Võ đường Hùng Quân - Hà Tĩnh giải nhất toàn đoàn Giải vô địch Karate trẻ Nghệ An mở rộng
(Baohatinh.vn) - Võ đường Hùng Quân (Hà Tĩnh) đã giành giải nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Karate trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ V năm 2021.
e7fdx19697x1aafbx1b0c7x13c8bx1ad3cx19e27x13f46x17421xX7x1b5e6x14fadx11493x19079x12b83x1732axX5xe821xXax1a529x11386x14bf8xX3x116bax164edx14c3ex13503x14645xX3x15d05x17af2xX19xX1axX3x17f03xf6e1x13996xX19xX3x128b9xX3xX1cx16b87xX3xXcx141edxX19xX1xX3xX1axXdx16062xXdxX3xX19xX1x147a8xXexX3xXex103b4xX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3x1abc2xXdxX32xXdxX3x17666x1af82xX3xX16x14d90xX4xX1xX3x172e4xX6x19f74xX6xXexX10xX3xXexX53x14715xX3xedbexX1axX1x10335xX3x166b1xX19xX3x1ab73x172c2xX3xX53x1906bxX19xX1axX0xe95fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x18f46xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xX3x12ae9xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1x185d9xX3xX16x182fexX3xX1axXdxX29xX19xX1xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX19xX1xX37xXexX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xXex13cc8xXdxX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX5axX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axX3xX5x16741xX19xX3xXexX1xf28cxX3xX13xX3xX19x16cb1xX64xX3x15c6ax15e2dxXf5xX2x17ba9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfef5xX3bxX7ex10cd4xXaxX12xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX5axX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axX3xX5xXe8xX19xX3xXexX1xXedxX3xX13xX3xX19xXf2xX64xX3xXf5xXf6xXf5xX2xX3xX7exXdxf1e0xX19xX3xX53xX6xX3xXexX53xX3bxX19xX1axX3x103e8xX3xX19xX1axX29xX10cxX3xX94xXexfd43xX3xX19xX1axX29xX10cxX3xXf5xX158xX6cx17780xX3xX16x1843cxX19xX3xX19xX1axX29xX10cxX3xXf5x14551xX6cxX16bxX6cxXf5xXf6xXf5xX2xX9cxXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX3bxX7exX10cxXaxX12xX0xXdxX64xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxff38xX10xX19xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxf8acxXdxX7exXexX1x17ae0xX3xf7a3xX2xX177xXbx18c6cxe99bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1b7xX3xX16bxX2xXf6xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXf9x17025xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX49xX19xX6cxX19xX10xX1b2xX7xX6cxXf5xX2xX2x14c69xX6cxX1b9x12c19xX7exX2xX2xX177xX177xX1f1xX177xX1f1xXexX1b9xXf5xX2xX177xX1eexX5xXf6xXf9x18d6axXbxX1ax12599xX53xX9x136dbxX177xX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xX3xX26xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX19xX1xX37xXexX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX5axX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axXaxX3xX1b2xXdxX7exXexX1xX9xXaxX1b9xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16bxX2xXf6xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xX3xX94xX16xXbcxXdxX3xX7exXdxX5fxX19xX3xX16xXedxX19xX1axX3xX1xX29xX19xX1axX3xXexX1xXedxX3xXf5x1491fxX3xXexX1xXedxX3xX1d9xX6xX3xXexX161xX3xXexX53x128fbxXdxX3xX7xX6xX19xX1axX9cxX3xX1axXdxX29xX19xX1xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX19xX1xX37xXexX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX3bxX7exX10cxXaxX12xXcxX1xX6xX64xX3xX7ex19a5dxX3xX1axXdxX32xXdxX3xX4x16547xX3xX1x15d1axX19xX3xX158xX1b9xXf6xX3xX49x13fb0xX19xX3xX16xX68xX19xX1axX3xX49xXdx1b1eaxX19xX3xX16xX16exX19xX3xXexX161xX3xXf5xX177xX3xX16xX323xX19xX3xX49xX4dxX2ccxX3xX4xX23xX22xX3xX5xXbcxX4xX3xX1d9xX68xX3x118f8xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX335xX19xX3xX16xX4dxX6xX3xX1d9xX29xX19xX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX49xX29xX3xX4xX2daxX4xX3xX4xX23xX22xX3xX5xXbcxX4xX3xX1d9xX68xX3xX355xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX5axX3xX4x13c67xX6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX1cxX320xX6xX2ccxX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX2ccxX3xX21xX22xX32xX19xX1axX3xX109x1a783xX19xX1xXf9xX3xX1a3xX2daxX4xX3xX49xX32bxX19xX3xX16xX68xX19xX1axX3xX49xXdxX335xX19xX3xXexX1xX6xX64xX3xX1axXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX16xX37xX22xX3xX65xX3xXf5xX3xX19xX68xXdxX3xX7exX22xX19xX1axX3xX51xX6xXexX6xX3xX26xX3xX51xX22xX64xX10xXexX10xX3xX4xX2daxX3xX19xX1xX23xX19xX3xX49xX29xX3xX16x17437xX19xX1axX3xX16xX68xXdxX3xXexX1xX22xX68xX4xX3xX4xX2daxX4xX3xX19xX1xX320xX64xX3xXexX22x140c4xXdxX3xXexX161xX3xX1b9xX3xXexX22xX415xXdxX3xXexX53xX65xX3xX5xX335xX19xX2ccxX3xXexX53xX6xX19xX1xX3xXexX29xXdxX3xX65xX3xX1f1xX177xX3xX1d9xX68xX3xX1xX22xX10cxX3xX4xX1xX17xX323xX19xX1axXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX3bxX7exX10cxXaxX12xX51xX16exXexX3xXexX1x12033xX4xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX16xX37xX22xX2ccxX3xX49xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xX3xX94xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX9cxX3xX16xX9fxX3xX1axXdxX29xX19xX1xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX19xX1xX37xXexX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX49x1aa26xXdxX3xX2xX1b9xX3xX1cxX1a3xX13xX2ccxX3xX2xXf6xX3xX1cxX1a3xX109xX1bexX3xX2xX158xX3xX1cxX1a3x19bdfxXf9xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX19xX1xX3adxX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xXexX1xX22xX68xX4xX3xX49x15898xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX37xXexX3xX5cxX4axX19xX1axX3xX94xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX9cxX1bexX3xX1axXdxX32xXdxX3xX1d9xX6xX3xXexX1xX22xX68xX4xX3xX49xX4e0xX3xX1a3x16b3bxX109xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXcxX22xX10cxX335xX19xX3xX1cxX3bxX2daxX3xX94xX21xX22xX32xX19xX1axX3xX109xX3adxX19xX1xX9cxX3xX49xX29xX3xX1a3xX511xX109xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX4c3xX4axX19xX1axX3xX1cxXdxX16exX22xX3xX26xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX53x13bcdxX19xX1axX3xX51xX1xX4axXdxX3xX94xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX9cxXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX3bxX7exX10cxXaxX12xX0xXdxX64xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a3xX10xX19xXexX10xX53xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX1b2xXdxX7exXexX1xX1b7xX3xX1b9xX2xX177xXbxX1bdxX1bexX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1b7xX3xX16bxX2xXf6xXbxX1bdxX1bexXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX6cxX6cxXdxXf9xX1d9xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX19xX1xXf9xX49xX19xX6cxX19xX10xX1b2xX7xX6cxXf5xX2xX2xX1eexX6cxX1b9xX1f1xX7exX2xX2xX1b9xXf6xX2xX177xXf6xXexX177xX16bxX1b9xX16bxX1b9xX5xXf6xXf9xX203xXbxX1axX206xX53xX9xXf5xX16bxX177xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xX3xX26xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX19xX1xX37xXexX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX5axX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axXaxX3xX1b2xXdxX7exXexX1xX9xXaxX1b9xX2xX177xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX16bxX2xXf6xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX6xXbxXexXdxX3bxX19xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bdxXexX26xX6xX5xXdxX1axX19xX1b7xX3xX4xX10xX19xXexX10xX53xX1bexXaxX12xX1cxX22xX37xX19xX3xX5xX22xX10cxX5fxX19xX3xX49xXdxX335xX19xX3xX49xX29xX3xX4xX2daxX4xX3xX13xX4c3xX13xX3xX4xX38fxX6xX3xX49xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX3bxX7exX10cxXaxX12xX44xXdxX32xXdxX3xX16xX37xX22xX3xX16xX17x18b80xX4xX3xXexX415xX3xX4xX1xXedxX4xX3xX19xX1x11432xX64xX3xX16x16262xX10cxX3xX64xXbcxX19xX1xX3xX49xX29xX3xXbxX1xX2daxXexX3xXexX53xXdx1b29bxX19xX3xXbxX1xX3bxX19xX1axX3xXexX53xX29xX3bxX3xXexX32bxXbxX3xX5xX22xX10cxX5fxX19xX3xX64xX4axX19xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX1bexX3xXexXbcxX3bxX3xX4xX323xX3xX1xX68xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX2daxX4xX3xX13xX4c3xX13xX3xX16xX17xX6f7xX4xX3xX53x15ae2xX19xX3xX5xX22xX10cxX5fxX19xX3xX49xX29xX3xXexX1xX6xX64xX3xX1axXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX16xX37xX22xX3xX4xX557xX3xX1bdxX2daxXexX2ccxX3xX1xX557xX4xX3xX1x1348bxXdxX3xX355xXdxX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX5fxX64xX2ccxX3xX19xX23xX19xX1axX3xX4xX6xX3bxX3xXexX53xX3adxX19xX1xX3xX16xX68xX3xX4xX1xX22xX10cxX335xX19xX3xX64xX4axX19xXf9xX3xXcxX161xX3xX16xX320xX2ccxX3xXbxX1xX2daxXexX3xX1xXdxX5fxX19xX3xX49xX29xX3xXexX22xX10cxX71bxX19xX3xX4xX1xX557xX19xX3xX19xX1xf597xX19xX1axX3xX13xX4c3xX13xX3xX4xX320xX3xX19xXf2xX19xX1axX3xX355xX1xXdxX16exX22xX2ccxX3xXexXbcxX3bxX3xX19xX1axX22xX3fcxX19xX3xX4xX1xX3bxX3xX16xX68xXdxX3xXexX22xX10cxX71bxX19xX3xX355xX6xX53xX6xXexX10xX3xX4xX38fxX6xX3xX4xX2daxX4xX3xXex173f1xX19xX1xXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xX7exXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exX53xX10xX5xX6xXexX10xX7exXaxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX26xXexX1xX22xX64xX1d9xX26xX6xX19xX7exX26xX7xX6xXbxX3bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1bdxX16exXbxX3xXexX1xXedxX3xXf5xX3xXexXbcxXdxX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX64xXdxX4e0xX19xX3xXcxX53xX22xX19xX1axX3xX26xX3xXcxX23xX10cxX3xX5cxX1axX22xX10cxX335xX19xX3xX19xXf2xX64xX3xXf5xXf6xXf5xX2xXaxX3xX1xX53xX10x19cecxX9xXaxX6cxX64xX22xX3bxX19xX26xX64xX6xX22xX26xXexX1xX10xX26xXexX1xX6xX3bxX6cxX1xX6xX26xXexXdxX19xX1xX26xX1bdxX10xXbxX26xXexX1xX22xX26xXf5xX26xXexX6xXdxX26xX1axXdxX6xXdxX26xX49xX3bxX26xX7exXdxX4xX1xX26xX355xX6xX53xX6xXexX10xX26xX64xXdxX10xX19xX26xXexX53xX22xX19xX1axX26xXexX6xX10cxX26xX19xX1axX22xX10cxX10xX19xX26xX19xX6xX64xX26xXf5xXf6xXf5xX2xX6cxXf5xXf6xX1f1xXf5xXf5xX1f1xXf9xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX1axX3xX7xX53xX4xX9xXaxX6cxX64xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xXf5xXf6xX6cxX19xX10xX1b2xX7xX6cxXf5xX2xX2xX158xX6cxX1b9xX1f1xX7exX158xX2xXf6xX158xXf6xX16bxX16bxXexX177xX1f1xX177xX1f1xX16bxX5xXf6xXf9xX203xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xX3xX26xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX19xX1xX37xXexX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX5axX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxX49xX12xX0xX7xXexX53xX3bxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1bdxX16exXbxX3xXexX1xXedxX3xXf5xX3xXexXbcxXdxX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX64xXdxX4e0xX19xX3xXcxX53xX22xX19xX1axX3xX26xX3xXcxX23xX10cxX3xX5cxX1axX22xX10cxX335xX19xX3xX19xXf2xX64xX3xXf5xXf6xXf5xX2xXaxX3xX1xX53xX10xX8b0xX9xXaxX6cxX64xX22xX3bxX19xX26xX64xX6xX22xX26xXexX1xX10xX26xXexX1xX6xX3bxX6cxX1xX6xX26xXexXdxX19xX1xX26xX1bdxX10xXbxX26xXexX1xX22xX26xXf5xX26xXexX6xXdxX26xX1axXdxX6xXdxX26xX49xX3bxX26xX7exXdxX4xX1xX26xX355xX6xX53xX6xXexX10xX26xX64xXdxX10xX19xX26xXexX53xX22xX19xX1axX26xXexX6xX10cxX26xX19xX1axX22xX10cxX10xX19xX26xX19xX6xX64xX26xXf5xXf6xXf5xX2xX6cxXf5xXf6xX1f1xXf5xXf5xX1f1xXf9xX1xXexX64xXaxX12xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1bdxX16exXbxX3xXexX1xXedxX3xXf5xX3xXexXbcxXdxX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX64xXdxX4e0xX19xX3xXcxX53xX22xX19xX1axX3xX26xX3xXcxX23xX10cxX3xX5cxX1axX22xX10cxX335xX19xX3xX19xXf2xX64xX3xXf5xXf6xXf5xX2xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX53xX3bxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX4c3xX3bxX29xX19xX3xX13xX4c3xX13xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX16xX17xX6f7xX4xX3xX1bdxX16exXbxX3xXexX1xXedxX3xXf5xX3xXexXbcxXdxX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX355xX1xX22xX3xX49xX318xX4xX3xX64xXdxX4e0xX19xX3xXcxX53xX22xX19xX1axX3xX26xX3xXcxX23xX10cxX3xX5cxX1axX22xX10cxX335xX19xX3xX5xXe8xX19xX3xXexX1xXedxX3xX13x1699axX2ccxX3xX19xXf2xX64xX3xXf5xXf6xXf5xX2xX3xX16xX17xX6f7xX4xX3xXexX415xX3xX4xX1xXedxX4xX3xXexXbcxXdxX3xXexX814xX19xX1xX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xXexX161xX3xX19xX1axX29xX10cxX3xXf5xX177xX3xX26xX3xX158xXf6xX6cxX158xX6cxXf5xXf6xXf5xX2xXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxX49xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX1xX6xXdxX3xX64xXbcxX4xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX1a3xX463xXbxX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axX3xX5xXe8xX19xX3xXexX1xXedxX3xX19xX1xX37xXexXaxX3xX1xX53xX10xX8b0xX9xXaxX6cxX64xX22xX3bxX19xX26xX64xX6xX22xX26xXexX1xX10xX26xXexX1xX6xX3bxX6cxX355xX1xX6xXdxX26xX64xX6xX4xX26xX1axXdxX6xXdxX26xX4xX22xXbxX26xX4xX6xX4xX26xX4xX5xX1d9xX26xX355xX6xX53xX6xXexX10xX26xX1xX6xX26xXexXdxX19xX1xX26xX64xX3bxX26xX53xX3bxX19xX1axX26xX5xX6xX19xX26xXexX1xX22xX26xX19xX1xX6xXexX6cxXf5xXf6xX177xX1b9xX209xX209xXf9xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX1axX3xX7xX53xX4xX9xXaxX6cxX64xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xXf5xXf6xX6cxX19xX10xX1b2xX7xX6cxXf5xX2xXf6xX158xX6cxX1eexX177xX7exX1b9xX2xX1eexX158xX1b9xXf6xX2xXexX1eexX1eexX1b9xXf6xX5xX158xX26xXdxX64xX1axX26xXf6xX158xX1f1xXf6xXf9xX203xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xX3xX26xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX19xX1xX37xXexX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX5axX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxX49xX12xX0xX7xXexX53xX3bxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX1xX6xXdxX3xX64xXbcxX4xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX1a3xX463xXbxX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axX3xX5xXe8xX19xX3xXexX1xXedxX3xX19xX1xX37xXexXaxX3xX1xX53xX10xX8b0xX9xXaxX6cxX64xX22xX3bxX19xX26xX64xX6xX22xX26xXexX1xX10xX26xXexX1xX6xX3bxX6cxX355xX1xX6xXdxX26xX64xX6xX4xX26xX1axXdxX6xXdxX26xX4xX22xXbxX26xX4xX6xX4xX26xX4xX5xX1d9xX26xX355xX6xX53xX6xXexX10xX26xX1xX6xX26xXexXdxX19xX1xX26xX64xX3bxX26xX53xX3bxX19xX1axX26xX5xX6xX19xX26xXexX1xX22xX26xX19xX1xX6xXexX6cxXf5xXf6xX177xX1b9xX209xX209xXf9xX1xXexX64xXaxX12xX51xX1xX6xXdxX3xX64xXbcxX4xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX1a3xX463xXbxX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axX3xX5xXe8xX19xX3xXexX1xXedxX3xX19xX1xX37xXexX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX53xX3bxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX1cxX323xX19xX3xX16bxXf6xXf6xX3xX13xX4c3xX13xX3xX16xX16exX19xX3xXexX161xX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX2ccxX3xX49xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX4xX2daxX4xX3xXexX814xX19xX1xX1b7xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX2ccxX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX49xX29xX3xX21xX22xX32xX19xX1axX3xX109xX3adxX19xX1xX3xXexX1xX6xX64xX3xX1axXdxX6xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX1a3xX463xXbxX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axX3xX5xXe8xX19xX3xXexX1xXedxX3xX19xX1xX37xXexXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxX49xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1bdxX16exXbxX3xXexX1xXedxX3xX16bxX6cxX16bxX2xX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX13xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX3xX64xXbcxX19xX1xX3xX355xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX3bxX29xX19xX3x12ab2xX22x1458fxX4xXaxX3xX1xX53xX10xX8b0xX9xXaxX6cxX64xX22xX3bxX19xX26xX64xX6xX22xX26xXexX1xX10xX26xXexX1xX6xX3bxX6cxX1xX6xX26xXexXdxX19xX1xX26xX1bdxX10xXbxX26xXexX1xX22xX26xX16bxX26xX16bxX2xX26xXexX3bxX6xX19xX26xX7exX3bxX6xX19xX26xX1axXdxX6xXdxX26xX49xX3bxX26xX7exXdxX4xX1xX26xX4xX6xX4xX26xX4xX5xX1d9xX26xX64xX6xX19xX1xX26xX355xX6xX53xX6xXexX10xX26xXexX3bxX6xX19xX26xXefcxX22xX3bxX4xX6cxXf5xXf6xX2xX16bxX1eexX2xXf9xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX1axX3xX7xX53xX4xX9xXaxX6cxX64xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xXf5xXf6xX6cxX19xX10xX1b2xX7xX6cxXf5xXf6xX16bxX16bxX6cxX2xXf6xX177xX7exX177xXf6xX209xXf5xXf6xXf6xX1f1xXexX158xX177xX16bxX1eexXf6xX5xXf6xXf9xX203xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX22xX23xX19xX3xX26xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1axXdxX32xXdxX3xX19xX1xX37xXexX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX49xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX53xX5axX3xX5cxX1axX1xX5fxX3xX61xX19xX3xX64xX65xX3xX53xX68xX19xX1axXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxX49xX12xX0xX7xXexX53xX3bxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1bdxX16exXbxX3xXexX1xXedxX3xX16bxX6cxX16bxX2xX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX13xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX3xX64xXbcxX19xX1xX3xX355xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX3bxX29xX19xX3xXefcxX22xXefexX4xXaxX3xX1xX53xX10xX8b0xX9xXaxX6cxX64xX22xX3bxX19xX26xX64xX6xX22xX26xXexX1xX10xX26xXexX1xX6xX3bxX6cxX1xX6xX26xXexXdxX19xX1xX26xX1bdxX10xXbxX26xXexX1xX22xX26xX16bxX26xX16bxX2xX26xXexX3bxX6xX19xX26xX7exX3bxX6xX19xX26xX1axXdxX6xXdxX26xX49xX3bxX26xX7exXdxX4xX1xX26xX4xX6xX4xX26xX4xX5xX1d9xX26xX64xX6xX19xX1xX26xX355xX6xX53xX6xXexX10xX26xXexX3bxX6xX19xX26xXefcxX22xX3bxX4xX6cxXf5xXf6xX2xX16bxX1eexX2xXf9xX1xXexX64xXaxX12xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX1bdxX16exXbxX3xXexX1xXedxX3xX16bxX6cxX16bxX2xX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX44xXdxX32xXdxX3xX13xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX3xX64xXbcxX19xX1xX3xX355xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX3bxX29xX19xX3xXefcxX22xXefexX4xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX53xX3bxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX44xXdxX29xX19xX1xX3xX16xX17xX6f7xX4xX3xX2xX158xX3xX1xX22xX10cxX3xX4xX1xX17xX323xX19xX1axX3xX4xX2daxX4xX3xX5xX3bxXbcxXdxX2ccxX3xX16xX3bxX29xX19xX3xX13xX4c3xX13xX3xX1cxX29xX3xXcxX2cxX19xX1xX3xX49xX161xX6xX3xX1bdxX22xX37xXexX3xX7x17a08xX4xX3xX1bdxX16exXbxX3xXexX1xXedxX3xX16bxX3xXexX3bxX29xX19xX3xX16xX3bxX29xX19xX3xXexXbcxXdxX3xX44xXdxX32xXdxX3xX13xX4axX3xX16xX4dxX4xX1xX3xX4xX2daxX4xX3xX1a3xX511xX109xX3xX64xXbcxX19xX1xX3xX51xX6xX53xX6xXexX10xX3xXexX3bxX29xX19xX3xXefcxX22xXefexX4xX3xX19xXf2xX64xX3xXf5xXf6xXf5xXf6xX3xX7exXdxX14cxX19xX3xX53xX6xX3xXexXbcxXdxX3xXexX814xX19xX1xX3xXcxX1xX161xX6xX3xXcxX1xXdxX335xX19xX3xX1cxX22xX16exXf9xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxX49xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX6cxX22xX5xX12xX0xX7exXdxX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX53xXaxX12xX0xX6cxX7exXdxX49xX12xX0xX6cxX7exXdxX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX22xXexX1xX3bxX53xXaxX12xX5cxX1axX22xX10cxX14cxX19xX3xX5cxX1axX6xX0xX6cxXbxX12
Nguyễn Nga