Chờ đợi gì ở Ngoại hạng Anh dịp Boxing Day?
Mỗi ông lớn thi đấu vào đêm nay đều có vấn đề riêng và nhiệm vụ giành trọn vẹn 3 điểm để làm quà tặng người hâm mộ nhân dịp Boxing Day trở nên vô cùng khó khăn.
c6bbx18589xed33xda49x11a9cx12a6cx11d18x15358xdaa6xX7x15d5dx10768x18b2cx15bd0x114e3x15a2exX5x121b2xXax14582x1147axX1x19f44xX3x19f4dxf9b3xXdxX3x14714x11b5bxX3xeb19xX3x13c85xX1bxd919x1361exXdxX3xX1xX23x19ba5xX1bxX3x1921exX28xX1xX3xd8a6xda43xXbxX3xe17fxX22x180dfxXdxX28xX1bxX3xdf7fxX6x13cfcx156ecxX0x17a23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx109dfxX10xX6xX2fxXaxX12x144e0x11798xXdxX3x168bbxX28xX1bxX3xX5x176faxX28xX3xXexX1xXdxX3xX17xf917x18c5exX3x117dfxce3exX22xX3xX17x16086x18c05xX3xX28xX6xX3cxX3xX17x10899xX66xX3xX4xfdd6xX3xX68xX65xX28xX3xX17xX75xX3xe1abxXdxX6dxX28xX1bxX3xX68xX69xX3xX28xX1xXdx113b6xX6exX3xX68x15bebxX3xX1bxXdxX69xX28xX1xX3xXexX82x17c59xX28xX3xX68xf7cexX28xX3xe475xX3xX17xXdxf029xX6exX3xX17xXa7xX3xX5xX69xX6exX3x15b5dxX66xX69xX3xXex18187xX28xX1bxX3xX28xX1bx16d7axX15xXdxX3xX1x1557dxX6exX3xX6ex165f2xX3xX28xX1xXc1xX28xX3xX2fxX30xXbxX3xX33xX22xX35xXdxX28xX1bxX3xX3axX6xX3cxX3xXexX82xX1exX3xX28xX6dxX28xX3xX68xX58xX3xX4x18ff9xX28xX1bxX3x135a4xX1xX79xX3xXebxX1x1750exX28x17683xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xXdxX6exX1bxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXf3xfe24xX6xX22xX1xX6xXexXdxX28xX1xXf3xX68xX28xX3fxX28xX10xd73axX7xX3fxX2x12778x182a8x16382xX3fxX2xcffexX12axX2fxX2xX2x1a460xXexXa3xdda7xX12fxX134xX5xX12fxXf3x10f1fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX22xX3xX2fxX22xXdxX3xX1bxXdxX3xX22xX3xX28xX1bxX22xX6xXdxX3xX1xX6xX28xX1bxX3xX6xX28xX1xX3xX2fxXdxXbxX3xX117xX22xX35xXdxX28xX1bxX3xX2fxX6xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX2fxXdxX7xXbxX5xX6xX3cxed6axX117xX5xX22xX4xXebx160a3xX6exX6xX82xX1bxXdxX28x12cadxX5xX10x13c4fxXexX181xX6xX66xXexX22xX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX82xXdxX1bxX1xXexX181xX6xX66xXexX22xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xX7xXexX82xX22xX28xX1bxX12xX3axX6xX68xXdxX2fxX3xX54xX22xX3cxX10xX7xX3xX7x141b6xX3xX5xX69xX6exX3xXebxX1xX79xX3xX54xXf3x19ff8xX0xX3fxX7xXexX82xX22xX28xX1bxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX13xX1x168c7xX3xXbxX1xe376xXdxX3xX1bxXb6xXbxX3xX17xXc5xXdxX3xX117xX79xX28xX1bxX3xX17xX6xX28xX1bxX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xX28xX1xX79xX6exX3xX28xX1bxX66xX3cxX3xX1xXdxXa7xX6exX3xX28xX1xXbcxX3xc9eexX66xX28xX2fxX10xX82xX5xX6xX28xX2fxX3xX5xX69xX3xX4x11693xX3xX1xXc5xXdxX3xX5xX5dxX28xX3xX17xXa7xX3xX54xXf3xX1e4xX3xXexXdx17aa7xXbxX3xX17xX69xX3xX4xX1xXdxX259xX28xX3xXexX1x114cbxX28xX1bxXf3xX3xXcxf192xX28xX1xX3xX82xX6x15ff5xX3xXexX1xf711xX3cxX3xXexX82xf75cxX3x11e99xX22xX7xX10xX3xX54xX22xX66xX82xXdxX28xX1xX22xX3xX17x1005exX3xX117xX65xXexX3xX117xX23xXdxX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xX2xX12fxX3xXexX82x17e8cxX28xX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX3xXexX82xX6dxX28xX3xX6exX9cxXdxX3xX17xX65xX66xX3xXexX82xXbcxX15xX28xX1bxX273xX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xX17xX79xX3xX4xX79xX3xX17xX259xX28xX3xX137xX3xX4xX1xXdxX259xX28xX3xXexX1xX267xX28xX1bxXf3xX3x105fdxXdxX6dxX28xX1bxX3xXexX23xXdxX3xX20xX1bxX22xX23xXdxX3xX1xX23xX28xX1bxX3xX2bxX28xX1xX273xX3x1286dxX66x13ea1xX3xX17x17bf4xX3xX17xX28dxX3xX1bxXdxX69xX28xX1xX3xXexX82xX9cxX28xX3x127e6xX3xX17xXdxXa7xX6exX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xXcxX22xXexXexX10xX28xX1xX6xX6exX273xX3xX13xX82xX3cxX7xXexX6xX5xX3x17d17xX6xX5xX6xX4xX10xX3xX68xX69xX3x11ab0xX10xX7xXexX3xX33xX82xX22xX6exX3xX17xXa7xX3xXexX82xX1exX3xX5xX23xXdxX3xX17xXbcxX15xX28xX1bxX3xX17xX66xX6xX3xX68xX58xX3xX17xX30xX4xX1xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX237xX66xX28xX2fxX10xX82xX5xX6xX28xX2fxX3xX82x14aa9xX3xX82xX69xX28xX1bxX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xXbxX1xX209xXdxX3xX17x13c78xXdxX3xXexX1x132f7xX3xX35xc8ddxX28xX1bxX3xXexX277xX6exX3xX68xX5dxXdxX3xX17xXc5xXdxX3xX4xX1xX3a4xX3xX28xX1xX69xX3xX68xX69xX22xX3xX5x18dc3xX4xX3xX28xX69xX3cxXf3xX3xX20xX1xXbcxX28xX1bxX3xX7xf02cxX3xX1xXdxX8exX28xX3xX2fxXdxX8exX28xX3xX4xX3a4xX6xX3xX54x15d62xX22xX3xX17xX10xX28xX3xXexX82xX1exX3xX28xX6dxX28xX3xX17xXb6xX4xX3xX117xXdxX8exXexX3xXebxX1xXdxX3xXexX82xX6dxX28xX3xX117xXf1xX28xX1bxX3xX1bxX1xX259xX3xX4xX1xX205xX3xX17xX23xX22xX3xX5xX69xX3xX3axX6xX68xXdxX2fxX3xX54xX22xX3cxX10xX7xXf3xX3xX4ex1324cx187eexX3xX28xX1bxXbcxX15xXdxX3xX237xX4xX22xXexX5xX6xX28xX2fxX3xX4xX79xX3xX5xX277xX28xX3xXexX82xX1exX3xX5xX23xXdxX3x1191axX5xX2fxX3xXcxX82xX6xX191xX191xX22xX82xX2fxX3xX17xX277xX66xX3xXexXdxX6dxX28xX3xXebxXa7xX3xXex12d1exX3xXebxX1xXdxX3xX117xX30xX3xX7xX6xX3xXexX1xX209xXdxX3xX4x168bexX4xX1xX3xX17xXc1xX3cxX3xX1xX246xX28xX3xX12cxX3xX28xXf1xX6exXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xXdxX6exX1bxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXf3xX117xX6xX22xX1xX6xXexXdxX28xX1xXf3xX68xX28xX3fxX28xX10xX126xX7xX3fxX2xX12axX12bxX12cxX3fxX2xX12fxX12axX2fxX2xX2xX134xXexX137xX12fxXa3xX12cxX5xX2xXf3xX13dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX22xX3xX2fxX22xXdxX3xX1bxXdxX3xX22xX3xX28xX1bxX22xX6xXdxX3xX1xX6xX28xX1bxX3xX6xX28xX1xX3xX2fxXdxXbxX3xX117xX22xX35xXdxX28xX1bxX3xX2fxX6xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX2fxXdxX7xXbxX5xX6xX3cxX181xX117xX5xX22xX4xXebxX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX5xX10xX191xXexX181xX6xX66xXexX22xX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX82xXdxX1bxX1xXexX181xX6xX66xXexX22xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX28xXaxX12xX13xX39fxX3xX28xX1xXc1xX28xX3xX54xX22xX3cxX10xX7xX3xX7xX1d8xX3xX1bxXc1xX3cxX3xX28xX1xXdxX75xX66xX3xXebxX1xX79xX3xXebxX1xXf1xX28xX3xX4xX1xX22xX3xX54xXf3xX1e4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX20xX1xe295xX28xX1bxX3xX28xX1bxX69xX3cxX3xXb1xX66xX6xX273xX3xX54xX22xX3cxX10xX7xX3xX4xfad9xX28xX1bxX3xX17xX28dxX3xXexX1xXa7xX3xX1xXdxX8exX28xX3xX7xX3d3xX3xX117xX3c4xX4xX3xX35xX3c4xX4xX3xXexX82xX6dxX28xX3xXexX82xX66xX3cxX75xX28xX3xXexX1xX58xX28xX1bxX3xX68xX75xX3xXb1xX66xX28dxX28xX1bxX3xXexX1xX15xXdxX3xX1bxXdxX6xX28xX3xX28xX1bxX267xX28xX3xX28xX1bxX3a4xXdxX3xXexX23xXdxX3xX54xXf3xX1e4xXf3xX3xX2e2xX38cxX3xX82xX69xX28xX1bxX273xX3xX58xX28xX1bxX3xX4xX79xX3xX82xX65xXexX3xX28xX1xXdxX75xX66xX3xXexX1xX3a7xX3xX4xX277xX28xX3xXexX1xXa7xX3xX1xXdxX8exX28xX3xXexX23xXdxX3xX6exX474xXdxX3xX28xX1xX69xX3xX35xXbcxX6xXf3xX3xX20xX1xX59axX28xX1bxX3xXexX82xX18xX3xXexX1xX3a4xX3xX1bxXdxX3c4xXbxX3xX54xX22xX3cxX10xX7xX3xX4xX5afxX28xX1bxX3xX5xX69xX3xX4xX474xX4xX3xX1bxXbcxX246xX28xX1bxX3xX6exXb6xXexX3xXb1xX66xX10xX28xX3xXexX1xX66xXc5xX4xX3xXexX23xXdxX3xX54xX6xX28xX4xX1xX10xX7xXexX10xX82xX181xX3xX2bxX2fxX28xX6xX28xX3xX27exX6xX28xX66xf2f1xX6xX13dxX3xX68xX69xX3xX27exX22xX1xX28xX3xX448xXaxX237xX1xX10xX6xXf3xX3xX54xXf3xX1e4xX3xX2fxX22xX3xX17xX79xX3xX1xX3a7xX6xX3xX1xXa0xX28xX3xX7xX1d8xX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xXexX1xXa7xX3xX4xX79xX3xX6exXc5xXexX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX17xX65xX66xX3xX2fx181e4xX3xX2fxX69xX28xX1bxX3xX117xX1exXdxX3xX237xX66xX28xX2fxX10xX82xX5xX6xX28xX2fxX3xX82xX65xXexX3xXb1xX66xX3cxX259xXexX3xXexXc1xX6exX3xXexX1xX22xX474xXexX3xXebxX1xX301xXdxX3xX28xX1xX79xX6exX3xX35xX66xX39fxX28xX1bxX3xX1xX23xX28xX1bxXf3xX3xX13xXc5xX28xX1bxX3xX4xX209xX3xX68xXdxX8exX4xX3xX4xX58xX28xX1bxX3xX5x17c0dxX28xX3xXexXbcxX273xX3xX54xX22xX66xX82xXdxX28xX1xX22xX3xX1xX28dxX3cxX3xX4xX22xXdxX3xX4xX1xX462xX28xX1bxX3xX54xX22xX3cxX10xX7xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xX7xXexX82xX22xX28xX1bxX12xX2bxX82xX7xX10xX28xX6xX5xX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xXexX1xXa7xX3xXexX1xX66xX6xX3xXexX1xX6dxX6exX0xX3fxX7xXexX82xX22xX28xX1bxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX237xX6xX66xX3xX12cxX3xXexX82xX2a2xX28xX3xXexX1xX66xX6xX3xX5xXdxX6dxX28xX3xXexXdxX259xXbxX273xX3xX2bxX82xX7xX10xX28xX6xX5xX3xXexX462xX3xXexX1xX3a7xX3xX12cxX3xX17xX28dxX3xX82xX246xXdxX3xX35xX66xX39fxX28xX1bxX3xX68xX30xX3xXexX82xX26dxX3xXexX1xX3a7xX3xX134xX3xXb1xX66xX10xX28xX3xXexX1xX66xXc5xX4xXf3xX3xX4exXdxX8exX28xX3xXexX23xXdxX3xXexX1xX277xX3cxX3xXexX82xX27cxX3xX2bxX82xX7xX10xX28xX10xX3xX344xX10xX28xX1bxX10xX82xX3xX17xX28dxX3xXebx172a8xX6exX3xX17xXc5xXdxX3xX2fxX729xX28xX3xX17xX277xX66xX3xX13xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX5dxXdxX3xX311xX3xX17xXdxXa7xX6exXf3xX3xX20xX1xX59axX28xX1bxX3xX28xX1bxXbcxX15xXdxX3xX117xXdxX3xXb1xX66xX6xX28xX3xX17xX28dxX3xX28xX79xXdxX3xX68xX75xX3xX0xX6xX3xX1xX82xX10xX191xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX3fxX3fxX117xX22xX28xX1bxX2fxX6xXbxX5xX66xX7xXf3xX68xX28xX3fxXexXdxX28xX18exXexX66xX4xX3fxX6xX28xX1xX3fxX28xX1bxX22xX6xXdxX18exX1xX6xX28xX1bxX18exX6xX28xX1xX3fxX6xX82xX7xX10xX28xX6xX5xX18exXebxX1xX66xX28xX1bxX18exX1xX22xX6xX28xX1bxX18exX2fxX10xX28xX18exX6exX66xX22xX28xX18exX2xX137xX134xXa3xX137xX12axX2xX12axX2xX12cxXf3xX1xXexX6exX5xXaxX3xXexX6xX82xX1bxX10xXexX9xXax11c8exX117xX5xX6xX28xXebxXaxX12xX4xX1xX66xX3xXebx17023xX3x11ee9xX82xX246xXdxX3xXexX3d3xX3xX2fxX22x15e68xX3xXb1xX66xX10xX28xX3xXexX1xX66xXc5xX4xX3xX4xX3a4xX6xX3xX33axX1xX474xX22xX3xXexX1xX3a4xX0xX3fxX6xX12xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX3axX22xX3xX17xX79xX273xX3xX1bxXb6xXbxX3xX344xX10xX7xXexX3xX33xX82xX22xX6exX3xXexX82xX6dxX28xX3xX7xXc1xX28xX3xX28xX1xX69xX3xX5xX69xX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX17xX65xX66xX3xX117xX66xXc5xX4xX3xXbxX1xX209xXdxX3xXexX1xX267xX28xX1bxX3xX4xX3a4xX6xX3xX2bxX82xX7xX10xX28xX6xX5xXf3xX3xXcxX1xX39fxX28xX1bxX3xXebxX6dxX3xX17xX6xX28xX1bxX3xX3a4xX28xX1bxX3xX1xXc5xX3xX1xX259xXexX3xX6exX1cxX28xX1xX3xXexX1xX277xX3cxX3xXexX82xX27cxX3xX344xX10xX28xX1bxX10xX82xXf3xX3xX2bxX82xX7xX10xX28xX6xX5xX3xX17xX28dxX3xX117xX65xXexX3xX117xX23xXdxX3xX137xX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX7xXc1xX28xX3xX28xX1xX69xX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX3xXexX23xXdxX3xX20xX1bxX22xX23xXdxX3xX1xX23xX28xX1bxX3xX2bxX28xX1xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xXdxX6exX1bxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXf3xX117xX6xX22xX1xX6xXexXdxX28xX1xXf3xX68xX28xX3fxX28xX10xX126xX7xX3fxX2xX12axX12bxX12cxX3fxX2xX12fxX12axX2fxX2xX2xX134xXexX12axX12fxX2xX12cxX5xX12cxXf3xX13dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX22xX3xX2fxX22xXdxX3xX1bxXdxX3xX22xX3xX28xX1bxX22xX6xXdxX3xX1xX6xX28xX1bxX3xX6xX28xX1xX3xX2fxXdxXbxX3xX117xX22xX35xXdxX28xX1bxX3xX2fxX6xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX2fxXdxX7xXbxX5xX6xX3cxX181xX117xX5xX22xX4xXebxX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX5xX10xX191xXexX181xX6xX66xXexX22xX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX82xXdxX1bxX1xXexX181xX6xX66xXexX22xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX28xXaxX12xX448xX10xX692xXdxX5xX3x167b0xX3xX237xX6xX28xX4xX1xX10xX692xX3xXbxX1xX209xXdxX3xX4xX3a7xX66xX3xX5xX65xX3cxX3xX2bxX82xX7xX10xX28xX6xX5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX33axX1xX474xX22xX3xXexX1xX3a4xX3xX17xX28dxX3xXexX1xX267xX28xX1bxX3x1a1f2xX3xXexX82xX6dxX28xX3xX311xX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX7xXc1xX28xX3xX28xX1xX69xX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX344xX10xX7xXexX3xX33xX82xX22xX6exX273xX3xX17x199afxX28xX1bxX3xXexX1xX15xXdxX3xX1bxXdxX59axX3xX7xX23xX4xX1xX3xX5xXbcxX5dxXdxX3xX12axX3xXexX82xX6dxX28xX3xXaeaxX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX4xX1xX26dxX28xX1xX3xX17xX39fxXdxX3xXexX1xX3a4xX3xXexX23xXdxX3x11684xX6exXdxX82xX6xXexX10xX7xXf3xX3xXcxX26dxX28xX1xX3xX82xX6xX273xX3xX28xX1bxX6xX3cxX3xX4xX209xX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xX28xX1xX59axX28xX1bxX3xXexX1xX15xXdxX3xX17xXdxXa7xX6exX3xXebxX1xX79xX3xXebxX1xXf1xX28xX3xX28xX1xX65xXexX273xX3xX2bxX82xX7xX10xX28xX6xX5xX3xX68xX729xX28xX3xX5xX66xX58xX28xX3xX117xXdxX259xXexX3xX4xX474xX4xX1xX3xXebxXdxX259xX6exX3xXexX82xX9cxX28xX3xXa3xX3xX17xXdxXa7xX6exX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX344xX10xX7xXexX3xX33xX82xX22xX6exXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xX7xXexX82xX22xX28xX1bxX12xcbbdxX1xX58xX28xX1bxX3xX13xX22xX7xXexX6xX3xXaa5xX3xXbfaxX6xX28xXexX10xX273xX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xX68xX65xX28xX3xX17xX75xX3xX68xX5dxXdxX3xX13xX22xX28xXexX10xX0xX3fxX7xXexX82xX22xX28xX1bxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX33xX22xX66xX82xX28xX10xX6exX22xX66xXexX1xX3xX17xX6xX28xX1bxX3xX1bxXdxX59axX3xX68xX30xX3xXexX82xX26dxX3xXexX1xX3a7xX3xX2xX12fxX3xXexX82xX6dxX28xX3xX33xf055xX4exX3xX68xX69xX3xXexX1xX66xX6xX3xXa3xX3xXexX82xX6dxX28xX3xX12bxX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX3xXexX23xXdxX3xX1bxXdxX209xXdxX3xXb1xX66xX39fxX4xX3xX28xXc5xXdxXf3xX3xX33xX209xX28xX1bxX3xXexX1xX69xX28xX1xX3xXexX26dxX4xX1xX3xX4xX3a4xX6xX3xXexX1xX277xX3cxX3xXexX82xX27cxX3xXb61xX2fxX2fxXdxX10xX3xX4exX22xX126xX10xX3xXb1xX66xX474xX3xXebxX1xXdxX6dxX6exX3xXexX39fxX28xX3xX7xX22xX3xX68xX5dxXdxX3xX13xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX68xX69xX3xX4xX1xX66xX3cxX259xX28xX3xX1xX69xX28xX1xX3xXb1xX66xXc1xX28xX3xX17xX259xX28xX3xX237xXexX6xX6exX191xX22xX82xX2fxX3xX33xX82xXdxX2fxX1bxX10xX3xXexX39fxXdxX3xX28xX6xX3cxX3xX17xXbcxX18xX4xX3xX2fxX3d3xX3xX117xX474xX22xX3xX5xX69xX3xX5xX69xX28xX1xX3xX26dxXexX3xX2fxX59axX3xX28xX1xXdxX75xX66xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX13xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1xX1cxX3xXebxX1xX301xXdxX3xXbxX1xX209xXdxX3xX28xX79xXdxXf3xX3xX2bxX28xXexX22xX28xXdxX22xX3xX13xX22xX28xXexX10xX3xX17xXbcxX246xX28xX1bxX3xX28xX1xXdxX6dxX28xX3xX6exX66xX39fxX28xX3xX28xX39fxXdxX3xX2fxX69xXdxX3xX6exX23xX4xX1xX3xXexX1xX267xX28xX1bxX3xX17xX28dxX3xX5xX6dxX28xX3xX17xX259xX28xX3xX4xX22xX28xX3xX7xX39fxX3xX2xX2xX3xXexX23xXdxX3xX20xX1bxX22xX23xXdxX3xX1xX23xX28xX1bxX3xX2bxX28xX1xXf3xX0xX6xX3xX1xX82xX10xX191xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX3fxX3fxX117xX22xX28xX1bxX2fxX6xXbxX5xX66xX7xXf3xX68xX28xX3fxXexXdxX28xX18exXexX66xX4xX3fxX6xX28xX1xX3fxX28xX1bxX22xX6xXdxX18exX1xX6xX28xX1bxX18exX6xX28xX1xX3fxX4xX22xX7xXexX6xX18exX117xXdxX18exXexX82xX10xX22xX18exX1bxXdxX22xX18exXexX1xX22xXdxX18exX4xX22xX18exX2fxX10xX18exX117xX6xXexX7xX1xX66xX6xX3cxXdxX18exX4xX1xX66xX28xX1bxX18exX6exXdxX28xX1xX18exX2xX137xX12bxX12fxX12cxX134xX2xX12axX2xX12cxXf3xX1xXexX6exX5xXaxX3xXexX6xX82xX1bxX10xXexX9xXaxX8c9xX117xX5xX6xX28xXebxXaxX12xX3xX13xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xX4xX79xX3xX17xXbcxX18xX4xX3xX7xX3d3xX3xXbxX1xX92xX4xX3xX68xX92xX3xX4xX3a4xX6xX3xX3axXdxX10xX1bxX22xX3xX13xX22xX7xXexX6xX3xX0xX3fxX6xX12xX3xX68xX69xX3xX20xXax1a432xX22xX5xX22xX3xXbfaxX6xX28xXexX10xX3xX68xX1cxX3xX474xX28xX3xXexX82xX10xX22xX3xX1bxXdxX27cxX3xX28xX1xXbcxX28xX1bxX3xX68xX5dxXdxX3xX5xX18xXdxX3xXexX1xX259xX3xX7xXc1xX28xX3xX28xX1xX69xX3xX4xXe7xX28xX1bxX3xX2fxX69xX28xX3xX4xX277xX66xX3xXexX1xX3a4xX3xX4xX1xX65xXexX3xX5xXbcxX18xX28xX1bxX3xX17xX6xX28xX1bxX3xX68xX69xX22xX3xXbxX1xX22xX6exX273xX3xX68xXdxX8exX4xX3xX1bxX1xXdxX3xX117xX69xX28xX3xX68xX69xX22xX3xX5xXbcxX5dxXdxX3xX33xX22xX66xX82xX28xX10xX6exX22xX66xXexX1xX3xX4xX5afxX28xX1bxX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xXbxX1xX209xXdxX3xX28xX1xXdxX8exX6exX3xX68xX92xX3xXebxX1xX79xX3xXebxX1xXf1xX28xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xXdxX6exX1bxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXf3xX117xX6xX22xX1xX6xXexXdxX28xX1xXf3xX68xX28xX3fxX28xX10xX126xX7xX3fxX2xX12axX12bxX12cxX3fxX2xX12fxX12axX2fxX2xX2xX134xXexX12axX311xX137xX134xX5xXa3xXf3xX13dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX22xX3xX2fxX22xXdxX3xX1bxXdxX3xX22xX3xX28xX1bxX22xX6xXdxX3xX1xX6xX28xX1bxX3xX6xX28xX1xX3xX2fxXdxXbxX3xX117xX22xX35xXdxX28xX1bxX3xX2fxX6xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX2fxXdxX7xXbxX5xX6xX3cxX181xX117xX5xX22xX4xXebxX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX5xX10xX191xXexX181xX6xX66xXexX22xX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX82xXdxX1bxX1xXexX181xX6xX66xXexX22xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX28xXaxX12xXbfaxX1xX58xX28xX1bxX3xX4xX79xX3xX13xX22xX7xXexX6xX3xX7xX1d8xX3xX117xX69xXdxX3xXexX22xX474xX28xX3xXebxX1xX79xX3xX4xX1xX22xX3xX13xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12x13751xX474xX28xX1bxX3xX28xX79xXdxX273xX3xX1xX69xX28xX1bxX3xXexX1xX3a4xX3xX13xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX17xX6xX28xX1bxX3xX4xX1xX22xX3xX28xX1bxXbcxX15xXdxX3xX1xXc1xX6exX3xX6exXc5xX3xX6exXc5xXexX3xX4xX209xX6exX3xX1bxXdxX474xX4xX3xX3cxX6dxX28xX3xXexXc1xX6exX3xXexX66xX3cxX8exXexX3xX17xX39fxXdxXf3xX3xXcxX1xX277xX3cxX3xXexX82xX27cxX3xX13xX22xX28xXexX10xX3xX17xX28dxX3xXexX1xX267xX28xX1bxX3xX12bxX3xXexX82xX6dxX28xX3xX12axX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX3xX68xX5dxXdxX3xX4xX474xX4xX1xX3xX117xXdxX8exXexX3xX2xX3xX117xX69xX28xX3x1969fxX134xX3xX4xX1xXdxX259xX28xX3xXexX1xX267xX28xX1bxX3xX2xX18exX12fx18bbcxXf3xX3xX3axX22xX3xX17xX79xX273xX3xX17xXbcxX246xX28xX1bxX3xX17xX277xX66xX3xX68xX5dxXdxX3xX1xX69xX28xX1bxX3xX4xX58xX28xX1bxX3xX6exX5dxXdxX3xX4xX1xX205xX3xX1bxX1xXdxX3xX17xXbcxX18xX4xX3xX12cxXa3xX3xX117xX69xX28xX3xX4xX3a4xX6xX3xX33xX22xX66xX82xX28xX10xX6exX22xX66xXexX1xX3xX10d0xX17xX3a7xX28xX1bxX3xXexX1xX3a7xX3xX2xX2xX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xX12cxX12fxX3xX17xXc5xXdxX10e2xX273xX3xX68xXdxX8exX4xX3xX117xX209xX22xX3xX68xX8exX3xXebxX1xX66xX28xX1bxX3xXexX1xX69xX28xX1xX3xXcxX1xXdxX117xX6xX66xXexX3xX13xX22xX66xX82xXexX22xXdxX7xX3xX2fxX6d6xX3xX2fxX69xX28xX1bxX3xX28xX1xXbcxX3xXexX82xX1exX3xX117xX69xX28xX3xXexX6xX3cxXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xX7xXexX82xX22xX28xX1bxX12xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3xX68xX69xX3xXebx16c2fxX3xX3a7xX4xX3xXaeaxX3xX28xXf1xX6exX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX0xX3fxX7xXexX82xX22xX28xX1bxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX103cxX28dxX3xXaeaxX3xX28xXf1xX6exX3xXebxXa7xX3xXexX462xX3xX5xX277xX28xX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX3xX4exX66xX5xX5xX3xX68xX69xX3xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3xX4xX1xX23xX6exX3xXexX82xX474xX28xX3xX28xX1xX6xX66xX3xX68xX69xX22xX3xX33xX22xX35xXdxX28xX1bxX3xX3axX6xX3cxXf3xX3xXbfaxX1xXdxX3xX17xX79xX273xX3xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3xX17xX6xX28xX1bxX3xX28x183adxX6exX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xX28xX1xX79xX6exX3xX35xX66xX39fxX28xX1bxX3xX1xX23xX28xX1bxX3xX4xX27cxX28xX3xX4exX66xX5xX5xX3xX17xX3a7xX28xX1bxX3xXexX2a2xX28xX3xXexX1xX3a7xX3xX12axXf3xX3xX428xX2a2xX3cxX3xX6exX69xX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX17xX65xX66xX3xXebxX259xXexX3xXexX1xX3c4xX4xX3xX68xX5dxXdxX3xXexX2fexX3xX7xX39fxX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xXexXbcxX1exX28xX1bxX3xX2xX18exX12bxX3xX28xX1bxX1xXdxX6dxX28xX1bxX3xX68xX75xX3xX17xX23xXdxX3xX2fxXdxX8exX28xX3xXexX1xX69xX28xX1xX3xX54xX6xX28xX4xX1xX10xX7xXexX10xX82xXf3xX3xX13xX66xX39fxXdxX3xX6exXe7xX6xX273xX3xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3xX5xX10xX22xX3xX5xX6dxX28xX3xXexX1xX3a7xX3xX2xX12fxX273xX3xX4xX27cxX28xX3xX4exX66xX5xX5xX3xX18exX3xX17xXc5xXdxX3xX117xX79xX28xX1bxX3xX4xX1xX205xX3xXexX1xX267xX28xX1bxX3xXexX1xX6dxX6exX3xX17xX3c4xX28xX1bxX3xX2xX3xXexX82xX2a2xX28xX3xXexX462xX3xXexX1xX15xXdxX3xX17xXdxXa7xX6exX3xX17xX79xX273xX3xX6exX6xX3cxX3xX6exX267xX28xX3xXexX82xX92xX3xX1xX23xX28xX1bxXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX13xX1xX65xX28xX3xXexX1xXbcxX246xX28xX1bxX3xX17xX277xX66xX3xX1bxX39fxXdxX3xX7xX1d8xX3xX5xX22xX23xXdxX3xX33axX6xX117xX5xX22xX3x18475xX6xX117xX6xX5xX10xXexX6xX3xXebxX1xX301xXdxX3xX4xX66xXc5xX4xX3xX17xX65xX66xX3xX17xX6dxX6exX3xX28xX6xX3cxX273xX3xX28xX1bxX1x15b0fxX6xX3xX5xX69xX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xX4xX27cxX28xX3xX6exXc5xXexX3xXexX1xX69xX28xX1xX3xX68xXdxX6dxX28xX3xX28xX69xX22xX3xX4xX3a4xX6xX3xX12cxX3xX17xXc5xXdxX3xX117xX79xX28xX1bxX3xXaeaxX3xX28xXf1xX6exX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX1bxX79xXbxX3xX6exXb6xXexXf3xX3xX428xX30xX3xXexX1xX259xX3xX4xX3a4xX6xX3xX12cxX3xX17xXc5xXdxX3xX117xX79xX28xX1bxX3xX4xX5afxX28xX1bxX3xX17xX28dxX3xX17xX209xX22xX3xX4xX1xXdxX75xX66xX3xX4xX1xX79xX28xX1bxX3xX6exXb6xXexXf3xX3xX4exX66xX5xX5xX3xX17xX6xX28xX1bxX3xX17xX3a7xX28xX1bxX3xX17xXc5xXdxX3xX7x15830xX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xXebxX1xXdxX3xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3xX4xX79xX3xX68xX30xX3xXexX82xX26dxX3xXexX1xX3a7xX3xXa3xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX0xXdxX6exX1bxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxXf3xX117xX6xX22xX1xX6xXexXdxX28xX1xXf3xX68xX28xX3fxX28xX10xX126xX7xX3fxX2xX12axX12bxX12cxX3fxX2xX12fxX12axX2fxX2xX2xX134xXexX134xX134xX134xX12cxX5xX134xXf3xX13dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xX22xX3xX2fxX22xXdxX3xX1bxXdxX3xX22xX3xX28xX1bxX22xX6xXdxX3xX1xX6xX28xX1bxX3xX6xX28xX1xX3xX2fxXdxXbxX3xX117xX22xX35xXdxX28xX1bxX3xX2fxX6xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX2fxXdxX7xXbxX5xX6xX3cxX181xX117xX5xX22xX4xXebxX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX5xX10xX191xXexX181xX6xX66xXexX22xX187xX6exX6xX82xX1bxXdxX28xX18exX82xXdxX1bxX1xXexX181xX6xX66xXexX22xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX22xX28xXaxX12xX237xX3d3xX3xXexX82xX1exX3xX5xX23xXdxX3xX4xX3a4xX6xX3x1141fxX10xX82xX28xX6xX28xX2fxXdxX28xX1xX22xX3xX4xX79xX3xX6exX6xX28xX1bxX3xX17xX259xX28xX3xX7xX3d3xX3xX4xX1xX267xX4xX3xX4xX1xX267xX28xX3xX4xX1xX22xX3xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX4exX69xX28xX1xX3xXb1xX66xXc1xX28xX3xX17xX259xX28xX3xX7xXc1xX28xX3xX4xX3a4xX6xX3xX17xXc5xXdxX3xX4xX66xX39fxXdxX3xX117xX209xX28xX1bxX273xX3xX33axX10xXbxX3xXe88xX66xX6xX82xX2fxXdxX22xX5xX6xX3xX17xX28dxX3xX4xX79xX3xX7xX3d3xX3xXexX82xX1exX3xX5xX23xXdxX3xX4xX3a4xX6xX3xX1531xX10xX82xX28xX6xX28xX2fxXdxX28xX1xX22xX273xX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xXebxX1xXdxX3xX237xX10xX82xX1bxXdxX22xX3xX2bxX1bxX66xX10xX82xX22xX3xX68xX729xX28xX3xX68xX267xX28xX1bxX3xX6exXb6xXexXf3xX3xX54xX69xX28xX3xX5xXc5xXdxX3xX28xX1bxXbcxX18xX4xX3xX2fxX27cxX28xX1bxX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX2bxX82xX7xX10xX28xX6xX5xX3xX26dxXexX3xX28xX1bxX69xX3cxX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX4xX209xXdxX3xXexX1xXdxX8exX28xX3xXexXc1xX6exX3xX5xX11b3xX3xX17xX474xX28xX1bxX3xXebxXa7xX3xX4xX1xX22xX3xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3xX68xX69xX3xX4xX1xX22xX3xX28xX1bxXbcxX15xXdxX3xX1xXc1xX6exX3xX6exXc5xX3xX4xX209xX6exX3xX1bxXdxX474xX4xX3xX6xX28xX3xXexXc1xX6exX3xXebxXa7xX3xX4xX209xX3xXebxX1xXdxX3xX17xXc5xXdxX3xX117xX79xX28xX1bxX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xX4xX79xX3xX6exXc5xXexX3xXexX82xX66xX28xX1bxX3xXbxX1xX22xX28xX1bxX3xXexX1xX3d3xX4xX3xXexX1xX92xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xXcxX66xX3cxX3xX28xX1xXdxX6dxX28xX273xX3xX28xX1xXbcxX3xXe88xX66xX6xX82xX2fxXdxX22xX5xX6xX3xX17xX28dxX3xX28xX79xXdxX273xX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xX117xX6xX22xX3xX1bxXdxX15xX3xX17xXbcxX18xX4xX3xX4xX22xXdxX3xXexX1xXbcxX15xX28xX1bxX3xX117xX65xXexX3xX4xX3a7xX3xX17xXc5xXdxX3xX117xX79xX28xX1bxX3xX28xX69xX22xX3xXexX23xXdxX3xX20xX1bxX22xX23xXdxX3xX1xX23xX28xX1bxX3xX2bxX28xX1xX273xX3xX17xXb6xX4xX3xX117xXdxX8exXexX3xX5xX69xX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xX2fxX30xXbxX3xX6exX69xX66xX3xX28xX1xXdxX8exX6exX3xX28xX1xXbcxX3xX33xX22xX35xXdxX28xX1bxX3xX3axX6xX3cxXf3xX3xX4exX66xX5xX5xX3xX17xX6xX28xX1bxX3xX4xX474xX4xX1xX3xX28xX1xX79xX6exX3xX6xX28xX3xXexX22xX69xX28xX3xX17xX3c4xX28xX1bxX3xX2xX3xXexX82xX2a2xX28xX3xXexX1xX267xX28xX1bxX3xX68xX69xX3xXebxX1xXdxX3xX17xX28dxX3xX5xXc1xX6exX3xX68xX69xX22xX3xX17xXbcxX15xX28xX1bxX3xX4xXe7xX28xX1bxX273xX3xX20xX1xX59axX28xX1bxX3xX4xX1xX3c4xX3xX1xX142bxX3xX4xX79xX3xXexX1xXa7xX3xXexX23xX22xX3xX82xX6xX3xX7xX3a7xX4xX3xX6exX23xX28xX1xX3xX68xXbcxX18xXexX3xX28xX1bxX22xX69xXdxX3xXexX277xX6exX3xXebxXdxXa7xX6exX3xX7xX22xX474xXexX3xX4xX3a4xX6xX3xX33axX10xXbxXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX22xX2fxX3cxXaxX12xX103cxXb6xX4xX3xX117xXdxX8exXexX3xX5xX69xX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xX117xX39fxXdxX3xX4xX209xX28xX1xX3xX1xX69xX28xX1bxX3xXexX1xX3a4xX3xX4xX3a4xX6xX3xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3xXebxX1xX58xX28xX1bxX3xX17xXbcxX18xX4xX3xX17xX474xX28xX1xX3xX1bxXdxX474xX3xX4xX6xX22xX273xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX277xX6exX3xX4xX79xX3xXexX1xXa7xX3xX17xX259xX28xX3xX68xX69xX22xX3xX117xX65xXexX3xX4xX3a7xX3xX5xX3c4xX4xX3xX28xX69xX22xXf3xX3xXcxX82xX22xX28xX1bxX3xX134xX3xXexX82xX2a2xX28xX3xX1bxX277xX28xX3xX28xX1xX65xXexX273xX3xX54xX6xX28xX3xX13xXdxXexX3cxX3xX17xXa7xX3xXexX1xX3a4xX28xX1bxX3xX5xXbcxX5dxXdxX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX17xX259xX28xX3xXa3xX3xX5xX277xX28xX3xX68xX69xX3xX4xX1xX205xX3xXexX82xX22xX28xX1bxX3xXebxX1xX22xX209xX28xX1bxX3xXexX1xX15xXdxX3xX1bxXdxX6xX28xX3xX12bxX3xXbxX1xX3c4xXexX3xX17xX277xX66xXf3xX3xXcxX1xX6dxX6exX3xX6exXc5xXexX3xX5xX277xX28xX3xX117xX30xX3xX2fxX729xX28xX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX28xX59axX6xX273xX3xX4xX1xf4f2xX28xX1bxX3xX6xXdxX3xX117xXdxX259xXexX3xXexX1xX277xX3cxX3xXexX82xX27cxX3xXe88xX66xX6xX82xX2fxXdxX22xX5xX6xX3xX4xX79xX3xX17xX3a4xX3xX7xX3a7xX4xX3xXb1xX66xX2a2xXexX3xX5xX23xXdxX3xXebxX1xX58xX28xX1bxXf3xX3xX428xX69xX3xX1xX28dxX3cxX3xX28xX1xX5dxX3xX117xX69xXdxX3xX1xX9cxX4xX3xX4xX3a4xX6xX3xXaeaxX3xX28xXf1xX6exX3xXexX82xXbcxX5dxX4xX3xX17xXa7xX3xXexX3d3xX3xX82xXf1xX28xX3xX6exX1cxX28xX1xXf3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX237xX22xX66xX82xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX33xX22xX28xX1bxX2fxX6xXbxX5xX66xX7xX0xX3fxXbxX12