Ô tô máy xăng có bị ảnh hưởng bởi trời lạnh?
Ai cũng biết trời lạnh là kẻ thù của xe sử dụng động cơ diesel, nhưng ít người biết, xe máy xăng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
5066xacd8x8461xbc20x9d33x6118xcdf0x5b5exd88bxcfadxdcf8x946cx81f3xba3cxc8f2xf0a1xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax9fe5x5c10xe9aexXexX0x5b1exXaxX17xX18xX19xXexX0xa357xeb15xX19x87e9xXexX0xXax8c37xX9x6caaxXdxX18xc088xX2fxded3xcbb1x5b60xX5x9a75xXbxXdxX17xX32xXexc844xX9xXbx6c23xX9xXcxab88xX26xX9xc26bx6c8ax9238xf1e6xX9xX2cxccc1xX9xX23x63d1xX9x8682xX46xXaxX9xXaxcf34xac7dxX46xX47xX9xX23xX55xX35xX9xXbx6ce3xd465xX35xX9xXdxb065xX46xXax9669xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xbc18xX17xX18xX19xX32xXex63bdxX35xX9xX2cxa923xX46xX47xX9xX23xX35x5389xXbxX9xXbxX5exX5fxX35xX9xXdxX63xX46xXaxX9xXdxe3cfxX9xc677xb7e5xX9xXbxXaxd55axX9xX2cx8f57xX18xX9xX44xX17xX9xX2fx7a15xX9xX19x7f5bxX46xX47xX9x7211xb1e0xX46xX47xX9xX2cx5937xX9xX19xX35xX17xX2fxX17xXdx8696xX9xX46xXaxX54xX46xX47xX9xd87exXbxX9xX46xX47xX54xX5fxX35xX9xX23xX35xX87xXbxXbbxX9xX44xX17xX9xXcxX41xX26xX9xX44xX45xX46xX47xX9xX2cxX81xX46xX47xX9xXc3xXbxX9xX46xXaxX35xb89axbe84xX9xX23xX4dxX9xX4fxX46xXaxX9xXaxX54xX55xX46xX47xef46xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8093xX24xX19xX26xX32xXexe94exXaxX35xX9xX46xXaxX35x9a4cxXbxX9xXadxXaexX9xXaxX63xX9xXbxXax53a4xX33xX9xX97xXaxX3exX46xX47xX9xX2cxXaxb079xX9xX47x5ec7xX26xX9xX5exX18xX9xXaxX35xX115xX46xX9xXbxX54x5711xX46xX47xX9xX97xXaxX4axX9xX97xXaxX55xX35xX9xXadxXaexX46xX47xXbbxX9xX23xX4axX9xXcxX41xX26xX9xX55xX9xXcxX41xX26xX9xX19x9e2fxXeaxXbbxX9xXcxX95xX9xX2cxc229xX46xX9xXc3xXbxX9xX46xXaxX35xXe9xXeaxX9xXbxX41xX2cxX9xXadxXaexX46xX47xX9xXadxX87xX46xX9xX2cxX41xX2cxX9xX44xX17xX9xX2fxXa6xX9xX19xXa9xX46xX47xX9xX44xX45xX46xX47xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xddafxX1cxX1cxX35xXf8xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXf8x54a3xX46xX1cxX46xX17x5403xX2fxX1cxX2ax6562xa31cxX2axX1cxeaf8xX1d0xX19xX2axX2ax90c9xa8d4xX1d5xb049xX1ccxXbxX1d6xX1d5xd036xcc86xXdxX1cdxXf8xd259xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xX9xXbxX24xX9xXcxX18xX26xX9xX44xX18xX46xX47xX9xX2cxX24xX9xX23xX35xX9xX18xX46xXaxX9xXaxXeaxX24xX46xX47xX9xX23xX24xX35xX9xXbxX5exX24xX35xX9xXdxX18xX46xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexa84fxXaxX54xX46xX47xX9xXbxX5exX54x5aa4xX2cxX9xXadxX4axX9xX33xXaxX4fxX35xX9xX2cxX4axX9xXcxXaexXbxX9xXdxX54xX13bxX46xX47xX9xX44xX45xX46xX47xX9xX46xXaxX120xXbxX9xXadxX4dxX46xXaxX9xX2cxXaxXeaxX26xd9aaxX46xX9xXbxe1d7xX9xXbxXaxX264xX9xXdxa37dxX46xX47xX9xX2fxX18xX46xX47xX9xXbxXaxX264xX9xX97xXaxXc3xX9xb999xXaxXb3xX35x5ac0xXf8xX9xX230xXaxX35xX115xXbxX9xXadxXaexX9xXbxXaxX120xX33xX9xXadxbec0xX46xX47xX9xX46xX47xXax77ecxX18xX9xX1c3xX239xX35xX9xX1c3xX35xX115xX2cxX9xX47xX35xX4fxXcxX9xX97xXaxX4fxX9xX46xX45xX46xX47xX9xX23xX18xX26xX9xXaxXb3xX35xX9xX2cxX9fxX18xX9xX44xX45xX46xX47xX9xX97xXaxX35xX87xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX45xX46xX47xX9xXbxX5exX24xX46xX47xX9xX2cxXaxX87xX9xXaxX164xX18xX9xX97xXaxXc3xX9xX33xXaxX18xX9xXbxX5exXaexX46xX9xX1c3xX239xX35xX9xX97xXaxX3exX46xX47xX9xX97xXaxXc3xX9xX97xXaxX3exX46xX47xX9xXaxX13bxX33xX9xXdx7ca3xX9xX19x90cbxX46xX9xXadxX87xX46xX9xX1c3xX35xX115xX2cxX9xXbxXaxX35xX87xXeaxX9xX3exX44xX26xX9xX47xX12exX26xX9xXaxX35xX115xX46xX9xXbxX54xX13bxX46xX47xX9xX97xXaxX4axX9xX97xXaxX55xX35xX9xXadxXaexX46xX47xXf8xX9xX230xX87xXeaxX9xX46xXaxX54xX9xX23xX63xX46xX9xX2cxb83dxX9xX47xe71cxX46xX47xX9xXadxXe9xX9xX280xX97xXaxX55xX35xX9xXadxXaexX46xX47xX9xXadxXaexX46xX47xX9xX2cxXb3xX284xX9xXbxXaxbfa2xX9xX5exX120xXbxX9xX2cxX4axX9xXbxXaxX264xX9xX19xX30exX46xX9xXadxX87xX46xX9xX44xX17xX9xX46xX47xXaexX33xX9xX44xX45xX46xX47xXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX5fxX35xX9xXbxX35xX87xXbxX9xXdxX63xX46xXaxX9xX97xXaxX3exX46xX47xX9xX2cxXaxX12bxX9xX4fxX46xXaxX9xXaxX54xX55xX46xX47xX9xXbxX239xX35xX9xX46xXaxX35xcbe7xX46xX9xXdxX35xX115xXeaxX9xXcxX95xX9xX2cxX164xX46xX9xX4fxX46xXaxX9xXaxX54xX55xX46xX47xX9xXbxX239xX35xX9xX46xX47xXeaxX296xX46xX9xXadxX35xX115xX46xXbbxX9xX2cxXa9xX9xXbxXaxX264xX9xXdxX95xX9xX352xX2cxX9x5c06xXeaxX26xX9xX2cxXaxX87xXbxX9xX19xX24xX9xX19xXeaxX46xX47xX9xXcxX3exX35xX9xXbxX5exX24xX46xX47xX9xX352xX2cxX9xX406xXeaxX26xX9xX23xX4dxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXadxbcc8xX35xX9xXaxX4axX18xX9xXbxXc3xX46xXaxXf8xX9xf127xc16cxX9xX2cxX34fxX9xX46xX95xX26xX9xX2cxX4axX9xXbxXaxX264xX9xX97xXaxX352xX2cxX9xX33xXaxXa9xX2cxX9xX23x7523xX46xX47xX9xX2cxX41xX2cxXaxX9xX2cxX41xX2cxX9xX23xX41xX2cxX9xXbxX95xX35xX9xX2cxX4axX9xXbxXaxX264xX9xX19xX9cxX46xX47xX9xXcxXaexXbxX9xX352xX2cxX9xX406xXeaxX26xX9xXbxX34fxXbxX9xXbxX54xXb3xX46xX47xX9xXadxX54xXb3xX46xX47xX9xXadxX264xX9xX19xX43fxX9xX33xXaxX164xX46xX47xX9xXbxX5exX24xX46xX47xX9xX2cxX34fxX33xX9xXaxX24x9d7fxX2cxX9xX46xXaxX5fxX9xX1c3xX95xX24xX9xX352xX2cxX9xX406xXeaxX26xX9xX2cxX9fxX18xX9xXcxXaexXbxX9xX2cxXaxX9fxX9xX44xX17xX9xX97xXaxX41xX2cxX9xX55xX9xX47xX15cxX46xX9xXadxX4axXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX108xX24xX19xX26xX32xXex890cxX34fxX35xX9xX1c3xX239xX35xX9xX44xX17xX9xX2cxXaxX63xX26xX9xX44xX45xX46xX47xX9xXbxXaxX36fxX9xX19xX15cxXeaxX9xX23xX3exX35xX9xXbxX5exXb3xX46xX9xXbxXaxX54xX5fxX46xX47xX9xX23xX4dxX9xX4fxX46xXaxX9xXaxX54xX55xX46xX47xX9xX46xXaxX35xXe9xXeaxX9xXaxXb3xX46xX9xXdxX95xX9xX46xXaxX35xX3d0xX46xX9xXdxX35xX115xXeaxXbbxX9xX2cxX41xX2cxX9xX23xX63xX46xX9xX2cxX4axX9xXbxXaxX264xX9xXdxX43fxX18xX9xX2cxXaxe0e5xX46xX9xX19xX15cxXeaxX9xX23xX3exX35xX9xXbxX5exXb3xX46xX9xX33xXaxX9cxX9xXaxX13bxX33xX9xXadxX264xX9xXadxX4fxXcxX9xX23xX4fxX24xX9xXadxX35xXe9xXeaxX9xX97xX35xX115xX46xX9xX97xXaxX55xX35xX9xXadxXaexX46xX47xX9xXdxX63xX46xXaxXf8xX9xX5xXaxX54xX5fxX46xX47xX9xX44xXeaxX26xX3d0xX46xX9xX23xX4fxX24xX9xX19xX54xd1f6xX46xX47xX9xX2fxXa6xX18xX9xX2cxXax817axX18xX9xX44xX17xX9xXadxX4dxX46xXaxX9xX97xX36fxX9xX2cxX81xX46xX47xX9xXdxX95xX9xXcxXaexXbxX9xX23xX35xX115xX46xX9xX33xXaxX41xX33xX9xXc3xXbxX9xX46xXaxX35xXe9xXeaxX9xX47xX35xc27exX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX115xX9xXbxXaxX34fxX46xX47xX9xX46xXaxX35xX3d0xX46xX9xXdxX35xX115xXeaxX9xX1c3xX95xX9xX23xX3exX35xX9xXbxX5exXb3xX46xX9xXaxX24xX63xXbxX9xXadxXaexX46xX47xX9xX431xX46xX9xXadxX4dxX46xXaxXbbxX9xX46xXaxX120xXbxX9xXdxX95xX9xX97xXaxX35xX9xX47xX4aexX33xX9xX2cxX41xX2cxX9xXadxX35xXe9xXeaxX9xX97xX35xX115xX46xX9xX44xX120xXeaxXf8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43exX24xXeaxX5exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX7dxXeaxXbxX24xX2xX18xX35xXdxX26xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe