Công ty CP Dược Hà Tĩnh chủ động phát triển vùng nguyên liệu
(Baohatinh.vn) - Những năm qua, Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã chủ động phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất trên 40 mặt hàng đông dược.
6a5ax9841xc1cfxbc03xdbe2x8286xdcc7xba68xd361xX7xb967x96aax8cb3x6d7dx949bx9ea3xX5x7d2fxXax97d4x9bf6x9019xac6axc5fbxX3xXex937exX3xX13xcc9cxX3x6adbxb8f1xbd8fxX4xX3x7247x75e9xX3xXcxea8exX15xX1xX3xX4xX1xb7ebxX3xecb9xa9e3xX15xX16xX3xXbxX1xd07fxXexX3xXexb2c7xXdxabf8xX15xX3x831bxd740xX15xX16xX3xX15xX16xc902xX19x79bcxX15xX3xX5xXdx9904xX46xX0xc883xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xc9ecxXaxX12xc066xX1xcdd0xX15xX16xX3xX15xeba9x7fd5xX3x6c97xX46xX6xe138xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX2fx964fxX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xXbxX1xeae1xX4xX3xX3fxXb6xX3xX7xedd0xX15xX3xe397xX46x7039xXexX3xXexX3axX48xX15xX3x6f36x9797xX3xX6dxd276xXexX3xX1xX24xX15xX16xX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX62xX1fxX20xX4xf047xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax76a6xXdxX62xXexX1x6d4exX3x90b9xX2x849dxXbxXc0xd8eaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX3xXcaxXcbxXcbxXbxXc0xX11fxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX50xX50xXdxXdfxeda3xX6x873dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxX3fxX15xX50xX15xX10xX113xX7xX50xX2x922cxdca2xX2xX50xce80xX156xX62xX11cxX2xX11axXcbxX11cxX153xX153xXexX2xX153xX152xX152xX5xX2xXcbx8343xX2xXdfx7d17xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX141xX15xXaxX12x6ed8xX3xX1xX6xX3xX2fxXc2xXexX3xX3fxX10xX15xX3xX7xX14xX15xX16xX3xX65xX16xX24xX15xX3x7a40xdc6cxX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xX2fxX1fxX6xX3xX3fxX24xX141xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX4xd49fxX19xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe380xX141xX62xX19xXaxX12xXcxX1x6f6dxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX16xe116xX15xX3xX2fxX1fexX19xX72xX3xX15xX1xXdxb977xX46xX3xX7xXbdxX15xX3xXbxX1xbb07xX6dxX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX62xX1fxX20xX4xX3x8f7dxX7xXbdxX15xX3xXbxX1xX23exX6dxX3xXexX1xX46xeeabxX4xX3xX4x718fxX3xX15xX16xX46xd7d0xX15xX3xX16xX258xX4xX3xXex7d2bxX3xX4xX36xX4xX3xX5xX141xdcb9xXdxX3xXexX1xXbdxX141xX3xX62xX1fxX20xX4xaaa6xX3xX4xX2dxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX3axX6xX3xX2fxX221xXdxX3xX3fxX24xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX25cxX15xX16xX3xX4xX1xXdx7c1bxX6dxX3xX5xX27xX15xX1xX3xXexX1xd3d2xX3xXexX3axX1fxX221xX15xX16xXdfxX3xad0axXcexX4xX3xX13fxXdxX4dxXexX72xX3xX4xX36xX4xX3xX7xXbdxX15xX3xXbxX1xX23exX6dxX3xX15xX1xX1fxX118xX3xX1e4xX30xX4xX3xX1xX141xX6xX3xXexX3axa9b9xX15xX16xX72xX3xX23xX141xX24xX15xX3xXc0xc269xX4xX1xX3xX1xX1fx9417xX15xX16xX72xX3xb1afxXdxX48xX15xX3xX15xX16x94caxX6dxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX2b4xX3xX23x7df8xX1exb888xX1cxX23xX319xa2d7xX72xX3xX13xX6xX141xX3xX2f9xX4xX1xX3xX6dxe484xX46x9537xX3xX2fxX8dxX3xXexX3axbfb8xX3xX15xX48xX15xX3xX15xcc0fxXdxX3xXexXdxX2b4xX15xX16xX72xX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xXexX1xX2bexX3xXexX3axX1fxX221xX15xX16xX3xXexX3axX141xX15xX16xX3xX3fxX24xX3xX15xX16xX141xX24xXdxX3xXex99d5xX15xX1xX3xX2fxX25cxX15xX3xX15xX1xX30bxX15xX11fxX3xXexX1xX30bxX6dxX3xX4xX1xX2f9xX72xX3xX4xX25cxX3xX7xXbdxX15xX3xXbxX1xX23exX6dxX3xX2fxX8dxX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xXc0xX46xXc2xXexX3x87efxX1xX23exX46xX3xX3axX6xX3xX15xX1fxd3ebxX4xX3xX15xX16xX141xX24xXdxXdfxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX113xXdxX62xXexX1xX118xX3xX11axX2xX11cxXbxXc0xX11fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX3xXcaxXcbxX2xXbxXc0xX11fxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX50xX50xXdxXdfxX13fxX6xX141xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxX3fxX15xX50xX15xX10xX113xX7xX50xX2xX152xX153xX2xX50xX156xX156xX62xX11cxX2xX11axXcbxX11cxX1cdx7115xXexX152xX1cdxXcaxX152xX5xX428xX168xX153xXdfxX16bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX141xX15xXaxX12xX65xX16xX1fxX221xXdxX3xX62xX1fexX15xX3xX13xX23exX6dxX3xX304xX2bexX15xX1xX3xXbxX1xXc2xX15xX3xX396xX1xX334xXdxX3xX396xX1xXdxX3xX4xX1fexX19xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX2fxX1fxX6xX3xX5xX271xXdxX3xXexX1xX46xX3xX15xX1xX30bxXbxX3xX396xX1xX36xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX141xX62xX19xXaxX12xcb61xXexX3xX6xXdxX3xX13fxXdxX2b4xXexX3xX3axb020xX15xX16xX72xX3xX1xX22axX46xX3xX1xX2b4xXexX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX4xX36xX4xX3xX7xXbdxX15xX3xXbxX1xX23exX6dxX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX15xX24xX19xX3xX2fxX235xX46xX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xXexX271xXdxX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xXdfxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX141xX62xX19xXaxX12x816fxX15xX16xX3xX2c8xX24xX141xX3xX304xXdxX2b4xXexX3xX23xX1fxX2ffxX15xX16xX3xX168xX3xed9exXdxX36xX6dxX3xX2fxX258xX4xX3xXbxX1xXb6xX3xXexX3axX36xX4xX1xX3xX15xX1xX1fexX15xX3xX7x88bexX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX141xX3xX13fxXdxX2b4xXexX118xX3xX304xX3a0xXdxX3xX1xX24xX15xX16xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX5xX141xX271xXdxX3xX7xXbdxX15xX3xXbxX1xX23exX6dxX3xX2fxX14xX15xX16xX3xX62xX1fxX20xX4xX72xX3xX15xX1xX67xX15xX16xX3xX15xX6cxX6dxX3xXexX3axX1fxX3a0xX4xX3xX2fxX1fexX19xX72xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1xX141xX24xX15xX3xXexX141xX24xX15xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX6dxX46xX6xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xXexX269xX3xX4xX36xX4xX3xXexX365xX15xX1xX3xX396xX1xX36xX4xX72xX3xX4xX1xX2dxX3xX19xX2b4xX46xX3xX5xX24xX3xX334xX3xXbxX1xX2f9xX6xX3xX219xX2eexX4xXdfxX3xXcxX269xX3xX15xX6cxX6dxX3xX153xXcbxX2xXcaxX3xX168xX3xX153xXcbxX2xX11cxX3xX2fxX2b4xX15xX3xX15xX6xX19xX72xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX396xX2b4xXexX3xX3fxX3a0xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX1xX30xX3xX62xX1fexX15xX3xX334xX3xX13xX23exX6dxX3xX304xX2bexX15xX1xX72xX3xX13xX23exX6dxX3xX1cxX1xa574xX4xX3xX24bxX13xX23exX6dxX3xa79bxX46xX19xX48xX15xX27dxX72xX3xXcxX1xX271xX4xX1xX3xX304xX27xX15xX1xX3xX24bxXcxX1xX271xX4xX1xX3xX23xX24xX27dxX72xX3xX23xX1fxX2ffxX15xX16xX3xddb6xX1fexX6dxX3xX24bxX23xX1fxX2ffxX15xX16xX3xad14xX1xX48xX27dxX72xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xX2xX1cdxX1xX6xXdfxX3xX13xX36xX4xX3xX4xX1fexX19xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX396xX2b4xXexX3xX4xX1xX2dxX3xX19xX2b4xX46xX3xX5xX24xX3xX396xXdxX6dxX3xXexXdxX235xX15xX3xXexX1xXbdxX141xX72xX3xX6dxX8dxX3xX2fxX235xX72xX3xX6dxX30xX4xX3xX1xX141xX6xX3xXexX3axX2eexX15xX16xX72xX3xX2f9xX4xX1xX3xX6dxX32bxX46xXdfxX3xX1e4xX3a0xXdxX3xX2fxX1fexX19xX72xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4x913dxX15xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX396xX2b4xXexX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX396xX1xXbdxX141xX3xX15xX16xX1xXdxX4dxX6dxX3xX6dxX30xXexX3xX7xX258xX3xX4xX1fexX19xX3xX6dxX3a0xXdxX3xX15xX1xX1fxX3xX3ax88fexX3xX6fxX46xX271xXexX72xX3xX62xXdxX4dxXbxX3xX1xX271xX3xX4xX1xX1fexX46xX3xX334xX3xX13xX23exX6dxX3xX304xX2bexX15xX1xXdfxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axX3xX62xXexX1xX46xX6dxX13fxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX113xXdxX62xXexX1xX118xX3xX11axX2xX11cxXbxXc0xX11fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX3xXcaxX2xX2xXbxXc0xX11fxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX50xX50xXdxXdfxX13fxX6xX141xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxX3fxX15xX50xX15xX10xX113xX7xX50xX2xX152xX153xX2xX50xX156xX156xX62xX11cxX2xX11axXcbxX11cxXcaxX156xXexXcaxXcaxX152xX152xX5xX2xXcbxX168xX1cdxXdfxX16bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX141xX15xXaxX12xX13xX1fexX19xX3xX3axd46cxX3xX6fxX46xX271xXexX3xX4xa34cxX15xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xXexX258xXexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX141xX62xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX141xX3xX14xX15xX16xX3xX23xX1fxX2ffxX15xX16xX72xX3xX396xX1xXdxX3xXexX1xX58bxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX396xX2b4xXexX72xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX396x8cdfxX3xX396xX2b4xXexX3xXexX3axX58bxX4xX3xXexXdxX2b4xXbxX3xX3fxX3a0xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX1xX30xX3xX62xX1fexX15xX3xX1xX141xXcexX4xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX6fxX46xX6xX3xXexX33bxX3xX1xX20xXbxX3xXexX36xX4xX3xX4xX25cxX3xX7xX58bxX3xXc0xX36xX4xX3xX15xX1xX30bxX15xX3xX4xX2dxX6xX3xX4xX1xX2f9xX15xX1xX3xX6fxX46xX19xX235xX15xX3xX2fxX2bexX6xX3xXbxX1xX1fxX2ffxX15xX16xXdfxX3xX2c8xX261xX15xX16xX3xXexX1xX221xXdxX72xX3xXexX33bxX3xX4xX1xcc37xX4xX3xXexX30bxXbxX3xX1xX46xXc2xX15xX3xX6fxX46xX19xX3xXexX3ax797fxX15xX1xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX7xX271xX4xX1xX72xX3xX4xX46xX15xX16xX3xX94bxX15xX16xX3xX6dxXdx6ef7xX15xX3xXbxX1xX2f9xX3xXbxX1xX1fexX15xX3xX13fxX25cxX15xX72xX3xX16xXdxX258xX15xX16xX3xX3fxX24xX3xX1xcbdfxX3xXexX3axX20xX3xX6dxX30xXexX3xXbxX1xX22axX15xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2f9xX3xX396xX1xX36xX4xX3xXexX3axX141xX15xX16xX3xX6dxX40xX6xX3xX2fxX22axX46xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX396xX2b4xXexXdfxXdfxXdfxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX141xX62xX19xXaxX12xX13xX40xX15xX16xX3xX3fxX3a0xXdxX3xX2fxX25cxX72xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xa778xX3xX396x7568xX3xX7xX1fxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX4dxXbxX3xX13fxX36xX6dxX3xX2fxX261xX15xX16xX72xX3xXexX1xX1fxX221xX15xX16xX3xXc0xX46xX19xX48xX15xX3xX396xXdxX3cxX6dxX3xXexX3axX6xX72xX3xXexX1xX10xX141xX3xX62xa234xXdxX72xX3xX1xX1fxX3a0xX15xX16xX3xX62xX32bxX15xX3xX13fxX24xX3xX4xX141xX15xX3xXexX3axX141xX15xX16xX3xX7xX46xX258xXexX3xX6fxX46xX36xX3xXexX3axX95dxX15xX1xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexXdfxX3xX304xX3a0xXdxX3xX4xX36xX4xX1xX3xX5xX24xX6dxX3xX3fxXdxX4dxX4xX3xX4xXb6xX3xXexX1xX3cxX72xX3xX7xX36xXexX3xX7xX6xX141xX72xX3xX15xX16xX6xX19xX3xX6dxX40xX6xX3xX2fxX22axX46xX72xX3xX15xX1xX67xX15xX16xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX4xX1fexX19xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX396xX2b4xXexX3xX2fxX235xX46xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xXexX258xXexX72xX3xX4xX1xX141xX3xX1xXdxX4dxX46xX3xX6fxX46xXbdxX3xX396xXdxX15xX1xX3xXexX2b4xX3xX4xX6xX141xX3xX1xX2ffxX15xX3xX7xX141xX3xX3fxX3a0xXdxX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX4xX1fexX19xX3xXexX3axX46xX19xX235xX15xX3xXexX1xX258xX15xX16xX3xX15xX48xX15xX3xX15xX16xX1fxX221xXdxX3xX62xX1fexX15xX3xX3axXc2xXexX3xXbxX1xXc2xX15xX3xX396xX1xX334xXdxX3xXexX1xX6xX6dxX3xX16xXdxX6xXdfxX3xX65xX1xX221xX3xX2fxX25cxX72xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xX15xX16xX46xX261xX15xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX7xX271xX4xX1xX72xX3xX4xX46xX15xX16xX3xX94bxX15xX16xX3xX2fxX2dxX3xX4xX1xX141xX3xX1xX141xX271xXexX3xX2fxX30xX15xX16xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexXdfxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX113xXdxX62xXexX1xX118xX3xX11axX2xX11cxXbxXc0xX11fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX3xXcaxX11cxXcbxXbxXc0xX11fxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX50xX50xXdxXdfxX13fxX6xX141xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxX3fxX15xX50xX15xX10xX113xX7xX50xX2xX152xX153xX2xX50xX156xX156xX62xX11cxX2xX11axXcbxX11axXcbxXcbxXexX1cdxXcaxX11cxX11cxX5xXcbxX168xXcaxXdfxX16bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX141xX15xXaxX12xX13xX1fexX19xX3xX396xXdxX6dxX3xXexXdxX235xX15xX3xXexX1xXbdxX141xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3axXc2xXexX3xXexX258xXexX3xXexX271xXdxX3xX13xX23exX6dxX3xX304xX2bexX15xX1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX141xX62xX19xXaxX12xXcxX33bxX3xXexX3axX1fxX334xX15xX16xX3xXcxX33bxX3xX1xX20xXbxX3xXexX36xX4xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX4xX1fexX19xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX13xX23exX6dxX3xX304xX2bexX15xX1xX3xX65xX16xX46xX19xX97bxX15xX3xX304xX6cxX15xX3xXcxX141xX24xX15xX3xX4xX1xX141xX3xX13fxXdxX2b4xXexX118xX3xcb24xX65xX6cxX6dxX3xX153xXcbxX2xXcaxX72xX3xX4xX1xX679xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xXexX1xX58bxX4xX3xX1xXdxX4dxX15xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX396xX2b4xXexX3xX3fxX3a0xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX72xX3xX4xX1xX2dxX3xX19xX2b4xX46xX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX4xX1fexX19xX3xX396xXdxX6dxX3xXexXdxX235xX15xX3xXexX1xXbdxX141xX3xXexX3axX48xX15xX3xX62xXdxX4dxX15xX3xXexX2f9xX4xX1xX3xX1cdxX3xX1xX6xX3xX3fxX3a0xXdxX3xX1xX2ffxX15xX3xX11cxXcbxX3xX1xX30xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX16xXdxX6xXdfxX3xX304xX40xX15xX16xX3xX2fxXc2xXexX3xX3fxX10xX15xX3xX7xX14xX15xX16xX3xX65xX16xX24xX15xX3xX1e4xX1e5xX3xXexX3axX1fxX3a0xX4xX3xX2fxX1fexX19xX3xX16xX22axX15xX3xX15xX1xX1fxX3xX13fxc03fxX3xX1xX141xX6xX15xX16xX3xX1xX141xXcexX4xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX62xX1fxX6xX72xX3xX3axX6xX46xX3xX4xXbdxXdxX3xX396xd554xX6dxX3xX1xXdxX4dxX46xX3xX6fxX46xXbdxX3xXexX1xX95dxX3xX15xX6xX19xX72xX3xX15xX1xX221xX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX2fxX8dxX3xX4xX1xX141xX3xXexX1xX46xX3xX15xX1xX30bxXbxX3xX396xX1xX36xXdfxX3xXcxX3axX46xX15xX16xX3xX13fxX95dxX15xX1xX3xX2xX3xX7xX24xX141xX72xX3xX4xX1xX141xX3xXexX1xX46xX3xX15xX1xX30bxXbxX3xX152xX3xX168xX3xX428xX3xXexX3axXdxX4dxX46xXdfxX3xXcxX14xXdxX3xX4xX25cxX3xX153xX3xX7xX24xX141xX72xX3xXexX3axX1fxX3a0xX4xX3xX2fxX1fexX19xX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX62xX1fxX6xX72xX3xX4xX1xX141xX3xXexX1xX46xX3xX15xX1xX30bxXbxX3xX11cxX3xXexX3axXdxX4dxX46xX72xX3xX15xX6xX19xX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX396xXdxX6dxX3xXexXdxX235xX15xX3xXexX1xXbdxX141xX3xXexX1xX46xX3xX16xX22axX15xX3xX153xXcbxX3xXexX3axXdxX4dxX46xXaxXdfxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX3axXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX113xXdxX62xXexX1xX118xX3xX11axX2xX11cxXbxXc0xX11fxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX118xX3xXcaxX153xX153xXbxXc0xX11fxXaxX3xX7xX3axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX50xX50xXdxXdfxX13fxX6xX141xX1xX6xXexXdxX15xX1xXdfxX3fxX15xX50xX15xX10xX113xX7xX50xX2xX152xX153xX2xX50xX156xX156xX62xX11cxX2xX11axXcbxX11axX2xXcbxXexX2xX152xX428xXcbxX5xX156xX168xX11cxXdfxX16bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX141xX15xXaxX12xX1exXdxX4dxXbxX3xX1xX271xX3xX4xX1xX1fexX46xX3xX3fxX269xX6xX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xX2fxX1fxX6xX3xX3fxX24xX141xX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX396xX1xXbdxX141xX3xX15xX16xX1xXdxX4dxX6dxX3xXexX271xXdxX3xX13xX23exX6dxX3xX304xX2bexX15xX1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX141xX62xX19xXaxX12xX13xX40xX15xX16xX3xX3fxX3a0xXdxX3xX396xXdxX6dxX3xXexXdxX235xX15xX3xXexX1xXbdxX141xX72xX3xX15xX6cxX6dxX3xX15xX6xX19xX72xX3xXcxX33bxX3xX1xX20xXbxX3xXexX36xX4xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX4xX1fexX19xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX13xX23exX6dxX3xX304xX2bexX15xX1xX3xX6dxX3a0xXdxX3xX2fxX1fxX6xX3xX3fxX24xX141xX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX396xX1xXbdxX141xX3xX15xX16xX1xXdxX4dxX6dxX3xXexX1xX48xX6dxX3xX11cxX3xX7xX24xX141xX3xX62xXdxX4dxXbxX3xX1xX271xX3xX4xX1xX1fexX46xX3xX3fxX24xX3xX396xX1xX141xXbdxX15xX16xX3xXcbxX72xX11cxX3xX1xX6xX3xX4xX1fexX19xX3xX3axX872xX3xX6fxX46xX271xXexXdfxX3xX2c8xX2b4xX15xX3xX15xX6xX19xX72xX3xX4xX1fexX19xX3xX3axX872xX3xX6fxX46xX271xXexX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3axXc2xXexX3xXexX258xXexXdfxX3xX2c8xXdxX235xX46xX3xX6fxX46xX6xX15xX3xXexX3axX1e5xX15xX16xX3xX5xX24xX72xX3xX4xX36xX4xX3xX1xX30xX3xX62xX1fexX15xX3xX3axXc2xXexX3xXbxX1xXc2xX15xX3xX396xX1xX334xXdxX3xX396xX1xXdxX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX396xX2b4xXexX3xX3fxX3a0xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX3fxX24xX3xX5xX46xX14xX15xX3xXexX46xX1fexX15xX3xXexX1xX2dxX3xX6fxX46xX19xX3xXexX3axX95dxX15xX1xX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX2fxX3cxX3xX4xX25cxX3xX15xX6cxX15xX16xX3xX7xX46xXc2xXexX3xX4xX6xX141xX72xX3xX2fxXbdxX6dxX3xX13fxXbdxX141xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX7xX271xX4xX1xX3xX4xX1xX141xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX2fxX3cxX3xX7xXbdxX15xX3xXc0xX46xXc2xXexX3xX4xX36xX4xX3xX5xX141xX271xXdxX3xXexX1xX46xX258xX4xX3xX6xX15xX3xXexX141xX24xX15xXdfxX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX3axX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX3axX141xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX48xX15xX3xX6fxX46xX6xX15xX118xX0xX50xX7xXexX3axX141xX15xX16xX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX168xXexX1xX46xX6dxX13fxX168xX6xX15xX62xX168xX7xX6xXbxX141xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c8xX1fxX20xX4xX3xX6dxX40xX6xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX72xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX62xX1fexX15xX3xX13xX23exX6dxX3xX1cxX1xX679xX4xX3xXd00xX6dxX269xX15xX16xX3xX15xX1xX1fxX3xX13fxX2eexXexX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xX3fxX24xX15xX16xef87xXaxX3xX1xX3axX10xcedbxX9xXaxX50xX15xX141xX15xX16xX168xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX50xX62xX46xX141xX4xX168xX6dxX46xX6xX168xX62xX46xX141xX4xX168xX5xXdxX10xX46xX168xX15xX141xX15xX16xX168xX62xX6xX15xX168xX4xX6xX6dxX168xXbxX1xX46xX4xX168xX6dxX46xX15xX16xX168xX15xX1xX46xX168xX13fxX6xXexX168xX62xX46xX141xX4xX168xX3fxX6xX15xX16xX50xX2xX11cxX1cdxXcbxX152xX428xXdfxX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX50xX6dxX10xX62xXdxX6xX50xX2xX153xXcbxX50xX15xX10xX113xX7xX50xX2xX152xX2xX152xX50xX2xX1cdxXcaxX62xX11cxX2xXcbxX153xXcaxX11cxXcbxXexXcaxX11axXcbxX1cdxX5xX153xXdfxX16bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX3fxX12xX0xX7xXexX3axX141xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c8xX1fxX20xX4xX3xX6dxX40xX6xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX72xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX62xX1fexX15xX3xX13xX23exX6dxX3xX1cxX1xX679xX4xX3xXd00xX6dxX269xX15xX16xX3xX15xX1xX1fxX3xX13fxX2eexXexX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xX3fxX24xX15xX16xX1226xXaxX3xX1xX3axX10xX122cxX9xXaxX50xX15xX141xX15xX16xX168xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX50xX62xX46xX141xX4xX168xX6dxX46xX6xX168xX62xX46xX141xX4xX168xX5xXdxX10xX46xX168xX15xX141xX15xX16xX168xX62xX6xX15xX168xX4xX6xX6dxX168xXbxX1xX46xX4xX168xX6dxX46xX15xX16xX168xX15xX1xX46xX168xX13fxX6xXexX168xX62xX46xX141xX4xX168xX3fxX6xX15xX16xX50xX2xX11cxX1cdxXcbxX152xX428xXdfxX1xXexX6dxXaxX12xX2c8xX1fxX20xX4xX3xX6dxX40xX6xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX72xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX62xX1fexX15xX3xX13xX23exX6dxX3xX1cxX1xX679xX4xX3xXd00xX6dxX269xX15xX16xX3xX15xX1xX1fxX3xX13fxX2eexXexX3xX2fxX1fxX20xX4xX3xX3fxX24xX15xX16xX1226xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX3axX141xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX1xX221xXdxX3xX2fxXdxX3cxX6dxX3xX15xX24xX19xX72xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX62xX1fexX15xX3xXc0xX8dxX3xX13xX23exX6dxX3xX1cxX1xX679xX4xX72xX3xX1xX46xX19xX4dxX15xX3xX13xX23exX6dxX3xX681xX46xX19xX48xX15xX3xX168xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX2fxX6xX15xX16xX3xX1xX258xXdxX3xX1xXbdxX3xXexX1xX46xX3xX1xX141xX271xX4xX1xX3xX4xX1fexX19xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX6dxX8dxX3xX2fxX235xX3xX3fxX24xX3xX2f9xX4xX1xX3xX6dxX32bxX46xXdfxX3xX65xX6cxX6dxX3xX15xX6xX19xX72xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX2fxX271xXexX3xX15xX6cxX15xX16xX3xX7xX46xXc2xXexX3xX4xX6xX141xX72xX3xX6dxX996xXdxX3xX1xX6xX3xXexX1xX46xX3xX3fxX235xX3xXexX269xX3xX2xX153xXcbxX3xb120xX3xX2xXcaxXcbxX3xXexX3axXdxX4dxX46xX3xX2fxX261xX15xX16xX72xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX62xX1fexX15xX3xX3axXc2xXexX3xXbxX1xXc2xX15xX3xX396xX1xX334xXdxXdfxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX3fxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX221xXdxX3xXexXdxX2b4xXexX3xXd00xX5xX24xX6dxX3xX396xX1xX25cxX1226xX3xX15xX16xX1fxX221xXdxX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xXaxX3xX1xX3axX10xX122cxX9xXaxX50xX15xX141xX15xX16xX168xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX50xXexX1xX141xXdxX168xXexXdxX10xXexX168xX5xX6xX6dxX168xX396xX1xX141xX168xX15xX16xX46xX141xXdxX168xXexX3axX141xX15xX16xX168xX62xX46xX141xX4xX168xX5xXdxX10xX46xX168xX1xX6xX168xXexXdxX15xX1xX50xX2xX11cxX153xX428xX152xX2xXdfxX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX7xX3axX4xX9xXaxX50xX6dxX10xX62xXdxX6xX50xX2xX153xXcbxX50xX15xX10xX113xX7xX50xX2xX152xX2xX11axX50xX156xX156xX62xX11cxXcbxX428xXcaxXcbxX2xXcbxXexX153xX2xX428xX2xX5xXcbxXdfxX16bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX3xX4xX1xX2dxX3xX2fxX30xX15xX16xX3xXbxX1xX36xXexX3xXexX3axXdxX3cxX15xX3xX3fxX40xX15xX16xX3xX15xX16xX46xX19xX48xX15xX3xX5xXdxX4dxX46xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX3fxX12xX0xX7xXexX3axX141xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX221xXdxX3xXexXdxX2b4xXexX3xXd00xX5xX24xX6dxX3xX396xX1xX25cxX1226xX3xX15xX16xX1fxX221xXdxX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xXaxX3xX1xX3axX10xX122cxX9xXaxX50xX15xX141xX15xX16xX168xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX50xXexX1xX141xXdxX168xXexXdxX10xXexX168xX5xX6xX6dxX168xX396xX1xX141xX168xX15xX16xX46xX141xXdxX168xXexX3axX141xX15xX16xX168xX62xX46xX141xX4xX168xX5xXdxX10xX46xX168xX1xX6xX168xXexXdxX15xX1xX50xX2xX11cxX153xX428xX152xX2xXdfxX1xXexX6dxXaxX12xXcxX1xX221xXdxX3xXexXdxX2b4xXexX3xXd00xX5xX24xX6dxX3xX396xX1xX25cxX1226xX3xX15xX16xX1fxX221xXdxX3xXexX3axX261xX15xX16xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX3axX141xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX65xX2b4xX46xX3xXexX1xX221xXdxX3xX2fxXdxX3cxX6dxX3xX15xX24xX19xX3xX15xX6cxX6dxX3xX15xX16xX141xX36xXdxX72xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX62xX1fexX15xX3xXc0xX8dxX3xX13xX23exX6dxX3xX304xX2bexX15xX1xX3xX24bxX13xX23exX6dxX3xX681xX46xX19xX48xX15xX3xX168xX3xX23xX24xX3xXcxX27xX15xX1xX27dxX3xX4xX1xX46xX23exX15xX3xX13fxX2bexX3xXexX1xX46xX3xX1xX141xX271xX4xX1xX3xX396xXdxX6dxX3xXexXdxX235xX15xX3xXexX1xXbdxX141xX3xXexX1xX95dxX3xX15xX6cxX6dxX3xX15xX6xX19xX3xX4xX1fexX19xX3xX6dxX3a0xXdxX3xX13fxX2eexXexX3xX2fxX22axX46xX3xX13fxXde2xX15xXdfxX3xXcxX1xX221xXdxX3xXexXdxX2b4xXexX3xXd00xX2fxXdbexX15xX16xX3xX2fxXbdxX15xX1xX1226xX3xX4xX40xX15xX16xX3xX1xX271xX15xX3xX4xX1xX2b4xX3xX3fxX235xX3xX1xX4dxX3xXexX1xX258xX15xX16xX3xXexX1fxX3a0xXdxX3xXexXdxX48xX46xX3xX396xX1xXdxX2b4xX15xX3xX15xX1xXdxX235xX46xX3xX62xXdxX4dxX15xX3xXexX2f9xX4xX1xX3xX62xX1fxX20xX4xX3xX5xXdxX4dxX46xX3xX4xX1xX2b4xXexX3xX19xX3cxX46xXdfxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX3fxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX46xX5xX12xX0xX62xXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3axXaxX12xX0xX50xX62xXdxX3fxX12xX0xX50xX62xXdxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xX46xXexX1xX141xX3axXaxX12xX13xX1xX2f9xX15xX1xX3xXcxX1xX46xX0xX50xXbxX12
Chính Thu