Đến 30/6, các địa phương Hà Tĩnh phải đạt tối thiểu 50% kế hoạch làm đường giao thông, kênh mương nội đồng
(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những yêu cầu mà UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra với các địa phương trước tình trạng kết quả làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng đến gần cuối tháng 4/2020 còn khá thấp.
b22xa921xc306x3a2dxb097x38bcx7970x636ex452exX7xa38ax9568x3b7ex1ec1x6a23x5ebdxX5x545dxXaxX3xX7xXex923cxX5xX10xX9xXaxXexX10xb0e1xXexb1cfxX6xX5xXdx5647xaf47x1654xX3x23a4xa2a9xX7xXexXdx5543xX15x11d8xXax5f59x3937x359dxX23xX3x67d1xb401xa22ax911dx61dbxX3xX4xbd1bxX4xX3x8b08x7f51xX6xX3xXbxX1x8f4cx1dcbxX23xX22xX3x8a92x1d49xX3xXcx3d09xX23xX1xX3xXbxX1x526dxXdxX3xX3ex7616xXexX3xXexc360xXdxX3xXexX1xXdx1587xX27xX3x7f3cxX35xbfbxX3x2c03xX31xX3xX1x60e4xX57xX4xX1xX3xX5xX4ax11c7xX3xX3exX44x396bxX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1x23b1xX23xX22xX38xX3xX68x6b4axX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23x346axXdxX3xX3ex15b0xX23xX22xX0xX36xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX6x2b3dxXaxX2fxX30xb9d0xX15xX3xX5xX4axX3xX73xX93xXexX3xXex85d6xX6cxX23xX22xX3xX23xX1x48aexX23xX22xX3xX15xX88xX27xX3xX4x635fxX27xX3xX73xX4axX3x8661xb835xa9b6x4d93xX3xXexad2exX23xX1xX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3x345fx789dxX6xX3xX3ex9363xXexX3xXbcxX6xX3xXe4x31f0xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xXexXbcxX44xXf0xX4xX3xXex96bcxX23xX1xX3xXexXbcxX57xX23xX22xX3xX68xX31xXexX3x23a0xX27xX53xX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX38xX3xXbcxb2b9xX23xX1xX3xXexX1xX6cxX3bxXexX3xX23xX44xXf0xX4xX38xX3xX68xX88xX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX93xXdxX3xX3exX97xX23xX22xX3xX3exX31xX23xX3xX22xXccxX23xX3xX4xX27xX5bxXdxX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xb9c8xX36xb8c2xX35xX16bxX35xX3xX4x267bxX23xX3xX68xX1xX3bxX3xXexX1xa703xXbx4887xX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6cxXadxX15xX3xXbx4b94xX10xX23xXexX10xXbcxXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX192xX10xX23xXexX10xXbcxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa6d8xXdxXadxXexX1xX24xX3xX37xX2xX64xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX169xX2xX35xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX36xX36xXdxX17cx146fxX6xX6cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX17cxXe4xX23xX36xX23xX10xX1b6xX7xX36xX16bxX35xX2xc37xX36xX2xX35xX37xXadxX2xX2xX64xX35xX2xX16bxX35xXexX1f7xX64xX34xX34xX5x1e82xX1ex86e7xX169xXadxX169xX2xX2xX35xX64xX16bxX16bxXexX37xX34xX64xX37xX64xX5xX35xX17cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX37xX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX3exX57xXexX3xXexX5bxXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xX64xX35xX66xX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX38xX3xX68xX88xX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX93xXdxX3xX3exX97xX23xX22xXaxX3xX36xX2fxX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX6xXbxXexXdxX6cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx9b02xX23xX1xX3xX1xX44xb565xX23xX22xX3xX4xa3b4xX6xX3xXadxX3fxX4xX1xX3xX192xX6cxXe4xXdxXadxX1exX2xX20cxX3xX68xX1xXdxX31xX23xX3xXexXdxX31xX23xX3xX3exX93xX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX3xX2d2xX3xX23xX1xXdx135dxX27xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xX1e2xX3fxX3xX4xX1xbcbexX73xX3xX5xX57xXdxX0xXdxX3xXdxXadxX9xXaxXdxX73xX22xX4xX6xXbxXexXdxX6cxX23xX16bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX192xX6xXbxXexXdxX6cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxX3xX1b6xXdxXadxXexX1xX24xX3xX37xX2xX169xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX36xXdxX2fxX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6cxXadxX15xXaxX2fxXd4x3d51xX73xX3xX16bxX35xX16bxX35xX38xX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX17axX23xX3xX3exX17axX27xX3xX5xX4axX73xX3xX169xX34xX16bxX38xX34xX68xX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX38xX3xX2xX20axX34xX38xX20axX20axX3xX68xX73xX3xXbcxX132xX23xX1xX3xXexX1xX6cxX3bxXexX3xX23xX44xXf0xX4xX3xXexXbcxX88xX23xX3xX1xa0d3xX3xXexX1xX5bxX23xX22xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX38xX3xX1f7xX35xX38xX20cxX37xX68xX73xX3xX68xX88xX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX93xXdxX3xX3exX97xX23xX22xX3xXe4xX4axX3xX1x2fa9xX3xXexXbcx9cfbxX3xXbxX1x5962xX4xX3xX1xX97xXdxX38xX3xX23xXb1xX23xX22xX3xX4xX17axXbxX3xX73xXe9xXexX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX1e2xX88xX3xXexX82xX23xX22xX3xX2xX35xX37xX38xX20cxX64xX68xX73xX17cxX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6cxXadxX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xXe4xX32bxX15xX38xX3xXadxX6cxX3xX23xX1xXc3xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX88xX23xX3xX23xX1xXb1xX23xX3xX68xX1xX3bxX4xX1xX3xX117xX27xX6xX23xX3xXe4xX4axX3xX4xX1xX2d7xX3xX117xX27xX6xX23xX3xX23xX88xX23xX3xX3exX31xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX68xX31xXexX3xX117xX27xX53xX3xX3exX57xXexX3xX3exX44xX431xX4xX3xX4xX171xX23xX3xXexX1xX17axXbxX17cxX3xXcx28acxX23xX1xX3xX3exX31xX23xX3xX23xX22xX4axX15xX3xX16bxX34xX36xX169xX36xX16bxX35xX16bxX35xX38xX3xXexX6cxX4axX23xX3xXexXd8xX23xX1xX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX431xX4xX3xX169xX34xX38xX35xX20cxX36xX169xX34xX16bxX38xX34xX68xX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX3xaa41xX3exX57xXexX3xX2xX35xX66x5b17xX2dxX3xX16bxX16bxX38xX20cxX169xX36xX2xX20axX34xX38xX20axX20axX68xX73xX3xXbcxX132xX23xX1xX3xXexX1xX6cxX3bxXexX3xX23xX44xXf0xX4xX3xX51dxX3exX57xXexX3xX2xX34xX38xX16bxX66xX525xX2dxX3xXbxX1xX435xX4xX3xX1xX97xXdxX3xX73xXe9xXexX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX169xX38xX16bxX34xX36xX2xX35xX37xX38xX20cxX64xX3xX68xX73xX3xX51dxX3exX57xXexX3xX169xX66xX525xX2dxX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX431xX4xX3xX169xX38xX2xX36xX1f7xX35xX38xX20cxX37xX68xX73xX3xX68xX88xX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX93xXdxX3xX3exX97xX23xX22xX3xX51dxX3exX57xXexX3xX64xX38xX2xX66xX525xX17cxX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6cxXadxX15xXaxX2fxX30xX61xX3xXexXbcxXdxX61xX23xX3xX68xX1xX6xXdxX3xXexX1x4732xX4xX3xX1xXdxX3f3xX23xX3xX3exX97xX23xX22xX3xX1e2xX93xX38xX3xX1xXdxX3f3xX27xX3xX117xX27xX53xX38xX3xX3exX53xX73xX3xX1e2xX53xX6cxX3xX68xX1xX5bxXdxX3xX5xX44xX431xX23xX22xX38xX3xX3exXe9xX4xX3xX1e2xXdxX3f3xXexX3xX5xX4axX3xX4xX1xX17axXexX3xX5xX44xX431xX23xX22xX3xXe4xX4axX3xXexXdxX31xX23xX3xX3exX93xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xXbxX1xX88xX3xXadxX27xX15xX3f3xXexX38xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX3xX15xX88xX27xX3xX4xXccxX27xX3xX4xX3bxX4xX3xX7xX2d2xX38xX3xX23xX22xX4axX23xX1xX38xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xXexXbcxXdxX61xX23xX3xX68xX1xX6xXdxX3xXexX1xX5d9xX4xX3xX1xXdxX3f3xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX88xX73xX3xXex19baxX4xX38xX3xX117xX27xX15xX31xXexX3xX5xXdxX3f3xXexX3xX4xX3bxX4xX3xX23xX93xXdxX3xXadxX27xX23xX22xX3xX4xX1xXd8xX3xX3exX57xX6cxX3xXexX57xXdxX3xX4xX3bxX4xX3x9847xX27xX15xX31xXexX3xX3exX3fxX23xX1xX24xX3xX7xX5bxX3xX34xX1f7xX2xX64xX36xX6b8xX30xX1exXd2xXd3xXd4xXd5xX3xX23xX22xX4axX15xX3xX16bxX64xX36xX2xX2xX36xX16bxX35xX2xX20cxX38xX3xX7xX5bxX3xX64xX35xX20axX36xX6b8xX30xX1exXd2xXd3xXd4xXd5xX3xX23xX22xX4axX15xX3xX37xX36xX16bxX36xX16bxX35xX16bxX35xX3xXe4xX4axX3xX7xX5bxX3xX2xX16bxX35xX34xX36xX6b8xX30xX1exXd2xXd3xXd4xXd5xX3xX23xX22xX4axX15xX3xX2xX34xX36xX169xX36xX16bxX35xX16bxX35xX3xX4xX2d7xX6xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX17cxX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6cxXadxX15xXaxX2fxX30xX97xX23xX22xX3xXexX1xX77xXdxX3xXe4xXf0xXdxX3xX3ex9e75xX38xX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xX1xX27xX15xX3f3xX23xX38xX3xXexX1xX4axX23xX1xX3xXbxX1xX5bxX38xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX132xX3xX4xXccxX23xX3xX1cxXb1xX15xX3xXadxX5d9xX23xX22xX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX31xXexX3xX3exX61xX3xXexXbcxXdxX61xX23xX3xX68xX1xX6xXdxX3xXexXbcxX6cxX23xX22xX3xXexX1xX77xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexXf0xXdxX38xX3xXexXbcxX6xX23xX1xX3xXexX1xX2d7xX3xX3exXdxX310xX27xX3xX68xXdxX3f3xX23xX3xXexX1xX77xXdxX3xXexXdxX31xXexX3xXexX1xX27xX32bxX23xX3xX5xX431xXdxX38xX3xXexX32bxXbxX3xXexXbcxX27xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX3exX93xX23xX22xX3xX73x1d98xXdxX3xX23xX22xX27xX97xX23xX3xX5xX5d9xX4xX38xX3xX3ex2569xX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xXexXdxX31xX23xX3xX3exX93xX3xXexX1xX5d9xX4xX3xX1xXdxX3f3xX23xX38xX3xX3exX53xX73xX3xX1e2xX53xX6cxX3xXexX1xX5d9xX4xX3xX1xXdxX3f3xX23xX3xX3exX57xXexX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xX3exX132xX3xX3exX39bxX23xX22xX3xX68x3d50xX3xXe4xXf0xXdxX3xXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX2dxX3xX15xX88xX27xX3xX4xXccxX27xX3xX3exX31xX23xX3xX23xX22xX4axX15xX3xX34xX35xX36xX37xX36xX16bxX35xX16bxX35xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xXexX5bxXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX3exX57xXexX3xX64xX35xX66xX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xXe4xX4axX3xX3exX31xX23xX3xX34xX36xX20cxX36xX16bxX35xX16bxX35xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX3exX57xXexX3xXexX5bxXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xX1f7xX35xX66xX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX2dxX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6cxXadxX15xXaxX2fxXcxX39bxX23xX22xX3xX4xX44xX77xX23xX22xX3xX4xX82xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX68xXdxX61xX73xX3xXexXbcxX6xX38xX3xX22xXdxX3bxX73xX3xX7xX3bxXexX3xXe4xXdxX3f3xX4xX3xXexX1xX5d9xX4xX3xX1xXdxX3f3xX23xX3xX4xX2d7xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX38xX3xX3exXe9xX4xX3xX1e2xXdxX3f3xXexX3xX5xX4axX3xX68xXdxX61xX73xX3xXexXbcxX6xX3xX4xX1xX17axXexX3xX5xX44xX431xX23xX22xX3xX4xX82xX23xX22xX3xXexXbcxX109xX23xX1xX2dxX3xX4xbba4xX3xX4xX3bxX23xX3xX1e2xX93xX3xX4xX1xX27xX15xX88xX23xX3xX73xX82xX23xX38xX3xXexX39bxX23xX22xX3xX4xX44xX77xX23xX22xX3xX1e2xX3bxX73xX3xX7xX3bxXexX3xX4xX45xX3xX7xX2d2xX3xX3exX61xX3xX68xXdxX61xX73xX3xXexXbcxX6xX38xX3xX1xX44xXf0xX23xX22xX3xXadxc31dxX23xX38xX3xX3exX53xX73xX3xX1e2xX53xX6cxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX27xX15xX31xX23xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX38xX3xXbcxX132xX23xX1xX3xXexX1xX6cxX3bxXexX3xX23xX44xXf0xX4xX38xX3xX68xX88xX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX93xXdxX3xX3exX97xX23xX22xX3xX3exX44xX431xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX82xX23xX22xX3xX3exX68cxX23xX22xX3xX117xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX38xX3xX3exX53xX73xX3xX1e2xX53xX6cxX3xX4xX1xX17axXexX3xX5xX44xX431xX23xX22xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX117xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX17cxX17cxX17cxX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6cxXadxX15xXaxX2fx20f4xX2d2xX3xXcxX4axXdxX3xX4xX1xX4d3xX23xX1xX3xXexX1xX10xX6cxX3xXadx8b84xXdxX38xX3xX22xXdxX3bxX73xX3xX7xX3bxXexX38xX3xX3exX82xX23xX3xX3exX5bxX4xX3xXe4xX4axX3xX4xX1xXd8xX3xX3exX57xX6cxX3xX192xX82xX23xX22xX3xXexX15xX3xX192x6380xX3xXcxX32bxXbxX3xX3exX6cxX4axX23xX3xX49xX6cxX4axX23xX1xX3xXa44xX45xX23xX38xX3xX192xX82xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXd4xX49xX49xX3xXcx8069x3545xXd5x590fxX3xXaa8xX32bxX23xX3xXexX53xXdxX3xXaa8xXdxX31xXexX3xX49xX53xXdxX3xX4xX27xX23xX22xX3x8f9dxX23xX22xX3xX1cxXdxX3xX73xX39bxX23xX22xX3xX68xX3fxXbxX3xXexX1xX77xXdxX3xX3exX53xX73xX3xX1e2xX53xX6cxX3xX7xX5bxX3xX5xX44xX431xX23xX22xX38xX3xX4xX1xX17axXexX3xX5xX44xX431xX23xX22xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX1xX431xXbxX3xX3exX97xX23xX22xX3xX3exX132xX3xX68xX854xX3xX68xX31xXexX3xXe4xX4axX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX4xX2d7xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX17cxX0xX36xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX6cxXadxX15xXaxX2fxX192xX3bxX4xX3xXa44xX2d2xX24xX3x572dxXcxXaa8xXcxX38xX3xXd4xXd4xXaa6xXa81xXcxXd4xXcxX38xX3xb389xXb1xX15xX3xXadxX5d9xX23xX22xX38xX3xXcxX4axXdxX3xX4xX1xX4d3xX23xX1xX3xXexX1xX4axX23xX1xX3xX5xX32bxXbxX3xX4xX3bxX4xX3xXex286exX3xX4xX82xX23xX22xX3xXexX3bxX4xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xX68x4a22xX3xX1x34e2xX23xX22xX3xXexX1xX3bxX23xX22xX3xX3exXdxX3xX68xXdxX61xX73xX3xXexXbcxX6xX38xX3xX3exX3bxX23xX1xX3xX22xXdxX3bxX3xX68xX31xXexX3xX117xX27xX53xX3xXexX1xX5d9xX4xX3xX1xXdxX3f3xX23xX3xX4xX2d7xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xX51dxX68xX1xX5bxXdxX3xX5xX44xX431xX23xX22xX38xX3xX4xX1xX17axXexX3xX5xX44xX431xX23xX22xX3xX4xX82xX23xX22xX3xXexXbcxX109xX23xX1xX38xX3xX4xX1xX17axXexX3xX5xX44xX431xX23xX22xX3xXe4xX32bxXexX3xXexX44xX38xX3xXexX109xX23xX1xX3xX1xX109xX23xX1xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX117xX27xX15xX31xXexX3xXexX6cxX3bxX23xX525xX3xX68xX3fxXbxX3xXexX1xX77xXdxX3xX4xX53xX23xX1xX3xX1e2xX3bxX6cxX38xX3xX23xX1xc47dxX4xX3xX23xX1xX2d2xX38xX3xX4xX1xX17axX23xX3xX4xX1xXd8xX23xX1xX3xXe4xX4axX3xX1xX44xXf0xX23xX22xX3xXadxX9adxX23xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xXexX1xX5d9xX4xX3xX1xXdxX3f3xX23xX3xX3exX53xX73xX3xX1e2xX53xX6cxX3xX3exX68cxX23xX22xX3xX117xX27xX15xX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXe4xX4axX3xX3exX57xXexX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX3exXe9xXexX3xXbcxX6xX2dxX3xX23xX31xX27xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX3f3xX23xX3xXe4xXdxX3f3xX4xX3xX7xX96bxX3xXadxX435xX23xX22xX3xX1cxXdxX3xX73xX39bxX23xX22xX3xX7xX6xXdxX3xX73xX435xX4xX3xX3exX4d3xX4xX1xX38xX3xX7xX6xXdxX3xX3exX5bxXdxX3xXexX44xX431xX23xX22xX38xX3xXexX1xXdxX3xX4xX82xX23xX22xX3xX4xX82xX23xX22xX3xXexXbcxX109xX23xX1xX3xX68xX1xX82xX23xX22xX3xX3exX53xX73xX3xX1e2xX53xX6cxX3xX4xX1xX17axXexX3xX5xX44xX431xX23xX22xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX3exX109xX23xX1xX3xX4xX1xXd8xX3xXe4xX4axX3xX1cxX96bxX3xX5xX854xX3xX23xX22xX1xXdxX88xX73xX3xX4xX3bxX4xX3xXexXb8bxX3xX4xX1xXac0xX4xX38xX3xX4xX3bxX3xX23xX1xXb1xX23xX3xXe4xXdxX3xXbxX1xX57xX73xX17cxX0xX36xXbxX2fxX0xXadxXdxXe4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXadxXbcxX10xX5xX6xXexX10xXadxXaxX2fxX0xX7xXexXbcxX6cxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX88xX23xX3xX117xX27xX6xX23xX24xX0xX36xX7xXexXbcxX6cxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX73xX1e2xX1exX6xX23xXadxX1exX7xX6xXbxX6cxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16bxX3xXadxX6cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3f3xXbxX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xXexXbcxX68cxX23xX22xX3xXexX1xXccxX27xX3xX4xX27xX23xX22xX3xXac0xX23xX22xX3xX1cxXdxX3xX73xX39bxX23xX22xX3xXexXbcxX3fxX3xX22xXdxX3bxX3xX22xXccxX23xX3xX1f7xX35xX3xXexb91fxX3xX3exX97xX23xX22xXaxX3xX1xXbcxX10xX2bxX9xXaxX36xXadxX6xX27xX1exXexX27xX36xX16bxX1exXadxX6cxX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexXbcxX27xX23xX22xX1exXexX1xX6xX27xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX1cxXdxX1exX73xX6xX23xX22xX1exXexXbcxXdxX1exX22xXdxX6xX1exX22xX6xX23xX1exX1f7xX35xX1exXexX15xX1exXadxX6cxX23xX22xX36xX2xX1f7xX1f7xX37xX1f7xX2xX17cxX1xXexX73xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX36xX73xX10xXadxXdxX6xX36xX2xX16bxX35xX36xX23xX10xX1b6xX7xX36xX16bxX35xX2xX35xX36xX20axX16bxXadxX37xX2xX35xX64xX37xX16bxX35xXexX169xX37xX2xX35xX169xX5xX35xX17cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX37xX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX3exX57xXexX3xXexX5bxXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xX64xX35xX66xX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX38xX3xX68xX88xX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX93xXdxX3xX3exX97xX23xX22xXaxX3xX36xX2fxX0xX36xX6xX2fxX0xXadxXdxXe4xX2fxX0xX7xXexXbcxX6cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16bxX3xXadxX6cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3f3xXbxX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xXexXbcxX68cxX23xX22xX3xXexX1xXccxX27xX3xX4xX27xX23xX22xX3xXac0xX23xX22xX3xX1cxXdxX3xX73xX39bxX23xX22xX3xXexXbcxX3fxX3xX22xXdxX3bxX3xX22xXccxX23xX3xX1f7xX35xX3xXexXe06xX3xX3exX97xX23xX22xXaxX3xX1xXbcxX10xX2bxX9xXaxX36xXadxX6xX27xX1exXexX27xX36xX16bxX1exXadxX6cxX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexXbcxX27xX23xX22xX1exXexX1xX6xX27xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX27xX23xX22xX1exX1cxXdxX1exX73xX6xX23xX22xX1exXexXbcxXdxX1exX22xXdxX6xX1exX22xX6xX23xX1exX1f7xX35xX1exXexX15xX1exXadxX6cxX23xX22xX36xX2xX1f7xX1f7xX37xX1f7xX2xX17cxX1xXexX73xXaxX2fxX16bxX3xXadxX6cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX3f3xXbxX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xXexXbcxX68cxX23xX22xX3xXexX1xXccxX27xX3xX4xX27xX23xX22xX3xXac0xX23xX22xX3xX1cxXdxX3xX73xX39bxX23xX22xX3xXexXbcxX3fxX3xX22xXdxX3bxX3xX22xXccxX23xX3xX1f7xX35xX3xXexXe06xX3xX3exX97xX23xX22xX0xX36xX6xX2fxX0xX36xX7xXexXbcxX6cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXadxXaxX2fxXd2xXd3xXd4xXd5xX3xXexXd8xX23xX1xX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xXe4xXe5xX6xX3xX4xX756xX3xX117xX27xX15xX31xXexX3xX3exX3fxX23xX1xX3xXbxX1xX88xX3xXadxX27xX15xX3f3xXexX3xX68xX31xXexX3xX117xX27xX53xX3xX5xX5d9xX6xX3xX4xX1xX7f6xX23xX3xX23xX1xX4axX3xXexX1xXccxX27xX3xX22xX756xXdxX3xXexX1xXccxX27xX3xX4xX27xX23xX22xX3xXac0xX23xX22xX3xX1cxXdxX3xX73xX39bxX23xX22xX3xXexX1xX5d9xX4xX3xX1xXdxX3f3xX23xX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX38xX3xXbcxX132xX23xX1xX3xXexX1xX6cxX3bxXexX3xX23xX44xXf0xX4xX38xX3xX68xX88xX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX93xXdxX3xX3exX97xX23xX22xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX4xX45xX3xX4xX1xX31xX3xXd4xX1xX4axX3xX23xX44xXf0xX4xX3xX1xX42dxX3xXexXbcxX431xX3xX1cxXdxX3xX73xX39bxX23xX22xX3xX23xX39bxX73xX3xX16bxX35xX16bxX35xX3xXexXbcxX88xX23xX3xX3exX3fxX6xX3xX1e2xX4axX23xX17cxX0xX36xXbxX2fxX0xX36xXadxXdxXe4xX2fxX0xX36xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax7c05xX93xX4xX3xX49xX4axX3xXe4xX44xX431xXexX3xX16bxX64xX66xX3xX4xX1xXd8xX3xXexXdxX88xX27xX3xX1cxXb1xX15xX3xXadxX5d9xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX3xX23xX82xX23xX22xX3xXexX1xX82xX23xX3xX23xX39bxX73xX3xX16bxX35xX2xX20cxXaxX3xX1xXbcxX10xX2bxX9xXaxX36xXadxX6xX27xX1exXexX27xX36xX5xX6cxX4xX1exX1xX6xX1exXe4xX27xX6cxXexX1exX16bxX64xX1exX4xX1xXdxX1exXexXdxX10xX27xX1exX1cxX6xX15xX1exXadxX27xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX6cxX1exXexX1xX6cxX23xX22xX1exX23xX6cxX23xX22xX1exXexX1xX6cxX23xX1exX23xX6xX73xX1exX16bxX35xX2xX20cxX36xX2xX1f7xX34xX37xX34xX1f7xX17cxX1xXexX73xXaxX2fxX0xXdxX73xX22xX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX36xX73xX10xXadxXdxX6xX36xX2xX16bxX35xX36xX23xX10xX1b6xX7xX36xX2xX20cxX169xX20cxX36xX2xX169xX16bxXadxX34xX35xX1f7xX16bxX2xX34xX2xXexX2xX34xX35xX16bxX37xX5xX35xX17cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xX35xX36xX37xX38xX3xX4xX3bxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xXbxX1xX44xX45xX23xX22xX3xX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX3xXbxX1xX53xXdxX3xX3exX57xXexX3xXexX5bxXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xX64xX35xX66xX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX38xX3xX68xX88xX23xX1xX3xX73xX44xX45xX23xX22xX3xX23xX93xXdxX3xX3exX97xX23xX22xXaxX3xX36xX2fxX0xX36xX6xX2fxX0xXadxXdxXe4xX2fxX0xX7xXexXbcxX6cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1153xX93xX4xX3xX49xX4axX3xXe4xX44xX431xXexX3xX16bxX64xX66xX3xX4xX1xXd8xX3xXexXdxX88xX27xX3xX1cxXb1xX15xX3xXadxX5d9xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX3xX23xX82xX23xX22xX3xXexX1xX82xX23xX3xX23xX39bxX73xX3xX16bxX35xX2xX20cxXaxX3xX1xXbcxX10xX2bxX9xXaxX36xXadxX6xX27xX1exXexX27xX36xX5xX6cxX4xX1exX1xX6xX1exXe4xX27xX6cxXexX1exX16bxX64xX1exX4xX1xXdxX1exXexXdxX10xX27xX1exX1cxX6xX15xX1exXadxX27xX23xX22xX1exX22xXdxX6xX6cxX1exXexX1xX6cxX23xX22xX1exX23xX6cxX23xX22xX1exXexX1xX6cxX23xX1exX23xX6xX73xX1exX16bxX35xX2xX20cxX36xX2xX1f7xX34xX37xX34xX1f7xX17cxX1xXexX73xXaxX2fxX1153xX93xX4xX3xX49xX4axX3xXe4xX44xX431xXexX3xX16bxX64xX66xX3xX4xX1xXd8xX3xXexXdxX88xX27xX3xX1cxXb1xX15xX3xXadxX5d9xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX3xX23xX82xX23xX22xX3xXexX1xX82xX23xX3xX23xX39bxX73xX3xX16bxX35xX2xX20cxX0xX36xX6xX2fxX0xX36xX7xXexXbcxX6cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXadxXaxX2fxXcxX1xX77xXdxX3xX3exXdxX61xX73xX3xX23xX4axX15xX38xX3xX1xX27xX15xX3f3xX23xX3xX1153xX93xX4xX3xX49xX4axX3xX51dxX49xX4axX3xXcxX4dxX23xX1xX525xX3xX3exX132xX3xX5xX4axX73xX3xX3exX44xX431xX4xX3xX64xX35xX3xX68xX73xX36xX169xX35xX3xX68xX73xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX3xX23xX82xX23xX22xX3xXexX1xX82xX23xX17cxX3xXaa8xXf0xXdxX3xX68xX31xXexX3xX117xX27xX53xX3xX23xX4axX15xX38xX3xX1xX27xX15xX3f3xX23xX3xXe4xX44xX431xXexX3xX16bxX64xX66xX3xX4xX1xXd8xX3xXexXdxX88xX27xX38xX3xX68xX31xX3xX1xX6cxX57xX4xX1xX3xX1cxXb1xX15xX3xXadxX5d9xX23xX22xX3xX3exX44xX77xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX82xX23xX22xX3xX23xX82xX23xX22xX3xXexX1xX82xX23xX3xX23xX39bxX73xX3xX16bxX35xX2xX20cxX17cxX0xX36xXbxX2fxX0xX36xXadxXdxXe4xX2fxX0xX36xX5xXdxX2fxX0xX36xX27xX5xX2fxX0xXadxXdxXe4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbcxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX36xXadxXdxXe4xX2fxX0xX36xXadxXdxXe4xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx796axX27xXexX1xX6cxXbcxXaxX2fxX49xX17cxXb68xX0xX36xXbxX2f
H.X