GS.TSKH Lê Thị Hoài An - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Người vinh dự được nhận giải thưởng toán học quốc tế Constantine Carathéodory Prize của Hiệp hội quốc tế Tối ưu hóa Toàn cục vào tháng 9 vừa qua là GS.TSKH Lê Thị Hoài An, quê ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.
7e2bxde59x7fe8xe7bbx11324xcbeax11dedx10f56x10d1cxX7xce0bx11ddfx12d75x13775x11884xc70fxX5xd077xXaxe484xd693xe9b5xbfafxXcxX14x13d5ax12fe2xX3xa40dx13ec2xX3xXcxX1xefe1xX3xX19xdc2bx135fdxXdxX3x8cd7x97d8xX3xa790xX3xX28x9490x12ab8xf429xXdxX3xX4xX23xX28xX3xX2exaeabxX3xXex13f9exX3xX4xad3dxX6xX3x13dfaxX37xX1cxX3xX1xX2exdb02xX28xX2dxX3xX19xX24xX3xXcxb0e5xX28xX1xX0xb4c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6x13375xXaxX12x12fb4xX2dxX2exX2fxXdxX3xc0f5xXdxX28xX1xX3xX64xdf52xX3xa92cxX2exed66xX4xX3xX28xX1x11cd2xX28xX3xX2dxXdxcf5axXdxX3xXexX1xX2ex99d7xX28xX2dxX3xXexX23x1141exX28xX3xX1x90a1xX4xX3xX40xX37xcdbcxX4xX3xXex7f70xX3xf0e4xX23xX28xX7xXexX6xX28xXexXdxX28xX10xX3xX9cxX6xc000xX6xXexX1x11820xX23xX64xX23xXaaxeae5xX3x137cbxXaaxXdx12287xX10xX3xX4xX3dxX6xX3xX19xXdxa497xXbxX3xX1x124bbxXdxX3xX40xX37xX96xX4xX3xXexX9axX3xXcxX96xXdxX3xX2exX37xX3xX1xf997xX6xX3xXcxX23xX24xX28xX3xX4x140a2xX4xX3xX6dxX24xX23xX3xXexX1xX8dxX28xX2dxX3xc603xX3xX6dx13c6cxX6xX3xX40xX37xX6xX3xX5xX24xX3xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28x10c1dxX3xX40xX37xX1cxX3xX87xX3x12dcexb18bxX3x136b8xf8c2xX4xX3x10d92x1010fxX28xX2dxX111xX3xX1xX37xXb3xXc1xX28xX3xb5d7xafb2xX3x9db1xX37xX6xX28xX2dxX111xX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3x129a7xX14xX67xX3xX2x12f4axX52xX2xX2xX52xX2xXeexaeafxXeexa0cbxX3xX1xXdxXc1xX28xX3xX5xX24xX3xX13xXdxX8dxfaadxX3xX75xX96xX4xX3xXcxXaaxX37xX28xX2dxX3xXex131cbxX185xX3xX67xX2dxX1xXdxX1cxX28xX3xX4xX11dxX37xX3xX5x1004cxX3xXexX1xX37xXb3xX9axXexX3xX6dxX24xX3xX11dxX28xX2dxX3xX64xXe1xX28xX2dxX3xXexXdxX28xX3xX1xX91xX4xX111xX3xX9cxX1xX3dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX19xXc5xXdxX3xX75xX121xX28xX2dxX3xX4xX1xX37xXb3xX1cxX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX28xX2dxX24xX28xX1xX3xXcxXdxX28xX3xX1xX91xX4xX111xX3xX11cxb605xXdxX3xX1xX91xX4xX3xXb5xX6xX37xX3xX12cxX10xXaaxX5xX6xXdxX28xX10xX3x12b7exX10xXexXb8xX111xX3xX9cxXc5xX28xX2dxX3xX1x13059xX6xX3xXb5xX1xX8dxXbxX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX0xXdxX185xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX28xXexX10xXaaxXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxe102xXdxX64xXexX1x13ddexX3x109b8xf565x1301bxXbxX119xffb0xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX24axX3xX176xX16fx11e86xXbxX119xX251xXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX15xe3c8xX6xX23xX1xX6xXexXdxX28xX1xX15xX6dxX28xX52xX28xX10xX245xX7xX52xX24dxX2xX16fx11ccaxX52xX25dxXeexX64xX16fxX2xX281xX281xX16fxX24exX281xXexXeexX281xX2xX25dxX24dxX5xX24exX15xf995xXbxX2dx14148xXaaxX9xX2xX24exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX2exX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX37xX1cxX3xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xXaxX3xX245xXdxX64xXexX1xX9xXaxX24cxX24dxX24exXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX176xX16fxX25dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX23xX28xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX119xXexX2axX6xX5xXdxX2dxX28xX24axX3xX4xX10xX28xXexX10xXaaxX251xXaxX12xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX5xX24xX3xX4xX23xX28xX3xX2dxX8dxXdxX3xX3axXexX3xX4xX3dxX6xX3xX2dxXdxX6xX3xX75xd432xX28xX1xX3xXexXaaxb6e8xX3xXexX1xX11dxX4xX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xX75xX1ecxXexX15xX3xX9cxX81xX3xX26cxX96xX111xX3xX185x926exX3xX6dxX24xX3xX16fxX3xX6xX28xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX10xX185xX3xX75xc018xX37xX3xXexX1xX10xX23xX3xX28xX2dxX1xXdxXc1xXbxX3xX28xX1xX24xX3xX2dxXdxX8dxX23xX15xX3xX120xX96xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX24xX3xXb5xX13xX14xX3xX1bxX1cxX3xX120xX8dxX3xX19xX8dxX28xX111xX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xXexXf1xX28xX2dxX3xX75xX81xX185xX3xX28xX1xXdxXc1xX185xX3xX28xX1xXdxX3c2xX37xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX6dxXe1xX3xX40xX37xX6xX28xX3xXexXaaxX91xX28xX2dxX3xX28xX1xX2exX24axX3xX9cxX1xX3dxX3xX28xX1xXdxXc1xX185xX3xX26cxXc5xX3xX185x8cd6xX28xX3xX1bxX1a1xX3xX5xX37xX7cxX28xX3xX6dx8a70xX28xX3xX1xX91xX4xX3xX16axX1xXc1xX3xX75xX24xX23xX3xXexX1ecxX23xX3xX7xX6xX37xX3xX75xX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX178xX111xX3xX9cxX1xX3dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX19xXc5xXdxX3xX75xX121xX28xX2dxX3xX18xX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xXcxXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX14xX2exX3xXbxX1xX1ecxX185xX3xX12cxXdxX28xX1xX15xX3xX200xX3afxX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX24xX3xX4xX439xX3xX2dxXdxX8dxX23xX3xX67xX2dxX37xXb3x8541xX28xX3xXcxX1xX20xX3xX1bxXc5xX4xX111xX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX28xX1xXdxX3c2xX37xX3xX28xX445xX185xX3xXexX1xX6xX185xX3xX2dxXdxX6xX3xX120xX6xX28xX3xXbxX1xXe1xX3xXexXaaxX8dxX4xX1xX3x114e9xX1xX96xXdxX3xXbxX1xa488xX3xXexX1xX439xX28xX2dxX3xX4xX1xX37xXb3xX1cxX28xX3xXcxX23xX8dxX28xX111xX3xXcxXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX14xX2exX3xXbxX1xX1ecxX185xX3xX12cxXdxX28xX1xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX9cxX81xX3xX16fxX3xX6xX28xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX10xX185xX3xX4xX3dxX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX75xX3c2xX37xX3xX5xX24xX3xX28xX1x119adxX28xX2dxX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xX75xX1ecxXexX15xX3xX9cxX1xX20xX3xX2dxX8dxXdxX3xX75xb49dxX37xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX24xX3xXb5xX13xX14xX15xXcxX14xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX9cxX1xX192xX37xX111xX3xXexXf1xX28xX2dxX3xX2dxXdxX81xX28xX2dxX3xX64xX1ecxXb3xX3xX87xX3xX4xX8dxX4xX3xXexXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX75xX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX7xX2exX3xXbxX1xX1ecxX185xX3xX28xX4f2xXdxX3xXexXdxX9axX28xX2dxX3xX28xX1xX2exX24axX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX14xX2exX3xXbxX1xX1ecxX185xX3xX12cxXdxX28xX1xX111xX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX14xX2exX3xXbxX1xX1ecxX185xX3xX19xX37xX9axX111xX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX14xX2exX3xXbxX1xX1ecxX185xX3xXcxXb5xX3xX19xX121xX3xX9cxX1xX395xX3xX200xXdxX28xX1xX15xX3xX9cxX1xX20xX3xX5xX24xX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX12cxXdxXc1xXexX3xX75xX582xX37xX3xXexXdxX1cxX28xX3xX26cxX81xX23xX3xX6dxXc1xX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xX4xX439xX28xX2dxX3xX5xX37xX7cxX28xX3xX8dxX28xX3xXexXdxX9axX28xX3xX7x12d3exX3xX4xX1xX37xXb3xX1cxX28xX3xX28xX2dxX24xX28xX1xX3xX1bxX1a1xX3xX5xX37xX7cxX28xX3xX64xX1ecxXb3xX3xX1xX91xX4xX3xXexX1ecxXdxX3xXb5xX1xX8dxXbxX3xX6dxX24xX23xX3xX28xX445xX185xX3xX2xXeexXeex142c0xX15xX3xX27xX28xX1xX3xXexXaaxX6xXdxX3xX5xX24xX3xXb5xX13xX14xX15xXcxX14xX3xX1bxX1cxX3xX12fxX37xX6xX28xX2dxX3xX19xX2exX28xX2dxX3xX2axX3xXcxXaaxX2exX87xX28xX2dxX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX12cxXdxXc1xXexX3xX67xX6xX185xX3xX1xX91xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX14xX2exX3xXbxX1xX1ecxX185xX3xX19xX24xX3xX67xXc5xXdxX15xX3xX9cxX1xX20xX3xX2dxX8dxXdxX3xXexX1xX11dxX3xX281xX3xX5xX24xX3xX13xX14xX15xXcxX14xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xXb5xX1xX2exX46xX28xX2dxX111xX3xX26cxX81xX23xX3xX6dxXc1xX3xXexXdxX9axX28xX3xX7xX66axX3xX4xX1xX37xXb3xX1cxX28xX3xX28xX2dxX24xX28xX1xX3xXb5xX1xX1cxX3xX26cxX38fxX28xX1xX3xX2axX3xX1bxX1a1xX3xX5xX37xX7cxX28xX3xX7xX192xX28xX3xX4ebxX1xf34fxX37xX3xXexX1ecxXdxX3xXcxXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX12fxX37xX96xX4xX3xX2dxXdxX6xX3x9acbxX185xX3xX28xX1xX1ecxX4xX111xX3xX14xX192xX28xX3xX4ebxX1xX75fxX37xX111xX3xa227xXdxXc1xX28xX3xX81xX28xX1xX3xX1bxX10xX28xXdxX28xX2dxXaaxX6xX64xX3xX1bxXdxX1cxX28xX3xX26cxX6xX28xX2dxX3xX67xX2dxX6xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX0xXdxX185xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX28xXexX10xXaaxXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX245xXdxX64xXexX1xX24axX3xX24cxX24dxX24exXbxX119xX251xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX24axX3xX176xX16fxX69dxXbxX119xX251xXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX15xX26cxX6xX23xX1xX6xXexXdxX28xX1xX15xX6dxX28xX52xX28xX10xX245xX7xX52xX24dxX2xX16fxX281xX52xX25dxXeexX64xX16fxX2xX281xX281xX24dxX24exXeexXexX24cxX24dxX24exX24dxX25dxX5xX24exX15xX296xXbxX2dxX299xXaaxX9xX176xX24dxX24exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX2exX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX37xX1cxX3xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xXaxX3xX245xXdxX64xXexX1xX9xXaxX24cxX24dxX24exXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX176xX16fxX69dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX23xX28xXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX119xXexX2axX6xX5xXdxX2dxX28xX24axX3xX4xX10xX28xXexX10xXaaxX251xXaxX12x11d3fxX28xX2dxX3x11305xXaaxX6xX28x1087cxX23xXdxX7xX3xX13xXaaxX23xX7xX64xXdxX64xXdxX10xXaaxX3xX2axX3xXb5xX1xXd8xX3xX9cxX1xX3dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX6dxecb7xX28xX2dxX3xX13xXaaxX6xX28xX64xX3x8147xX7xXexX111xX3xX4ebxXdxX1cxX185xX3xX9cxX1xX3dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX6dxX8fbxX28xX2dxX3xX75xX439xX3xXexX1xX20xX3xX200xX10xXexXb8xX3xX6dxX24xX3xXcxX1xX20xX3xXexXaaxX2exX87xX28xX2dxX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xXbxX1xX96xX3xX200xX10xXexXb8xX3xX4xX8fbxX28xX2dxX3xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX12fxX37xX6xX3xXexX38fxX185xX3xX1xXdx100e6xX37xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX26cxXdxX9axXexX111xX3xX4xX23xX28xX3xX75xX2exX2fxX28xX2dxX3xX26cxX2ex9b15xX4xX3xXexX99bxXdxX3xX6dxXdxX28xX1xX3xX40xX37xX6xX28xX2dxX3xX4xX3dxX6xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xXexXaaxX1cxX28xX3xX5xX4exX28xX1xX3xX6dxX73xX4xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX5xX24xX3xX7xX73xX3xXbxX1xX75fxX28xX3xX75xX75fxX37xX3xX4ebxX1xX439xX28xX2dxX3xX28xX2dxXf1xX28xX2dxX3xX28xX2dxX1x101b8xX15xX3xXcxX96xXexX3xX28xX2dxX1xXdxXc1xXbxX3xXexX1xX3dxX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xXcxX23xX8dxX28xX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX14xX2exX3xXbxX1xX1ecxX185xX3xX19xX24xX3xX67xXc5xXdxX3xX28xX445xX185xX3xX2xXeexX24cxX24exX111xX3xX4xX1xX20xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX2dxXdxX564xX3xX5xX1ecxXdxX3xXexXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX5xX24xX185xX3xX4xX8dxX28xX3xX26cxXc5xX3xX2dxXdxX81xX28xX2dxX3xX64xX1ecxXb3xX3xX18xX1xX23xX6xX3xXcxX23xX8dxX28xX3xX4xX3dxX6xX3xXexXaaxX2exX2fxX28xX2dxX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX67xX445xX185xX3xX2xXeexXeexX2xX111xX3xX4xX1xX20xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX4x12a8exX3xX7xX6xX28xX2dxX3xX1xX91xX4xX3xXexX1xX1ecxX4xX3xX7xX66axX3xXexX1ecxXdxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3x14202xX23xX7xX10xXbxX1xX3xX2axX3xX8d7xX23xX37xXaaxXaaxXdxX10xXaaxX3xX13xXaaxX10xX28xX23xX26cxX5xX10xX111xX3xX9cxXc5xX28xX2dxX3xX1xX20cxX6xX3xXb5xX1xX8dxXbxX15xX3xXcxXdxX9axXbxX3xXexX1xX10xX23xX111xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX24xX185xX3xX5xX37xX7cxX28xX3xX8dxX28xX3xXexXdxX9axX28xX3xX7xX66axX3xXexX1ecxXdxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3x11e82xX23xX37xX10xX28xX111xX3xX9cxXc5xX28xX2dxX3xX1xX20cxX6xX3xXb5xX1xX8dxXbxX15xX3xX19xX6xXdxX3xX28xX445xX185xX3xX7xX6xX37xX111xX3xX28xX445xX185xX3xX2xXeexXeexX16fxX111xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX26cxX81xX23xX3xX6dxXc1xX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xX4xX439xX28xX2dxX3xX5xX37xX7cxX28xX3xX8dxX28xX3xXexXdxX9axX28xX3xX7xX66axX3xX4xX1xX37xXb3xX1cxX28xX3xX28xX2dxX24xX28xX1xX3xXcxX96xXdxX3xX2exX37xX3xX1xXd8xX6xX3xX6dxX24xX3xX6dxX7cxX28xX3xXexXaaxX8fbxX3xX1xX91xX4xX3xX6dxX99bxXdxX3xXexX75fxX185xX3xX26cx8e5exX28xX2dxX3xX119xX37xX75fxXexX3xX7x815fxX4xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX9cxX1xX2exX6xX3xX64xXf1xX28xX2dxX3xX5xX1ecxXdxX3xX87xX3xX75xXd8xX111xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX5xX1ecxXdxX3xXexXdxX9axXbxX3xXexXe1xX4xX3xX5xX24xX185xX3xX5xX37xX7cxX28xX3xX8dxX28xX3xXexXdxX9axX28xX3xX7xX66axX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX6dxX24xX3xX26cxX81xX23xX3xX6dxXc1xX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xX4xX439xX28xX2dxX3xX5xX37xX7cxX28xX3xX8dxX28xX3xXcxXdxX9axX28xX3xX7xX66axX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX4xX1xX37xXb3xX1cxX28xX3xX28xX2dxX24xX28xX1xX3xXcxX23xX8dxX28xX3xXexXdxX28xX3xX11dxX28xX2dxX3xX64xXe1xX28xX2dxX3xX6dxX24xX23xX3xX28xX445xX185xX3xX2xXeexXeexX69dxX3xXexX1ecxXdxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xXb16xX23xX37xX10xX28xX15xX3xX12cxX99bxXdxX3xX28xX1xXdxX3c2xX37xX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xXexX395xX4xX1xX3xX119xX37xX75fxXexX3xX7xXba7xX4xX111xX3xX28xX445xX185xX3xX2xXeexXeexX24cxX111xX3xX4xX1xX20xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX26cxX4f2xX3xX28xX1xXdxXc1xX185xX3xXb5xX1xXd8xX3xX13xXdxX8dxX23xX3xX7xX2exX3xXexX1ecxXdxX3xX12cxXdxXc1xX28xX3xX18xX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX11dxX28xX2dxX3xX64xXe1xX28xX2dxX3xX40xX37xX96xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xXb16xX23xX37xX10xX28xX3xX6dxX24xX3xX176xX3xX28xX445xX185xX3xX7xX6xX37xX111xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX26cxX4f2xX3xX28xX1xXdxXc1xX185xX3xX13xXdxX8dxX23xX3xX7xX2exX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xXb5xX6xX37xX3xX12cxX10xXaaxX5xX6xXdxX28xX10xX3xX200xX10xXexXb8xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX18xX981xX3xXexXf1xX3xX28xX445xX185xX3xX24dxX24exX2xX24dxX111xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX24xX3xX13xXdxX8dxX23xX3xX7xX2exX3xX28xX2dxX23xX1ecxXdxX3xX1xX1ecxX28xX2dxX3xX2axX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX64xX6xX28xX1xX3xX2dxXdxX8dxX23xX3xX7xX2exX3xX4xX6xX23xX3xX28xX1xX75fxXexX3xX4xX3dxX6xX3xX9cxX1xX395xX28xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXb5xX1xX8dxXbxX3xXexX1ecxXdxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX1bxX23xXaaxXaaxX6xXdxX28xX10xX15xX3xXcxX1xX8dxX28xX2dxX3xX69dxX52xX24dxX24exX2xX281xX111xX3xX4xX1xX20xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX9cxX1xX395xX28xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXb5xX1xX8dxXbxX3xXexXaaxX6xX23xX3xXex9162xX28xX2dxX3xX19xX37xX192xX28xX3xX4xX1xX2exX46xX28xX2dxX3x966dxd9e8xXaaxX64xXaaxX10xX3xX64xX10xX7xX3xXb5xX6xX5xX185xX10xX7xX3xX27xX4xX6xX64xX10xX185xXdxX40xX37xX10xX7xd111xX3xX2axX3xX2dxXdxX81xXdxX3xXexX1xX2exX87xX28xX2dxX3xX40xX37xX96xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX8dxX4xX3xX1xX91xX4xX3xX2dxXdxX81xX3xX6dxX24xX3xX28xX1xX192xX28xX3xX6dxX7cxXexX3xX4xXd8xX3xX75xXd8xX28xX2dxX3xX2dxXd8xXbxX3xXexX23xX3xX5xX99bxX28xX3xXexXaaxX23xX28xX2dxX3xX5xX4exX28xX1xX3xX6dxX73xX4xX3xX6dxX445xX28xX3xX1xXd8xX6xX3xX2axX3xX2dxXdxX8dxX23xX3xX64xXe1xX4xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX0xXdxX185xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX28xXexX10xXaaxXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX245xXdxX64xXexX1xX24axX3xX24cxX24dxX24exXbxX119xX251xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX24axX3xX69dxX176xX2xXbxX119xX251xXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX15xX26cxX6xX23xX1xX6xXexXdxX28xX1xX15xX6dxX28xX52xX28xX10xX245xX7xX52xX24dxX2xX16fxX281xX52xX25dxXeexX64xX16fxX2xX281xX281xX281xX24exX24cxXexX16fxX176xX24cxX25dxX176xX5xX24exX15xX296xXbxX2dxX299xXaaxX9xX25dxX69dxX24exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX2exX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX37xX1cxX3xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xXaxX3xX245xXdxX64xXexX1xX9xXaxX24cxX24dxX24exXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX69dxX176xX2xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX23xX28xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX4xX8fbxX28xX2dxX3xX4xX1xX121xX28xX2dxX3xX5xX24xX3xX13xX14xX15xX3xXb5xX1xX1ecxX185xX3xX11cxX38fxX28xX1xX3xXcxX8dxX23xX3xXexXaaxX23xX28xX2dxX3xX26cxX37xX4f2xXdxX3xX5xX4b8xX3xX28xX1xX7cxX28xX3xX19xX37xX192xX28xX3xX4xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX64xX23xX3xX9cxX1xX395xX28xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXb5xX1xX8dxXbxX3xXexXaaxX6xX23xX3xXexXdd2xX28xX2dxX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX9cxX1xX20xX3xX4xX8fbxX28xX2dxX3xX4xX1xX121xX28xX2dxX3xX5xX24xX3xX13xX14xX15xX3xXb5xX1xX1ecxX185xX3xX11cxX38fxX28xX1xX3xXcxX8dxX23xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX2dxXdxX99bxXdxX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xXexX1xX9axX3xX2dxXdxX99bxXdxX3xX26cxXdxX9axXexX3xX75xX9axX28xX3xXexX1xX439xX28xX2dxX3xX40xX37xX6xX3xXexX1cxX28xX3xX2dxX91xXdxX3xX4xX3dxX6xX3xXexX1xX37xX7cxXexX3xXcxX23xX8dxX28xX3x10c70xX9cxX27xX3xX16axX105bxXdx119e5xX1062xX10xXaaxX10xX28xX4xX10xX3xXde3xX1062xX3xX9cxX23xX28xX6dxX10xX119xX3xX8d7xX37xX28xX4xXexXdxX23xX28xX7xX3xX27xX5xX2dxX23xXaaxXdxXexX1xX185xX178xX3xX75xX2exX77xX4xX3xXaaxX75fxXexX3xX28xX1xXdxX3c2xX37xX3xX28xX1xX24xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xXexX1xX9axX3xX2dxXdxX99bxXdxX3xXexX1xX37xXc5xX4xX3xX28xX1xX564xX28xX2dxX3xX5xX4exX28xX1xX3xX6dxX73xX4xX3xX4xX1xX37xXb3xX1cxX28xX3xX28xX2dxX24xX28xX1xX3xX4ebxX1xX8dxX4xX3xX28xX1xX6xX37xX3xX7xXa9dxX3xX64xXe1xX28xX2dxX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX1bxX24xX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX12cxXdxXc1xXexX3xX67xX6xX185xX3xX7xX96xX28xX2dxX3xX87xX3xXb5xX1xX8dxXbxX111xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX37xX439xX28xX3xX1xX2exX99bxX28xX2dxX3xX6dxX3c2xX3xX75xX75fxXexX3xX28xX2exX99bxX4xX3xXexX1xX439xX28xX2dxX3xX40xX37xX6xX3xX4xX8dxX4xX3xX1xX23xX1ecxXexX3xX75xXc5xX28xX2dxX3xX1xX77xXbxX3xXexX8dxX4xX3xX6dxX99bxXdxX3xX4xX8dxX4xX3xXexXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX75xX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX12cxXdxXc1xXexX3xX67xX6xX185xX3xX6dxX24xX3xX5xX24xX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xXaaxX75fxXexX3xX40xX37xX6xX28xX3xXexX192xX185xX3xX2dxXdxX3axXbxX3xX75xdd30xX111xX3xX64xX38fxX37xX3xX64xXba7xXexX3xX75xXc5xXdxX3xX28xX2dxX12dxX3xX4xX8dxX4xX3xX28xX1xX24xX3xXcxX23xX8dxX28xX3xX1xX91xX4xX3xXexXaaxf49axX3xXexXaaxX23xX28xX2dxX3xX28xX2exX99bxX4xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX0xXdxX185xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX28xXexX10xXaaxXaxX3xX7xXexXb3xX5xX10xX9xXaxX245xXdxX64xXexX1xX24axX3xX24cxX24dxX24exXbxX119xX251xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX24axX3xX176xX16fxX69dxXbxX119xX251xXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX15xX26cxX6xX23xX1xX6xXexXdxX28xX1xX15xX6dxX28xX52xX28xX10xX245xX7xX52xX24dxX2xX16fxX281xX52xX25dxXeexX64xX16fxX2xX281xX281xX16fxX24dxX24dxXexX24dxX281xX24exX2xX176xX5xX24exX15xX296xXbxX2dxX299xXaaxX9xX24cxX24exX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX2exX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX37xX1cxX3xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xXaxX3xX245xXdxX64xXexX1xX9xXaxX24cxX24dxX24exXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX176xX16fxX69dxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX23xX28xXaxX12xX9cxX8dxX4xX3xX28xX2dxX1xXdxX1cxX28xX3xX4xX11dxX37xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX12cxXdxXc1xXexX3xX28xX6xX185xX3xX87xX3xX200xX10xXexXb8xX3xX4xX1xX3axX4xX3xX185xXf1xX28xX2dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xX28xX1xX7cxXexX3xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX11b7xX24axX3xXde2xX1bxX24xX3xX185xXc5xXexX3xX28xX1xX24xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX111xX3xXexX439xXdxX3xXaaxX75fxXexX3xX185xX23xX28xX2dxX3xX185xX37xX96xX28xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX75xXd8xX28xX2dxX3xX2dxXd8xXbxX3xX4xX439xX28xX2dxX3xX7xX11dxX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX185xX38fxX28xX1xX3xX6dxX24xX23xX3xX6dxXdxXc1xX4xX3xX75xX24xX23xX3xXexX1ecxX23xX3xX4xX8dxX28xX3xX26cxXc5xX3xX4xX1xX23xX3xXcxXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xX111xX3xX185xXc5xXexX3xX75xX20xX6xX3xXbxX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX4xXd8xX3xXexXaaxX37xXb3xX3c2xX28xX3xXexX1xX96xX28xX2dxX3xX1xXdxX9axX37xX3xX1xX91xX4xX3xX6dxX24xX3xX5xX24xX3xX4xX8dxXdxX3xX28xX439xXdxX3xX4xX3dxX6xX3xXaaxX75fxXexX3xX28xX1xXdxX3c2xX37xX3xX28xX1xX24xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX15xX3xX12cxX38fxX3xX6dxX7cxXb3xX111xX3xX4xX1xXdxX9axX28xX3xX5xX2exX77xX4xX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexXaaxXdxX981xX28xX3xX11cxX1ecxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xX3xXexXaaxX87xX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xXexXaaxX2exX2fxX28xX2dxX3xX4xXd8xX3xXexX582xX185xX3xX4xX1191xX3xX40xX37xX96xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX4ebxX1xX439xX28xX2dxX3xX28xX1xX564xX28xX2dxX3xX4xX582xX28xX3xXexX1xXdxX9axXexX3xX4xX1xX23xX3xX7xX73xX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexXaaxXdxX981xX28xX3xX40xX37xX1cxX3xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX185xX24xX3xX4xX20cxX28xX3xX4xXd8xX3xX1a1xX3xX28xX2dxX1xX4exX6xX3xX7xX192xX37xX3xX7xXba7xX4xX3xXexXaaxX23xX28xX2dxX3xX6dxXdxXc1xX4xX3xX4ebxX1xX37xXb3xX9axX28xX3xX4ebxX1xX395xX4xX1xX3xXbxX1xX8dxXexX3xX1xX37xXb3xX3xXexXaaxX37xXb3xX3c2xX28xX3xXexX1xX96xX28xX2dxX3xX1xXdxX9axX37xX3xX1xX91xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xX3xX4xX1xX3axX28xX2dxX3xXexX6xX3xX6dxX24xX3xX2dxXd8xXbxX3xXbxX1xX582xX28xX3xXbxX1xX8dxXexX3xXexXaaxXdxX981xX28xX3xX75xX75fxXexX3xX28xX2exX99bxX4xX3xX12cxXdxXc1xXexX3xX67xX6xX185xXdffxX15xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX26cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX119xX6xX28xX1xX28xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX28xX2dxX9xXaxX24exXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX28xX2dxX9xXaxX176xXaxX12xX0xXexX26cxX23xX64xXb3xX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX13xXdxX81xXdxX3xXexX1xX2exX87xX28xX2dxX3xXexX23xX8dxX28xX3xX1xX91xX4xX3xX40xX37xX96xX4xX3xXexX9axX3xX9cxX23xX28xX7xXexX6xX28xXexXdxX28xX10xX3xX9cxX6xXaaxX6xXexX1xXaexX23xX64xX23xXaaxXb3xX3xXb5xXaaxXdxXb8xX10xX3xX185xX6xX28xX2dxX3xXexX1cxX28xX3xX28xX1xX24xX3xXcxX23xX8dxX28xX3xX1xX91xX4xX3xX9cxX23xX28xX7xXexX6xX28xXexXdxX28xX10xX3xX9cxX6xXaaxX6xXexX1xXaexX23xX64xX23xXaaxXb3xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX19xXdxXc1xXbxX3xX1xXc5xXdxX3xX40xX37xX96xX4xX3xXexX9axX3xXexX96xXdxX3xX2exX37xX3xX1xXd8xX6xX3xXcxX23xX24xX28xX3xX4xXe1xX4xX3xX5xX7cxXbxX3xXaaxX6xX3xX6dxX24xX23xX3xX75xX582xX37xX3xX28xX445xX185xX3xX24dxX24exX2xX2xX15xX3xX13xXdxX81xXdxX3xXexX1xX2exX87xX28xX2dxX3xX75xX2exX77xX4xX3xXexXaaxX6xX23xX3xX24dxX3xX28xX445xX185xX3xX185xXc5xXexX3xX5xX582xX28xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX8dxX3xX28xX1xX192xX28xX3xX16axX1xX23xXdd2xX4xX3xX185xXc5xXexX3xX28xX1xXd8xX185xX178xX3xX75xX981xX3xX2dxX1xXdxX3xX28xX1xX7cxX28xX3xX28xX1xX564xX28xX2dxX3xX75xXd8xX28xX2dxX3xX2dxXd8xXbxX3xX28xX3c2xX28xX3xXexX81xX28xX2dxX3xX75xX11axX3xX75xX2exX77xX4xX3xXexX1xXa9dxX3xXexX1xX8dxX4xX1xX3xX40xX37xX6xX3xXexX1xX2fxXdxX3xX2dxXdxX6xX28xX3xX6dxX3c2xX3xX5xX1a1xX3xXexX1xX37xXb3xX9axXexX111xX3xXexX1xX37xX7cxXexX3xXexX23xX8dxX28xX3xX6dxX24xX3xX11dxX28xX2dxX3xX64xXe1xX28xX2dxX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX96xXdxX3xX2exX37xX3xXexX23xX24xX28xX3xX4xXe1xX4xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX12cxX99bxXdxX3xX1xX46xX28xX3xX24dxX24cxX24exX3xX4xX439xX28xX2dxX3xXexXaaxX38fxX28xX1xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xXexXaaxX23xX28xX2dxX3xX5xX4exX28xX1xX3xX5xX73xX4xX3xXcxX23xX8dxX28xX3xXcxX96xXdxX3xX2exX37xX3xX6dxX24xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX64xX564xX3xX5xXdxXc1xX37xX111xX3xXexXaaxX23xX28xX2dxX3xX75xXd8xX3xX4xXd8xX3xX2xX16fxX24exX3xX26cxX24xXdxX3xX26cxX8dxX23xX3xX4xX439xX28xX2dxX3xX26cxX96xX3xXexXaaxX23xX28xX2dxX3xX4xX8dxX4xX3xXexX1ecxXbxX3xX4xX1xX395xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX40xX37xX96xX4xX3xXexX9axX111xX3xXexX1xX24xX28xX1xX3xX40xX37xX81xX3xX4xX6xX23xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX8dxX4xX3xX64xX73xX3xX8dxX28xX3xX4xX1xX37xXb3xX981xX28xX3xX2dxXdxX6xX23xX3xX4xX439xX28xX2dxX3xX28xX2dxX1xXc1xX3xX4xX1xX23xX3xX28xX1xXdxX3c2xX37xX3xX1xX11axX28xX2dxX3xX4xX439xX28xX2dxX3xX28xX2dxX1xXc1xX3xX5xX99bxX28xX111xX3xX1xX121xX3xX7xX46xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX19xXc5xXdxX3xX75xX121xX28xX2dxX3xX75xX8dxX28xX1xX3xX2dxXdxX8dxX3xX4xX6xX23xX111xX3xX119xX9axXbxX3xX5xX23xX1ecxXdxX3xX75xXdd2xX4xX3xX26cxXdxXc1xXexX3xX119xX37xX75fxXexX3xX7xXba7xX4xX3xX6dxX99bxXdxX3xX7xX96xX3xX75xXdxX981xX185xX3xX24dxXeexX52xX281xX24exX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX23xX64xXb3xXaxX12xX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX5xX24xX3xX28xX1xX24xX3xX28xX2dxX1xXdxX1cxX28xX3xX4xX11dxX37xX3xX75xX582xX37xX3xXexXdxX1cxX28xX3xX87xX3xXb5xX1xX8dxXbxX3xX6dxX24xX3xX5xX24xX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX12cxXdxXc1xXexX3xX67xX6xX185xX3xXexX1xX11dxX3xX24dxX3xX75xX2exX77xX4xX3xX28xX1xX7cxX28xX3xX2dxXdxX81xXdxX3xXexX1xX2exX87xX28xX2dxX3xX64xX6xX28xX1xX3xX2dxXdxX8dxX3xX28xX24xXb3xX3xX16axX7xX6xX37xX3xX13xX14xX15xX3xX19xX23xX24xX28xX2dxX3xXcxXe1xXb3xX111xX3xX28xX445xX185xX3xX24dxX24exX2xX2xX178xX15xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexXaaxX12xX0xX52xXexX26cxX23xX64xXb3xX12xX0xX52xXexX6xX26cxX5xX10xX12xX0xX64xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXaaxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2axXexX1xX37xX185xX26cxX2axX6xX28xX64xX2axX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc0daxa17dxX28xX1062xX23xX2dxXaaxX6xXbxX1xXdxX4xX7xee3cxX3xX13xXdxX8dxX23xX3xX7xX2exX3xXcxXaaxX582xX28xX3xX12cxX445xX28xX3xX13xXdxX24xX37xX24axX3xX200xXc5xXexX3xXexX24xXdxX3xX28xX445xX28xX2dxX111xX3xX185xXc5xXexX3xX28xX1xX192xX28xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX5xX99bxX28xXaxX3xX1xXaaxX10xX1062xX9xXaxX52xX6dxX6xX28xX2axX1xX23xX6xX2axX1xX6xX2axXexXdxX28xX1xX52xXdxX28xX1062xX23xX2dxXaaxX6xXbxX1xXdxX4xX7xX2axX2dxXdxX6xX23xX2axX7xX37xX2axXexXaaxX6xX28xX2axX6dxX6xX28xX2axX2dxXdxX6xX37xX2axX185xX23xXexX2axXexX6xXdxX2axX28xX6xX28xX2dxX2axX185xX23xXexX2axX28xX1xX6xX28xX2axX4xX6xX4xX1xX2axX5xX23xX28xX52xX24dxX2xXeexX2xX281xX24exX15xX1xXexX185xXaxX12xX0xXdxX185xX2dxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX52xX185xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX24dxX24exX52xX28xX10xX245xX7xX52xX24dxX2xX281xX25dxX52xX2xX24dxX24cxX64xX24exX24exX69dxX24dxXeexX281xX69dxXexX69dxX24dxX2xX69dxXeexX5xX24exX15xX296xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX2exX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX37xX1cxX3xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX6dxX12xX0xX7xXexXaaxX23xX28xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1979xX197axX28xX1062xX23xX2dxXaaxX6xXbxX1xXdxX4xX7xX1986xX3xX13xXdxX8dxX23xX3xX7xX2exX3xXcxXaaxX582xX28xX3xX12cxX445xX28xX3xX13xXdxX24xX37xX24axX3xX200xXc5xXexX3xXexX24xXdxX3xX28xX445xX28xX2dxX111xX3xX185xXc5xXexX3xX28xX1xX192xX28xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX5xX99bxX28xXaxX3xX1xXaaxX10xX1062xX9xXaxX52xX6dxX6xX28xX2axX1xX23xX6xX2axX1xX6xX2axXexXdxX28xX1xX52xXdxX28xX1062xX23xX2dxXaaxX6xXbxX1xXdxX4xX7xX2axX2dxXdxX6xX23xX2axX7xX37xX2axXexXaaxX6xX28xX2axX6dxX6xX28xX2axX2dxXdxX6xX37xX2axX185xX23xXexX2axXexX6xXdxX2axX28xX6xX28xX2dxX2axX185xX23xXexX2axX28xX1xX6xX28xX2axX4xX6xX4xX1xX2axX5xX23xX28xX52xX24dxX2xXeexX2xX281xX24exX15xX1xXexX185xXaxX12xX1979xX197axX28xX1062xX23xX2dxXaaxX6xXbxX1xXdxX4xX7xX1986xX3xX13xXdxX8dxX23xX3xX7xX2exX3xXcxXaaxX582xX28xX3xX12cxX445xX28xX3xX13xXdxX24xX37xX24axX3xX200xXc5xXexX3xXexX24xXdxX3xX28xX445xX28xX2dxX111xX3xX185xXc5xXexX3xX28xX1xX192xX28xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX5xX99bxX28xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXaaxX23xX28xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX13xXdxX8dxX23xX3xX7xX2exX3xXcxXaaxX582xX28xX3xX12cxX445xX28xX3xX13xXdxX24xX37xX3xX5xX24xX3xX185xXc5xXexX3xX28xX1xX24xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX185xX1ecxX28xX2dxX111xX3xX28xX1xX24xX3xX2dxXdxX8dxX23xX3xX2exX37xX3xXexX3axX111xX3xX28xX1xX24xX3xX28xX2dxX1xXdxX1cxX28xX3xX4xX11dxX37xX3xX4ebxX1xX23xX6xX3xX1xX91xX4xX3xX5xb9c6xXdxX3xX5xX1ecxX4xX15xX3xX8d3xX28xX2dxX3xX75xX11axX3xX4xX96xX28xX2dxX3xX1xXdxX9axX28xX3xX4xX81xX3xX4xX37xXc5xX4xX3xX75xX2fxXdxX3xX4xX1xX23xX3xX75xX75fxXexX3xX28xX2exX99bxX4xX3xX75xX9axX28xX3xX1xX46xXdxX3xXexX1xX87xX3xX4xX37xX96xXdxX3xX4xX8fbxX28xX2dxX15xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX6dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXcxX1xXdxXc1xX37xX3xX19xX37xXb3xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX6xX28xX1xX3xX1xX8fbxX28xX2dxX3xX4xX3dxX6xX3xX64xX192xX28xX3xXexXc5xX4xXaxX3xX1xXaaxX10xX1062xX9xXaxX52xX28xX37xXdxX2axX1xX23xX28xX2dxX2axX7xX23xX28xX2dxX2axX5xX6xX52xX5xX10xX2axXexX1xXdxX10xX37xX2axX1xX37xXb3xX2axX28xX2dxX37xX23xXdxX2axX4xX23xX28xX2axX6xX28xX1xX2axX1xX37xX28xX2dxX2axX4xX37xX6xX2axX64xX6xX28xX2axXexX23xX4xX52xX24dxX2xX69dxX2xX2xX16fxX15xX1xXexX185xXaxX12xX0xXdxX185xX2dxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX52xX185xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX24dxX24exX52xX28xX10xX245xX7xX52xX24dxX2xX281xX2xX52xX69dxX24exX64xX25dxX24dxX24dxX24dxX16fxX176xX24cxXexX281xX69dxX24dxXeexX5xX176xX2axX6xX28xX1xX2axX1xX37xX28xX2dxX2axX5xXdxX10xXexX2axX7xXdxX2axX5xX10xX15xX296xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX2exX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX37xX1cxX3xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX6dxX12xX0xX7xXexXaaxX23xX28xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1cxX3xXcxX1xXdxXc1xX37xX3xX19xX37xXb3xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX6xX28xX1xX3xX1xX8fbxX28xX2dxX3xX4xX3dxX6xX3xX64xX192xX28xX3xXexXc5xX4xXaxX3xX1xXaaxX10xX1062xX9xXaxX52xX28xX37xXdxX2axX1xX23xX28xX2dxX2axX7xX23xX28xX2dxX2axX5xX6xX52xX5xX10xX2axXexX1xXdxX10xX37xX2axX1xX37xXb3xX2axX28xX2dxX37xX23xXdxX2axX4xX23xX28xX2axX6xX28xX1xX2axX1xX37xX28xX2dxX2axX4xX37xX6xX2axX64xX6xX28xX2axXexX23xX4xX52xX24dxX2xX69dxX2xX2xX16fxX15xX1xXexX185xXaxX12xX1bxX1cxX3xXcxX1xXdxXc1xX37xX3xX19xX37xXb3xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX6xX28xX1xX3xX1xX8fbxX28xX2dxX3xX4xX3dxX6xX3xX64xX192xX28xX3xXexXc5xX4xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXaaxX23xX28xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX12cxX24xX23xX3xX28xX1xX564xX28xX2dxX3xX28xX445xX185xX3xX281xX24exX3xX2axX3xX16fxX24exX3xX4xX3dxX6xX3xXexX1xX9axX3xX4ebxf1a3xX3xbde5xX1e9cxX111xX3xX2dxXdxX99bxXdxX3xX1xX91xX4xX3xX7xXdxX28xX1xX111xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX6dxXdxX1cxX28xX3xX6dxX24xX3xXexXaaxX395xX3xXexX1xX11dxX4xX3xX4xX81xX3xX28xX2exX99bxX4xX3xX4ebxX1xX439xX28xX2dxX3xX6xXdxX3xX4ebxX1xX439xX28xX2dxX3xX26cxXdxX9axXexX3xXexXdxX9axX28xX2dxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xXdxXc1xX37xX3xX19xX37xXb3xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xX3xX75xX2exX77xX4xX3xX185xXc1xX28xX1xX3xX64xX6xX28xX1xX3xX5xX24xX3xXexX1xX582xX28xX3xX75xX121xX28xX2dxX3xX11cxX439xX28xX2dxX3xX105bxX2exX46xX28xX2dxX3xX1xX37xXb3xX3c2xX28xX3xXexX1xX23xX1ecxXdxX15xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX6dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1ecxX4xX1xX3xX9cxX1xX192xX37xX3xX2axX3xX6dxX8fbxX28xX2dxX3xX75xX75fxXexX3xX2dxXdxX24xX37xX3xXexXaaxX37xXb3xX3c2xX28xX3xXexX1xX96xX28xX2dxX3xX6dxX445xX28xX3xX1xXd8xX6xX3xX6dxX24xX3xX1xXdxX9axX37xX3xX1xX91xX4xXaxX3xX1xXaaxX10xX1062xX9xXaxX52xX28xX37xXdxX2axX1xX23xX28xX2dxX2axX7xX23xX28xX2dxX2axX5xX6xX52xXexX1xX6xX4xX1xX2axX4xX1xX6xX37xX2axX6dxX37xX28xX2dxX2axX64xX6xXexX2axX2dxXdxX6xX37xX2axXexXaaxX37xXb3xX10xX28xX2axXexX1xX23xX28xX2dxX2axX6dxX6xX28xX2axX1xX23xX6xX2axX6dxX6xX2axX1xXdxX10xX37xX2axX1xX23xX4xX52xX24dxX2xX176xX176xX281xXeexX15xX1xXexX185xXaxX12xX0xXdxX185xX2dxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX52xX185xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX24dxX24exX52xX28xX10xX245xX7xX52xX24dxX2xX24dxX24cxX52xXeexX16fxX64xX24dxX2xX25dxX16fxX281xX24exX2xXexX24dxXeexX2xXeexX24dxX5xX24exX15xX296xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXcxX14xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1xX20xX3xX19xX23xX24xXdxX3xX27xX28xX3xX2axX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xX2exX37xX3xXexX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX37xX1cxX3xX1xX2exX46xX28xX2dxX3xX19xX24xX3xXcxX4exX28xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX6dxX12xX0xX7xXexXaaxX23xX28xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1ecxX4xX1xX3xX9cxX1xX192xX37xX3xX2axX3xX6dxX8fbxX28xX2dxX3xX75xX75fxXexX3xX2dxXdxX24xX37xX3xXexXaaxX37xXb3xX3c2xX28xX3xXexX1xX96xX28xX2dxX3xX6dxX445xX28xX3xX1xXd8xX6xX3xX6dxX24xX3xX1xXdxX9axX37xX3xX1xX91xX4xXaxX3xX1xXaaxX10xX1062xX9xXaxX52xX28xX37xXdxX2axX1xX23xX28xX2dxX2axX7xX23xX28xX2dxX2axX5xX6xX52xXexX1xX6xX4xX1xX2axX4xX1xX6xX37xX2axX6dxX37xX28xX2dxX2axX64xX6xXexX2axX2dxXdxX6xX37xX2axXexXaaxX37xXb3xX10xX28xX2axXexX1xX23xX28xX2dxX2axX6dxX6xX28xX2axX1xX23xX6xX2axX6dxX6xX2axX1xXdxX10xX37xX2axX1xX23xX4xX52xX24dxX2xX176xX176xX281xXeexX15xX1xXexX185xXaxX12xXcxX1xX1ecxX4xX1xX3xX9cxX1xX192xX37xX3xX2axX3xX6dxX8fbxX28xX2dxX3xX75xX75fxXexX3xX2dxXdxX24xX37xX3xXexXaaxX37xXb3xX3c2xX28xX3xXexX1xX96xX28xX2dxX3xX6dxX445xX28xX3xX1xXd8xX6xX3xX6dxX24xX3xX1xXdxX9axX37xX3xX1xX91xX4xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexXaaxX23xX28xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX1e9cxX11axX3xXcxX1xX1ecxX4xX1xX3xX9cxX1xX192xX37xX3xX16axX1bxXc5xX4xX3xX19xX24xX178xX3xX5xX24xX3xX6dxX8fbxX28xX2dxX3xX75xX75fxXexX3xX28xX4f2xXdxX3xXexXdxX9axX28xX2dxX3xX2dxXdxX24xX37xX3xXexXaaxX37xXb3xX3c2xX28xX3xXexX1xX96xX28xX2dxX3xX6dxX445xX28xX3xX1xXd8xX6xX111xX3xX1xXdxX9axX37xX3xX1xX91xX4xX3xX6dxX24xX3xXb3xX1cxX37xX3xX28xX2exX99bxX4xX15xX3xXcxXaaxX81xXdxX3xX40xX37xX6xX3xX26cxX6xX23xX3xXexX1xX445xX28xX2dxX3xXexXaaxX582xX185xX3xX4xX3dxX6xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xXa9dxX111xX3xX6dxX8fbxX28xX2dxX3xX40xX37xX1cxX3xX28xX24xXb3xX3xX75xX3c2xX37xX3xX4xXd8xX3xX28xX1xX564xX28xX2dxX3xX28xX2dxX2exX2fxXdxX3xX4xX23xX28xX3xXexX24xXdxX3xX1xX23xX6xX111xX3xX75xX1c22xX3xX75xX1ecxXexX3xX6dxX24xX3xX28xX1xX564xX28xX2dxX3xX28xX2dxX439xXdxX3xX5xX24xX28xX2dxX111xX3xX64xX20cxX28xX2dxX3xX1xX91xX3xX28xX11dxX4xX3xXexXdxX9axX28xX2dxX3xX2dxX582xX28xX3xX119xX6xX15xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX6dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX37xX5xX12xX0xX64xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXaaxXaxX12xX0xX52xX64xXdxX6dxX12xX0xX52xX64xXdxX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX37xXexX1xX23xXaaxXaxX12xX18xX1xXba7xX4xX3xX19xXdxX981xX28xX0xX52xXbxX12
Khắc Hiển