Hà Tĩnh tập trung tấn công trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Lào
(Baohatinh.vn) - Sáng 12/4, Công an Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn Hà Tĩnh.
c8d8x1344cx13b92xf374x1490fx12571x122c1x10055xe4bexX7x1307bx11a5ex122e1xfc63x126f6x11009xX5xe314xXax1424dxe16cx102e6xX3xXcxcbc0x10c56xX1xX3xXex130dbxXbxX3xXex14552xfd0fxX18xdde6xX3xXexf41cxX18xX3xX4xcb3cxX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xf243xXbxX3xXex12d89xXdxX3xXbxX1xd5cex13659xX3xX3dxX6xX3xXexd770x130e9xX3xXexX21xX44x135d4xX18xX3x10759xXdxcb02xX18xX3xX23xXdx114e4xXdxX3x11c17xXdx11eb1xXexX3xfee8xX3x108f6xX14xf07exX0xf495xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14c43xXaxX12xeea0xX33xX18xX23xX3xX2x12ea5xX61x12fabx104f7xX3xcfa7xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3dxfef2xX3x11716xe5a5xXexX3xX4xX6xX5fxX3xX94xXdx106abxX3dxX3xXexX21xX44xX4exX18xX3xXexX20xX21xX44x14459xX18xX7fxX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3x1414bxX6xX3dxX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxX3xXexX20xX4exX18xX3xX94xdfecxX6xX3xX4cxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xed69xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd489xX5fxX73xX44xX3xXbxX81xX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX3dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXax11686xXdxX73xXexX1x12a0dxX3xf7edxX2x146b3xXbx12c16xfb01xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX142xX3xX7exX2x130fcxXbxX148xX149xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX61xX61xXdxX103xX4cxX6xX5fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX103xee89xX18xX61xX18xX10xX13dxX7xX61xX2x10a17xX2xX7exX61xX2xX155xX146xX73xX146xX2xX155xX7cxX7exX7cxd277xXexX7cxX7cx14656xX7cxX5xX144xX5bxX17cxX7exX73xX146xX155xX17cxX155xX7cxX18exX18axXexX18exX18ax1237cxX2xX146xX5xX155xX103xcb2fxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX5fxX18xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX5bxX6xX5xXdxX23xX18xX142xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX149xXaxX12x13256xX3cxXdxX3xX73xXdxX58xX18xX3xX5xd9b1xX18xX1xX3xX94xX3cxX5fxX3xX4xX33xX4xX3xX7xX92xX7fxX3xX18xX23xX14xX18xX1xX7fxX3xX94xXf5xX6xX3xXbxX1xd54dx12354xX18xX23xX3xX73x11bf6xX3xX94xX95xXexX3xX20xX6xX3x13041xX21x11edaxX18xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xXaxX12xXcxX1xX262xX4xX3xX1xXdxX58xX18xX3xd32cxX49xX3xX1xX5fxX3cxX4xX1xX3xX7xdfb4xX3xX1a0xX144xX3xX18xX23xX14xX44xX3xX7cxX18exX61xX18exX61xX7cxX155xX2xX17cxX3xX4x11e06xX6xX3xX113xX37xX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX173xX14xX3xX4xX33xX4xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX4cx11492xX18xX3xX23xX1xXdxX3xX18xX1xX53xX3xX1xX95xXbxX3xXexX33xX4xX3xX94xX2c8xX3dxX3xX4cxX2c8xX5fxX3x1101cxXe5xXcxXcxX3xX23xXdx12d68xX6xX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX173xX53xXdxX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX4xX33xX4xX3xXex1214bxX18xX1xX3xX28exX1x13ca5xX3dxX3xd743xX21xX37xX18xX7fxX3xX113xX2axX5xX44xcab0xX1xX314xX3dxX148xX6xX44xX3xf594xX5dxX14xX5fx10b80xX7fxX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3dxX92xX3xX94xX95xXexX3xX4xX6xX5fxX3xX94xXdxX9exX3dxX3xXexX21xX44xX4exX18xX3xXexX20xX21xX44xXabxX18xX7fxX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX7fxX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxX3xXexX20xX4exX18xX3xX94xXf5xX6xX3xX4cxX14xX18xX3xXexX30exX18xX1xX103xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xXaxX12xX28exX49xX3xX1xX5fxX3cxX4xX1xX3xX7xf874xX3xX94xX25cxX95xX4xX3xXexX20xXdxX9exX18xX3xX321xX1xX6xXdxX3xXexfa07xX3xX18xX23xX14xX44xX3xX2xX146xX61xX7exX3xX94xX49xX18xX3xX18xX23xX14xX44xX3xX2xX146xX61xX18axX61xX7cxX155xX2xX17cxX103xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xXaxX12xXcxX1xX10xX5fxX3xX94x130b8xX7fxX3xX4xX33xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX94x12bd5xX44xX3xX3dxX3cxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX33xX4xX3xXexX21xX44xX4exX18xX3xXexX20xX21xX44xXabxX18xX7fxX3xX173xX1cxX18xX3xX94xX37xX18xX23xX3xX26bxX21xfaf4xX18xX3xX4xX1xX43xX18xX23xX3xX18xX1xX26dxX18xX3xX73xX26dxX18xX3xXexed7axX4xX1xX3xX4xX262xX4xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX23xXdxX6xX3xXbxX1xeed5xX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX321xX1xX21xX3xX173xX262xX4xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX149xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xX21xX44xX3xX7xebc9xX4xX3xX3dxX3cxX18xX1xX3xXex1397exX18xX23xX3xX1xX95xXbxX3xX4xX2adxX6xX3xX4xX2c8xX3xX1xX58xX3xXexX1xX298xX18xX23xX3xX4xX1xX477xX18xX1xX3xXexX20xXf5xX3xX173xX14xX3xXexX5fxX14xX18xX3xX73xX26dxX18xX3xXexX20xX5fxX18xX23xX3xX173xXdxX58xX4xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX18xX23xX3e4xX6xX7fxX3xX94xX26xX21xX3xXexX20xX6xX18xX1xX3xX173xX53xXdxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX7fxX3xX173xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX5xX21xX1cxXexX3xX173xXabxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xX321xX1xX21xX3xX173xX262xX4xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX103xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xX3xXbxX81xX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX3dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX73xXexX1xX142xX3xX144xX2xX146xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX142xX3xX7exX2xX155xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX61xX61xXdxX103xX4cxX6xX5fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX103xX173xX18xX61xX18xX10xX13dxX7xX61xX2xX17cxX2xX7exX61xX2xX155xX146xX73xX146xX2xX155xX7exX155xX7cxX7cxXexX144xX2xX7cxX7exX5xX7cxX5bxX17cxX7exX73xX146xX155xX17cxX7cxX1a0xX2xX144xXexX7cxX7exX7exX144xX17cxX5xX155xX103xX1a6xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX5fxX18xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX5bxX6xX5xXdxX23xX18xX142xX3xX1a6xX21xX7xXexXdxecd8xX44xX149xXaxX12xX235xX3cxXdxX3xXexX33xX3xXe5xX23xX21xX44x128acxX18xX3xXcxX1xX33xXdxX3xX113xe20fxX18xX1xX3xX5bxX3xd085xX1xX41exX3xX81xX1xX477xX18xX1xX3xX2adxX44xX3xX113xX37xX3xX94xX37xXdxX3xX113xXdxX4exX18xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX142xX3xX0xX10xX3dxX12xX113xX235xX113xX69dxX3xXexX30exX18xX1xX3xX7xX3d1xX3xXexXdxX49xXbxX3xXex11552xX4xX3xXbxX1xX298xXdxX3xX1xX95xXbxX3xX4xX1x11224xXexX3xX4xX1xX3d1xX3xX173xX53xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xX4xX1xX4b8xX4xX3xX18xX314xX18xX23xX7fxX3xX18xX1xX26xXexX3xX5xX14xX3xX4xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX94xX9exX3xX94xX26xX21xX3xXexX20xX6xX18xX1xX3xX4xX41exX3xX1xXdxX58xX21xX3xX26bxX21xX2c8xX3xX173xX53xXdxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX103xX103xX103xX103xX0xX61xX10xX3dxX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xXaxX12xX81xX33xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX26xX18xX3xX94xX26xX21xX3xX18xX26dxX18xX23xX3xX4xX6xX5fxX3xXex11c63xX3xX5xX58xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxX58xX18xX7fxX3xX4cx118aexXexX3xX23xXdxX2eaxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX149xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX1xX21xX44xX4exX18xX3xX33xX18xX3xX94xX25cxX95xX4xX3xX148xX33xX4xX3xX5xX1cxXbxX3xXexX314xX18xX23xX3xX146xX5bxX2xX155xd6fexX149xX3xX3dxX92xX3xX20xX37xX18xX23xX3xX94xXdxXabxX21xX3xXexX20xX6xX3xXexX20xXdxX58xXexX3xX94xX9exX3xX4xX33xX4xX3xX173xX6dcxX3xX33xX18xX7fxX3xX321xX1xX2axX18xX23xX3xX94xX9exX3xX148xX43axX44xX3xX20xX6xX3xX5fxX6xX18xX3xX7xX6xXdxX7fxX3xX5x10f9fxXexX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX149xX3xXexX20xXdxX58xXexX3xX148xX41exX6xX7fxX3xX173xX2axX3xX1xXdxX58xX21xX3xX1xX41exX6xX7fxX3xX5xX14xX3dxX3xX23xXdxX2c8xX3dxX3xXexX3e4xX3xX18exX155xX5bxX146xX155xX800xX3xX4xX33xX4xX3xX94xXdxX9exX3dxX7fxX3xXexX6dcxX3xX94xXdxX9exX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXbxX1xX4b8xX4xX3xXexX3cxXbxX149xX3xX321xXdxX9exX3dxX3xX7xX5fxX33xXexX3xX4xX1xX6eaxXexX3xX4xX1xX3d1xX3xX4xX33xX4xX3xX1xX5fxX3cxXexX3xX94xX37xX18xX23xX3xX1xX95xXbxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX5xXdxX4exX18xX3xX26bxX21xX6xX18xX3xX94xX49xX18xX3xXexXdxXabxX18xX3xX4xX1xX26xXexX7fxX3xX4xX1xX26xXexX3xX23xX26dxX44xX3xX18xX23xX1xXdxX58xX18xX7fxX3xX4xX1xX26xXexX3xX1xX25cxX53xX18xX23xX3xXexX1xX464xX18xX103xX103xX103xX103xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xXaxX12xX69dxX1xX33xXexX3xX4cxXdxX9exX21xX3xX4xX1xX30exX3xX94xX3cxX5fxX7fxX3xX235xX3cxXdxX3xXexX33xX3xX56xcc33xX3xXcxX20xX842xX18xX23xX3xX13xX2c8xXdxX3xX5bxX3xd897xXdxX33xX3dxX3xX94xX298xX4xX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xXexX30exX18xX1xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX3dxX3cxX18xX1xX142xX3xXcxX697xX18xX1xX3xX1xX697xX18xX1xX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xX4xX33xX4xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX94xX23fxX3xeaefxX18xX41exX18xX23x14099xX7fxX3xX173xX14xX3xX7xX3d1xX3xX4xX48axX18xX3xX999xX18xX41exX18xX23xX99exX3xX1xX25dxX18xX3xXexX20xX5fxX18xX23xX3xXexX1x12d38xXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xXexX53xXdxX103xX3xX113xX842xX18xX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX148xX21xX44xX4exX18xX3xX26bxX21xX298xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX18xX23xX14xX44xX3xX4xX14xX18xX23xX3xX3dxX6xX18xX1xX3xX94xX37xX18xX23xX7fxX3xX5xXdxXabxX21xX3xX5xX17xX18xX1xX7fxX3xX3dxX92xX3xX20xX37xX18xX23xX3xX26bxX21xX44xX3xX3dxX2axX3xX173xX53xXdxX3xX18xX23xX21x1415axX18xX3xX999xX1xX14xX18xX23xX99exX3xX5xX53xX18xX3xX94xX25cxX95xX4xX3xX94xX25cxX6xX3xXexX3e4xX3xX321xX1xX21xX3xX173xX262xX4xX3xXcxX6xX3dxX3xX942xXdxX33xX4xX3xX56xX14xX18xX23xX7fxX3xXexX1cxXbxX3xX321xX49xXexX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX3e4xX18xX23xX3xX321xX1xX5fxX3xX92xX3xX5dxX14xX5fxX7fxX3xX5xX95xXdxX3xX73xX6dcxX18xX23xX3xXexX697xX18xX1xX3xX1xX697xX18xX1xX3xX173xX1cxX18xX3xX4xX1xX21xX44xX9exX18xX3xX173xXabxX3xX18xX25cxX53xX4xX3xXexX6xX103xX3xX56xX697xX3xX173xX1cxX44xX7fxX3xX173xXdxX58xX4xX3xXexX20xXdxX9exX18xX3xX321xX1xX6xXdxX3xX94xX95xXexX3xX4xX6xX5fxX3xX94xXdxX9exX3dxX3xX18xX14xX44xX3xX5xX14xX3xX44xX4exX21xX3xX4xX464xX21xX3xX4xX26xXbxX3xX4cxX33xX4xX1xX7fxX3xX4xX464xX18xX3xXbxX1xX2c8xXdxX3xXexX1xX262xX4xX3xX1xXdxX58xX18xX3xX1xXdxX58xX21xX3xX26bxX21xX2c8xX103xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xX3xXbxX81xX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX3dxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX81xX10xX18xXexX10xX20xX3xX73xXexX1xX21xX3dxX4cxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX73xXexX1xX142xX3xX146xX144xX155xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX142xX3xX18exX18axX18exXbxX148xX149xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX61xX61xXdxX103xX4cxX6xX5fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX103xX173xX18xX61xX18xX10xX13dxX7xX61xX2xX17cxX2xX7exX61xX2xX155xX146xX73xX146xX2xX155xX7exX2xX18exX144xXexX146xX2xX2xX7exX2xX5xX155xX103xX1a6xXbxX23xddc8xX20xX9xX7exX146xX7exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX6xXbxXexXdxX5fxX18xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX5bxX6xX5xXdxX23xX18xX142xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX149xXaxX12xX235xX3cxXdxX3xXexX33xX3xX56xX934xX3xXcxX20xX842xX18xX23xX3xX13xX2c8xXdxX7fxX3xX942xXdxX33xX3dxX3xX94xX298xX4xX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xXexX30exX18xX1xX3xX4xX1xX30exX3xX94xX3cxX5fxX3xXexX3cxXdxX3xX4cxX21xX4c1xXdxX3xX5xX68exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xXaxX12xX942xXdxX33xX3dxX3xX94xX298xX4xX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xXexX30exX18xX1xX3xX44xX4exX21xX3xX4xX464xX21xX3xX4xX33xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xXexX20xX262xX4xX3xXexXdxX49xXbxX3xX94xX26xX21xX3xXexX20xX6xX18xX1xX3xX173xX53xXdxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXbxX1xX2c8xXdxX3xXexX314xX18xX23xX3xX4xX25cxX9bexX18xX23xX3xXbxX1xX298xXdxX3xX1xX95xXbxX7fxX3xXexX20xXdxX9exX18xX3xX321xX1xX6xXdxX3xX94xXa1dxX18xX23xX3xX4cxX37xX3xX4xX33xX4xX3xX4cxXdxX58xX18xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX18xX23xX1xXdxX58xXbxX3xX173xX6dcxX3xX94xX9exX3xX94xX26xX21xX3xXexX20xX6xX18xX1xX3xX321xXdxX4exX18xX3xX26bxX21xX44xX49xXexX7fxX3xX999xX94xX33xX18xX1xX99exX3xXexX1cxX18xX3xX23xX298xX4xX7fxX3xX94xX33xX18xX1xX3xX173xX14xX5fxX3xX18xX1xX2eaxX18xX23xX3xX2axX18xX23xX3xX999xXexX20x134fbxX3dxX99exX103xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xXaxX12xX81xX33xX4xX3xX4xX26xXbxX3xX18xX23xX14xX18xX1xX7fxX3xX94xXf5xX6xX3xXbxX1xX25cxX25dxX18xX23xX7fxX3xX18xX1xX14xX3xXexX20xX25cxX9bexX18xX23xX3xX4xX464xX18xX3xXexX21xX44xX4exX18xX3xXexX20xX21xX44xXabxX18xX7fxX3xX173xX1cxX18xX3xX94xX37xX18xX23xX7fxX3xXexX20xXdxX9exX18xX3xX321xX1xX6xXdxX3xX20xX14xX3xX7xX5fxX33xXexX3xX4xX33xX4xX3xX94xX298xXdxX3xXexX25cxX95xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX58xX18xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX7fxX3xX4c1xX3xX18xX1xX41exX3dxX3xX94xX9exX3xX321xXdxX9exX3dxX3xX7xX5fxX33xXexX3xXexX298xXexX3xXexX697xX18xX1xX3xX1xX697xX18xX1xX7fxX3xX18xX1xX26xXexX3xX5xX14xX3xX92xX3xX13xX25cxX25dxX18xX23xX3xX76xX25dxX18xX7fxX3xXe5xX23xX1xXdxX3x116cdxX21xX26dxX18xX7fxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX298xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7fxX3xXexX1xXf5xX3xX148xX23fxX3xX28ex12df9xX3xX2e3xX18xX1xX149xX3xX4xX33xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xX4xX1xX4b8xX4xX3xX18xX314xX18xX23xX3xX4xX464xX18xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX3dxX25cxX21xX3xX4xX1xX5fxX3xX4xX26xXbxX3xX2adxX44xX7fxX3xX4xX1xX477xX18xX1xX3xX26bxX21xX44xXabxX18xX3xX4xX33xX4xX3xX94xXf5xX6xX3xXbxX1xX25cxX25dxX18xX23xX3xX148xX26dxX44xX3xX73xX262xX18xX23xX7fxX3xXexX20xXdxX9exX18xX3xX321xX1xX6xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXbxX1xX25cxX25dxX18xX23xX3xX33xX18xX7fxX3xX321xX49xX3xX1xX5fxX3cxX4xX1xX3xX94xX26xX21xX3xXexX20xX6xX18xX1xX7fxX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX103xX103xX103xX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX148xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX23xX9xXaxX155xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX73xX73xXdxX18xX23xX9xXaxX146xXaxX12xX0xXexX4cxX5fxX73xX44xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX73xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX5bxX6xX5xXdxX23xX18xX142xX3xX1a6xX21xX7xXexXdxX67exX44xX149xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX5fxX73xX44xXaxX12xXe5xX1xX2eaxX18xX23xX3xXexX1xX33xX18xX23xX3xX94xX464xX21xX3xX18xX314xX3dxX3xX7cxX155xX2xX17cxX7fxX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX298xXdxX3xX1xX95xXbxX3xX173xX53xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xX4xX1xX4b8xX4xX3xX18xX314xX18xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX20xX6xX3xX26bxX21xX26dxX18xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xX3dxX3cxX18xX1xX3xX3dxX3d1xX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX7fxX3xX4xf8c7xX6xX3xX321xX1xX43axX21xX103xX3x12d33xX21xX6xX3xX94xX41exX3xX94xX23fxX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xXdxX58xX18xX7fxX3xX4cxX7afxXexX3xX23xXdxX2eaxX3xX144xX7cxX3xX173xX6dcxX61xX2xX155xX144xX3xX94xX298xXdxX3xXexX25cxX95xX18xX23xX3xX329xX2xX18exX3xX94xX298xXdxX3xXexX25cxX95xX18xX23xX3xX18xX23xX25cxX9bexXdxX3xX5dxX14xX5fxX32dxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xXbxX1xX33xXbxX7fxX3xXexX1xX21xX3xX23xXdxX2eaxX3xX2xX1a0xX146xX3xX4cxX33xX18xX1xX3xX1xX10xX20xX5fxXdxX18xX7fxX3xX23xX464xX18xX3xX18exX18axX17cxX3xX321xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX4c1xX18xX23xX3xX1xX95xXbxX7fxX3xX2xX155xX1a0xX103xX18axX146xX17cxX3xX173xXdxX4exX18xX3xX1xXa1dxX18xX23xX3xXbxX1xXdxX49xX18xX7fxX3xX23xX464xX18xX3xX18axX3xX321xX23xX3xX173xX14xX3xX2xX146xX3xX4cxX33xX18xX1xX3xX4xX464xX18xX3xX7xX6xX7fxX3xX2xX7cxX2xX3xX321xX23xX3xX26bxX21xX2c8xX3xXexX1xX21xX298xX4xX3xXbxX1xXdxX58xX18xX3xXexX25cxX25dxXdxX103xX103xX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX20xX12xX0xX61xXexX4cxX5fxX73xX44xX12xX0xX61xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xX73xXdxX173xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX20xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5bxXexX1xX21xX3dxX4cxX5bxX6xX18xX73xX5bxX7xX6xXbxX5fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10c89xX6xX3xX26bxX21xX26dxX18xX3xX4xX6xX5fxX3xX94xXdxX9exX3dxX7fxX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX94xXdxXabxX21xX3xXexX20xX6xX7fxX3xX321xX1xX33xX3dxX3xXbxX1xX33xX3xX2xX146xX2xX3xX173xX6dcxX7fxX3xX4cxX7afxXexX3xX23xX464xX18xX3xX18exX155xX155xX3xX94xX298xXdxX3xXexX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xXexX37xXdxX3xX1xX697xX18xX1xX3xX7xX262xXaxX3xX1xX20xX10xX67exX9xXaxX61xX6xX18xX5bxX18xXdxX18xX1xX5bxXexX20xX6xXexX5bxXexX21xX61xX20xX6xX5bxX26bxX21xX6xX18xX5bxX4xX6xX5fxX5bxX73xXdxX10xX3dxX5bxX4xX5fxX18xX23xX5bxX6xX18xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX18xX1xX5bxX73xXdxX10xX21xX5bxXexX20xX6xX5bxX321xX1xX6xX3dxX5bxXbxX1xX6xX5bxX2xX146xX2xX5bxX173xX21xX5bxX4cxX6xXexX5bxX23xX6xX18xX5bxX18exX155xX155xX5bxX73xX5fxXdxX5bxXexX21xX5fxX18xX23xX5bxXbxX1xX6xX3dxX5bxXexX5fxXdxX5bxX1xXdxX18xX1xX5bxX7xX21xX61xX2xX144xX17cxX17cxX1a0xX7exX103xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX61xX3dxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX7cxX155xX61xX18xX10xX13dxX7xX61xX2xX17cxX2xX2xX61xX17cxX144xX73xX7cxX155xX144xX155xX146xX18exX7cxXexX146xX17cxX18exX18exX5xX18exX5bxX2xX103xX1a6xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX173xX12xX0xX7xXexX20xX5fxX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112axX6xX3xX26bxX21xX26dxX18xX3xX4xX6xX5fxX3xX94xXdxX9exX3dxX7fxX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX94xXdxXabxX21xX3xXexX20xX6xX7fxX3xX321xX1xX33xX3dxX3xXbxX1xX33xX3xX2xX146xX2xX3xX173xX6dcxX7fxX3xX4cxX7afxXexX3xX23xX464xX18xX3xX18exX155xX155xX3xX94xX298xXdxX3xXexX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xXexX37xXdxX3xX1xX697xX18xX1xX3xX7xX262xXaxX3xX1xX20xX10xX67exX9xXaxX61xX6xX18xX5bxX18xXdxX18xX1xX5bxXexX20xX6xXexX5bxXexX21xX61xX20xX6xX5bxX26bxX21xX6xX18xX5bxX4xX6xX5fxX5bxX73xXdxX10xX3dxX5bxX4xX5fxX18xX23xX5bxX6xX18xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX18xX1xX5bxX73xXdxX10xX21xX5bxXexX20xX6xX5bxX321xX1xX6xX3dxX5bxXbxX1xX6xX5bxX2xX146xX2xX5bxX173xX21xX5bxX4cxX6xXexX5bxX23xX6xX18xX5bxX18exX155xX155xX5bxX73xX5fxXdxX5bxXexX21xX5fxX18xX23xX5bxXbxX1xX6xX3dxX5bxXexX5fxXdxX5bxX1xXdxX18xX1xX5bxX7xX21xX61xX2xX144xX17cxX17cxX1a0xX7exX103xX1xXexX3dxXaxX12xX112axX6xX3xX26bxX21xX26dxX18xX3xX4xX6xX5fxX3xX94xXdxX9exX3dxX7fxX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX94xXdxXabxX21xX3xXexX20xX6xX7fxX3xX321xX1xX33xX3dxX3xXbxX1xX33xX3xX2xX146xX2xX3xX173xX6dcxX7fxX3xX4cxX7afxXexX3xX23xX464xX18xX3xX18exX155xX155xX3xX94xX298xXdxX3xXexX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xXexX37xXdxX3xX1xX697xX18xX1xX3xX7xX262xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX20xX5fxX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX28exX49xXexX3xXexX1xX43xX4xX3xX94xX95xXexX3xX20xX6xX3xX26bxX21xX26dxX18xX3xX4xX6xX5fxX3xX94xXdxX9exX3dxX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX7fxX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX329xXexX1xX33xX18xX23xX3xX2xX2xX61xX7cxX155xX2xX1a0xX3xX94xX49xX18xX3xXexX1xX33xX18xX23xX3xX7cxX61xX7cxX155xX2xX17cxX32dxX3xX4cxX2c8xX5fxX3xX94xX2c8xX3dxX3xX2e3xXe5xXcxXcxX3xXexX20xX25cxX53xX4xX7fxX3xXexX20xX5fxX18xX23xX3xX173xX14xX3xX7xX6xX21xX3xXcxX49xXexX3xXe5xX23xX21xX44xX4exX18xX3xX94xX33xX18xX7fxX3xX81xX2axX18xX23xX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX94xX23fxX3xX94xX23fxX3xX94xXdxXabxX21xX3xXexX20xX6xX7fxX3xX321xX1xX33xX3dxX3xXbxX1xX33xX3xX2xX146xX2xX3xX173xX6dcxX7fxX3xX4cxX7afxXexX3xX23xX464xX18xX3xX18exX155xX155xX3xX94xX298xXdxX3xXexX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xXexX37xXdxX3xX1xX697xX18xX1xX3xX7xX262xX7fxX3xXexX1xX21xX3xX1xXa1dxXdxX3xXexX14xXdxX3xX7xX2c8xX18xX3xXexX20xXf5xX3xX23xXdxX33xX3xXexX20xX4exX18xX3xX7cxX7fxX1a0xX3xXexX79exX3xX94xXa1dxX18xX23xX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX173xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX92xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x1297bxX3xX999xX81xX314xX18xX23xX99exX3xX173xX14xX3xX999xX18xX41exX18xX23xX99ex1332cxXaxX3xX1xX20xX10xX67exX9xXaxX61xX6xX18xX5bxX18xXdxX18xX1xX5bxXexX20xX6xXexX5bxXexX21xX61xX4xX1xX5fxX18xX23xX5bxX3dxX6xX5bxXexX21xX44xX5bxXexX20xX10xX18xX5bxXexX21xX44xX10xX18xX5bxX4cxXdxX10xX18xX5bxX23xXdxX5fxXdxX5bxX5fxX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX18xX1xX5bxX5bxX4xX6xX18xX23xX5bxX173xX6xX5bxX18xX5fxX18xX23xX61xX2xX144xX1a0xX17cxX18exX7exX103xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX61xX3dxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX7cxX155xX61xX18xX10xX13dxX7xX61xX2xX17cxX155xX1a0xX61xX17cxX144xX73xX2xX155xX1a0xX7cxX144xX18exX7exXexX1a0xX2xX1a0xX155xX5xX146xX5bxX7exX103xX1a6xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX173xX12xX0xX7xXexX20xX5fxX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX92xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX157bxX3xX999xX81xX314xX18xX23xX99exX3xX173xX14xX3xX999xX18xX41exX18xX23xX99exX158dxXaxX3xX1xX20xX10xX67exX9xXaxX61xX6xX18xX5bxX18xXdxX18xX1xX5bxXexX20xX6xXexX5bxXexX21xX61xX4xX1xX5fxX18xX23xX5bxX3dxX6xX5bxXexX21xX44xX5bxXexX20xX10xX18xX5bxXexX21xX44xX10xX18xX5bxX4cxXdxX10xX18xX5bxX23xXdxX5fxXdxX5bxX5fxX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX18xX1xX5bxX5bxX4xX6xX18xX23xX5bxX173xX6xX5bxX18xX5fxX18xX23xX61xX2xX144xX1a0xX17cxX18exX7exX103xX1xXexX3dxXaxX12xX81xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX20xX4exX18xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX92xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX157bxX3xX999xX81xX314xX18xX23xX99exX3xX173xX14xX3xX999xX18xX41exX18xX23xX99exX158dxX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX20xX5fxX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX56xX53xXdxX3xX173xXdxX58xX4xX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX4xX1xX21xX44xX9exX18xX3xX94xXf5xX6xX3xX4cxX14xX18xX3xX1xX5fxX3cxXexX3xX94xX37xX18xX23xX3xXexX3e4xX3xX321xX1xX21xX3xX173xX262xX4xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xXcxX26dxX44xX3xX113xX7afxX4xX3xX173xXabxX3xX3dxXdxXabxX18xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xX157bxX3xXcxX26dxX44xX3xXe5xX23xX21xX44xX4exX18xX7fxX3xXexX1xX9bexXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xX23xX464xX18xX3xX94xX26dxX44xX7fxX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX92xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX94xX6xX18xX23xX3xX92xX3xX173xX14xX5fxX3xXexX1xX49xX3xX4xX314xX18xX23xX3xX3dxX697xX18xX1xX3xX1xX25dxX18xX3xX4cxX6xX5fxX3xX23xXdxX9bexX3xX1xX49xXexX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX173xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX1xX21xX44xX4exX18xX3xX33xX18xX3xX7exX18axX1a0xX5dxX56xX3xX94xX25cxX95xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX33xX3xX18xX1xX25cxX3xXexX1xX49xX3xX18xX14xX5fxXb8axXaxX3xX1xX20xX10xX67exX9xXaxX61xX6xX18xX5bxX18xXdxX18xX1xX5bxXexX20xX6xXexX5bxXexX21xX61xX4xX1xX21xX44xX10xX18xX5bxX6xX18xX5bxX7exX18axX1a0xX5xX173xX5bxX73xX21xX5fxX4xX5bxX5xX21xX4xX5bxX5xX21xX5fxX18xX23xX5bxXbxX1xX5fxX18xX23xX5bxX4xX1xX5fxX18xX23xX5bxX3dxX6xX5bxXexX21xX44xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX18xX1xX5bxXbxX1xX6xX5bxX18xX1xX21xX5bxXexX1xX10xX5bxX18xX6xX5fxX61xX2xX146xX1a0xX18exX155xX17cxX103xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX61xX3dxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX7cxX155xX61xX18xX10xX13dxX7xX61xX2xX1a0xX7cxX17cxX61xX18axX7cxX73xX7exX7cxX18exX7exX18exX155xX155xXexX7exX155xX17cxX2xX5xX155xX5bxX6xX7cxX7cxX7cxX103xX1a6xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX173xX12xX0xX7xXexX20xX5fxX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX1xX21xX44xX4exX18xX3xX33xX18xX3xX7exX18axX1a0xX5dxX56xX3xX94xX25cxX95xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX33xX3xX18xX1xX25cxX3xXexX1xX49xX3xX18xX14xX5fxXb8axXaxX3xX1xX20xX10xX67exX9xXaxX61xX6xX18xX5bxX18xXdxX18xX1xX5bxXexX20xX6xXexX5bxXexX21xX61xX4xX1xX21xX44xX10xX18xX5bxX6xX18xX5bxX7exX18axX1a0xX5xX173xX5bxX73xX21xX5fxX4xX5bxX5xX21xX4xX5bxX5xX21xX5fxX18xX23xX5bxXbxX1xX5fxX18xX23xX5bxX4xX1xX5fxX18xX23xX5bxX3dxX6xX5bxXexX21xX44xX5bxX1xX6xX5bxXexXdxX18xX1xX5bxXbxX1xX6xX5bxX18xX1xX21xX5bxXexX1xX10xX5bxX18xX6xX5fxX61xX2xX146xX1a0xX18exX155xX17cxX103xX1xXexX3dxXaxX12xX81xX1xX21xX44xX4exX18xX3xX33xX18xX3xX7exX18axX1a0xX5dxX56xX3xX94xX25cxX95xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX33xX3xX18xX1xX25cxX3xXexX1xX49xX3xX18xX14xX5fxXb8axX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX20xX5fxX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX56xX53xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX464xX18xX3xXexX20xX33xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX58xX3dxX3xX4xX6xX5fxX7fxX3xX3dxX25cxX21xX3xXexX20xX477xX7fxX3xX73xfa4dxX18xX23xX3xX4xX2c8xX3dxX7fxX3xX321xXdxX4exX18xX3xX26bxX21xX44xX49xXexX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX7fxX3xX4xX33xX4xX3xX5xX262xX4xX3xX5xX25cxX95xX18xX23xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX94xX23fxX3xXexX20xXdxX58xXexX3xXbxX1xX33xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX2axX18xX23xX3xX81xX1xX21xX44xX4exX18xX3xX33xX18xX3xX7exX18axX1a0xX5dxX56xX7fxX3xX4cxX7afxXexX3xX173xX6dcxX3xX173xX1cxX18xX3xX4xX1xX21xX44xX9exX18xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX26bxX21xX6xX3xX81xXfe1xX6xX3xX321xX1xX43axX21xX3xXfeaxX21xX298xX4xX3xXexX49xX3xX81xX464xX21xX3xXcxX20xX10xX5fxX3xX5xX53xX18xX3xX18xX1xX26xXexX3xXexX3e4xX3xXexX20xX25cxX53xX4xX3xX94xX49xX18xX3xX18xX6xX44xX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX173xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3dxX477xXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX21xX44xX4exX18xX3xXexX20xX21xX44xXabxX18xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX18xX314xX3dxX3xX7cxX155xX2xX1a0xXaxX3xX1xX20xX10xX67exX9xXaxX61xX6xX18xX5bxX18xXdxX18xX1xX5bxXexX20xX6xXexX5bxXexX21xX61xX1xX6xX5bxXexXdxX18xX1xX5bxX3dxXdxXexX5bxXexXdxX18xX1xX5bxXexX21xX44xX10xX18xX5bxXexX20xX21xX44xX10xX18xX5bxXbxX1xX5fxX18xX23xX5bxX4xX1xX5fxX18xX23xX5bxX3dxX6xX5bxXexX21xX44xX5bxX18xX6xX3dxX5bxX7cxX155xX2xX1a0xX61xX2xX146xX144xX144xX1a0xX146xX103xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX61xX3dxX10xX73xXdxX6xX61xX2xX7cxX155xX61xX18xX10xX13dxX7xX61xX2xX1a0xX7cxX146xX61xX2xX2xX18axX73xX18exX155xX1a0xX7exX144xX155xX18exXexX7cxX155xX155xX5xX18exX5bxX2xX103xX1a6xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX26xX18xX3xX4xX2axX18xX23xX3xXexX20xX26xX18xX3xX33xXbxX3xXexX37xXdxX3xXbxX1xX3cxX3dxX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xXexX21xX44xX49xX18xX3xX4cxXdxX4exX18xX3xX23xXdxX53xXdxX3xX56xXdxX58xXexX3xX5bxX3xX5dxX14xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX173xX12xX0xX7xXexX20xX5fxX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3dxX477xXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX21xX44xX4exX18xX3xXexX20xX21xX44xXabxX18xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX18xX314xX3dxX3xX7cxX155xX2xX1a0xXaxX3xX1xX20xX10xX67exX9xXaxX61xX6xX18xX5bxX18xXdxX18xX1xX5bxXexX20xX6xXexX5bxXexX21xX61xX1xX6xX5bxXexXdxX18xX1xX5bxX3dxXdxXexX5bxXexXdxX18xX1xX5bxXexX21xX44xX10xX18xX5bxXexX20xX21xX44xX10xX18xX5bxXbxX1xX5fxX18xX23xX5bxX4xX1xX5fxX18xX23xX5bxX3dxX6xX5bxXexX21xX44xX5bxX18xX6xX3dxX5bxX7cxX155xX2xX1a0xX61xX2xX146xX144xX144xX1a0xX146xX103xX1xXexX3dxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3dxX477xXexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX21xX44xX4exX18xX3xXexX20xX21xX44xXabxX18xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX18xX314xX3dxX3xX7cxX155xX2xX1a0xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX20xX5fxX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXaxX13xX23fxX44xX3xX4cxX2c8xX5fxX3xX173xX58xX3xXexX1xX49xX3xX1xX58xX3xXexX20x109b8xX3xXexX20xX25cxX53xX4xX3xX1xXdxX9exX3dxX3xX1xX842xX6xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX99exX3xX5xX14xX3xX4xX1xX2adxX3xX94xXabxX3xX5xX68exX3xX3dxX477xXexX3xXexXdxX18xX1xX7fxX3xX73xXdxX68exX21xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX21xX44xX4exX18xX3xXexX20xX21xX44xXabxX18xX3xXbxX1xX48axX18xX23xX3xX4xX1xX298xX18xX23xX3xX3dxX6xX3xXexX43xX44xX3xX18xX314xX3dxX3xX7cxX155xX2xX1a0xX3xX73xX5fxX3xX81xX6dcxX4xX3xX13xX2c8xXdxX3xX26bxX21xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX298xXdxX3xX1xX95xXbxX3xX173xX53xXdxX3xX1xX21xX44xX58xX18xX3xX13xX25cxX25dxX18xX23xX3xX76xX25dxX18xX3xXexX4c1xX3xX4xX1xX4b8xX4xX3xX7xX33xX18xX23xX3xX18xX6xX44xX3xX329xX7cxX155xX61xX144xX32dxX3xXexX3cxXdxX3xX148xX23fxX3xX76xX25dxX18xX3xX28exXdxX3dxX3xX2xX103xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX173xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX21xX5xX12xX0xX73xXdxX173xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX61xX73xXdxX173xX12xX0xX61xX73xXdxX173xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e3xX21xXexX1xX5fxX20xXaxX12xXcxXdxX49xX18xX3x11b3fxX1b32xX18xX23xX0xX61xXbxX12
Tiến Dũng