Thơ ấu và cánh đồng
(Baohatinh.vn) - Mẹ trao cho tôi một ngọn gió đồng/ Tiếng cu gáy vọng trời xa khó nhọc/ Vết bùn non gót chân ngày đi học/ Để khi xa tôi nhớ lối về làng... (Trần Văn Lợi)
a3a2xee47x12d6ax1318exc415xb150xdbd9xa508x10595xX7x12ddaxf8b4x122e9xb2d2xb3b8x11ab5xX5xeb17xXax12269xXcxX1x120b3xX3xe185xaf0fxX3x10d9axcb11xX3xX4x10241x10c5exX1xX3xa847xa46fxX1fxe506xX0xadadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe257xX10xX6x10721xXaxX12xc672xe03cxX3xXexc13bxX6xd09axX3xX4xX1xX42xX3xXexbdf7xXdxX3x13661xe315xXexX3xX1fxX25xa8cbxX1fxX3xX25xXdx131a3xX3xX22xX23xX1fxX25xX27xX3xXcxXdxd7dexX1fxX25xX3xX4xX18xX3xX25xX1exdaeexX3xX1axX52xX1fxX25xX3xXexX40x11e2dxXdxX3xde16xX6xX3xb3aaxX1xX57xX3xX1fxX1xX52xX4xX27xX3xc539xX61xXexX3xa963x10a73xX1fxX3xX1fxX42xX1fxX3xX25xX57xXexX3xX4xX1x10fcfxX1fxX3xX1fxX25xX1bxX6axX3xX22xXdxX3xX1xX52xX4xX27xX3xbb8cxba71xX3xX79xX1xXdxX3xX76xX6xX3xXexX49xXdxX3xX1fxX1xca70xX3xX5xad31xXdxX3xX1axa3e2xX3xX5xX1bxX1fxX25x112afxXc2xXc2xX3xd307xXcxX40x10e7exX1fxX3xX83xe870xX1fxX3xb84dx10cb1xXdx10f14xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfab2xX42xX39xX6axXaxX12xX0xXdxX4cxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd970xX10xX1fxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxda42xXdxX39xXexX1xd881xX3xb022xX2xa559xXbxX76xf5b7xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX10axX3xb71bxX2x1210exXbxX76xX111xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX27xX27xXdxXc2xX87xX6xX42xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXc2xX1axX1fxX27xX1fxX10xX105xX7xX27xb1a6xX2xX13exX2xX27x12413xX11dxX39xX10cxX13ex10d9exX13exX148xX10exX148xXexX143xX10cxX2xX10cxX143xX5xX11dxXc2x12a18xXbxX25x10943xX40xX9xX13exX143xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xXaxX3xX105xXdxX39xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX11bxX2xX11dxXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX42xX1fxXaxX12xXf6xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX4cxX88xX6xX3xX25xcfabxXexXc2xX3xc671xX1fxX1xX3xXex10d32xX3xX5xXdxab73xX18xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xXcxX49xXdxX3xX1ax1282fxX1fxX3xXexX1xX1c6xX73xX1fxX25xX3xX1fxX25xX1xX10xX3xX1axX6xX1fxX25xX3xX5x10673xX1fxX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX5xea6exX1fxX25xX3xX4cxe5a3xX1fxX1xX3xX1fxX1x12023xX1fxX25xX3xX4xX95xX18xX3xXexX1xX15xX3xXexX40xX1fbxX1fxX3xXe3xX1exX42xX3xaf8exX36xX42xX6xX3xX1xX52xX4xX3xXexX40xX205xc643xX3xX4cxX4dxXexX3xXexX1xX18x11a77xX3xX79xX1xXdxX3xX22xXdxX3xdcefxX18xX6xX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX4cxX88xX6xX3xX25xX1bdxXexXc2xX3x109cfxX3xX22xX57xfb3exX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xXbxX1x1249dxXexX3xX25xXdxX95xX6axX3xX17xX6axX25exX3xX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX4xf0d5xX6xX3xXexX49xXdxX3xX4xfae4xX3xXexX40xX23axX3xX1axXbcxX3xX1fxX25x10101xXbxX3xX5xX205xX1fxX25xb6cfxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xfea7xX1xX49xX1fxX25xX3xX1fxX1xXb5xX25exX3xX22x118aexX3xX4xX57xX3xX87xXdxX61xXexX3xX87xX6xX42xX3xX1fxX1xXdxX1fbxX18xX3xX87xX18xce3bxXdxX3xX4xX1xXdxXbcxX18xX3xX1fxX1xX1c6xX3xXexX1xX61xX25exX3xX79xX1xXdxX3xX1xX42xX1bxX1fxX25xX3xX1xX49xX1fxX3xX22xc300xX3xXb8xXdxX3xX4xX1xX95xX1fxX3xXexX40xX73xXdxX25exX3xX79xX1xXdxX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX4xX1xX18xX6axX61xX1fxX3xX76xX10xX3xX4xX1xX23axX3xX5xX26exX6xX3xX22xX2bexX3xX40xX73xXdxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX25exX3xXexX49xXdxX3xX1axX1bxX3xX4cxX4dxXexX3xX1axX1bxXdxX3xX1fxX25xX1c6xX73xXdxX3xX87xe6afxX1fxX3xX5xX349xXdxX3xX1xX3dxX1fxX3xX1fxX1xX6xX18xX3xX40xX6xX3xX1fxX25xX42xX349xXdxX3xX49xX3xX22xXa6xX3xX22xX57xX1fxX3xX79xX1xX57xXdxX3xX22xX23xX1fxX25xXc2xX3xXcxX1xX28axX3xX79xX1xX57xXdxX3xX22xXb8xXexX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX79xX1xXdxX61xX1fxX3xX1fxX1xXdxXbcxX18xX3xX1fxX25xX1c6xX73xXdxX3xX79xX1xX57xX3xX4xX1xc720xX18xX3xX17xX6axX3xX4cxX1bxX3xX5xX349xXdxX3xX5xX1bxX3xX1fxX25xX18xX6axX1fbxX1fxX3xX4xXb5xX3xX22xXa6xX3xX4xX1xX26exX1fxX25xX3xXexX49xXdxX3xX25xX1bdxXbxX3xX1fxX1xX6xX18xXc2xX3xXcxX49xXdxX3xXexXdxX1fxX3xX40xeb88xX1fxX25xX25exX3xX6xXdxX3xX22xX2bexX3xXexb4e5xX1fxX25xX3xX4xX57xX3xX4cxX4dxXexX3xX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX25xa9dfxX1fxX3xX87xX57xX3xX1axXb5xXdxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX22xXbcxX18xX3xXexX1xX17xX6axX3xXexX1xX95xX1fxX3xXexX1xX1c6xX15xX1fxX25xX3xX1axXb5xXdxX3xX4cxX88xXdxX3xX79xX1xX57xXdxX3xX17xX6axXc2xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xX0xXdxX4cxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX1fxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX105xXdxX39xXexX1xX10axX3xX10cxX2xX10exXbxX76xX111xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX10axX3xX11bxX2xX11dxXbxX76xX111xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX27xX27xXdxXc2xX87xX6xX42xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXc2xX1axX1fxX27xX1fxX10xX105xX7xX27xX13exX2xX13exX2xX27xX143xX11dxX39xX10cxX13exX148xX13exX11bxX13exX10exXexX13exX143xX10cxX2xX10exX5xX11dxXc2xX156xXbxX25xX159xX40xX9xX13exX10cxX11dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xXaxX3xX105xXdxX39xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX11bxX2xX11dxXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX42xX1fxXaxX12xXcxX49xXdxX3xXexXdxX1fxX3xX40xX3daxX1fxX25xX25exX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX6xXdxX3xX22xX2bexX3xXexX3e6xX1fxX25xX3xX4xX57xX3xX4cxX4dxXexX3xX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX25xX3f9xX1fxX3xX87xX57xX3xX1axXb5xXdxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX22xXbcxX18xX3xX4x128ffxX4cxX3xXexX1xX17xX6axX3xXexX1xX95xX1fxX3xXexX1xX1c6xX15xX1fxX25xX3xX1axXb5xXdxX3xX4cxX88xXdxX3xX79xX1xX57xXdxX3xX17xX6axXc2xXc2xXc2xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX42xX1fxXaxX12xX1c1xX1fxX1xX3xXd0xX1fbxX3xX2b2xX1xX1exX1fxX1xX3xXcxX1xX1bxX1fxX1xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xf89dxX57xX3xX22xX95xX18xX3xX4xX1x10167xX3xX5xX1bxX3xX4cxX88xXdxX3xX79xX1xX57xXdxX3xX40xX349xX3xX22xX15xX1fxX3xXexX1xX18xXc9xX1fxXc2xX3xXcxX40xX42xX1fxX25xX3xX22xX57xX3xbfafxX1fxX3xX4xX1xX28axX6xX3xX4xX553xX3xX4cxX88xXdxX3xX1fxX23xX1fxX25xX3xX4xX282xX6xX3xX22xX17xXexX3xX5e6xX4cxX25exX3xX1xX1c6xX15xX1fxX25xX3xXexX1xX15xX4cxX3xX4xX282xX6xX3xX4xX95xX6axX3xX5xX26exX6xX25exX3xX4xX57xX3xX4cxX88xXdxX3xXexX1xX15xX4cxX3xX5xX3e6xX1fxX25xX3xX4xX282xX6xX3xX76xX95xX18xX3xX4xX1xX95xX18xX3xX4xX1xX17xX18xX3xX1axX3e6xX6xX3xX4xX1xe035xX1fxX3xXexXb5xXdxX25exX3xX4xX57xX3xX4cxX88xXdxX3xX4xX282xX6xX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX4xX282xX3xX79xX1xX42xX6xXdxX3xX1axX3e6xX6xX3xX4cxX57xXexX3xX22xX1c6xXd1xX4xX3xX39xX1c6xXb5xXdxX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xXexX553xX1fxX25xX3xX22xX17xXexX3xX4xX1bxX6axX29cxX3xXa5xX57xX3xX5xX1bxX3xXexX1xX28axX3xX4cxX88xXdxX3xX4xX282xX6xX3xX1xXdxX1caxX1fxX3xXexX349xXdxX3xX4xb6f1xX1fxX25xX3xX5xX1bxX3xXexX1xX28axX3xX4cxX88xXdxX3xX4xX282xX6xX3xX79x12d99xX3xX28axX4xXc2xX3xXcxX49xXdxX3xX1axX1e6xX1fxX3xX1xX3daxX1fxX25xX3xXexXdxX1fxX25exX3xX4xX57xX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX4cxX88xXdxX3xX1xX1c6xX15xX1fxX25xX3xX4xX282xX6xX3xX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX79xX1xX49xX1fxX25xX3xX87xX6xX42xX3xX25xXdxX73xX3xX87xX6xX6axX3xX22xXdxX25exX3xX1fxX57xX3xXcdxX1fxX3xX7xX95xX18xX3xX1axX1bxX42xX3xXexX3e6xX1fxX25xX3xX1xX23xX1fxX25xX3xX4xXc9xX18xX25exX3xX4xX1xX5c1xX3xX4xXc9xX1fxX3xX4xX1xX349xX4cxX3xX1axX1bxX42xX3xX4cxX4dxXexX3xX1xX20axX1fxX1xX3xX553xX1fxX1xX3xXexX1xX95xX1fxX3xXexX1xX18xX4dxX4xX3xX1fxX1bxX42xX3xX22xX57xX25exX3xXex13146xX3xX79xX1xX3f9xX4xX3xX1fxX57xX3xX7x123efxX3xX39xX295xX6axX3xX5xX1fbxX1fxX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX79xX1xX647xX3xX243xX18xX553xX1fxXc2xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xX5b8xX1xX210xX1fxX25xX3xX4cxX88xXdxX3xX1xX1c6xX15xX1fxX25xX3xX17xX6axX3xX22xX49xXdxX3xX5xX26exX4xX3xX4xXc9xX1fxX3xX4cxX4dxXexX3xX1xX20axX1fxX1xX3xX553xX1fxX1xX3xX22xXa6xX3xX39xX295xX6axX3xXexX1xX15xX4cxX3xX1fxX1xX1c6xX1fxX25xX3xX1xXc9xX18xX3xX1fxX1xX1c6xX3xX87xX6xX42xX3xX25xXdxX73xX3xX1fxX57xX3xX4xX6abxX1fxX25xX3xXexX40xX553xX3xX1axXbcxX3xX87xX6xX42xX3xX1fxX1xXdxX1fbxX18xX3xX1xX20axX1fxX1xX3xX553xX1fxX1xX3xX4xX282xX6xX3xX79xX6bfxX3xX28axX4xXc2xX3xXcxX49xXdxX3xX39xX1exX4cxX3xX79xX1x136efxX1fxX25xX3xX22xX3a0xX1fxX1xX3xX22xXdxXbcxX18xX3xX22xX57xX3xX79xX1xXdxX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX5xX1bxX1fxX3xX79xX1xX57xXdxX3xX87xX6xX6axX3xX87xX6xX6axX3xX25xXdxX210xX6xX3xX1exX1fxX1xX3xX1fxX3f9xX1fxX25xX3xX4xX1xXdxXbcxX18xX3xXexX1bxX3xX17xX6axX25exX3xXexX49xXdxX3xX22xX2bexX3xX25xX1bdxXbxX3xX5xX349xXdxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX5xX1bxX1fxX25xX3xXexX49xXdxXc2xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xX0xXdxX4cxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX1fxXexX10xX40xX3xX39xXexX1xX18xX4cxX87xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX105xXdxX39xXexX1xX10axX3xX10cxX2xX10exXbxX76xX111xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX10axX3xX11bxX2xX11dxXbxX76xX111xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX27xX27xXdxXc2xX87xX6xX42xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXc2xX1axX1fxX27xX1fxX10xX105xX7xX27xX13exX2xX13exX2xX27xX143xX11dxX39xX10cxX13exX148xX13exX10exX11bxX143xXexX148xX2xX148xX143xX5xX10cxaab3xXexX18xX42xXdxX908xXexX1xX42xX908xX2xX143xXc2xX156xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xXaxX3xX105xXdxX39xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX11bxX2xX11dxXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX42xX1fxXaxX12xXcxX40xX42xX1fxX25xX3xX5xX1bxX1fxX3xX79xX1xX57xXdxX3xX87xX6xX6axX3xX87xX6xX6axX3xX25xXdxX210xX6xX3xX1exX1fxX1xX3xX1fxX3f9xX1fxX25xX3xX4xX1xXdxXbcxX18xX3xXexX1bxX3xX17xX6axX25exX3xXexX49xXdxX3xX22xX2bexX3xX25xX1bdxXbxX3xX5xX349xXdxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX5xX1bxX1fxX25xX3xXexX49xXdxXc2xX3xX1c1xX1fxX1xX3x13408xX1fxXexX10xX40xX1fxX10xXexX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xX25axX3xX22xX57xX25exX3xX39xX1exX1fxX25xX3xX1axd8fbxX3xXexX17xXexX3xXexX553xX3xX4xX282xX6xX3xX87xX1bxX3xXexX49xXdxX3xX4xX28axX3xX1xXdxX1caxX1fxX3xX5xX1fbxX1fxX3xXexX1xX295xXexX3xX40x133faxXc2xX3xX3cxX88xX6xX3xX25xX1bdxXexX25exX3xX87xX6xX42xX3xX25xXdxX73xX3xX87xX1bxX3xX4xX6abxX1fxX25xX3xX5xX1bxX3xX1fxX25xX1c6xX73xXdxX3xX1axXbcxX3xX7xX6xX18xX3xX4xX88xX1fxX25xXc2xX3x1292exX6xX18xX3xX79xX1xXdxX3xXexX1xX18xX3xX39xX52xX1fxX3xX5xX26exX6xX25exX3xX4xX1xX17xXexX3xX22xXc9xX6axX3xX4xX1xXdxX61xX4xX3xX76xX10xX3xX2d4xX3xX87xXdxX3xX4xX1xX42xX3xX4xX1xX26exX3xX79x12a51xX42xX3xX1axXbcxX25exX3xX87xX1bxX3xX23axX3xX5xX349xXdxX3xX87xX3f9xXexX3xX22xXc9xX18xX3xX1fxX1xX57xX4cxX3xX40xX349xX3xX22xXa6xX3xX22xXb8xXexXc2xX3xXe3xXc9xX6axX3xXexX40xX9e9xX3xX7xX6xX18xX3xX4cxX4dxXexX3xX87xX18xX2d4xXdxX3xX4xX1xXdxXbcxX18xX3xX4cxX205xX1fxX3xX4xX1xX95xX1fxX3xX22xX18xX2d4xXdxX3xX87xX3f9xXexX3xX4xX1xX95xX18xX3xX4xX1xX17xX18xX3xX4xX1xX5c1xX3xX4xX1xX73xX3xX4xX57xX3xXexX1xX61xX3xX22xXa6xX3xX87xX3f9xXexX3xX22xXc9xX18xX3xX1fxX1c6xXb5xX1fxX25xX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX76xX95xX18xX3xX4xX1xX95xX18xX3xX4xX1xX17xX18xX3xX87xXa76xX42xX3xX1fxX26exX4xX3xX4xX282xX6xX3xX4cxX20axX1fxX1xXc2xX3x1308fxX88xX3xX1axX1c6xXb5xX1fxX25xX3xX4xX1xX95xX1fxX3xX1fxX1xX1c6xX1fxX25xX3xX87xX1bxX3xX4xX1xX818xX1fxX25xX3xX87xX6xX42xX3xX25xXdxX73xX3xX4cxX3f9xX1fxX25xX3xX4cxX2f5xX3xX4cxX4dxXexX3xX4xX95xX18xX25exX3xX4xX1xX5c1xX3xX4xX1c6xX73xXdxX3xX1xXdxXbcxX1fxX3xX1fxX1xX20axX1fxX3xX5xX6abxX3xXexX40xX9e9xX3xX5xX42xX10xX4cxX3xX1fxX1xX42xX10xX4cxX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX79xX1xX57xXdxX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX1axX1c6xXb5xX1fxX25xX3xX1axX647xX18xX29cxX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xX25axX3xX22xX57xX25exX3xXexX49xXdxX3xX22xX2bexX3xXexX1xX17xX6axX3xX5xX349xXdxX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX87xX61xXbxX3xX5xad70xX6xX3xX39xX295xX6axX3xXexX1xX15xX4cxX3xX4cxX88xXdxX3xX4xX15xX4cxX3xX4cxXb5xXdxXc2xX3xXcxX1xX17xX6axX3xX5xX349xXdxX3xX39xX1exX1fxX25xX3xX4cxX3dxX3xX4cxX1caxXexX3xX1fxX1xX52xX4xX3xX1fxX1xX1bxX42xX3xX1fxX25xX1c6xX73xXdxX3xXexX1xX10xX42xX3xX1axX205xX1fxX25xX3xX243xX18xX6xX6axX3xX4xX282xX6xX3xX4xX1xXdxX61xX4xX3xX4xXb8xXdxX3xX76xX6xX6axX3xX25xXdxX210xX6xX3xX25xXdxX6xX1fxX3xX87xX61xXbxX3xX22xXa6xX3xX5xX1bxX4cxX3xX4xX1xX42xX3xX4xX1xX26exX1fxX25xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX9e9xX3xX4xXb8xX4cxX3xX4cxXb5xXdxXc2xX3xX5b8xX1xX210xX1fxX25xX3xX1xX349xXexX3xX4xXb8xX4cxX3xX4cxX5e6xX6axX3xXexX40xX205xX1fxX3xX22xX1c6xXd1xX4xX3xX4cxX3dxX3xX40xX6xX1fxX25xX3xX25xXdxX205xX1fxX3xXexX1xX15xX4cxX3xXbxX1xX28axX4xX25exX3xX4xX28axX3xX25xXdxX205xX1fxX3xXexX6xX1fxX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX79xX1xX42xX6xX1fxX25xX3xX4cxXdxX1caxX1fxX25xXc2xX3xX3cxX3dxX3xX1fxX1xX20axX1fxX3xX4xX1xX26exX1fxX25xX3xXexX49xXdxX3xXcdxX1fxX3xX1fxX25xX42xX1fxX3xX5xX1bxX1fxX1xX25exX3xX1fx12b79xXdxX3xX4cxX1caxXexX3xX1fxX1xX52xX4xX3xX1fxX1xX1c6xX3xX4xX6abxX1fxX25xX3xXexX6xX1fxX3xX87xXdxX61xX1fxXc2xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xX0xXdxX4cxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX1fxXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX105xXdxX39xXexX1xX10axX3xX10cxX2xX10exXbxX76xX111xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX10axX3xX11bxX2xX11dxXbxX76xX111xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX27xX27xXdxXc2xX87xX6xX42xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXc2xX1axX1fxX27xX1fxX10xX105xX7xX27xX13exX2xX13exX2xX27xX143xX11dxX39xX10cxX13exX148xX13exX10cxX11bxX2xXexX143xX10exX11bxX11bxX5xX11dxX908xX87xX1fxX6xX908xX4xX42xX4cxX908xX143xX908xX6xX1fxX1xX908xX39xX6xX42xX908xXexX1xXc2xX156xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xXaxX3xX105xXdxX39xXexX1xX9xXaxX10cxX2xX10exXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX11bxX2xX11dxXaxX3xX27xX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxX42xX1fxXaxX12xX5b8xX1xX210xX1fxX25xX3xX1xX349xXexX3xX4xXb8xX4cxX3xX25xXdxX205xX1fxX3xXexX1xX15xX4cxX3xX4cxX3dxX3xX39x1109cxX3xX76xX9e9xX1fxX25exX3xX87xXb5xXexX3xX40xX6xX3xX5xX1bxX4cxX3xX243xX18xX1bxX3xX1axX1bdxXexX3xX4xX1xX42xX3xX4xX1xX26exX1fxX25xX3xXexX49xXdxX3xX1axX1e6xX1fxX3xX5xX18xX49xX1fxX3xX5xX1bxX3xX4cxX57xX1fxX3xXcdxX1fxX3xX1fxX25xX42xX1fxX3xX1fxX1xX17xXexX25exX3xX1fxX10xX42xX3xX7xX95xX18xX3xX1axX1bxX42xX3xXexX40xX647xX3xX1fxX1xXb5xXc2xX3xX1c1xX1fxX1xX3xX9c0xX1fxXexX10xX40xX1fxX10xXexX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xX5b8xX1xX210xX1fxX25xX3xX22xX28axX6xX3xXexX40xX9e9xX3xX5xXb5xX1fxX3xX5xX1fbxX1fxX3xXexX3e6xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX40xX18xX4dxX1fxX25xX3xX1fxX1xX1c6xX3xXexX49xXdxX25exX3xX4cxXcc9xXdxX3xX1fxX25xX1bxX6axX3xX4xX57xX3xXexX1xXa6xX3xX1fxX25xX1x11644xX3xX40xX6xX3xX87xX6xX42xX3xX1fxX1xXdxX1fbxX18xX3xX4cxX57xX1fxX3xXcdxX1fxX3xX39xX95xX1fxX3xX39xX2bexX25exX3xX4xX57xX3xXexX1xXa6xX3xXexX2d4xX3xX4xX1xX28axX4xX3xX1axXb5xXdxX3xX1fxX1xX6xX18xX3xX87xX6xX42xX3xX1fxX1xXdxX1fbxX18xX3xX87xX210xX6xX3xXexXdxX1caxX4xX3xXexX40xX1fbxX1fxX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xXexX17xX4cxX3xX5xX1exX3xX4xX1xX18xXb8xXdxX25exX3xX5xX1exX3xX4xX52xX3xXexX40xX553xXdxX3xX40xX6xX3xX25xXdxX210xX6xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX1fxX1xX1c6xX1fxX25xX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX1xX349xXexX3xX4xXb8xX4cxX3xX25xXdxX205xX1fxX3xXexX1xX15xX4cxX3xX4cxX3dxX3xX39xXdebxX3xX76xX9e9xX1fxX25exX3xX87xXb5xXexX3xX40xX6xX3xX5xX1bxX4cxX3xX243xX18xX1bxX3xX1axX1bdxXexX3xX4xX1xX42xX3xX4xX1xX26exX1fxX25xX3xXexX49xXdxX3xX1axX1e6xX1fxX3xX5xX18xX49xX1fxX3xX5xX1bxX3xX4cxX57xX1fxX3xXcdxX1fxX3xX1fxX25xX42xX1fxX3xX1fxX1xX17xXexX25exX3xX1fxX10xX42xX3xX7xX95xX18xX3xX1axX1bxX42xX3xXexX40xX647xX3xX1fxX1xXb5xX3xX1fxX1xX17xXexXc2xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xXe3xX95xX6axX3xX25xXdxX73xX3xX40xX18xX4dxX1fxX25xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX1xXc9xX18xX3xX1xX61xXexX3xX22xX2bexX3xXbxX1xX1exX3xX87xX73xX3xX1axX88xX1fxX25xX25exX3xX1xX20axX1fxX1xX3xXexX1xX1bxX1fxX1xX3xX49xX3xXexX1xXbc6xX6xX3xX5xXb5xX1fxXc2xX3xX5b8xX1xX210xX1fxX25xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX5xX26exX6xX3xX1axXb8xX1fxX3xX39xXea7xX3xX4cxX1fbxX1fxX1xX3xX4cxX49xX1fxX25xX3xX25xXdxX73xX3xX22xX95xX6axX3xX4xX1bxX1fxX25xX3xXexX40xX23axX3xX1fxX1fbxX1fxX3xX1xX42xX6xX1fxX25xX3xX1axX18xX3xX1xX15xX1fxX3xX79xX1xXdxX3xX4xX1xX5c1xX3xX4xX205xX1fxX3xXexX40xX15xX3xX25xXb8xX4xX3xX40xX349xXc2xX3xX5b8xX57xX3xXexX75axX6xX3xX1fxX1xX1c6xX3xX1fxXcc9xXdxX3xXexX40xXb8xX1fxX25xX3xXexX40xX553xXdxX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX5xX205xX1fxX25xX3xX1fxX25xX1c6xX73xXdxX3xX76xX6xX3xX243xX18xX1fbxX3xX79xX1xXdxX3xX22xX28axX1fxX25xX3xX25xXdxX210xX6xX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX243xX18xX1fbxX3xX1fxX25xX1c6xX73xXdxX3xX4cxX88xX6xX3xX25xX1bdxXexXc2xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX42xX39xX6axXaxX12xX83xX1bxX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX22xXb8xX4cxX3xX5xXbc6xX6xX3xX40xX349xX3xX25xXdxX210xX6xX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX4xX28axX3xX7xX1exX1fxX25xX3xX5xX1fbxX1fxX3xX1fxX1xX1c6xX3xX4cxX18xXb8xX1fxX3xX7xX42xXdxX3xXexX2f5xX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX1xXdxX1caxX1fxX3xX1axX295xXexX3xX4xX282xX6xX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX79xX6bfxX3xX28axX4xXc2xX3xXcxX6xX3xX79xX1xX49xX1fxX25xX3xXexX1xXa6xX3xX4xX1xX349xX4cxX3xX1axX1bxX42xX3xX1fxX57xX3xX4cxX1bxX3xX1fxX57xX3xX5xX349xXdxX3xX79xX1xX3f9xX4xX3xXexX349xX4xX3xX1axX1bxX42xX3xX5xX205xX1fxX25xX3xXexX6xX3xX87xX6xX42xX3xX1fxX1xXdxX1fbxX18xX3xX87xX28axX4xX3xXbxX1xX88xX3xX22xXdxX1fbxX18xX3xX4xX282xX6xX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX1fxX25xX1bxX6axX3xXexX1xX15xX3xX17xX18xX29cxX0xX27xXbxX12xX0xX39xXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX40xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexX40xX42xX1fxX25xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX1fbxX1fxX3xX243xX18xX6xX1fxX10axX0xX27xX7xXexX40xX42xX1fxX25xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX908xXexX1xX18xX4cxX87xX908xX6xX1fxX39xX908xX7xX6xXbxX42xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX42xX1bxXdxX3xX1fxXdxX1caxX4cxX3xX4xX2f5xX3xX4cxX6xX6axXaxX3xX1xX40xX10xf867xX9xXaxX27xX1axX6xX1fxX908xX1xX42xX4xX27xX1xX42xX6xXdxX908xX1fxXdxX10xX4cxX908xX4xX42xX908xX4cxX6xX6axX27xX2x1212dx12feexX2xX10exX2xXc2xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX25xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX27xX4cxX10xX39xXdxX6xX27xX2xX13exX11dxX27xX1fxX10xX105xX7xX27xX13exX11dxX148xX10exX27xX143xX11dxX39xX10cxX13exX13exX11dxX1224xX13exX2xXexX11bxX2xX11bxX11dxX5xX10cxX908xXexXdxX1fxX79xX10xX40xX908xX1axX1fxX908xX11bxX1224xX1224xX143xX11bxX148xX11dxX13exX143xX11bxXc2xX156xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xXaxX3xX27xX12xX0xX27xX6xX12xX0xX39xXdxX1axX12xX0xX7xXexX40xX42xX1fxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX36xX42xX1bxXdxX3xX1fxXdxX1caxX4cxX3xX4xX2f5xX3xX4cxX6xX6axXaxX3xX1xX40xX10xX1205xX9xXaxX27xX1axX6xX1fxX908xX1xX42xX4xX27xX1xX42xX6xXdxX908xX1fxXdxX10xX4cxX908xX4xX42xX908xX4cxX6xX6axX27xX2xX1223xX1224xX2xX10exX2xXc2xX1xXexX4cxXaxX12xX36xX42xX1bxXdxX3xX1fxXdxX1caxX4cxX3xX4xX2f5xX3xX4cxX6xX6axX0xX27xX6xX12xX0xX27xX7xXexX40xX42xX1fxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX1xX1exX1fxX25xX3xX1223xX3xX1axXbcxX3xX4cxX6xX1fxX25xX3xXexX1xX10xX42xX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX4xX15xX1fxX3xX25xXdxX57xX3xX1xX10xX42xX3xX4cxX6xX6axX3xX1fxX1xXdebxX3xX1fxX1xX3dxXc2xX3xXa5xX4dxX3xX1fxX1bxX6axX25exX3xX4xX1xX5c1xX3xX4xXc9xX1fxX3xX4cxX4dxXexX3xX4xX15xX1fxX3xX4cxX1c6xX6xX3xX25xX1xXa76xX3xX22xX61xX1fxX25exX3xX4xX2f5xX3xX4cxX6xX6axX3xX22xX2bexX3xX87xX3f9xXexX3xX22xXc9xX18xX3xX40xX4dxX3xX5xX1fbxX1fxX3xX79xX1xX3f9xXbxX3xX5xXb8xXdxX3xX22xXdxX3xX1axXbcxXc2xX3xX5b8xX1xX210xX1fxX25xX3xX22xX57xX6xX3xX4xX2f5xX3xX4cxX6xX6axX3xX4xX282xX6xX3xX22xX23xX1fxX25xX3xX243xX18xX1fbxX3xX39xX95xX1fxX3xX39xX2bexX3xX5xX1bxX3xXexX1xX61xX25exX3xX1axX295xX6axX3xX4cxX1bxX25exX3xX1fxX25xX1c6xX73xXdxX3xX22xXdxX3xX76xX6xX3xX6xXdxX3xX4xX6abxX1fxX25xX3xX1fxX1xXb5xX3xX1axXbcxXc2xX0xX27xXbxX12xX0xX27xX39xXdxX1axX12xX0xX27xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1exX1fxX25xX3xXcxX1exX4cxX3xX25xX52xXdxX3xX1axXbcxX3xX1fxXcc9xXdxX3xX1fxX1xXb5xXaxX3xX1xX40xX10xX1205xX9xXaxX27xX76xX6xX908xX243xX18xX10xX27xXexX1xX6xX1fxX25xX908xXexX6xX4cxX908xX25xX42xXdxX908xX1axX10xX908xX1fxX42xXdxX908xX1fxX1xX42xX27xX2xX1223xX10cxX143xX143xX143xXc2xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX25xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX27xX4cxX10xX39xXdxX6xX27xX2xX13exX11dxX27xX1fxX10xX105xX7xX27xX13exX11dxX148xX2xX27xX143xX11dxX39xX11dxX11dxX11dxX13exX10exX11dxX148xXexX143xX148xX10exX1224xX5xX1223xX908xX10exX1205xX4xX10exX1224xX1224xX148xX6xX10xX143xX10cxX4xX10cxX10exX11dxX39xX11bxX1224xX4xX1224xXc2xXbxX1fxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xXaxX3xX27xX12xX0xX27xX6xX12xX0xX39xXdxX1axX12xX0xX7xXexX40xX42xX1fxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1exX1fxX25xX3xXcxX1exX4cxX3xX25xX52xXdxX3xX1axXbcxX3xX1fxXcc9xXdxX3xX1fxX1xXb5xXaxX3xX1xX40xX10xX1205xX9xXaxX27xX76xX6xX908xX243xX18xX10xX27xXexX1xX6xX1fxX25xX908xXexX6xX4cxX908xX25xX42xXdxX908xX1axX10xX908xX1fxX42xXdxX908xX1fxX1xX42xX27xX2xX1223xX10cxX143xX143xX143xXc2xX1xXexX4cxXaxX12xXcxX1xX1exX1fxX25xX3xXcxX1exX4cxX3xX25xX52xXdxX3xX1axXbcxX3xX1fxXcc9xXdxX3xX1fxX1xXb5xX0xX27xX6xX12xX0xX27xX7xXexX40xX42xX1fxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX1xX1exX1fxX25xX3xXcxX1exX4cxX3xX1axXbcxX3xX1axXb5xXdxX3xX1fxXcc9xXdxX3xX1fxX1xXb5xX3xXexX1xX295xXexX3xX79xX1xX765xX25exX3xX1fxX1xX3f9xX4xX3xX1fxX1xXb5xX3xX4cxX4dxXexX3xXexX1xX73xXdxX3xX1fxX25xX1xXdebxX42xX3xX79xX1xX57xX3xX1fxX1xX1c6xX1fxX25xX3xX87xX20axX1fxX1xX3xX6axX1fbxX1fxX3xX1axX49xX3xX4xX88xX1fxX25xXc2xX0xX27xXbxX12xX0xX27xX39xXdxX1axX12xX0xX27xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe201xX3e6xX1fxX25xX3xX22xX42xX4cxX3xX22xX57xX4cxX3xX5xX18xX1fxX25xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX1fxX1xX1c6xX3xX76xX28axX3xX4xX2d4xX3xXexX647xX4xX1xXaxX3xX1xX40xX10xX1205xX9xXaxX27xX39xX18xX908xX5xXdxX4xX1xX27xX40xX18xX1fxX25xX908xX39xX42xX4cxX908xX39xX42xX4cxX908xX5xX18xX1fxX25xX908xX5xXdxX1fxX1xX908xX1fxX1xX18xX908xX76xX18xX908xX4xX42xX908xXexXdxX4xX1xX27xX2xX1223xX10cxX143xX10cxX1224xXc2xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX25xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX27xX4cxX10xX39xXdxX6xX27xX2xX13exX11dxX27xX1fxX10xX105xX7xX27xX13exX11dxX148xX2xX27xX2xX11dxX1224xX39xX10cxX2xX1224xX11bxX13exX11dxX2xXexX2xX10cxX11bxX11dxX5xX11bxX908xX1223xXc2xX156xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxX1xX3xX22xX23xX1fxX25xXaxX3xX27xX12xX0xX27xX6xX12xX0xX39xXdxX1axX12xX0xX7xXexX40xX42xX1fxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15cexX3e6xX1fxX25xX3xX22xX42xX4cxX3xX22xX57xX4cxX3xX5xX18xX1fxX25xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX1fxX1xX1c6xX3xX76xX28axX3xX4xX2d4xX3xXexX647xX4xX1xXaxX3xX1xX40xX10xX1205xX9xXaxX27xX39xX18xX908xX5xXdxX4xX1xX27xX40xX18xX1fxX25xX908xX39xX42xX4cxX908xX39xX42xX4cxX908xX5xX18xX1fxX25xX908xX5xXdxX1fxX1xX908xX1fxX1xX18xX908xX76xX18xX908xX4xX42xX908xXexXdxX4xX1xX27xX2xX1223xX10cxX143xX10cxX1224xXc2xX1xXexX4cxXaxX12xX15cexX3e6xX1fxX25xX3xX22xX42xX4cxX3xX22xX57xX4cxX3xX5xX18xX1fxX25xX3xX5xXdxX1fxX1xX3xX1fxX1xX1c6xX3xX76xX28axX3xX4xX2d4xX3xXexX647xX4xX1xX0xX27xX6xX12xX0xX27xX7xXexX40xX42xX1fxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12x1061dxX1fxX1xX3xX7xX1exX1fxX25xX3xX5xX295xXbxX3xX5xX205xX10xX3xX4xX282xX6xX3xX22xX42xX4cxX3xX22xX57xX4cxX3xXexX40xX42xX1fxX25xX3xX4cxX1bxX1fxX3xX22xX1fbxX4cxX3xXexX349xX42xX3xX1fxX1fbxX1fxX3xX79xX1xX18xX1fxX25xX3xX4xX553xX1fxX1xX3xX22xX3dxXbxX3xX1fxX6xX42xX3xX5xX205xX1fxX25xX3xX1fxX25xX1c6xX73xXdxXc2xX3xXcxX18xX6axX3xX1fxX1xXdxX1fbxX1fxX25exX3xX1fxX1xX210xX1fxX25xX3xX87xX28axX4xX3xX553xX1fxX1xX3xX1fxX1bxX6axX3xX22xXbcxX18xX3xX22xX2bexX3xX22xX1c6xXd1xX4xX3xX1xX295xX18xX3xX79xb1ddxX3xX79xX1xX1exX3xX1fxX1xXdxXbcxX18xXc2xX0xX27xXbxX12xX0xX27xX39xXdxX1axX12xX0xX27xX5xXdxX12xX0xX27xX18xX5xX12xX0xX39xXdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX27xX39xXdxX1axX12xX0xX27xX39xXdxX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111eaxX18xXexX1xX42xX40xXaxX12xdcf7xX1xX42xX1fxX25xX3xXd0xXdxX1fxX1xX0xX27xXbxX12
Phong Linh