Trao 50 xe lăn cho người khuyết tật ở  Thạch Hà 
(Baohatinh.vn) - 50 chiếc xe lăn được các tổ chức trao tặng đã giúp người khuyết tật ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
a9fcxb84ex13b53x11baax12af7xfdfdxd921x16b8bxd56fxX7xf61ax12773xe71fx1683fx1449ex1415bxX5xeb75xXax12daaxX0xX7xXex137a3x175a9x17ee6x148baxX12xXcxX16xX6xX17xX3xbd45x101afxX3x116abxX10xX3xX5x1235dxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19x15893xbb7cxXdxX3x14ed2xX1x12afdx162e9xfecdxXexX3xXexc2f7xXexX3x13066xX3xX0x16a23xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xe663xX4xX1xX3x1164exbc48xX3xX0xX42xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX42xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX10xX6x16390xXaxX12xX20xX21xX3xX4xX1xXdxX38xX4xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xe6a9xX30x15b6fxX4xX3xX4x1490exX4xX3xXexc5c9xX3xX4xX1xff75xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexf116xX18xX19xX3xX8ax110b9xX3xX19xXdxe4cfxXbxX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX3fxX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xeea6xX58xX59xX3xXcx10768xX18xX1x10228xX3xX4x15aabxX3xXexX1x14d95xc2b6xX3xX18xX19xX1x12477xX3xX5x151e8xX4xX3xb779xX30x1369exX18xX3xX5xXd8xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX36xf7d2xX4xX3xX7x12987xX18xX19x1386exX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe12fxX17xX77xX37xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xXd9xX12xX0xXdxXd9xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14144xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax15856xXdxX77xXexX1x16e86xX3x1487exX2xX20xXbxX23xc082xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13fxX3x10d12xX2xX21xXbxX23xX146xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX42xX42xXdxXfcx15bf4xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxXe4xX18xX42xX18xX10xX13axX7xX42xc74dxX21xX150xX141xX42xX2x11d03xX2xX77xX21xX2x164a5xX17exX20xX178xX141xXexX17exX141xX141xX183xb943xX5xX21xXfcx14e8axXbxX19xde03xX16xX9xX183xX183xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX20xX21xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX3fxX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xXaxX3xX13axXdxX77xXexX1xX9xXaxX141xX2xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX150xX2xX21xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX10xXd9xX12xX0xX42xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxXexX10xX23xXex148ccxX6xX5xXdxX19xX18xX13fxX3xX191xX36xX7xXexXdxfe3axX37xX146xXaxX12x13267xX19xX59xX37xX3xX178xX178xX42xX2xX2x120e5xX3xX58xXf5xXdxX3xX10cx17c1axX17xX3xXexX16xX8cxX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xXe4xX59xX3xXexX16x16e20xX3xXd9x1064dxX3xX4xeed7xXdxX3xff55xXdxf5fcxXexX3xX230xX6xXd9xX23axX3xX58xXf5xXdxX3xX10cxX241xX17xX3xXexX16xX8cxX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xXe4xX59xX3xXexX16xX25exX3xXd9xX261xX3xX4xX264xXdxX3xX58xX59xX3xXcxXcexX18xX1xX3xXbxX1xXf9xXdxX3xX1xX8cxXbxX3xXe4xf152xXdxX3x15785xX1x14e4fxX18xX19xX3x174a8x12460xX21exXcxX10cxd935x10b79xX58xX23axX3xX58xXf5xXdxX3xX10cxX241xX17xX3xXexX16xX8cxX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX21exX3xXexX16xX25exX3xXd9xX261xX3xX4xX264xXdxX3xX1xX36xX37xX269xX18xX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xXexX94xX3xX4xX1xX98xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xXexX16xXd8xX18xX3xX8axXdexX6xX3xX166xX59xX18xX3xX1xX36xX37xX269xX18xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX17xX77xX37xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX8axXd4xX23axX3xX4xX90xX4xX3xX8axXe6xX18xX3xXe4xXdexX3xX8axXa6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX23axX3xXd9xe256xXdxX3xX4xX1xXdxX38xX4xX3xXexX16xXdexX3xX19xXdxX90xX3xX1xXe6xX18xX3xX178xX23axX178xX3xXexX16xXdxX269xX36xX3xX8axX261xX18xX19xX23axX3xX8axX30xX8cxX4xX3xXcxX94xX3xX4xX1xX98xX4xX3xX7xX98xX3xXd9xX54xX18xX19xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX18xX1x17d60xX18xX3xX8axX54xX17xX3xXc9x1051ax12d01x11a67xX3xX21exX3xX3c0x13a35xXd1xX23axX3xXcxX94xX3xX4xX1xX98xX4xX3xXexX16xX241xX3xX5xX54xXdxX3xXexX36xX94xXdxX3xXexX1xXe6xX3xXc9xb0bax13de4xX10cxXcx14115xX3xX21exX3xX3c0xX3c5xXd1xX3xXe4xX59xX3xXcxX94xX3xX4xX1xX98xX4xX3xX1xX373xX3xXexX16xX8cxX3xX18xX1xX3b6xX18xX3xX8axX54xX17xX3xX4xX1xX17xX3xXexX16xX25exX3xX10xXd9xX3xX267xXdxX269xXexX3xX230xX6xXd9xX3xXc9xX58x16583xX12bxX267xXd1xX3xXexX59xXdxX3xXexX16xX8cxXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX17xX77xX37xXaxX12xX2b8xX3b6xX37xX3xX5xX59xX3xXbxX1xbfd9xX18xX3xe856xX36xX59xX3xX18xX1x12752xX3xX4xXd4xX3x101fbxX3xX18xX19xX1xXcexX6xX3xXexX1xXdxX38xXexX3xXexX1xXe1xX4xX3xX18xX1x12f0bxXd9xX3xX7xX25exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX34xX1xXd4xX3xX34xX1xX27xX18xX3xXd9xX59xX3xX18xX1xe245xX18xX19xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX19xXa1xXbxX3xXbxX1xX241xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX36xXf5xX4xX3xX7xXf9xX18xX19xX23axX3xX44exX36xX6xX3xX8axXd4xX3xX19xXdxXaaxXbxX3xX1x12e94xX3xX4xXd4xX3xX8axXdx11fd1xX36xX3xX34xXdxX269xX18xX3xX8axXdxX3xX5xX54xXdxX3xX77x15961xX3xX77xX59xX18xX19xX3xX1xXe6xX18xX23axX3xX4xX241xXdxX3xXexX1xXdxX269xX18xX3xX8axX31xXdxX3xX7xXf9xX18xX19xX23axX3xXe4xX30xXe6xX18xX3xX5xXd8xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX36xXf5xX4xX3xX7xXf9xX18xX19xX23axX3xX1xX2b3xX6xX3xX18xX1xX3cxXbxX3xX4xXf5xX18xX19xX3xX8axX261xX18xX19xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX17xX77xX37xXaxX12xX0xXdxXd9xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX77xXexX1xX13fxX3xX141xX2xX20xXbxX23xX146xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX13fxX3xX150xX2xX21xXbxX23xX146xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX42xX42xXdxXfcxX166xX6xX17xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfcxXe4xX18xX42xX18xX10xX13axX7xX42xX178xX21xX150xX141xX42xX2xX17exX2xX77xX21xX2xX183xX17exX183xX2x12796xXexX18dxX21xX21xX17exX21xX5xX21xXfcxX191xXbxX19xX194xX16xX9xX2xX5a5xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX20xX21xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX3fxX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xXaxX3xX13axXdxX77xXexX1xX9xXaxX141xX2xX20xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX150xX2xX21xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX58xXf5xXdxX3xX12bxX1xX487xX3xXexX1xX3cxXbxX3xX8axX454xX3xX1xX36xX37xX269xX18xX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2xX21xX3xX7xX36xf3e0xXexX3xX44exX36xX59xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX4xXd4xX3xX1xX17xX59xX18xX3xX4xX241xX18xX1xX3xX34xX1xXd4xX3xX34xX1xX27xX18xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX17xX77xX37xXaxX12xX12bxd547xX18xX19xX3xXexX54xXdxX3xX166xX36xX94xXdxX3xX5xX4daxX23axX3xX58xXf5xXdxX3xX12bxX1xX487xX3xXexX1xX3cxXbxX3xX8axX454xX3xX1xX36xX37xX269xX18xX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xX8axXa6xX3xXexX16xX6xX17xX3xX2xX21xX3xX7xX36xX64cxXexX3xX44exX36xX59xX3xXc9xXd9xX373xXdxX3xX7xX36xX64cxXexX3xXexX16xXdexX3xX19xXdxX90xX3xX178xX21xX21xX3xX18xX19xX59xX18xX3xX8axX261xX18xX19xXd1xX3xX4xX1xX17xX3xX2xX21xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX4xXd4xX3xX1xX17xX59xX18xX3xX4xX241xX18xX1xX3xX34xX1xXd4xX3xX34xX1xX27xX18xX3xXexX16xXd8xX18xX3xX8axXdexX6xX3xX166xX59xX18xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xX77xXdxXe4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX77xX16xX10xX5xX6xXexX10xX77xXaxX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21exXexX1xX36xXd9xX166xX21exX6xX18xX77xX21exX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xXexXa1xX18xX19xX3xX20xX178xX21xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX58xX59xX3xXcxXcexX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX22bxX9xXaxX42xX18xX1xXdxXbxX21exX4xX6xX36xX21exX37xX10xX36xX21exXexX1xX36xX17xX18xX19xX42xXexX16xX6xX17xX21exXexX6xX18xX19xX21exX20xX178xX21xX21exX23xX10xX21exX5xX6xX18xX21exX4xX1xX17xX21exX18xX19xX36xX17xXdxX21exX34xX1xX36xX37xX10xXexX21exXexX6xXexX21exX1xX6xX21exXexXdxX18xX1xX42xX178xX21xX178xX2xX5a5xX5a5xXfcxX1xXexXd9xXaxX12xX0xXdxXd9xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX42xXd9xX10xX77xXdxX6xX42xX2xX178xX21xX42xX18xX10xX13axX7xX42xX178xX21xX150xX141xX42xX2xX21xX5a5xX77xX178xX2xX183xX178xX21xX17exX178xXexX18dxX150xX183xX18dxX21xX5xX21xXfcxX191xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX20xX21xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX3fxX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX77xXdxXe4xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xXexXa1xX18xX19xX3xX20xX178xX21xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX58xX59xX3xXcxXcexX18xX1xXaxX3xX1xX16xX10xX22bxX9xXaxX42xX18xX1xXdxXbxX21exX4xX6xX36xX21exX37xX10xX36xX21exXexX1xX36xX17xX18xX19xX42xXexX16xX6xX17xX21exXexX6xX18xX19xX21exX20xX178xX21xX21exX23xX10xX21exX5xX6xX18xX21exX4xX1xX17xX21exX18xX19xX36xX17xXdxX21exX34xX1xX36xX37xX10xXexX21exXexX6xXexX21exX1xX6xX21exXexXdxX18xX1xX42xX178xX21xX178xX2xX5a5xX5a5xXfcxX1xXexXd9xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xXexXa1xX18xX19xX3xX20xX178xX21xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX58xX59xX3xXcxXcexX18xX1xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX2b8xX3b6xX37xX3xX5xX59xX3xXd9xXd4xX18xX3xX44exX36xX59xX3xX459xX3xX18xX19xX1xXcexX6xX3xX18xX1xX46exXd9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX25exX3xXe4xX2aexXdxX3xX18xX1xX487xX18xX19xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX58xX59xX3xXcxXcexX18xX1xX3xX8axX6xX18xX19xX3xX19xXa1xXbxX3xX34xX1xXd4xX3xX34xX1xX27xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXe4xXdxX269xX4xX3xX8axXdxX3xX5xX54xXdxX3xXe4xX59xX3xXexX54xX17xX3xX8axXdxX4caxX36xX3xX34xXdxX269xX18xX3xX8ax11a02xX3xX1xX4c3xX3xXe4xX30xXe6xX18xX3xX5xXd8xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX36xXf5xX4xX3xX7xXf9xX18xX19xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX77xXdxXe4xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX2xX21xX21xX3xX7xX36xX64cxXexX3xX1xX4c3xX4xX3xX166xX94xX18xX19xX23axX3xX17exX17exX3xX23xX10xX3xX8axX54xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4c3xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xea5bxX17xX3xXaxX3xX1xX16xX10xX22bxX9xXaxX42xX18xX1xXdxXbxX21exX4xX6xX36xX21exX37xX10xX36xX21exXexX1xX36xX17xX18xX19xX42xXexX16xX6xX17xX21exX2xX21xX21xX21exX7xX36xX6xXexX21exX1xX17xX4xX21exX166xX17xX18xX19xX21exX17exX17exX21exX23xX10xX21exX77xX6xXbxX21exX4xX1xX17xX21exX1xX17xX4xX21exX7xXdxX18xX1xX21exX18xX19xX1xX10xX17xX21exX18xX166xX7xXbxX42xX2xX5a5xX5a5xX20xX18dxX2xXfcxX1xXexXd9xXaxX12xX0xXdxXd9xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX42xXd9xX10xX77xXdxX6xX42xX2xX178xX21xX42xX18xX10xX13axX7xX42xX178xX21xX150xX21xX42xX2xX17exX2xX77xX2xX2xX178xX17exX18dxX178xX21xXexX17exX141xX20xX2xX20xX5xX21xXfcxX191xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX20xX21xX3xX23xX10xX3xX5xX27xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX3fxX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX77xXdxXe4xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX2xX21xX21xX3xX7xX36xX64cxXexX3xX1xX4c3xX4xX3xX166xX94xX18xX19xX23axX3xX17exX17exX3xX23xX10xX3xX8axX54xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4c3xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXa58xX17xX3xXaxX3xX1xX16xX10xX22bxX9xXaxX42xX18xX1xXdxXbxX21exX4xX6xX36xX21exX37xX10xX36xX21exXexX1xX36xX17xX18xX19xX42xXexX16xX6xX17xX21exX2xX21xX21xX21exX7xX36xX6xXexX21exX1xX17xX4xX21exX166xX17xX18xX19xX21exX17exX17exX21exX23xX10xX21exX77xX6xXbxX21exX4xX1xX17xX21exX1xX17xX4xX21exX7xXdxX18xX1xX21exX18xX19xX1xX10xX17xX21exX18xX166xX7xXbxX42xX2xX5a5xX5a5xX20xX18dxX2xXfcxX1xXexXd9xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xX2xX21xX21xX3xX7xX36xX64cxXexX3xX1xX4c3xX4xX3xX166xX94xX18xX19xX23axX3xX17exX17exX3xX23xX10xX3xX8axX54xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4c3xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXa58xX17xX3xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX77xXaxX12xX58xXf5xXdxX3xX10cxX241xX17xX3xXexX16xX8cxX3xX18xX19xX30xX31xXdxX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX3xX2bcxX3xXexX16xX25exX3xXd9xX261xX3xX4xX264xXdxX3xX58xX59xX3xXcxXcexX18xX1xX3xXbxX1xXf9xXdxX3xX1xX8cxXbxX3xXe4xX2aexXdxX3xee31xX10cxX230x15daaxX3xX1xX36xX37xX269xX18xX3xXcxX1xX54xX4xX1xX3xX58xX59xX3xXe4x11f14xX6xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexXa1xX18xX19xX3xX2xX21xX21xX3xX1xX4c3xX4xX3xX7xX36xX64cxXexX3xX166xX94xX18xX19xX3xXe4xX59xX3xX17exX17exX3xX23xX10xX3xX8axX54xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX1xX4c3xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXa58xX17xX23axX3xXexX16xX25exX3xX34xX1xX36xX37xX38xXexX3xXexX3cxXexX23axX3xXd9xX261xX3xX4xX264xXdxXfcxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX77xXdxXe4xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX36xX5xX12xX0xX77xXdxXe4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX42xX77xXdxXe4xX12xX0xX42xX77xXdxXe4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13e77xX36xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxX1xfb9cxX37xX3xXc73xX30xXe6xX18xX19xX3xX21exX3xX3c0xX54xX18xX1xX3xX58xXd2axX18xX19xX0xX42xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX42xXbxX12
Thùy Dương - Mạnh Hùng