Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm chống Covid-19 tại Đại hội đồng WHO
Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Việt Nam đã áp dụng hiệu quả các biện pháp khống chế dịch bệnh Covid-19.
80f5xbf6fxbc98xdd82xab3fxfcd3xc2a2xe0b5xdbc2xX7xeb9cxcb61x9478x110d8xb794xc1a9xX5x9d76xXax8d3fxXcxX1x10a46xX3xXexa4c7xfc2cx8a6cx114efxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x10414xX3x8867xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxc0ddx117f8xX3xX4xX1x11b41xX1axX1bxX3xc47bxceb1xa38dxXdx8961x10bacxX2x116c3xX3xXex8980xXdxX3xdc5fxX41xXdxX3xX1x96c5xXdxX3xc246xfd25xX1axX1bxX3xd49fxeca8x8548xX0x115b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX10xX6xX3bxXaxX12xd39dxX19xXdxX3xXbxX1xX18x11629xX1axX1bxX3xX4xX1xf84dxX2fxX3x84f5xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bx8daexX4xX1xX3xX1axX1xX18xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX1bxXdxc6d3xX4x990axa545xX3xX6axXdxX2exXexX3x11adcxX6xX2fxX3xX4cxcc22xX3xdf33xXbxX3xX3bx1144exX1axX1bxX3xX1xXdxX2exd8c1xX3xfadfxXaex958exX3xX4xXa3xX4xX3xaa80xXdxX2exX1axX3xXbxX1xXa3xXbxX3xX25xX1xX33xX1axX1bxX3xX4xX1xec00xX3xX3bxX82xX4xX1xX3xXb8xX2exX1axX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exd173xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx853bxX38xX3bxf1dexXaxX12xX9cxX1xedf0xX1axX3xX5xf022xXdxX3xX2fxXfaxXdxX3xX4xX15xX6xX3xXcxda04xX1axX1bxX3xcc87xXdxXa3xX2fxX3xX4cxX33xX4xX3xXcxX106xX3xX4xX1x10b49xX4xX3xc18exX3xXexXcaxX3xXexX1xXcaxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xXcxX10xX3bxe4caxX38xX7xX3xa55axX3bxX1xX6xX1axX38xX2fxX3xX10axX1xX10xXb8xX12cxX10xXf1xX10xX7xXaexX7xX95xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX37xX1x89eaxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX9cxX1bxXaexXf1x8da8xX1axX3xa874xXaexX77xX1axX3x894dxX1xc431xX4xX3xX4cxXa1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX3bxeb31xX3xb271xX1xX38xXa3xX3xaa55xd178xX3xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xXcxX106xX3xX4xX1xX118xX4xX3xX11bxX3xXexXcaxX3xXexX1xXcaxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xX39xX19xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX4cxc6ddxX3xX7axX44xX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX94xX3xX4cxX18x97d0xX4xX3xXexX106xX3xX4xX1xX118xX4xX3xXexX12cxX173xX4xX3xXexXaexXf1xXcaxX1axX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1bxc518xXf1xX3xX2x102aexX3cxX2xX3exX55xe38cxXdexX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xXb8xX5xX10xX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX12cxX1bxXdxX1axa351xX3x117bdxXbx111fdxX3xX6xXaexXexX38xf5a4xXaxX12xX0xXexXb8xX38xX3bxXf1xX12xX0xXexX12cxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXdxX2fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2fxX7xX3cxXbxX1xX38xXexX38xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxcdb8xXdxX3bxXexX1xX206xX3x8b35xX17axX1e7xXbxX20axX210xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX206xX3xe890xX1ecxX17bxXbxX20axX210xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX4xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xXexX41xXdxX3xX4cxX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX240xX1xX38xX3xX1x85e5xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX206xX55xX55xXdxXdexXb8xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXdexX39xX1axX55xX1axX10xX240xX7xX55xX208x882cxX208xX2d0xX55xX2xX208xX1e7xX3bxX17bxX2d0xX1ecxX2xX3exX17bxX208xXexX208xX17axX247xX247xX208xX5xX2d0xXdexceacxXbxX1bxec9fxX12cxX9xX2xX17axX208xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX51xX52xX53xXaxX3xX3bxX6xXexX6xX3cxXbxX1xX38xXexX38xX3cxX38xX12cxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX3cxX7xX12cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX206xX55xX55xXdxX2fxX6xX1bxX10xX7xXdexX39xX38xX39xXdexX39xX1axX55xXaexXbxX5xX38xX6xX3bxX10xX3bxX55xX2xX1axXaexXb0xX2xX7xX3bxX17bxX10xX1bxX38xX4xX12cxXb8xX17axf5cfxX1bxX2fxXaexX2fxc7b5xX240xX55xX208xX2d0xX208xX2d0x112e5xX2d0xX1ecxX38exX2xX3exX55xXbxX1xXaexX4xX38exX5xX240xX12cxX6xXdexX2e8xXbxX1bxXaxX3xX3bxX6xXexX6xX3cxX3bxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX9cxX1bxXaexXf1xX15dxX1axX3xX160xXaexX77xX1axX3xX165xX1xX167xX4xXdexXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX3bxX12xX0xX55xXexX12cxX12xX0xXexX12cxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX9cxX1bxXaexXf1xX15dxX1axX3xX160xXaexX77xX1axX3xX165xX1xX167xX4xXdexX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX3bxX12xX0xX55xXexX12cxX12xX0xX55xXexXb8xX38xX3bxXf1xX12xX0xX55xXexX6xXb8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xXcxX1xX6xX2fxX3xX3bxX173xX3xX175xX1xX38xXa3xX3xX1xf719xXbxX3xX4xd43axX3xXcxX106xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX3xX25xb525xX3xa060xXdx11774xX1axX3xX52xX1c1xXbxX3xffc4xXaexX33xX4xX95xX3xX1bxeeebxX1axX3xX2xX1ecxX2d0xX3xX5xXa1xX1axX1xX3xX4cxX41xX38xX3xX1axX1bxX1e3xX1axX1xX3xXf1xX3xXexXcaxX3xX4xXa3xX4xX3xXb0xXaexX33xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xX1e3xX1axX1xX3xX39xXdxX474xX1axX3xX39xX1e3xX3xX2xX1ecxX3xX25xX1xXa3xX4xX1xX3xX2fxXfaxXdxX3xX4cxX92xX4xX3xXb8xXdxX2exXexX3xX5xX1e3xX3xX472xXa1xX1axX1xX3xX4cxX41xX38xX3xX9cxX1xX1e3xX3xX1axX18xX19xX4xX95xX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX37xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xXbxX1xb419xX1axX1bxX95xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX95xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX9cxX1bxXaexXf1xX15dxX1axX3xX160xXaexX77xX1axX3xX165xX1xX167xX4xX3xX4xX1xX38xX3xXb8xXdxXcaxXexX95xX3xX39xX19xXdxX3xXbxX1xX18xX71xX1axX1bxX3xX4xX1xX77xX2fxX3xX7axX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX1axX1xX18xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX1bxXdxX92xX4xX94xX95xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX4cxXa1xX3xXa3xXbxX3xX3bxXa7xX1axX1bxX3xX2fxX49xXexX3xXb8xXdxX2exX1axX3xXbxX1xXa3xXbxX3xX12cxb9b4xXexX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xX5xX1e3xX3xX1axX1bxf66cxX1axX3xX4xX1xX92xX1axX3xX1axX1bxXaexX4dxX1axX3xX5xX77xXf1xX3xXexc404xX3xXb8xX474xX1axX3xX1axX1bxX38xX1e3xXdxX95xX3xX25xX1xX38xX6xX1axX1xX3xX39xfb67xX1axX1bxX3xX3bxXf6xXbxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX39xX1e3xX3xX4xX1x1165axX6xX3xXexX12cxX82xX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xXexX5d9xX3xXb8xX474xX1axX3xXexX12cxX38xX1axX1bxXdexX3xX9cxX1xXfaxX3xX4cxX464xX3xX4cxXcaxX1axX3xX1axX6xXf1xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX4xX1xX18xX6xX3xX4xX464xX3xX4xX6xX3xXexe325xX3xX39xX38xX1axX1bxX3xX1axX1e3xX38xX3xX3bxX38xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xXcxX12cxX38xX1axX1bxX3xXb8xX33xXdxX3xX4xXb2xX1axX1xX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xX39x9fa0xX1axX3xXexXdxXcaxXbxX3xXexXa7xX4xX3xX3bxXdxX15dxX1axX3xXb8xXdxXcaxX1axX3xXbxX1xX118xX4xX3xXexX41xXbxX95xX3xX5xX1e3xX2fxX3xX4xX1xXcaxXexX3xX1xX1e3xX1axX1bxX3xXexX12cxX5c6xX2fxX3xX1axX1bxX1e3xX1axX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX95xX3xX1bxX77xXf1xX3xX12cxX6xX3xX1axX1xXdxX1a9xXaexX3xXexXa3xX4xX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX1axX92xX1axX1bxX3xX1axX1a9xX3xX4cxX33xXdxX3xX39xX19xXdxX3xX25xXdxX1axX1xX3xXexXcaxX95xX3xX20axXa1xX3xX1xX49xXdxX3xX4xX15xX6xX3xXexX5b5xXexX3xX4xXb2xX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX95xX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xXexX1xXfaxXdxX3xX4cxX92xXexX3xX12cxX6xX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xXexX1xXa3xX4xX1xX3xXexX1xX118xX4xX3xXexX38xX3xX5xX19xX1axX3xX4cxX33xXdxX3xX39xX19xXdxX3xX1xX38xX41xXexX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX4xXa3xX4xX3xXexX1x92abxX3xX4xX1xXcaxX3xX4cxX6xX3xXbxX1xX18xX71xX1axX1bxX95xX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX4cxX464xX3xX4xX464xX3xXcxX106xX3xX4xX1xX118xX4xX3xX11bxX3xXexXcaxX3xXexX1xXcaxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xc763xX51xX52xX53xde7bxXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX165xX1xXa3xXexX3xXb8xXdxX75fxXaexX3xXexX41xXdxX3xX4xXaexX49xX4xX3xX1xX460xXbxX95xX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4cxX1a9xXaexX3xX1axX1xX5b5xXexX3xXexX12cxX151xX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xX4cxXa1xX3xX25xX1xXdxXcaxX1axX3xX4xXb2xX3xXexX1xXcaxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xX4cxX33xXdxX3xX2fxX92xXexX3xX39xX19xXdxX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xXexX1xXa3xX4xX1xX3xXexX1xX118xX4xX3xX2fxX19xXdxX95xX3xX4xX1xX18xX6xX3xXexX5d9xX1axX1bxX3xX4xX464xX3xX39xX1e3xX3xX25xX1xd53cxX1axX1bxX3xXb0xXaexX33xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1axX1e3xX38xX3xX4xX464xX3xXexX1xX75fxX3xXexX173xX3xX2fxX2a8xX1axX1xX3xX118xX1axX1bxX3xXbxX1xX464xX3xX4cxX18xX1c1xX4xX210xX3xX25xX474xXaexX3xX1bxX460xXdxX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX5eexX1axX1bxX3xX4cxX38xX1e3xX1axX3xX25xXcaxXexXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX9cxX1xXdxX1a9xXaexX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4cxX1a9xX3xX4xX6xX38xX3xX39xX6xXdxX3xXexX12cxX522xX3xX4xX15xX6xX3xX51xX52xX53xX210xX3xXexX12cxXdxX3xX77xX1axX3xXexX19xXdxX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xXf1xX3xXb8xXa3xX4xX3xX7xa3f2xX95xX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX4cxX6xX1axX1bxX3xXexX12cxX474xX1axX3xXexXaexXf1xXcaxX1axX3xX4cxX482xXaexX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX210xX3xX25xX474xXaexX3xX1bxX460xXdxX3xX4cxX38xX1e3xX1axX3xX25xXcaxXexX95xX3xXexX5c6xX1axX1bxX3xX4xX18xXfaxX1axX1bxX3xX1xX1c1xXbxX3xXexXa3xX4xX3xXb0xXaexX33xX4xX3xXexXcaxX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX118xX1axX1bxX3xXbxX1xX464xX3xX39xX19xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xXb8xX2exX1axX1xX3xX39xX1e3xX3xXbxX1xX33xXdxX3xX1xX1c1xXbxX3xX1axX1bxX1xXdxX474xX1axX3xX4xX118xXaexX95xX3xX7xXb2xX1axX3xX20axXaexX5b5xXexX3xX39xX6xX4xX4xXdxX1axX10xX95xX3xXexX1xXaexX33xX4xX3xX4cxXdxX1a9xXaexX3xXexX12cxX82xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX6axX1a9xX3xXbxX1xX18xX71xX1axX1bxX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xXexX1xXfaxXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xXexX19xXdxX95xX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX1xX5b5xX1axX3xX2fxX41xX1axX1xX3xX51xX52xX53xX3xX4xX482xX1axX3xX1xXaexXf1xX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xXexX38xX1e3xX1axX3xX3bxXdxX2exX1axX3xX4xXa3xX4xX3xXexX1xX836xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX39xX1e3xX3xXexX12cxXdxX3xXexX1xX118xX4xX3xXexX12cxX474xX1axX3xXexX38xX1e3xX1axX3xXexX1xXcaxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xX4cxX75fxX3xX118xX1axX1bxX3xXbxX1xX464xX3xX39xX19xXdxX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX210xX3xX1x8cb9xX3xXexX12cxX1c1xX3xX1xX2exX3xXexX1xX33xX1axX1bxX3xXf1xX3xXexXcaxX3xX4xX15xX6xX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX95xX3xXexXdxXcaxXbxX3xXexXa7xX4xX3xX4cxXdxX1a9xXaexX3xXbxX1xX33xXdxX3xX4xXa3xX4xX3xX1axXa45xX3xX5xX173xX4xX3xX25xX1xXaexX3xX39xX173xX4xX3xX39xX1e3xX3xXb0xXaexX33xX4xX3xXexXcaxX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX39xXdxX2exX4xX3xX2fxXaexX6xX3xXb8xXa3xX1axX3xX4xXa3xX4xX3xXexX12cxX6xX1axX1bxX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xXb8xX82xX3xXf1xX3xXexXcaxX95xX3xX4xXa3xX4xX3xX2fxX690xXaexX3xX39xX1e3xX3xX4xX836xX1axX1bxX3xX4xXa7xX3xX20axa0fdxXexX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX6axX19xXdxX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xXexX1xX1e3xX1axX1xX3xXb0xXaexXb2xX3xXexX151xX4xX1xX3xX4xX173xX4xX3xX4cxXa1xX3xX4cxX41xXexX3xX4cxX18xX1c1xX4xX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX4xXaexX49xX4xX3xX4xX1xXdxXcaxX1axX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX44xX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xX4x116f2xX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xX39xX82xX3xXexX1xXcaxX3xX1axX18xX19xX4xX3xX37xX1xX15xX3xXexX82xX4xX1xX3xX130xb87fxf7b0xX130xX9cxX3xX1axX5c6xX2fxX3xX208xX2d0xX208xX2d0xX3xX39xX1e3xX3xde19xXf1xX3xX39xXdxX474xX1axX3xX25xX1xX836xX1axX1bxX3xXexX1xX18xXfaxX1axX1bxX3xXexX12cxX173xX4xX3xX52xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xXeexXb2xX38xX3xX6xX1axX3xX472xXdxX474xX1axX3xX52xX1c1xXbxX3xX47bxXaexX33xX4xX3xX1axX5c6xX2fxX3xX208xX2d0xX208xX2d0xX3cxX208xX2d0xX208xX2xX95xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX9cxX1bxXaexXf1xX15dxX1axX3xX160xXaexX77xX1axX3xX165xX1xX167xX4xX3xX5xX1e3xX3xX2fxX49xXexX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX7xX33xX3xX151xXexX3xX472xXa1xX1axX1xX3xX4cxX41xX38xX3xX4cxX18xX1c1xX4xX3xXcxX106xX1axX1bxX3xX10axXdxXa3xX2fxX3xX4cxX33xX4xX3xX51xX52xX53xX3xX2fxXfaxXdxX3xXbxX1xXa3xXexX3xXb8xXdxX75fxXaexX3xXexX41xXdxX3xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX11bxX3xXexXcaxX3xXcxX1xXcaxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xX1axX5c6xX2fxX3xX1axX6xXf1xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX165xX1xXa3xXexX3xXb8xXdxX75fxXaexX3xXexX41xXdxX3xX25xX1xX464xX6xX3xX1xX460xXbxX95xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4cxXa1xX3xXb8xX1e3xXf1xX3xXexacd1xX3xX7xX173xX3xX4xXb2xX2fxX3xXexX1xX836xX1axX1bxX95xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX7xX77xXaexX3xX7x858axX4xX3xXexX19xXdxX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX39xX1e3xX3xX1axX1xX77xX1axX3xX3bxX77xX1axX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX39xX2a8xX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xX2fxX5b5xXexX3xX2fxXa3xXexX3xXexX38xX3xX5xX19xX1axX3xX3bxX38xX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xX1bxX77xXf1xX3xX12cxX6xX210xX3xX1bxX642xXdxX3xX5xXfaxXdxX3xX4xXb2xX2fxX3xX71xX1axX3xX39xX1e3xX3xXexX12cxXdxX3xX77xX1axX3xXexX19xXdxX3xXexX5b5xXexX3xX4xXb2xX3xX4xXa3xX4xX3xXf1xX3xXb8xXa3xX4xX3xX7xX8d3xX95xX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xXexX12cxX474xX1axX3xXexXaexXf1xXcaxX1axX3xX4cxX482xXaexX3xXbxX1xX522xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX39xX2a8xX3xX7xX118xX4xX3xX25xX1xXc96xX10xX3xX39xX1e3xX3xX7xX173xX3xX6xX1axX3xXexX38xX1e3xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX2fxX460xXdxX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX3bxX77xX1axXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX4cxXa1xX3xX1axX1xXf6xX1axX3xXexX1xX118xX4xX3xX4cxX18xX1c1xX4xX3xX7xX173xX3xX1axX1bxXaexXf1xX3xX1xXdxX75fxX2fxX3xX4xX15xX6xX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xXexX5d9xX3xX12cxX5b5xXexX3xX7xX19xX2fxX95xX3xX39xX19xXdxX3xXbxX1xX18xX71xX1axX1bxX3xX4xX1xX77xX2fxX3xX7axX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX1axX1xX18xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX1bxXdxX92xX4xX94xX95xX3xX1xXaexXf1xX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX7xX173xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX15xX6xX3xX4xX1xX151xX1axX1xX3xXb0xXaexXf1xX1a9xX1axX3xX4xXa3xX4xX3xX4xX5b5xXbxX95xX3xX1xX2exX3xXexX1xX33xX1axX1bxX3xXf1xX3xXexXcaxX3xXb0xXaexX33xX4xX3xX1bxXdxX6xX95xX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX1xX1e3xX3xX25xX1xX38xX6xX3xX1xX460xX4xX95xX3xX7xX173xX3xX1xXa45xX3xXexX12cxX1c1xX3xX4xX15xX6xX3xX5xX173xX4xX3xX5xX18xX1c1xX1axX1bxX3xXb0xXaexX77xX1axX3xX4cxX49xXdxa51fxX95xX3xX4xX5eexX1axX1bxX3xX25xXdxX474xX1axX3xXb0xXaexXf1xXcaxXexX3xXexX1xX173xX4xX3xX1xXdxX2exX1axX3xX4xXa3xX4xX1xX3xX5xXf1xX3xXexXf6xXbxX3xXexX12cxXaexX1axX1bxX95xX3xX25xXcaxXexX3xX1xX1c1xXbxX3xX1bxXdxX600xX6xX3xX25xXdxX75fxX2fxX3xX7xX38xXa3xXexX3xX1axX1bxXaexX4dxX1axX3xX5xX77xXf1xX95xX3xXexX12cxXaexXf1xX3xXexX2a8xX2fxX3xXexXdxXcaxXbxX3xX20axX167xX4xX95xX3xX20axXad8xXexX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xX39xX1e3xX3xX4cxXdxX1a9xXaexX3xXexX12cxX82xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4xX1xX5b5xXbxX3xX1axX1xXf6xX1axX3xX7axX1xXf1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX5xX1c1xXdxX3xX151xX4xX1xX3xX25xXdxX1axX1xX3xXexXcaxX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX1axX1bxXcb3xX1axX3xX1xX41xX1axX3xX4cxX75fxX3xXb8xXb2xX38xX3xX39xX2exX3xX7xX118xX4xX3xX25xX1xXc96xX10xX3xX7xX173xX3xX6xX1axX3xXexX38xX1e3xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX3bxX77xX1axX94xXdexX3xX37xXa3xX4xX3xX4xX1xX151xX1axX1xX3xX7xXa3xX4xX1xX3xX39xX1e3xX3xXb8xXdxX2exX1axX3xXbxX1xXa3xXbxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4cxX18xX1c1xX4xX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX3bxX77xX1axX3xXexX1xX6xX2fxX3xX1bxXdxX6xX3xX15xX1axX1bxX3xX1xX49xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xXcxX151xX1axX1xX3xX4cxXcaxX1axX3xX1axX6xXf1xX95xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX95xX3xXb0xXaexX33xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxX482xX1axX3xX2xX2d0xX2d0xX3xXexX12cxXdxX2exXaexX3xX3bxX77xX1axX3xX4cxXa1xX3xX1xX49xXdxX3xX1axX1xXf6xXbxX3xX7xX77xXaexX3xX12cxX49xX1axX1bxX3xX39xX1e3xX38xX3xX25xX1xXaexX3xX39xX173xX4xX3xX39xX1e3xX3xXb0xXaexX33xX4xX3xXexXcaxX95xX3xX4xX1xbddcxX3xX4xX464xX3xX1xX71xX1axX3xX17bxX208xX2d0xX3xX4xX6xX3xX5xX77xXf1xX3xX1axX1xXdxX15dxX2fxX3xX39xX1e3xX3xX4xX1xX18xX6xX3xX4xX464xX3xX4xX6xX3xXexX642xX3xX39xX38xX1axX1bxX3xX39xX1e3xX3xX1xX836xX2fxX3xX1axX6xXf1xX3xX5xX1e3xX3xX1axX1bxX1e3xXf1xX3xXexX1xX118xX3xX17bxX17bxX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX25xX1xX836xX1axX1bxX3xX1bxX1xXdxX3xX1axX1xXf6xX1axX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdxX15dxX2fxX3xX2fxX19xXdxX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX4xX49xX1axX1bxX3xX4cxX4dxX1axX1bxXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX37xX71xX3xXb8xXb2xX1axX3xX25xXdxX75fxX2fxX3xX7xX38xXa3xXexX3xXexX33xXexX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX95xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX4cxXa1xX3xXb8xX18xX19xX4xX3xX7xX6xX1axX1bxX3xXexX12cxX41xX1axX1bxX3xXexX1xXa3xXdxX3xX7axXb8xX2a8xX1axX1xX3xXexX1xX18xXfaxX1axX1bxX3xX2fxX19xXdxX94xX95xX3xX39xX5d9xX6xX3xXexXf6xXbxX3xXexX12cxXaexX1axX1bxX3xXbxX1xXa7xX4xX3xX1xX4dxXdxX95xX3xXbxX1xXa3xXexX3xXexX12cxXdxX75fxX1axX3xX25xXdxX1axX1xX3xXexXcaxX95xX3xX39xX5d9xX6xX3xX25xX1xX836xX1axX1bxX3xX4xX1xX15xX3xXb0xXaexX6xX1axX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xXbxX1xX522xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX6axX19xXdxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX482xX1axX3xX1xX1c1xXbxX3xXexXa3xX4xX95xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX5xX167xX4xX3xX25xX1xX464xX3xX25xX1xX5c6xX1axX95xX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX95xX3xX4xXa3xX4xX3xXexX106xX3xX4xX1xX118xX4xX95xX3xX3bxX38xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exXbxX3xX39xX1e3xX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX3bxX77xX1axX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX4cxXa1xX3xX1xXa45xX3xXexX12cxX1c1xX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xXexX1xX173xX4xX95xX3xX25xX82xXbxX3xXexX1xXfaxXdxX3xX39xX1a9xX3xX25xX1x9f9exXaexX3xXexX12cxX6xX1axX1bxX95xX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xXb8xX82xX3xXf1xX3xXexXcaxX3xX3bxX38xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX7xXb2xX1axX3xX20axXaexX5b5xXexX95xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xX39xX19xXdxX3xX1axX1xXdxX1a9xXaexX3xX1axX18xX19xX4xX95xX3xX1axX1xX5b5xXexX3xX5xX1e3xX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xX1axX18xX19xX4xX3xXb8xX82xX3xXb2xX1axX1xX3xX1xX18x10236xX1axX1bxX3xX1axX92xX1axX1bxX3xX1axX1a9xX3xXb8xX12d4xXdxX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX37xX1xX151xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX9cxX1bxXaexXf1xX15dxX1axX3xX160xXaexX77xX1axX3xX165xX1xX167xX4xX3xX4xX1xX38xX3xX12cxa9b0xX1axX1bxX3xX1xX71xX1axX3xXb8xX6xX38xX3xX1bxXdxXfaxX3xX1xXcaxXexX95xX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX482xX1axX3xXexX5c6xX1axX1bxX3xX4xX18xXfaxX1axX1bxX3xX4cxX38xX1e3xX1axX3xX25xXcaxXexX3xXb0xXaexX33xX4xX3xXexXcaxX95xX3xX1xXaexXf1xX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX1bxXaexX4dxX1axX3xX5xX173xX4xX95xX3xX118xX1axX1bxX3xXbxX1xX464xX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xX39xX19xXdxX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX37xX5eexX1axX1bxX3xX39xX19xXdxX3xX1axXa45xX3xX5xX173xX4xX3xX20axX642xX3xX5xX470xX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xX1xXf6xXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xX1axX92xX1axX1bxX3xX1axX1a9xX3xX4xX15xX6xX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX95xX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX4xX482xX1axX3xX4xX464xX3xX25xXcaxX3xX1xX38xX41xX4xX1xX3xXbxX1xXa3xXexX3xXexX12cxXdxX75fxX1axX3xX1xXf6xXaexX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX95xX3xX1xXa45xX3xXexX12cxX1c1xX3xX3bxX38xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exXbxX3xXbxX1xXa7xX4xX3xX1xX4dxXdxX3xX7xXb2xX1axX3xX20axXaexX5b5xXexX95xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX3bxX38xX6xX1axX1xX95xX3xX1bxXcb3xX1axX3xX39xX19xXdxX3xXb8xXb2xX38xX3xX4cxXb2xX2fxX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX20axXa1xX3xX1xX49xXdxX3xX4xX1xX38xX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX3bxX77xX1axX95xX3xX1axX1xX5b5xXexX3xX5xX1e3xX3xX1axX1xX464xX2fxX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX1axX1bxX1xb30exX38xX95xX3xX3bxX15dxX3xXb8xX82xX3xXexX106xX1axX3xXexX1xX18xX71xX1axX1bxX95xX3xX25xX1xX836xX1axX1bxX3xX4cxX75fxX3xX6xXdxX3xXb8xX82xX3xXb8xXc96xX3xX5xX41xXdxX3xXbxX1xX151xX6xX3xX7xX6xXaexXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX38xX3xXb8xXdxXcaxXexX95xX3xX5xX1e3xX3xX37xX1xX15xX3xXexX82xX4xX1xX3xX130xXb68xXb69xX130xX9cxX3xX208xX2d0xX208xX2d0xX95xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX4cxXa1xX3xX4xX1xX15xX3xXexX12cxX2a8xX3xX39xX1e3xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX1bxXdxX6xX3xX1axX1xXdxX1a9xXaexX3xX4xXaexX49xX4xX3xXexX1xXb2xX38xX3xX5xXaexXf6xX1axX95xX3xX1axXa45xX3xX5xX173xX4xX3xXexX2a8xX2fxX3xXexXdxXcaxX1axX1bxX3xX1axX464xXdxX3xX4xX1xXaexX1axX1bxX95xX3xX4xX464xX3xX1axX1xX600xX1axX1bxX3xX7xXa3xX1axX1bxX3xX25xXdxXcaxX1axX3xXexX1xX167xX4xX3xX4cxX1266xXf1xX3xX1xX1e3xX1axX1xX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX4xX1xXaexX1axX1bxX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xXbxX1xX522xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX95xX3xX1xXa45xX3xXexX12cxX1c1xX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX3bxX77xX1axX95xX3xXbxX1xXa7xX4xX3xX1xX4dxXdxX3xX1axX1a9xX1axX3xX25xXdxX1axX1xX3xXexXcaxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX4cxX38xX41xX1axX3xX1xXf6xXaexX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX9cxX1bxXaexXf1xX15dxX1axX3xX160xXaexX77xX1axX3xX165xX1xX167xX4xX3xXb8xX1e3xXf1xX3xXexXc96xX3xXexXdxX1axX3xXexX18xX12d4xX1axX1bxX3xX7xX77xXaexX3xX7xXcb3xX4xX3xX12cxX132cxX1axX1bxX95xX3xXexX12cxX18xX19xX4xX3xXexX1xXa3xX4xX1xX3xXexX1xX118xX4xX3xX1axX1bxX1xXdxX474xX2fxX3xXexX12cxX460xX1axX1bxX3xX1axX1xX5b5xXexX3xX25xX75fxX3xXexX5d9xX3xX25xX1xXdxX3xXexX1xX1e3xX1axX1xX3xX5xXf6xXbxX3xX472xX52xX47bxX3xX39xX1e3xX3xX51xX52xX53xX95xX3xX4xX49xX1axX1bxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xXb0xXaexX33xX4xX3xXexXcaxX3xX7xaec1xX3xXexXdxXcaxXbxX3xXexXa7xX4xX3xXbxX1xXa3xXexX3xX1xXaexXf1xX3xX470xX3xX4xX1xX151xX3xX39xX1e3xX3xX7xX118xX4xX3xX2fxX41xX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xX2fxXa45xXdxX3xX3bxX77xX1axX3xXexX49xX4xX95xX3xX4xXb4axX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX482xX1axX3xX4cxX38xX1e3xX1axX3xX25xXcaxXexX95xX3xX1xX1c1xXbxX3xXexXa3xX4xX3xXb0xXaexX33xX4xX3xXexXcaxX3xX2fxX41xX1axX1xX3xX2fxX1688xX3xX4cxX75fxX3xX4xX5eexX1axX1bxX3xX39xX18xX1c1xXexX3xXb0xXaexX6xX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX95xX3xX4xX5eexX1axX1bxX3xX20axX77xXf1xX3xX3bxX173xX1axX1bxX3xX2fxX49xXexX3xXexX18xX71xX1axX1bxX3xX5xX6xXdxX3xXexX33xXexX3xX4cxc9d8xXbxX3xX1xX71xX1axX3xX4xX1xX38xX3xX2fxXa45xXdxX3xXb0xXaexX33xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX39xX1e3xX3xX2fxX460xXdxX3xX1axX1bxX18xXfaxXdxX3xX3bxX77xX1axXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xXcxX106xX3xX4xX1xX118xX4xX3xX11bxX3xXexXcaxX3xXcxX1xXcaxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xX792xX51xX52xX53xX796xX3xX5xX1e3xX3xX2fxX49xXexX3xXexX106xX3xX4xX1xX118xX4xX3xX4xX1xXaexXf1xX474xX1axX3xX2fxX836xX1axX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX1xX2exX3xXexX1xX33xX1axX1bxX3xX472xXdxX474xX1axX3xX1xX1c1xXbxX3xXb0xXaexX33xX4xX3xX792xX472xX52xX47bxX796xX3xX4xX1xX82xXaexX3xXexX12cxXa3xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX2exX2fxX3xX39xX1a9xX3xX5xbb57xX1axX1xX3xX39xX173xX4xX3xXf1xX3xXexXcaxX3xXexX38xX1e3xX1axX3xX4xX482xXaexX95xX3xX4cxX18xX6xX3xX12cxX6xX3xX4xXa3xX4xX3xXexXdxX474xXaexX3xX4xX1xXaexX1266xX1axX95xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX3bxX690xX1axX3xXf1xX3xXexXcaxX95xX3xX4xXaexX1axX1bxX3xX4xX5b5xXbxX3xX1xXa45xX3xXexX12cxX1c1xX3xX25xX8d3xX3xXexX1xXaexXf6xXexX95xX3xX1bxXdxX167xXbxX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1bxXdxXb2xXdxX3xXb0xXaexXf1xXcaxXexX3xX4xXa3xX4xX3xX39xX5b5xX1axX3xX4cxX1a9xX3xXf1xX3xXexXcaxX3xX4xX49xX1axX1bxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX95xX3xXexX5c6xX1axX1bxX3xX4xX18xXfaxX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX474xX1axX3xX4xX118xXaexX3xXf1xX3xXexXcaxXdexX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX12xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX51xX52xX53xX3xX5xX1e3xX3xX4xX71xX3xXb0xXaexX6xX1axX3xX12cxX6xX3xXb0xXaexXf1xXcaxXexX3xX4cxX82xX1axX1xX3xX4xX6xX38xX3xX1axX1xX5b5xXexX3xX4xX15xX6xX3xX51xX52xX53xX95xX3xX1xX460xXbxX3xX1xX1e3xX1axX1bxX3xX1axX5c6xX2fxX3xXexX41xXdxX3xX10axX10xX1axX10xX39xX6xX95xX3xXcxX1xXaexd11bxX3xXb68xX17dcxX3xX39xX1e3xX38xX3xXexX1xXa3xX1axX1bxX3xX1ecxX3xX39xX19xXdxX3xX7xX173xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX3bxX173xX3xX4xX15xX6xX3xXexX5b5xXexX3xX4xXb2xX3xX2xX3exX256xX3xXb0xXaexX33xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xX1e3xX1axX1xX3xX39xXdxX474xX1axXdexX3xde96xX38xX3xXexXa3xX4xX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX95xX3xX175xX1xX38xXa3xX3xX17axX17bxX3xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX51xX52xX53xX3xX4cxX18xX1c1xX4xX3xXexX106xX3xX4xX1xX118xX4xX3xXexX12cxX173xX4xX3xXexXaexXf1xXcaxX1axX3x97ffxX3xX5xX482xX1axX3xX4cxX482xXaexX3xXexXdxX474xX1axX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xX5xX82xX4xX1xX3xX7xX642xX3xX51xX52xX53xXdexX55xXdexX0xX55xXbxX12xX0xX3bxXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX12cxX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX474xX1axX3xXb0xXaexX6xX1axX206xX0xX55xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xXaexX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3cxXexX1xXaexX2fxXb8xX3cxX6xX1axX3bxX3cxX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax116d7xX8d3xX3xX4xXcb3xXexX3xXexX1e3xXdxX3xXexX12cxX1c1xX3xXb2xX1axX1xX3xX1xX18xX12d4xX1axX1bxX3xX12cxX6xX3xX7xX6xX38xX3xX4cxX33xXdxX3xX39xX19xXdxX3xX1xX38xX41xXexX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX51xX52xX53xX2ebxXaxX3xX1xX12cxX10xX382xX9xXaxX55xXb0xXaexX38xX4xX3cxXexX10xX55xX2fxXf1xX3cxX4xX6xXexX3cxXexX6xXdxX3cxXexX12cxX38xX3cxX6xX1axX1xX3cxX1xXaexX38xX1axX1bxX3cxX12cxX6xX3cxX7xX6xX38xX3cxX3bxX38xXdxX3cxX39xX38xXdxX3cxX1xX38xX6xXexX3cxX3bxX38xX1axX1bxX3cxX4xXaexX6xX3cxX240xX1xX38xX55xX2xX3exX2d0xX247xX256xX208xXdexX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1bxX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX55xX2fxX10xX3bxXdxX6xX55xX2xX208xX2d0xX55xX1axX10xX240xX7xX55xX208xX2d0xX2xX1ecxX55xX2xX2d0xX1e7xX3bxX256xX2xX247xX2d0xX3exX2d0xX3exXexX17axX1e7xX2xX17axX256xX5xX2d0xXdexX2e8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3bxXdxX39xX12xX0xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a13xX8d3xX3xX4xXcb3xXexX3xXexX1e3xXdxX3xXexX12cxX1c1xX3xXb2xX1axX1xX3xX1xX18xX12d4xX1axX1bxX3xX12cxX6xX3xX7xX6xX38xX3xX4cxX33xXdxX3xX39xX19xXdxX3xX1xX38xX41xXexX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX51xX52xX53xX2ebxXaxX3xX1xX12cxX10xX382xX9xXaxX55xXb0xXaexX38xX4xX3cxXexX10xX55xX2fxXf1xX3cxX4xX6xXexX3cxXexX6xXdxX3cxXexX12cxX38xX3cxX6xX1axX1xX3cxX1xXaexX38xX1axX1bxX3cxX12cxX6xX3cxX7xX6xX38xX3cxX3bxX38xXdxX3cxX39xX38xXdxX3cxX1xX38xX6xXexX3cxX3bxX38xX1axX1bxX3cxX4xXaexX6xX3cxX240xX1xX38xX55xX2xX3exX2d0xX247xX256xX208xXdexX1xXexX2fxXaxX12xX1a13xX8d3xX3xX4xXcb3xXexX3xXexX1e3xXdxX3xXexX12cxX1c1xX3xXb2xX1axX1xX3xX1xX18xX12d4xX1axX1bxX3xX12cxX6xX3xX7xX6xX38xX3xX4cxX33xXdxX3xX39xX19xXdxX3xX1xX38xX41xXexX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX51xX52xX53xX2ebxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX51xX52xX53xX3xX4xX464xX3xX12cxX5b5xXexX3xX1axX1xXdxX1a9xXaexX3xX4xX1xX18xX71xX1axX1bxX3xXexX12cxX2a8xX1axX1xX3xX1xXa45xX3xXexX12cxX1c1xX3xX4xX1xX5c6xX2fxX3xX7xX464xX4xX3xX7xX118xX4xX3xX25xX1xXc96xX10xX3xXexX38xX1e3xX1axX3xX4xX482xXaexX3xX39xX1e3xX3xX39xXdxX2exX4xX3xX1a13xX8d3xX3xX4xXcb3xXexX3xXexX1e3xXdxX3xXexX12cxX1c1xX3xX4xX1xXcb3xX4xX3xX4xX1xXcb3xX1axX3xX7xX1688xX3xXb2xX1axX1xX3xX1xX18xX12d4xX1axX1bxX3xX25xX1xX836xX1axX1bxX3xX1axX1xXc96xX3xX4cxXcaxX1axX3xX1xX38xX41xXexX3xX4cxX49xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xXexX106xX3xX4xX1xX118xX4xX3xX1axX1e3xXf1xXdexX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3bxXdxX39xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9cxX1xXdxX1a9xXaexX3xX1axX18xX19xX4xX3xX2fxXaexX33xX1axX3xX1xX460xX4xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xXbxX1xX522xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxXaxX3xX1xX12cxX10xX382xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1axX1xX3cxXexX12cxXdxX55xX1axX1xXdxX10xXaexX3cxX1axXaexX38xX4xX3cxX2fxXaexX38xX1axX3cxX1xX38xX4xX3cxX25xXdxX1axX1xX3cxX1axX1bxX1xXdxX10xX2fxX3cxXbxX1xX38xX1axX1bxX3cxX4xX1xX38xX1axX1bxX3cxX3bxXdxX4xX1xX3cxX4xXaexX6xX3cxX39xXdxX10xXexX3cxX1axX6xX2fxX55xX2xX3exX2d0xX1ecxX2xX208xXdexX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1bxX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX55xX2fxX10xX3bxXdxX6xX55xX2xX208xX2d0xX55xX1axX10xX240xX7xX55xX208xX2d0xX2xX1ecxX55xX2xX2d0xX1e7xX3bxX208xX2xX1e7xX2xX17axX2xX247xXexX17bxX17bxX256xX17bxX5xX17bxX3cxXexXexX20axX39xX1axXbxX1xX38xX1axX1bxX4xX1xX38xX1axX1bxX4xX38xX39xXdxX3bxXdexX2e8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3bxXdxX39xX12xX0xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9cxX1xXdxX1a9xXaexX3xX1axX18xX19xX4xX3xX2fxXaexX33xX1axX3xX1xX460xX4xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xXbxX1xX522xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxXaxX3xX1xX12cxX10xX382xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1axX1xX3cxXexX12cxXdxX55xX1axX1xXdxX10xXaexX3cxX1axXaexX38xX4xX3cxX2fxXaexX38xX1axX3cxX1xX38xX4xX3cxX25xXdxX1axX1xX3cxX1axX1bxX1xXdxX10xX2fxX3cxXbxX1xX38xX1axX1bxX3cxX4xX1xX38xX1axX1bxX3cxX3bxXdxX4xX1xX3cxX4xXaexX6xX3cxX39xXdxX10xXexX3cxX1axX6xX2fxX55xX2xX3exX2d0xX1ecxX2xX208xXdexX1xXexX2fxXaxX12xX9cxX1xXdxX1a9xXaexX3xX1axX18xX19xX4xX3xX2fxXaexX33xX1axX3xX1xX460xX4xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xXbxX1xX522xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXcxX12cxX18xX12d4xX1axX1bxX3xX4cxX41xXdxX3xX3bxXdxX2exX1axX3xX51xX52xX53xX3xXexX41xXdxX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX4xX1xX38xX3xX12cxX132cxX1axX1bxX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX474xX1axX3xX1xX460xX4xX3xX1xXc96xXdxX3xXbxX1xX18xX71xX1axX1bxX3xX4xX1xX77xX2fxX3xX256xX3xXexX41xXdxX3xX4xX1xXa45xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX3xX7axX37xX1xX107axX3xX4cxX41xX38xX3xXexX41xXdxX3xX4xX1xXa45xX95xX3xX5xX173xX4xX3xX5xX18xX1c1xX1axX1bxX3xXexX41xXdxX3xX4xX1xXa45xX95xX3xXbxX1xX18xX71xX1axX1bxX3xXexXdxX2exX1axX3xXexX41xXdxX3xX4xX1xXa45xX3xX39xX1e3xX3xX1xXf6xXaexX3xX4xX482xX1axX3xXexX41xXdxX3xX4xX1xXa45xXaxX3xX4cxX75fxX3xXbxX1xX522xX1axX1bxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX53xX6ax8f4cxX1934xX3cxX2xX3exXdexX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3bxXdxX39xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX175xX1xX6xXdxX3xX2fxX41xX4xX3xX52xX49xXdxX3xX1axX1bxX1xX82xX3xX37xX5b5xXbxX3xX4xX6xX38xX3xX4cxX92xX4xX3xXb8xXdxX2exXexX3xX130xXb68xXb69xX130xX9cxX3xX39xX1a9xX3xX118xX1axX1bxX3xXbxX1xX464xX3xX39xX19xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exXaxX3xX1xX12cxX10xX382xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1axX1xX3cxXexX12cxXdxX55xX25xX1xX6xXdxX3cxX2fxX6xX4xX3cxX1xX38xXdxX3cxX1axX1bxX1xXdxX3cxX4xX6xXbxX3cxX4xX6xX38xX3cxX3bxX6xX4xX3cxXb8xXdxX10xXexX3cxX6xX7xX10xX6xX1axX3cxX39xX10xX3cxXaexX1axX1bxX3cxXbxX1xX38xX3cxX39xX38xXdxX3cxX3bxXdxX4xX1xX3cxX4xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX55xX2xX3exX2d0xX256xX17axX1e7xXdexX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1bxX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX55xX2fxX10xX3bxXdxX6xX55xX2xX208xX2d0xX55xX1axX10xX240xX7xX55xX208xX2d0xX2xX1ecxX55xX2xX2d0xX1e7xX3bxX208xX2d0xX3exX17bxX256xX1ecxX208xXexX247xX2xX1e7xX2xX5xX17bxX3cxXexXexX20axX39xX1axX2xX256xX2d0xX256xXexX1xXaexX3cxXexXaexX38xX1axX1bxX3cxX1axXdexX2e8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3bxXdxX39xX12xX0xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX175xX1xX6xXdxX3xX2fxX41xX4xX3xX52xX49xXdxX3xX1axX1bxX1xX82xX3xX37xX5b5xXbxX3xX4xX6xX38xX3xX4cxX92xX4xX3xXb8xXdxX2exXexX3xX130xXb68xXb69xX130xX9cxX3xX39xX1a9xX3xX118xX1axX1bxX3xXbxX1xX464xX3xX39xX19xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exXaxX3xX1xX12cxX10xX382xX9xXaxX55xX4xX1xXdxX1axX1xX3cxXexX12cxXdxX55xX25xX1xX6xXdxX3cxX2fxX6xX4xX3cxX1xX38xXdxX3cxX1axX1bxX1xXdxX3cxX4xX6xXbxX3cxX4xX6xX38xX3cxX3bxX6xX4xX3cxXb8xXdxX10xXexX3cxX6xX7xX10xX6xX1axX3cxX39xX10xX3cxXaexX1axX1bxX3cxXbxX1xX38xX3cxX39xX38xXdxX3cxX3bxXdxX4xX1xX3cxX4xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX55xX2xX3exX2d0xX256xX17axX1e7xXdexX1xXexX2fxXaxX12xX175xX1xX6xXdxX3xX2fxX41xX4xX3xX52xX49xXdxX3xX1axX1bxX1xX82xX3xX37xX5b5xXbxX3xX4xX6xX38xX3xX4cxX92xX4xX3xXb8xXdxX2exXexX3xX130xXb68xXb69xX130xX9cxX3xX39xX1a9xX3xX118xX1axX1bxX3xXbxX1xX464xX3xX39xX19xXdxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX9cxX1bxXaexXf1xX15dxX1axX3xX160xXaexX77xX1axX3xX165xX1xX167xX4xX3xX1axX474xXaexX3xX12cxa911xX3xX4xX1xX151xX1axX1xX3xXexX12cxX38xX1axX1bxX3xXexX1xXfaxXdxX3xX4cxXdxX75fxX2fxX3xXaexX3xXa3xX2fxX95xX3xX25xX1xX464xX3xX25xX1xX5c6xX1axX3xX1axX1e3xXf1xX3xX4cxXa1xX3xXb8xX5d9xX1axX1bxX3xX7xXa3xX1axX1bxX3xX5xX474xX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX482xX1axX3xX4cxX38xX1e3xX1axX3xX25xXcaxXexX3xX4xX15xX6xX3xX37xX49xX1axX1bxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX130xXb68xXb69xX130xX9cxX3xX39xX1a9xX3xXexX2a8xX1axX1xX3xX4cxX38xX1e3xX1axX3xX25xXcaxXexX95xX3xXexX18xX71xX1axX1bxX3xXexX1xX77xX1axX95xX3xXexX18xX71xX1axX1bxX3xXa3xXdxX95xX3xX4xX5eexX1axX1bxX3xX25xX1a9xX3xX39xX6xXdxX3xX39xX18xX1c1xXexX3xX25xX1xX464xX3xX25xX1xX5c6xX1axXdexX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3bxXdxX39xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeexXa3xX38xX3xX44xX118xX4xX3xX4xX6xX3xX1axX1bxX1c1xXdxX3xX4xX1xXdxXcaxX1axX3xX5xX18xX1c1xX4xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX53xX6axX1fdcxX1934xX3cxX2xX3exX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxXaxX3xX1xX12cxX10xX382xX9xXaxX55xXf1xX3cxXexX10xX55xXb8xX6xX38xX3cxX3bxXaexX4xX3cxX4xX6xX3cxX1axX1bxX38xXdxX3cxX4xX1xXdxX10xX1axX3cxX5xXaexX38xX4xX3cxX4xX1xX38xX1axX1bxX3cxX4xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3cxX1xXdxX10xXaexX3cxXb0xXaexX6xX3cxX4xXaexX6xX3cxX39xXdxX10xXexX3cxX1axX6xX2fxX55xX2xX1e7xX3exX17axX1e7xX247xXdexX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1bxX3xX7xX12cxX4xX9xXaxX55xX2fxX10xX3bxXdxX6xX55xX2xX208xX2d0xX55xX1axX10xX240xX7xX55xX208xX2d0xX2xX17bxX55xX2xX208xX1e7xX3bxX256xX2xX256xX208xX2xX2xX2d0xXexX1e7xX17axX256xX3exX5xX256xX3cxX20axX10xXexX3cxX1axX1bxX1xXdxX10xX2fxX3cxX1axX1xX6xX1axX1xX3cxX4xX38xX39xXdexX2e8xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX23xX3xX25xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xXexX41xXdxX3xX44xX41xXdxX3xX1xX49xXdxX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3bxXdxX39xX12xX0xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeexXa3xX38xX3xX44xX118xX4xX3xX4xX6xX3xX1axX1bxX1c1xXdxX3xX4xX1xXdxXcaxX1axX3xX5xX18xX1c1xX4xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX53xX6axX1fdcxX1934xX3cxX2xX3exX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxXaxX3xX1xX12cxX10xX382xX9xXaxX55xXf1xX3cxXexX10xX55xXb8xX6xX38xX3cxX3bxXaexX4xX3cxX4xX6xX3cxX1axX1bxX38xXdxX3cxX4xX1xXdxX10xX1axX3cxX5xXaexX38xX4xX3cxX4xX1xX38xX1axX1bxX3cxX4xX38xX39xXdxX3bxX3cxX2xX3exX3cxX1xXdxX10xXaexX3cxXb0xXaexX6xX3cxX4xXaexX6xX3cxX39xXdxX10xXexX3cxX1axX6xX2fxX55xX2xX1e7xX3exX17axX1e7xX247xXdexX1xXexX2fxXaxX12xXeexXa3xX38xX3xX44xX118xX4xX3xX4xX6xX3xX1axX1bxX1c1xXdxX3xX4xX1xXdxXcaxX1axX3xX5xX18xX1c1xX4xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX37xX53xX6axX1fdcxX1934xX3cxX2xX3exX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX12cxX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xXeexXa3xX38xX3xXcxX38xX1e3xX1axX3xX4xXb2xX1axX1xX3xcb85xX12cxX6xX1axX25xX382xXaexX12cxXexX3xX792xX2595xX130xdba9xX796xX3xX4xX15xX6xX3xX44xX118xX4xX3xX7xX33xX3xX12cxX6xX3xX1axX1bxX1e3xXf1xX3xX2xX55xX256xX3xX4cxXa1xX3xX4xX464xX3xXb8xX1e3xXdxX3xX39xXdxXcaxXexX3xX4cxXa3xX1axX1bxX3xX4xX1xX167xX3xX470xX3xX39xX1a9xX3xX4xX1xXdxXcaxX1axX3xX5xX18xX1c1xX4xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX39xXdxX12cxXaexX7xX3xXb68xX130xedb3xXb68xX3cxX37xX38xX6axX3cxX208xX3xX1xXdxX2exXaexX3xXb0xXaexXb2xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxX95xX3xX4cxX4dxX1axX1bxX3xXexX1xXfaxXdxX3xX4cxX92xXexX3xX4xX77xXaexX3xX1xXc96xXdxX3xX2fxX12d4xX3xX39xX1a9xX3xX39xXdxX2exX4xX3xX1axX474xX1axX3xX4xX1xX5c6xX1axX1bxX3xX4xXa3xX4xX3xX1axX18xX19xX4xX3xXbxX1xX18xX71xX1axX1bxX3xXcxX77xXf1xX3xX4xX464xX3xXexX1xX75fxX3xX1xX460xX4xX3xX1xXc96xXdxX3xX4cxXdxX1a9xXaexX3xX1bxX2a8xX3xX4cxX464xX3xXexX5d9xX3xX4xX836xX1axX1bxX3xXexX1xX118xX4xX3xX4xX1xX33xX1axX1bxX3xX3bxX82xX4xX1xX3xX4xX15xX6xX3xX6axXdxX2exXexX3xX9cxX6xX2fxXdexX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3bxXdxX39xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xXaexX5xX12xX0xX3bxXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX12cxXaxX12xX0xX55xX3bxXdxX39xX12xX0xX55xX3bxXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeexX38xX3bxXf1xXaxX3xX7xXexXf1xX5xX10xX9xXaxXexX10xX20axXexX3cxX6xX5xXdxX1bxX1axX206xX3xX12cxXdxX1bxX1xXexX210xXaxX12xX0xX10xX2fxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX6axXb4axX3xX1934xXb4axX1axX1bxX55xX6axX53xX6axX0xX55xX10xX2fxX12xX0xX55xXbxX12