Tỏa sáng giá trị văn hóa truyền thống
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh có lịch sử khá sớm, di khảo cổ học cho thấy, các quần cư của người Việt cổ đã tồn tại cách đây hàng ngàn năm. Những giá trị văn hóa còn lưu lại trong các di sản vật thể và phi vật thể đã phản ánh đời sống tinh thần phong phú của các thế hệ cư dân bản địa.
a397xff1axb7e7xd59ax10f36x11c23xc3cbxbce6xX6xbc62xba0exX1x10ad9xd972xc73dxd491xX9xecffxX0xX6x1158fxefb1xXcxba77xc085xX10xX0xb845x11d4cxX10x124caxd672x10fd7xX2xX1exX16xX2xX16x100d2xfd85x12492xX1bxX2xcef8xe9a2xX2xe3bcx10f82x103d1xX2exX2xe542xX2xX2dxX2exX2fx10774xX2xc6c5xe020xbda2xX26xX2xX2dxabf3xe506x11122xX0xa9a4xX1axX1bxX10xX0xX43xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX25xX2fxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xf451xX26xX13xX4xX1axX9xX10xX60x1246dxX5xX2xX6xc20axX16xX17xX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xee17xX2xfcc9xd267xX16xX2xX25xe521xX5xX2xX13xX14xX1fxXex11c99xX16xX2xX13xX25xe8e3xX16xX17xX0xX43xX25xX2fxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xeae0xX1axX5xXdxX9xX10xX9cxX3bxX2xX60x117abxX16xX25xX2xX3xX7dxX2xX4xX76xX3xX25xX2xX6xea37xX2xX2axX25xX6cxX2xX6x101dbxX1bx102dbxX2xXdxX26xX2xX2axX25xab05xXcxX2xX3xf03bxX2xX25xabc8xX3xX2xX3xX25xXcxX2xX13xX25xX1exXexXbcxX2xX3xX6cxX3xX2xa99dxX1fxd82bxX16xX2xX3xbca2xX2xX3xf623xX5xX2xX16xX17xXe1xbc39xX26xX2xf0bcxX26xX27xX13xX2xX3xXc7xX2xc8fex113a6xX2xX13xb940xX16xX2xX13x10841xX26xX2xX3xX6cxX3xX25xX2xXf5xb970xXexX2xX25xX3bxX16xX17xX2xX16xX17xX3bxX16xX2xX16xX79xX1bxc73bxX2xc827xX25xc3ddxX16xX17xX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX3xd044xX16xX2xX4xXe1xX1fxX2xX4xXfdxX26xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX3xX6cxX3xX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX2xX78xf4c1xX13xX2xX13xX25xacf4xX2xX78xX3bxX2xX1xX25xX26xX2xX78xX14cxX13xX2xX13xX25xX151xX2xXf5xXf6xX2xX1xX25xXc3xX16xX2xX6cxX16xX25xX2xXf5xXeaxX26xX2xX6xX89xX16xX17xX2xX13xX26xX16xX25xX2xX13xX25xXddxX16xX2xX1xX25xXcxX16xX17xX2xX1xX25xb853xX2xX3xXe4xX5xX2xX3xX6cxX3xX2xX13xX25xc678xX2xX25xX27xX2xX3xXe1xX2xXdxX106xX16xX2xX3axXc3xX16xX2xXf5xX76xX5xX116xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axf044xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xe8dbxX1fxX6xX13xX26xbabfxXexbd7bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX118xX25xX26xX84xX1fxX2xX16xX79xX1bxX2xX4xXfdxX26xX2xX16xX5xXexXbcxX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xXf5xXf6xX2xX4xX3bxX1bxX2xX13xX89xX13xX2xX3x1215bxX16xX17xX2xX13xX6cxX3xX2xX3axXc3xXcxX2xX13xXf9xX16xX2xX78xX3bxX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX1fxXexX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX1caxX2xXf5xX151xX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX13x100c0xX2xXf5xXeaxX26xX2xX1b9xXe1xX5xX2xX4xX5xX16xX2xX13xX68xX5xXbcxX2xXdbxX1fxXexX27xX16xX2xX13xX25xX1exX1bxX2xX78xX3bxXcxX2xX13xX106xX1bxX2xX25xXf9xX16xX2xX13xX25xX195xX2xX25xX27xX2xX25xX202xX1bxX2xX16xX5xXexX2xX78xX3bxX2xX1bxX1fxX202xX16xX2xX6xX5xX1fxb711xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xXbxXc3xXcxX2xX13xXf9xX16xX2xX78xX3bxX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX1fxXexX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX78xX14cxX13xX2xX13xX25xX151xX0xX43xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX3xX7dxX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX4xX3bxX16xX17xX2xX16xXc7xX26xX2xX13xX26xX195xX16xX17xX2xX78xX84xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xXbcxX2xX2axX25xXcxX5xX2xX3axXc3xX16xX17xX2xX78xX3bxX2xX4xX3bxX16xX17xX2xX16xX17xX25xX84xX2xX13xX14xX1fxXexX84xX16xX2xX13xX25xX89xX16xX17xX116xX2xadc0xX6cxX3xX2xX4xX3bxX16xX17xX41xX2xX60xX26x114d3xX16xX2xfb0cxX26xX84xX16xXbcxX2xb608xXexX2xXedxX26xfcd5xX16xXbcxX2xX384xX202xX16xX17xX2xX60xX25xX6cxX26xXbcxX2x10cdaxX381xX16xX2xX9cxb6a5xX26xXbcxX2x10bdexX202xX26xX2x1205exc1f5xXbcxX2xX60xX25xXddxX16xX2xX384xXddxX1fxXbcxX2xX60xX14xX1fxX16xX17xX2x1115cxX38fxXbcxX2xXbxbd2exX26xX2xcbfaxX6cxX116xX116xX116xX2xX16xXc7xX26xX2xXdxX5xX16xX25xX2xX78xX84xX2xX13xX14xX1fxXexX84xX16xX2xX13xX25xX89xX16xX17xX2xX25xXcaxX3xX2xX25xX3bxX16xX25xXbcxX2xX2axX25xXcxX5xX2xX3axXc3xX16xX17xX2xX78xX3bxX2xX78xX79xX16xX2xX3xX25xXe1xe917xX16xX17xX116xX2xX384xX106xXexX2xX4xX3bxX2xXdbxX1fxX381xX2xX25xXe1xX404xX16xX17xX2xX3xXe4xX5xX2xX3xX6cxX3xX2xXdxX5xX16xX25xX2xX16xX25xX106xX16xX2xX4xX76xX3xX25xX2xX6xXb3xXbcxX2xXdxX5xX16xX25xX2xX16xX25xX106xX16xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xXbcxX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xX16xX25xX3bxX2xX3xX6cxX3xX25xX2xX1bxXfdxX16xX17xX2xX3xXe4xX5xX2xXf5xX1exX13xX2xX16xXe1xXbaxX3xX116xX2xX375xX25xa71dxX16xX25xX2xX78xc823xX2xX13xX25xX195xXbcxX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX3xX7dxX2xX14xX1exX13xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX4xX76xX3xX25xX2xX6xXb3xX2xX78xX240xX5xX2xX3xX7dxX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xXbcxX2xX78xX240xX5xX2xX3xX7dxX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX17xX26xX6cxXcxX2xXdxe9e3xX3xX116xX0xX43xX1xX10xX0xX13xX5xX3axX4xX1axX2x11dc5xX26xXdxX13xX25xX8xX9xX2dxX2exX2exX9xX2xX3xX1axX4xX4xX6xX1xX5xX3xX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3xX1axX4xX4xX1xX5xXdxXdxX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3axXcxX14xXdxX1axX14xX8xX9xX2exX9xX2xX5xX4xX26xX17xX16xX8xX9xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX9xX10xX0xX13xX3axXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX5xX2xX25xX14xX1axX1c8xX8xX9xX9xX10xX0xX26xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX43xX43xX26xX116xX3axX5xXcxX25xX5xX13xX26xX16xX25xX116xX78xX16xX43xX16xX1axX4d8xX6xX43xX2fxX37xX2dxX3fxX43xX2fxX2exX37xXdxX2fxX2exX3fxX2fxX2dxX2exX2exX13xbc4fxfe0fxb041xX3fxX37xX4xX2exX116xX1c3xX1xX17xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxec41xX1bxX5xX17xX1axX9xX2xX43xX10xX0xX43xX5xX10xX0xX43xX13xXdxX10xX0xX43xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX375xX5xX1xX13xX26xXcxX16xX9xX10x11287xX25xX6cxX13xX2xX13xX14xX26xX151xX16xX2xX2axX76xX3xX25xX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX4xX3bxX2xX1bxX3a3xX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xX3xX6cxX3xX25xX2xX3axXc3xXcxX2xX13xXf9xX16xX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX78xX46cxXbcxX2xX17xX26xc3e0xX1bxX2xX25xX26xX27xX1fxX2xXdbxX1fxXc3xX116xX0xX43xX1xX10xX0xX43xX13xXdxX10xX0xX43xX13xX14xX10xX0xX43xX13xX3axXcxXdxXexX10xX0xX43xX13xX5xX3axX4xX1axX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xf350xX16xX17xX2xXbxX3c4xX26xX2xX384xc1c1xX3xX2xX9cxXfdxX16xX25xX2xX32xX2xX3a7xX26xX6cxX1bxX2xXf5xX89xX3xX2xf31fxe3acxX2xXedxX9cxX32xX60xX60x11affxX1dxX3bfxX2xX3xX25xXcxX2xX3axX26xX195xX13xX41xX2xcf74xX118xX25xX26xX84xX1fxX2xX16xX79xX1bxX2xX4xXfdxX26xX2xX16xX5xXexXbcxX2xX3xX3c4xX16xX17xX2xX78xXbaxX26xX2xX6x1167bxX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX13xX14xX26xX151xX16xX2xX3xXe4xX5xX2xX16xX84xX16xX2x1136bxX60xX32xX3c7xX9cxXbcxX2xX3xX6cxX3xX2xX25xXcxXfdxX13xX2xXf5xX3a3xX16xX17xX2xX4xX26xX381xX16xX2xXdbxX1fxX5xX16xX2xXf5xX195xX16xX2xX3axXc3xXcxX2xX13xXf9xX16xX2xX3xX6cxX3xX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX4xX76xX3xX25xX2xX6xXb3xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX39xX3bfxX670xXedxX9cxX40xX2xX671xX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX3xb64fxX16xX17xX2xXf5xXe1xbb10xX3xX2xX3xX25xX189xX2xX13xX14xXcaxX16xX17xX2xX25xX404xX16xX2xX78xX3bxX2xXdbxX1fxX5xX2xXf5xX7dxX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX26xX27xX16xXbcxX2xX2axX25xX202xX26xX2xX1xX25xX4caxX3xX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xXdxX26xX2xX3xX25xf876xXbcxX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX4xX76xX3xX25xX2xX6xXb3xX284xX2xX37xX2xX16xX79xX1bxX2xXdbxX1fxX5xX2xX39xX2dxX2exX2fxX2exX32xX2dxX2exX2fxX37xX40xXbcxX2xXf5xXf6xX2xX3xX7dxX2xX2fxX2exX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX3bfxX670xXedxX9cxX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX1b9xX195xX1xX2xX25xXfdxX16xX17xX2xX3xX1exX1xX2xXdbxX1fxX89xX3xX2xX17xX26xX5xX2xX39xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXf5xX7dxXbcxX2xX3xX7dxX2xX2dxX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xXdbxX1fxX89xX3xX2xX17xX26xX5xX2xXf5xX5fcxX3xX2xX3axX26xX27xX13xX41xX2xX6b9xX25xX1fxX2xX4xXe1xX1fxX2xX16xX26xX27xX1bxX2xX118xX17xX1fxXexX38fxX16xX2xX1dxX1fxXbcxX2xX670xX671xX2xX375xX25xX758xX2xX25xX1fxXexX2xX13xX26xX84xX16xX2xX1xX25xXe1xX404xX16xX17xX2xX39xX1b9xXf6xX2xX9cxXe1xX404xX16xX17xX2xX384xX202xX2xX32xX2xX9cxXe1xX404xX16xX17xX2xX6b9xX25xX381xX40xX2xX13xX25xX1fxX3a3xX3xX2xX25xX27xX2xX13xX25xX89xX16xX17xX2xXf5xXe1xXeaxX16xX17xX2xX60xX14xXe1xXeaxX16xX17xX2xX670xX404xX16xX2xX78xX3bxX2xX2fxda73xX84cxX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX3xX1exX1xX2xX13xX758xX16xX25x1136exX116xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX37xX2xX16xX79xX1bxX2xXdbxX1fxX5xXbcxX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX3xX202xX16xX17xX2xX13xX14xX471xX16xX25xX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xXf5xXddxX1fxX2xX13xXe1xX2xX13xX14xXcaxX16xX17xX2xXf5xX26xX151xX1bxX2xX16xX25xXe1xX41xX2xX6b9xX25xX1fxX2xX4xXe1xX1fxX2xX16xX26xX27xX1bxX2xX118xX17xX1fxXexX38fxX16xX2xX1dxX1fxXbcxX2xX6b9xX25xX1fxX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX118xX17xXf6xX2xX3axX5xX2xX384xXf9xX16xX17xX2xX3bfxX3a3xX3xXbcxX2xX1dxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX9cxXe1xX404xX16xX17xX2xX384xX202xXbcxX2xXf5xX84xX16xX2xX13xX25xXeaxX2xX60xXc7xX16xX17xX2xXbxX46cxX2xX13xX25xXe1xX2xX3bfxX381xX2xX1dxX1fx11b2fxX16xXbcxX2xX118xX17xX1fxXexX38fxX16xX2xXbxX26xX151xX1fxXbcxX2xX118xX17xX202xX2xX5b1xX25xX189xX3xX2xXedxXfdxX16xXbcxX2xXf5xX84xX16xX2xXbxXfdxX3xX25xX2xXedxX106xX16xX2xX78xX3bxX2xX3xX25xX3c4xX5xX2xX60xX25xX76xX16xX25xX2xX3c7xX6cxXbcxX2xXf5xX471xX16xX25xX2xX9cxX3a3xX26xX2xX60xX25xX89xX16xX17xXbcxX2xX118xX17xXf6xX2xX3axX5xX2xX118xX17xX25x11df4xX16xXbcxX2xX60xX25xX3bxX16xX25xX2xX670xX404xX16xX2xX5b1xX25xX12fxX16xX17xX2xX9cxX3bxX1bxX2xX118xX17xX25xX26xX284xX2xXbxX381xX16xX2xX3xXfdxX16xX25xX2xXf5xX7dxXbcxX2xX16xX17xX1fxXf9xX16xX2xXf5xXddxX1fxX2xX13xXe1xX2xX1b9xXf6xX2xX25xX3a3xX26xX2xX25xX7dxX5xX2xX3xX712xX16xX17xX2xXf5xXf6xX2xX1b9xX106xXexX2xXdxX6a4xX16xX17xXbcxX2xX1bxX671xX2xX14xX3a3xX16xX17xXbcxX2xX13xX1fxX2xX3axXc7xXbcxX2xX1xX25xX4caxX3xX2xX25xXf9xX26xX2xX3xX6cxX3xX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX16xX25xXe1xX2xX3xX25xX3c4xX5xX2xX9cxXe1xX404xX16xX17xXbcxX2xXf5xX84xX16xX2xX60xX5xX1bxX2xX3bfxX5xX16xX17xX2xX39xX375xX5xX16xX2xX3bfxX3a3xX3xX40xX1caxX2xXf5xX84xX16xX2xX60xX25xX6cxX16xX25xX2xX3abxab09xX1fxX2xX39xX60xX14xX1fxX202xX16xX17xX2xXbxX6cxX13xX2xX32xX2xX9cxXe1xX404xX16xX17xX2xX6b9xX25xX381xX40xX1caxX2xX3xX25xX3c4xX5xX2xX60xX25xX5xX16xX25xX2xX3bfxXe1xX404xX16xX17xX2xX39xX5b1xX25xX3c4xX2xX3bfxXe1xX1fxX2xX32xX2xX3bfxX3a3xX3xX2xX9cxX3bxX40xX1caxX2xX3xX25xX3c4xX5xX2xX5b1xX25xXcxX16xX17xX2xX5b1xX25xXfdxX16xXbcxX2xX384xX3bxX2xX3bfxX26xX38fxX1fxX2xX39xX118xX17xX25xX26xX2xX3c7xX1fxX106xX16xX40xX116xX2xXedxX26xX27xX3xX2xX1b9xXf6xX2xX25xX3a3xX26xX2xX25xX7dxX5xX2xXf5xXddxX1fxX2xX13xXe1xX2xXf5xXf6xX2xX17xX26xX189xX1xX2xX3xX202xX16xX17xX2xX13xX6cxX3xX2xX3axXc3xXcxX2xX13xXf9xX16xX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX2xX17xX5fcxX1xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX13xX25xX1fxX14cxX16xX2xX4xX718xX26xX2xX78xX84xX2xX16xX17xX1fxXf9xX16xX2xX78xX89xX16xXbcxX2xX4xXfdxX26xX2xX78xX240xX5xX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX1fxXexX2xX13xX89xX13xX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX32xX2xX4xX76xX3xX25xX2xX6xXb3xX2xX3xXe4xX5xX2xXdxX26xX2xX13xX46cxX3xX25xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXf5xXeaxX26xX2xX6xX89xX16xX17xX2xX16xX25xX106xX16xX2xXdxX106xX16xX116xX0xX43xX1xX10xX0xX13xX5xX3axX4xX1axX2xX4d8xX26xXdxX13xX25xX8xX9xX2dxX2exX2exX9xX2xX3xX1axX4xX4xX6xX1xX5xX3xX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3xX1axX4xX4xX1xX5xXdxXdxX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3axXcxX14xXdxX1axX14xX8xX9xX2exX9xX2xX5xX4xX26xX17xX16xX8xX9xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX9xX10xX0xX13xX3axXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX5xX2xX25xX14xX1axX1c8xX8xX9xX9xX10xX0xX26xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX43xX43xX26xX116xX3axX5xXcxX25xX5xX13xX26xX16xX25xX116xX78xX16xX43xX16xX1axX4d8xX6xX43xX2fxX37xX2dxX3fxX43xX2fxX2exX37xXdxX2fxX2exX3fxX2fxX2dxX2exX2exX13xX569xX56axX569xX2exX37xX4xX2fxX116xX1c3xX1xX17xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxX57exX1bxX5xX17xX1axX9xX2xX43xX10xX0xX43xX5xX10xX0xX43xX13xXdxX10xX0xX43xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX375xX5xX1xX13xX26xXcxX16xX9xX10xX375xX6cxX3xX2xX16xX25xX3bxX2xX2axX25xXc3xXcxX2xX3xXc7xX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX16xX17xX202xX26xX2xX1bxX3a3xX2xXf5xX5fcxX3xX2xX13xX14xXe1xX16xX17xX2xX78xXbaxX26xX2xX25xX5xX26xX2xX2axX26xX151xX1fxX2xX13xX6cxX16xX17xX2xX13xX25xX65dxX3xX2xX4xX3bxX2xX1bxX3a3xX2xX3xX25xX1fxX1bxXbcxX2xX3axX471xX16xX25xX2xX78xX3bxX2xX1bxX3a3xX2xXf5xX1exX13xX2xX13xXfdxX26xX2xXdxX26xX2xX46cxX3xX25xX2xX5b1xX25xX202xX26xX2xX5b1xX25xX89xX26xX2xX32xX2xXbxXf6xX26xX2xX375xXcaxX26xX2xX39xX118xX17xX25xX26xX2xX3c7xX1fxX106xX16xX40xX0xX43xX1xX10xX0xX43xX13xXdxX10xX0xX43xX13xX14xX10xX0xX43xX13xX3axXcxXdxXexX10xX0xX43xX13xX5xX3axX4xX1axX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX10xX118xX17xX3bxX16xX25xX2xX2axX25xXc3xXcxX2xX3xXc7xX2xX3xX712xX16xX17xX2xX4xX26xX381xX16xX2xX13xX4caxX3xX2xX13xX471xX1bxX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xX3xXc7xX2xX78xX14cxX13xXbcxX2xXdxX26xX2xX3xX25xX758xX2xXdbxX1fxX5xX16xX2xX13xX14xXcaxX16xX17xXbcxX2xX2axX25xf503xX16xX17xX2xXf5xX76xX16xX25xX2xX3bfxX670xXedxX9cxX2xX4xX106xX1fxX2xXf5xXeaxX26xX2xX3xXe4xX5xX2xX78xX3c4xX16xX17xX2xXf5xX1exX13xX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX116xX2xXedxX26xX27xX3xX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX25xX3bxX16xX17xX2xX16xX17xX3bxX16xX2xX6xf626xX3xX2xX1xX25xXcxX16xX17xXbcxX2xX78xX79xX16xX2xX13xX6a4xX2xX3xXc7xX2xX78xX3bxX2xX3xX6cxX3xX2xX3xXc7xX2xX78xX14cxX13xX2xX3xX25xX65dxX16xX17xX2xX13xX68xX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX4xX3bxX2xX78xX3c4xX16xX17xX2xXf5xX1exX13xX2xX3xX7dxX2xX13xX14xX1fxXexX84xX16xX2xX13xX25xX89xX16xX17xX2xX4xX106xX1fxX2xXf5xXeaxX26xX2xX78xXbaxX26xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX78xX758xX5xX2xX13xXddxX16xX17xX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX116xX2xX384xX5fcxX3xX2xX3axX26xX27xX13xXbcxX2xX78xX26xX27xX3xX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX26xX27xX16xX2xXdxX26xX2xX3xX25xX758xX2xX5b1xX25xX202xX26xX2xX5b1xX25xX89xX26xX2xX32xX2xXbxXf6xX26xX2xX375xXcaxX26xXbcxX2xX375xXf9xX16xX2xX670xX12fxX2xX32xX2xX60xX25xXfdxX3xX25xX2xX3bfxXfdxX3xXbcxX2xdf1axX189xX2xX384xX26xX27xX1xX2xX32xX2xX60xX25xXfdxX3xX25xX2xX384xX3bxX26xXbcxX2xX3bfxX712xXexX2xXf5xX6cxX2xX3xXc7xX2xX6b9xX2bxX2xX3bfxXfdxX3xX2xX32xX2xX6b9xX2bxX2xf759xX16xX25xX2xXf5xXf6xX2xX4xX3bxX1bxX2xX13xX25xX5xXexX2xXf5xXc7xX26xX2xXdbxX1fxX5xX16xX2xXf5xX26xX151xX1bxX2xX4xX76xX3xX25xX2xX6xXb3xX2xX78xX84xX2xX78xX3c4xX16xX17xX2xX1b9xX1fxX1exX13xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX384xX202xX16xX17xX2xX670xX404xX16xX2xX32xX2xX670xX5xX2xX9cxX1fxX2bxX16xX25xX2xX3xX712xX16xX17xX2xX16xX25xXe1xX2xX4xX76xX3xX25xX2xX6xXb3xX2xX25xX471xX16xX25xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX3xX6cxX3xX2xX78xX3c4xX16xX17xX2xXdxX106xX16xX2xX3xXe1xX2xX78xX3bxX2xX13xX14xX471xX16xX25xX2xXf5xX3a3xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xXbcxX2xX2axX26xX16xX25xX2xX13xX195xX2xX3xXe4xX5xX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX1b9xXe1xX5xX116xX2xX654xX16xX17xX2xX118xX17xX1fxXexX38fxX16xX2xX60xX14xX46cxX2xX670xX404xX16xX2xX32xX2xX3a7xX26xX6cxX1bxX2xXf5xX89xX3xX2xXbxXc3xXcxX2xX13xX3bxX16xX17xX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX3xX25xXcxX2xX3axX26xX195xX13xX41xX2xX686xX37xX2xX16xX79xX1bxX2xXdbxX1fxX5xXbcxX2xXf5xXf6xX2xX6xXe1xX1fxX2xX13xXddxX1bxXbcxX2xX3axXc7xX2xX6xX1fxX16xX17xX2xX25xX404xX16xX2xX2dxX116xX84cx11da1xX2exX2xX25xX26xX27xX16xX2xX78xX14cxX13xXbcxX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXf5xX7dxXbcxX2xX17xXddxX16xX2xX2dxX2exX2exX2xX25xX26xX27xX16xX2xX78xX14cxX13xX2xX3xX7dxX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xXf5xX5fcxX3xX2xX3axX26xX27xX13xX85fxX116xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX375xX25xXcxX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xX3xX106xX1fxX2xX25xX6cxX13xX2xX3xXc7xX2xX13xX14xX1fxXexX84xX16xX2xX3axX5xXexX2xX1b9xX5xX0xX43xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX10xX375xX1fxX3a3xX3xX2xX6xX89xX16xX17xX2xX6xXc3xX16xX2xX1b9xX1fxX1exX13xXbcxX2xX3xX25xX89xX16xX17xX2xX3xX25xXcaxX26xX2xX78xXbaxX26xX2xX13xX25xX26xX381xX16xX2xX13xX5xX26xXbcxX2xX17xX26xX5fcxX3xX2xXdxXf6xX2xX16xX25xXe1xX16xX17xX2xX16xX17xXe1xXeaxX26xX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX78xX240xX5xX2xX17xX5xX16xX2xXdxXfdxXbcxX2xX78xX240xX5xX2xX4xXfdxX3xX2xXdbxX1fxX5xX16xXbcxX2xXexX381xX1fxX2xXf5xXeaxX26xX2xXf5xXf6xX2xX6xXc3xX16xX2xX6xX26xX16xX25xX2xX1bxX3a3xX13xX2xX2axX25xXcxX2xX13xX3bxX16xX17xX2xX78xX79xX16xX2xX16xX17xX25xX27xX2xXdxX106xX16xX2xX17xX26xX5xX16xX2xXf5xX5fcxX3xX2xX6xXd90xX3xX116xX2xX118xX25xX11axX16xX17xX2xX2axX25xX189xX3xX2xX25xX6cxX13xX2xX13xX25xXcxX6cxX13xX2xX13xX25xX5xX26xX2xX13xX240xX2xXf5xXf9xX16xX17xX2xX14xX1fxX3a3xX16xX17xXbcxX2xX16xX189xX26xX2xX16xXcxX16xXbcxX2xX13xX240xX2xX6xX202xX16xX17xX2xX13xX25xX1fxXexX84xX16xXbcxX2xX3axX26xX151xX16xX2xX3xXc3xX2xX1exXexX2xX78xX240xX5xX2xX26xX16xX2xXf5xX14cxX1bxX2xX16x10fbexX26xX2xX16xX25xXcaxX3xX2xX16xX25x10058xX16xXbcxX2xX78xX240xX5xX2xX1xX25xXc3xX16xX2xX6cxX16xX25xX2xXf5xXeaxX26xX2xX6xX89xX16xX17xX2xX13xX106xX1bxX2xX25xXf9xX16xX2xX1xX25xXcxX16xX17xX2xX1xX25xX189xXbcxX2xX4xXf6xX16xX17xX2xX1bxXfdxX16xX2xX4xXa30xX16xX2xX16xcab7xX13xX2xX25xX3bxXcxX2xX25xXcxX5xXbcxX2xXdxX1fxXexX381xX16xX2xXdxX6cxX16xX17xX2xX3xXe4xX5xX2xX3xXe1xX2xXdxX106xX16xX2xX3axX5xXcxX2xXf5xXeaxX26xX116xX2xX384xX7dxX2xX4xX3bxX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX13xX14xX1fxXexX84xX16xX2xX13xX25xX89xX16xX17xX2xX3xX7dxX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xXbcxX2xX3axXf9xX26xX2xXf5xXd90xX1xX2xX3xX25xXcxX2xX13xX106xX1bxX2xX25xXf9xX16xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX13xX25xX195xX2xX25xX27xX2xX16xX17xXe1xXeaxX26xX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX116xX0xX43xX1xX10xX0xX13xX5xX3axX4xX1axX2xX4d8xX26xXdxX13xX25xX8xX9xX2dxX2exX2exX9xX2xX3xX1axX4xX4xX6xX1xX5xX3xX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3xX1axX4xX4xX1xX5xXdxXdxX26xX16xX17xX8xX9xX2fxX9xX2xX3axXcxX14xXdxX1axX14xX8xX9xX2exX9xX2xX5xX4xX26xX17xX16xX8xX9xX3xX1axX16xX13xX1axX14xX9xX10xX0xX13xX3axXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX375xX5xX1xX13xX26xXcxX16xX9xX10xX0xX5xX2xX25xX14xX1axX1c8xX8xX9xX9xX10xX0xX26xX1bxX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX43xX43xX26xX116xX3axX5xXcxX25xX5xX13xX26xX16xX25xX116xX78xX16xX43xX16xX1axX4d8xX6xX43xX2fxX37xX2dxX3fxX43xX2fxX2exX37xXdxX2fxX2exX3fxX2fxX2dxX2exX2exX13xX569xX56axX569xX2exX84cxX4xX2dxX116xX1c3xX1xX17xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxX57exX1bxX5xX17xX1axX9xX2xX43xX10xX0xX43xX5xX10xX0xX43xX1xX10xX0xX43xX13xXdxX10xX0xX43xX13xX14xX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX375xX5xX1xX13xX26xXcxX16xX9xX10xX3abxX3a3xX13xX2xX3axX1fxXc7xX26xX2xX6xX26xX16xX25xX2xX25xXcxXfdxX13xX2xXf5xX76xX16xX25xX2xX2axX2bxX2xX3xXe4xX5xX2xX375xX3bfxXbxX2xX3xX5xX2xX13xX14xX3c4xX2xX118xX17xX1fxXexX38fxX16xX2xX375xX202xX16xX17xX2xX60xX14xX65dxX0xX43xX1xX10xX0xX43xX13xXdxX10xX0xX43xX13xX14xX10xX0xX43xX13xX3axXcxXdxXexX10xX0xX43xX13xX5xX3axX4xX1axX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX10xX118xXc7xX26xX2xX3axX14cxX13xX2xX16xX25xX1exX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX25xXeaxX26xX2xX17xX26xX5xX16xX2xXdbxX1fxX5xX2xX4xX3bxX2xX6xX6a4xX2xX2axX26xX27xX16xX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX78xX46cxXbcxX2xX17xX26xX5fcxX1bxX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX38axX118xae2bxX670xX375xd90dxX2xX3xX202xX16xX17xX2xX16xX25xX14cxX16xX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX2xX1xX25xX26xX2xX78xX14cxX13xX2xX13xX25xX151xX2xXf5xXfdxX26xX2xXdxX26xX27xX16xX2xX3xXe4xX5xX2xX16xX25xX106xX16xX2xX4xXcxXfdxX26xX116xX2xX1dxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX78xX46cxXbcxX2xX17xX26xX5fcxX1bxX2xX118xX17xX25xX27xX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX4xX3bxX2xX1bxX3a3xX13xX2xX25xX471xX16xX25xX2xX13xX25xX65dxX3xX2xX78xX79xX16xX2xX16xX17xX25xX27xX2xX13xX6a4xX2xX13xX189xX3xXbcxX2xX25xX471xX16xX25xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX13xX240xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xX3xX202xX16xX17xX2xX78xX26xX27xX3xX2xX25xX3bxX16xX17xX2xX16xX17xX3bxXexX2xX3xXe4xX5xX2xX16xX25xX106xX16xX2xXdxX106xX16xX116xX2xX118xX25xX11axX16xX17xX2xX3xX106xX1fxX2xX25xX6cxX13xX2xXf5xX404xX16xX2xX6xX404xXbcxX2xX1bxX3a3xX3xX2xX1bxXfdxX3xXbcxX2xXf5xXddxXexX2xX3xXc3xX1bxX2xX1b9xX189xX3xX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX3xX1exX13xX2xX4xX381xX16xX2xX13xX240xX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xX13xX106xX1bxX2xX25xXf9xX16xX2xX1bxX3a3xX3xX2xX1bxXfdxX3xX2xX1bxX3bxX2xX13xX26xX16xX25xX2xX13xX195xXbcxX2xX6xX106xX1fxX2xX6xXd90xX3xXbcxX2xXf5xXf6xX2xXdxXddxX16xX2xXdxXddxX16xX2xXf5xX76xX16xX25xX2xX13xX46cxX16xX25xXbcxX2xXf5xX76xX16xX25xX2xX25xX471xX16xX25xX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xX13xX25xX151xX2xX25xX6cxX13xX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX6xX26xX16xX25xX2xX25xXcxXfdxX13xX2xX13xX14xX11axX2xX13xX471xX16xX25xXbcxX2xX13xX14xXe1xXeaxX16xX17xX2xX13xXf9xX16xX2xX3xX3c4xX16xX17xX2xX13xX25xXeaxX26xX2xX17xX26xX5xX16xX116xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX10xX118xX17xX3bxXexX2xX16xX5xXexXbcxX2xX6xX65dxX3xX2xX6xX89xX16xX17xX2xX3xXe4xX5xX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX78xX46cxXbcxX2xX17xX26xX5fcxX1bxX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX13xX25xX151xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX3axX671xX26xX2xX6xX6a4xX2xX14xX5xX2xXf5xXeaxX26xX2xX3xXe4xX5xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX375xX3bfxXbxX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX671xX2xX3xXc3xX2xX2dxX2xX13xX758xX16xX25xX2xX118xX17xX25xX27xX2xXe7fxX16xXbcxX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xXbcxX2xX3xX6cxX3xX2xX375xX3bfxXbxX2xX16xX3bxXexX2xX3xX712xX16xX17xX2xXf5xXf6xX2xX1b9xX106xXexX2xXdxX6a4xX16xX17xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX3xX25xXe1xX404xX16xX17xX2xX13xX14xX471xX16xX25xX2xX16xX17xX25xX27xX2xX13xX25xX1fxX14cxX13xX2xX17xXd90xX16xX2xX78xXbaxX26xX2xX78xX26xX27xX3xX2xX13xX25xX6a4xX3xX2xX25xX26xX27xX16xX2xX3xX6cxX3xX2xX16xX25xX26xX27xX1bxX2xX78xX4caxX2xX3xX25xX46cxX16xX25xX2xX13xX14xX76xX2xX3xXe4xX5xX2xX3xX6cxX3xX2xX13xX25xX202xX16xXbcxX2xX4xX3bxX16xX17xX284xX2xX654xX16xX17xX2xX118xX17xX1fxXexX38fxX16xX2xX375xXc3xX16xX25xX2xX60xX25xX4caxXexX2xX32xX2xX5b1xX25xX7dxX2xX3a7xX26xX6cxX1bxX2xXf5xX89xX3xX2xX670xX671xX2xXedxX9cxX32xX60xX60xX678xX1dxX3bfxX2xX3xX25xXcxX2xX3axX26xX195xX13xX41xX2xX686xX375xX25xX189xX16xX17xX2xX13xX202xX26xX2xX4xX1fxX202xX16xX2xX16xX115axX2xX4xX6a4xX3xX2xXf5xX151xX2xX3axXc3xXcxX2xX13xXf9xX16xXbcxX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX1fxXexX2xX3xX6cxX3xX2xX4xX3bxX16xX2xXf5xX26xX27xX1fxX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX78xX46cxXbcxX2xX17xX26xX5fcxX1bxX2xXdxXe1xXbaxX26xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX25xX471xX16xX25xX2xX13xX25xX65dxX3xX116xX2xX9cxX26xX27xX16xX2xX16xX5xXexXbcxX2xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX3xX7dxX2xX37xX2exX2xX375xX3bfxXbxX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX78xX46cxXbcxX2xX17xX26xX5fcxX1bxX2xX78xX3bxX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX25xXcxXfdxX13xX2xXf5xX3a3xX16xX17xX2xX4xXe1xX1fxX2xX17xX26xX11axXbcxX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX13xX14xX26xX151xX16xX2xX16xX25xXe1xX2xXf5xXe1xX5xX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX78xX46cxXbcxX2xX17xX26xX5fcxX1bxX2xX78xX3bxXcxX2xX13xX14xXe1xXeaxX16xX17xX2xX25xXcaxX3xXbcxX2xX6xX6cxX16xX17xX2xX13xX6cxX3xX2xX4xXeaxX26xX2xX1bxXbaxX26xX284xX2xXedxX3bxX2xXf5xX26xX84xX1fxX2xXf5xX6cxX16xX17xX2xX1bxX240xX16xX17xX2xX4xX3bxX2xX16xX17xX3bxXexX2xX3xX3bxX16xX17xX2xX3xX7dxX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX16xX17xXe1xXeaxX26xX2xXdxX106xX16xX2xX3axX26xX195xX13xXbcxX2xX13xX25xX1fxX3a3xX3xX2xX78xX3bxX2xXexX381xX1fxX2xX13xX25xX46cxX3xX25xX2xX3xX6cxX3xX2xX3axX3bxX26xX2xXdxX106xX16xX2xX3xX5xX2xX78xX46cxXbcxX2xX17xX26xX5fcxX1bxX85fxX116xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX10xX375xX7dxX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX2axX25xX202xX16xX17xX2xX2axX119fxX1bxX2xX4xX3bxX2xX4xX3bxX16xX2xXf5xX26xX27xX1fxX2xX3xX5xX2xX13xX14xX3c4xX2xX13xX14xX381xX16xX2xX1bxX26xX84xX16xX2xXf5xX1exX13xX2xX25xX6cxX13xX2xX118xX17xX25xX26xX2xX3c7xX1fxX106xX16xX116xX2xX670xX5xX1fxX2xX2axX25xX26xX2xX25xX1fxXexX27xX16xX2xX118xX17xX25xX26xX2xX3c7xX1fxX106xX16xX2xX78xX3bxX2xX16xX17xX3bxX16xX25xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX2axX25xX202xX26xX2xX1xX25xX4caxX3xX2xX1xX25xXcxX16xX17xX2xX13xX14xX3bxXcxX2xX25xX6cxX13xX2xX3xX5xX2xX13xX14xX3c4xX2xX78xXbaxX26xX2xX6xX6a4xX2xX14xX5xX2xXf5xXeaxX26xX2xX3xXe4xX5xX2xX2dxX2xX375xX3bfxXbxXbcxX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX4xXbaxX1xX2xX25xXcaxX3xX2xXf5xXf6xX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX13xXc7xX2xX3xX25xX65dxX3xX2xX78xX3bxX2xX13xX25xX1fxX2xX25xX189xX13xX2xX25xXcaxX3xX2xX6xX26xX16xX25xX2xX1bxXcaxX26xX2xX4xX65dxX5xX2xX13xX1fxXc7xX26xX116xX2xX118xX79xX1bxX2xX2dxX2exX2exX3fxXbcxX2xX3xX5xX2xX13xX14xX3c4xX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX38axX118xX13f1xX670xX375xX13f4xX2xX3xX202xX16xX17xX2xX16xX25xX14cxX16xX2xX4xX3bxX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX2xX1xX25xX26xX2xX78xX14cxX13xX2xX13xX25xX151xX2xX3xXe4xX5xX2xX16xX25xX106xX16xX2xX4xXcxXfdxX26xX2xX3xXddxX16xX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX3axXc3xXcxX2xX78xX27xX2xX2axX25xX92bxX16xX2xX3xX1exX1xXbcxX2xX13xX25xX3bxX16xX25xX2xXdbxX1fxXc3xX2xXf5xX7dxX2xX3xX7dxX2xX6xX6a4xX2xXf5xX7dxX16xX17xX2xX17xX7dxX1xX2xX2axX25xX202xX16xX17xX2xX16xX25xX68xX2xX3xXe4xX5xX2xX3xX5xX2xX13xX14xX3c4xX2xX375xXc7xX2xX384xXfdxX1bxXbcxX2xXf5xXf9xX16xX17xX2xX13xX25xXeaxX26xXbcxX2xX4xX3bxX2xXf5xX3a3xX16xX17xX2xX4xX6a4xX3xX2xXf5xX151xX2xX3xX5xX2xX13xX14xX3c4xX2xX375xXc7xX2xX384xXfdxX1bxX2xXf5xXe1xX718xX3xX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX1fxXexX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXf5xXeaxX26xX2xX6xX89xX16xX17xX2xX25xX26xX27xX16xX2xXf5xXfdxX26xX116xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX1c3xX1fxX6xX13xX26xX1c8xXexX1caxX9xX10xX9cxX3bxX2xX60xXa6xX16xX25xX2xX32xX2xXdxX12fxX16xX17xX2xX6xX202xX16xX17xX2xX25xX26xX84xX16xX2xX25xX12fxX5xX2xXf5xXf6xX2xX78xX3bxX2xXf5xX5xX16xX17xX2xX4xX5fcxX16xX17xX2xX4xbfcexX2xX25xX12fxX5xX2xX78xX3bxXcxX2xXdxX12fxX16xX17xX2xX3xX25xXc3xXexX2xX3xX25xX1fxX16xX17xX2xX3xXe4xX5xX2xXdxX106xX16xX2xX13xX3a3xX3xX2xX3axX1164xX16xX17xX2xX16xX25xX11axX16xX17xX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX13xX26xX16xX25xX2xX13xX25xXddxX16xX2xXf5xX5fcxX3xX2xX6xXd90xX3xX116xX2xXedxX26xX27xX3xX2xX3axXc3xXcxX2xX13xXf9xX16xXbcxX2xX1xX25xX6cxX13xX2xX25xX1fxXexX2xX17xX26xX6cxX2xX13xX14xX76xX2xX3xX6cxX3xX2xXdxX26xX2xX6xXc3xX16xX2xXdxXe1xXbaxX26xX2xX16xX25xX26xX84xX1fxX2xX25xX471xX16xX25xX2xX13xX25xX65dxX3xX2xXf5xXf6xX2xX17xX7dxX1xX2xX1xX25xXddxX16xX2xX13xX202xX2xXf5xX14cxX1bxX2xX13xX25xX381xX1bxX2xX6xX6a4xX2xX1xX25xXcxX16xX17xX2xX1xX25xX189xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX14xX1fxXexX84xX16xX2xX13xX25xX89xX16xX17xX2xX78xX79xX16xX2xX25xX7dxX5xX2xX3xXe4xX5xX2xX16xX17xXe1xXeaxX26xX2xXedxX26xX27xX13xX2xX78xX3bxX2xX3axXf9xX26xX2xXf5xXd90xX1xX2xX13xX106xX1bxX2xX25xXf9xX16xXbcxX2xX16xX25xX106xX16xX2xX3xX6cxX3xX25xX2xX6xX89xX16xX17xX2xX3xX25xXcxX2xX13xX25xX195xX2xX25xX27xX2xX13xX14xa464xX284xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXe7fxX1fxX13xX25xXcxX14xX9xX10xXe7fxX16xX25xX2xX9cxXcxX3bxX26xX0xX43xX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX1axX8xX9xX13xX1axX1b9xX13xX32xX5xX4xX26xX17xX16xX41xX2xX14xX26xX17xX25xX13xX1caxX9xX10xX0xX1axX1bxX10xX39xX375xX12fxX16xX2xX16xX11axX5xX40xX0xX43xX1axX1bxX10xX0xX43xX1xX10
Anh Hoài