Đặc sắc đêm trao giải hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(Baohatinh.vn) - Tối 5/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao giải Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019 (AVET 2019).
cffaxeddfx117bcx128bcx148f1x10fb8x15598x15e58x13f2dxX7xf3f9x1816bx14740x11cf8x17854x12e57xX5x15a4axXax14daax1196ex13dc0xX4xX3xX7xd41dxX4xX3x145abx16005xf4baxX3xXex103cexX6xd09exX3x1132fxXdxfae2xXdxX3xX1xfb4exXdxX3xe59fxXdx1159dx14abfxX3x181ddx11265xX30xX3xX30xX24xX1x170b3xX3xX4xf9a1xX4xX3xX4x14d7exX3xX7xec95xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxe4cbxX4xX3xX30xX24xX1x12ed8xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX0x13185xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137f0xX10xX6xX2dxXaxX12xXcxea54xXdxX3x10ac3xX5axX2x14da2x1142bxX3xXex14a1dxXdxX3xXcxX20xefacxX30xX24xX3xXex172ccxX1dxX3xff3fxX33xX30xX3xX1xe5a3xX6xX3x173acxX3xX13xXdxX39xX30xX3xX26xX30xX1xX3xX69xe28dxX3xXcx172bcxX30xX1xX77xX3x10205xX2axX3x17890xX13xX8fxXcxXa3x16da9x1154exX69xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1xe595xXbxX3xX32xf907xXdxX3x14383xXa3x15c2bxe89dxX3xXexe46exX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xXex11437xX3xX4xX1x11be3xX4xX3xX5xX2fxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xXexX22xX9bxX30xX3xe8acxX7fxX70xX4xX3xX30xX33xX1dxX3xe52dxX76xX2x1681cxX3x174edx130cexX87x11dc6xXcxX3xX122xX76xX2xX125xd4bax1224cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124d3xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexe99dxX5xX10xX9xXax10334xXdxX2dxXexX1x13ba7xX3xe318xX122xX76xXbx133fex10d58xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73x12e02xd61bxXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132x1050bxX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125x14763xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX2xX125xX122xfd80xXexX17dxX125xX73xX2xX2xX5xX76xX132x13f41xXbxX24x15c02xX20xX9xX1b3xX1b3xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX8fxX6xX5xXdxX24xX30xX16bxX3xX1bdxX7fxX7xXexXdxd921xX161xX172xXaxX12xXcxX1xXd3xX3xXexX20x12f0axX43xX30xX24xX3xXa3xX2axX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX3xXbexX24xX7fxX161xX2fxX30xX3xXcxX1xe721xX3xX69xX9bxX172xX3xXa3x123caxX3xXexX1xX252xX3xXcxX20xX7fxX30xX24xX3xX252xX40xX30xX24xX3xX13xX22xX9bxX30xX3xXcxXbexX142x14d41xX3xX69xffc7xX3xX142xX1xX273xX3x16b90xXdxX30xX1xX3xXa3xf881xXdxX3x17d68xX7fxX6xX30xX24xX3xX69xX7fxX161xX172xX3xXcxXcfxX30xX24xX3xX142xX4bxX4xX3xXexX20xX252xX43xX30xX24xX3xXcxXcfxX30xX24xX3xX142xX4bxX4xX3x108a4xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xX127xXa3xX2axX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX131xX3xXbexX24xX7fxX161xX2fxX30xX3xX69xX28fxX30xX24xX3xX295xXdxX30xX1xX172xX3x11b70xX1xX8cxX3xX142xX1x12464xX3xXexX26cxX4xX1xX3xXcxX1xX252x1405exX30xX24xX3xXexX20xec0bxX4xX3xXbcxXa3xXbexXbfxX3xXexXc2xX30xX1xX3xX13xX14xX30xX24xX3xX29exX7fxX70xX4xX3xX87xXdxX30xX1xX3xX2dxX30dxX3xX32xX9bxX3xXexX20xX6xX22xX3xXexX1xX252xX43xX30xX24xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xX1bxX7axXexX3xX24xXdxX26xXdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xX3xX2dxXexX1xX7fxX1dxX192xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX122xX122xX73xX125xXexX73xX16dxX76xX125xX73xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX125xX1a6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX8fxX6xX5xXdxX24xX30xX16bxX3xX1bdxX7fxX7xXexXdxX247xX161xX172xXaxX12xXcxX20xX22xX30xX24xX3xX1a6xX3xX30xX24xX9bxX161xX3xX1bxX7fxX6xX3xXexX9bxXdxX3xX7x13c01xXdxX3xX30xXcfxXdxX3xX32xXb9xXdxX3xX1xXb9xX30xX3xX2xX17dxX76xX3xXexXdx12f8axXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX1bxX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX4xX2fdxX6xX3xX24xe025xX30xX3xX2xX132xX76xX76xX76xX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xXdxX1cxX30xX3xX4xX2fdxX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX1bxX40xX30xX3xX32xX26cxX77xX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xXexX22xX9bxX30xX3xX119xX7fxX70xX4xX3xX30xX33xX1dxX3xX122xX76xX2xX125xX3xX1bx13f1axX3xX1bxX10xX1dxX3xX1bxX49bxX30xX3xX30xX1xXdxX51xX7fxX3xX4xX26xX1dxX3xX171x17b05xX4xX3xX4xX1xX22xX3xX30xX24xX252xX307xXdxX3xX171xX10xX1dxX132xX3xX0xX10xX1dxX12xX127xXcxX20xX22xX30xX24xX3xX26xX30xX1xX16bxX3xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xXaxXcx16616xX3xXa6xX9bxX30xX24xX3xX28cxX10xX30xXaxX3xX2dxX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xXbexX24xX1xX39xX3xX128xX30xX3xXa3xX3xX192xXdx11f5cxX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX131xX0xX5axX10xX1dxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX73xX76xX17dxX122xX17dxXexX16dxX17exX16dxX73xX1a6xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX1b3xX125xX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX8fxX6xX5xXdxX24xX30xX16bxX3xX1bdxX7fxX7xXexXdxX247xX161xX172xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX1bxX3cxX30xX1xX3xX24xXdxX3cxX3xX4xX2fdxX6xX3xXa3xX6xX30xX3xXcxXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX77xX3xX4xX3cxX4xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xX1bxX517xX3xXexX7axX22xX3xX2dxX30dxX30xX24xX3xX1bxX252xXb5xX4xX3xX30xX1x165e2xX30xX24xX3xX1x16cf5xX30xX1xX3xX26xX30xX1xX3xX1bx15d9bxXbxX77xX3xX30xdc07xXexX3xX32xX33xX30xX3xX1xX8cxX6xX3xX1bxX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xXexX20xX22xX30xX24xX3xX1xX22xX7axXexX3xX1bxX2axX30xX24xX3xX4xX2fdxX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX132xX3xX87xX51xX3xX30xX2axXdxX3xX2dxX7fxX30xX24xX3xXexX252xX3xXexX252xX43xX30xX24xX3xXexX559xX30xX24xX3xXexXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX4x15765xX30xX24xX3xX30xX1xX252xX3xXexXcfxX30xX24xX3xXexX1xX579xX3xX4xX1xX252xX40xX30xX24xX3xXexX20xX6dfxX30xX1xX3xX30xX24xX1xX39xX3xXexX1xX7fxf098xXexX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xd15axX161xX3xX7xX30dxX3xXbxX1xX22xX30xX24xX3xXbxX1xX52cxX77xX3xX1bxX6xX3xX2dxX7axX30xX24xX3xXexX20xX22xX30xX24xX3xX32xXdxX39xX4xX3xXexX1xX579xX3xX1xXdxX39xX30xX3xXexX6dfxX30xX1xX3xX161xX1cxX7fxX3xX119xX7fxX1cxX3xX1xX252xX40xX30xX24xX77xX3xX1bxX787xXexX3xX30xX252xX40xX4xX77xX3xX4xX22xX30xX3xX30xX24xX252xX307xXdxX77xX3xX5xX517xX30xX1xX3xXexX4bxX77xX3xXexX6dfxX30xX1xX3xX161xX1cxX7fxX3xX30xX24xX1xX51xX77xX3xX161xX1cxX7fxX3xXexX1xX4afxX161xX3xX4xX486xX77xX3xX192xX7axX30xX3xX192xe761xX132xX3xX0xX10xX1dxX12xXcxX20xX22xX30xX24xX0xX5axX10xX1dxX12xX3xX26xX0xX10xX1dxX12xX30xX1xX16bxX3xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xff93xX295xX52cxX6xX8fxX3xf073xX1xX3cxXexX3xX32xf24fxX30xX24xX3xXexX7fxXcfxXdxX3xXexX20x125bcx1723bxX3xX2dxX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xXcxX2f7xX3xX69xX28fxX3xX142xX1xX273xX3xX295xXdxX30xX1xX3xXa3xX3xX192xXdxX579xX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX0xX5axX10xX1dxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX73xX76xX16dxX73xX125xXexX17exX1b3xX73xX16dxX122xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX2xX122xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX8fxX6xX5xXdxX24xX30xX16bxX3xX1bdxX7fxX7xXexXdxX247xX161xX172xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX192xXdxX39xXexX3xX5xX9bxX3xX4xX3cxX4xX3xXexXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xXexX30dxX3xX192xXdxX1cxX30xX3xX1bxX252xXb5xX4xX3xX2dxX9bxX30xX3xX2dxX30dxX30xX24xX3xX4xX486xX30xX24xX3xXbxX1xX7fxX77xX3xX1xX6dfxX30xX1xX3xXexX1xXd3xX4xX3xX7xX3cxX30xX24xX3xXexX7axX22xX77xX3xXexX1xX579xX3xX1xXdxX39xX30xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX1bxX2axX30xX24xX3xX119xX7fxX6xX3xX5xX307xXdxX3xX4xX6xX3xXexXdxX49bxX30xX24xX3xX1xX3cxXexX3xX30xX24xX837xXexX3xX30xX24xX9bxX22xX77xX3xXexX20xX22xX30xX24xX3xXexX20xX842xX22xX3xX4xX2fdxX6xX3xX1xX837xX4xX3xX7xXdxX30xX1xX77xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX32xXdxX1cxX30xX3xX1bxX517xX3xX30xX8cxXdxX3xX5xX1cxX30xX3xX7xX30dxX3xX24xX18xX30xX3x170fdxX49bxXexX3xX4xX2fdxX6xX3xX1dx118a7xXdxX3xX4xX3cxX30xX3xX192xX2axX77xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX32xXdxX1cxX30xX77xX3xX1xX837xX4xX3xX32xXdxX1cxX30xX3xX32xXb9xXdxX3xX4xX486xX30xX24xX3xX32xXdxX39xX4xX3xX4xX1xX7fxX161xX1cxX30xX3xX1dxX486xX30xX132xX0xX10xX1dxX12xX3xX127xXcxX20xX22xX30xX24xX3xX26xX30xX1xX16bxX3xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX82bxX142xX6xX3xXexX20xX29bxX3xX8fxX3xXcxX20xX33xX30xX24xX3xXbexX24xX7fxX161xX1cxX30xX3xXexXdxX1cxX7fxX843xX3xX2dxX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xXa3xX3xX192xXdxX579xX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX131xX0xX5axX10xX1dxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX122xX17dxX122xX16dxXexX16dxX17dxX17dxX125xX17exX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX125xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX8fxX6xX5xXdxX24xX30xX16bxX3xX1bdxX7fxX7xXexXdxX247xX161xX172xXaxX12xXcxX1xXd3xX3xXexX20xX252xX43xX30xX24xX3xXa3xX2axX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX3xXbexX24xX7fxX161xX2fxX30xX3xXcxX1xX26cxX3xX69xX9bxX16bxX3xX0xX10xX1dxX12xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX5xX9bxX3xX2dxX26cxXbxX3xX1bxX579xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xXexX20xX1cxX30xX3xXexX22xX9bxX30xX3xX119xX7fxX70xX4xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexX20xXdxX579xX30xX3xXbxX1xX22xX30xX24xX3xXexX20xX9bxX22xX3xX32xX33xX30xX3xX1xX8cxX6xX77xX3xX30xX24xX1xX39xX3xXexX1xX7fxX77exXexX3xX119xX7fxX4afxX30xX3xX4xX1xX52cxX30xX24xX77xX3xXexX33xX30xX24xX3xX4xX252xX307xX30xX24xX3xXexX6dfxX30xX1xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xXa3bxX49bxXexX77xX3xX24xXdxX6xX22xX3xX5xX252xX7fxX77xX3xX1xX837xX4xX3xX1x127bcxXdxX77xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX842xX3xXexX6dfxX30xX1xX3xX4xX26xX1dxX77xX3xXa3bxXdxX30xX1xX3xX30xX24xX1xXdxX39xX1dxX3xX24xXdxX6daxX6xX3xXexX7fxXcfxXdxX3xXexX20xX842xX3xX4xX3cxX4xX3xXexX20xX252xX307xX30xX24xX77xX3xX30xX84xX30xX24xX3xX4xX6xX22xX3xX1bxX307xXdxX3xX7xX70xX30xX24xX3xXexXdxX30xX1xX3xXexX1xX4afxX30xX3xX4xX1xX22xX3xX1xX837xX4xX3xX7xXdxX30xX1xX77xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX32xXdxX1cxX30xX77xX3xXexX7axX22xX3xXa3bxX1xX486xX30xX24xX3xXa3bxX1xX273xX3xX32xX7fxXdxX3xXexX252xX40xXdxX77xX3xXbxX1xX787xX30xX3xXa3bxX1xX43xXdxX3xXexX20xX22xX30xX24xX3xX1xX837xX4xX3xXexX77exXbxX77xX3xX20xX807xX30xX3xX5xX7fxX161xX39xX30xX3xXa3bx16a83xX3xX30xX33xX30xX24xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX132xX132xX132xX0xX5axX10xX1dxX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX122xX1b3xX73xX73xXexX125xX16dxX1b3xX125xX1b3xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX1b3xX16dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX8fxX6xX5xXdxX24xX30xX16bxX3xX1bdxX7fxX7xXexXdxX247xX161xX172xXaxX12xXcxX1xXd3xX3xXexX20xX252xX43xX30xX24xX3xXa3xX2axX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX3xXbexX24xX7fxX161xX2fxX30xX3xXcxX1xX26cxX3xX69xX9bxX77xX3xX2f7xX1xX8cxX3xX142xX1xX2fdxX3xXexX26cxX4xX1xX3xXcxX1xX252xX307xX30xX24xX3xXexX20xX30dxX4xX3xXbcxXa3xXbexXbfxX3xXexXc2xX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX13xX14xX30xX24xX3xX29exX7fxX70xX4xX3xX87xXdxX30xX1xX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX30xX1xX787xXexX3xX4xX1xX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xX69xX9bxX3xXbexX2axXdxX132xX132xX132xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX122xX125xX73xX122xXexX17exX2xX16dxX76xX16dxX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX17dxX1b3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX8fxX6xX5xXdxX24xX30xX16bxX3xX4xX10xX30xXexX10xX20xX172xXaxX12xX0xX10xX1dxX12xX132xX0xX5axX10xX1dxX12xX132xX132xX24xXdxX26xXdxX3xX30xX1xX6dfxX3xX4xX1xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX1bxX22xX9bxX30xX16bxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX77xX3xXcxX1xX3cxXdxX3xXbexX24xX7fxX161xX1cxX30xX132xX132xX132xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX1a6xX2xX122xX1b3xXexX73xX122xX76xX122xX17dxX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX2xX73xX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX8fxX6xX5xXdxX24xX30xX16bxX3xX4xX10xX30xXexX10xX20xX172xXaxX12xX132xX132xX132xX32xX9bxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX192xX6xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX1bxX22xX9bxX30xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX1a6xX1b3xX2xX2xXexX17exX76xX2xX73xX73xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX1a6xX125xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXa3xX273xX3xXexX1xX252xX3xXcxX20xX7fxX30xX24xX3xX252xX40xX30xX24xX3xX13xX22xX9bxX30xX3xXcxXbexX142xX28cxX3xX69xX28fxX3xX142xX1xX273xX3xX295xXdxX30xX1xX3xXa3xX29bxXdxX3xX29exX7fxX6xX30xX24xX3xX69xX7fxX161xX3xX32xX9bxX3xXcxXcfxX30xX24xX3xX142xX4bxX4xX3xXexX20xX252xX43xX30xX24xX3xXcxXcfxX30xX24xX3xX142xX4bxX4xX3xX2c2xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xX127xXa3xX2axX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX131xX3xXbexX24xX7fxX161xX2fxX30xX3xX69xX28fxX30xX24xX3xX295xXdxX30xX1xX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX142xX1xX252xX40xX30xX24xX3xXexX20xX6dfxX30xX1xX3xX171xX7fxX787xXexX3xX7xX18xX4xX3xX30xX1xX787xXexX3xX4xX1xX22xX3xXcxX20xX252xX307xX30xX24xX3xX142xX6xX22xX3xX1bx11276xX30xX24xX3xX87xX33xX30xX3xX1xX8cxX6xX3xXbexX24xX1xX39xX3xXexX1xX7fxX77exXexX3xX69xX9bxX3xXbexX2axXdxX3xX32xX9bxX3xXcxX20xX252xX307xX30xX24xX3xX142xX6xX22xX3xX1bxX1357xX30xX24xX3xf15axX3xXexX49bxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX1a6xX16dxX1a6xX1a6xXexX73xX2xX73xX76xX125xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX122xX122xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xX2f7xX1xX8cxX3xXcxXcfxX30xX24xX3xX4xX4bxX4xX3xXexX20xX252xX43xX30xX24xX3xXcxXcfxX30xX24xX3xX4xX4bxX4xX3xX2c2xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xX127xXa3xX2axX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX131xX3xX13xXa44xX3xXbexX33xX30xX24xX3xX831xX1xX3cxX30xX1xX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX13xX22xX9bxX30xX3xX1bxX252xXb5xX4xX3xX161xX1cxX7fxX3xXexX1xX273xX4xX1xX3xX30xX1xX787xXexX3xX4xX1xX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xX142xX4afxX30xX3xXcxX1xX40xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX17dxX76xX122xX17dxXexX16dxX17exX122xX73xX122xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX1a6xX2xX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXa3xX6xX30xX3xXcxXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xXexXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX30xX1xX787xXexX77xX3xX30xX1xX6dfxX77xX3xX192xX6xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX1bxX22xX9bxX30xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX73xX76xX1a6xX17exXexX122xX1a6xX17dxX17dxX2xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX125xX122xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXcxXcfxX30xX24xX3xX142xX4bxX4xX3xXexX20xX252xX43xX30xX24xX3xXcxXcfxX30xX24xX3xX142xX4bxX4xX3xX2c2xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xX127xXa3xX2axX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX131xX3xXbexX24xX7fxX161xX2fxX30xX3xX69xX28fxX30xX24xX3xX295xXdxX30xX1xX3xX32xX9bxX3xX2f7xX1xX8cxX3xX142xX1xX2fdxX3xXexX26cxX4xX1xX3xXcxX1xX252xX307xX30xX24xX3xXexX20xX30dxX4xX3xXbcxXa3xXbexXbfxX3xXexXc2xX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX13xX14xX30xX24xX3xX29exX7fxX70xX4xX3xX87xXdxX30xX1xX3xXexX20xX6xX22xX3xX2xX16dxX3xX24xXdxX26xXdxX3xX30xX1xX787xXexX3xX4xX3cxX3xX30xX1xX84xX30xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX73xX1a6xX2xX76xXexX125xX122xX2xX17exX2xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX122xX17exX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXa3xX6xX30xX3xXcxXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xXexX20xX6xX22xX3xX122xX17exX3xX24xXdxX26xXdxX3xX30xX1xX6dfxX3xX4xX3cxX3xX30xX1xX84xX30xX132xX132xX132xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX73xX17dxX76xX16dxXexX16dxX73xX16dxX16dxX76xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX2xX17dxX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xX132xX132xX132xX32xX9bxX3xX1a6xX1b3xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX192xX6xX3xX4xX3cxX3xX30xX1xX84xX30xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX17dxX73xX125xX2xX1a6xXexX1a6xX1b3xX125xX1a6xX17exX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX2xX1b3xX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXbfxX26cxXbxX3xX30xX9bxX161xX77xX3xXa3xXcxX142xX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX4xX758xX30xX24xX3xX1bxX517xX3xXexX20xX6xX22xX3xX73xX76xX3xX7xX7fxX787xXexX3xX1xX837xX4xX3xX192xXcfxX30xX24xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX1xX837xX4xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX7xXdxX30xX1xX3xX32xXdxX1cxX30xX3xXexXc2xX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe907xX30xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX295xX2axXexX3xX7xX70xX3xX1xX6dfxX30xX1xX3xX26xX30xX1xX3xXexX7axXdxX3xX5xX2fxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX73xX76xX122xX76xX122xXexX125xX17dxX17exX17exX73xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX125xX125xX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xXaxXcxX559xX3xXa6xX9bxX30xX24xX3xX28cxX10xX30xX3xX2dxX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xXbexX24xX1xX39xX3xX128xX30xX3xXa3xX3xX192xXdxX579xX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX73xX76xX1a6xX2xX1a6xXexX73xX125xX16dxX17exX2xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX1b3xX73xX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX82bxXa3xX9bxXdxX3xX4xX6xX3xXexX1xX70xX30xX24xX3xX30xX1xX787xXexX843xX3xX192xXdxX579xX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xXbexXdxX30xX1xX3xXcxX1xX7fxX77exX30xX3xX128xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX73xX76xX73xX122xX2xXexX125xX17dxX17dxX73xX16dxX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX2xX73xX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX82bxXbfxX84xX30xX3xX4xX6xX3xXbexX24xX1xX39xX3xXcxX9exX30xX1xX843xX3xX2dxX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX128xX3xX192xXdxX579xX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX73xX76xX1b3xX122xX17exXexX1a6xX76xX16dxX1a6xX17exX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX125xX122xX125xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX82bxX142xX1xXb5xX3xXexX6dfxX30xX1xX843xX3xX2dxX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xXcxX1xX3cxXdxX3xXbexX24xX7fxX161xX1cxX30xX3xXa3xX3xX192xXdxX579xX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX73xX76xX125xX17dxX16dxXexX16dxX17exX122xX76xX76xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX16dxX17exX122xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX82bxX295xX52cxX6xX3xX8fxX3xX13xX7fxX6xX3xX192x17427xX843xX3xX2dxX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xX128xX30xX3xX2c2xXdxX6xX30xX24xX3xX128xX3xX192xXdxX579xX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX142xX10xX30xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX161xX5xX10xX9xXaxX166xXdxX2dxXexX1xX16bxX3xX16dxX122xX76xXbxX171xX172xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX16bxX3xX73xX17dxX17exXbxX171xX172xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16bxX5axX5axXdxX132xX192xX6xX22xX1xX6xXexXdxX30xX1xX132xX32xX30xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX76xX76xX73xX2xX2xX76xX17exXexX17dxX76xX73xX1b3xX122xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xX1c0xX20xX9xX1a6xX2xX122xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX142xX6xXbxXexXdxX22xX30xXaxX12xXcxXdxX49bxXexX3xX1dxX4bxX4xX3xX82bxX295xX52cxX6xX3xXcxX1xX3cxXdxX3xX8fxX3xX69xX22xX6xX3xX30xX52cxXdxX843xX3xX2dxX22xX3xX1bxX22xX9bxX30xX3xXbexX24xX1xX39xX3xX128xX30xX3xXa3xX3xX192xXdxX579xX7fxX3xX2dxXdxX2fxX30xX0xX5axXbxX12xX0xX2dxXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2dxX20xX10xX5xX6xXexX10xX2dxXaxX12xX0xX7fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8fxXexX1xX7fxX1dxX192xX8fxX6xX30xX2dxX8fxX7xX6xXbxX22xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX40xX30xX3xX2xX132xX76xX76xX76xX3xX69xX28cxX28cxX87xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX24xXdxX6xX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX87xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xXexX22xX9bxX30xX3xX119xX7fxX70xX4xX3xXexX7axXdxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX247xX9xXaxX5axX32xX6xX30xX8fxX1xX22xX6xX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX5axX1xX22xX30xX8fxX2xX8fxX76xX76xX76xX8fxX1xX7xX7xX32xX8fxXexX1xX6xX1dxX8fxX24xXdxX6xX8fxX1xX22xXdxX8fxX2dxXdxX10xX30xX8fxX32xX6xX30xX8fxX30xX24xX1xX10xX8fxX4xX6xX4xX8fxX4xX22xX8fxX7xX22xX8fxX24xXdxX6xX22xX8fxX2dxX7fxX4xX8fxX30xX24xX1xX10xX8fxX30xX24xX1xXdxX10xXbxX8fxXexX22xX6xX30xX8fxX119xX7fxX22xX4xX8fxXexX6xXdxX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX5axX2xX17exX125xX125xX125xX16dxX132xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX1dxX10xX2dxXdxX6xX5axX2xX122xX76xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX125xX5axX2xX76xX125xX2dxX1a6xX2xX76xX1a6xX122xX73xX76xXexX1a6xX2xX1a6xX16dxX125xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX2dxXdxX32xX12xX0xX7xXexX20xX22xX30xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX40xX30xX3xX2xX132xX76xX76xX76xX3xX69xX28cxX28cxX87xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX24xXdxX6xX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX87xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xXexX22xX9bxX30xX3xX119xX7fxX70xX4xX3xXexX7axXdxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX247xX9xXaxX5axX32xX6xX30xX8fxX1xX22xX6xX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX5axX1xX22xX30xX8fxX2xX8fxX76xX76xX76xX8fxX1xX7xX7xX32xX8fxXexX1xX6xX1dxX8fxX24xXdxX6xX8fxX1xX22xXdxX8fxX2dxXdxX10xX30xX8fxX32xX6xX30xX8fxX30xX24xX1xX10xX8fxX4xX6xX4xX8fxX4xX22xX8fxX7xX22xX8fxX24xXdxX6xX22xX8fxX2dxX7fxX4xX8fxX30xX24xX1xX10xX8fxX30xX24xX1xXdxX10xXbxX8fxXexX22xX6xX30xX8fxX119xX7fxX22xX4xX8fxXexX6xXdxX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX5axX2xX17exX125xX125xX125xX16dxX132xX1xXexX1dxXaxX12xX69xX40xX30xX3xX2xX132xX76xX76xX76xX3xX69xX28cxX28cxX87xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX24xXdxX6xX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX87xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xXexX22xX9bxX30xX3xX119xX7fxX70xX4xX3xXexX7axXdxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX20xX22xX30xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2dxXaxX12xX28cxX3cxX30xX24xX3xX122xX5axX2xX76xX77xX3xXexX7axXdxX3xXcxX20xX7fxX30xX24xX3xXexX84xX1dxX3xX87xX33xX30xX3xX1xX8cxX6xX3xX8fxX3xX13xXdxX39xX30xX3xX26xX30xX1xX3xXexXc2xX30xX1xX77xX3xXa3xX2axX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1xXb5xXbxX3xX32xXb9xXdxX3xXbcxXa3xXbexXbfxX3xXexXc2xX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xXa3bxX1xX6xXdxX3xX1dxX7axX4xX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX87xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xXexX22xX9bxX30xX3xX119xX7fxX70xX4xX3xX30xX33xX1dxX3xX122xX76xX2xX125xX3xX127xX128xX87xX12axXcxX3xX122xX76xX2xX125xX131xX132xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX2dxXdxX32xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX142xX6xX22xX3xX1bxX1357xX30xX24xX3xX1388xX3xXexX49bxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX30xX1xX787xXexX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xX30xX33xX1dxX3xX122xX76xX2xX125xXaxX3xX1xX20xX10xX247xX9xXaxX5axX32xX6xX30xX8fxX1xX22xX6xX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX5axX4xX6xX22xX8fxX2dxX6xX30xX24xX8fxX161xX8fxXexX10xX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX8fxX30xX1xX6xXexX8fxX1xX22xXdxX8fxX2dxXdxX10xX30xX8fxX32xX6xX30xX8fxX30xX24xX1xX10xX8fxX4xX6xX4xX8fxX4xX22xX8fxX7xX22xX8fxX24xXdxX6xX22xX8fxX2dxX7fxX4xX8fxX30xX24xX1xX10xX8fxX30xX24xX1xXdxX10xXbxX8fxX30xX6xX1dxX8fxX122xX76xX2xX125xX5axX2xX17exX16dxX125xX76xX125xX132xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX1dxX10xX2dxXdxX6xX5axX2xX122xX76xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX1a6xX1b3xX5axX2xX76xX125xX2dxX1a6xX76xX2xX122xX122xX122xX16dxXexX73xX122xX17dxX16dxX76xX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX2dxXdxX32xX12xX0xX7xXexX20xX22xX30xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX142xX6xX22xX3xX1bxX1357xX30xX24xX3xX1388xX3xXexX49bxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX30xX1xX787xXexX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xX30xX33xX1dxX3xX122xX76xX2xX125xXaxX3xX1xX20xX10xX247xX9xXaxX5axX32xX6xX30xX8fxX1xX22xX6xX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX5axX4xX6xX22xX8fxX2dxX6xX30xX24xX8fxX161xX8fxXexX10xX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX8fxX30xX1xX6xXexX8fxX1xX22xXdxX8fxX2dxXdxX10xX30xX8fxX32xX6xX30xX8fxX30xX24xX1xX10xX8fxX4xX6xX4xX8fxX4xX22xX8fxX7xX22xX8fxX24xXdxX6xX22xX8fxX2dxX7fxX4xX8fxX30xX24xX1xX10xX8fxX30xX24xX1xXdxX10xXbxX8fxX30xX6xX1dxX8fxX122xX76xX2xX125xX5axX2xX17exX16dxX125xX76xX125xX132xX1xXexX1dxXaxX12xX142xX6xX22xX3xX1bxX1357xX30xX24xX3xX1388xX3xXexX49bxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX30xX1xX787xXexX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xX30xX33xX1dxX3xX122xX76xX2xX125xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX20xX22xX30xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2dxXaxX12xXcxX70xXdxX3xX2xX76xX5axX125xX77xX3xXexX7axXdxX3xXcxX20xX252xX307xX30xX24xX3xX142xX6xX22xX3xX1bxX1357xX30xX24xX3xXbexX24xX7fxX161xX2fxX30xX3xXbfxX7fxX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX77xX3xX28cxX43xX3xXa6xX13xX8fxXcxXa3xXabxXacxX69xX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX192xX49bxX3xX1dxX7axX4xX3xX32xX9bxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX69xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxX3xXexXc2xX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX30xX33xX1dxX3xX122xX76xX2xX125xX132xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX2dxXdxX32xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax17ef2xX30xX3xXexX252xXb5xX30xX24xX3xX4xX1xX7fxX30xX24xX3xXa3bxX49bxXexX3xXa6xXdxX1cxX30xX3xX1xX22xX6xX30xX3xXcxXdxX49bxX30xX24xX3xX1xX3cxXexX3xXexX20xX7fxX161xX51xX30xX3xX1xX6dfxX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX8fxX3xX2c2xXdxX26xXdxX3xX28cxX6xX22xX3xX295xX6xXdxX3xX122xX76xX2xX125xXaxX3xX1xX20xX10xX247xX9xXaxX5axX30xX7fxXdxX8fxX1xX22xX30xX24xX8fxX7xX22xX30xX24xX8fxX5xX6xX5axX6xX30xX8fxXexX7fxX22xX30xX24xX8fxX4xX1xX7fxX30xX24xX8fxXa3bxX10xXexX8fxX5xXdxX10xX30xX8fxX1xX22xX6xX30xX8fxXexXdxX10xX30xX24xX8fxX1xX6xXexX8fxXexX20xX7fxX161xX10xX30xX8fxX1xXdxX30xX1xX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX8fxX24xXdxX6xXdxX8fxX7xX6xX22xX8fxX1dxX6xXdxX8fxX122xX76xX2xX125xX5axX2xX1b3xX17exX2xX122xX16dxX132xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5axX1dxX10xX2dxXdxX6xX5axX2xX122xX76xX5axX30xX10xX166xX7xX5axX2xX125xX76xX122xX5axX2xX76xX125xX2dxX1a6xX76xX1a6xX122xX17dxX1a6xX122xXexX2xX73xX1a6xX2xX16dxX5xX76xX132xX1bdxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX6xX22xX3xX24xXdxX26xXdxX3xX1xX2axXdxX3xX2dxXdxX2fxX30xX3xX32xX33xX30xX3xX30xX24xX1xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX40xX3xX7xX43xX3xX24xXdxX3cxX22xX3xX2dxX4bxX4xX3xX30xX24xX1xX51xX3xX30xX24xX1xXdxX39xXbxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX2dxXdxX32xX12xX0xX7xXexX20xX22xX30xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a46xX30xX3xXexX252xXb5xX30xX24xX3xX4xX1xX7fxX30xX24xX3xXa3bxX49bxXexX3xXa6xXdxX1cxX30xX3xX1xX22xX6xX30xX3xXcxXdxX49bxX30xX24xX3xX1xX3cxXexX3xXexX20xX7fxX161xX51xX30xX3xX1xX6dfxX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX8fxX3xX2c2xXdxX26xXdxX3xX28cxX6xX22xX3xX295xX6xXdxX3xX122xX76xX2xX125xXaxX3xX1xX20xX10xX247xX9xXaxX5axX30xX7fxXdxX8fxX1xX22xX30xX24xX8fxX7xX22xX30xX24xX8fxX5xX6xX5axX6xX30xX8fxXexX7fxX22xX30xX24xX8fxX4xX1xX7fxX30xX24xX8fxXa3bxX10xXexX8fxX5xXdxX10xX30xX8fxX1xX22xX6xX30xX8fxXexXdxX10xX30xX24xX8fxX1xX6xXexX8fxXexX20xX7fxX161xX10xX30xX8fxX1xXdxX30xX1xX8fxX1xX6xX8fxXexXdxX30xX1xX8fxX24xXdxX6xXdxX8fxX7xX6xX22xX8fxX1dxX6xXdxX8fxX122xX76xX2xX125xX5axX2xX1b3xX17exX2xX122xX16dxX132xX1xXexX1dxXaxX12xX2a46xX30xX3xXexX252xXb5xX30xX24xX3xX4xX1xX7fxX30xX24xX3xXa3bxX49bxXexX3xXa6xXdxX1cxX30xX3xX1xX22xX6xX30xX3xXcxXdxX49bxX30xX24xX3xX1xX3cxXexX3xXexX20xX7fxX161xX51xX30xX3xX1xX6dfxX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xX8fxX3xX2c2xXdxX26xXdxX3xX28cxX6xX22xX3xX295xX6xXdxX3xX122xX76xX2xX125xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX20xX22xX30xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2dxXaxX12xXcxX70xXdxX3xX2xX73xX5axX2xX77xX3xX13xX9bxXdxX3xX2f7xXcxX8fxXcxX69xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX7fxX30xX24xX3xXa3bxX49bxXexX3xXa6xXdxX1cxX30xX3xX1xX22xX6xX30xX3xXcxXdxX49bxX30xX24xX3xX1xX3cxXexX3xXexX20xX7fxX161xX51xX30xX3xX1xX6dfxX30xX1xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX3x12009xX3xX2c2xXdxX26xXdxX3xX28cxX6xX22xX3xX295xX6xXdxX3xX30xX33xX1dxX3xX122xX76xX2xX125xX132xX3xX142xX1xX252xX40xX30xX24xX3xXexX20xX6dfxX30xX1xX3xX1bxX252xXb5xX4xX3xXexX20xX7fxX161xX51xX30xX3xX1xX6dfxX30xX1xX3xXexX20xX30dxX4xX3xXexXdxX49bxXbxX3xXexX7axXdxX3xXcxX20xX252xX307xX30xX24xX3xX119xX7fxX6xX161xX3xX28cxX122xX77xX3xX13xX9bxXdxX3xX2f7xXcxXabxXcxX69xX3xX69xX9bxX3xXcxX9exX30xX1xX132xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX2dxXdxX32xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX7fxX5xX12xX0xX2dxXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX5axX2dxXdxX32xX12xX0xX5axX2dxXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX7fxXexX1xX22xX20xXaxX12xXbexX6xX1dxX3xX2c2xXdxX6xX30xX24xX0xX5axXbxX12
Nam Giang