Giải U15 Quốc gia: Hà Tĩnh thua đậm SHB Đà Nẵng ở trận cuối lượt đi
(Baohatinh.vn) - Tại trận đấu cuối lượt đi vòng loại Giải Bóng đá U15 Quốc gia 2020, U15 Hà Tĩnh đã thất bại trước U15 SHB Đà Nẵng với tỷ số đậm 0-7.
bddfxddd7x127fex1395bx13aeexdde9x127d8x106d5x101d5xX7xf370xcf7cx108bcxefedxe6c5xdaafxX5x10a21xXaxe07cx1299axXdxcfd1xXdxX3x11b92xX2x1257axX3x1266ex11a99xd677xX4xX3x1336fxXdxX6x109d0xX3x12645xc36cxX3xXcxd89fx11c26xX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3x13a47xc04dx11072xX3xc7efxX26x11181xX3x113fcxX27xX3x11835x11b02xX2bxX21xX3xcda6xX3xXexc824xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xc5c8xf5bexXexX3xX33xXdxX0xe9f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x133ccxXaxX12xXcxeb91xXdxX3xXexX46xX34xX2bxX3xX33x11482xX1dxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxX3x10e08x117aexX2bxX21xX3xX5x12685xX6dxXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX39xcad1xX2bxX21xX3xX33x135b9xX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3x1111dxdbb9xXaaxXabx103c2xX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX33xeac3xX3xXexX1xX76xXexX3xf643xX6dxXdxX3xXexX46xX50x1334axX4xX3xX18xX2xX1axX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX86xXcbxXdxX3xXexc409xX3xX7xX1exX3xX33xX34xX35xX3xXabxca98x12a18x12323xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xf26fxXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxdb93xX10xX2bxXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxd440xXdxX69xXexX1xX24xX3x110e2xX2xX1axXbx13070x10375xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX24xX3xe526xX2xXabxXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX57xX57xXdxXefxXc4xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXefxX86xX2bxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxcaeexX2xX57xX2xX137xXeexX69xX2xX2xXeexX2xX1axX161xX128xXexX161xX161xX128xXabxX128xX5xXabxXefx10f16xXbxX21xea0exX46xX9xX2x11d8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX121xXdxX69xXexX1xX9xXaxX128xX2xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX137xX2xXabxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX8cxX2bxXaxX12xX112xX1dxf819xX4xX3xX33xX1exXdxX3xX33xc8f3xX1dxX3xX21xXdx101ecxX6xX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3x122e4xX9bxX8cxX3xX33x11bd5xf4b5xX3xX86xX27xX3xX18xX2xX1axX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX69xXdxdf19xX2bxX3xX46xX6xX3xXexX46x126a4xX2bxX3xX7xe1c2xX2bxX3xXbxX1x132b4xX3xX37xd423xX3exe48axX3xX4xX1xXdx132b9xX1dxX3xX2bxX6xX102xX3xX21dxX161xX57xX17fxX223xX3xX5xX27xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX33xX76xX1dxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX4x13c99xX2bxX21xX3xX4x11e57xX6xX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX6dxXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX39xX96xX2bxX21xX3xX33xX9bxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xX102xXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX2bxXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX69xXexX1xX24xX3xX128xX2xX1axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX24xX3xX137xX2xXabxXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX57xX57xXdxXefxXc4xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXefxX86xX2bxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxX161xX2xX57xX2xX137xXeexX69xX2xX2xXeexX1axX1axXaaxXabxXexX128xXabxXeexeffaxX33bxX5xXabxXefxX178xXbxX21xX17bxX46xX9xXaaxX2xX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX121xXdxX69xXexX1xX9xXaxX128xX2xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX137xX2xXabxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX8cxX2bxXaxX12xX39xX50xXcbxX4xX3xX86xX27xX8cxX3xXexX46xX34xX2bxX3xX33xX76xX1dxX3xX2bxX27xX102xXaexX3xX33xX8cxX27xX2bxX3x13030xX1dxX246xX2bxX3xX4xX279xX6xX3xX26xX24exf7c4xX3xX3efxbe6bxX3xX26xX8cxX27xX2bxX21xX3xXexX1x101c6xX3xX1xXdxf061xX2bxX3xX7x13c9dxX3xX3e4xX1dxX102xdfb4xXexX3xXexX246xX35xX3xX4xX6xX8cxXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xX102xXaxX12xX0xX10xX35xX12xX0xXdxX35xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX2bxXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX69xXexX1xX24xX3xX128xX2xX1axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX24xX3xX137xX2xXabxXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX57xX57xXdxXefxXc4xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXefxX86xX2bxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxX161xX2xX57xX2xX137xXeexX69xX2xX2xX17fxXabxXaaxX161xX128xXexX33bxX137xX128xX128xXabxX5xXabxXefxX178xXbxX21xX17bxX46xX9xXeexX128xX33bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX121xXdxX69xXexX1xX9xXaxX128xX2xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX137xX2xXabxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX10xX35xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX8cxX2bxXaxX12xX39x13825xX2bxX21xX3xX4xX1xf6e9xX2bxX21xX3xX5xX27xX3xXexX46xX8cxX2bxX21xX3xX2bx12097xX6xX3xX33xX209xX1dxX3xX1xXdxX400xXbxX3xX35xX201xXexXaexX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX5xX27xX3xX33xX201xXdxX3xXc4xX96xX2bxX21xX3xfcbdxXdxX3fcxX35xX3xX7xX8cxX9bxXexX3xXexX1xX409xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX56bxX1xX9bxX3xXexX1exXexXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xX102xXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX2bxXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX69xXexX1xX24xX3xX128xX2xX1axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX24xX3xX137xX2xXabxXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX57xX57xXdxXefxXc4xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXefxX86xX2bxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxX161xX2xX57xX2xX137xXeexX69xX2xX2xXeexX161xXabxXaaxX1axXexX161xX161xX1axXeexX161xX5xXabxXefxX178xXbxX21xX17bxX46xX9xX1axX137xX137xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX121xXdxX69xXexX1xX9xXaxX128xX2xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX137xX2xXabxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX8cxX2bxXaxX12xXcxX1dxX102xX3xX2bxX1xXdxX242xX2bxXaexX3xX2bxX542xX6xX3xX7xX6xX1dxX3xX1xXdxX400xXbxX3xX2xXaexX3xX18xX2xX1axX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX33xXbdxX3xX2bxX1xX6xX2bxX1xX3xX4xX1xX96xX2bxX21xX3xX5xX76xX102xX3xX5xX6dxXdxX3xXexX1xX409xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX86xX27xX3xX21xX1xXdxX3xX161xX3xXc4xX27xX2bxX3xXexX1xf07bxX2bxX21xXefxX3xX26xXdxX400xXbxX3xX2xX3xX56bxX409xXexX3xXexX1xcc93xX4xX3xX86xXcbxXdxX3xXexd2bbxX3xX7xX1exX3xX161xXedxXabxX3xX2bxX21xX1xXdxX242xX2bxX21xX3xX86xX255xX3xX18xX2xX1axX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xX102xXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX2bxXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX69xXexX1xX24xX3xX128xX2xX1axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX24xX3xX137xX2xXabxXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX57xX57xXdxXefxXc4xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXefxX86xX2bxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxX161xX2xX57xX2xX137xXeexX69xX2xX2xXeexX161xX1axX161xX161xXexX1axX137xX17fxXabxX128xX5xXabxXefxX178xXbxX21xX17bxX46xX9xX161xX17fxX33bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX121xXdxX69xXexX1xX9xXaxX128xX2xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX137xX2xXabxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX8cxX2bxXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxXexX10xX12cxXexXedxX6xX5xXdxX21xX2bxX24xX3xX178xX1dxX7xXexXdx1317dxX102xX12dxXaxX12xX39xX50xXcbxX4xX3xX7xX6xX2bxX21xX3xX1xXdxX400xXbxX3xX33xX76xX1dxX3xXexX1xX534xX3xXaaxXaexX3xX18xX2xX1axX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xXexXdxX409xXbxX3xXexX24bxX4xX3xXexX1xX3fcxX3xX1xXdxX400xX2bxX3xX7xX534xX4xX3xX35xX6dxX2bxX1xX3xXc4xX52exX2bxX21xX3xX86xXdxX400xX4xX3xX56bxXdxX3fcxX35xX3xX7xX8cxX9bxXexX3xX1xX8cxX27xX2bxX3xXexX8cxX27xX2bxX3xXexX1xX409xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX86xX27xX3xX21xX1xXdxX3xXexX1xX242xX35xX3xX137xX3xXexX1xX6f0xX2bxX21xX3xX86xX27xX8cxX3xX5xX50xXcbxXdxX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xXefxX3xX0xX10xX35xX12xX21dxXcxX46xX8cxX2bxX21xX3xX15xX2bxX1xX24xX3xX26xX24exX3efxX3xX3exX21xX1dxX102xX23axX2bxX3xX3exX21x134bdxX4xX3xX250xX2bxX1xX3xXcxX1dxX76xX2bxX3xXexX46xX1dxX102xX255xX2bxX3xX33xX6dxXexX3xX4xX1xXdxX409xX2bxX3xXexX1xX1dxX34xXexX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX9bxX4xX3xX1xX90exX4xX3xXexX46xX87xX3xXexX46xX8cxX2bxX21xX3xX21xXdx10a33xX3xX2bxX21xX1xX70axX3xX21xXdxX20exX6xX3xXexX46xX34xX2bxX223xX0xX57xX10xX35xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xX102xXaxX12xX0xX10xX35xX12xX0xXdxX35xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX2bxXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX121xXdxX69xXexX1xX24xX3xX128xX2xX1axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX24xX3xX137xX2xXabxXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX57xX57xXdxXefxXc4xX6xX8cxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXefxX86xX2bxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxX161xX2xX57xX2xX137xXeexX69xX2xX2xXeexX137xX161xX2xX2xXexX2xX128xX137xXeexX137xX5xXabxXefxX178xXbxX21xX17bxX46xX9xX128xXabxX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX121xXdxX69xXexX1xX9xXaxX128xX2xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX137xX2xXabxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX10xX35xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX8cxX2bxXaxX12xXcxX46xX34xX2bxX3xX33xX76xX1dxX3xX56bxX409xXexX3xXexX1xX702xX4xX3xX86xXcbxXdxX3xXexX70axX3xX7xX1exX3xXeexXedxXabxX3xX2bxX21xX1xXdxX242xX2bxX21xX3xX86xX255xX3xX18xX2xX1axX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX86xXcbxXdxX3xX4xX9bxX4xX3xXc4xX27xX2bxX3xXexX1xX6f0xX2bxX21xX3xX33xX50xX51xX4xX3xX21xX1xXdxX3xXc4xX43xXdxX3xX26xX1dx12982xX2bxX1xX3xXcxX46xX1dxX2bxX21xX3xX3bxX6dxXexX3xX21dxXaaxX1axd16bxXaexX3xX128xXeex118c2xX223xXaexX3xXcxX46xX209xX2bxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX3bxX6dxXexX3xX21dxX137xXaaxXae5xX223xXaexX3x1218bxX6xXdxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xXcxX702xX3xX21dxX137xX161xXaeaxXaexX3xX1axXeexXae5xX223xXaexX3xX24exX242xX3xX3exX21xX1dxX102xX23axX2bxX3xX3efx13a31xX2bxX3xXcxX1xX90exX3xX21dxX1axXabxXaeaxX223xXaexX3xX3exX21xX1dxX102xX23axX2bxX3xXcxX1dxX76xX2bxX3xX250xX2bxX1xX3xX21dxX128xX1axXaxX223xXefxX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX46xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xXexX6xXc4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX12cxX6xX2bxX1xX2bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2bxX21xX9xXaxXabxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX2bxX21xX9xXaxX1axXaxX12xX0xXexXc4xX8cxX69xX102xX12xX0xXexX46xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xX102xXaxX12xX3efxX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX39xX96xX2bxX21xX3xX33xX9bxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX2bxXb26xX35xX3xX2bxX6xX102xX3xX4xX96xX3xXaaxX1axX3xX33xX201xXdxX3xX33xX50xX51xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX27xX35xX3xX1axX3xXc4xX15xX2bxX21xXefxX3xX112xf8ecxX2bxX21xX3xXexX102xX3xX112xc3bfxX3xXcxX1xX3fcxX3xXexX1xX6xX8cxX3xX37xXc09xX2bxX21xX3xX24exX6xX35xX3xX3exX21xX1xX400xX3xX250xX2bxX3xX5xX27xX3xX33xddacxX2bxX3xX86xe01cxX3xX33xXb26xX2bxX21xX3xX4xX6xXdxX3xXex102daxX3xX4xX1xX534xX4xX3xXc4xX15xX2bxX21xX3xX39xX3xX86xXcbxXdxX3xX7xX404xX3xX21xX96xXbxX3xX35xe0b2xXexX3xX4xX279xX6xX3xX4xX1xX279xX3xX2bxX1xX27xX3xX37xXc09xX2bxX21xX3xX24exX6xX35xX3xX3exX21xX1xX400xX3xX250xX2bxXaexX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX26xX96xX6xXaexX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xXaexX3xXcxX1x136e3xX6xX3xXcxX1xXdxX242xX2bxX3xXedxX3xX26xX1dxX409xX3xX86xX27xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xX102xXaxX12xX112xX9bxX4xX3xX33xX201xXdxX3xXexX1xXdxX3xX33xX76xX1dxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xXexX46xX87xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxX3xX86xX27xX3xX86xX255xX3xX33xX3fcxX3xX4xX1xX90exX2bxX3xX46xX6xX3xXeexX3xX33xX201xXdxX3xX86xX50xX51xXexX3xX3e4xX1dxX6xX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xX21dxX1axX3xX33xX201xXdxX3xX12cxX409xXbxX3xXexX1xX534xX3xX2bxX1xX76xXexXaexX3xXaaxX3xX33xX201xXdxX3xX12cxX409xXbxX3xX2bxX1xc605xX3xX4xX96xX3xXexX1xX27xX2bxX1xX3xXexf47axX4xX1xX3xXexX1exXexX3xX2bxX1xX76xXexX3xX43xX3xX1axX3xXc4xX15xX2bxX21xX223xX3xX86xX27xX8cxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX4xX1xX1dxX2bxX21xX3xX56bxX409xXexXefxX3xXcxX1xX10xX8cxX3xX5xXc35xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX33xX76xX1dxXaexX3xXexX1xX949xXdxX3xX21xXdxX6xX2bxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xXexXc96xX3xX2bxX21xX27xX102xX3xXaaxX137xX57xXeexX3xXedxX3xX2xX128xX57xX17fxX12dxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX4xX1xX1dxX2bxX21xX3xX56bxX409xXexX3xX7xf242xX3xX69xXdxX23axX2bxX3xX46xX6xX3xXexXc96xX3xXaaxX161xX57xX17fxX3xXedxX3xX2xX57xX33bxXaexX3xX33xXc35xX6xX3xX33xXdxX3fcxX35xX3xX33xX50xX51xX4xX3xX12cxX9bxX4xX3xX33xXc35xX2bxX1xX3xX7xX6xX1dxX3xX56bxX1xXdxX3xX56bxX409xXexX3xXexX1xX702xX4xX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxXefxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX8cxX69xX102xXaxX12xXcxX1dxX102xX3xX2bxX1xXdxX242xX2bxXaexX3xXexX46xX50xXcbxX4xX3xX69xXdxX23axX2bxX3xXc4xXdxX409xX2bxX3xXbxX1xX534xX4xX3xXexX6dxXbxX3xX4xX279xX6xX3xX69xXc35xX4xX1xX3xX112xX8cxX86xXdxX69xXedxX2xX33bxXaexX3xX39xXcxX112xX3xX21xXdxX15xXdxX3xX33xX76xX1dxX3xX3e4xX1dxX102xX409xXexX3xX33xXc35xX2bxX1xX3xX7xX6xX1dxX3xX56bxX1xXdxX3xX56bxX409xXexX3xXexX1xX702xX4xX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxXaexX3xX13xXdxX15xXdxX3xX39xX96xX2bxX21xX3xX33xX9bxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX7xXdb9xX3xXexX6dxX35xX3xX69xXc96xX2bxX21xX3xX33xX3fcxX3xX33xX15xX35xX3xXc4xX15xX8cxX3xX6xX2bxX3xXexX8cxX27xX2bxX3xX4xX1xX8cxX3xX4xX9bxX4xX3xXexX1xX27xX2bxX1xX3xX86xXdxX242xX2bxX3xXexX1xX6xX35xX3xX69xX404xX3xX21xXdxX15xXdxXefxX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX46xX12xX0xX57xXexXc4xX8cxX69xX102xX12xX0xX57xXexX6xXc4xX5xX10xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXedxXexX1xX1dxX35xXc4xXedxX6xX2bxX69xXedxX7xX6xXbxX8cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3efxX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX26xX96xX6xXaxX3xX1xX46xX10xX856xX9xXaxX57xXc4xX8cxX2bxX21xXedxX69xX6xX57xX86xX8cxX2bxX21xXedxX5xX8cxX6xXdxXedxX21xXdxX6xXdxXedxX1dxX2xX1axXedxX3e4xX1dxX8cxX4xXedxX21xXdxX6xXedxX1xX6xXedxXexXdxX2bxX1xXedxXexX1xX1dxX6xXedxX69xX6xX35xXedxXexX1xX6xX2bxX1xXedxX1xX8cxX6xX57xX2xX33bxX128xX2xX33bxXabxXefxX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX57xX35xX10xX69xXdxX6xX57xX2xXaaxXabxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxX161xXabxX57xX2xX137xXeexX69xX161xX2xX33bxX1axX161xX2xX128xXexX128xX33bxX161xXeexX17fxX5xXabxXefxX178xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX86xX12xX0xX7xXexX46xX8cxX2bxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3efxX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX26xX96xX6xXaxX3xX1xX46xX10xX856xX9xXaxX57xXc4xX8cxX2bxX21xXedxX69xX6xX57xX86xX8cxX2bxX21xXedxX5xX8cxX6xXdxXedxX21xXdxX6xXdxXedxX1dxX2xX1axXedxX3e4xX1dxX8cxX4xXedxX21xXdxX6xXedxX1xX6xXedxXexXdxX2bxX1xXedxXexX1xX1dxX6xXedxX69xX6xX35xXedxXexX1xX6xX2bxX1xXedxX1xX8cxX6xX57xX2xX33bxX128xX2xX33bxXabxXefxX1xXexX35xXaxX12xX3efxX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX26xX96xX6xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX46xX8cxX2bxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX6dxXdxX3xXexX46xX34xX2bxX3xX33xX76xX1dxX3xXexX1xX534xX3xXaaxX3xXexX46xX8cxX2bxX21xX3xX56bxX1xX1dxXc09xX2bxX3xX56bxX1xXc41xX3xX3efxX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xXc4xX96xX2bxX21xX3xX33xX9bxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXaaxXabxXaaxXabxXaexX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX33xXbdxX3xXexX1xX76xXexX3xXc4xX6dxXdxX3xXexX46xX50xXcbxX4xX3xX18xX2xX1axX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX26xX96xX6xX3xX86xXcbxXdxX3xXexXe3xX3xX7xX1exX3xX33xX34xX35xX3xXabxXedxX1axXefxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX86xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX2xX2xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX12cxX1dxX76xXexX3xX7xX6f0xX4xX3xX21xXdxX27xX2bxX1xX3xX3e4xX1dxX102xX255xX2bxX3xX86xX27xX8cxX3xX3efxX112xcbb4xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX39xX96xX2bxX21xX3xX33xX9bxX3xX2bxX1xXdxX3xX33x13b86xX2bxX21xX3xXexX8cxX27xX2bxX3xX3e4xX1dxX1exX4xXaxX3xX1xX46xX10xX856xX9xXaxX57xX4xX5xXc4xXedxX1xX8cxX2bxX21xXedxX5xXdxX2bxX1xXedxX1xX6xXedxXexXdxX2bxX1xX57xX1dxX2xX2xXedxX1xX6xXedxXexXdxX2bxX1xXedxX12cxX1dxX6xXexXedxX7xX6xX4xXedxX21xXdxX6xX2bxX1xXedxX3e4xX1dxX102xX10xX2bxXedxX86xX6xX8cxXedxX86xX4xX56bxXedxX21xXdxX6xXdxXedxXc4xX8cxX2bxX21xXedxX69xX6xXedxX2bxX1xXdxXedxX69xX8cxX2bxX21xXedxXexX8cxX6xX2bxXedxX3e4xX1dxX8cxX4xX57xX2xX33bxX1axX33bxX33bxX33bxXefxX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX57xX35xX10xX69xXdxX6xX57xX2xXaaxXabxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxXaaxX33bxX57xX2xXabxX1axX69xXabxX2xXaaxX161xXeexXaaxX128xXexX137xX128xX137xX2xX137xX5xXabxXefxX178xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX86xX12xX0xX7xXexX46xX8cxX2bxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX2xX2xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX12cxX1dxX76xXexX3xX7xX6f0xX4xX3xX21xXdxX27xX2bxX1xX3xX3e4xX1dxX102xX255xX2bxX3xX86xX27xX8cxX3xX3efxX112xX120axX3xX13xXdxX15xXdxX3xX39xX96xX2bxX21xX3xX33xX9bxX3xX2bxX1xXdxX3xX33xX121exX2bxX21xX3xXexX8cxX27xX2bxX3xX3e4xX1dxX1exX4xXaxX3xX1xX46xX10xX856xX9xXaxX57xX4xX5xXc4xXedxX1xX8cxX2bxX21xXedxX5xXdxX2bxX1xXedxX1xX6xXedxXexXdxX2bxX1xX57xX1dxX2xX2xXedxX1xX6xXedxXexXdxX2bxX1xXedxX12cxX1dxX6xXexXedxX7xX6xX4xXedxX21xXdxX6xX2bxX1xXedxX3e4xX1dxX102xX10xX2bxXedxX86xX6xX8cxXedxX86xX4xX56bxXedxX21xXdxX6xXdxXedxXc4xX8cxX2bxX21xXedxX69xX6xXedxX2bxX1xXdxXedxX69xX8cxX2bxX21xXedxXexX8cxX6xX2bxXedxX3e4xX1dxX8cxX4xX57xX2xX33bxX1axX33bxX33bxX33bxXefxX1xXexX35xXaxX12xX18xX2xX2xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX12cxX1dxX76xXexX3xX7xX6f0xX4xX3xX21xXdxX27xX2bxX1xX3xX3e4xX1dxX102xX255xX2bxX3xX86xX27xX8cxX3xX3efxX112xX120axX3xX13xXdxX15xXdxX3xX39xX96xX2bxX21xX3xX33xX9bxX3xX2bxX1xXdxX3xX33xX121exX2bxX21xX3xXexX8cxX27xX2bxX3xX3e4xX1dxX1exX4xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX46xX8cxX2bxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX18xX2xX2xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX33xXbdxX3xX4xX96xX3xX35xX201xXexX3xX4xX1xXdxX409xX2bxX3xXexX1xX6f0xX2bxX21xX3xXexX1xX1dxX102xX409xXexX3xXbxX1xX24bxX4xX3xXexX46xX50xXcbxX4xX3xX18xX2xX2xX3xX3efxX37xX26xX3xXcx134abxXcxX3xX86xXcbxXdxX3xXexX70axX3xX7xX1exX3xX1axXedxX2xX3xX43xX3xX5xX50xX51xXexX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX69xXdxX23axX2bxX3xX46xX6xX3xX86xX27xX8cxX3xX17fxX1xX3xX7xX9bxX2bxX21xX3xX2bxX6xX102xX3xX21dxXaaxX128xX57xXeexX223xXefxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX86xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX46xX34xX2bxX3xX46xX6xX3xX3e4xX1dxX246xX2bxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xXc4xX15xX2bxX21xX3xX39xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX3e4xX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXaaxXabxXaaxXabxX24xX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX33xX1exXdxX3xX33xX209xX1dxX3xX37xXc09xX2bxX21xX3xX24exX6xX35xX3xX3exX21xX1xX400xX3xX250xX2bxXaxX3xX1xX46xX10xX856xX9xXaxX57xXc4xX8cxX2bxX21xXedxX69xX6xX57xXexX46xX6xX2bxXedxX46xX6xXedxX3e4xX1dxX6xX2bxXedxX86xX8cxX2bxX21xXedxX5xX8cxX6xXdxXedxXc4xX6xX2bxX21xXedxXc4xXedxX21xXdxX6xXdxXedxX1dxX2xX1axXedxX3e4xX1dxX8cxX4xXedxX21xXdxX6xXedxXaaxXabxXaaxXabxXedxX1dxX2xX1axXedxX1xX6xXedxXexXdxX2bxX1xXedxX69xX8cxXdxXedxX69xX6xX1dxXedxX7xX8cxX2bxX21xXedxX5xX6xX35xXedxX2bxX21xX1xX10xXedxX6xX2bxX57xX2xX33bxX1axXeexX33bxX2xXefxX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX57xX35xX10xX69xXdxX6xX57xX2xXaaxXabxX57xX2bxX10xX121xX7xX57xXaaxXabxXaaxX33bxX57xX2xXabxX17fxX69xX161xXaaxXaaxXaaxX33bxX1axX17fxXexX33bxX17fxX1axX17fxX5xXabxXedxX2xXabxX33bxX33bxX33bxX2xX137xX128xX137xXedxX161xX2xX1axX33bxX128xXabxX17fxXaaxX161xX2xXefxX178xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xXexX1xX1dxX6xX3xX33xX34xX35xX3xX37xX26xX39xX3xX3bxX27xX3xX3exX3fxX2bxX21xX3xX43xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX4xX1dxX1exXdxX3xX5xX50xX51xXexX3xX33xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX86xX12xX0xX7xXexX46xX8cxX2bxX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX46xX34xX2bxX3xX46xX6xX3xX3e4xX1dxX246xX2bxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xXc4xX15xX2bxX21xX3xX39xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX3e4xX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXaaxXabxXaaxXabxX24xX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX33xX1exXdxX3xX33xX209xX1dxX3xX37xXc09xX2bxX21xX3xX24exX6xX35xX3xX3exX21xX1xX400xX3xX250xX2bxXaxX3xX1xX46xX10xX856xX9xXaxX57xXc4xX8cxX2bxX21xXedxX69xX6xX57xXexX46xX6xX2bxXedxX46xX6xXedxX3e4xX1dxX6xX2bxXedxX86xX8cxX2bxX21xXedxX5xX8cxX6xXdxXedxXc4xX6xX2bxX21xXedxXc4xXedxX21xXdxX6xXdxXedxX1dxX2xX1axXedxX3e4xX1dxX8cxX4xXedxX21xXdxX6xXedxXaaxXabxXaaxXabxXedxX1dxX2xX1axXedxX1xX6xXedxXexXdxX2bxX1xXedxX69xX8cxXdxXedxX69xX6xX1dxXedxX7xX8cxX2bxX21xXedxX5xX6xX35xXedxX2bxX21xX1xX10xXedxX6xX2bxX57xX2xX33bxX1axXeexX33bxX2xXefxX1xXexX35xXaxX12xXcxX46xX34xX2bxX3xX46xX6xX3xX3e4xX1dxX246xX2bxX3xX86xX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xXc4xX15xX2bxX21xX3xX39xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX3e4xX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXaaxXabxXaaxXabxX24xX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX33xX1exXdxX3xX33xX209xX1dxX3xX37xXc09xX2bxX21xX3xX24exX6xX35xX3xX3exX21xX1xX400xX3xX250xX2bxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX46xX8cxX2bxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX8cxX3xX5xXc35xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX33xX76xX1dxX3xX33xXbdxX3xX33xX50xX51xX4xX3xX4xXc09xX2bxX21xX3xXc4xX1exXaexX3xX18xX2xX1axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX2bxX1xX3xX7xXdb9xX3xX33xX1exXdxX3xX33xX209xX1dxX3xX18xX2xX1axX3xX37xXc09xX2bxX21xX3xX24exX6xX35xX3xX3exX21xX1xX400xX3xX250xX2bxX3xXexX46xX8cxX2bxX21xX3xXexX46xX34xX2bxX3xX46xX6xX3xX3e4xX1dxX246xX2bxX3xX3efxX87xX2bxX21xX3xX5xX8cxX6dxXdxX3xXc4xX15xX2bxX21xX3xX39xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX2xX1axX3xX3e4xX1dxX1exX4xX3xX21xXdxX6xX3xX86xX27xX8cxX3xX2xX128xX1xX161xXabxX3xX4xX1xXdxX255xX1dxX3xXaaxX137xX57xXeexXefxX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX86xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX1dxX5xX12xX0xX69xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX86xX12xX0xX57xX69xXdxX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX250xX1dxXexX1xX8cxX46xXaxX12xXcxX1xX274xX102xX3xc7eexX1dxX2bxX21xX0xX57xXbxX12
Thùy Dung