Ông Park đón tin xấu với chấn thương nặng của Trọng Hoàng
Hậu vệ phải số 1 của ĐT Việt Nam dính chấn thương nặng, cần ít nhất nghỉ từ 1-2 tháng mới có thể quay trở lại.
872fxd006xe37bx891ex1257exabdaxabb5xf302xc4e7xX7x12a26xf29bx9318xd8d8x12dabxe67bxX5x8ecbxXaxa694xf01dx8a74x1299exX3x10e65xX6xeaa0x12298xX3x10636xada6xX14xX3xXexXdxX14xX3xffbdxafc5xbf27xX3xf3fcx10ca9xXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1x115dcx112b4xX14xX15xX3xX14xc647xX14xX15xX3xX4xe133xX6xX3xXcxX19xd0baxX14xX15xX3xe4e0x1030fx1060exX14xX15xX0x11fcfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX6x9cd4xXaxX12xX47xd859xX26xX3xX28xeef5xX3xXbxX1x12a86xXdxX3xX7xae9bxX3xX2xX3xX4xX3exX6xX3xf7d9xXcxX3xa00cxXdxX67xXexX3xe4b2xX6xe7afxX3xX5fx12015xX14xX1xX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX14xX39xX14xX15x8fa0xX3xX4xb17exX14xX3xX84xXexX3xX14xX1xX25xXexX3xX14xX15xX1xb5c7xX3xXexbfefxX3xX2xbad9xb597xX3xXexX1x96b2xX14xX15xX3xX81xX29xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX1xba8fxX3xed5exX26xX6x9d16xX3xXexX19xb854xX3xX5x10063xXdxa8f5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11efdxX48xX5fxXc6xXaxX12xX0xXdxX81xX15xX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXax97dexXdxX5fxXexX1xb8faxX3xfabaxX2x9ac2xXbxX24xe44bxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexXf6xX3xdcd0xX2xbc05xXbxX24xXfdxX3xX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXc6xXf6xX3xc774xX5xX48xX4xX1axXfdxX3xX81xX6xX19xX15xXdxX14xXafxX5xX10xd38exXexXf6xX3xX6xX26xXexX48xXfdxX3xX81xX6xX19xX15xXdxX14xXafxX19xXdxX15xX1xXexXf6xX3xX6xX26xXexX48xXfdxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcfxX117xX6xX48xX1xX6xXexXdxX14xX1xXcfxX28xX14xX4dxX14xX10xXf1xX7xX4dxXb0xX109xXb0xXb0xX4dxX2xXb0xbafaxX5fxf364xX109xXfaxX2xX107xXb0xbddcxXexX170xXfaxX107xX170x10f72xX5xX109xXcfx10befxXbxX15x961dxX19xX9xXb0xXf8xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX14xX3xXexXdxX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX14xX39xX14xX15xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX48xX5fxXc6xXaxX12xXcxX19xX48xX14xX15xX3xXexX19xX63xX14xX3xX1cxX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3x11d3axX14xX3xaf0bxXdxX6xX14xX15xX3xXcaxX3xc2d3xd89axXbxX3xfd88xX1f2xX3xXb0xX109xXb0xX109xX98xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xX3xX15xX39xXbxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX98xX3xXbxX1xX6bxXdxX3xX19xfd2dxXdxX3xX7x10954xX14xX3xX7xX29xX81xX3xX7xX6xX26xX3xXexad99xX14xX1xX3xX1xX26xX6fxX14xX15xX3xX4xX6fxX3xX19xX33xX29xX14xX3xX1cxXc1xX3xX4xc06cxX26xX3xX117xX1dxX14xX15xXcfxX3xXcxX19xXcaxX3xX28xdbc8xX3xX47xX49xX3xX7fx110cexXdxX98xX3xX6xX14xX1xX3xX1cxX33x990exX4xX3xX1cxX33xX6xX3xX1cxXdxX3xX4xX1xd404xXbxX3xd548x125a8x8e7fxX3xX1axXdxXc1xX81xX3xXexX19xX6xX3xX81xX251xX4xX3xX1cxX265xX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xXcfxX3xXcxX1xX10xX48xX3xX1ax9675xXexX3xX5xX26xX63xX14xX98xX3xX1xX63xX26xX3xX28xX67xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX14xca89xX81xX3xX2xX176xX168xX176xX3xX117xd838xX3xX5xX63xXexX3xX4x10bd7xX3xX4xX1xX22fxX14xX3xX28xX49xX3xX19xXb4xX4xX1xX3xX4xX34xX3xX1cxa482xXdxX3xX7xX6xX26xXcfxX3xX77xX22fxXc6xX3xX5xX49xX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX1axX1xab53xX14xX15xX3xX14xX1xf156xX98xX3xX4xX9bxX14xX3xX84xXexX3xX14xX1xX25xXexX3xXexXacxX3xX2xXafxXb0xX3xXexX1xXb4xX14xX15xX98xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xX3xX81xX29xXdxX3xX4xX1dxX3xXexX1xXc1xX3xXc3xX26xX6xXc6xX3xXexX19xXcaxX3xX5xXcdxXdxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX48xX5fxXc6xXaxX12xX7axX29xXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX15xX39xXbxX3xXbxX1xX6bxXdxX98xX3xX47xX48xX49xX14xX15xX3xbc62xX117xe646xddd1xX3xX7x1216fxX3xXbxX1xX6bxXdxX3xX5x8ba5xX3xX1xX301xX14xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX1xX26xXc6xX2a5xX14xX3xX5xX49xX81xX3xX1axX1xXb4xX4xX1xX3xXexX19xX33xX29xX4xX3x8a59xX7fxX47xXcfxX7fxX77xX3xXcaxX3xX28xX379xX14xX15xX3xX16axX3xX7axXcfx9887xX10xX6xX15xX26xX10xX3xXb0xX109xXb0xX109xXcfxX3xXcxX1xX63xX81xX3xX4xX1xX84xX98xX3xX1xX63xX26xX3xX28xX67xX3xX1axbc6cxX3xX4x125f4xX26xX3xX14xX49xXc6xX3xX4xX379xX14xX3xX1cxX251xX14xX15xX3xXexX19xX33xX29xX4xX3xX14xX15xX26xXc6xX3xX4xX34xX3xX14xX15xcb86xXdxX3xX14xX15xX48xX49xXdxX3xXcaxX3xX15xXdxX6xXdxX3xX1cxX48xXcdxX14xX3xX2xX3xX4xX3exX6xX3xX81xX2dexX6xX3xX15xXdxX6bxXdxX3xX14xX2bbxX81xX3xX14xX6xXc6xXcfxX3xX77xX22fxXc6xX3xX4xX1xbbdexX4xX3xX4xX1xX42dxX14xX3xX5xX49xX3xXexXdxX14xX3xX1axX1xX2fbxX14xX15xX3xX28xX26xXdxX3xX28xX29xXdxX3xX7axXdxX10xXexXexX10xX5xX98xX3xX117xXcaxXdxX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xX3xX1cxX33xX26fxX4xX3xX24xX10xX81xX3xX5xX49xX3xX81xX42dxXexX3xX24xX84xX4xX1xX3xXc3xX26xX6xX14xX3xXexX19xX43xX14xX15xX3xXexX19xX48xX14xX15xX3xX1cxX265xXdxX3xX1xX23bxX14xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX47xX3b8xX7axX3xXcxX19xX33xX34xX14xX15xX3xX7axXdxX67xXexX3xX47xX48xX49xX14xX15xXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX48xX5fxXc6xXaxX12xX27exX2dexX6xX3xX15xXdxX6bxXdxX3xX14xX2bbxX81xX3xX14xX6xXc6xX98xX3xX7axXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX1cxX39xXexX3xXexX1xX6xX81xX3xX28xX43xX14xX15xX3xX5xX29xX14xX3xX7xX37dxX3xX1xX33xX29xX14xX15xX3xXexX29xXdxX3xX81xX265xXexX3xX28xX2c4xX3xXexX19xX84xX3xXexX19xX48xX14xX15xX3xX14xX1xX1dxX81xX3xX1cxX9bxX26xX98xX3xX14xb9dexX14xX3xX28xXdxX67xX4xX3xXexX1xXdxX2a5xX26xX3xX28xX42dxX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xX3xX377xX117xX379xX37axX3xX7xX37dxX3xX5xX49xX3xXexX2cbxX14xX3xXexX1xX25xXexX3xX5xX29xX14xX3xX28xX29xXdxX3xX1cxX265xXdxX3xX117xX1dxX14xX15xX3xXc3xX26xX22fxX14xX3xX1cxX265xXdxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX48xX5fxXc6xXaxX12xX0xXdxX81xX15xX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xXc6xXf6xX3xX117xX5xX48xX4xX1axXfdxX3xX81xX6xX19xX15xXdxX14xXafxX5xX10xX127xXexXf6xX3xX6xX26xXexX48xXfdxX3xX81xX6xX19xX15xXdxX14xXafxX19xXdxX15xX1xXexXf6xX3xX6xX26xXexX48xXfdxX3xXf1xXdxX5fxXexX1xXf6xX3xXf8xX2xXfaxXbxX24xXfdxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexXf6xX3xXf8xX170xX16axXbxX24xXfdxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXcfxX117xX6xX48xX1xX6xXexXdxX14xX1xXcfxX28xX14xX4dxX14xX10xXf1xX7xX4dxXb0xX109xXb0xXb0xX4dxX2xXb0xX168xX5fxX16axX109xXfaxX2xXf8xXfaxXfaxXexX2xXf8xX16axXb0xX5xX2xXcfxX17axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX14xX3xXexXdxX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX14xX39xX14xX15xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX48xX5fxXc6xXaxX12xf169xX1xX2fbxX14xX15xX3xX19xXdxX516xX14xX15xX3xX15xX23bxX3xX7axXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX22fxX26xX3xX5xX48xX98xX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xX3xX4xecfexX14xX15xX3xX1axX1xXdxX2a5xX14xX3xX47xX3b8xX7axX3xX17xX6xX19xX1axX3xX47xX6xX14xX15xX3xf2b9xX10xX48xX3xX4xX6bxX81xX3xXexX1xX25xXc6xX3xX1cxX6xX26xX3xX1cxX9bxX26xXcfxX3xX47xXdxX67xX14xX3xXexXcdxXdxX98xX3xX14xX1xX49xX3xX4xX9bxX81xX3xXc3xX26xX22fxX14xX3xX14xX15xX33xX22bxXdxX3xX47xX49xX14xX3xX1fexX26xX6fxX4xX3xX1cxX6xX14xX15xX3xX5xXdxX516xX14xX3xXexXdxX2a5xXbxX3xX1cxX1dxX14xX3xX14xX1xX63xX14xX3xX14xX1xab31xX14xX15xX3xXexXdxX14xX3xX1axX1xX2fbxX14xX15xX3xX28xX26xXdxX3xX1cxX2a5xX14xX3xXexXacxX3xXexX23bxX14xX1xX3xX1xX23bxX14xX1xX3xX7xX251xX4xX3xX1axX1xX48xe647xX3xX4xX3exX6xX3xX4xXb4xX4xX3xX1xX43xX4xX3xXexX19xX379xXcfxX3xXcxX19xX33xX29xX4xX3xX1cxX1dxX98xX3xX3a6xX26xXc6xX3xX27exXcdxX14xX1xX98xX3xX77xX23bxX14xX1xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX98xX3xX47xX26xXc6xX3xX47xX2dexX14xX15xX98xX3x10576xX26xX22fxX14xX3xXcxX19xX33xX22bxX14xX15xX3xXbxX1xX6bxXdxX3xX14xX15xX1xXa9xX3xX5fxX49xXdxX3xX1xXcdxX14xXcfxX3xX27exX29xXdxX3xX1cxX22fxXc6xX98xX3xXexXdxX2a5xXbxX3xXexX27bxX4xX3xX5xXcdxXdxX3xX1cxX2a5xX14xX3xX772xX26xX22fxX14xX3xX27exXcdxX14xX1xX98xX3xX77xX251xX4xX3xX1faxX1xXdxX14xX1xX3xX28xX49xX3xXcxXdxX2a5xX14xX3xX3b8xXdxX14xX1xX3xX15xX39xXbxX3xXbxX1xX6bxXdxX3xX14xX1xX70bxX14xX15xX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX1axX1xXb4xX4xX3xX14xX1xX6xX26xXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX48xX5fxXc6xXaxX12xXcxX19xX48xX14xX15xX3xXc3xX26xXb4xX3xX1axX1xX251xX98xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xX3xXexXacxX14xX15xX3xX5fxX84xX14xX1xX3xXbxX1xX6bxXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX19xXb4xX4xX1xX3xX4xX34xX3xX1cxX2dexXdxX3xXexX33xX34xX14xX15xX3xXexX3daxX3xXexX19xX33xX29xX4xX3xXexX1xX25fxX81xX3xX7axX1faxX662xX3xX1efxX7xXdxX6xX14xX3xX1faxX26xXbxX3xXb0xX109xX2xX176xXcfxX3xXcxX26xXc6xX3xX14xX1xXdxX516xX14xX98xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX34xX3xX1cxX2c4xX6xX3xX4xX3daxX4xX3xXexX6fxXexX3xX28xX49xX3xX14xX25fxX14xX3xXexX6bxX14xX15xX3xXexX1xXc1xX3xX5xX3daxX4xX3xX5fxX3faxXdxX3xX5fxX49xX48xX98xX3xX1xX63xX26xX3xX28xX67xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX14xX2bbxX81xX3xX2xX176xX168xX176xX3xX1xX3faxXdxX3xXbxX1xX27bxX4xX3xXexX1xX9bxX14xX3xXexX6fxX4xX98xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX25xX26xX3xX4xX3daxX4xX3xX1xX6xXc6xX3xX15xXdxX1fbxXbxX3xX77xXcxX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xX3xX5xX43xXexX3xX28xX49xX48xX3xXcxX48xXbxX3xX168xX3xX4xX3exX6xX3xX15xXdxX6bxXdxX3xX1cxX25xX26xX3xX4xX1xX22fxX26xX3xX5xX27bxX4xXcfxX3xX7axX29xXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX1xXdxX67xX14xX3xXexXcdxXdxX98xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xX3xX4xX69dxX14xX15xX3xXexXdxX2a5xXbxX3xXexX27bxX4xX3xX14xX1xX63xX14xX3xX1cxX33xX26fxX4xX3xX1axX3d7xX3xX28xX43xX14xX15xX3xX7xX37dxX3xX7xX29xX81xX3xX117xX23bxX14xX1xX3xXbxX1xX27bxX4xX3xX1cxXc1xX3xXexX19xXcaxX3xX5xXcdxXdxX3xX4xX6fxX14xX15xX3xX1xXdxX2a5xX14xX3xX4xX1xX48xX3xX7axXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX28xX49xX3xX15xX1dxXbxX3xX81xX39xXexX3xXexX19xX48xX14xX15xX3xXexX1xX49xX14xX1xX3xXbxX1xX9bxX14xX3xX77xXcxX1fexX1f2xX3xXcaxX3xX1cxX26fxXexX3xXexX63xXbxX3xXexX19xX26xX14xX15xX3xX7xX42dxXbxX3xXexX29xXdxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX19xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX19xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX19xX48xX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX516xX14xX3xXc3xX26xX6xX14xXf6xX0xX4dxX7xXexX19xX48xX14xX15xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXafxXexX1xX26xX81xX117xXafxX6xX14xX5fxXafxX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxeae9xX48xX19xX5xX5fxX3xX1faxX26xXbxX3x12010xXcfxXb0xX109xX3xXexXcdxXdxX3xX77xX2fbxX14xX15xX3xX7fxX6xX81xX3xc94exX3xXexX84xX14xX1xX3xX4xX1xX26xXc6xX67xX14xX3xX377xX4xX25xX81xX3xX4xd458xX6xX37axX3xX1axX1xXb4xX14xX3xX15xXdxX6bxXaxX3xX1xX19xX10xX127xX9xXaxX4dxX117xX48xX14xX15xXafxX5fxX6xX4dxXf1xX48xX19xX5xX5fxXafxX4xX26xXbxXafxX26xXafxXb0xX109xXafxXexX6xXdxXafxX5fxX48xX14xX15xXafxX14xX6xX81xXafxX6xXafxXexXdxX14xX1xXafxX4xX1xX26xXc6xX10xX14xXafxX4xX6xX81xXafxX4xX26xX6xXafxX1axX1xX6xX14xXafxX15xXdxX6xX4dxX2xX176xXb0xX176xX107xX170xXcfxX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX15xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4dxX81xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xXb0xX109xX4dxX14xX10xXf1xX7xX4dxXb0xX109xXb0xX2xX4dxX2xX109xX168xX5fxXfaxX2xX2xX109xXb0xXb0xX170xXexXf8xXb0xXb0xX16axX5xXb0xXafxX2xXcfxX17axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX14xX3xXexXdxX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX14xX39xX14xX15xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX19xX48xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa49xX48xX19xX5xX5fxX3xX1faxX26xXbxX3xXa53xXcfxXb0xX109xX3xXexXcdxXdxX3xX77xX2fbxX14xX15xX3xX7fxX6xX81xX3xXa65xX3xXexX84xX14xX1xX3xX4xX1xX26xXc6xX67xX14xX3xX377xX4xX25xX81xX3xX4xXa79xX6xX37axX3xX1axX1xXb4xX14xX3xX15xXdxX6bxXaxX3xX1xX19xX10xX127xX9xXaxX4dxX117xX48xX14xX15xXafxX5fxX6xX4dxXf1xX48xX19xX5xX5fxXafxX4xX26xXbxXafxX26xXafxXb0xX109xXafxXexX6xXdxXafxX5fxX48xX14xX15xXafxX14xX6xX81xXafxX6xXafxXexXdxX14xX1xXafxX4xX1xX26xXc6xX10xX14xXafxX4xX6xX81xXafxX4xX26xX6xXafxX1axX1xX6xX14xXafxX15xXdxX6xX4dxX2xX176xXb0xX176xX107xX170xXcfxX1xXexX81xXaxX12xXa49xX48xX19xX5xX5fxX3xX1faxX26xXbxX3xXa53xXcfxXb0xX109xX3xXexXcdxXdxX3xX77xX2fbxX14xX15xX3xX7fxX6xX81xX3xXa65xX3xXexX84xX14xX1xX3xX4xX1xX26xXc6xX67xX14xX3xX377xX4xX25xX81xX3xX4xXa79xX6xX37axX3xX1axX1xXb4xX14xX3xX15xXdxX6bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX19xX48xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXdfxX265xX3xXexX19xX33xXcaxX14xX15xX3xXcxX1xX6xX14xX1xX3xX14xXdxX516xX14xX3xX28xX49xX3xXcxX1xXc1xX3xXexX1xX6xX48xX3xX280xX14xX5fxX48xX14xX10xX7xXdxX6xX98xX3xa557xX6xXdxX14xX26xX5fxXdxX14xX3xX1efxX81xX6xX5xXdxX3xX4xX1xX48xX3xX117xXdxX2a5xXexX98xX3xX15xXdxX6bxXdxX3xXa49xX48xX19xX5xX5fxX3xX1faxX26xXbxX3xXa53xXcfxXb0xX109xX3xX14xX2bbxX81xX3xXb0xX109xXb0xX2xX3xX1cxX33xX26fxX4xX3xXexX2cbxX3xX4xX1xX251xX4xX3xXexXcdxXdxX3xX14xX33xX29xX4xX3xX14xX49xXc6xX3xX4xX1dxX3xXexX1xXc1xX3xX7xX37dxX3xX377xX4xX25xX81xX3xX4xXa79xX6xX37axX3xX1axX1xXb4xX14xX3xX15xXdxX6bxX3xX5fxX48xX3xX81xX6fxXdxX3xX5xX48xX3xX14xX15xXcdxXdxX3xX5fxX2c4xX4xX1xX3xX1faxX48xX28xXdxX5fxXafxX2xX176xXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axa845xXd34xX3xX28xX25xXexX3xX28xX6bxX3xXexX23bxX81xX3xX1cxX6fxXdxX3xXexX1xX3exX3xX15xXdxX6xX48xX3xX1xX70bxX26xX3xX4xX1xX48xX3xXexX26xXc6xXc1xX14xX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xXaxX3xX1xX19xX10xX127xX9xXaxX4dxX117xX48xX14xX15xXafxX5fxX6xX4dxX28xX127xX127xXafxX28xX6xXexXafxX28xX6xXafxXexXdxX81xXafxX5fxX48xXdxXafxXexX1xX26xXafxX15xXdxX6xX48xXafxX1xX26xX26xXafxX4xX1xX48xXafxXexX26xXc6xX10xX14xXafxX28xXdxX10xXexXafxX14xX6xX81xX4dxX2xX176xXb0xX170xXb0xX170xXcfxX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX15xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4dxX81xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xXb0xX109xX4dxX14xX10xXf1xX7xX4dxXb0xX109xXb0xX2xX4dxX2xX109xX168xX5fxX2xX2xXf8xXfaxX2xXfaxXfaxXexXb0xX2xXfaxX168xX5xX170xXafxX176xX176xX176xXcfxX17axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX14xX3xXexXdxX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX14xX39xX14xX15xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX19xX48xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axXd34xXd34xX3xX28xX25xXexX3xX28xX6bxX3xXexX23bxX81xX3xX1cxX6fxXdxX3xXexX1xX3exX3xX15xXdxX6xX48xX3xX1xX70bxX26xX3xX4xX1xX48xX3xXexX26xXc6xXc1xX14xX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xXaxX3xX1xX19xX10xX127xX9xXaxX4dxX117xX48xX14xX15xXafxX5fxX6xX4dxX28xX127xX127xXafxX28xX6xXexXafxX28xX6xXafxXexXdxX81xXafxX5fxX48xXdxXafxXexX1xX26xXafxX15xXdxX6xX48xXafxX1xX26xX26xXafxX4xX1xX48xXafxXexX26xXc6xX10xX14xXafxX28xXdxX10xXexXafxX14xX6xX81xX4dxX2xX176xXb0xX170xXb0xX170xXcfxX1xXexX81xXaxX12xX7axXd34xXd34xX3xX28xX25xXexX3xX28xX6bxX3xXexX23bxX81xX3xX1cxX6fxXdxX3xXexX1xX3exX3xX15xXdxX6xX48xX3xX1xX70bxX26xX3xX4xX1xX48xX3xXexX26xXc6xXc1xX14xX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX19xX48xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX23bxX14xX1xX3xX1xX23bxX14xX1xX3xX5fxX2c4xX4xX1xX3xX117xX67xX14xX1xX3xXexXcdxXdxX3xX4xX1xX22fxX26xX3xXa65xX3xX1axX1xXdxX2a5xX14xX3xX3b8xXdxX516xX14xX3xX1cxX48xX49xX14xX3xXdfxX1dxX14xX15xX3xX1cxXb4xX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xX3x113dcxX7axXd34xXd34xbd6axX3xX15xX39xXbxX3xX1axX1xX1dxX3xX1axX1xX2bbxX14xX3xXexX19xX48xX14xX15xX3xX28xXdxX67xX4xX3xXexX23bxX81xX3xX1cxX6fxXdxX3xXexX1xX3exX3xX15xXdxX6xX48xX3xX1xX70bxX26xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX9bxXc6xX3xXexX19xX379xX3xX47xX3b8xX7axX3xX17xX6xX19xX1axX3xX47xX6xX14xX15xXafxX7xX10xX48xX3xXexX19xX33xX29xX4xX3xX15xXdxX6xXdxX3xX1cxX48xXcdxX14xX3xX4xX26xX6fxXdxX3xX14xX2bbxX81xXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX26xX5xX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX19xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXafxXexX1xX26xX81xX117xXafxX6xX14xX5fxXafxX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX1xX33xX34xX14xX15xX3xXb4xX14xX3xX14xX49xX48xX3xXexX1xX6xXc6xX3xX1xX49xX14xX15xX3xXexX1xX3exX3xX377xXexX1xX3exX14xX15xX3xX5x9b94xX3xX4xX1xX1069xX37axX3xXcaxX3xX1cxX265xXdxX3xXexX26xXc6xXc1xX14xX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xX17dxXaxX3xX1xX19xX10xX127xX9xXaxX4dxX117xX48xX14xX15xXafxX5fxX6xX4dxXbxX1xX26xX48xX14xX15xXafxX6xX14xXafxX14xX6xX48xXafxXexX1xX6xXc6xXafxX1xX6xX14xX15xXafxXexX1xX26xXafxXexX1xX26xX14xX15xXafxX5xX48xXafxX4xX1xX48xXafxX48xXafxX5fxX48xXdxXafxXexX26xXc6xX10xX14xXafxX28xXdxX10xXexXafxX14xX6xX81xX4dxX2xX168xX168xX109xXf8xX176xXcfxX1xXexX81xXaxX12xX0xXdxX81xX15xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4dxX81xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xXb0xX109xX4dxX14xX10xXf1xX7xX4dxXb0xX109xX109xX176xX4dxX2xX109xX168xX5fxX2xX2xXfaxX107xX109xX2xXfaxXexXfaxXfaxX168xX176xX107xX5xX109xXcfxX17axXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX14xX3xXexXdxX14xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX1xX25xX14xX3xXexX1xX33xX34xX14xX15xX3xX14xX39xX14xX15xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX19xX43xX14xX15xX3xX47xX48xX49xX14xX15xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX28xX12xX0xX7xXexX19xX48xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX1xX33xX34xX14xX15xX3xXb4xX14xX3xX14xX49xX48xX3xXexX1xX6xXc6xX3xX1xX49xX14xX15xX3xXexX1xX3exX3xX377xXexX1xX3exX14xX15xX3xX5xX1069xX3xX4xX1xX1069xX37axX3xXcaxX3xX1cxX265xXdxX3xXexX26xXc6xXc1xX14xX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xX17dxXaxX3xX1xX19xX10xX127xX9xXaxX4dxX117xX48xX14xX15xXafxX5fxX6xX4dxXbxX1xX26xX48xX14xX15xXafxX6xX14xXafxX14xX6xX48xXafxXexX1xX6xXc6xXafxX1xX6xX14xX15xXafxXexX1xX26xXafxXexX1xX26xX14xX15xXafxX5xX48xXafxX4xX1xX48xXafxX48xXafxX5fxX48xXdxXafxXexX26xXc6xX10xX14xXafxX28xXdxX10xXexXafxX14xX6xX81xX4dxX2xX168xX168xX109xXf8xX176xXcfxX1xXexX81xXaxX12xX17xX1xX33xX34xX14xX15xX3xXb4xX14xX3xX14xX49xX48xX3xXexX1xX6xXc6xX3xX1xX49xX14xX15xX3xXexX1xX3exX3xX377xXexX1xX3exX14xX15xX3xX5xX1069xX3xX4xX1xX1069xX37axX3xXcaxX3xX1cxX265xXdxX3xXexX26xXc6xXc1xX14xX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xX17dxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX19xX48xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX3b8xX9bxX14xX3xX1cxX9bxX26xX3xXexXdxX516xX14xX3xXexX19xX48xX14xX15xX3xX28xX379xX14xX15xX3xX1xX34xX14xX3xXb0xX3xX14xX2bbxX81xX3xXc3xX26xX6xX98xX3xX1xX49xX14xX15xX3xXexX1xX3exX3xX1cxX265xXdxX3xXexX26xXc6xXc1xX14xX3xX7axXdxX67xXexX3xX7fxX6xX81xX3xX19xX34xXdxX3xX28xX49xX48xX3xX4xX26xX265xX4xX3xX1axX1xX3exX14xX15xX3xX1xX48xX6bxX14xX15xX3xX14xX1xX22fxX14xX3xX7xX3daxX3xX5xX29xX14xX3xX1cxX2a5xX14xX3xX14xX1xX33xX3xX28xX63xXc6xXcfxX3xX47xX3b8xX7axX3xX17xX6xX19xX1axX3xX47xX6xX14xX15xX3xX6b5xX10xX48xX3xX4xX9bxX14xX3xX4xX1xXcdxXc6xX3xX1cxX26xX6xX3xX28xX29xXdxX3xXexX1xX22bxXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xX1cxXc1xX3xX28xXb4xX3xX5xXcdxXdxX3xX117xX251xX4xX3xXexX33xX22bxX14xX15xX3xXbxX1xX379xX14xX15xX3xX14xX15xX3daxX3xX1cxX6xX14xX15xX3xXexX1xX3exX14xX15xX3xX5xX1069xX3xX4xX1xX1069xX3xXexX19xX33xX29xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX28xX379xX14xX15xX3xX5xX48xXcdxXdxX3xXa49xX48xX19xX5xX5fxX3xX1faxX26xXbxX3xXb0xX109xXb0xXb0xX3xXexX19xXcaxX3xX5xXcdxXdxXcfxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX26xX5xX12xX0xX5fxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xX4dxX5fxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX48xX5fxXc6xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24xXexXafxX6xX5xXdxX15xX14xXf6xX3xX19xXdxX15xX1xXexXfdxXaxX12xX0xX10xX81xX12xXcxX1xX10xX48xX3xXdfxX48xX14xX15xX5fxX6xXbxX5xX26xX7xX0xX4dxX10xX81xX12xX0xX4dxXbxX12