Hyundai Veloster Value Edition 2017 trình làng với giá 21.350 USD
Hyundai Veloster Value Edition là phiên bản được trang bị tốt hơn nhưng lại giúp người mua tiết kiệm tiền.
bf91xdbd3x12718xf1a8x15811x10226x17e71x16c38x12d38xX7xdca5xd9baxd73fx13ac1xf7c4xe236xX5x16eccxXax13fc3x17272x125bdxe897xc8a5xfad6xX6xXdxX3x151e4xX10xX5x15b55xX7xXexX10x18795xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xc9bexX17xXdxXexXdxX1exX16xX3x11c79x10f6dxX2x16e08xX3xXexX22x13c04xX16xX1xX3xX5x11be8xX16x14f80xX3x12e9ex16956xXdxX3xX40xXdx1463fxX3xX32xX2x11801xece8xd656xX33xX3xf09cxea7ex18ba3xX0x10f59xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX5xX3exX3xXbxX1xXdx142efxX16xX3x15688xe0daxX16xX3xdea0x13589xc727xX4xX3xXexX22xX6xX16xX40xX3xX92xef22xX3xXex147d2xXexX3xX1x139e8xX16xX3xX16xX1xX97xX16xX40xX3xX5x116f9xXdxX3xX40xXdx16d60xXbxX3xX16xX40xX97x12135xXdxX3x12414xX15xX6xX3xXexXdx13e32xXexX3xf4e7xXdx133a3xXc1xX3xXexXdx14dcaxX16xX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6dbxX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10x14876xX7xX55xX2xX35xX33x12dfaxX55xX2xX33xfd62xX17xX158xX33x155ddxXexdf17xX2xX154xX2xX5xX33xX4cx12725xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xda5ex125c2xX14exXdxX17xXexX1x1588dxX2xX33xX33x12674x10cf8xX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10x178dbxXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX52xX6xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX40xX97xXbexXdxX3xX6xX16xX1xX3xX10xXc1xX3xc451xX4xX4xX10xX16xXexX3xX42xX3exX3xX2axX5xX6xX16xXexX22xX6xe656xX3xX96xXc7xX16xX3xX5xX97xX98xXexX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX96xX97xX98xX4xX3xX92x16db6xX3xX7xX15xX16xX40xX3xXbxX1xXdxX8fxX16xX3xX92xX93xX16xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xXexXb3xXdxX3xXexX1xXa2xX3xXexX22xX97xXbexX16xX40xX3x138b2xc8c5xX4cxX3x13679xXb8xX16xX40xX3xX16xX1xX97xX3xXexX8fxX16xX3xX40xcb14xXdxX1efxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX5xX3exX3xXbxX1xXdxX8fxX16xX3xX92xX93xX16xX3xX96xX97xX98xX4xX3xXexX22xX6xX16xX40xX3xX92xXa2xX3xXexXa5xXexX3xX1xXa9xX16xX3xX16xX1xX97xX16xX40xX3xX5xXb3xXdxX3xX40xXdxXb8xXbxX3xX16xX40xX97xXbexXdxX3xXc1xX15xX6xX3xXexXdxXc7xXexX3xXcaxXdxXccxXc1xX3xXexXdxXd1xX16xX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX158xX154xX35xX4exX5xX2xX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xXcxXb3xXdxX3xXexX1xXa2xX3xXexX22xX97xXbexX16xX40xX3xX23fxX240xX1efxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX96xX97xX98xX4xX3xX92xX48xX16xX3xX42xX43xXdxX3xX40xXdxX48xX3xXcaxX1xcb28xXdxX3xX96xXdx16757xXc1xX3xX32xX2xX4cxX4dxX4exX33xX3xX51xX52xX53xX4cxX3xXcxX1xX10xX1exX3xX1x166c4xX16xX40xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX1efxX3xX1bxX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX40xXdxXb8xXbxX3xXcaxX1xX48xX4xX1xX3xX1xX3exX16xX40xX3xXexXdxXc7xXexX3xXcaxXdxXccxXc1xX3xX15exX4exX33xX3xX51xX52xX53xX3xX7xX1exX3xX42xX43xXdxX3xX42xXdxXccxX4xX3xXc1xX15xX6xX3xX5xe986xX3xXexX22xX6xX16xX40xX3xXexX1xXdxXc7xXexX3xX92xXa2xX3xX42xX3exX3xX96x16308xXbxX3xX42xX3exX1exX3xXbxX1xXdxX8fxX16xX3xX92xX93xX16xX3xXexX1xX97xXbexX16xX40xX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX2xX154xX32xX5xX32xX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12x18f6axX1x17edfxX16xX40xX3xXexX22xX6xX16xX40xX3xX92xXa2xX3xXexXdxX8fxX15xX3xX4xX1xX15x12271xX16xX3xX16xX211xXdxX3xX92xe9f8xXexX3xX4x14f37xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xXc1xX43xXdxX3xX92xX6xX1exX3xX40xfba7xXc1xX3xX42xX3exX16xX1xX3xX1xX98xXbxX3xXcaxXdxXc1xX3xX2xX15cxX3xXdxX16xX4xX1xX4cxX4cxX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX2xX4exX2xX15cxX5xX4dxX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12x17556xdff5xX6xX3xX7xX211xX3xXexX22xXbexXdxX3xXexX1exX3exX16xX3xX4xX93xX16xX1xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX15exX4dxX15cxX32xX5xX154xX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX58bxXb8xXexX3xX92x15df4xXc1xX3xXcaxX1xX3f9xXdxX3xX96x13fedxX16xX40xX3xXc1xX48xX14xX1efxX3xXc1xX3f9xX3xX4xX6e9xX6xX3xXcaxX1xdfd6xX16xX40xX3xX4x1644axX16xX3xX4xX1xX39xX6xX3xXcaxX1x1051bxX6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX4exX15cxX158xX15exX5xX4exX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX4cxX4cxX4cxX3xXc1xX3exX16xX3xX1xX39xX16xX1xX3xX96xXa2xX16xX1xX3xX42xXa2xX3xX35xX3xXdxX16xX4xX1xX1efxX3xX1x1597bxX3xXexX22xX98xX3x18c61xX16xX40xX3xX17x16333xX16xX40xX3xX1dexXbxXbxX5xX10xX3xX6e8xX6xX22x108edxX5xX6xX14xX3xX42xX3exX3xX1dexX16xX17xX22xX1exXdxX17xX3xX1dexX15xXexX1exX1efxX3xX96xXdxXd1xX15xX3xX1x1244dxX6xX3xXexf71exX3xX96xX800xX16xX40xX1efxX3xXcaxXc7xXexX3xX16xXa5xXdxX3xXe3xX5xX15xX10xX3xc3a1xXdxX16xXcaxX3xX6e8xX1exX16xX16xX10xX4xXexX10xX17xX3xX6e8xX6xX22xX1efxX3xXcaxX1xX3f9xXdxX3xX96xX800xX16xX40xX3xXc1xX48xX14xX3xXex13d5fxX3xX173xX6xX3xXe3xX5xX15xX10xX3xX983xXdxX16xXcaxX3x18a6exX10xXc1xX1exXexX10xX3xX52xXexX6xX22xXexX3xX42xX3exX3xX17xX3exX16xX3xf54axXc1xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX94exX22xX10xXc1xXdxX15xXc1xX3xX53xXdxXc1xX10xX16xX7xXdxX1exX16xX3xX42xX43xXdxX3xX15cxX3xX5xX1exX6xX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX15cxX4exX2xX15exX5xX158xX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xXaxX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX5xX3exX3xXbxX1xXdxX8fxX16xX3xX92xX93xX16xX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX7f7xX14xX3xXc1xX1exX16xX40xX3xXc1xX15xXa5xX16xX3xX4xX15xX16xX40xX3xX4xX7f7xXbxX3xX16xX1xXdxXd1xX15xX3xX1xXa9xX16xX3xX4xX1xX1exX3xXcaxX1xX48xX4xX1xX3xX1xX3exX16xX40xX3xX42xX43xXdxX3xX40xXdxX48xX3xXexX1xX7f7xXbxX3xX1xXa9xX16xX3xX4xX5aexX6xX3xX1xX413xX16xX40xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxXaxX1efxX3xX812xX16xX40xX3xX23fxXdxXcaxX10xX3xX2axX42xX6xX16xX1exX197xX197xX1efxX3xX40xXdxX48xXc1xX3xX96xXa5xX4xX3xX1xX413xX16xX40xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX1efxX3xXcaxX1x11d9dxX16xX40xX3xX96xXa2xX16xX1xX4cxX3xXaxX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX96xXdxX3xXcax13a4dxXc1xX3xX16xX1xX58dxX16xX40xX3xXexX22xX6xX16xX40xX3xX92xXa2xX3xX96xX97xX98xX4xX3xX16xX1xXdxXd1xX15xX3xXcaxX1xX48xX4xX1xX3xX1xX3exX16xX40xX3xX5xX96exX6xX3xX4xX1xX251xX16xX3xX16xX1xX7f7xXexX4cxX3xX58bxX1xXbexX3xX96xX821xX1efxX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xXexX22xX3f9xX3xXexX1xX3exX16xX1xX3xX40xX821xXdxX3xXexXdxXc7xXexX3xXcaxXdxXccxXc1xX3xXexXdxXccxX16xX3xX5xX98xXdxX3xX4xX1xX1exX3xXcaxX1xX48xX4xX1xX3xX1xX3exX16xX40xXaxX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX4exX154xX154xX2xX5xX35xX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX58bxX40xX1exX3exXdxX3xXexXdxXccxX16xX3xX16xX40xX1xXdxX1efxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX4xX96axX16xX3xX4xX821xX3xX16xX1xXdxXd1xX15xX3xXexX22xX6xX16xX40xX3xX92xXa2xX3xX6xX16xX3xXexX1exX3exX16xX3xXexXdxX8fxX15xX3xX4xX1xX15xX5a2xX16xX3xX16xX1xX97xX3xX158xX3xXexXb8xXdxX3xXcaxX1xf7d1xX1efxX3xX1xXccxX3xXexX1xXa5xX16xX40xX3xX4xX9c9xX16xX3xX92xe4cexX16xX40xX3xX96xXdxXccxX16xX3xXexX6e9xX1efxX3xXcaxXdxX3fexXc1xX3xX7xX1exX48xXexX3xX4xX9c9xX16xX3xX92xXd89xX16xX40xX1efxX3xXcaxXdxX3fexXc1xX3xX7xX1exX48xXexX3xX5xX96exX4xX3xXcaxcbc6xX1exX1efxX3xX4xX1xXa5xX16xX40xX3xX92xX821xX3xX4xX93cxX16xX40xX3xXbxX1xX6xX16xX1xX3xX1dexXe3xX52xX1efxX3xX40xXdxX48xXc1xX3xX7xX48xXexX3xX48xXbxX3xX7xX15xX7f7xXexX3xX5xXa5xXbxX4cxX4cxX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX4dxX32xX154xX15exX5xX15cxX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX4cxX4cxX4cxX3xX42xX3exX3xX96xXba0xX16xX3xX96xXa2xX16xX1xX3xX42xXa2xX3xX92xX6xX16xX3xX16xX40xX3exX14xX3xX53xX9b5xX983xX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX15cxX15cxX2xX5xX15exX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xXaxXcxX22xX48xXdxX3xXexXdxXc1xXaxX3xX4xX5aexX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX1bxX6xX5xX15xX10xX3xX2axX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xX5xX3exX3xX96xX800xX16xX40xX3xX4xXa9xX3xX173x1216dxX16xX40xX3xX154xX3xX173xX14xX174xX5xX6xX16xX1xX3xXexX1xXb83xX16xX40xX3xX1xX3exX16xX40xX1efxX3xX17xX15xX16xX40xX3xXexXd78xX4xX1xX3xX2xX1efxX158xX3xX5xXd78xXexX4cxX3xX243xX800xX16xX40xX3xX4xXa9xX3xX16xX3exX14xX3xX4xX821xX3xX32xX3xXbxX1xXdxX8fxX16xX3xX92xX93xX16xX3xX5xX3exX3xXexX1035xX16xX40xX3xX48xXbxX3xX42xX3exX3xX1xXb8xXexX3xXcaxX1xXd78xX3xXexX96exX3xX16xX1xXdxX8fxX16xX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX158xX4dxX32xX15cxX5xX2xX33xX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12x109c9xX3xXbxX1xXdxX8fxX16xX3xX92xX93xX16xX3xX1xXb8xXexX3xXcaxX1xXd78xX3xXexX96exX3xX16xX1xXdxX8fxX16xX1efxX3xX96xX800xX16xX40xX3xX4xXa9xX3xXexXb3xX1exX3xX22xX6xX3xX4xX812xX16xX40xX3xX7xX15xX7f7xXexX3xXexXa5xXdxX3xX96xX6xX3xX2xX4dxX32xX3xXc1xX413xX3xX5xX96exX4xX3xX42xX3exX3xXc1xX812xX174xXc1xX10xX16xX3xX173xX1exX47fxX16xX3xX4xX96exX4xX3xX96xXb3xXdxX3xX2xX158xX32xX3xX58bxXc1xX4cxX3xX13xX6xXdxX3xX4xX1exX16xX3xX7xXa5xX3xX3f9xX3xXbxX1xXdxX8fxX16xX3xX92xX93xX16xX3xXexX1035xX16xX40xX3xX48xXbxX3xX5xX3exX3xX32xX33xX2xX3xXc1xX413xX3xX5xX96exX4xX3xX42xX3exX3xX32xX158xX154xX3xX58bxXc1xX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX0xXdxXc1xX40xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX42xX10xX5xX1exX7xXexX10xX22xX3xX42xX6xX5xX15xX10xX3xX10xX17xXdxXexXdxX1exX16xX3xX32xX33xX2xX35xX3xXexX22xXdxX16xX1xX3xX5xX6xX16xX40xX3xX42xX1exXdxX3xX40xXdxX6xX3xX32xX2xX3xX4dxX4exX33xX3xX15xX7xX17xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX4cxX92xX6xX1exX1xX6xXexXdxX16xX1xX4cxX42xX16xX55xX16xX10xX14exX7xX55xX2xX35xX33xX154xX55xX2xX33xX158xX17xX158xX33xX15cxXexX2xX32xX35xX4exX5xX2xX2xX4cxX165xXbxX40xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX173xX174xX14exXdxX17xXexX1xX17axX2xX33xX33xX17exX17fxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX14xX17axX92xX5xX1exX4xXcaxX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX5xX10xX197xXexX17axX6xX15xXexX1exX17fxXc1xX6xX22xX40xXdxX16xX174xX22xXdxX40xX1xXexX17axX6xX15xXexX1exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX1exX17xX14xXaxX12xX243xX800xX16xX40xX3xX4xXa9xX3xXcaxXc7xXexX3xX1xX98xXbxX3xX42xX43xXdxX3xX1xX800xXbxX3xX7xXa5xX3xX7xX3exX16xX3xX158xX3xX4xX7f7xXbxX3xX1xX1ex11c72xX4xX3xXexX96exX3xX96xX800xX16xX40xX3xX5xX14xX3xX1xX98xXbxX3xXcaxXdb9xXbxX4cxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX1exX15xX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXcxX22xXd78xX3xXexX1xX93cxX4xX3xXexX22xX46axX0xX55xXbxX12