106xX3xX5xX70xXc4xX3xX106xX3xXc4xX3cxX4xX3xX4xX1xX39fxX15xX1xX3xX1fxX17axX3xX1fxX81xX15xX1xX3xX31xXdxX81xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX1xX7cxX10xX135xX9xXaxX4bxX5dxX6xX41xX12bxXexX41xX4bxXaaxXdxX12bxXexX1xX41xX12bxXexXdxX15xX1xX12bxX41xX21xX12bxX1xX6xX12bxXexXdxX15xX1xX12bxX5xX6xX21xX12bxX141xX107xX12bxX286xX12bxX3bxX6xX12bxX141xX107xX12bxX2xX106xX12bxX5xX6xXc4xX12bxX106xX12bxXc4xX80xX4xX12bxX4xX1xXdxX15xX1xX12bxX5dxX10xX12bxX5dxX6xX15xX1xX12bxX31xXdxX6xX12bxX31xXdxX6xXdxX12bxX15xX31xX6xX15xX12bxX5dxX6xX41xX12bxXexX41xX12bxX4xX80xX15xX31xX4bxX2xX286xX240xX143xX286xX240xX10axX1xXexXc4xXaxX12xX11axX39fxX3xXexX1xX44xX3xXcxX159xX15xX1xX3xX14cxX21xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX131xX3xX17xX502xX21xX3xX141xX107xX4bxX286xX3xX3bxX70xX3xX141xX107xX4bxX2xX106xX3xX5xX70xXc4xX3xX106xX3xXc4xX3cxX4xX3xX4xX1xX39fxX15xX1xX3xX1fxX17axX3xX1fxX81xX15xX1xX3xX31xXdxX81xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX7cxX80xX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX11axX39fxX3xXexX1xX44xX3xXcxX159xX15xX1xX3xX14cxX21xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xX17xX488xX3xX15dxX9cxX15xX1xX3xX167xX168xX15xX3xX15xX1xX502xX15xX3xXc4xXa6xX15xX1xX8cxX3xX3bxX502xX15xX3xX1fxX13dxX3xXc4xX15exXexX3xXaaxXc3xX15xX31xX3xX5xX70xX3xX4xX33xX15xX3xXexX7cxX16fxX3xX5xX198xX15xX3xX4xX14cxX6xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX5dxX93xX3xX81xX15xX8cxX3xX13xX1xX14cxX3xXexX14fxX4xX1xX3xX153xX11axX155xX156xX3xX4xX81xX4xX3xX1xX41xX21xX63xX15xX8cxX3xXexX1xX14fxX3xX8exX52bxX8cxX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX4xX1xX14fxX41xX3xXexX7cxX81xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX63xXc4xX3xXexX80xX70xX15xX3xX5dxXdxX63xX15xX8cxX3xX3bxX44xX198xX15xX31xX3xXc4xXe7axX4xX3xX1fxXdxX17axXc4xX3xX15xX70xX80xX3xXexX1xX9cxX3xXaaxX81xX80xX3xX4xX81xX80xX3xX153xX11axX155xX156xX3xXexX159xX15xX1xX10axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX3bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX4xX3xX1fxX18xX3xX1fxX47xX3xXexX1xX14fxX3xX1xX148xX6xX3xX4xX14cxX6xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xXexX103xX15xX31xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX8cxX3xXb61xX41xX21xX3xXc4xX47xX3xX15xX31xX70xX21xX3xX4xX70xX15xX31xX3xX5xX198xX15xba72xXaxX3xX1xX7cxX10xX135xX9xXaxX4bxXa1xXdxX15xX1xX12bxXexX10xX4bxXexX80xX4xX12bxX5dxX80xX12bxX5dxX80xX12bxXexX1xXdxX12bxX1xX80xX6xX12bxX4xX41xX6xX12bxX1xX6xX12bxXexXdxX15xX1xX12bxXexX6xX15xX31xX12bxX15xX1xX6xX15xX1xX12bxXb61xX41xX21xX12bxXc4xX80xX12bxX15xX31xX6xX21xX12bxX4xX6xX15xX31xX12bxX5xX80xX15xX4bxX2xX286xX240xX240xX143xX141xX10axX1xXexXc4xXaxX12xX0xXdxXc4xX31xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX4bxXc4xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX106xX107xX4bxX15xX10xX237xX7xX4bxX106xX107xX106xX143xX4bxX2xX141xX240xX5dxX107xX2xX240xX106xX107xX240xX24dxXexX240xX143xX143xX286xX24dxX5xX107xX10axX28exXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX21xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX2bxX15xX3xX1fxX18xX3xX31xXdxX33xXdxX3xX15xX31xX38xX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX1fxX1cxX41xX3xXexX44xX3xX4xX47xX15xX31xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX3bxX12xX0xX7xXexX7cxX80xX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX4xX3xX1fxX18xX3xX1fxX47xX3xXexX1xX14fxX3xX1xX148xX6xX3xX4xX14cxX6xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xXexX103xX15xX31xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX8cxX3xXb61xX41xX21xX3xXc4xX47xX3xX15xX31xX70xX21xX3xX4xX70xX15xX31xX3xX5xX198xX15xX1fdaxXaxX3xX1xX7cxX10xX135xX9xXaxX4bxXa1xXdxX15xX1xX12bxXexX10xX4bxXexX80xX4xX12bxX5dxX80xX12bxX5dxX80xX12bxXexX1xXdxX12bxX1xX80xX6xX12bxX4xX41xX6xX12bxX1xX6xX12bxXexXdxX15xX1xX12bxXexX6xX15xX31xX12bxX15xX1xX6xX15xX1xX12bxXb61xX41xX21xX12bxXc4xX80xX12bxX15xX31xX6xX21xX12bxX4xX6xX15xX31xX12bxX5xX80xX15xX4bxX2xX286xX240xX240xX143xX141xX10axX1xXexXc4xXaxX12xXcxX3cxX4xX3xX1fxX18xX3xX1fxX47xX3xXexX1xX14fxX3xX1xX148xX6xX3xX4xX14cxX6xX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xXexX103xX15xX31xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX8cxX3xXb61xX41xX21xX3xXc4xX47xX3xX15xX31xX70xX21xX3xX4xX70xX15xX31xX3xX5xX198xX15xX1fdaxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX7cxX80xX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1xX93xX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xX4xX1xX44xX168xX15xX31xX3xXexX7cxX9cxX15xX1xX3xXbxX1xX81xXexX3xXexX7cxXdxX17axX15xX3xX1fxX47xX3xXexX1xX14fxX3xX31xXdxX6xXdxX3xX1fxX80xXa6xX15xX3xX106xX107xX2xX23exX3xX12bxX3xX106xX107xX106xX107xX8cxX3xX1fxX14fxX15xX1xX3xX1xX44xX198xX15xX31xX3xX1fxX2bxX15xX3xX15xX103xXc4xX3xX106xX107xX141xX107xX8cxX3xX5axX70xX3xXcxX73xX15xX1xX3xX1fxX6xX15xX31xX3xX1xX41xX21xX3xX1fxX18xX15xX31xX3xX15xX1xXdxX13dxX41xX3xX15xX31xX41xX463xX15xX3xX5xX93xX4xX3xX1fxX17axX3xXbxX1xX81xXexX3xXexX7cxXdxX17axX15xX3xX1fxX47xX3xXexX1xX14fxX10axX3xX155xX1xX72axX3xX1fxX148xX8cxX3xXb61xX41xX21xX3xXc4xX47xX3xX1fxX47xX3xXexX1xX14fxX3xX1fxX44xX7c9xX4xX3xXc4xX16fxX3xX7cxX18xX15xX31xX8cxX3xXexX159xX3xX5xX63xX3xX1fxX47xX3xXexX1xX14fxX3xX1xX80xX81xX3xXexX80xX70xX15xX3xXexX159xX15xX1xX3xX4xX1xX41xX21xX17axX15xX3xXaaxXdxX2bxX15xX3xX7cxd1aaxX3xX7cxX63xXexX10axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX3bxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX41xX5xX12xX0xX5dxXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7cxXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX3bxX12xX0xX4bxX5dxXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdc2xX41xXexX1xX80xX7cxXaxX12xXcxX1xX81xXdxX3xe16cxX6xX15xX1xX0xX4bxXbxX12
Thái Oanh