Hơn 5.000 đầu sách được bán tại Hội sách nửa giá ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tại Hội sách nửa giá Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 18 – 24/7, Công ty cổ phần Sách Alpha (Hà Nội) đã bán ra hơn 5.000 đầu sách với doanh số khoảng 200 triệu đồng.
f754x176d4x14df6xf764x1609ex18703x12b1dx11375x10c49xX7x1263cx16594x18f8ax151d5x19845x113b6xX5x15e3bxXax182c4x19470x172aax1144dxX3x1891ax187f8x11415xX19xX19xX3x13969x1272ex14161xX3xX7x140a0xX4xX1xX3xX1dx17413x11e07xX4xX3x125b8xX22xX15xX3xXex148bbxXdxX3xX13x1185exXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15x104a4xX6xX3x1361cxXdxX22xX3x1736fxX3xX13x128cdxX3xXcx18cf6xX15xX1xX0x1934exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xfd0fxXaxX12xXcxX30xXdxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX60xXdx180a4xX15xX3x13c75xX6xX3xXex11190xX3xX15xX40xX47x19090xX3xX2x1492fxX3x13c74xX3xfb2ax10b06xX4exf892x13b18xX3x14e07x1247exX15xX40xX3xXexX8exX3xX4x11992xX3xXbxX1xX1exX15xX3x1735axX22xX4xX1xX3x164c9xX5xXbxX1xX6xX3x173d5xX13xX47xX3x1242axX34xXdx103b3xX3xX1dx11d84xX3xX2bxX22xX15xX3xX85xX6xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX4xX1xX3x15cbcx17653xXdxX3xX60x127ffxX6xX15xX1xX3xX7x13d01xX3x15d71xX1xXe1x16210xX15xX40xX3xX95xX19xX19xX3xXexX85xXdx12a1dxX1fxX3xX1dx16ddbxX15xX40xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16fa7xXe1xX60xX8exX3xXbxX9bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdx18aeaxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXax14663xXdxX60xXexX1x1199axX3x10e0axX2xX17xXbx1803axfb91xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX13dxX3xX96xX2xX19xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX4exX4exXdxX18xX2bxX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXdcxX15xX4exX15xX10xX138xX7xX4exX2x11104xX95xX177xX4exX2xX2xX98xX60xX96xX19xX98xX19xX13fxX17xX2xXexX98xX177xX17xX2xX2xX5xX19xX18x185b3xXbxX40x1421bxX85xX9xX177xX98xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX2bxX22xX15xX3xXexX30xXdxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX44xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX12xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xXexXa4xX3xX4xX1x15512xX4xX3xXexX30xXdxX3xX4xX9cxX15xX40xX3xXdcxXdx172afxX15xX3x11917xfd00xX3xXcxf9b2xX3xXcxX85x16128xX15xX40xX3xXb6xXcx137cbxX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xXbdxX3xX1dxXc0xX3xXexX1xX1fxX3xX1x150edxXexX3xX1xX47xX15xX40xX3xX15xX40xX47xX15xX3xX2bxX30xX15xX3xX1dxX229xX4xX3xX1dx16a57xX15xX3xXexX1xX6xX11exX3xX40xXdxX6xX3xX1dxX229xX4xX3xX7xX22xX4xX1xX99xX3xX11exX1fxX6xX3xX7xX22xX4xX1xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXe1xX60xX8exX3xXbxX9bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX11exX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX138xXdxX60xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xX17xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX13dxX3xX96xX2xX19xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX4exX4exXdxX18xX2bxX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXdcxX15xX4exX15xX10xX138xX7xX4exX2xX177xX95xX177xX4exX2xX2xX98xX60xX96xX19xX98xX19xX177xX2xX96xXexX96xX95xX177x12854xX177xX5xX19xX18xX18fxXbxX40xX192xX85xX9xX2xX302xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX2bxX22xX15xX3xXexX30xXdxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX44xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXex10b4bxX6xX5xXdxX40xX15xX13dxX3xX18fxX1fxX7xXexXdx198d3xX8exX144xXaxX12xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX4x16dcexX3xXexX85xX21exX15xX3xX2xX19xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1fxXe7xX15xX3xXexX1xX1fxX34xX4xX3xX15xX1xXdx102dbxX1fxX3xX5xX4axX15xX1xX3xXdcxX225xX4xX3xXdcxX3b0xX13dxX3x10b13xXdxX15xX1xX3xXexX258xX99xX3xXe9xff16xX3xX15x14c21xX15xX40xX3xX7xXe7xX15xX40xX99xX3xXdcxX3cdxX15xX3xX1xX229xX4xX99xX3xX5x14f7dxX4xX1xX3xX7xX3dxX99xX3xXe9xX1xXe1xX6xX3xX1xX229xX4xX99xX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xXe1xX6xX3xX15xX1x181bexX15xX3xX5xXe1xX30xXdx18d57xX3xXexX89xX3xX4xX22xX4xX3xX15xX1xX47xX3xX143xX1fx10c09xXexX3xX2bxXecxX15xX3xX1xX47xX15xX40xX3xX1dxX1exX1fxX3x15690xXdxXf7xXexX3xXbaxX6xX11exX3xXdcxX47xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX4xX1xXdxX258xXexX3xXe9xX1xX414xX1fxX3xX1xX414xXbxX3xX60x13bebxX15xX3xXexX89xX3xX95xX19xX3xX378xX3xX13fxX19x11d44xX18xX3x13a04x1740bxX4xX3xX2bxXdxXf7xXexX99xX3xX4xX394xX3xX15xX1xfda7xX15xX40xX3xX4xX1fxXe7xX15xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX2bxX22xX15xX3xX1dxXfbxX15xX40xX3xX40xXdxX22xX3xXexX89xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX378xX3xX95xX19xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxXfbxX15xX40xX18xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXe1xX60xX8exX3xXbxX9bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX11exX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xXexX1xX1fxX11exX2bxX3xXdxX9bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX138xXdxX60xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xX17xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX13dxX3xX96xX2xX19xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX4exX4exXdxX18xX2bxX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXdcxX15xX4exX15xX10xX138xX7xX4exX2xX177xX95xX177xX4exX2xX2xX98xX60xX96xX19xX98xX19xX177xX95xX95xXexX2xX91xX13fxX17xX91xX5xX19xX18xX18fxXbxX40xX192xX85xX9xX2xX98xX98xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX2bxX22xX15xX3xXexX30xXdxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX44xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX378xX6xX5xXdxX40xX15xX13dxX3xX18fxX1fxX7xXexXdxX385xX8exX144xXaxX12xX455xX3fexX8exX3xX5xX47xX3xX15xX3cdxX11exX3xXexX1xX210xX3xX1xX6xXdxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX9bxX9cxX15xX40xX3xXexX8exX3xX4xXa4xX3xXbxX1xX1exX15xX3xXabxX22xX4xX1xX3xXb0xX5xXbxX1xX6xX3xXexXa4xX3xX4xX1xX210xX4xX3xXexX30xXdxX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX18xX3xX3c0xX258xXexX3x121f4xX1fxXecxX99xX3xX7xX6xX1fxX3xX2xX3xXexX1fxX1exX15xX3xX60xXdxX82xX15xX3xX85xX6xX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX99xX3xX4xX9cxX15xX40xX3xXexX8exX3xX1dxXc0xX3xX2bxX22xX15xX3xX85xX6xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX4xX1xX3xXdcxX47xX3xXexX1xX1fxX3xXdcxX3b0xX3xX60xXe1xX6xX15xX1xX3xX7xXe7xX3xXe9xX1xXe1xXecxX15xX40xX3xX95xX19xX19xX3xXexX85xXdxXf7xX1fxX3xX1dxXfbxX15xX40xX18xX3xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exXe1xX60xX8exX3xXbxX9bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX12xX0xXdxX11exX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9bxX10xX15xXexX10xX85xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxX138xXdxX60xXexX1xX13dxX3xX13fxX2xX17xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX13dxX3xX96xX2xX19xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX85xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX4exX4exXdxX18xX2bxX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXdcxX15xX4exX15xX10xX138xX7xX4exX2xX177xX95xX177xX4exX2xX2xX98xX60xX96xX19xX98xX2xX19xX19xX17xXexX17xX95xX19xX91xX2xX5xX19xX18xX18fxXbxX40xX192xX85xX9xX302xX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX2bxX22xX15xX3xXexX30xXdxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX44xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX378xX6xX5xXdxX40xX15xX13dxX3xX18fxX1fxX7xXexXdxX385xX8exX144xXaxX12xX3c0xX1xX9cxX15xX40xX3xX4xX1xfbf3xX3xX5xX47xX3xX11exX34xXexX3xXexX85xXe1xX15xX40xX3xX15xX1xX464xX15xX40xX3xX4xX1xXdxX258xX15xX3xX5xX27xX28xX4xX3xXe9x147f8xX4xX1xX3xX4xX1exX1fxX3xX4x1803dxX6xX3xX9bxX9cxX15xX40xX3xXexX8exX3xX4xXa4xX3xXbxX1xX1exX15xX3xXabxX22xX4xX1xX3xXb0xX5xXbxX1xX6xX99xX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xXexXa4xX3xX4xX1xX210xX4xX3xX15xX1x1608bxX11exX3xX11ex18d49xX4xX3xX1dxX7c6xX4xX1xX3xXexX9cxX15xX3xXdcxXdxX15xX1xX3xX40xXdxX22xX3xXexX85xX3e1xX3xX4xX7cfxX6xX3xX7xX22xX4xX1xX99xX3xXe9xX1x197f7xX15xX40xX3xX1dxX3e1xX15xX1xX3xXdcxX6xXdxX3xXexX85x145c7xX99xX3xXexX1exX11exX3xX612xX1fxX6xX15xX3xXexX85xX229xX15xX40xX3xX4xX7cfxX6xX3xX7xX22xX4xX1xX3xXexX85xXe1xX15xX40xX3xX1dx17809xXdxX3xX7xXe7xX15xX40xX3xX143xXc0xX3xX1xX34xXdxX18xX3xX455xX3fexX8exX3xX4x177fbxX15xX40xX3xX5xX47xX3xX4xX14xX3xX1xX34xXdxX3xX1dx146f5xX3xX2bxX30xX15xX3xX1dxX229xX4xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX99xX3xX15xX1xX414xXexX3xX5xX47xX3xX40xXdxXddxXdxX3xXexX85x12f1fxX3xX4xX394xX3xX11exX9cxXdxX3xXexX85xX27xX868xX15xX40xX3xX40xXdxX6xXe1xX3xX5xX27xX1fxX3xXexX1xX3fexX15xX3xXexX1xXdxXf7xX15xX99xX3xXexX89xX3xX1dxX394xX3xX143xX3fexX8exX3xX60xX225xX15xX40xX3xXdcxX47xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX85xXdxX88cxX15xX3xXdcxX3cdxX15xX3xX1xX394xX6xX3xX1dxX229xX4xX3xXexX85xXe1xX15xX40xX3xX4xX34xX15xX40xX3xX1dxXfbxX15xX40xX3xX1xXdxXf7xX15xX3xX15xX6xX8exX18xX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXdcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX85xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX85xXe1xX15xX40xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX21exX15xX3xX612xX1fxX6xX15xX13dxX0xX4exX7xXexX85xXe1xX15xX40xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX378xXexX1xX1fxX11exX2bxX378xX6xX15xX60xX378xX7xX6xXbxXe1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbaxX40xX27xX868xXdxX3xX60xX3fexX15xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX15xX1xX34xX15xX3xX15xX1xX3e1xXbxX3xX7x11d26xX11exX3xX5xX82xX3xX15xX40xX47xX8exX3xXcxX258xXexX3xX455xXe1xX6xX15xX3xX15xX40xX229xXaxX3xX1xX85xX10xX385xX9xXaxX4exXexX1xX1fxXe1xX15xX40xX378xX11exX6xXdxX378xX60xXdxX4xX1xX378xXdcxX1fxX4exX15xX40xX1fxXe1xXdxX378xX60xX6xX15xX378xX1xX6xX378xXexXdxX15xX1xX378xX15xX1xXe1xX15xX378xX15xX1xXdxXbxX378xX7xX6xX11exX378xX5xX10xX378xX15xX40xX6xX8exX378xXexX10xXexX378xX60xXe1xX6xX15xX378xX15xX40xXe1xX4exX2xX98xX302xX91xX98xX17xX18xX1xXexX11exXaxX12xX0xXdxX11exX40xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX4exX11exX10xX60xXdxX6xX4exX2xX95xX19xX4exX15xX10xX138xX7xX4exX2xX177xX95xX95xX4exX98xX98xX60xX17xX19xX91xX19xX91xX19xX91xXexX98xX96xX13fxX95xX5xX19xX378xX2xX96xX95xX60xX17xX19xX98xX2xX98xX96xX95xXexX91xX177xX302xX91xX5xX19xX378xXdxX18xX18fxXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX2bxX22xX15xX3xXexX30xXdxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX44xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXdcxX12xX0xX7xXexX85xXe1xX15xX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbaxX40xX27xX868xXdxX3xX60xX3fexX15xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX15xX1xX34xX15xX3xX15xX1xX3e1xXbxX3xX7xX99axX11exX3xX5xX82xX3xX15xX40xX47xX8exX3xXcxX258xXexX3xX455xXe1xX6xX15xX3xX15xX40xX229xXaxX3xX1xX85xX10xX385xX9xXaxX4exXexX1xX1fxXe1xX15xX40xX378xX11exX6xXdxX378xX60xXdxX4xX1xX378xXdcxX1fxX4exX15xX40xX1fxXe1xXdxX378xX60xX6xX15xX378xX1xX6xX378xXexXdxX15xX1xX378xX15xX1xXe1xX15xX378xX15xX1xXdxXbxX378xX7xX6xX11exX378xX5xX10xX378xX15xX40xX6xX8exX378xXexX10xXexX378xX60xXe1xX6xX15xX378xX15xX40xXe1xX4exX2xX98xX302xX91xX98xX17xX18xX1xXexX11exXaxX12xXbaxX40xX27xX868xXdxX3xX60xX3fexX15xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX15xX1xX34xX15xX3xX15xX1xX3e1xXbxX3xX7xX99axX11exX3xX5xX82xX3xX15xX40xX47xX8exX3xXcxX258xXexX3xX455xXe1xX6xX15xX3xX15xX40xX229xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX85xXe1xX15xX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxX258xXexX3xX455xXe1xX6xX15xX3xX15xX40xX229xX3xXb6xX11exXfbxX15xX40xX3xX17xX4exX17xX3xX3fexX11exX3xX5xX3e1xX4xX1xX99xX3xX4xX846xX15xX3xX40xX229xXdxX3xX5xX47xX3xXexX258xXexX3xX60xXdxXf7xXexX3xX7xX3fexX1fxX3xX2bxX229xXbdxX3xXexX89xX3xX5xX3fexX1fxX3xX1dxXc0xX3xXexX85xX44xX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xXexX85xX1fxX8exX3b0xX15xX3xXexX1xXe7xX15xX40xX99xX3xXbxX1xXe1xX15xX40xX3xXexX812xX4xX3xX4xX7cfxX6xX3xX15xX40xX27xX868xXdxX3xX424xXdxXf7xXexX18xX3xX424x1524dxX3xXdcx133e6xX8exX99xX3xXdcxX47xXe1xX3xX15xX40xX47xX8exX3xX15xX47xX8exX99xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xX28xX3xXexX85xX21exX15xX3xX1dxX3e1xX6xX3xX2bxX47xX15xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX5xX30xXdxX3xX15xX1xX34xX15xX3xX15xX1xX3e1xXbxX99xX3xXexX414xXbxX3xX15xXc15xXbxX3xX15xX40xX27xX868xXdxX3xX1dxXdxX3xX11exX1fxX6xX3xX7xX99axX11exX3xX5xX82xX99xX3xX60xX3fexX15xX40xX3xX5xX21exX15xX3xX2bxX47xX15xX3xXexX1xX868xX3xXexXa4xX3xXexXdxX21exX15xX18xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXdcxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax13509xXe1xX3xX143xX6xX15xX1xX3xXexXc12xX15xX1xX3xX15xX40xX1fxX8exXf7xX15xX3xX4xX7cfxX6xX3xXexX1fxXa4xXdxX3xXexX85xX8aexX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX5xX47xX11exX3xX1dx11e8cxXbxX3xX4xX34xX15xX40xX3xX1dxXfbxX15xX40xXaxX3xX1xX85xX10xX385xX9xXaxX4exX60xXe1xX6xX15xX378xXexX1xX10xX4exX6xXe1xX378xX143xX6xX15xX1xX378xXexXdxX15xX1xX378xX15xX40xX1fxX8exX10xX15xX378xX4xX1fxX6xX378xXexX1fxXe1xXdxX378xXexX85xX10xX378xX1xX6xX378xXexXdxX15xX1xX378xX5xX6xX11exX378xX60xX10xXbxX378xX4xXe1xX15xX40xX378xX60xXe1xX15xX40xX4exX2xX98xX2xX91xX302xX19xX18xX1xXexX11exXaxX12xX0xXdxX11exX40xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX4exX11exX10xX60xXdxX6xX4exX2xX95xX19xX4exX15xX10xX138xX7xX4exX2xX177xX2xX13fxX4exX2xX95xX177xX60xX17xX2xX19xX302xX17xX19xX17xXexX91xX98xX302xX19xX96xX5xX19xX18xX18fxXbxX40xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX19xX19xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX1dxX27xX28xX4xX3xX2bxX22xX15xX3xXexX30xXdxX3xX13xX34xXdxX3xX7xX22xX4xX1xX3xX15xX3dxX6xX3xX40xXdxX22xX3xX44xX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXdcxX12xX0xX7xXexX85xXe1xX15xX40xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXca6xXe1xX3xX143xX6xX15xX1xX3xXexXc12xX15xX1xX3xX15xX40xX1fxX8exXf7xX15xX3xX4xX7cfxX6xX3xXexX1fxXa4xXdxX3xXexX85xX8aexX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX5xX47xX11exX3xX1dxXcd4xXbxX3xX4xX34xX15xX40xX3xX1dxXfbxX15xX40xXaxX3xX1xX85xX10xX385xX9xXaxX4exX60xXe1xX6xX15xX378xXexX1xX10xX4exX6xXe1xX378xX143xX6xX15xX1xX378xXexXdxX15xX1xX378xX15xX40xX1fxX8exX10xX15xX378xX4xX1fxX6xX378xXexX1fxXe1xXdxX378xXexX85xX10xX378xX1xX6xX378xXexXdxX15xX1xX378xX5xX6xX11exX378xX60xX10xXbxX378xX4xXe1xX15xX40xX378xX60xXe1xX15xX40xX4exX2xX98xX2xX91xX302xX19xX18xX1xXexX11exXaxX12xXca6xXe1xX3xX143xX6xX15xX1xX3xXexXc12xX15xX1xX3xX15xX40xX1fxX8exXf7xX15xX3xX4xX7cfxX6xX3xXexX1fxXa4xXdxX3xXexX85xX8aexX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xX5xX47xX11exX3xX1dxXcd4xXbxX3xX4xX34xX15xX40xX3xX1dxXfbxX15xX40xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX85xXe1xX15xX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12x1605cxX455xX3fexX1fxX3xX4xX1exX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX21exX15xX3xX4xX394xX4exX3xX455xX3fexX1fxX3xXe9xX1xX394xX3xX4xX394xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX21exX15x16b32xX99xX3xX15xX1xX464xX15xX40xX3xXexX1xX22xX15xX40xX3xX1dxX1exX1fxX3xX15xX3cdxX11exX3xX95xX19xX2xX177xX99xX3xXexX1fxXa4xXdxX3xXexX85xX8aexX3xX13xX47xX3xXcxX4axX15xX1xX3xXexXdxX258xXbxX3xXexX812xX4xX3xX40xX1xXdxX3xX60xX414xX1fxX3xXexX85xXe1xX15xX40xX3xX15xX1xXdxX3b0xX1fxX3xX1xXe1xX30xXexX3xX1dxX34xX15xX40xX3xXdcxXc12xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX143xXc0xX3xX1xX34xXdxX99xX3xXexX9cxX3xXexX1xX99axX11exX3xX1xXc12xX15xX1xX3xXecxX15xX1xX3xX1dxXcd4xXbxX3xXdcxX3b0xX3xXexX1xX258xX3xX1xXf7xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX21exX15xX3xX7xXe7xX15xX40xX3xXexX85xX22xX4xX1xX3xX15xX1xXdxXf7xX11exX99xX3xX2bxXdxX258xXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX8aexX99xX3xX8exX21exX1fxX3xXexX1xX27xX14xX15xX40xX3xXdcxX47xX3xX5xX1fxX9cxX15xX3xX1xX27xXddxX15xX40xX3xXexXddxXdxX3xX4xX34xX15xX40xX3xX1dxXfbxX15xX40xX18xX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXdcxX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX1fxX5xX12xX0xX60xXdxXdcxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX85xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXdcxX12xX0xX4exX60xXdxXdcxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX1fxXexX1xXe1xX85xXaxX12xX22fxX1xX6xX15xX3xXcxX85xX3fexX11exX0xX4exXbxX12
Phan Trâm