Nữ sinh Hà Tĩnh quán quân tiếng Anh toàn quốc chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ
(Baohatinh.vn) - “Muốn học tốt tiếng Anh, hãy thực sự đắm mình vào nó”, - Quán quân Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III” Phạm Thị Mỹ Duyên chia sẻ.
cb15xceddx17c0ax12b4dxd65fxf530xfea1x15c6fx12a9dxX7x14dd5xd26ax164adxe912x16cb8x11908xX5xefedxXax16a58x1508fx1278axX3xX7xXdx17e8exX1xX3x10cfexcdfdxX3xXcx10d98xX18xX1xX3xf135x107e0x12eeexX18xX3xX23xX24x162b6xX18xX3xXexXdx12aa5xX18x17bf7xX3x140cdxX18xX1xX3xXex109a6xX1cxX18xX3xX23xX24x12717xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12d86xX3x164dfx14ea5xX3xX23xX24x17aafxX2fxXexX3xX1x1196fxX4xX3xX18xX31xX38x1127cxXdxX3xX18xX31xX14xX0x13357xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x10c00xXaxX12x14efdx17ad0xX24xX3exX18xX3xX1xX53xX4xX3xXexX3exXexX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1x17879xX3xX1x129cbxX4exX3xXexX1x12395xX4xX3xX7xX94xX3x10753x17e8dx16eabxX3xX9cx113c1xX18xX1xX3xf0b4xX1cxX38xX3xX18x13ec0xded5xX8cxX3x10416xX3x11607xX24xX25xX18xX3xX23xX24xX2axX18xX3xX1bx11204xXdxX3xXexX1xXdxX3xX75x155f5xX5xX4exX9cxXbxXdxX4xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX8cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa3xXdxe9b8xX18xX3xXexX38xX1cxX18xX3xX23xX24xX3exX4xX3xX5x12b15xX18xX3xXexX1x11e74xX3x125caxXf9xXf9xXa9xX3xddd7xX1xX59xX9cxX3xXcxX1x138c8xX3xX76x16361xX3xcf93xX24xX4exXe4xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX47x16389xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe9exX38xX72xX4exXaxX12xX0xXdxX9cxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9cxX4xX10xXacxX38xX49xe84axX10xX4xXexX3xX72xX31xX9cxX10xX72xXdxX6xX3xXa3xXdxX72xX10xX38xX3xX9cxXbx13d42xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxfe4fxXdxX72xXexX1x115eexX3x129d9xX2xe344xXbx14042xdd2dxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX163xX3x1368exX154xX154xXbxX169xX16axX3xX72xXdxX7xXbxX5xX6xX4exX163xX3xX49xX5xX38xX4x169dbxX16axX3xX9cxX6xd5e0xX31xXdxX18xXacxX5xX10x10639xXexX163xX3xX6xX24xXexX38xX16axX3xX9cxX6xX18dxX31xXdxX18xXacxX18dxXdxX31xX1xXexX163xX3xX6xX24xXexX38xX16axXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX60xX6xXbxXbxX7xX60xX38xXbxX10xX18xX60xX9cxX10xX72xXdxX6xX60xXexX1xX24xX9cxX49xcdd5xXbxX9xX18xX10xX15exX7xX60xX167x11187xX167xX1d7xX60xX2xX154xX154xX72x14786xX1d7xX174xX1d7xX167xX1d7x146ddxXexe3ddxX2xX1e5xX1e7xX5xX167xXacxXexX1xX24xX9cxXbxX117xXbxX18xX31xXaxX3xX72xX6xXexX6xXacxXexX4exXbxX10xX9xXaxXa3xXdxX72xX10xX38xX60xX9cxXbxX154xXaxX3xX72xX6xXexX6xXacxX10xX18xX4xX38xX72xX10xX9xXaxX31xX60xX38xXdxX10axX18dxX1e7x139e4x122fdxX33xd57dx11422xXfexX4exX169xf1c5xX223xf6d5xX227x1201bxX6xX49xX13fxX18x123d9xX167xX127xXa3xXdxX10xX154xXbxX226xX22fxX174xX167xX9cxX234xX167xX127xX6xX10axXcxX13xX2xXbxX169xX4xX72xX1dfxX188x140e8xX24xX169xX227xX23xX22bxX127xX1dfxX194x11ab6xX18xX1xX154xX2xX154xX22fxX4exX258xX7x14d75xX258xX5xX1bxXaexX22dxX1e7x110dcxX234xX167xX127xXdxX1e5xX1bxXcxX5x1703cxX194xX224xX1d7xXdxX1d7x11bddxX1dfxX154xX169xX174xd495xX22dxX10xXcxX22bxX4xX1xX234xX167xX127xX49xXcxXa3xX127xX6xX165xX22dxX1d7xX165xX2xX234xX167xX127xX1e7xX27dxX18dxX234xX167xX127xXbxd493xX33xX1dfx10bb6xXc1xX6xX15exX29exX38xX1d7xXfexX127xX4xXaxX3xX72xX6xXexX6xXacxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxXexX10xX169xXexXacxX6xX5xXdxX31xX18xX163xX3xX4xX10xX18xXexX10xX18dxX16axXaxX12xX0xX7xXexX18dxX38xX18xX31xX12xXfexX1xX59xX9cxX3xXcxX1xX105xX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX47xX3xXa3x133a6xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX1xX53xX4xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX1xXdxcf20xX24xX3xX23xX24x133eaxX0xX60xX7xXexX18dxX38xX18xX31xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX272x172f8xXdxX3xX7xX3exX3xX9axXdx14d33xX9cxX3xX174xX29exX2xX60xX154xX1d7xX1d7xX8cxX3xXfexX1xX59xX9cxX3xXcxX1xX105xX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3x159a6xX169xX8fxX3xXcxX2axX18xX3xX22fxX2axX9cxX3xX1bxe107x16de7xX18xX31xX8cxX3xX1xX24xX4exX325xX18xX3xXcxX1xX59xX4xX1xX3xX1bxX1cxX8cxX3xX1xXdxX325xX18xX3xX5xX1cxX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX34axXbxX3xX2xX2xX3xX10axX2xX8cxX3xXcxX18dxX37dxf25bxX18xX31xX3xXcxX1bxXfexXcxX3xXfexX1xX6xX18xX3x10c54xX9fxX18xX1xX3xXfexX1x1093fxX18xX31xX8cxX3xXcxXfexX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xf523xX3xXa3x126ffxX6xX3xX169xX24x131edxXexX3xX7xX9bxX4xX3xX31xXdxX1cxX18xX1xX3xX31xXdxX32axXdxX3xX18xX1xX3dexXexX3xX4xX1xX24xX18xX31xX3xX4xX24xXb9xX4xX3xX1bxXb9xXdxX3xXexX1xXdxX3xX75xXc1xX5xX4exX9cxXbxXdxX4xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX8cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa3xXdxXe4xX18xX3xXexX38xX1cxX18xX3xX23xX24xX3exX4xX3xX5xXf2xX18xX3xXexX1xXf7xX3xXf9xXf9xXf9xXa9xX3xef26xX3xX49xX32axX18xX31xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX117xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX13xXdxX30exX9cxX3xXa3xX24xXdxX3xXexXdxX2fxXbxX3xXex12549xX4xX3xX9axX37dx161c3xX4xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX5xXe4xX18xX3xX188xX1xXdxX3xX10xX9cxX3xX9axX37dxX47fxX4xX3xX31xX53xXdxX3xXa3xX1cxX38xX3xX9axXb9xXdxX3xX72xX94xX3xXexX24xX4exX352xX18xX3xXexX1xXdxX3xX23xX24xX3exX4xX3xX31xXdxX6xX3xX9cx12a6dxX18xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX18x121a5xX9cxX3xX167xX1d7xX167xX1d7xX3xX4xff6axX6xX3xXex1793bxX18xX1xX117xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exX3xXbxX29bxX10xX18xXexX10xX18dxXaxX12xX0xXdxX9cxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29bxX10xX18xXexX10xX18dxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX15exXdxX72xXexX1xX163xX3xX165xX2xX1dfxXbxX169xX16axX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX163xX3xX154xX2xX1d7xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX60xX60xXdxX117xX49xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xX117xXa3xX18xX60xX18xX10xX15exX7xX60xX167xX1d7xX167xX1d7xX60xX2xX1d7xX1dfxX72xX1dfxX2xX165xX1dfxX1d7xX2xX2xXexX174xX1dfxX1dfxX165xX29exX5xX1d7xX117xX13fxXbxX31xX1cexX18dxX9xX29exX154xX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX23xX24xX2axX18xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xXexX38xX1cxX18xX3xX23xX24xX3exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX47xX3xX49xX4axX3xX23xX24xX4exX2fxXexX3xX1xX53xX4xX3xX18xX31xX38xX59xXdxX3xX18xX31xX14xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xXfexX1xX59xX9cxX3xXcxX1xX105xX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX370xX49xXe4xX18xX3xXexX18dxX25xXdxX3d6xX3xXexX18dxX6xX38xX3xX9ax15574xXdxX3xX4xX3c7xX18xX31xX3xX4xX25xX4xX3xX49xX59xX18xX3xX4xX3c7xX18xX31xX3xX5xX34axXbxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX3c0xX59xXexX3xX9axX37dxX47fxX4xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX188xX2fxXexX3xX23xX24xX32axX3xX9axXa8xX8cxX3xX5xX1cxX3xX4xX32axX3xX9cxXb9xXexX3xX23xX24xX25xX3xXexX18dxX9fxX18xX1xX3xX4xX3exX3xX31xX9bxX18xX31xX8cxX3xX18xce5fxX3xX5xX94xX4xX3xXa3xX1cxX3xX23xX24xX4exX2fxXexX3xXexX2axX9cxX3xXexX1xX10xX38xX3xX9axX24xX5ffxXdxX3xX9axX6xX9cxX3xX9cxXe4xX3xX9axX2fxX18xX3xX4xX3c7xX18xX31xX3xX4xX4d1xX6xX3xX4xX4baxX3xX1xX53xX4xX3xXexX18dxf664xX3xX18xX1x11f1cxX3xX446xX3xX18xX31xX38xX59xXdxX3xX4baxX3xXcxXfexX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX117xX3xXcxX3d9xX18xX31xX3xX9axX665xX3xXa3xX1cxX38xX3xX5xX34axXbxX3xX4xX1xX24xX4exXe4xX18xX3xXfexX1xX25xXbxX3xX4xX4d1xX6xX3xXcxX18dxX37dxX3b2xX18xX31xX3xXcxX1bxXfexXcxX3xX29bxX1xX24xX4exXe4xX18xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX8cxX3xX18xX1xX37dxX18xX31xX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX9axX8fxX3xXexX3d9xX3xX49xX6a3xX3xX18xX31xX4baxXdxX3xXexX18dxX37dxX3b2xX18xX31xX3xXexX3exXbxX3xX9axXf2xX24xX3xX4xX32axX3xX18xX37dxX34axX4xX8cxX3xX9axX352xX3xXexXdxX2fxXbxX3xXexX47axX4xX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX47axX4xX3xX9cxX4baxX18xX3xX18xX31xX38xX59xXdxX3xX18xX31xX14xX3xX9cxX1cxX3xX9cxX9fxX18xX1xX3xX4exXe4xX24xX3xXexX1xX4axX4xX1xX3xXacxX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX8cxX3xXexX59xXdxX3xXcxX18dxX37dxX3b2xX18xX31xX3xXcxX1bxXfexXcxX3xXfexX1xX6xX18xX3xX3c0xX9fxX18xX1xX3xXfexX1xX3c7xX18xX31xX117xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX47xX163xX3xX75xX269xX1xXdxX3xX4xX69fxX18xX3xX49x16662xX8cxX3xX10xX9cxX3xX9axX8fxX3xX18dxX3dexXexX3xXexX1xX4axX4xX1xX3xXexX1x14068xX3xXa3xX34axXdxX3xX9cxX4baxX18xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX18xX1xX37dxX18xX31xX3xX9cxX8fxXdxX3xXexX34axXdxX3xX18xX4c8xX9cxX3xX5xX34axXbxX3xX165xX8cxX3xX7xX6xX24xX3xX188xX1xXdxX3xX72xX1cxX18xX1xX3xX9axX37dxX47fxX4xX3xX9cxXb9xXexX3xX188xX1xXa8xX6xX3xX1xX53xX4xX3xX49xX5ffxX18xX31xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX8cxX3xX10xX9cxX3xX9cxX34axXdxX3xX49xX9bxXexX3xX9axXf2xX24xX3xX9axXf2xX24xX3xXexX37dxX3xX4xX1xX24xX4exXe4xX18xX3xX7xX2axX24xX3xXa3xX1cxX3xX31xXdxX1cxX18xX1xX3xX18xX1xXdxX30exX24xX3xXexX1xX3b2xXdxX3xX31xXdxX6xX18xX3xX1xX37exX18xX3xX4xX1xX38xX3xX9cxX4baxX18xX3xX1xX53xX4xX3xX18xX1cxX4exXa9xX117xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX272xX34axXdxX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX8cxX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX188xX1xX4baxX18xX31xX3xX4xX1xX4d5xX3xX9axX37exX18xX3xXexX1xX24xXf2xX18xX3xX5xX1cxX3xX9cxXb9xXexX3xX18xX31xX4baxX18xX3xX18xX31xX14xX8cxX3xX9cxX1cxX3xX4xX69fxX18xX3xX5xX1cxX3xX9axX6xX9cxX3xX9cxXe4xX8cxX3xX5xX1cxX3xX4xX1xX9fxX6xX3xX188xX1xXa8xX6xX3xX9cxX446xX3xX18dxX6xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xXexX18dxXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX9cxX34axXdxX117xX3xXcxXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX31xXdxX7d6xXbxX3xX10xX9cxX3xX4xXa8xX3xXexX1xX352xX3xXexX9fxX9cxX3xX9axX53xX4xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX188xXdxX2fxX18xX3xXexX1xXf7xX4xX8cxX3xXexX1cxXdxX3xX5xXdxX325xX24xX8cxX3xXexXdxX2fxXbxX3xX4xd84dxX18xX3xX4xX25xX4xX3xXexX1xX4baxX18xX31xX3xXexXdxX18xX3xX9cxX34axXdxX8cxX3xX31xXdxX7d6xXbxX3xX49xX32axX18xX3xXexX1xX2axX18xX3xX9cxX446xX3xX9cxX6xX18xX31xX3xX9axXf2xX24xX3xXa8xX4xX117xX3xX3c0xXdxX30exX24xX3xX18xX1cxX4exX3xX188xX1xX4baxX18xX31xX3xX4xX1xX4d5xX3xX31xXdxX7d6xXbxX3xX4axX4xX1xX3xXexX18dxX38xX18xX31xX3xX1xX53xX4xX3xXexX94exXbxX8cxX3xX9cxX1cxX3xX4xX69fxX18xX3xX31xXdxX7d6xXbxX3xX10xX9cxX3xXexX94xX3xXexXdxX18xX8cxX3xX4xX446xXdxX3xX9cxX446xX3xX1xX37exX18xX3xXexX18dxX38xX18xX31xX3xX31xXdxX6xX38xX3xXexXdxX2fxXbxX3xXa3xX1cxX3xX4xX32axXdxX3xXexX1xXdxX325xX18xX3xX4xX25xX4xX3xX188xX108xX3xX18xX4c8xX18xX31xX3xX9cxX30exX9cxX3xX188xX1xX25xX4xd9c3xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exX3xXbxX29bxX10xX18xXexX10xX18dxXaxX12xX0xXdxX9cxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29bxX10xX18xXexX10xX18dxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX15exXdxX72xXexX1xX163xX3xX165xX2xX154xXbxX169xX16axX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX163xX3xX154xX2xX1d7xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX60xX60xXdxX117xX49xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xX117xXa3xX18xX60xX18xX10xX15exX7xX60xX167xX1d7xX167xX1d7xX60xX2xX154xX154xX72xX1dfxX1d7xX174xX1d7xX154xX167xX1e7xXexX174xX165xX154xX1e7xX165xX5xX1d7xX117xX13fxXbxX31xX1cexX18dxX9xX174xX1d7xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX23xX24xX2axX18xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xXexX38xX1cxX18xX3xX23xX24xX3exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX47xX3xX49xX4axX3xX23xX24xX4exX2fxXexX3xX1xX53xX4xX3xX18xX31xX38xX59xXdxX3xX18xX31xX14xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX7x136c9xX3xX72xX47axX18xX31xX3xX4xX25xX4xX3xXbxX1xXf2xX18xX3xX9cxX30exX9cxX3xX1xX665xX3xXexX18dxX47fxX3xX9axX352xX3xX4xXa8xX3xXexX1xX352xX3xX18dx112fbxX18xX3xX5xX24xX4exX325xX18xX3xX4xX25xX4xX3xX188xX108xX3xX18xX4c8xX18xX31xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xXexX3exXexX3xX1xX37exX18xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX29bxX1xXdxX6xX3xX7xX47xX3xXa3xX30exX3xX188xXdxX18xX1xX3xX18xX31xX1xXdxX325xX9cxX3xX1xX53xX4xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX8cxX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX4xX1xX38xX3xX18dx10aaexX18xX31xX8cxX3xX4exX2fxX24xX3xXexX3exX3xX23xX24xX6xX18xX3xXexX18dxX53xX18xX31xX3xX18xX1xX3dexXexX3xX4xX1xX4axX18xX1xX3xX5xX1cxX3xX7xX94xX3xX4xX1xX4c8xX9cxX3xX4xX1xX4d5xX117xX3xXcxXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX5xX1cxX3xX9cxXb9xXexX3xX9cxX4baxX18xX3xX1xX53xX4xX3xX4xXf2xX18xX3xX7xX94xX3xX9axXf2xX24xX3xXexX37dxX3xX9axX352xX3xX4xXa8xX3xXexX1xX352xX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX47axX4xX117xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX75xX76xX24xX3exX18xX3xX1xX53xX4xX3xXexX3exXexX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX8cxX3xX1xX8fxX4exX3xXexX1xX94xX4xX3xX7xX94xX3xX9axX9bxX9cxX3xX9cxX9fxX18xX1xX3xXa3xX1cxX38xX3xX18xXa8xX117xX3xX269xX1xX4baxX18xX31xX3xX4xX1xX4d5xX3xX5xX1cxX3xX9axX37exX18xX3xXexX1xX24xXf2xX18xX3xX5xX1cxX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xX49xX24xX5ffxXdxX3xX1xX53xX4xX3xXexX3d9xX3xXa3xX94xX18xX31xX8cxX3xX18xX31xX14xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX4xXf7xX18xX31xX3xX18xX1xX9bxX4xX3xX9cxX1cxX3xX1xX8fxX4exX3xXexX9fxX9cxX3xX1xXdxX352xX24xX3xXexX1xXe4xX9cxX3xX4xX25xX4xX3xX18xX7c1xXexX3xXa3xX4c8xX18xX3xX1xXa8xX6xX8cxX3xX4xX24xXb9xX4xX3xX7xX3exX18xX31xX8cxX3xX4xX38xX18xX3xX18xX31xX37dxX3b2xXdxX3xX4xX4d1xX6xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xXa3xX3c7xX18xX31xX3xX9axX3dexXexX3xX7xXb13xX3xX72xX47axX18xX31xX3xX18xX31xX4baxX18xX3xX18xX31xX14xX3xX9axXa8xX117xX3xX13xX1xX14xX18xX31xX3xX49xXb9xX3xXbxX1xXdxX9cxX8cxX3xX2axX9cxX3xX18xX1xX59xX4xXa00xX3xX7xec2bxX3xXexX59xX38xX3xX9axX37dxX47fxX4xX3xX7xX94xX3xX1xXf7xX18xX31xX3xX188xX1xX446xXdxX3xXa3xX1cxX3xX188xX1xX4baxX18xX31xX3xX31xX2axX4exX3xX18xX1xX1cxX9cxX3xX4xX1xX25xX18xX3xXexX18dxX38xX18xX31xX3xXa3xXdxX325xX4xX3xX1xX53xX4xXa9xX8cxX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX4xX1xX38xX3xX49xXdxX2fxXexX117xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exX3xXbxX29bxX10xX18xXexX10xX18dxXaxX12xX0xXdxX9cxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29bxX10xX18xXexX10xX18dxXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX15exXdxX72xXexX1xX163xX3xX165xX2xX154xXbxX169xX16axX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX163xX3xX154xX2xX1d7xXbxX169xX16axXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX60xX60xXdxX117xX49xX6xX38xX1xX6xXexXdxX18xX1xX117xXa3xX18xX60xX18xX10xX15exX7xX60xX167xX1d7xX167xX1d7xX60xX2xX154xX154xX72xX1dfxX1d7xX174xX1d7xX174xX1dfxX174xXexX174xX174xX1e5xX1e7xX1dfxX5xX1d7xX117xX13fxXbxX31xX1cexX18dxX9xX167xX29exX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX23xX24xX2axX18xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xXexX38xX1cxX18xX3xX23xX24xX3exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX47xX3xX49xX4axX3xX23xX24xX4exX2fxXexX3xX1xX53xX4xX3xX18xX31xX38xX59xXdxX3xX18xX31xX14xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29bxX6xXbxXexXdxX38xX18xXaxX12xX1bxX9fxX18xX1xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX23xX24xX10xX18xX3xX5xX1cxX9cxX3xXa3xXdxX325xX4xX3xX7xXb13xX3xX72xX47axX18xX31xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX3c0xX37dxX47fxX4xX3xX49xXdxX2fxXexX8cxX3xX9cxX665xXdxX3xX18xX31xX1cxX4exX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX72xX1cxX18xX1xX3xXexX3exXdxX3xXexX1xXdxX352xX24xX3xX167xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX9ax16dc8xX18xX31xX3xX1xXef5xX3xX9axX352xX3xX5xX24xX4exX325xX18xX3xX4xX25xX4xX3xX188xX108xX3xX18xX4c8xX18xX31xX163xX3xX18xX31xX1xX10xX8cxX3xX18xXa8xXdxX8cxX3xX9axX53xX4xX8cxX3xXa3xXdxX2fxXexX16axX3xX7xXb13xX3xX72xX47axX18xX31xX3xX4xX25xX4xX3xXbxX1xXf2xX18xX3xX9cxX30exX9cxX3xX1xX53xX4xX3xX38xX18xX5xXdxX18xX10xX8cxX3xX4xX25xX4xX3xX15exX10xX49xX7xXdxXexX10xX8cxX3xX9cxX59xX18xX31xX3xX169xX8fxX3xX1xXb9xXdxX3xX9axX352xX3xX1xX665xX3xXexX18dxX47fxX3xXa3xXdxX325xX4xX3xX1xX53xX4xX117xX3xX3c0xXef5xX18xX31xX3xXexX1xX3b2xXdxX8cxX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xXexX1xX37dxX3b2xX18xX31xX3xXexX18dxX6xX38xX3xX9axX5ffxXdxX3xX188xXdxX2fxX18xX3xXexX1xXf7xX4xX8cxX3xX18dxXb39xX18xX3xX5xX24xX4exX325xX18xX3xX188xX108xX3xX18xX4c8xX18xX31xX3xXa3xX34axXdxX3xX49xX59xX18xX3xX49xXb39xX8cxX3xXexX1xXf2xX4exX3xX4xX4baxX3xXa3xX1cxX3xX49xX59xX18xX3xX49xXb39xX3xX23xX24xX3exX4xX3xXexX2fxX117xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX269xX1xX4baxX18xX31xX3xX4xX1xX4d5xX3xX18xX5ffxXdxX3xX49xX94exXexX3xXa3xX34axXdxX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xXexX4axX4xX1xX3xX446xX3xX49xXb9xX3xX9cxX4baxX18xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX8cxX3xX2xX1d7xX3xX18xX4c8xX9cxX3xX5xXdxX30exX18xX8cxX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX9axX30exX24xX3xX9axX59xXexX3xX72xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX325xX24xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX31xXdxX6a3xXdxX117xX3xX13xX31xX38xX1cxXdxX3xX18dxX6xX8cxX3xX10xX9cxX3xX4xX69fxX18xX3xXexX4axX4xX1xX3xX4xX94xX4xX3xXexX1xX6xX9cxX3xX31xXdxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX38xX59xXexX3xX9axXb9xX18xX31xX3xXexX1xXdxX325xX18xX3xX18xX31xX24xX4exX325xX18xX3xXexX59xXdxX3xX22fxX1cxX18xX31xX3xXexX18dxX47xX3xX10xX9cxX3xX9cxXef5xX3xX4xX4baxXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX8cxX3xXcxX18dxX24xX18xX31xX3xXexX2axX9cxX3xX3c0xXdxX30exX24xX3xX72xX37dxf77dxX18xX31xX3xX18xX31xX37dxX3b2xXdxX3xX4xXa8xX3xX4xX4baxX18xX31xX3xXa3xX1cxX3xX49xX32axX38xX3xXexX18dxX47fxX3xX169xX8fxX3xX1xXb9xXdxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX117xX117xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX38xX72xX4exXaxX12xX272xX30exX3xX9cxX47axX4xX3xXexXdxXe4xX24xX3xX7xX9bxXbxX3xXexX34axXdxX8cxX3xX76xX108xX3xX10axX24xX4exXe4xX18xX3xX7xXd22xX3xXexXdxX2fxXbxX3xXexX47axX4xX3xX4xX3exX3xX31xX9bxX18xX31xX3xX1xX53xX4xX3xXexX94exXbxX3xX9axX352xX3xX4xXa8xX3xXexX1xX352xX3xX9ax11f7dxXexX3xX4xX1xX2axX18xX3xXa3xX1cxX38xX3xX18xX31xX4baxXdxX3xXexX18dxX37dxX3b2xX18xX31xX3xX9cxX1cxX3xX10xX9cxX3xX9cxX37exX3xX37dxX34axX4xX3x13bf8xX3xX3c0xX59xXdxX3xX1xX53xX4xX3xX13xX31xX38xX59xXdxX3xXexX1xX37dxX37exX18xX31xX3xX1bxX1cxX3xX13xXb9xXdxX117xX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX18dxX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXacxXexX1xX24xX9cxX49xXacxX6xX18xX72xXacxX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXf2xX4exX3xX31xXdxX25xX38xX3xX169xXf7xX3xX29bxda2cxX9cxX3xX72xX59xX4exX3xX75xX7xXdxX18xX3xX4xX38xX7xX3xXexX6xX18xX3xX4xX38xXexXa9xX3xX49xXba8xX18xX31xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX1xX3dexXbxX3xX72x121dcxX18xX3xX1xX53xX4xX3xXexX18dxX69fxXaxX3xX1xX18dxX10xX194xX9xXaxX60xX31xXdxX6xX38xXacxX72xX24xX4xX60xXexX1xX6xX4exXacxX31xXdxX6xX38xXacxX169xX24xXacxX4xX6xX9cxXacxX72xX6xX4exXacxX7xXdxX18xXacxX4xX38xX7xXacxXexX6xX18xXacxX4xX38xXexXacxX49xX6xX18xX31xXacxXexXdxX10xX18xX31xXacxX6xX18xX1xXacxX1xX6xXbxXacxX72xX6xX18xXacxX1xX38xX4xXacxXexX18dxX38xX60xX2xX29exX167xX174xX1d7xX1e7xX117xX1xXexX9cxXaxX12xX0xXdxX9cxX31xX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX60xX9cxX10xX72xXdxX6xX60xX2xX167xX1d7xX60xX18xX10xX15exX7xX60xX2xX1e5xX154xX1dfxX60xX2xX1d7xX165xX72xX1dfxX1d7xX1e5xX167xX1e7xX167xX1e5xXexX167xX2xX29exX174xX2xX5xX1d7xX117xX13fxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX23xX24xX2axX18xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xXexX38xX1cxX18xX3xX23xX24xX3exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX47xX3xX49xX4axX3xX23xX24xX4exX2fxXexX3xX1xX53xX4xX3xX18xX31xX38xX59xXdxX3xX18xX31xX14xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxXa3xX12xX0xX7xXexX18dxX38xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXf2xX4exX3xX31xXdxX25xX38xX3xX169xXf7xX3xX29bxX11f4xX9cxX3xX72xX59xX4exX3xX75xX7xXdxX18xX3xX4xX38xX7xX3xXexX6xX18xX3xX4xX38xXexXa9xX3xX49xXba8xX18xX31xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX1xX3dexXbxX3xX72xX1221xX18xX3xX1xX53xX4xX3xXexX18dxX69fxXaxX3xX1xX18dxX10xX194xX9xXaxX60xX31xXdxX6xX38xXacxX72xX24xX4xX60xXexX1xX6xX4exXacxX31xXdxX6xX38xXacxX169xX24xXacxX4xX6xX9cxXacxX72xX6xX4exXacxX7xXdxX18xXacxX4xX38xX7xXacxXexX6xX18xXacxX4xX38xXexXacxX49xX6xX18xX31xXacxXexXdxX10xX18xX31xXacxX6xX18xX1xXacxX1xX6xXbxXacxX72xX6xX18xXacxX1xX38xX4xXacxXexX18dxX38xX60xX2xX29exX167xX174xX1d7xX1e7xX117xX1xXexX9cxXaxX12xXcxX1xXf2xX4exX3xX31xXdxX25xX38xX3xX169xXf7xX3xX29bxX11f4xX9cxX3xX72xX59xX4exX3xX75xX7xXdxX18xX3xX4xX38xX7xX3xXexX6xX18xX3xX4xX38xXexXa9xX3xX49xXba8xX18xX31xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX1xX3dexXbxX3xX72xX1221xX18xX3xX1xX53xX4xX3xXexX18dxX69fxX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX18dxX38xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX3c0xX352xX3xX9cxX6xX18xX31xX3xX9axX2fxX18xX3xX4xX1xX38xX3xX1xX53xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xXexXdxX2fxXexX3xX1xX53xX4xX3xXcxX38xX25xX18xX3xX49xX5ffxX3xX4axX4xX1xX3xXa3xX1cxX3xX1xXdxX325xX24xX3xX23xX24xX32axX8cxX3xXexX1xXf2xX4exX3xX31xXdxX25xX38xX3xXfexX1xX59xX9cxX3xX272xX4c8xX18xX3xX3c0xXf7xX4xX3xXacxX3xXcxX18dxX37dxX3b2xX18xX31xX3xXcxX1bxXfexXcxX3xX29bxX11f4xX9cxX3xX24fxX24xX4exXe4xX18xX3xX370xX29bxX11f4xX9cxX3xX24fxX24xX4exXe4xX18xX3xXacxX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3d6xX3xX9axX8fxX3xX9axX5ffxXdxX3xX9cxX34axXdxX3xXbxX1xX37dxX37exX18xX31xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX72xX59xX4exX3xX1xX53xX4xX3xX49xXba8xX18xX31xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX188xX1xXdxX2fxX18xX3xX18xX1xX14xX18xX31xX3xXexXdxX2fxXexX3xX1xX53xX4xX3xX188xX1xX4baxX3xX4xXf7xX18xX31xX3xXexX18dxX446xX3xX18xXe4xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX9axXb9xX18xX31xX8cxX3xXexX1xX7d6xX3xXa3xX105xX3xX1xX37exX18xX117xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxXa3xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX18dxX24xX18xX31xX3xX7d6xX4exX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xXa3xX1cxX38xX3xX4xX1xX24xX18xX31xX3xX188xX2fxXexX3xX4xX24xXb9xX4xX3xXexX1xXdxX3xXc1xX5xX4exX9cxXbxXdxX4xX3xXcxXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX72xX1cxX18xX1xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX25xX18xX3xX49xXb9xX3xXexX18dxX47xX3xX167xX1d7xX2xX1e5xXaxX3xX1xX18dxX10xX194xX9xXaxX60xXa3xX10xXacxX1xX6xXacxXexXdxX18xX1xX60xX18xX24xXacxXexX18dxX24xX18xX31xXacxX24xX4exXacxX1xX6xXacxXexXdxX18xX1xXacxXa3xX6xX38xXacxX4xX1xX24xX18xX31xXacxX188xX10xXexXacxX4xX24xX38xX4xXacxXexX1xXdxXacxX38xX5xX4exX9cxXbxXdxX4xXacxXexXdxX10xX18xX31xXacxX6xX18xX1xXacxX72xX6xX18xX1xXacxX4xX1xX38xXacxX4xX6xX18xXacxX49xX38xXacxXexX18dxX10xXacxX167xX1d7xX2xX1e5xX60xX2xX1e7xX1e5xX1e5xX165xX1e7xX117xX1xXexX9cxXaxX12xX0xXdxX9cxX31xX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX60xX9cxX10xX72xXdxX6xX60xX2xX167xX1d7xX60xX18xX10xX15exX7xX60xX2xX1e5xX174xX1e5xX60xX2xX1d7xX165xX72xX154xX1d7xX1e5xX1dfxX174xX2xX29exXexX165xX29exX167xX1d7xX5xX1d7xXacxX2xX174xX167xX72xX174xX167xX174xX174xX1dfxX1dfxX2xXexX2xX174xX2xX1e5xX29exX5xX1d7xX117xX13fxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX23xX24xX25xX18xX3xX23xX24xX2axX18xX3xXexXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xXexX38xX1cxX18xX3xX23xX24xX3exX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX47xX3xX49xX4axX3xX23xX24xX4exX2fxXexX3xX1xX53xX4xX3xX18xX31xX38xX59xXdxX3xX18xX31xX14xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxXa3xX12xX0xX7xXexX18dxX38xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX18dxX24xX18xX31xX3xX7d6xX4exX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xXa3xX1cxX38xX3xX4xX1xX24xX18xX31xX3xX188xX2fxXexX3xX4xX24xXb9xX4xX3xXexX1xXdxX3xXc1xX5xX4exX9cxXbxXdxX4xX3xXcxXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX72xX1cxX18xX1xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX25xX18xX3xX49xXb9xX3xXexX18dxX47xX3xX167xX1d7xX2xX1e5xXaxX3xX1xX18dxX10xX194xX9xXaxX60xXa3xX10xXacxX1xX6xXacxXexXdxX18xX1xX60xX18xX24xXacxXexX18dxX24xX18xX31xXacxX24xX4exXacxX1xX6xXacxXexXdxX18xX1xXacxXa3xX6xX38xXacxX4xX1xX24xX18xX31xXacxX188xX10xXexXacxX4xX24xX38xX4xXacxXexX1xXdxXacxX38xX5xX4exX9cxXbxXdxX4xXacxXexXdxX10xX18xX31xXacxX6xX18xX1xXacxX72xX6xX18xX1xXacxX4xX1xX38xXacxX4xX6xX18xXacxX49xX38xXacxXexX18dxX10xXacxX167xX1d7xX2xX1e5xX60xX2xX1e7xX1e5xX1e5xX165xX1e7xX117xX1xXexX9cxXaxX12xX13xX14xX3xXexX18dxX24xX18xX31xX3xX7d6xX4exX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xXa3xX1cxX38xX3xX4xX1xX24xX18xX31xX3xX188xX2fxXexX3xX4xX24xXb9xX4xX3xXexX1xXdxX3xXc1xX5xX4exX9cxXbxXdxX4xX3xXcxXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX72xX1cxX18xX1xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX25xX18xX3xX49xXb9xX3xXexX18dxX47xX3xX167xX1d7xX2xX1e5xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX18dxX38xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX24fxX24xX3dexXexX3xX7xX9bxX4xX3xXa3xX37dxX47fxXexX3xX23xX24xX6xX3xX167xX1dfxX117xX1d7xX1d7xX1d7xX3xXexX1xX4axX3xX7xXdxX18xX1xX3xXa3xX69fxX18xX31xX3xX2xX3xXa3xX1cxX3xX29exX1d7xX3xXexX1xX4axX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX4d1xX6xX3xXa3xX69fxX18xX31xX3xX167xX8cxX3xXcxX18dxX24xX18xX31xX3xX24x14bc1xX3xX13xX31xX24xX4exf162xX18xX3xXcxX1xX105xX3xX1bxX1cxX3xX22fxXdxX18xX1xX3xXacxX3xX3c0xXb9xXdxX3xXcxX1xX6xX9cxX3xX9cxX37dxX24xX3xXexX5ffxX18xX31xX3xX1xX47fxXbxX3xX29bxX4baxX18xX31xX3xX6xX18xX3xXcxXfexX3xX1bxX1cxX3xXcxX1fxX18xX1xX3xX5xX1cxX3xX2xX3xXexX18dxX38xX18xX31xX3xX2xX1dfxX3xXexX1xX4axX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5xX53xXexX3xXa3xX1cxX38xX3xX4xX1xX24xX18xX31xX3xX188xX2fxXexX3xXc1xX5xX4exX9cxXbxXdxX4xX3xXcxXdxX2fxX18xX31xX3xX33xX18xX1xX3xX72xX1cxX18xX1xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX25xX18xX3xX49xXb9xX3xXexX18dxX47xX3xXexX38xX1cxX18xX3xX23xX24xX3exX4xX3xX167xX1d7xX2xX1e5xX117xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxXa3xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX24xX5xX12xX0xX72xXdxXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18dxXaxX12xX0xX60xX72xXdxXa3xX12xX0xX60xX72xXdxXa3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX24xXexX1xX38xX18dxXaxX12xX13xX1xX3dexXexX3xX3c0xX9fxX18xX1xX0xX60xXbxX12
Nhất Đình