Hà Tĩnh tập trung thực hiện Nghị quyết về khắc phục hậu quả thiên tai
(Baohatinh.vn) - Sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành nghị quyết đầu tiên - Nghị quyết về khắc phục hậu quả thiên tai. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đang tập trung cao, quyết liệt triển khai nghị quyết này.
251dx8de8x32c1x48a1xa71ax79bbx97dax51f6x481bxX7x9e7cx6790x3d88xa959x58abx5d3bxX5x54a1xXax54f9x7671xa1acxX3xXcx30e3x4197xX1xX3xXex41c1xXbxX3xXex737bxaae8xX18x63d8xX3xXexX1x43eaxX4xX3xX1xXdx35ccxX18xX3x5314xX23xX1x8404xX3x2770xX21x7e1bx2a5axXexX3x2ae2x3470xX3x3525xX1xa149xX4xX3xXbxX1x2f16xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21x6f11xX3xXexX1xXdxa44exX18xX3xXexX6xXdxX0xa6ddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xa96bxXaxX12x7492xX6xX21xX3x64eex3d9axXdxX3xX1x62caxXdxX3xX72xX73xXdxX3x7f1bxXdx4939xX21xX3xX72xX4dxX18xX23xX3xX7exX77xX3xXex6bd4xX18xX1xX3xX5x6e47xX18xX3xXexX1x5721xX3x55cfx4403xX98x45bfxX3xX18xX1xXdxX2cx5652xX3xX3dxa312xX3x7cbax2bb7xXa6xXa7xX3x2985xX3xXa6xXa7xXa6x9a1axX9bxX3x3a8fxX6xX18xX3xXcxX1x27d1x66e8xX18xX23xX3xX3axX44xX3xXcxX8cxX18xX1xX3x8246xX36xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x4379x3430xX3xX7exX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX18xX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xXd1xX91xX21xX3xXexXdxX52xX18xX3xXabxX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdx2f14xX3x2becx8a04xXbxX3xXc6xX36xX3xX72xX4dxX18xX23xX9bxX3xX4xX1x8528xX18xX1xX3xX34xX21xX36xX3bxX18xX3xX4x5cb8xX4xX3xX4xX11fxXbxX3xXd1xX6xX18xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX6x8c9bxX9bxX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX5xXdxX2cxXexX3xXexX20xXdxX80xX18xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX18xX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX18xX14xX36xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xX0xXdxXa1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax51fcxXdxX6bxXexX1x2be0xX3x75e4xX2xXb0xXbx85b2x681fxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1aexX3x66b2xX2xXa7xXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aexX59xX59xXdxX11cxX7exX6xX150xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11cxX3axX18xX59xX18xX10xX1a9xX7xX59xXa6xXa7xX1bfxa4ffxX59x6027xX1b0xX6bxXa6xXa7x73e6x5659xX1eaxX2xXa7xXexX2xX1f2xX1ecxX1b0xX5xXb0xXabxXa6xX2xX11cx3135xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxXaxX3xX1a9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1b0xX2xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xXa7xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX150xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b4xXexXabxX6xX5xXdxX23xX18xX1aexX3xX201xX21xX7xXexXdx6c95xX36xX1b5xXaxX12xXb3xX12dxX3xXexX1xXb9xX3xXcxX8cxX18xX1xX3xXc6xX36xX3xX13xX150xX14xX18xX23xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xabd5x26b0xX18xX23xX3xXabxX3xXcxX20xXb9x5259xX18xX23xX3xX0xX10xXa1xX12xXb3xX6xX18xX3xX11exX1xX8cxX3xXd1xX73xX150xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX1x2f0axX3xXexX20x763bxX3xX1b4x4425xX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX18xX1xX14xX3xX3ax2af6xX18xX3xX1x2c56xX6xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXd1x9d9fxX18xX23xX3xX3dxX37xXexX3xX1xX2eaxXbxX3xXexX20xX138xX18xX1xX3xX7exXd2xX150xX9bxX3xX5xX2bexX3xX3axX14xX3xX18xX1xX14xX3xX2c7xX3xX3dxXdxX52xX18xX3xX4x7845xX3xX4xX1xX150xX3xX18xX23xXb9xXbaxXdxX3xX4xX2fexX3xX4x5846xX18xX23xX9bxX3xX1xX77xX3xX18xX23xX1x487exX150xX9bxX3xX1xX77xX3xX7exX32xX3xX4dxX18xX1xX3xX1xXb9xX2c7xX18xX23xX3xX6bxX150xX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxX0xX59xX10xXa1xX12xX3xX4xX1xXc6xX3xXexX20xa1a4xX3xX4xX21xX77xX4xX3xX1x7053xXbxX3xXexX20xXdxX80xX18xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX2cxXa1xX3xX3axX44xX3x9d38xXa6xX1b0xX59xX2xX2xX59xXa6xXa7xXa6xXa7x7b47xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xXcxX20xXb9x394cxX4xX3xX18xX1x6f13xX18xX23xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xX18x575bxX18xX23xX3xX18xX3bxX3xX6bxX150xX3xXa1xXb9xX6xX3xX5xX2bexX3xX1b4xX4dxX36xX3xX20xX6xX3xXexX20xX150xX18xX23xX3xXexX1xX138xX18xX23xX3xX2xXa7xX3xX3axX14xX3xXd1xX91xX21xX3xXexX1xX138xX18xX23xX3xX2xX2xX59xXa6xXa7xXa6xXa7xX9bxX3xX18xX23xX14xX36xX3xX2xX1ecxX59xX2xX2xX59xXa6xXa7xXa6xXa7xX9bxX3xXb3xX12dxX3xXexX1xXb9xX3xXcxX8cxX18xX1xX3xXc6xX36xX3xX13xX150xX14xX18xX23xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xX2bdxX2bexX18xX23xX3xXd1xXd2xX3xX3dx320dxX3xX7exX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX7xX330xX3xXa7xX2xXabxX2fx97a8xX59xXcx4fabxX3xX3axX3bxX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX5xXd2xX18xX1xX3xXd1xX73xX150xX9bxX3xX4xX1xX8cxX3xXd1xX73xX150xX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX2faxXa1xX3xXa6xXa7xXa6xXa7xX1b5xX3xXa1xX77xXexX3xX7xX330xX3xXd1xX32xX18xX1xX3xX1xXb9xX3bbxX18xX23xX9bxX3xXa1xX44xX4xX3xXexXdxX52xX21xX3xX3axX14xX3xX23xXdxX4dxXdxX3xXbxX1xX138xXbxX3xXbxX1x4bfdxX18xX23xX3xX18xX23x6c77xX6xX9bxX3xX96xX18xX23xX3xXbxX1xX2fexX3xX18xX1x5186xXa1xX3xX23xXdxX4dxXa1xX3xXexX1xXdxX80xX21xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX1xX73xXdxX3xX6bxX150xX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxX3xX23xX2edxX36xX3xX20xX6xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xX2fxX23xX6xX36xX3xX7xX6xX21xX3xX3dxX1xXdxX3xX18xX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX7exX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX9bxX3xXb3xX6xX18xX3xXcxX1xXb9xXbaxX18xX23xX3xX3axX44xX3xXcxX8cxX18xX1xX3xXc6xX36xX3xXd1xXd2xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xXb3xX6xX18xX3xX11exX1xX8cxX3xXd1xX73xX150xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX1xX2e6xX3xXexX20xX2eaxX3xX1b4xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX18xX1xX14xX3xX3axX2faxX18xX3xX1xX2fexX6xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXd1xX307xX18xX23xX3xX3dxX37xXexX3xX1xX2eaxXbxX3xXexX20xX138xX18xX1xX3xX7exXd2xX150xX9bxX3xX5xX2bexX3xX3axX14xX3xX18xX1xX14xX3xX2c7xX3xX3dxXdxX52xX18xX3xX4xX330xX3xX4xX1xX150xX3xX18xX23xXb9xXbaxXdxX3xX4xX2fexX3xX4xX340xX18xX23xX9bxX3xX1xX77xX3xX18xX23xX1xX34bxX150xX9bxX3xX1xX77xX3xX7exX32xX3xX4dxX18xX1xX3xX1xXb9xX2c7xX18xX23xX3xX6bxX150xX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxX3xX396xX23xX37fxXdxX3xXexX3fxXexX3xX5xX14xX3xXb3xX6xX18xX3xX4xX1xX8cxX3xXd1xX73xX150xX3a1xX3xXexX20xX52xX18xX3xXd1xX32xX6xX3xX7exX14xX18xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX3axX3bbxXdxX3xXa6xX1bfxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX3axXdxX52xX18xX9bxX3xXd1xX307xX18xX23xX3xX4xX1xX12dxX3xXb3xX12dxX3xXexX1xXb9xX3xXcxX8cxX18xX1xX3xXc6xX36xX3xX5xX14xXa1xX3xXcxX20xXb9xX2c7xX18xX23xX3xX7exX6xX18xX3xX11exX1xX8cxX3xXd1xX73xX150xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b4xXexXabxX6xX5xXdxX23xX18xX1aexX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX1b5xXaxX12xX0xX7xXexX20xX150xX18xX23xX12xX0xXdxXa1xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1aexX59xX59xX4xX6bxX18xX11cxX7exX6xX150xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11cxX3axX18xX59xX6bxX10xX7xX3dxXexX150xXbxX59xX18xX10xX1a9xX7xX59xXa6xXa7xX1bfxX1f1xX59xX2xX1f2xX2xX6bxX1b0xXa6xXa7xXa6xX1ecxXa7xX1eaxXexX1ecxX1eaxXb0xX1f1xX1f2xX5xXa7xX11cxX201xXbxX23x6c98xX20xX9xX1eaxXa6xXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX7xXexX20xX150xX18xX23xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX150xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b4xXexXabxX6xX5xXdxX23xX18xX1aexX3xX201xX21xX7xXexXdxX29dxX36xX1b5xXaxX12x5ae4xX1xX21xX3xX3axX27xX4xX3xXexX1xX340xX18xX3xX6ex6b34xX18xX3xXcxX20xX377xX18xX1xX9bxX3xX1b4xXd2xX3xXcxX2edxX18xX3x28efxX2edxXa1xX3xX13xXb9xX79cxX18xX23xX3xX396xXcxX1xX73xX4xX1xX3xX13xX14xX3a1xX3xXd1xXd2xX3xXd1xXb9xX2eaxX4xX3xXd1xX150xX14xX18xX3xX4xX340xX18xX23xX3xXexX138xX4xX3xX4xXc6xX6xX3xX6exX2c7xX3xX98xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX9bxX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xXcxX1xX73xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX3dxX1xX4dxX150xX3xX7xX138xXexX9bxX3xX5xX52xX18xX3xXbxX1xXb9xX79cxX18xX23xX3xX138xX18xX3xX1b4xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX18xX1xX14xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXd1xX307xX18xX23xX3xXexX20xX138xX18xX1xX3xX7exXd2xX150xX9bxX3xX5xX2bexX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12x7349xX18xX23xX3xX2fxX23xX21xX36x4436xX18xX3xXcxX20xX12dxX3xX7adxX73xX4xX3xXabxX3x7597xXdxX138xXa1xX3xXd1xX330xX4xX3xX6exX2c7xX3xX7adxX72xXabxXcxXb3x9f0exX98xX13xX9bxX3xXcxX20xXb9xX2c7xX18xX23xX3xX7exX77xX3xXbxX1xX1cxX18xX3xXexX1xXb9xXbaxX18xX23xX3xXexX20xX27xX4xX3xXb3xX6xX18xX3xX4xX1xX8cxX3xXd1xX73xX150xX3xX4xX1xX150xX3xX7exXdxX37xXexX1aexX3xaa84xX13xX2e6xX3xXexX20xX2eaxX3xX1b4xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX18xX1xX14xX3xX3axX2faxX18xX3xX1xX2fexX6xX3xX4xX77xX18xX23xX3xXd1xX307xX18xX23xX3xX3dxX37xXexX3xX1xX2eaxXbxX3xXexX20xX138xX18xX1xX3xX7exXd2xX150xX9bxX3xX5xX2bexX3xX3axX14xX3xX18xX1xX14xX3xX2c7xX3xX3dxXdxX52xX18xX3xX4xX330xX3xX4xX1xX150xX3xX18xX23xXb9xXbaxXdxX3xX4xX2fexX3xX4xX340xX18xX23xX9bxX3xX1xX77xX3xX18xX23xX1xX34bxX150xX9bxX3xX1xX77xX3xX7exX32xX3xX4dxX18xX1xX3xX1xXb9xX2c7xX18xX23xX3xX6bxX150xX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxX3xXexX20xX52xX18xX3xXd1xX32xX6xX3xX7exX14xX18xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX5xX14xX3xX23xXdxX4dxXdxX3xXbxX1xX138xXbxX3xX5xX3bbxX18xX9bxX3xXa1xX6xX18xX23xX3xXexX12dxX18xX1xX3xX7exX3bxX18xX3xX3axX3c0xX18xX23xX3xXa1xX14xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xXa7xX2xXabxX2fxX45cxX59xXcxX45fxX3xXd1xX3bxX3xX20xX6xX11cxX3xX72xX80xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX18xX77xXdxX3xX6bxX21xX18xX23xX3xX18xX14xX36xX9bxX3xX3axX3bbxXdxX3xX3axX6xXdxX3xXexX20xX4d1xX3xXd1xX79cxX18xX3xX3axX32xX3xXexX1xXb9xXbaxX18xX23xX3xXexX20xX27xX4xX9bxX3xX7xX2c7xX3xXd1xX6xX18xX23xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX4xX27xX4xX3xX20xX14xX3xX7xX150xX138xXexX3xX4xX1xX12dxX18xX1xX3xX1b4xX138xX4xX3xX4xX138xX4xX3xXd1xX32xX6xX3xXbxX1xXb9xX79cxX18xX23xX9bxX3xX1xX77xX3xX6bxX2edxX18xX3xX7exX32xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX1xX73xXdxX3xX18xX3cdxX18xX23xX9bxX3xX4xX2fexX3xX18xX1xX21xX3xX4xX91xX21xX9bxX3xXd1xX4dxXa1xX3xX7exX4dxX150xX3xXexXdxX52xX21xX3xX4xX1xX12dxX3xXd1xX80xX3xXd1xXb9xX2eaxX4xX3xX1xX2e6xX3xXexX20xX2eaxX3xX1b4xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX18xX1xX14xX3xXexX20xX138xX18xX1xX3xX7exXd2xX150xX9bxX3xX5xX2bex9cdexX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xX72xXb9xX2eaxX4xX3xX7exXdxX37xXexX9bxX3xX6exX2c7xX3xX98xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX3axX14xX3xX4xX138xX4xX3xXd1xX79cxX18xX3xX3axX32xX3xX5xXdxX52xX18xX3xX34xX21xX6xX18xX3xX4xX2bexX18xX23xX3xXd1xX6xX18xX23xX3xXd1x558fxX36xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX37xX18xX3xXd1xX77xX3xX1b4xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX4xX138xX4xX3xXbxX1xXb9xX79cxX18xX23xX3xX138xX18xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xX3dxX37xX3xX18xX1xX14xX3xXexX20xX138xX18xX1xX3xX7exXd2xX150xX9bxX3xX5xX2bexX3xXbxX1x4a50xX3xX1xX2eaxXbxX3xXexX1xX27xX4xX3xXexXdxX852xX18xX3xX3axX14xX3xXd1xX4dxXa1xX3xX7exX4dxX150xX3xX4xX340xX18xX23xX3xX18xX2faxX18xX23xX3xX7x76bexX3xX6bxX44xX18xX23xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xX0xXdxXa1xX23xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX6bxXexX1xX1aexX3xX1b0xX2xXb0xXbxX1b4xX1b5xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1aexX3xX1bfxXa7xX1ecxXbxX1b4xX1b5xX3xX6bxXdxX7xXbxX5xX6xX36xX1aexX3xX7exX5xX150xX4xX3dxX1b5xX3xXa1xX6xX20xX23xXdxX18xXabxX5xX10xX29dxXexX1aexX3xX6xX21xXexX150xX1b5xX3xXa1xX6xX20xX23xXdxX18xXabxX20xXdxX23xX1xXexX1aexX3xX6xX21xXexX150xX1b5xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aexX59xX59xXdxX11cxX7exX6xX150xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11cxX3axX18xX59xX18xX10xX1a9xX7xX59xXa6xXa7xX1bfxX1b0xX59xX2xXa6xX1eaxX6bxXa6xXa7xX1ecxX1f2xXa7xXa6xXa6xXexXa6xX1eaxX1f2xX1ecxX1b0xX5xXa7xX11cxX201xXbxX23xX6faxX20xX9xX1bfxX1ecxXb0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxXaxX3xX1a9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1b0xX2xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1bfxXa7xX1ecxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX150xX18xXaxX12xX2fxX340xX18xX23xX3xX6bxX2edxX18xX3xX13xXb9xX79cxX18xX23xX3xX78exX1xX52xX3xX5xX14xXa1xX3xXd1xX11fxXexX9bxX3xX7exX2fexX18xX3xX3axX340xXdxX3xX3dxX1xXb0dxX3xX4xX1xX21xX6xX3xXbxX1xX34bxX18xX3xX4xX1xX150xX3xXd1xX11fxXexX3xX3axX14xX3xX23xXdxX10xX150xX3xXexX20xX8cxX6xX3xX20xX6xX21xX3xXa1xX14xX21xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xX13xXdxX2cxX18xX3xX18xX6xX36xX9bxX3xX4xX138xX4xX3xXd1xX32xX6xX3xXbxX1xXb9xX79cxX18xX23xX3xXexX20xX150xX18xX23xX3xXexX150xX14xX18xX3xXexX8cxX18xX1xX3xX4xX2bexX18xX23xX3xXd1xX6xX18xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX6xX150xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX4xX138xX4xX3xX18xX1xXdxX2cxXa1xX3xX3axX44xX3xXd1xXb9xX6xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xXa7xX2xXabxX2fxX45cxX59xXcxX45fxX3xXd1xXdxX3xX3axX14xX150xX3xX4xX21xX77xX4xX3xX7xX330xX18xX23xX3xXa1xX77xXexX3xX4xX138xX4xX1xX3xX1xXdxX2cxX21xX3xX34xX21xX4dxX9bxX3xXexX1xXdxX37xXexX3xXexX1xX27xX4xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12x64a7xX1xX2fexX3xXb3xX12dxX3xXexX1xXb9xX3xXcxX1xXb9xXbaxX18xX23xX3xXexX20xX27xX4xX3xX13xX21xX36xX2cxX18xX3xXc6xX36xX3xX11exXaa2xXa1xX3xX98xX21xX36xX52xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX1xX32xX3x904dxXdxX2cxXexX3x7a4bxX18xX1xX3xX4xX1xX150xX3xX7exXdxX37xXexX1aexX3xX8a6xX11exX340xX18xX23xX3xXexX138xX4xX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xX5xX2bexX3xX5xX44xXexX3xXd1xXd2xX3xXd1xXb9xX2eaxX4xX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xX11exXaa2xXa1xX3xX98xX21xX36xX52xX18xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX18xX23xX6xX36xX3xXexX4d7xX3xX18xX1xX3c0xX18xX23xX3xX18xX23xX14xX36xX3xX18xXb9xX3bbxX4xX3xX7exX3fxXexX3xXd1xX91xX21xX3xX20x572dxXexX11cxX3xX72xX3cdxX4xX3xX7exXdxX2cxXexX9bxX3xX7xX6xX21xX3xX3dxX1xXdxX3xXexX8cxX18xX1xX3xX7exX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX9bxX3xX18xX77xXdxX3xX6bxX21xX18xX23xX3xX18xX14xX36xX3xX4xX14xX18xX23xX3xXd1xXb9xX2eaxX4xX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xXexX20xXdxX80xX18xX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX1xXdxX2cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xX3axX14xX3xXd1xX32xX18xX1xX3xX1xXb9xX3bbxX18xX23xX3xX4xX2fexX3xX4xX1xXdxX3bxX21xX3xX7xX2edxX21xX3xX1xX79cxX18xX11cxX3xXcxX1xX10xX150xX3xXd1xX2fexX9bxX3xX18xX23xX150xX14xXdxX3xX3axXdxX2cxX4xX3xX34xX21xX138xX18xX3xXexX20xXdxX2cxXexX3xXd1xX37xX18xX3xXd1xX77xXdxX3xX18xX23xX2bexX3xX4xX138xX18xX3xX7exX77xX3xX4xX330xXexX3xX4xX138xX18xX3xX4xX11fxXbxX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX9bxX3xX4xX11fxXbxX3xX1b4xXd2xX3xX3axX14xX3xX5xX6xX18xX3xXexa0b3xX6xX3xXexX20xX150xX18xX23xX3xXd1xX4dxX18xX23xX3xX3axXdxX52xX18xX9bxX3xX2fxX1xX2edxX18xX3xX6bxX2edxX18xX9bxX3xX13xX21xX36xX2cxX18xX3xXc6xX36xX3xXd1xXd2xX3xX4xX1xX8cxX3xXd1xX73xX150xX3xX45fxXb3xX2fxX2bdxX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xX7exX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX3dxX37xX3xX1xX150xX73xX4xX1xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX18xX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX9bxX3xXexX20xX150xX18xX23xX3xXd1xX2fexX3xX4xX1xXe0fxX3xXexX20xX37fxX18xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX1xX2e6xX3xXexX20xX2eaxX3xX4xX2edxX36xX3xX4xX150xX18xX3xX23xXdxX330xX18xX23xX3xX7xX4dxX18xX3xX1b4xX21xX11fxXexX3xX3axX44xX3xXd1xX340xX18xX23xX1b5xX3xX20xX14xX3xX7xX150xX138xXexX3xX4xX138xX4xX3xX1xX77xX3xX6bxX2edxX18xX9bxX3xXexX1xX340xX18xX9bxX3xX1b4xX2fexXa1xX3xX4xX91xX18xX3xX1xX2e6xX3xXexX20xX2eaxX3xX1b4xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX18xX1xX14xX3xXexX20xX138xX18xX1xX3xX7exXd2xX150xX9bxX3xX5xX2bex4d92xXa51xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xX0xXdxXa1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX18xXexX10xX20xX3xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX6bxXexX1xX1aexX3xX1b0xX2xXb0xXbxX1b4xX1b5xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1aexX3xX1bfxX2xXa7xXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aexX59xX59xXdxX11cxX7exX6xX150xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11cxX3axX18xX59xX18xX10xX1a9xX7xX59xXa6xXa7xX1bfxX1eaxX59xX2xXa6xX1ecxX6bxX2xXa6xXa6xXa7xX1f2xX1f2xXa6xXexX1eaxXb0xXa6xX1b0xX1ecxX5xXa7xX11cxX201xXbxX23xX6faxX20xX9xX1b0xXa6xX1b0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxXaxX3xX1a9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1b0xX2xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xXa7xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX150xX18xXaxX12xX2fxX23xXb9xXbaxXdxX3xX6bxX2edxX18xX3xX11exXaa2xXa1xX3xX98xX21xX36xX52xX18xX3xX5xX14xXa1xX3xXd1xX11fxXexX3xX4xX1xX21xXaa2xX18xX3xX7exX32xX3xX7xX4dxX18xX3xX1b4xX21xX11fxXexX3xX3axX44xX3xX72xX340xX18xX23xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xXcxX73xXdxX3xXcxX1xX73xX4xX1xX3xX13xX14xX9bxX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xXa7xX2xXabxX2fxX45cxX59xXcxX45fxX3xX4xX2bexX18xX23xX3xXd1xX6xX18xX23xX3xXd1xXb9xX2eaxX4xX3xX4xX44xX3xXexX1xX80xX3xX1xX2fexX6xX3xX7exX4e5xX18xX23xX3xX18xX1xXdxX3bxX21xX3xX18xX77xXdxX3xX6bxX21xX18xX23xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xXexX1xX27xX4xX11cxX3xXcxX20xX37fxX18xX23xX3xXexX2edxXa1xX3xX5xX14xX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xXd1xX6xX18xX23xX3xX1b4xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX6bxX27xX3xXexX1xX4dxX150xX3xX4xX1xX12dxX18xX1xX3xX7xX138xX4xX1xX3xX1xX2e6xX3xXexX20xX2eaxX3xX18xX23xXb9xXbaxXdxX3xX6bxX2edxX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX2bexX9bxX3xXd1xX307xX18xX23xX3xXexX1xXbaxXdxX3xXbxX1xX2edxX18xX3xX7ex434cxX3xX4xX138xX4xX3xX18xX23xX21xX307xX18xX3xX1xX2e6xX3xXexX20xX2eaxX3xXd1xX37xX18xX3xXd1xXe0fxX18xX23xX3xXd1xX330xXdxX3xXexXb9xX2eaxX18xX23xX9bxX3xXd1xX4dxXa1xX3xX7exX4dxX150xX3xX3dxX1xX138xX4xX1xX3xX34xX21xX6xX18xX9bxX3xXa1xXdxX18xX1xX3xX7exX73xX4xX1xX1b5xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX20xX14xX3xX7xX150xX138xXexX3xX1xX73xX3xXexX91xX18xX23xX3xX23xXdxX6xX150xX3xXexX1xX340xX18xX23xX3xXd1xX80xX3xX3dxX32xXbxX3xXexX1xXbaxXdxX3xX6bxX21xX36xX3xXexX21xX3xX7exX4dxX150xX3xX6bxXb9x6c8axX18xX23xX3xXexX20xX150xX18xX23xX3xXd1xXdxX3bxX21xX3xX3dxXdxX2cxX18xX3xX4xX2fexX3xXexX1xX80xX3xX3axX14xX3xXd1xX3bxX3xX1b4xX21xX11fxXexX3xX4xX11fxXbxX3xXexX20xX52xX18xX3xXd1xX330xXdxX3xX3axX3bbxXdxX3xX18xX1xX3c0xX18xX23xX3xX4xX340xX18xX23xX3xXexX20xX377xX18xX1xX3xX4xX2fexX3xX34xX21xX36xX3xXa1xX340xX9bxX3xX18xX23xX21xX307xX18xX3xX3axX330xX18xX3xX5xX3bbxX18xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b4xXexXabxX6xX5xXdxX23xX18xX1aexX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX1b5xXaxX12xX0xXdxXa1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX1a9xXdxX6bxXexX1xX1aexX3xX1b0xX2xXb0xXbxX1b4xX1b5xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1aexX3xX1bfxX2xXa7xXbxX1b4xX1b5xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1aexX59xX59xXdxX11cxX7exX6xX150xX1xX6xXexXdxX18xX1xX11cxX3axX18xX59xX18xX10xX1a9xX7xX59xXa6xXa7xX1bfxX1eaxX59xX2xXa6xX1ecxX6bxX2xXa6xXa6xXa7xX1ecxX1f2xX1f1xXexX1b0xXa7xX1ecxX1f1xX1b0xX5xXa7xX11cxX201xXbxX23xX6faxX20xX9xX1b0xX1eaxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX4xX3xX1xXdxX2cxX18xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xX3axX3bxX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX34xX21xX4dxX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxXaxX3xX1a9xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1b0xX2xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1bfxX2xXa7xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX150xX18xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b4xXexXabxX6xX5xXdxX23xX18xX1aexX3xX201xX21xX7xXexXdxX29dxX36xX1b5xXaxX12xX7adxXd2xX18xX1xX3xXd1xX73xX150xX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xXd96xX2bexX3xX45cxX21xX6xX18xX23xX3xX3axX14xX3xXd65xX1xX4d1xX18xX23xX3xX2fxX2fxX870xXd65xXcxX2fxXcxX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xX3dxXdxX80xXa1xX3xXexX20xX6xX3xXexX377xX18xX1xX3xX1xX377xX18xX1xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX1xX73xXdxX3xX4xXc6xX6xX3xX4xX2edxX36xX3xX4xX6xXa1xX3xX6bxX150xX3xXa1xXb9xX6xX3xX3dx4799xX150xX3xX6bxX14xXdxX3xXd1xX80xX3xX3dxX32xXbxX3xXexX1xXbaxXdxX3xX1xXb9xX3bbxX18xX23xX3xX6bx59dcxX18xX3xX7exX14xX3xX4xX150xX18xX3xX4xX138xX4xX3xX7exXdxX2cxX18xX3xXbxX1xX138xXbxX3xX7exX4dxX150xX3xX3axX2cxX3xX4xX6xXa1xX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xXb3xX138xXa1xX3xX7xX138xXexX3xX18xX77xXdxX3xX6bxX21xX18xX23xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xXa7xX2xXabxX2fxX45cxX59xXcxX45fxX9bxX3xX4xX138xX4xX3xXd1xX32xX6xX3xXbxX1xXb9xX79cxX18xX23xX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xXd96xX2bexX3xX45cxX21xX6xX18xX23xX3xX4xX2bexX18xX23xX3xXd1xXd2xX3xX3axX14xX3xXd1xX6xX18xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX1xX8cxX3xXd1xX73xX150xX3xX3dxX1xX3fxX4xX3xXbxX1xX44xX4xX3xX1xX73xX3xXexX91xX18xX23xX3xX4xX79cxX3xX7xX2c7xX9bxX3xX1xX2e6xX3xXexX20xX2eaxX3xX23xXdxX330xX18xX23xX3xX4xX2edxX36xX3xXexX20xX307xX18xX23xX3xX3axX44xX3xXd1xX340xX18xX23xX3xX3axX14xX3xX4xX1xX21xXaa2xX18xX3xX7exX32xX3xX7x9d98xX18xX3xX7xX14xX18xX23xX3xX4xX1xX150xX3xX3axX44xX3xX1b4xX21xX2edxX18xX3xX7xX3fxXbxX3xXexX3bbxXdxX11cxX3xX72xX3cdxX4xX3xX7exXdxX2cxXexX9bxX3xX5xX14xX3xXd1xX32xX6xX3xXbxX1xXb9xX79cxX18xX23xX3xX4xX2fexX3xX6bxXdxX2cxX18xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX4xX2edxX36xX3xX2faxX18xX3xX34xX21xX4dxX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX1xX73xXdxX3xX18xX3cdxX18xX23xX3xX6bxX150xX3xXa1xXb9xX6xX3xX3dxX1479xX150xX3xX6bxX14xXdxX9bxX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xXd1xX6xX18xX23xX3xX1xXb9xX3bbxX18xX23xX3xX6bxX1493xX18xX3xX7exX14xX3xX4xX150xX18xX3xX1b4xXb0dxX3xX5xX43fxX3xX4xX138xX4xX3xX3axX11fxX18xX3xXd1xX3bxX3xX7xX2edxX21xX3xX7exX2cxX18xX1xX3xXexX20xX52xX18xX3xX4xX2edxX36xX3xXexX20xX307xX18xX23xX9bxX3xXexXdxX52xX21xX3xXe0fxX18xX23xX11cxX11cxX11cxX3xX18xX1xX4e5xXa1xX3xX23xXdxX4dxXa1xX3xXexX330xXdxX3xXd1xX6xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX1xX73xXdxX11cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX150xX6bxX36xXaxX12xX8a6xX72xX330xXdxX3xX3axX3bbxXdxX3xX18xX1xX3c0xX18xX23xX3xX3axX11fxX18xX3xXd1xX3bxX3xX5xX3bbxX18xX9bxX3xX23xX2edxX36xX3xX4dxX18xX1xX3xX1xXb9xX2c7xX18xX23xX3xX5xX2edxX21xX3xX6bxX14xXdxX3xX18xX1xXb9xX3xX7xX73xXexX3xX5xX2c7xX3xXd1xX11fxXexX9bxX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xXd1xX6xX18xX23xX3xX7exX138xXa1xX3xX18xX3fxXa1xX3xXexX377xX18xX1xX3xX1xX377xX18xX1xX3xXd1xX80xX3xX3axX4d7xX6xX3xX3dxX32xXbxX3xXexX1xXbaxXdxX3xX1b4xXb0dxX3xX5xX43fxX3xXexX377xX18xX1xX3xX1xX21xX330xX18xX23xX9bxX3xX3axX4d7xX6xX3xXd1xX3bxX3xX1b4xX21xX11fxXexX3xXexX8cxX18xX1xX9bxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXb9xX79cxX18xX23xX3xX4xX2fexX3xX4xX138xX4xX3xX23xXdxX4dxXdxX3xXbxX1xX138xXbxX3xX7exX3bxX18xX3xX3axX3c0xX18xX23xX3xX4xX1xX150xX3xX4xX138xX4xX3xX1xX77xX3xX6bxX2edxX18xX3xX3axXae7xX18xX23xX3xX4dxX18xX1xX3xX1xXb9xX2c7xX18xX23xX11cxX3xX2fxX77xXdxX3xX6bxX21xX18xX23xX3xX2fxX23xX1xX32xX3xX34xX21xX36xX37xXexX3xXa7xX2xXabxX2fxX45cxX59xXcxX45fxX3xX7x2b0cxX3xX5xX14xX3xX18xX3bxX18xX3xXexX4dxX18xX23xX3xXd1xX80xX3xX1xX21xX36xX2cxX18xX3xX1b4xX2edxX36xX3xX6bxX27xX18xX23xX3xX34xX21xX36xX3xX1xX150xX73xX4xX1xX9bxX3xX3dxX37xX3xX1xX150xX73xX4xX1xX9bxX3xX4xX1xXb9xX79cxX18xX23xX3xXexX20xX377xX18xX1xX3xXbxX1xX138xXexX3xXexX20xXdxX80xX18xX3xX3dxXdxX18xX1xX3xXexX37xX3xXabxX3xX1b4xXd2xX3xX1xX77xXdxX3xX1xX4e5xX18xX23xX3xX18xX2faxXa1xX9bxX3xX23xX3fxX18xX3xX3axX3bbxXdxX3xXd1xX4dxXa1xX3xX7exX4dxX150xX3xX36xX52xX21xX3xX4xX91xX21xX3xX3axX3bxX3xXbxX1xX4d1xX18xX23xX3xX18xX23xX4d7xX6xX9bxX3xX96xX18xX23xX3xXbxX1xX2fexX3xX3axX3bbxXdxX3xXexX1xXdxX52xX18xX3xXexX6xXdxX9bxX3xXexX1xX12dxX4xX1xX3xX96xX18xX23xX3xX7exXdxX37xX18xX3xXd1xX11e9xXdxX3xX3dxX1xX12dxX3xX1xX1cxX21xXa51xX3xXabxX3xXb3xX12dxX3xXexX1xXb9xX3xX13xX21xX36xX2cxX18xX3xXc6xX36xX3xXd96xX2bexX3xX45cxX21xX6xX18xX23xX3xX2fxX23xX21xX36xX852xX18xX3xXcxX1xX32xX3xX13xX14xX3xXcxX2edxX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x2c5axX11cxX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX20xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX6bxXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX3axX12xX0xX59xX6bxXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx38f3xX21xXexX1xX150xX20xXaxX12xXcxX1xX21xX3xX13xX14xX0xX59xXbxX12
Thu Hà