Tham gia Hiệp định CPTPP: Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã “thẩm thấu”?
(Baohatinh.vn) - Việt Nam vừa tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tuy nhiên, việc tiếp cận các chính sách của hiệp định này vẫn là điều “xa vời" với cộng đồng doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh.
5570xfb6ax8afbxf8a4x8b2bx85b3xb202xecb1x7cddxX7xa196xc5ffx7410x8100x6117xa49cxX5x67b1xXaxae16xXcxX1xX6x5cf8xX3x9a60xXdxX6xX3x9de6xXdxb979xXbxX3xb64dxafe8xe44dxX1xX3xc3fexd063xXcxX27xX27xbdbdxX3x5e3ex9893xX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xX1cx8e9bxX3xXcxe7fexX23xX1xX3xX21xd35axX3xe741xXexX1x924cxX16xX3xXexX1xdc09xba6cx92abxaa38xX0xa914xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xb9d2xXaxX12x662exXdxX1exXexX3xddd9xX6xX16xX3xee67xa4c5xX6xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3x10252xc884xXdxX3xXexea26xX4xX3xXcxX2exX3bxX23xX3xX64xXdxX1exX23xX3xX70xX3bxX3xXcxXdxf5daxX23xX3x715cxb4cfxX3x7fedxX4exce5axa050xX23xX3xXcxX1xX8cxXdxX3xdc62xf735xX23xX1xX3xX2dx9001x855cxX23xX18xX3xc03exX26xX27xXcxX27xX27x9ac1xb0fbxX3xXcxX4exXa6xX3xX23xX1xXdxXa7xX23x8b5axX3xX70xXdxX1exX4xX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xe394xX23xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX1xe9ccxX23xX1xX3xX7xX8cxX4xX1xX3xX4xda80xX6xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX23xX3bxXa6xX3xX70x9942xX23xX3xX5xX3bxX3xX21xXdx6af8xX4exX3xX45xb279xX6xX3xX70x72e0xXdxXaxX3xX70x5700xXdxX3xX4xXa2xX23xX18xX3xX21x8a8exX23xX18xX3xX64xX2exX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xXbaxX2dxX6cxXc0xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xX3xXbxX26xX10xX23xXexX10x7b04xXaxX12xX0xXdxX16xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxed9axXdxX64xXexX1xX2bxX3xa38exX2x9290xXbxX10ax7dd8xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2bxX3x9f00xX2x7dbcxXbxX10axX17fxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2bxX52xX52xXdxXc1xXa1xX6xX2exX1xX6xXexXdxX23xX1xXc1xX70xX23xX52xX23xX10xX173xX7xX52xX2x965dxX189x7700xX52xX2x84e6xX18bxX64xX189xX2xX189xX17cxX1b7xX1b7xX189xXexb977xX1c2xX1b4xce8cxX5xX189x60f0xXexX1xX10xXbxXc1xc069xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xX2dxX2exX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX43xX3xX45xXexX1xX48xX16xX3xXexX1xX4dxX4exX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX2exX23xXaxX12xaa37x1000bxX23xX3xXbxX1xX48xX16xX3xX7xf34exXexX3xXexX1x9b64xXbxX3xX5xX3bxX3xX16x57ccxXexX3xX1xX3bxX23xX18xX3xX10axX4exX4dxXexX3xdef3xX1xX48xX4exX3xX4xX1xXecxX3xXa6xX9exX4exX3xX4xXecxX6xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXexX1xecccxX23xX18xX3xXexXdxX23xX3xXexX71xX3xX232xf42cxX3xX26xX289xX23xX18xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xXccxX3xXexX154xXa7xX23xX3xX21xX22xX6xX3xXa1xX3bxX23xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX4xa00dxX3xX18x8dc1xX23xX3xX2xX1b7xX18bxX3xX2dxX6cxX3xX1xX2ex84fbxXexX3xX21xXa2xX23xX18xX3xX10axX4exX4dxXexXccxX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX255xX1xX48xX4exX3xX1xX3bxX23xX18xX3xX1xX2baxX6xXc1xX3xXcxX154xX2exX23xX18xX3xX21xX2baxXccxX3xX4xX1xXecxX3xXa6xX9exX4exX3xX5xX3bxX3xX4xX8cxX4xX3xX23xX18xX3bxX23xX1xX3xX23xX18xX1xX106xX3xX4xX1xXe2xX23xX1xX3xX23xX1xXb5xX3xX7xX23cxXexX3xXexX1xX241xXbxXccxX3xX16xX6xXa6xX3xX16xX248xX4xXccxX3xX64xX1exXexXccxX3xXexX1xXecxXa6xX3xX7xX233xX23xXccxX3xX4xX1xb98cxXccxX3xX64xbbf0xX16xX3xX18x9491x5d16xX3x5b55xXdxX16xX3xX23xX18xX2c9xX4xX1xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX255xX1xX48xX4exX3xX4xXecxX6xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX2bdxX4exX3xX23xX341xX16xX3xX21xX9exX23xX3xX23xX6xXa6xX3xX21xX2c9xXexX3xX2xX18bxX1b7xXccxX17cxX3xXexX154xXdxX1exX4exX3xe26bxX232xX2dxXccxX3xXexX341xX23xX18xX3xX18xX4dxXbxX3xX1c2xXccxX1b4xX3xX5xX2bdxX23xX3xX7xX2exX3xX70xX113xXdxX3xX4xf092xX23xX18xX3xX255x648exX3xX23xX341xX16xX3xX1c2xX18bxX2xX1b4xX17fxX3xXexX154xX2exX23xX18xX3xX21xX2baxX3xX10axX4exX4dxXexX3xXexX1xX241xXbxX3xX70xX3bxX3xXbxX1xX289xXdxX3xXexX1xX241xXbxX3xX4xX1xXdxX9exX16xX3xX1b2xX1b4xXccxX17cx68e8xX3xX255xXdxX16xX3xX23xX18xX2c9xX4xX1xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX255xX1xX48xX4exXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xX87xXb5xX6xX3xX154xX6xX3xX7xX88xX3xX5xXdxX1exX4exX3xXexX1xX88xX23xX18xX3xX255xXa7xX3xX23xX1xXb5xX3xX70xXd9xXa6xX3xX21xc877xX3xXexX1xX4dxXa6xX3xX154xfc37xX23xX18xXccxX3xX45xX4xX1xXecxX3xX4xX289xX23xX18xX4fxX3xXexX154xX2exX23xX18xX3xX5xX3exX23xX1xX3xX70xaec3xX4xX3xX10axX4exX4dxXexXccxX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX255xX1xX48xX4exX3xX4xXecxX6xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX70xXfexX23xX3xX5xX3bxX3xX4xX8cxX4xX3xX2dxX6cxX3x55afxX2dx899exXccxX3xX4xe79bxX23xX3xX2dxX6cxX3xX23xXa2xXdxX3xXexb418xX23xX1xX3xX4xX1xX48fxX3xX5xX3bxX3xX16xXa2xXexX3xXa1xXa2xX3xXbxX1xXd9xX23xX3xX5xX23cxXbxX3xX18xX1xX241xXbxX3xX23xX1x64d8xX3xXexX154xX2exX23xX18xX3xX4xXb6xX3xX4xX4dxX4exX3xX4xX1xX4exX23xX18xXc1xX3xXcxX154xX2exX23xX18xX3xX255xX1xXdxX3xX21xX2baxXccxX3xX2dxX6cxX3xX4xX2baxX3xX1xX2exX2c9xXexX3xX21xXa2xX23xX18xX3xX10axX4exX4dxXexXccxX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX255xX1xX48xX4exX3xX23xXa2xXdxX3xXexX48fxX23xX1xX3xXbxX1xX2bdxX23xX3xX5xX113xX23xX3xX5xX3bxX3xX2dxX6cxX3xX16xX6xX23xX18xX3xXexXe2xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xXbaxXa1xX4exX289xX23xX3xX21xXdxXccxX3xXa1xX8cxX23xX3xX5xX2c9xXdxXc0xX3xX4xX1x694exX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xX4xX2baxX3xX23xX1xXdxX106xX4exX3xX2dxX6cxX3xX7xX233xX23xX3xX10axX4exX4dxXexXccxX3xX255xXdxX23xX1xX3xX64xX2exX6xX23xX1xX3xX23xXa7xX23xX3xX4xXb6xX3xX1xXa2xXdxX3xX45xX21xX2c9xXexX3xX4xX1xX4exX48xX23xX4fxX3xX21xX42dxX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xXd9xX23xX3xX4xX8cxX4xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xXexX451xX3xX64xX2exX3xX70xX113xXdxX3xX23xX1x8e8dxX23xX18xX3xXa6xXa7xX4exX3xX4xX2bdxX4exX3xX255xX1xX23cxXexX3xX255xX1xX10xX3xX18xX2bdxX23xX3xX23xX1xXb5xX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xX4xX2baxXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xX3xXbxX26xX10xX23xXexX10xX154xXaxX12xX0xXdxX16xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX2bxX3xX17axX2xX17cxXbxX10axX17fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2bxX3xX189xX2xX18bxXbxX10axX17fxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2bxX52xX52xXdxXc1xXa1xX6xX2exX1xX6xXexXdxX23xX1xXc1xX70xX23xX52xX23xX10xX173xX7xX52xX2xX1b2xX189xX1b4xX52xX2xX1b7xX18bxX64xX189xX2xX189xX17cxX189xX18bxX189xXexX1b7xX2xX2xX5xX1b4xX1c8xX16xX6xXa6xXc1xX1cexXbxX18xX50xX154xX9xX1c2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xX2dxX2exX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX43xX3xX45xXexX1xX48xX16xX3xXexX1xX4dxX4exX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX2exX23xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX1c8xX6xX5xXdxX18xX23xX2bxX3xX4xX10xX23xXexX10xX154xX17fxXaxX12xX26xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX26xX27xX3xf1bbxX6xXa6xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX70xX3bxX3xX21xX6xX3xXbxX1xX2bdxX23xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX255xX1xX48xX4exX3xXexX154xXa7xX23xX3xX21xX22xX6xX3xXa1xX3bxX23xX3xXexX48fxX23xX1xX3xX4xX1xXb5xX6xX3xX4xX2baxX3xX23xX1xXdxX106xX4exX3xX4xXb6xX3xX1xXa2xXdxX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xXd9xX23xX3xX4xX8cxX4xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xXexX451xX3xX64xX2exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xe479xX3bxX3xX2dxX6cxX3xX1xX2exX2c9xXexX3xX21xXa2xX23xX18xX3xXexX154xX2exX23xX18xX3xX5xX3exX23xX1xX3xX70xX451xX4xX3xX16xX6xXa6xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX289xX23xX18xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX255xX1xX48xX4exXccxX3xX23xX1xXb5xX23xX18xX3xX70xXdxX1exX4xX3xX4xX1xXecxX3xX21xXa2xX23xX18xX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xXd9xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX3xX70xX71xX6xX3xX16xX113xXdxX3xX21xXb5xebb8xX4xX3x5aeaxX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX1xX289xX23xX18xX3x5fbexX4exX6xX3xX4xXecxX6xX3xX26xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX26xX27xX3xX6f0xX6xXa6xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX70xXfexX23xX3xX4xX1xXb5xX6xX3xX4xX2baxXc1xX3xXcxX1xX10xX2exX3xX5xX43xX23xX1xX3xX21xX2c9xX2exX3xX4xX289xX23xX18xX3xXexXa6xXccxX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX23xX3bxXa6xX3xX16xX6xX23xX18xX3xXexX2bdxX16xX3xX70xX3exX3xX16xX289xXccxX3xX233xX23xX1xX3xX1xXb5xX295xX23xX18xX3xX21xX9exX23xX3xX4xX8cxX4xX3xXexXd9xXbxX3xX21xX2exX3bxX23xXccxX3xX4xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX5xX113xX23xX3xXexX154xX2exX23xX18xX3xX255xX1xXdxX3xX4xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX4xX1xX48fxX3xX4xX2baxX3xX805xX4exXa6xX3xX16xX289xX3xX23xX1xXb5xX3xX45xXexde07xX3xX64x71cfxX23xX3xXbxX1xX88xX4fxX3xXexX154xX2exX23xX18xX3xX4xXa2xX23xX18xX3xX21xX11cxX23xX18xX3xX154xXa2xX23xX18xX3xX5xX113xX23xX3xX23xXa7xX23xX3xX154xX4dxXexX3xX255xX1xX2baxX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xXd9xX23xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xXcxX154xX2exX23xX18xX3xX255xX1xXdxX3xX21xX2baxXccxX3xX26xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX26xX27xX3xXa4xX6cxX348xX3xXcxX1xXecxXa6xX3xX7xX233xX23xX3xX6cxX6xX16xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX5xX8b7xX4exX3xX23xX6xXa6xX3xXaxX255xX9exXexX3xX64xX4exXa6xXa7xX23xXaxX3xX70xX113xXdxX3xXexX1xX22xX3xXexX154xXb5xX10exX23xX18xX3xXexX154xX4exXa6xX106xX23xX3xXexX1xX88xX23xX18xX3xX255xX1xX2baxX3xXexXe2xX23xX1xX3xX6cxX1xXd9xXexX3xXafxX233xX23xX3xX70xX113xXdxX3xXexX8b4xX23xX18xX3xX18xXdxX8cxX3xXexX154xX22xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX255xX1xX48xX4exX3xX21xX2c9xXexX3xX18xX2bdxX23xX3xX1c5xX17cxX3e1xX3xX16xX3bxX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xX4xX2baxX3xX23xX1xX4exX3xX4xX2bdxX4exX3xX16xX295xX3xX154xXa2xX23xX18xXccxX3xX45xXexX4dxX23xX3xX4xX289xX23xX18xX4fxX3xX70xX3bxX2exX3xX4xX8cxX4xX3xXexX1xX22xX3xXexX154xXb5xX10exX23xX18xX3xX16xX113xXdxX3xX255xX1xX8cxX4xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12x5efaxXdxX8cxX16xX3xX21xX88xX4xX3xX26xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX348xXdxX106xX4exX3xX87xX537xX4xX3xX27xX1xb845xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xa8efxX2bxX3xX45xX2dxX2exX3xX21xXdxX106xX4exX3xX255xXdxX1exX23xX3xX295xX3xX21xX22xX6xX3xXbxX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xX4xX1xXecxX3xX21xXa2xX23xX18xX3xX21xXb5xX7f3xX4xX3xX23xX18xX4exX11cxX23xX3xX23xX18xX4exXa6xXa7xX23xX3xX5xXdxX1exX4exX3xXexX1xXecxXa6xX3xX7xX233xX23xX3xX23xX1xXb5xX3xX4xX8cxX4xX3xX70xX3a6xX23xX18xX3xXbxX1xXe2xX6xX3xX6cxX6xX16xX3xX23xXa7xX23xX3xX16xX248xXexX3xX1xX3bxX23xX18xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX255xX1xX48xX4exX3xXe2xXexXccxX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xXbxX1xX2exX23xX18xX3xXbxX1xXa12xXc1xX3xX2dxX2exX3xX70xXd9xXa6xXccxX3xX4xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX70xXfexX23xX3xXexXd9xXbxX3xXexX154xX4exX23xX18xX3xX8b4xX23xX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xX22xX3xXexX154xXb5xX10exX23xX18xXccxX3xXbxX1xX4dxX23xX3xX21xX4dxX4exX3xX21xX8cxXbxX3xX537xX23xX18xX3xX23xX18xX3bxXa6xX3xX4xX3bxX23xX18xX3xX4xX6xX2exX3xXa6xXa7xX4exX3xX4xX2bdxX4exX3xX70xX106xX3xX4xX1xX4dxXexX3xX5xXb5xX7f3xX23xX18xX3xX7xX233xX23xX3xXbxX1xX48xX16xXccxX3xX4xX484xX23xX3xX23xX1xX5a8xX23xX18xX3xXexX8cxX4xX3xX21xXa2xX23xX18xX3xX4xXecxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX3xX21xX9exX23xX3xX4xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xXexX1xXb0xX3xX21xX9exX23xX3xX23xX6xXa6xX3xX70xXfexX23xX3xX18xX2bdxX23xX3xX23xX1xXb5xX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xX4xX2baxX4fxXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xX3xXbxX26xX10xX23xXexX10xX154xXaxX12xX0xXdxX16xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX1xX4exX16xXa1xX3xXdxX26xX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX2bxX3xX17axX2xX17cxXbxX10axX17fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2bxX3xX189xX2xX18bxXbxX10axX17fxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2bxX52xX52xXdxXc1xXa1xX6xX2exX1xX6xXexXdxX23xX1xXc1xX70xX23xX52xX23xX10xX173xX7xX52xX2xX1b2xX189xX1b4xX52xX2xX1b7xX18bxX64xX189xX2xX189xX17cxX189xX17cxX17axXexX1c5xX17axX18bxX1b2xX5xX189xX1c8xXexX1xX4exXa6xX1c8xX7xX6xX23xXc1xX1cexXbxX18xX50xX154xX9xX1c5xX1c2xX1c2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xX2dxX2exX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX43xX3xX45xXexX1xX48xX16xX3xXexX1xX4dxX4exX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX2exX23xXaxX12xX26xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX26xX27xX3xXa4xX6cxX348xX3xXcxX1xXecxXa6xX3xX7xX233xX23xX3xX6cxX6xX16xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX70xXfexX23xX3xXexXd9xXbxX3xXexX154xX4exX23xX18xX3xX8b4xX23xX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xX22xX3xXexX154xXb5xX10exX23xX18xX3xXexX154xX4exXa6xX106xX23xX3xXexX1xX88xX23xX18xX3xX6cxX1xXd9xXexX3xXafxX233xX23xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xX348xX1xX233xX2exX3xX7xX8cxXexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX16xXa2xXexX3xX7xX88xX3xX2dxX6cxX3xX4xX2baxX3xX1xX2exX2c9xXexX3xX21xXa2xX23xX18xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX255xX1xX48xX4exX3xXexX154xXa7xX23xX3xX21xX22xX6xX3xXa1xX3bxX23xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xXccxX3xX21xX6xX3xX7xX88xX3xX21xX106xX4exX3xX4xX1xX2exX3xX154xX435xX23xX18xXccxX3xX26xX27xXcxX27xX27xX3xX23xX2baxXdxX3xX154xXdxXa7xX23xX18xX3xX70xX3bxX3xX4xX8cxX4xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xXexX451xX3xX64xX2exX3xX23xX2baxXdxX3xX4xX1xX4exX23xX18xX3xX70xXfexX23xX3xX5xX3bxX3xX70xX4dxX23xX3xX21xX106xX3xX805xX4exX8cxX3xX5xX113xX23xXccxX3xX295xX3xX45xXexXd9xX23xX3xX21xX48xX4exX3xXexXd9xX23xX3xX21xX8b7xX4exX4fxX3xX23xXa7xX23xX3xX2dxX6cxX3xX4xX1xXb5xX6xX3xXexX1xX42dxX3xX255xX1xX6xXdxX3xXexX1xX8cxX4xX3xX23xX1xX5a8xX23xX18xX3xX4xX1xXe2xX23xX1xX3xX7xX8cxX4xX1xX3xX21xX2baxXccxX3xX4x8c37xX23xX18xX3xX23xX1xXb5xX3xX4xX1xXb5xX6xX3xX4xX2baxX3xX255xX9exX3xX1xX2exX2c9xX4xX1xXccxX3xX4xX1xXdxX9exX23xX3xX5xXb5xX7f3xX4xX3xX4xeaa0xX3xXexX1xX42dxX3xX21xX42dxX3xX7x960exX23xX3xX7xX3bxX23xX18xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xX27xX1xX8b7xX23xX3xXexXe2xX4xX1xX3xX255xX1xX8cxXdxX3xX805xX4exX8cxXexX3xX70xX106xX3xXexXb0xX23xX1xX3xX1xXb0xX23xX1xX3xX70xXb5xXb6xX23xX3xX154xX6xX3xX45xXa1xXdxX42dxX23xX3xX5xX113xX23xX4fxX3xX4xXecxX6xX3xX2dxX6cxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xXccxX3xXcxX8b4xX23xX18xX3xXexX1xXb5xX3xX255xda15xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX1xXa2xXdxX3xX2dxX6cxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX1cxX2exX3bxX23xX18xX3xXcxX154xX4exX23xX18xX3xXcxX1xX289xX23xX18xX3xX4xX1xX2exX3xXa1xXdxX9exXexX2bxX3xX45xXcxX71xX3xXexX154xXb5xX113xX4xX3xX21xX9exX23xX3xX23xX6xXa6xXccxX3xX70xXdxX1exX4xX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xXd9xX23xXccxX3xXexXd9xX23xX3xX64xXe04xX23xX18xX3xX23xX1xX5a8xX23xX18xX3xXb5xX4exX3xXexX1xX9exX3xX4xX8cxX4xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xXexX451xX3xX64xX2exX3xX4xXecxX6xX3xX2dxX6cxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX18xX2bdxX23xX3xX23xX1xXb5xX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xX21xX8cxX23xX18xX3xX255xX42dxXc1xX3xX6cxX18xX4exXa6xXa7xX23xX3xX23xX1xX8b7xX23xX3xX4xXb6xX3xXa1xX233xX23xX3xX5xX3bxX3xX64xX2exX3xX805xX4exXa6xX3xX16xX289xX3xX2dxX6cxX3xX23xX1xX4b1xXccxX3xX7xX233xX23xX3xXbxX1xX48xX16xX3xX4xX1xXb5xX6xX3xX21xXecxX3xX21xXdxX106xX4exX3xX255xXdxX1exX23xX3xX21xX42dxX3xX21xX8cxXbxX3xX537xX23xX18xX3xX4xX8cxX4xX3xXa6xXa7xX4exX3xX4xX2bdxX4exX3xX4xXecxX6xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xXccxX3xX4xXddexX23xX18xX3xX23xX1xXb5xX3xX23xX1xXd9xX23xX3xXexX1xX537xX4xX3xX4xXecxX6xX3xX2dxX6cxX3xX70xX106xX3xX70xX4dxX23xX3xX21xX106xX3xX23xX3bxXa6xX3xX4xX1xXb5xX6xX3xX4xX6xX2exX4fxXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xX87xX11cxX23xX18xX3xXexXb0xX23xX1xX3xX70xX113xXdxX3xX23xX18xX4exXa6xXa7xX23xX3xX23xX1xX8b7xX23xX3xX23xX1xXd9xX23xX3xXexX1xX537xX4xX3xX4xXecxX6xX3xX4xXa2xX23xX18xX3xX21xX11cxX23xX18xX3xX2dxX6cxX3xX70xX106xX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xXd9xX23xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xXexX451xX3xX64xX2exX3xX4xX1xXb5xX6xX3xX4xX6xX2exXccxX3xX4xX1xX22xX3xXcxX154xX2bdxX23xX3xXcxX1xX22xX3xX6cxX1xXd9xXexX3xXcxX8b7xX23xX3x10338xX3xX4xX8cxX23xX3xXa1xXa2xX3xX27xX1xX484xX23xX18xX3xX7f6xX4exX233xX23xX3xX5xXe82xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX255xX1xX48xX4exX3xX255xX1xX4exX3xX70xX451xX4xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX4xX1xX2exX3xXa1xXdxX9exXexX2bxX3xX45xX6f0xX248xX4xX3xX64xX3a6xX3xX4xXb6xX3xX805xX4exX6xX23xX3xX805xX4exX233xX23xX3xX5xXe82xX3xX21xX43xX3xXexX8b4xX3xX4xX1xX537xX4xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX4exXa2xX4xX3xXexXd9xXbxX3xX1xX4exX4dxX23xXccxX3xXexX154xX6xX23xX18xX3xXa1xX22xX3xX255xXdxX9exX23xX3xXexX1xX537xX4xX3xX70xX106xX3xX1xXa2xXdxX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX255xXdxX23xX1xX3xXexX9exX3xX805xX4exX88xX4xX3xXexX9exX17fxX3xXbxX1xX8b7xX23xX3xXexXe2xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX9exXexX3xX4xX8cxX4xX3xX4xXb6xX3xX1xXa2xXdxX3xX70xX3bxX3xXexX1xX8cxX4xX1xX3xXexX1xX537xX4xX3xX4xXecxX6xX3xX2dxX6cxX3xX255xX1xXdxX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX8cxX4xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xXexX451xX3xX64xX2exX3xXbax8682xXdxXa7xX23xX18xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX3xX21xX43xX3xX21xXb5xX7f3xX4xX3xX5xX11cxX23xX18xX3xX18xX1xX241xXbxX3xXexX154xX6xX23xX18xX3xXa1xX22xX3xXexX71xX3xX4xX4exX88xXdxX3xX23xX341xX16xX3xX1c2xX18bxX2xX1b4xXc0xX3xX23xX1xXb5xX23xX18xX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xX21xXb5xX7f3xX4xX3xX2dxX6cxX3xX1xXb5xX295xX23xX18xX3xX537xX23xX18xXc1xX3xXcxX1xXd9xX16xX3xX4xX1xXe2xXccxX3xX23xX1xXdxX106xX4exX3xX2dxX6cxX3xX4xX1xX2exX3xX154xX435xX23xX18xX3xX16xXb0xX23xX1xX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xX5xXdxXa7xX23xX3xX805xX4exX6xX23xXccxX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xX5xX3bxX3xX70xXdxX1exX4xX3xX10axX6xX3xX10axX289xXdxX3xX16xX3bxX3xX255xX1xX289xX23xX18xX3xXa1xX6xX2exX3xX18xXdxX10exX3xX1xX2exX248xX4xX3xX154xX4dxXexX3xX5xX8b7xX4exX3xX7xX6xX4exX3xX21xX2baxX3xX2dxX6cxX3xX4xXecxX6xX3xX16xXb0xX23xX1xX3xX16xX113xXdxX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xXd9xX23xX3xX21xXb5xX7f3xX4xX4fxXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xX3xXbxX26xX10xX23xXexX10xX154xXaxX12xX0xXdxX16xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX26xX10xX23xXexX10xX154xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX2bxX3xX17axX2xX17cxXbxX10axX17fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2bxX3xX189xX2xX18bxXbxX10axX17fxXaxX3xX7xX154xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2bxX52xX52xXdxXc1xXa1xX6xX2exX1xX6xXexXdxX23xX1xXc1xX70xX23xX52xX23xX10xX173xX7xX52xX2xX1b2xX189xX1b4xX52xX2xX1b7xX18bxX64xX189xX2xX189xX17cxX17cxX1c2xX1b7xXexX1b7xX2xX17cxX17axX5xX189xX1c8xX4xX1xX10xX1c8xX64xX4exX23xX18xXc1xX1cexXbxX18xX50xX154xX9xX1c5xX189xX1b2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xX2dxX2exX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX43xX3xX45xXexX1xX48xX16xX3xXexX1xX4dxX4exX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX6xXbxXexXdxX2exX23xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX1c8xX6xX5xXdxX18xX23xX2bxX3xX4xX10xX23xXexX10xX154xX17fxXaxX12xXcxX1xX9exX3xX4xX1xXecxX3xX21xXa2xX23xX18xX3xX21xX2baxX23xX3xXaxX7xX2baxX23xX18xXaxX3xX4xX8cxX4xX3xXexX1xX22xX3xXexX154xXb5xX10exX23xX18xX3xX10axX4exX4dxXexX3xX255xX1xX48xX4exX3xX21xXb5xX7f3xX4xX3xX26xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX26xX27xX3xX26xX1xX33dxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX4xX1xXa12xX3xXexX154xc258xX23xX18xX3xXa1xX435xX23xX18xX3xX70xXdxX1exX4xX3xX10axX8b7xXa6xX3xX64xX451xX23xX18xX3xXexXdxXa7xX4exX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX805xX4exX88xX4xX3xXexX9exX3xX1163x94b9xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xX2dxX3a6xX3xXa1xX537xX4xX3xXexX154xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX4exX23xX18xX3xX70xX106xX3xX70xXdxX1exX4xX3xXexXdxX9exXbxX3xX4xXd9xX23xX3xX4xX8cxX4xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX16xX2c9xXdxX3xXexX451xX3xX64xX2exXccxX3xX21xX248xX4xX3xXa1xXdxX1exXexX3xX5xX3bxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX3xX1c8xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX805xX4exX6xX23xX3xXexX154xX13d0xX23xX18xX3xX23xX1xX4dxXexX3xXexX71xX3xXexX154xXb5xX113xX4xX3xXexX113xXdxX3xX23xX6xXa6xX3xX16xX3bxX3xX67xXdxX1exXexX3xX6cxX6xX16xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX4xXecxX6xX3xX4xXa2xX23xX18xX3xX21xX11cxX23xX18xX3xX2dxX6cxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX16xX6xX23xX18xX3xXaxX18xX6xX16xX3xX16xX3bxX4exX3xXexX154xX2bdxX16xXaxX3xX23xX1xXb5xX23xX18xX3xX70xXfexX23xX3xX4xX2baxX3xXe2xXexX3xX23xX1xXdxX106xX4exX3xX21xXdxX42dxX16xX3xX7xX8cxX23xX18xX3xXexX71xX3xX26xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX26xX27xX3xX26xX1xX33dxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX21xX2baxXccxX3xX70xX113xXdxX3xXbxX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xX4xX1xX8b7xX16xX3xX1xX2exX2c9xXexX3xX21xXa2xX23xX18xX3xX8b4xX23xX3xX21xX22xX23xX1xX3xXexX1xX22xX3xXexX154xXb5xX10exX23xX18xX3xX21xX43xX3xX4xX2baxX3xX70xX3bxX3xX16xX295xX3xX154xXa2xX23xX18xX3xXexX1xX22xX3xXexX154xXb5xX10exX23xX18xX3xX16xX113xXdxXccxX3xX4xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX21xX6xX23xX18xX3xX23xX345xX3xX5xX451xX4xX3xX21xX42dxX3xX1xX2exX3bxX23xX3xXexX1xXdxX1exX23xX3xX7xX233xX23xX3xXbxX1xX48xX16xXccxX3xX21xX8cxXbxX3xX537xX23xX18xX3xX4xX8cxX4xX3xXexXdxXa7xX4exX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX805xX4exX88xX4xX3xXexX9exX3xX255xX1xX23cxXexX3xX255xX1xX10xXc1xX3xX1cxXdxX1exX23xX3xX23xX6xXa6xXccxX3xX4xX289xX23xX18xX3xXexXa6xX3xX21xX6xX23xX18xX3xX10axX8b7xXa6xX3xX64xX451xX23xX18xX3xXexXdxXa7xX4exX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX805xX4exX88xX4xX3xXexX9exX3xX1163xX13fbxXccxX3xX1xXb5xX113xX23xX18xX3xX21xX9exX23xX3xX23xX8b7xX23xX18xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX1xX4dxXexX3xX5xXb5xX7f3xX23xX18xX3xX4xX1xX33dxX3xX10axX4exX4dxXexX3xX255xX1xX48xX4exXc1xX3xX2dxX3a6xX3xX805xX4exX8cxX3xXexX154xXb0xX23xX1xX3xX10axX8b7xXa6xX3xX64xX451xX23xX18xX3xX4xX2bdxX23xX3xX255xX1xX8cxX3xX23xX1xXdxX106xX4exX3xXexX1xX10exXdxX3xX18xXdxX6xX23xXccxX3xX23xX1xXb5xX23xX18xX3xX21xX8b7xXa6xX3xX5xX3bxX3xX7xX451xX3xX4xX1xXecxX3xX21xXa2xX23xX18xX3xX1xXa2xXdxX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX4xX2bdxX23xX3xX4xX2baxX3xX4xXecxX6xX3xX2dxX6cxX3xXexX154xX2exX23xX18xX3xX21xXdxX106xX4exX3xX255xXdxX1exX23xX3xX255xXdxX23xX1xX3xXexX9exX3xX45xXbxX1x5917xX23xX18xX4fxX3xX23xX1xXb5xX3xX1xXdxX1exX23xX3xX23xX6xXa6xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xXa1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10axX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX18xX9xXaxX18bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX23xX18xX9xXaxX17cxXaxX12xX0xXexXa1xX2exX64xXa6xX12xX0xXexX154xX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xXcxXdxX106xX23xX3xXexX1xX8b7xX23xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX3xX5xX3bxX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX21xX88xXdxX3xXexX8cxX4xX3xX10axX4exXa6xXa7xX23xX3xXcxX1xX8cxXdxX3xXafxXb0xX23xX1xX3xX2dxXb5xXb6xX23xX18xX3xXbaxXcxX27xX27xXc0xX3xX18xX11cxX16xX3xX2xX1c2xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX70xXdxXa7xX23xXc1xX3xX87xX2bdxX4exX3xX23xX341xX16xX3xX1c2xX18bxX2xX1b4xXccxX3xX6f0xa274xX3xX154xXa12xXexX3xX255xX1xX4b1xXdxX3xXcxX27xX27xX3xX23xXa7xX23xX3xX805xX4exXa6xX3xX16xX289xX3xX4xXecxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xXa1xX22xX3xX18xXdxX233xX16xX3xX10axX4exX88xX23xX18xXccxX3xX23xX1xXb5xX23xX18xX3xX2xX2xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX70xXdxXa7xX23xX3xX70xXfexX23xX3xX23xX345xX3xX5xX451xX4xX3xX21xX3bxX16xX3xXbxX1xX8cxX23xX3xX70xX3bxX3xXexXdxX9exX23xX3xXexX113xXdxX3xX255xXe82xX3xX255xX9exXexX3xX26xX27xXcxX27xX27xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX2exX64xXa6xXaxX12xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX3xX21xX248xXexX3xX154xX6xX3xX4xX8cxX4xX3xXa6xXa7xX4exX3xX4xX2bdxX4exXccxX3xXexXdxXa7xX4exX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX4xX6xX2exX3xX70xX106xX3xX16xXdxX23xX1xX3xXa1xX2c9xX4xX1xX3xX1xX2baxX6xXccxX3xX21xX11cxX23xX18xX3xXexX1xX10exXdxX3xX21xXb5xX6xX3xX154xX6xX3xX4xXb6xX3xX4xX1xX9exX3xX18xXdxX233xXdxX3xX805xX4exXa6xX9exXexX3xX4xX8cxX4xX3xXexX154xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX4dxXbxX3xX4xX2baxX3xXexXe2xX23xX1xX3xX154xX3bxX23xX18xX3xXa1xX4exXa2xX4xXccxX3xX4xX1xX248xXexX3xX4xX1x7433xX3xX1xXb6xX23xXc1xX3xX26xX8cxX4xX3xX23xXb5xX113xX4xX3xXexX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX7xX18a8xX3xX10axX2baxX6xX3xXa1xX4b1xX3xX18xX2bdxX23xX3xX23xX1xXb5xX3xX1xX2exX3bxX23xX3xXexX2exX3bxX23xX3xXexX1xX4exX9exX3xX23xX1xXd9xXbxX3xX255xX1xX48xX4exX3xXexX1xX10xX2exX3xX5xXa2xX3xXexX154xXb0xX23xX1xXccxX3xXexX451xX3xX64xX2exX3xX1xX2baxX6xX3xX64xX22xX4xX1xX3xX70xXe04xX3xX70xX3bxX3xX21xX2bdxX4exX3xXexXb5xX3xXexX154xXa7xX23xX3xX4xXb6xX3xX7xX295xX3xXexX4exX8b7xX23xX3xXbxX1xXecxX3xX5xX4exXd9xXexX3xXbxX1xX8cxXbxX3xXexX2c9xXdxX3xX4xX8cxX4xX3xX23xXb5xX113xX4xX3xX7xX295xX3xXexX2c9xXdxXc1xX3xX87xX11cxX23xX18xX3xXexX1xX10exXdxXccxX3xX21xX233xX16xX3xXa1xX233xX2exX3xX7xX451xX3xX805xX4exX233xX23xX3xX5xXe82xX3xX4xXecxX6xX3xX23xX1xX3bxX3xX23xXb5xX113xX4xXccxX3xXexX71xX3xX21xX2baxX3xXexX2c9xX2exX3xX154xX6xX3xX4xXb6xX3xX1xXa2xXdxX3xX255xXdxX23xX1xX3xX64xX2exX6xX23xX1xX3xX16xX113xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX2dxX6cxXccxX3xX4xXddexX23xX18xX3xX23xX1xXb5xX3xX5xX7f3xXdxX3xXe2xX4xX1xX3xX16xX113xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX23xX18xXb5xX10exXdxX3xXexXdxXa7xX4exX3xX64xX3a6xX23xX18xX3xX4xX8cxX4xX3xX23xXb5xX113xX4xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX70xXdxXa7xX23xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX154xX12xX0xX52xXexXa1xX2exX64xXa6xX12xX0xX52xXexX6xXa1xX5xX10xX12xX0xX64xXdxX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX154xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX154xX2exX23xX18xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxXa7xX23xX3xX805xX4exX6xX23xX2bxX0xX52xX7xXexX154xX2exX23xX18xX12xX0xX4exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1c8xXexX1xX4exX16xXa1xX1c8xX6xX23xX64xX1c8xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX1xXa7xX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xXcxX2bdxX16xX3xX16xX537xX4xX3xX16xX113xXdxX3xX4xXecxX6xX3xXexXdxX9exX23xX3xXexX154xXb0xX23xX1xX3xX1xXa2xXdxX3xX23xX1xXd9xXbxXaxX3xX1xX154xX10xfa03xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX23xX1xX1c8xXexX154xXdxX52xXbxX1xX10xX1c8xX4xX1xX4exX6xX23xX1c8xX1xXdxX10xXbxX1c8xX64xXdxX23xX1xX1c8xX4xXbxXexXbxXbxX1c8xXexX6xX16xX1c8xX16xX4exX4xX1c8xX16xX2exXdxX1c8xX4xX4exX6xX1c8xXexXdxX10xX23xX1c8xXexX154xXdxX23xX1xX1c8xX1xX2exXdxX1c8xX23xX1xX6xXbxX52xX2xX17axX1b7xX1c5xX1c2xX1c2xXc1xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX18xX3xX7xX154xX4xX9xXaxX52xX16xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX1c2xX18bxX52xX23xX10xX173xX7xX52xX2xX1b2xX189xX17axX52xX2xX1c2xX189xX64xX1c2xX18bxX189xX1b7xX17cxX1b7xX17cxXexX1b4xX17axX17cxX5xX2xXc1xX1cexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xX2dxX2exX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX43xX3xX45xXexX1xX48xX16xX3xXexX1xX4dxX4exX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX70xX12xX0xX7xXexX154xX2exX23xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27xX1xXa7xX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xXcxX2bdxX16xX3xX16xX537xX4xX3xX16xX113xXdxX3xX4xXecxX6xX3xXexXdxX9exX23xX3xXexX154xXb0xX23xX1xX3xX1xXa2xXdxX3xX23xX1xXd9xXbxXaxX3xX1xX154xX10xX1aadxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX23xX1xX1c8xXexX154xXdxX52xXbxX1xX10xX1c8xX4xX1xX4exX6xX23xX1c8xX1xXdxX10xXbxX1c8xX64xXdxX23xX1xX1c8xX4xXbxXexXbxXbxX1c8xXexX6xX16xX1c8xX16xX4exX4xX1c8xX16xX2exXdxX1c8xX4xX4exX6xX1c8xXexXdxX10xX23xX1c8xXexX154xXdxX23xX1xX1c8xX1xX2exXdxX1c8xX23xX1xX6xXbxX52xX2xX17axX1b7xX1c5xX1c2xX1c2xXc1xX1xXexX16xXaxX12xX27xX1xXa7xX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xXcxX2bdxX16xX3xX16xX537xX4xX3xX16xX113xXdxX3xX4xXecxX6xX3xXexXdxX9exX23xX3xXexX154xXb0xX23xX1xX3xX1xXa2xXdxX3xX23xX1xXd9xXbxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX154xX2exX23xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX6cxX18xX3bxXa6xX3xX2xX1c2xX52xX2xX2xXccxX3xX348xX3abxX3xX1xX13d0xXbxX3xXexX1xX537xX3xX17axXccxX3xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xX255xX1xX2baxX6xX3xXa4xX480xX67xX3xX21xX43xX3xXexX1xX289xX23xX18xX3xX805xX4exX6xX3xX6cxX18xX1xX22xX3xX805xX4exXa6xX9exXexX3xXbxX1xXa7xX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX87xX88xXdxX3xXexX8cxX4xX3xXcxX2exX3bxX23xX3xX64xXdxX1exX23xX3xX70xX3bxX3xXcxXdxX9exX23xX3xXa1xXa2xX3xX10axX4exXa6xXa7xX23xX3xXcxX1xX8cxXdxX3xXafxXb0xX23xX1xX3xX2dxXb5xXb6xX23xX18xX3xXbaxX26xX27xXcxX27xX27xXc0xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX70xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX1xX289xX23xX18xX3xX805xX4exX6xX3xX6cxX18xX1xX22xX3xX805xX4exXa6xX9exXexX3xXbxX1xXa7xX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xXaxX3xX1xX154xX10xX1aadxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX23xX1xX1c8xXexX154xXdxX52xX805xX4exX2exX4xX1c8xX1xX2exXdxX1c8xXexX1xX2exX23xX18xX1c8xX805xX4exX6xX1c8xX23xX18xX1xXdxX1c8xX805xX4exXa6xX10xXexX1c8xXbxX1xX10xX1c8xX4xX1xX4exX6xX23xX1c8xX1xXdxX10xXbxX1c8xX64xXdxX23xX1xX1c8xX4xXbxXexXbxXbxX52xX2xX17axX1b7xX1c5xX18bxX189xXc1xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX18xX3xX7xX154xX4xX9xXaxX52xX16xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX1c2xX18bxX52xX23xX10xX173xX7xX52xX2xX1b2xX189xX17axX52xX2xX18bxX17cxX64xX2xX2xX17cxX18bxX2xX1c2xX2xXexX1b2xX1b4xX17axX1c2xX5xX18bxX1c8xX2xX18bxX17axX64xX17cxX2xX17axX1c2xX1c5xX18bxX17cxXexX189xX18bxX189xX18bxX5xX2xXc1xX1cexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xX2dxX2exX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX43xX3xX45xXexX1xX48xX16xX3xXexX1xX4dxX4exX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX70xX12xX0xX7xXexX154xX2exX23xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX1xX289xX23xX18xX3xX805xX4exX6xX3xX6cxX18xX1xX22xX3xX805xX4exXa6xX9exXexX3xXbxX1xXa7xX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xXaxX3xX1xX154xX10xX1aadxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX23xX1xX1c8xXexX154xXdxX52xX805xX4exX2exX4xX1c8xX1xX2exXdxX1c8xXexX1xX2exX23xX18xX1c8xX805xX4exX6xX1c8xX23xX18xX1xXdxX1c8xX805xX4exXa6xX10xXexX1c8xXbxX1xX10xX1c8xX4xX1xX4exX6xX23xX1c8xX1xXdxX10xXbxX1c8xX64xXdxX23xX1xX1c8xX4xXbxXexXbxXbxX52xX2xX17axX1b7xX1c5xX18bxX189xXc1xX1xXexX16xXaxX12xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX1xX289xX23xX18xX3xX805xX4exX6xX3xX6cxX18xX1xX22xX3xX805xX4exXa6xX9exXexX3xXbxX1xXa7xX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX154xX2exX23xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxXdxX9exXbxX3xXexXe04xX4xX3xX26xX1xXb5xXb6xX23xX18xX3xXexX154xXb0xX23xX1xX3xX255xX3abxX3xX1xX7f3xXbxX3xXexX1xX537xX3xX17axX3xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xX255xX1xX2baxX6xX3xXa4xX480xX67xXccxX3xX4xX1xXdxX106xX4exX3xX23xX18xX3bxXa6xX3xX2xX1c2xX52xX2xX2xXccxX3xX4xX8cxX4xX3xX21xX2c9xXdxX3xXa1xXdxX42dxX4exX3xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexXdxX9exX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xXa1xXdxX42dxX4exX3xX805xX4exXa6xX9exXexX3xXexX1xX289xX23xX18xX3xX805xX4exX6xX3xX6cxX18xX1xX22xX3xX805xX4exXa6xX9exXexX3xX27xX1xXa7xX3xX4xX1xX4exX48xX23xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX87xX88xXdxX3xXexX8cxX4xX3xXcxX2exX3bxX23xX3xX64xXdxX1exX23xX3xX70xX3bxX3xXcxXdxX9exX23xX3xXa1xXa2xX3xX10axX4exXa6xXa7xX23xX3xXcxX1xX8cxXdxX3xXafxXb0xX23xX1xX3xX2dxXb5xXb6xX23xX18xX3xXbaxX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xXc0xX3xX4xX3a6xX23xX18xX3xX4xX8cxX4xX3xX70xX341xX23xX3xX255xXdxX1exX23xX3xX5xXdxXa7xX23xX3xX805xX4exX6xX23xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX70xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX2exX3bxX23xX3xX87xX2c9xXdxX3xXa1xXdxX42dxX4exX3xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX48fxX23xX1xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX18xX2baxXbxX3xXe82xX3xX70xX106xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xXaxX3xX1xX154xX10xX1aadxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX23xX1xX1c8xX805xX4exXa6xX10xX23xX52xX64xX2exX6xX23xX1c8xX64xX6xXdxX1c8xXa1xXdxX10xX4exX1c8xX805xX4exX2exX4xX1c8xX1xX2exXdxX1c8xXexXdxX23xX1xX1c8xX1xX6xX1c8xXexXdxX23xX1xX1c8xX18xX2exXbxX1c8xXa6xX1c8xX70xX10xX1c8xX1xXdxX10xXbxX1c8xX64xXdxX23xX1xX1c8xX23xXa1xX7xXbxX1c8xX4xXbxXexXbxXbxX52xX2xX17axX1b7xX189xX17cxX189xXc1xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX18xX3xX7xX154xX4xX9xXaxX52xX16xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX1c2xX18bxX52xX23xX10xX173xX7xX52xX2xX1b2xX189xX189xX52xX2xX1b7xX189xX64xX17cxX2xX1b4xX18bxX1c2xX17cxX1b2xXexX1b7xX1b7xX1c5xX17axX5xX1b4xX1c8xXdxX16xX18xX1c8xX18bxX1c5xX1b4xX1b7xX1c8xX1c2xXc1xX1cexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX3xX18xXdxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX2bxX3xX2dxX2exX6xX23xX1xX3xX23xX18xX1xXdxX1exXbxX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX43xX3xX45xXexX1xX48xX16xX3xXexX1xX4dxX4exX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX70xX12xX0xX7xXexX154xX2exX23xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xX2exX3bxX23xX3xX87xX2c9xXdxX3xXa1xXdxX42dxX4exX3xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX48fxX23xX1xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX18xX2baxXbxX3xXe82xX3xX70xX106xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xXaxX3xX1xX154xX10xX1aadxX9xXaxX52xX4xX1xXdxX23xX1xX1c8xX805xX4exXa6xX10xX23xX52xX64xX2exX6xX23xX1c8xX64xX6xXdxX1c8xXa1xXdxX10xX4exX1c8xX805xX4exX2exX4xX1c8xX1xX2exXdxX1c8xXexXdxX23xX1xX1c8xX1xX6xX1c8xXexXdxX23xX1xX1c8xX18xX2exXbxX1c8xXa6xX1c8xX70xX10xX1c8xX1xXdxX10xXbxX1c8xX64xXdxX23xX1xX1c8xX23xXa1xX7xXbxX1c8xX4xXbxXexXbxXbxX52xX2xX17axX1b7xX189xX17cxX189xXc1xX1xXexX16xXaxX12xX87xX2exX3bxX23xX3xX87xX2c9xXdxX3xXa1xXdxX42dxX4exX3xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX48fxX23xX1xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX18xX2baxXbxX3xXe82xX3xX70xX106xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX154xX2exX23xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX2c9xXdxX3xXbxX1xXdxXa7xX23xX3xX5xX3bxX16xX3xX70xXdxX1exX4xX3xX7xX8cxX23xX18xX3xX23xX6xXa6xX3xXbaxX1c2xX52xX2xX2xXc0xX3xX4xXecxX6xX3xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxXccxX3xX87xX2exX3bxX23xX3xX21xX2c9xXdxX3xXa1xXdxX42dxX4exX3xX7f6xX4exX88xX4xX3xX1xXa2xXdxX3xXexX48fxX23xX1xX3xX1cxX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX21xX43xX3xX4xX2baxX3xX23xX1xXdxX106xX4exX3xXe82xX3xX255xXdxX9exX23xX3xX18xX2baxXbxX3xXe82xX3xXexX113xXdxX3xX26xX1xXe2xX23xX1xX3xXbxX1xXecxX3xX23xX1xX435xX16xX3xX1xX2exX3bxX23xX3xXexX1xXdxX1exX23xX3xX1xXb6xX23xX3xX4xX8cxX4xX3xX21xXdxX106xX4exX3xX255xX1xX2exX233xX23xX3xX4xXecxX6xX3xX1cxXdxX1exXbxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xX27xXcxX27xX27xXc1xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX70xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX4exX5xX12xX0xX64xXdxX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX154xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX70xX12xX0xX52xX64xXdxX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13fbxX4exXexX1xX2exX154xXaxX12xXcxX1xX3bxX23xX1xX3xX26xX1xX4exX23xX18xX3xX105dxX3xX87xXb0xX23xX1xX3xXcxX154xX4exX23xX18xX0xX52xXbxX12
Thành Chung – Đình Trung